Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Горького Выполнить задания 5, с.103 Подготовить пересказ повести «Детство» М.Горького Выполнить задания 5, с....полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится 2009 г. в часов на заседании диссертационного совета Д 212.081.12 по присуждению ученой степени доктора филологических наук в Казанс...полностью>>
'Документ'
Повод к началу войны: убийство наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево сербскими националистами (28 июня 1914 г...полностью>>
'Документ'
Это текст о культурном контексте, который в значительной степени определяет отношение к платным услугам в нашей стране. О том, как в норме должен сос...полностью>>

Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 н р

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Методичні рекомендації

щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури у 2010-2011 н.р.

У 2010-2011 навчальному році буде проведено IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури, що вносить певні корективи в організацію та проведення II та III етапу зазначеної олімпіади.

По-перше, на відміну від попередніх років, коли було передбачено 2 варіанти завдань для кожного класу з урахуванням мови навчання, у цьому навчальному році пропонуватиметься тільки один варіант, спільний для всіх учасників кожної паралелі.

По-друге, у попередні роки загальноосвітні навчальні заклади на II етапі, а райони і міста на III етапі могли бути представлені двома учасниками (1 – від класів з українською мовою навчання, 1 – від класу з російською мовою навчання), у цьому навчальному році повинен бути тільки один учасник від паралелі. Це пояснюється тим, що на IV етапі не передбачено номінацій «Класи з російською мовою навчання», «Класи з українською мовою навчання».

Навчання російської мови в школах області здійснюється за різними програмами. Для класів з російською мовою навчання чинною є програма «Русский язык: программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения/ Н.Г. Озерова, Г.А. Михайловская, Л.В. Давидюк и др.»; учні класів з українською мовою навчання (5 клас – перший рік навчання) навчаються за «Программами для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Русский язык. 5-12 классы / И.Ф. Гудзик, В.А. Корсаков»; для тих учнів, які вивчають російську мову з 2-го класу, чинною є програма «Русский язык: программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения/ Н.Ф. Баландина и др.». Якщо викладання російської мови починається з 6, 7, 8 класу, то необхідно використовувати «Программу для средних общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Русский язык (курс по выбору)/Т.Я. Фролова».

Крім того, російська мова в деяких загальноосвітніх навчальних закладах вивчається факультативно за «Программами для средних общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Русский язык. Факультативный курс. 5-9 классы/ Л.В. Давидюк».

Кожна програма розрахована на різну кількість годин і має свою змістову і структурну специфіку. Це враховувалось при складанні олімпіадних завдань, але за основу було взято програму Н.Ф. Баландіної та інш. Рекомендуємо вчителям, які готують учнів до олімпіади, орієнтуватись на зміст саме цієї програми, а також на роботу за підручниками, які забезпечують викладання російської мови за вказаною програмою:

Русский язык. 5, 6, 7, 10 класс/Н.Ф. Баландина и др. – К.: Знання України, 2005, 2006, 2007, 2010.

Русский язык. 5, 6, 7, 8, 9, 10 классы/Н.А. Пашковская и др. – К.: Освіта, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

Русский язык. 8 класс/Л.В. Давидюк и др. – К.: Освіта, 2008.

Русский язык. 8, 9, 10 классы/ Т.Я. Фролова, А.Н. Рудяков. – К.: Грамота, 2008, 2009, 2010.

Олімпіадні завдання на II етапі передбачають написання творчих робіт на одну із двох запропонованих тем, які відповідають віковим особливостям, рівню підготовки, життєвому досвіду учасників олімпіади. Теми, що передбачають знання текстів художніх творів, які вивчаються за програмою «Литература (русская и зарубежная). Интегрированный курс: программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения/Л.А. Симакова, В.В. Снегирева», на цьому етапі пропонуватися не будуть, оскільки тільки в 12 навчальних закладах області є класи з російською мовою навчання.

Завдання олімпіади підібрано таким чином, щоб охопити різні розділи програми («Фонетика», «Лексикологія», «Фразеологія», «Будова слова», «Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис» та інш.), які вивчалися не тільки в цьому навчальному році, але і в попередні роки.

У всіх класах будуть завдання, які передбачають перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь і навичок: вставити пропущені букви, розкрити дужки, розставити розділові знаки. Повторення орфографічних тем можна здійснювати за такими посібниками:

Фролова Т.Я. Мы пишем без ошибок. 5-6 классы. - Симферополь, Таврида, 2007.

Фролова Т.Я. Мы пишем без ошибок. 6-9 классы. – Симферополь, Таврида, 2007.

Фролова Т.Я. Русский язык: практикум. 10-11 классы. – Симферополь, 2006.

Фролова Т.Я. Грамотность за 12 занятий. - Симферополь, 2006.

Фролова Т.Я. 20 ступенек грамотности. - Симферополь, 2006.

Фролова Т.Я. Русский язык в схемах и рисунках. - Симферополь, 2007.

Фролова Т.Я. Русский язык в рифмованных алгоритмах. - Симферополь, Таврия, 2007.

Для кожного завдання олімпіади вказано, якою має бути максимальна кількість балів за його виконання.

Переможці та призери визначаються за такою шкалою:

I місце – 40 – 37 балів

II місце – 36 – 33 бали

III місце – 32 – 29 балів

Додаткову інформацію буде розміщено на порталі КОІПОПК після того, як Міністерством освіти і науки України буде розроблено методичний лист щодо особливостей проведення олімпіади з російської мови і літератури.

Кірнасовська Р.В., методист

навчально-методичного кабінету

іноземних мов КОІПОПКСкачать документ

Похожие документы:

 1. Про методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

  Методичні рекомендації
  Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського надсилає методичні рекомендації щодо проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії, екології, російської
 2. Методичні рекомендації щодо вивчення російської мови І літератури у 2011 2012 навчальному році Розалія Кірнасовська

  Методичні рекомендації
  У 2011/2012 навчальному році викладання російської мови і літератури у 5-9 класах буде здійснюватися за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими нака­зом МОН України від 23.
 3. Аналітична довідка за підсумками участі школярів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін (2010/2011 н р.)

  Документ
  Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін протягом січня – березня 2011 р. проведено обласні (III етап) учнівські олімпіади з української мови та літератури, історії, основ правознавства, іноземних
 4. Кабінету Міністрів України від 08. 2007 року №1016; Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурс

  Конкурс
  Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8.08.2007 року № 1016;
 5. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,

Другие похожие документы..