Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Курсовая работа'
«Солнечно-Земные Связи и их влияние на человека» - курсовая работа по дисциплине «Концепции Современного Естествознания». – Красноярск: САА – ИФБ, 20...полностью>>
'Документ'
09. 008, Быстров Руслан, 1 :00 11 МАЯК, НОВОСТИ, 03.09. 008, Быстров Руслан, 14:00 11 МАЯК, НОВОСТИ, 03.09. 008, Быстров Руслан, 18:00 11 МАЯК, НОВОСТ...полностью>>
'Документ'
« » 0___г. (подпись) СОГЛАСОВАНО: Руководитель практики / / (подпись) (Ф....полностью>>
'Документ'
3.Работа с источником. Áèëåò ¹ 4 1.Объединение русских земель вокруг Москвы и образование единого Российского государства в XIV –XV вв....полностью>>

Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Примітка. Кількість місць станом на 09.11.2011р.

Додаток 3

до Правил прийому Донецького коледжу технологій та дизайну ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Квота пільгових категорій

“Дизайн ”

5.02020701

Встановлено 5%

1. Українська мова та література

Профільний

124

2. Творчий конкурс

124

“Перукарське мистецтво та декоративна косметика ”

5.02020702

Встановлено 5%

1. Українська мова та література

Профільний

124

2. Творчий конкурс

124

“Економіка підприємства ”

5.03050401

Встановлено 5%

1. Українська мова та література

124

2. Історія України або математика

Профільний

124

“Комерційна діяльність ”

5.03050702

Встановлено 5%

1. Українська мова та література

124

2. Історія України або математика

Профільний

124

“Фінанси і кредит ”

5.03050801

Встановлено 5%

1. Українська мова та література

124

2. Історія України або математика

Профільний

124

“Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд ”

5.05070104

Встановлено 5%

1. Українська мова та література

124

2. Фізика або математика

Профільний

124

“Швейне виробництво ”

5.05160201

Встановлено 5%

1. Українська мова та література

124

2. Фізика або математика

Профільний

124

“Моделювання та конструювання промислових виробів ”

5.05160203

Встановлено 5%

1. Українська мова та література

124

2. Фізика або математика

Профільний

124

“Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів ”

5.07010602

Встановлено 5%

1. Українська мова та література

124

2. Фізика або математика

Профільний

124

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності молодшого спеціаліста

Перелік вступних екзаменів

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

“Дизайн ”

5.02020701

Встановлено 5%

1. Українська мова ( диктант )

Профільний

4

2. Творчий конкурс

4

“Перукарське мистецтво та декоративна косметика ”

5.02020702

Встановлено 5%

1. Українська мова ( диктант )

Профільний

4

2. Творчий конкурс

4

“Економіка підприємства ”

5.03050401

Встановлено 5%

1. Українська мова ( диктант )

4

2. Математика

Профільний

4

“Комерційна діяльність ”

5.03050702

Встановлено 5%

1. Українська мова ( диктант )

4

2. Математика

Профільний

4

“Фінанси і кредит ”

5.03050801

Встановлено 5%

1. Українська мова ( диктант )

4

2. Математика

Профільний

4

“Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд”

5.05070104

Встановлено 5%

1. Українська мова ( диктант )

4

2. Математика

Профільний

4

“Швейне виробництво”

5.05160201

Встановлено 5%

1. Українська мова ( диктант )

4

2. Математика

Профільний

4

“Моделювання та конструювання промислових виробів”

5.05160203

Встановлено 5%

1. Українська мова ( диктант )

4

2. Математика

Профільний

4

“Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”

5.07010602

Встановлено 5%

1. Українська мова ( диктант )

4

2. Математика

Профільний

4

Додаток 4

до Правил прийому Донецького коледжу технологій та дизайну ДонНУЕТ ім.М.Туган-Барановського

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

2,5

115,0

4,9

132,6

7,3

155,4

9,7

178,1

2,6

115,6

5

133,5

7,4

156,3

9,8

179,1

2,7

116,2

5,1

134,5

7,5

157,3

9,9

180,0

2,8

116,8

5,2

135,4

7,6

158,2

10

181,0

2,9

117,4

5,3

136,4

7,7

159,2

10,1

181,9

3

118,0

5,4

137,3

7,8

160,1

10,2

182,9

3,1

118,6

5,5

138,3

7,9

161,1

10,3

183,8

3,2

119,2

5,6

139,2

8

162,0

10,4

184,8

3,3

119,8

5,7

140,2

8,1

163,0

10,5

185,7

1

106,0

3,4

120,4

5,8

141,1

8,2

163,9

10,6

186,7

1,1

106,6

3,5

121,0

5,9

142,1

8,3

164,9

10,7

187,6

1,2

107,2

3,6

121,6

6

143,0

8,4

165,8

10,8

188,6

1,3

107,8

3,7

122,2

6,1

144,0

8,5

166,8

10,9

189,5

1,4

108,4

3,8

122,8

6,2

144,9

8,6

167,7

11

190,5

1,5

109,0

3,9

123,4

6,3

145,9

8,7

168,7

11,1

191,4

1,6

109,6

4

124,0

6,4

146,8

8,8

169,6

11,2

192,4

1,7

110,2

4,1

125,0

6,5

147,8

8,9

170,5

11,3

193,3

1,8

110,8

4,2

125,9

6,6

148,7

9

171,5

11,4

194,3

1,9

111,4

4,3

126,9

6,7

149,7

9,1

172,4

11,5

195,2

2

112,0

4,4

127,8

6,8

150,6

9,2

173,4

11,6

196,2

2,1

112,6

4,5

128,8

6,9

151,6

9,3

174,3

11,7

197,1

2,2

113,2

4,6

129,7

7

152,5

9,4

175,3

11,8

198,1

2,3

113,8

4,7

130,7

7,1

153,5

9,5

176,2

11,9

199,0

2,4

114,4

4,8

131,6

7,2

154,4

9,6

177,2

12

200,0

Станом на 11.11.2011 р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни донецький національний унивіеситет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.
 2. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 3. Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського На правах рукопису ягмур катерина анатоліївна

  Документ
  Актуальність теми. Будівельний комплекс України створює продукцію, головне призначення якої – забезпечення матеріальних умов розширеного відтворення. Інвестиційна політика та структурні зрушення в будівництві обумовлені перш за все
 4. Річний план роботи Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №136 Донецької міської ради

  Документ
  Наведені дані свідчать про результативність роботи шкільної адміністрації з підбору та оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх років.
 5. Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року, №1016, та відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 01 жовтня 2009 року, №904 було проведено Всеукраїнський конкурс

  Конкурс
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року, №1016, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01

Другие похожие документы..