Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Цель Фотоконкурса – отражение в наглядном виде всех сторон жизни и деятельности общества, привлечение внимания к уникальным чертам Ростовской области...полностью>>
'Документ'
МУК Приозерская межпоселенческая районная библиотека муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,188760 Ленингра...полностью>>
'Курс лекций'
Курс лекций предназначен для студентов системы открытого образования Академии управления при Президенте Республики Беларусь, обучающихся по специальн...полностью>>
'Документ'
Организаторы конференции - Министерство промышленности и науки Московской области, Торгово-промышленная палата РФ, Министерство энергетики РФ, ОАО «Ро...полностью>>

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 8 вересня 1999 року n 204 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України
від 8 вересня 1999 року N 204

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 листопада 1999 р. за N 787/4080

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 31 січня 2002 року N 48,
 від 2 вересня 2009 року N 465

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 27.07.99 N інд. 33, 16927/16 з метою вдосконалення діяльності служби екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць (додається).

2. Управлінню нормативно-правового регулювання (В. Рибачек) в 5-денний термін подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Головній державній екологічній інспекції (П. Свирид) після реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити тиражування в кількості 180 примірників Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць та довести його до відома всіх підрозділів Державної екологічної інспекції, що здійснюють екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та у зоні діяльності регіональних митниць і митниць.

4. Начальнику Державної екологічної інспекції, Голові Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з екології та природних ресурсів, начальникам державних управлінь екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі, начальникам державних інспекцій охорони Чорного та Азовського морів прийняти до виконання та використання в роботі Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 31.01.2002 р. N 48)

5. Наказ Мінекобезпеки України від 8 червня 1995 р. N 57 визнати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра, Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища А. Яцика.

 

Міністр

В. Шевчук
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
від 8 вересня 1999 р. N 204

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 листопада 1999 р. за N 787/4080
ПОЛОЖЕННЯ
про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць

(У тексті Положення: слово "Мінекобезпеки" замінено словом "Мінекоресурсів" у відповідних відмінках; слова "Головна державна екологічна інспекція Мінекобезпеки" замінено словами "Державна екологічна інспекція Мінекоресурсів" у відповідних відмінках; слова "підрозділи Державної екологічної інспекції" замінено словами "територіальні органи Мінекоресурсів, які здійснюють екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць" згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 31 січня 2002 року N 48)

У тексті Положення слова "Мінекоресурсів" та "Мінекоресурсів України" замінено словом "Мінприроди" згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 2 вересня 2009 року N 465)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць (далі - Положення) розроблено з метою встановлення загальних вимог здійснення екологічного контролю:

- транспортних засобів, у тому числі автомобілів, літаків, суден, військових кораблів, паромів та інших плавучих засобів;

- вантажів, що містять промислову сировину, відходи виробництва, хімічні сполуки, токсичні хімічні, радіоактивні та інші небезпечні для навколишнього природного середовища і здоров'я людей речовини;

- засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, добрив;

- усіх видів диких тварин, водних живих ресурсів і рослин, зоологічних, ботанічних, мінералогічних колекцій, мисливських трофеїв.

1.2. Чинність Положення поширюється на всі ті транспортні засоби і вантажі, які підлягають екологічному контролю і які переміщуються через митний кордон України залізничним, автомобільним, морським, річковим, повітряним та трубопровідним транспортом. Перелік товарної продукції, яка підлягає екологічному контролю, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.99 N 1034 "Про впорядкування справляння зборів у пунктах пропуску через державний кордон".

1.3. Це Положення регламентує діяльність державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища (далі - держекоінспектори) територіальних органів Міністерства екології та природних ресурсів під час здійснення екологічного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 31.01.2002 р. N 48)

1.4. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:

"Транспортні засоби" - транспортні засоби, що власним ходом прибувають на митну територію України або відбувають з цієї території та використовуються для міжнародних перевезень вантажу, багажу та пасажирів.

"Вантажі" - будь які товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України під митним контролем, крім транспортних засобів, що їх перевозять. 

"Сировина" - предмети праці, які зазнали під її впливом певних змін і підлягають подальшій переробці.

"Промислова сировина" - сировина, що видобувається і виробляється у промисловості.

"Відходи" - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

"Небезпечні відходи" - відходи, фізичні, хімічні чи біологічні характеристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

"Речовини" - матерія будь-якого походження (органічна, мінеральна) різноманітного хімічного складу і фізичного стану.

"Хімічні сполуки" - хімічні індивідуальні речовини, в яких атоми одного або різних елементів сполучені між собою тим чи іншим типом хімічного зв'язку.

"Токсичні хімічні, радіоактивні та інші небезпечні для навколишнього природного середовища і здоров'я людей речовини" - речовини, фізичні, хімічні чи біологічні характеристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

"Засоби захисту рослин" - хімічні, біологічні та інші засоби, які використовуються для захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів.

"Пестициди" - токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди, завдається шкода матеріальним цінностям, а також гризунів, бур'янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб.

"Агрохімікати" - органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції.

"Всі види диких тварин, водних живих ресурсів і рослин" - живі об'єкти дикої фауни і флори.

"Зоологічні, ботанічні, мінералогічні колекції":

- зоологічні колекції - спеціально зібрані живі колекції зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також колекції опудал, препаратів, частин і залишків тварин;

- ботанічні колекції - спеціально зібрані живі колекції ботанічних садів, дендраріїв, дендропарків, оранжерей, а також гербарії, банки насіння тощо;

- мінералогічні колекції - спеціально зібрані колекції мінералів, гірських порід, зразки корисних копалин, палеонтологічні колекції тощо.

"Мисливські трофеї" - шкіра, роги, ікла та черепи мисливських тварин, в тому числі копитних та хижих тварин, здобуті (набуті) в установленому порядку на території України.

"Партія товарів" або "партія вантажу":

- за умови перевезення залізничним транспортом - товари та інші предмети, що надходять на одну станцію призначення одночасно у складі однієї партії для відправлення, на адресу одного вантажоодержувача, від одного вантажовідправника за одним або декількома транспортними документами, з однієї станції відправлення;

- за умови поставки трубопровідним транспортом - товари, що надходять за одним актом про приймання-передання, протягом терміну, потрібного для переміщення товару в обсязі, зазначеному в акті. Визначений термін не може бути більшим за один місяць;

- за умови перевезення іншими видами транспорту - товари та інші предмети, що відправляються на адресу одного вантажоодержувача за одним транспортним документом, від одного вантажовідправника, а також товари, що пересилаються за однією поштовою накладною або переміщуються як ручна поклажа однією особою, яка перетинає митний кордон України.

1.5. Забезпечення екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць покладено на Державну екологічну інспекцію та територіальні органи Мінприроди постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.95 N 198 "Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон".

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 31.01.2002 р. N 48)

1.6. Екологічний контроль на державному кордоні та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць здійснюють:

- відділ екологічного контролю на державному кордоні Державної екологічної інспекції Мінприроди;

- відділи екологічного контролю на митному кордоні Рескомресурсів Автономної Республіки Крим, державних управлінь екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі, держінспекцій охорони Чорного і Азовського морів;

- пости екологічного контролю територіальних органів Мінприроди у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць та митниць.

(пункт 1.6 в редакції наказу Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 31.01.2002 р. N 48)

1.7. Загальне керівництво підрозділами територіальних органів, що здійснюють екологічний контроль на державному кордоні та в зоні діяльності регіональних митниць та митниць здійснює Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища, який:

(абзац перший пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 31.01.2002 р. N 48)

- організовує виконання покладених на Мінприроди завдань Комплексної програми розбудови державного кордону України, затвердженої Указом Президента України від 16 грудня 1993 року N 596/93 "Про Комплексну програму розбудови державного кордону України";

- здійснює зв'язок між управліннями Мінприроди і територіальними органами Мінприроди та забезпечує координацію їх діяльності;

(абзац третій пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 31.01.2002 р. N 48)

- координує діяльність органів Мінприроди, інших центральних органів виконавчої влади з питань, що стосуються державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища та здійснення екологічного контролю;

- організовує виконання міждержавних програм і зобов'язань України в частині, що стосується державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки з суміжними державами;

- координує роботу Головних державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Чорного та Азовського морів;

- затверджує штатний розклад, фонди, фінансування, матеріально-технічне забезпечення регіональних підрозділів служби екологічного контролю.

1.8. Методичне та організаційне керівництво підрозділами територіальних органів, що здійснюють екологічний контроль на державному кордоні та в зоні діяльності регіональних митниць та митниць, забезпечує Державна екологічна інспекція Мінприроди, яка:

- організовує і здійснює методичне забезпечення та професійну перепідготовку кадрів територіальних органів Мінприроди;

- координує роботу з питань виконання загальнодержавних, регіональних та галузевих програм і заходів у частині дотримання законодавства з охорони навколишнього природного середовища;

- надає допомогу територіальним органам Мінприроди при виникненні надзвичайних екологічних ситуацій у зоні митного контролю, у разі необхідності самостійно здійснює екологічний контроль вантажів і транспортних засобів;

- у встановленому порядку сприяє забезпеченню працівників територіальних органів Мінприроди форменим одягом, приладами і обладнанням, засобами самооборони;

- перевіряє роботу підрозділів територіальних органів Мінприроди, які здійснюють екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць;

- виступає представником з питань здійснення екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон та на митному кордоні України у всіх державних і громадських установах та судових органах.

(пункт 1.8 в редакції наказу Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 31.01.2002 р. N 48)

1.9. Керівництво підрозділами територіальних органів Мінприроди, що здійснюють екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць здійснюють Головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного і Азовського морів, які є начальниками державних інспекцій охорони Чорного і Азовського морів, Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, Головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища областей, міст Києва та Севастополя, які є, відповідно, головою Республіканського комітету охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Автономної Республіки Крим і начальниками державних управлінь екологічної безпеки в областях, містах Києві та Севастополі, які:

(абзац перший пункту 1.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 31.01.2002 р. N 48)

- керують підрозділами служби екологічного контролю, організують їх роботу, розподіляють обов'язки, затверджують посадові інструкції працівників;

- несуть персональну відповідальність за виконання покладених на службу екологічного контролю завдань і здійснення своїх функцій;

- виступають представниками з питань, що входять до компетенції екологічного контролю у всіх державних і громадських установах та судових органах;

- вживають усіх заходів, які випливають із завдань, покладених на екологічний контроль, розподіляють і доводять фонди і ліміти фінансування для матеріально-технічного забезпечення служби екологічного контролю;

- укладають із зацікавленими державними установами, господарськими організаціями договори і майнові угоди, спрямовані на покращання умов здійснення екологічного контролю;

- підписують договори, погодження і акти, пов'язані з виконанням покладених на службу екологічного контролю завдань.

1.10. Основним завданням держекоінспекторів у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць є здійснення державного контролю за додержанням міністерствами і центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та господарювання, громадянами, а також іноземними юридичними та фізичними особами і особами без громадянства, що перетинають державний кордон або здійснюють переміщення через нього транспортних засобів і вантажів відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства та норм і правил екологічної безпеки під час транспортування небезпечних вантажів.

(пункт 1.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 31.01.2002 р. N 48)

1.11. Головними завданнями підрозділів територіальних органів Мінприроди, що здійснюють екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць є:

(абзац перший пункту 1.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 31.01.2002 р. N 48)

- контроль за додержанням норм і вимог чинного природоохоронного законодавства під час переміщення через митний кордон України транспортних засобів та вантажів;

- попередження незаконного ввезення, вивезення або транзиту територією України вантажів, що містять промислову сировину, відходи виробництва, хімічні сполуки, токсичні хімічні, радіоактивні та інші небезпечні для навколишнього природного середовища і здоров'я людей речовини, пестициди і агрохімікати, а також забрудненого баласту на суднах;

- забезпечення контролю за виконанням міжнародних зобов'язань України щодо торгівлі тими видами дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення;

- забезпечення контролю за перевезенням радіоактивних речовин і ядерних матеріалів та проведенням хіміко-аналітичного контролю речовин;

- огляд експортних та імпортних партій вантажів та оформлення потрібних документів у зоні діяльності регіональних митниць і митниць;

- контроль за дотриманням вимог чинного законодавства і правил увезення в Україну і вивезення з України рослинних ресурсів та тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, зоологічних, ботанічних, мінералогічних колекцій та мисливських трофеїв;

- контроль за додержанням вимог екологічних норм і правил транспортними засобами, що перетинають митний кордон України;

- контроль експортних та імпортних партій брухту чорних і кольорових металів на предмет відсутності хімічного чи радіоактивного забруднення та оформлення Сертифікатів екологічного контролю (при експорті);

- забезпечення контролю вантажів і транспортних засобів, що надійшли до митниці призначення без відмітки в товаротранспортних документах про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон або з відміткою у товаросупровідних документах "Підлягає екологічному контролю за місцем надходження";

- контроль експортних, імпортних та транзитних вантажів, перевезення яких через державний кордон України потребує спеціального дозволу Мінприроди.

1.12. Підрозділи територіальних органів Мінприроди, що здійснюють екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць:

(абзац перший пункту 1.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 31.01.2002 р. N 48)

- запобігає незаконному вивезенню з території України об'єктів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної книги України, мисливських трофеїв, рослинної сировини, зоологічних, ботанічних, мінералогічних колекцій;

- здійснює перевірку документів, транспортних засобів, огляд підконтрольних вантажів, що імпортуються, експортуються чи перевозяться до суміжних держав транзитом;

- контролює дотримання екологічних вимог при перевезенні диких тварин і рослин, сировини і продуктів тваринного походження всіма вантажовідправниками та вантажоодержувачами;

- вивчає екологічний стан на прилеглих територіях прикордонних пунктів, у морських, річкових і повітряних портах. Протягом доби доповідає керівництву державних управлінь екологічної безпеки і Державній екологічній інспекції Мінприроди про всі випадки забруднення навколишнього природного середовища, а також затримання підконтрольних вантажів, суден та інших плавучих засобів;

- забороняє перевезення вантажів, що можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей, умови транспортування яких не відповідають екологічним вимогам безпечного їх транспортування або потребують спеціального дозволу;

- проводить експрес-аналіз речовин та матеріалів з метою встановлення їх належності до числа токсичних, радіоактивних речовин або відходів та вмісту забрудненого баласту і стічних вод суден;

- нараховує та у відповідних випадках справляє збори за здійснення екологічного контролю транспортних засобів і вантажів, розмір яких установлюється постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.99 N 1034 "Про впорядкування справляння зборів у пунктах пропуску через державний кордон";

- видає разом з Управлінням залізниці, адміністраціями авіаційного, автомобільного, морського і річкового транспорту спільні накази з питань організації екологічного контролю вантажів та транспортних засобів.

1.13. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальних органів Мінприроди, що здійснюють екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць на кордоні здійснюється за рахунок державного бюджету та частини зборів за виконання робіт з надання послуг при здійсненні екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон.

(пункт 1.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 31.01.2002 р. N 48)

1.14. Підрозділи територіальних органів Мінприроди, що здійснюють екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць має спеціальні бланки і печатки зі своїм найменуванням.

(пункт 1.14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 31.01.2002 р. N 48)

1.15. Рішення начальника поста екологічного контролю в межах наданих йому повноважень є обов'язковими для виконання всіма особами, відповідальними за вантаж.

1.16. Оскарження дій працівників підрозділів територіальних органів Мінприроди, що здійснюють екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, здійснюється згідно з чинним законодавством України.

(пункт 1.16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 31.01.2002 р. N 48)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Пашка Серія «митна справа в україні»

  Кодекс
  Авторський колектив: В.Н. Андрійчук, Н.А. Бєлоус, І.Г. Бережнюк, Є.М. Березний, І.В. Бєрьозкін, Л.М. Білецька, Г.А. Болдишев, С.О.Бондарчук, В.В. Будикіна, Ю.
 2. Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників

  Закон
  Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального
 3. Академічний курс Підручник для вищих навчальних закладів За загальною редакцією академіка нан україни Ю. С. Шемшученка удк 349. 6 Ббк х625. 9 Е зо

  Документ
  Даний підручник є академічним виданням навчального курсу з еколо­гічного права. Складається з трьох частин: загальної, особливої та спеціаль­ної. Написаний на основі сучасного вітчизняного екологічного законодавства, міжнародного
 4. Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 „Правознавство київ 2009

  Закон
  Робоча програма із спецкурсу „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України” : Частина І „Екологічний контроль за законодавством України”,
 5. Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  Для досягнення освоєної мети розвитку регіону - подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж 2010 року дії обласної державної

Другие похожие документы..