Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
Цели производственной практики – повышение качества профессиональной подготовки студентов; закрепление полученных знаний по правовым дисциплинам; сов...полностью>>
'Документ'
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельско...полностью>>
'Документ'
Наиболее масштабной задачей социально ориентированной экономики государства в формирующемся рыночном хозяйстве Украины является деятельность по социа...полностью>>
'Методические указания'
В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам современного студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, ве...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Географічний факультет

European Credit Transfer System

ECTS - Інформаційний пакет

2010/2011

Напрям „ географія”

Спеціальність «Економічна і соціальна географія»

ЧЕРНІВЦІ, 2010

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Структура та організація факультету

Адреса

Контактні телефони

Деканат

Кафедри

Кафедра географії та менеджменту туризму

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування

Кафедра географії України та регіоналістики

Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті

I курс

ІІ курс

ІІІ курс

IV курс

V курс

Координатор від факультету та його заступники

Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

Умови для навчання

Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті

СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА

Напрям Економічна і соціальна географія

ДИСЦИПЛІНИ

І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Психологія

Фізичне виховання

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Економічна теорія

Правознавство

Історія України

Філософія (етика, естетика і логіка)

Релігієзнавство

Культорологія

Соціологія

Політологія

ІІ. Цикл природничо-наукової підготовки

Вища математика

Інформатика

Фізика з основами геофізики

Хімія з основами геохімії

Загальне землезнавство

Геологія загальна та історична

Метеорологія і кліматологія

Загальна гідрологія

Основи океанології

Грунтознавство з основами географії грунтів

Біогеографія

Основи геоінформатики

Ландшафтознавство

Основи екології

Топографія з основами геодезії

Картографія

Основи раціонального природокористування і охорони природи

Дистанційне зондування Землі

Теорія і методологія географічної науки

Безпека життєдіяльності

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки

Фізична географія материків і океанів

Географія туризму

Основи ландшафтної екології

Екологія люджини

Основи моніторингу

Охорона праці

Регіональна економічна і соціальна географія

Фізична географія України

Рекреаційна географія

Географічні інформаційні системи

Основи менеджменту

Основи маркетингу

Основи географічного моделювання

Педагогіка

Економічна і соціальна гоеграфія України

Географія світового господарства

Основи суспільної географії

Основи соціальної географії

Історична географія з основами етнографії

Екологічна експертиза і аудит

Основи викладання географії

Географічне прогнозування

ІV. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу

Географія будівельної індустрії

Методи суспільно-географічних досліджень

Конструктивна географія

Географія ПРП України

Географія населоення з основами демографії

Основи медичних знань

Основи історії природокористування в Україні

Основи економічних знань

Суспільно-географічне районування

Соціально-економічна картографія

Основи педмайстерності

Управління розвитком території

ТЕО виробництва

Економіка та географія природокористування

V.Дисципліни вільного вибору студента

Географія сільського господарства

Соціально-економічна статистика

Географія промисловості

Суспільно-географічне прогнозування

Дисципліни кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Цивільна оборона

Охорона праці в галузі

Політична географія та геополітика

Історія географії в Україні

Інтелектуальна власність

Прикладна екологія та збалансоване природокористування

Основи географії будівельно-індустріальних комплексів України

Економічне районування

Новітні напрями географічних наук

Географія рекреації та туризму

Методика викладання основ економічних знань

Дисципліни кваліфікаційного рівня «магістр»

Цивільна оборона

Охорона праці в галузі

Географія глобальних проблем людства

Економічна і соціальна екологія

Педагогіка та психологія ВШ

Інтелектуальна власність

Системний анаоліз природоохоронної діяльності

Менеджмент природоохоронної діяльності

Географія людської діяльності

Методика організації наукової роботи у ВШ

Методика викладання предмету у ВШ

Вища освіта та Болонський процес

Загальний опис

Структура та організація факультету

Адреса

58012, м. Чернівці,

вул. Коцюбинського, 2,

географічний факультет.

clg-geog@chnu.edu.ua

Деканат

Декан географічного факультету

доктор географічних наук, професор

Руденко Валерій Петрович

584862

523286

Заступник декана з навчально-методичної роботи

доцент, кандидат географічний наук

Цепенда Михайло Володимирович

584862

Заступник декана з навчально-виховної роботи

доцент, кандидат географічний наук

Заячук Мирослав Дмитрович

584855

Заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків

доцент, кандидат географічний наук

Бучко Жанна Іванівна

584862

Заступник декана з навчально-організаційної роботи та по заочному відділенню

доцент, кандидат географічний наук

Греков Сергій Анатолійович

584855

Методист

Ракова Галина Олександрівна

584862

Секретарі

Долинська Тетяна Володимирівна

Одинська Леся Миколаївна

Герман Елла Олегівна

584855

584855

584855

Кафедри

Кафедра географії України та регіоналістики

Джаман Василь Олексійович

Завідувач кафедри професор

584847

Пашенчук Людмила Андріївна

асистент

584847

Греков Сергій Анатолійович

доцент

584847

Заячук Мирослав Дмитрович

доцент

584847

Колядинський Павло Валентинович

аспірант

584847

Костащук Іван Іванович

доцент

584847

Заблотовська Наталія Василівна

аспірант

584847

Любківська Людмила Валеріївна

асистент

584847

Печенюк Олег Олександрович

асистент

584847

Печенюк Віталій Олегович

аспірант

584847

Чашкова Галина Іванівна

зав. лабораторією

584847

Кафедра географії та менеджменту туризму

Явкін В’ячеслав Григорович

Завідувач кафедри доцент

584795

Бучко Жанна Іванівна

доцент

584795

Король Олександр Дмитрович

доцент

584795

Савранчук Лариса Арефіївна

доцент

584795

Кирпушко Ярослав Васильович

к.геог.н., асистент

584795

Бойко Ірина Дмитрівна

асистент

584795

Круль Галина Ярославівна

доцент

584795

Іванунік Віталій Олександрович

асистент

584795

Морар Тетяна Теофілівна

зав. лабораторією

584795

Брик Степан Дмитрович

аспірант

584795

Красовська Олена Юріївна

аспірант

584795

Ясенчук Василь Іванович

асистент

584795

Заячук Оксана Григорівна

аспірант

584795

Кібич Анна Дмитрівна

асистент

584795

Антал Андрій Юрійович

лаборант

584795

Фостій Віра Вікторівна

асистент

584795Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (3)

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті 8 I курс 8 ІІ курс 9 ІІІ курс 9 IV курс
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 4. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет

  Документ
  Робоча програма складена на основі програми складеної ас.Смик О.С. і затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

Другие похожие документы..