Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Всех экономистов объединяет об­щий объект анализа - "экономика". Однако - и в этом весь парадокс! - тот же объ­ект в такой же степени их и ...полностью>>
'Документ'
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию и утилизации опасных отходов образующихся в ...полностью>>
'Реферат'
Актуальность. Франция в своем историческом развитии всегда отличалась высокой политичностью своих граждан. Немаловажным фактором является и то, что и...полностью>>
'Документ'
5.2.1.4. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица...полностью>>

Розпорядження (20)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

28.12.2010 1083

Про організацію роботи з виконання

заходів щодо відновлення знищених

та створення нових лісових

масивів в області

Загальна площа лісового фонду Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства становить 172,1 тис. га, лісистість території - 3,3% і по адміністративних районах коливається в межах від 0,4% (м.Каховка – 7 га) до 24,8% (Цюрупинський район – 30757 га). Коливання лісистості по адміністративних районах зумовлено неоднорідністю розташування лісових масивів. В області найбільша площа, вкрита лісами, зосереджена на піщаних аренах Нижньодніпровських пісків – Цюрупинський та Голопристанський райони, де відсоток лісистості складає відповідно 24,8% (30757 га) та 11,8% (25243 га). Низька лісистість у Новотроїцькому (0,8 %), Генічеському (1%), Каланчацькому (1,1%), Чаплинському (1,4%) районах.

За 2008 – 2010 роки створено 8624 га лісових культур та затрачено кошти в сумі 21429,7 тис.грн на посадку, догляд та доповнення. Природне поновлення пройшло на площі 855,7 га, найбільше – в Цюрупинському районі на площі 610,2 га.

Переважну більшість лісових культур створено в Голопристанському та Цюрупинському районах - 5276 та 2035 га відповідно.

У поточному році згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24 грудня 2009 року № 1580 видано державний акт на право постійного користування земельними ділянками площею 1017,43 га Генічеською районною державною адміністрацією державному підприємству «Присиваське ДГ» для ведення лісового господарства.

Державним підприємством «Новотроїцький лісгосп» розроблено проекти землеустрою щодо відведення земель у постійне користування для ведення лісового господарства із земель державної власності на території сільських рад Чаплинського та Нижньосірогозького районів загальною площею 1167,11 га, на що витрачені кошти в сумі 28,4 тис. грн, у тому числі за рахунок бюджетного фінансування – 25,8 тис. грн.

Попередньо надані погодження на виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки в постійне користування державним підприємствам обласного управління лісового та мисливського господарства такими районними державними адміністраціями: Високопільською – на площу 66,8 га, Великолепетиською – 75,5 га, Голопристанською – 969,2 га, Новотроїцькою – 360 га, Нижньосірогозькою – 264,0 га, Чаплинською – 237,0 га.

На теперішній час державним підприємством «Херсонський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» розроблено Схеми консервації малопродуктивних, деградованих і непридатних для сільськогосподарського використання земель (далі – Схеми), що передані до районних державних адміністрацій та відділів земельних ресурсів.

Незважаючи на це, більшість районних державних адміністрацій не підтримали зазначених рекомендацій та не розпочали виконання Схем, звернення лісогосподарських підприємств залишилося без уваги в Голопристанському, Цюрупинському, Іванівському, Новотроїцькому, Горностаївському, Великолепетиському, Бериславському районах.

На виконання спільного наказу Державного комітету України із земельних ресурсів та Державного комітету лісового господарства України від 05 березня 2010 року № 224/61 «Про взаємодію Держкомзему та Держкомлісгоспу з питань використання та охорони земель» підвідомчими підприємствами обласного управління лісового та мисливського господарства повторно надіслані звернення, але вищевказаними районами вони не розглянуті. Відсутність реагування затримує прийняття рішень органами місцевого самоврядування щодо виділення земельних ділянок та передачу їх у постійне користування.

Бериславська, Білозерська, Великоолександрівська, Верхньорогачицька, Горностаївська, Іванівська, Каланчацька, Каховська, Нововоронцовська, Скадовська, Цюрупинська районні державні адміністрації, міськрайвиконком м. Херсона не проводять роботу щодо виділення земельних ділянок під заліснення та передачу їх у постійне користування.

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області не забезпечило координацію роботи щодо прийняття земель у постійне користування для ведення лісового господарства із земель державної власності беручи до уваги попереднє погодження технічної документації.

Враховуючи той факт, що Херсонська область розташована в степовій зоні і має найменший відсоток лісистості, використання деградованих земель і невгідь для вирощування лісових насаджень набуває дуже важливого значення і потребує значних затрат.

Однак обласне управління лісового та мисливського господарства не зуміло скоординувати та налагодити роботу з виконання указів Президента України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень.

З метою раціонального використання, створення, збереження та розширення площ лісових насаджень, досягнення в області оптимальної лісистості (8 відсотків), що сприятиме нарощуванню природоохоронного потенціалу лісів, збереженню їх біологічного різноманіття, відповідно до статей 17, 57, 92 Земельного кодексу України та статей 5, 8, 17 Лісового кодексу України, Указу Президента України від 04 листопада 2008 року № 995/2008 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень», керуючись статтею 6, пунктом 7 частини першої статті 13, пунктом 3 статті 16, статтею 31, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Визнати роботу Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства з виконання заходів щодо відновлення знищених та створення нових лісових масивів в області незадовільною.

2. Заступнику голови обласної державної адміністрації Гонтарю О.П. забезпечити підготовку необхідних документів до Державного агентства лісових ресурсів України з питання доцільності перебування на займаній посаді начальника Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства Тищенка В.В. у зв’язку зі значними недоліками у роботі щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень.

3. Обласному управлінню лісового та мисливського господарства до 20 січня 2011 року розробити план дій по координації роботи щодо заліснення деградованих та малопродуктивних земель в Херсонській області.

4. Районним державним адміністраціям:

4.1. Забезпечити в установленому порядку виділення державним підприємствам обласного управління лісового та мисливського господарства із земель державної власності ділянок, які доцільно заліснити, та ділянок, на яких відбулося природне самозаліснення, згідно з додатком, до 01 квітня 2011 року.

4.2. Оформити правовстановлюючі документи на земельні ділянки (неугіддя, малопродуктивні, деградовані) для заліснення та земельні ділянки, на яких відбулося природне самозаліснення.

5. Головним управлінням обласної державної адміністрації: агропромислового розвитку та фінансовому, районним державним адміністраціям – розглянути питання щодо фінансування у 2011 та наступних роках робіт зі створення нових лісів за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до спеціального фонду місцевих бюджетів.

6. Головному управлінню Держкомзему у Херсонській області, обласному управлінню лісового та мисливського господарства, Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища у Херсонській області забезпечити координацію роботи щодо прийняття в установленому порядку земель, які доцільно залісити, та земель, на яких відбулося природне самозаліснення. За результатами щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати обласну державну адміністрацію.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Гонтаря О.П.

Голова обласної

державної адміністрації М.М.Костяк

Додаток

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

28.12.2010 1083

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ,

які доцільно заліснити, та ділянки, на яких відбулося природне самозаліснення

з/п

Назва району, міста

Площа сільськогоспо-дарських угідь, що підлягають залісненню, га

у тому числі землі державної власності, га

Площа інших угідь (яри, балки, порушені землі тощо), які підлягають залісненню, га

у тому числі землі державної власності, га

Площа земель, що підлягають залісненню (разом), га

Площа земель, на яких відбулося природне самозаліснення (всього), га

у тому числі сільського-подарські угіддя, га

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Бериславський

253,1

253,11

0,0

0,0

253,11

92,7

0

2.

Білозерський

6,7

6,7

58,2

58,2

64,9

72,18

49,0

3.

Великолепетиський

71,6

71,59

0,0

0,0

71,59

0,0

0

4.

Великоолександрівський

358,2

358,2

255,47

255,47

613,67

25,6

25,6

5.

Верхньорогачицький

0,0

0,0

15,9

15,9

15,9

0,0

0,0

6.

Високопільський

66,8

66,8

0,0

0,0

66,8

0,0

0,0

7.

Генічеський

3629,7

3629,7

0,0

0,0

3629,7

0,0

0,0

8.

Голопристанський

269,0

269,0

0,0

0,0

269,00

0,0

0,0

9.

Горностаївський

69,0

68,95

69,0

69,0

137,95

77,3

0,0

10.

Іванівський

63,7

63,7

126,3

126,3

190,0

0,0

0,0

11.

Каланчацький

0,0

0,0

42,7

42,7

42,70

0,0

0,0

12.

Каховський

40,4

40,4

0,0

0,0

40,4

0,0

0,0

13.

Нижньосірогозький

705,0

704,96

161,36

161,36

866,32

0,0

0,0

14.

Нововоронцовський

68,1

68,1

349,0

349,0

417,10

15,0

15,0

15.

Новотроїцький

1149,2

1149,2

0,0

0,0

1149,2

0,0

0,0

16.

Скадовський

97,4

97,42

0,0

0,0

97,42

0,0

0,0

17.

Цюрупинський

43,5

43,5

328,2

328,2

371,7

22,6

22,6

18.

Чаплинський

472,7

472,7

0,0

0,0

472,7

0,0

0,0

19.

м. Каховка

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.

м. Нова Каховка

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

м. Херсон

70,0

70,0

0,0

0,0

70,0

0,0

0,0

Херсонська область

7434,1

7434,1

1406,1

1406,1

8840,16

305,38

112,20

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації -

керівник апарату В.С.БілийСкачать документ

Похожие документы:

 1. Розпорядження (12)

  Документ
  На виконання листа Центральної виборчої комісії від 22 серпня 2011 року № 21-46-1357, типової програми та методики проведення випробувань комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи
 2. Розпорядження (17)

  Документ
  Про забезпечення виконання Порядку фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій та інвалідів війни за рахунок субвенцій з обласного бюджету
 3. Розпорядження (21)

  Документ
  Відповідно до розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 26 квітня 2011 р. № 361/0/5-11 «Про організацію роботи щодо формування та затвердження місцевих бюджетів області на 2012 рік »
 4. Розпорядження (13)

  Документ
  У відповідності з вимогами Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», наказу Міністра оборони України від 15 грудня 2010 року № 660 «Про затвердження Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних
 5. Розпорядження від 15 лютого 2007 року №93-р

  Закон
  Відповідно до статті 25 Закону України ”Про місцеві державні адміністрації”, статті 12 Закону України “Про ветеринарну медицину” та згідно з Інструкцією про заходи щодо боротьби зі сказом тварин, затвердженої наказом Головного державного
 6. Розпорядження міського голови №760 від 26. 07. 07

  Документ
  "Про порядок проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом"

Другие похожие документы..