Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
активизация проведения реформы жилищно-коммунального хозяй­ства на территории Самарской области для перехода на работу в режиме безубыточного функцио...полностью>>
'Документ'
Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество - лишь незначительная часть биосферы, а человек является лишь одним из видов органической жизни -...полностью>>
'Контрольная работа'
Экспертиза – самостоятельный юридический институт, охватывающий понятия эксперта как физического лица, осуществляющего процесс экспертного исследован...полностью>>
'Документ'
Формы воспроизводства основных средств (основного капитала). Капитальное строительство и инвестиции. Техническое перевооружение, реконструкция, расши...полностью>>

Про порядок подання звіту за формою №21–заг «Реалізація сільськогосподарської продукції»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про порядок подання звіту

за формою №21заг «Реалізація сільськогосподарської продукції»

Повідомляємо Вам, що державне статистичне спостереження за ф.№21–заг подаються органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем реєстрації) респондента, що займається виробництвом та реалізацією сільськогосподарської продукції.

Звіт за ф.№21–заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» подається до 20 січня на бланку затвердженому наказом Держкомстату від 21.06.2010 №234, у 2012 році звіт за ф.№21–заг (місячна) подається на бланку затвердженому наказом Держкомстату від 22.04.2011р. №97, до 5 числа після звітного періоду.

При складанні вищезазначеної форми необхідно керуватися інструкцією, затвердженою наказом Держкомстату України від 27.08.2008 №296 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22.09.2008 за №880/15571 зі змінами, затвердженими наказом Держкомстату України 17.05.2011 №116, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 31.05.2011 №648/19386 та цим листом.

Звертаємо Вашу увагу, що дані про реалізацію сільськогосподарської продукції заповнюються у цілих числах у відповідних одиницях виміру: кількість – у центнерах; вартість – у гривнях.

При заповненні показників форм №21-заг (місячна) та №21-заг (річна) усі дані наводяться зростаючим підсумком з початку року щомісячно за скороченим переліком показників та один раз у січні за звітний рік у цілому – за повним переліком показників.

У зв’язку зі зміною порядку нарахування і виплати коштів, що повинні сплачуватися до бюджету переробними підприємствами з метою виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам (постанови КМУ від 02.03.2011 №181 та №246) удосконалено державне статистичне спостереження за формою №21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції». Із цієї форми вилучені показники щодо обсягів нарахованих, перерахованих, отриманих сум дотацій за рахунок коштів ПДВ.

Починаючи зі звіту за січень 2012р., до показників вартості продукції не включаються суми бюджетних дотацій, що виплачені сільськогосподарським підприємствам за реалізовану продукцію. Суми отриманих у звітному періоді дотацій (незалежно від періоду реалізації продукції) відображається окремо за відповідними кодами форми. Дані зміни зазначені на бланку форми №21-заг(місячна).

Усі показники форми повинні бути взаємоузгоджені, достовірні та обґрунтовані документами, які оформлені в установленому законодавством порядку.

Форми №21–заг (місячна) та №21-заг (річна) підписуються керівництвом підприємства, який несе відповідальність згідно з чинним законодавством.Скачать документ

Похожие документы:

 1. За редакцією Заслуженого діяча науки І техніки України, академіка апрн україни, доктора юридичних наук, професора О. О. Погрібного

  Документ
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації
 2. К.,1998. Державна служба: організаційно-правові основи І шляхи розвитку. К.,1999. Виконавча влада І адміністративне право. К.,2002. Видавничий Дім "Ін-Юре" Київ 2002

  Документ
  У книзі, яка. є черговою публікацією в серії наукових видань "Адмі-ністративно-правова реформа в Україні", висвітлюються науково-теоретичні засади і актуальні проблеми функціонування виконавчої влади та її правового регулювання в Україні.
 3. Книга видана за сприяння

  Книга
  С.М. Романюк, Перший віце-президент Асоціації правозахисних організаторів студентів України, завідувач відділом студентської молоді ЦК Профспілки працівників освіти і науки України,
 4. Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (3)

  Закон
  Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи заяву депутата Тернопільської міської ради Швайки Володимира Дмитровича,
 5. Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка І підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава, Полтнту імені Юрія Кондратюка, 2006, 106 с

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”).

Другие похожие документы..