Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Работа выполнена в лаборатории сравнительной физиологии и патологии ЦНС (заведующий – доктор биологических наук И.А. Журавин) Института эволюционной ...полностью>>
'Методические рекомендации'
Рецензент: Н.А. Харитонова, учитель технологии высшей квалификационной категории МОУ СОШ№2 г. Канска, член городского методического объединения учите...полностью>>
'Урок'
10 декабря 2008 г. исполняется 60 лет со дня принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Всеобщей декларации прав человека, которая...полностью>>
'Инструкция'
Инструкция. Уважаемые коллеги! Этот тест поможет вам определить свой стиль преподавания и узнать некоторые особенности своей нервной системы. Из трех...полностью>>

European credit transfer system (11)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІКИ, ЗВ’ЯЗКУ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОТЕХНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр

Напрям підготовки 6.050903 - Телекомунікації

Вінниця - 2008

I - НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

А. Назва й адреса

Вінницький національний технічний університет (ВНТУ).

Юридична адреса Університету:

21021, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95. Тел.: 38-0432- 32-57-18. Факс: 38-0432-46-57-72. Ел. пошта: .

С
хема розташування університету

Б. Академічний календар

Навчання проводиться по три семестровій схемі з 1 вересня по 30 червня.

1, 4, 7 та 10 навчальні триместри

Курс

триместр

Теоретичний триместр

Сесія

канікули

тижні

період

тижні

період

тижні

період

1

1

14

1.09-07.12

2

13.12-26.12

1

31.12.- 07.01

2

4

14

1.09-05.12

2

08.12-19.12

1

29.12.-05.01

3

7

16

1.09-18.12

2

21.12-27.12;

04.01 – 10.01

1

28.12-03.01

4

10

17

1.09-24.12

2

03.01-16.01

1

27.12-02.01


2, 5, 8 та 11 навчальні триместри

Курс

триместр

Триместр теоретичний або роботи на виробництві

Сесія

канікули

тижні

період

тижні

період

тижні

період

1

2

14 (Т)

24.12-28.12;

08-01 -04.04

2

07.04-18.04

-

-

2

5

16 (Т)

22.12 – 26.12;

05.01-24.04

2

27.04-08.05

-

-

3

8

8 (Рв)

11.01-05.03

-

-

-

-

4

11

17 (Т)

17.01-13.05

2

16.05-29.05

-

-


Курс

триместр

Триместр теоретичний або практичний

Сесія

канікули

тижні

період

тижні

період

тижні

період

1

3

10 (Рп)

21.04-30.06

-

-

8

01.07-

31.08

2

6

8 (Рп)

11.05-30.06

-

-

8

01.07-

31.08

3

9

14 (Т)

08.03-11.06

2

24.06-25.06

8

01.07-

31.08

4

12

2 (П)

30.05-10.06

2 (А)

13.06-30.06

3, 6, 9 та 12 навчальні триместри

Примітка :

П - практика;

А - атестація ;

Рв - робота на виробництві ;

Рп - робітнича професія ;

Т- теоретичне навчання.

Протягом теоретичних триместрів в навчальному році додатково провести по два тижні в другій половині дня:

Рп - 1 курс;

Рв - 2 курс; 3 курс;

П - 4 курс - науково-дослідну та конструкторсько-технологичну практику.

В. Координатор ECTS від закладу

Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, ауд. Г214. Тел.:38-0432-513-368. Факс: 38-0432-465-772. Ел. пошта: . Зв’язатися з координатором можливо з понеділка по п’ятницю з 14.30 по 18.00 годину, крім четверга.

Г. Загальний опис закладу

Вінницький національний технічний університет заснований у 1960 р. як загальнотехнічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості, який у 1964 р. було передано до складу Київського політехнічного інституту і на базі якого у 1966 р. було створено Вінницький філіал Київського політехнічного інституту. З 1.01.1974 р. Постановою Ради Міністрів СРСР №701 від 24 вересня 1973 року був створений Вінницький політехнічний інститут як самостійний навчальний заклад. Постановою Кабінету Міністрів України №244 від 20.04.1994 року на базі Вінницького політехнічного інституту був створений Вінницький державний технічний університеті, заснований на державній формі власності і підпорядкований Міністерству освіти і науки. Указом Президента України № 868/2003 від 21 серпня 2003 року Вінницькому державному технічному університету надано статус національного з подальшим іменуванням його - Вінницький національний технічний університет.

Діяльність університету здійснюється згідно зі Статутом, зареєстрованим Міністерством освіти і науки України за №144 від 23.09.2003 року.

Рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів для розбудови у Вінниці вищого навчального закладу політехнічного профілю на околиці міста було виділено 25 гектарів землі, на яких уже в 1967 році було зведено два перших навчальних корпуси, перший студентський гуртожиток та декілька господарських приміщень.

Сьогодні на цій території розкинулись 12 корпусів, шість із яких об’єднані переходами в єдиний комплекс, стадіон з рекортановим покриттям бігових доріжок, підземний легкоатлетичний манеж, 12 відкритих спортивних майданчиків для ігрових видів спорту, 7 гуртожитків, санаторій-профілакторій для оздоровлення студентів і їдальня, яка забезпечує смачними стравами щодня всіх бажаючих студентів та співробітників університету.

Університет має розвинуту інфраструктуру, високий кадровий і науковий потенціал, належне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.

Взявши до своїх навчальних планів ще з 1991 року все краще із канадської системи вищої технічної освіти та завершивши в 1996 році в рамках програми Tampus-Tacis спільний проект з Датським технічним університетом із Копенгагена та технологічним інститутом Лундського університету із Швеції по організаційному та методичному забезпеченню підготовки магістрів за Європейськими стандартами, ВНТУ повністю інтегрувався в Європейську та світову систему вищої освіти і готує сьогодні фахівців широкого спектра технічних та менеджерських спеціальностей більше ніж з 50 напрямках науково-технічного поступу, здатних на рівних конкурувати як з європейськими, так і американськими спеціалістами.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 24 лютого 2004 року, протокол №49 про наслідки акредитації Вінницького національного технічного університету його визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти четвертого рівня з правом готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра з напрямків та спеціальностей в обсягах прийому, вказаних в ліцензії.

Сьогодні ВНТУ – це найбільший навчальний заклад в Подільському економічному регіоні, що охоплює три адміністративні області, єдиний представник від України в IFIA – Всесвітній організації винахідницьких організацій з центром в Женеві. Університет, один із небагатьох вузів України, що прийняті до Міжнародної асоціації університетів, який є не лише центром освіти і науки, але і центром культури в регіоні, який навчає студентів за власними оригінальними навчальними планами і виховує за власною оригінальною концепцією виховання.

Університет в своїй структурі має Центр гендерних досліджень, створений за ініціативи та безпосереднього фінансування ООН.

Сучасна поліграфічна база університету здатна оперативно і якісно друкувати навчальні посібники та монографії.

Університет випускає щомісяця громадсько-політичний часопис "Імпульс", котрий користується авторитетом не лише в університеті і в регіоні, та наукові журнали: "Вісник Вінницького політехнічного інституту", який Вищою Атестаційною комісією України визнаний фаховим у галузях технічних, економічних та педагогічних наук; "Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології", "Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія", "Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві " які є фаховими у галузі технічних наук та збірник праць “Sententiae”, який є фаховим у галузі філософських наук. Ці журнали визнаються як в наукових колах України, так і за її межами як найбільш серйозні українські наукові періодичні видання.

Керівний склад ВНТУ:

Посади

Прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь та звання

телефон, факс, електронна пошта

Ректор

Мокін Борис Іванович, доктор технічних наук, професор, академік АПНУ, Заслужений діяч науки і техніки України

тел. (0432) 59-82-12

факс.(0432)467-125

E-mail:

Перший проректор – проректор з наукової роботи, економічної політики та міжнародних зв’язків

Грабко Володимир Віталійович, доктор технічних наук, професор

тел/факс

(0432)467-647

E-mail:

Проректор з науково- педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення

Леонтьєв Василь Олександрович, кандидат технічних наук, професор

тел: (0432)466-809

E-mail:

lvo@vstu.vinnica.ua

Проректор з науково- педагогічної роботи по організації виховного процесу та наукової роботи в галузі гуманітарних наук

Буяльська Тамара Боліславівна, кандидат філософських наук, професор, Заслужений працівник освіти України

тел: (0432)466-946

Проректор з науково- педагогічної роботи по матеріально-технічному забезпеченню навчального та наукового процесів

Ковальчук Василь

Іванович

тел: (0432)511-576

Проректор з науково- педагогічної роботи по інтеграції навчання з виробництвом та міжнародній інтеграції

Мізерний Віктор Миколайович

тел: (0432)513-137

Структурними підрозділами Університету є:

1. Професійно-спеціалізовані навчально-наукові інститути:

1.1. Інститут автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління, до складу якого входять:

 • факультет автоматики та комп'ютерних систем управління (кафедри - комп'ютерних систем управління; автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки; метрології та промислової автоматики);

 • факультет функціональної електроніки та лазерної техніки (кафедри - лазерної та оптикоелектронної техніки; електроніки; загальної фізики);

 • комп’ютерний центр.

1.2. Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання, до складу якого входять:

 • факультет будівництва та будівельного менеджменту (кафедри – містобудування та архітектури; промислового та цивільного будівництва; менеджменту в будівництві, охорони праці і безпеки життєдіяльності);

 • факультет теплоенергетики та газопостачання (кафедри – теплоенергетики; теплогазопостачання; інженерної та комп’ютерної графіки);

 • комп’ютерний центр;

 • студентське проектно-конструкторське бюро.

1.3. Інститут електроенергетики та електромеханіки, до складу якого входять:

 • факультет електроенергетики (кафедри - електричних станцій та систем; теоретичної електротехніки та промислової електроніки; філософії);

 • факультет електромеханіки, електроспоживання та енергетичного менеджменту (кафедри - електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті; електротехнічних систем електроспоживання та енергозбереження; українознавства, політології і права);

 • науково дослідна лабораторія волоконно-оптичних систем і комплексів;

 • комп’ютерний центр.

1.4. Інститут інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, до складу якого входять:

 • факультет комп'ютерних систем та мереж (кафедри - обчислювальної техніки; захисту інформації; іноземних мов);

 • факультет комп'ютерного інтелекту (кафедри - інтелектуальних систем; програмного забезпечення; вищої математики);Скачать документ

Похожие документы:

 1. European credit transfer system (2)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 2. European credit transfer system (4)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 3. European credit transfer system (10)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 4. European credit transfer system (7)

  Документ
  Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності, включно і вищу освіту. Країна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті
 5. European credit transfer system (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 6. European credit transfer system (3)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.

Другие похожие документы..