Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Метою вивчення дисципліни "”Етнографія України” є ознайомленя студентів з етнографічними особливостями українського народу, його звичаями і обря...полностью>>
'Документ'
Оплата конгресса; Хорошее настроение Просьба заранее сообщить о времени приезда на конгресс ,а также время и день отъезда. Если необходимо проживание...полностью>>
'Документ'
«О состоянии и перспективах инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Роль системы торгово-промышленных палат в привлечении инвестиций в ре...полностью>>
'Семинар'
Для участия в семинаре можно зарегистрироваться по телефону 2-205-541 или самостоятельно заполнить Регистрационную форму и выслать ее по адресу prbp@...полностью>>

Охорони навколишнього природного середовища україни Державне управління охорони навколишнього природного середовища

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА України

Державне управління охорони навколишнього природного середовища

в Тернопільській області

Стан навколишнього природного середовища

Тернопільської області

у 2006 році

Тернопіль – 2007

АНОТАЦІЯ

Подана характеристика стану навколишнього природного середовища в 2006 р. Відображено динаміку показників за 2004-2006 роки. У матеріалах використані дані Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області, обласної санепідемстанції, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, обласного головного управління земельних ресурсів, обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції „Облдержродючість”, обласного управління по меліорації і водному господарству, Тернопільського обласного управління лісового господарства, облгідрометцентру, управління освіти облдержадміністрації, вищих учбових закладів, статистичні дані.

Матеріали до друку підготовлено в комп’ютерному центрі Держуправління охорони навколишнього природного середовища Тернопільській області.

При використанні даних цього видання посилання на джерело інформації обов’язкове.

 1. екологічна політика

Тернопільська область належить до невеликих областей України, її площа – 13,8 тис. км2, що становить 2,3% від території держави. Щільність населення становить 80 осіб на 1км2.

Основними галузями господарського комплексу області є промисловість (машинобудування, легка, харчова, електротехнічна), сільське господарства, транспорт.

За розподілом по адміністративних районах більшість промислових та транспортних підприємств знаходяться в м. Тернополі, основна кількість підприємств сільського господарства на території районів області.

За площею та біопродуктивним потенціалом земельного фонду Тернопільська область є однією з провідних областей країни. Сільськогосподарська освоєність території надзвичайно висока і становить 76,3%, а звідси, без належних заходів щодо охорони ґрунтів, відтворення земель як основного виробничого потенціалу – прогресуюча деградація земель, що створює загрозу екологічній безпеці області.

Із загальної площі області на ріллю припадає 846,8 тис. га, або 61,3%. Якщо врахувати, що розорюваність території України складає 56%, то Тернопільщина є однією з найбільш розораних областей.

Рівнинною є рілля на 41% території, третина знаходиться на схилах крутизною 1-3о, шоста частина має ухил у 3-5о, кожний десятий гектар має крутизну більше 5о.

Дані фактори спричиняють прогресуючу водну ерозію. Найбільше вона проявляється у Бережанському та Зборівському районах, де її поширення спостерігається на двох третинах орних земель, а також у Збаразькому, Лановецькому, Монастирському, Підволочиському, Шумському районах – у яких змиву піддається більше половини посівних площ.

Поширенню водної ерозії сприяє необґрунтовано висока (80,4%) розораність сільгоспугідь. Ґрунтозахисні сівозміни не освоєні. Робота по впровадженню культурно-меліоративної системи організації території, розпочата ще у 80-х роках, не продовжується. Як наслідок, в середньому в області щорічно з 1 га ріллі виноситься 24 т ґрунту, 28 кг гумусу.

Тривожить забруднення земель промисловими, побутовими відходами, а також засобами хімізації.

Ситуація ускладнюється порушенням природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні та застосуванні хімічних засобів у більшості господарств, використанням невизначених і сумнівної якості препаратів. Із 267 (в т.ч. 5 - з централізованим постачанням) наявних складів для зберігання отрутохімікатів більше половини не відповідають природоохоронним вимогам.

Не покращилася ситуація з розробкою родовищ корисних копалин. На багатьох родовищах неякісно проводяться розкривні роботи, родючий шар ґрунту найчастіше не знімається, а переміщується у відвали. З 824 га відпрацьованих земель, що підлягали рекультивації у 2006 році рекультивовано лише 4,46 га.

В області налічується 1650 річок, із них до басейну ріки Дністер належить 1542, довжиною 5385 км, і басейну ріки Прип`ять – 108, довжиною 630 км. У їх басейнах розташовано 912 водосховищ і ставків.

Протягом 2006 р. забрано 76,9 млн. м3, використано 64,2 млн. м3 води. За цей період підприємствами області у відкриті водойми скинуто 67.3 млн. м3 забруднених зворотних вод, в т.ч. – 2,8 млн. м3 недостатньо очищених.

Забір води для забезпечення народногосподарського комплексу області в порівнянні з 2005 р. зменшився на 2,0 млн. м3. Сумарний скид зворотних вод у поверхневі водні об`єкти. зменшився на 0,9 млн. м3.

У розрахунку на одну особу у поверхневі водойми скинуто 58 м3 зворотних вод.

Майже 50% від загальної кількості використаної у 2006 році води припадає на сільське господарство, 35% води використано підприємствами житлово-комунального господарства і побуту.

Частка галузей економіки у загальній кількості відведених стічних вод у 2004р. складала: житлово-комунальне господарство – 48%, сільське господарство – 45%.

Із 393 підприємств та організації області, які стоять на державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 р. № 1655 “Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря”, основними забруднювачами атмосферного повітря є Гусятинська газокомпресорна станція, Тернопільське лінійне управління магістральних газопроводів, цукрові заводи, дільниці КП “Тернопільтеплокомуненерго” та Тернопільське КПТМ “Тернопільміськтеплокомуненерго”

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у 2006 р. склав 53,482 тис. тон., з них 64% (34,1 тис.т.) –викиди від пересувних джерел.

Близько 21% у загальному обсязі викидів складають викиди підприємств по переробці сільськогосподарської продукції, 34% – підприємств транспорту. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на км2 склали у 2006 р. 1,4 т.

Лісовий фонд області становить 207,8 тис. га або 13,9 % території області. Показник лісистості нижчий екологічного оптимуму та середнього показника по Україні.

У 2006 р. залишилася невирішеною ситуація в лісах, що перебувають у користуванні сільськогосподарських підприємств, які в процесі земельної реформи опинилися поза межами їх користування.

Тут зростають обсяги самовільних рубок, які здійснюються як лісокористувачами так і населенням, росте захаращеність лісових насаджень вітровально-буреломною деревиною, що значно погіршує санітарний стан насаджень.

Держуправління охорони навколишнього природного середовища неодноразово пропонувало передати лісові насадження, що належать сільськогосподарським підприємствам у відання обласного управління лісового господарства, проте механізму передачі цих лісів і терміни його завершення обласним управлінням лісового господарства і облсільгосппродом не опрацьовані, а після завершення паювання землі вони залишаться зовсім без господаря.

Загальний санітарний стан лісів області в основному задовільний. В обласному управлінні лісового господарства проведено суцільні санітарні рубки на площі 23,3 га та лісовідновні рубки на площі 14,2 га, що значно менші ніж у попередні роки.

Санітарні заходи проводилися в осередках шкідників і хвороб лісу. Залишок осередків шкідників і хвороб на 01.01.2006 року становив 8,8 тис. га. За цими осередками ведеться нагляд і планується проведення профілактичних заходів.

На території області поширено 305 видів хребетних, 36 - риб, 11 - амфібій, 10 - рептилій, 187 - птахів, 61 - ссавців, серед яких біля 45 - занесені в Червону книгу України.

За останні 3 роки в області спостерігається збільшення основних видів мисливських тварин, а саме копитних, диких качок і зайця-русака.

За цей же період в області дещо збільшилася чисельність таких видів, занесених до Червоної книги, як борсук звичайний та видра річкова. Значно зросла за останні роки і чисельність лебедя шипуна, який успішно розмножується майже на всіх водоймах, придатних для гніздування. В північних районах продовжує поширюватися бобер, його кількість у порівнянні з 1999 р. зросла на 300 особин.

З метою збереження цінних видів рослинного, тваринного світу та унікальних комплексів живої і неживої природи, в області створена широка мережа природно-заповідного фонду (ПЗФ).

Особливого розвитку вона набула в останні десятиріччя. Так, наприклад, якщо в 1970 р. ПЗФ області налічував 130 об’єктів загальною площею 13 тис. га, то в 1990 р. він досяг 419 одиниць загальною площею 114,2 тис. га, а в 2006 р. – 548 і 116,5 тис. га.

Сьогоднішній рівень екологічного забезпечення промисловості та соціально-побутової сфери явно недостатній для того, щоб нейтралізувати ріст шкідливого антропогенного впливу на довкілля у випадку стабілізації і поступового збільшення обсягів суспільного виробництва. Таким чином, аналізуючи згадані вище чинники, можна прогнозувати погіршення екологічної ситуації у найближчі роки, якщо паралельно із реалізацією заходів щодо стабілізації економіки не будуть робитися адекватні кроки в екологічному плані.

При цьому має бути чітко визначена мета досягнення екологічного балансу, коли загальний обсяг антропогенного навантаження на навколишнє середовище буде меншим, або дорівнюватиме екологічному ресурсу території.

2. АТМОСФЕРНІ ТА ГІДРОЛОГІЧНІ УМОВИ І ЯВИЩА

Територія області має помірно-континентальний клімат з нежарким літом, м’якою зимою і достатньою кількістю опадів. Середньорічна температура повітря коливається від 6,90С в центральній частині до 7,40С на півдні. У 2006 р. середньорічна температура повітря становила 7,50 тепла, що на 0,80 вище норми. Погодні умови у звітному році були досить складними. Квітень з посухами і нічними заморозками, дефіцит опадів в травні - червні, сильні затяжні дощі в кінці липня і впродовж серпня завдали великої шкоди сільськогосподарському комплексу області.

Кількість небезпечних явищ у 2006 р., порівнюючи з 2005 р. збільшилась на 24%. Всього за рік виникло 5 надзвичайних ситуацій техногенного характеру, 6 надзвичайних ситуацій природного характеру.

Особливо великих збитків нанесли пожежі, вибухи в будівлях та спорудах житлового призначення, які спостерігались 23 жовтня, 6 грудня 2006р. та аварія в теплових мережах(системах гарячого водопостачання) холодної пори року, які спостерігались 4-6 грудня 2006 р.

Головна водна артерія області – річка Дністер. Гідрологічний пост на р. Дністер – м. Заліщики, є замикаючим створом карпатської частини басейну ріки, в якій формуються 95% стоку води й наносів від всього басейну. Гідрологічне забезпечення в основному спрямовано на підготовку до пропуску весняної повені, та весняно-літніх дощових паводків. має порівняно швидку течію – під час повені вона досягає 4 м/с, а в межень – 1,0-1,5 м/с. Найвищий рівень води спостерігається під час танення снігу в Карпатах і в час літніх злив. Найнебезпечніший паводок був в червні 1969 р., коли із-за тривалих дощів над регіоном рівень води на Дністрі досягнув відміток 1029-1264 см, були затоплені значні площі, нанесено значних збитків народногосподарському комплексу області. Підйом рівнів води в весняну повінь 2004 р. становив при 1-й хвилі 1,2-2,0 м, в районі водосховища – 4 м, при 2-й хвилі – 1,5-2,З м. Вода місцями виходила на заплаву без негативних наслідків.

3. АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

В Тернопільській області у 2006р. намітилась тенденція до збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що пов’язано зі збільшенням об’ємів виробництва.

Динаміка викидів в атмосферне повітря приведена в таблицях 3.1., 3.2.

До найбільших забруднювачів атмосферного повітря в області належать: Гусятинська газокомпресорна станція Барського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, Тернопільське лінійне управління магістральних газопроводів філії УМГ „Львівтрансгаз”, цукрові заводи області, Тернопільське КПТМ “Тернопільміськтеплокомуненерго”

Найбільші забруднювачі атмосферного повітря

Назва підприємства

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

тис.т/рік

% до загальних викидів по області

1

Гусятинська газокомпресорна станція

4,199

11,31

2

Тернопільське ЛВУ МГ

2,331

6,25

3

Тернопільське обласне комунальне підприємство теплових мереж „Тернопільтеплокомуненерго”

0,186

0,50

Аналіз розподілу викидів по території області свідчить, що найбільший внесок у валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря дають підприємства м.Тернополя, Борщівського, Гусятинського, Кременецького, Тернопільського та Чортківського районів. Перелік основних забруднювачів приведений у таблиці 3.3.

Найбільший вклад у сумарний по області викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел внесли у звітному році оксиди вуглецю - 3,516 тис. т, оксиди азоту - 2,603 тис. т, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 2,847 тис. т. Динаміка викидів найпоширеніших забруднювачів атмосферного повітря за 2004-2006 роки приведена у таблиці 3.4.

Найбільша щільність викидів на 1 км 2 – 2, 718 т у м. Тернополі.

Для зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу у звітному році, за даними статистики, виконано 6 повітреохоронних заходів, серед яких 3 - з переходу на інші види палива, 1 – з будівництва та введення в дію нових очисних споруд, 1 – з підвищення ефективності існуючих очисних споруд, 1 – з ліквідації джерел забруднення. Для виконання цих заходів підприємствами витрачено 352,7

тис. грн., що дало змогу знизити викиди забруднюючих речовин в атмосферу на 31,723 тонн.

Не виконаними залишаються заходи з переведення котелень з твердого палива на газ. Дане невиконання пов’язане із значними фінансовими затратами і, в основному, з повним незадіянням котелень у роботі підприємств, через простої останніх. Динаміка виконання заходів приведена у таблиці.

Виконання підприємствами Тернопільської області заходів для запобігання забруднення атмосферного повітря

Роки

Всього виконано заходів, одиниць/обсяг витрат тис. грн.

з них

перехід на інші види палива

підвищення ефективності очисних установок і споруд

ліквідація джерел викиду

будівництво газоочисних установок і споруд

інші повітер-охоронні заходи

2004

5/1121,7

2/1092,2

1/24,5

1/0,4

-

1/4,6

2005

11/785,9

6/496,3

1/0,5

2/278,0

2/11,1

-

2006

6/352,7

3/350,9

1/0,6

1/1,0

1/0,2

-

 1. ВОДНІ РЕСУРСИ

Забезпечення водою галузей економіки області та населення здійснюється із поверхневих та підземних джерел. За даними державної статистичної звітності форми „2ТП-водгосп” за 2006 р. в цілому по області забрано 76,87 млн. м3 води, в т.ч. поверхневої – 43,83 млн. м3, підземної – 33,04 млн. м3. В порівнянні з 2004 р. забір води зменшився на 11,2 млн. м3, а в порівнянні з 2005 р. - зменшився на 2,06 млн. м3.

На потреби різних галузей економіки використано 64,15 млн. м3 води в т. ч. в промисловості –7,96 млн. м3, сільському господарстві –1,9млн. м3, житлово-комунальному господарстві –16,15 млн. м3, рибництві –33,89 млн. м3, інших галузях –4,25 млн. м3.

Використання води в порівнянні з 2005 р. зменшилось на 1,96 млн. м3 на рік. Споживання води у промисловості зменшилось на 0,19 млн. м3, у житлово-комунальному господарстві – на 0,97 млн. м3, рибному господарстві збільшилось на 0,11 млн. м3, а в сільському господарстві - на 0,09 млн. м3.

Непродуктивні втрати води при транспортуванні її до споживача складають 8,74 млн. м3 або 11,37 % від загального водоспоживання. Це є наслідком високої зношеності водопровідних мереж, несправності запірної арматури, що супроводжується численними поривами трубопроводів.

Споживання води по основних басейнах рік області характеризується нерівномірністю. Найбільше використання води здійснюється із басейнів рік Серет, Стрипа, Нічлава, Горинь. Менше забирається води із басейнів рік Збруч, Коропець, Іква.

Так наприклад, якщо в 2005 р. з басейну р. Стрипа було забрано 11,22 млн. м3 води, то в 2006 р. – 11,39 млн. м3; р. Горинь – 9,66 млн. м3 і 10,00 млн. м3, р. Нічлава –4,86 млн. м3 і 3,92 млн. м3 відповідно.

Основними споживачами води в басейнах рік області є рибництво, комунальне господарство, промисловість, сільське господарство. Найбільшими споживачами води в області є комунальне підприємство “Тернопільводоканал”, ВАТ “Текстерно”, Чортківський ВУВКГ, ВАТ “Тернопільський м’ясокомбінат”, ВАТ “Ватра”, ВАТ “ТРЗ “Оріон”, ВАТ ”ТеКЗ”, КБ “Промінь”, підприємства спиртової і цукрової галузей, підприємства рибного господарства – облрибкомбінат та міжгосподарські підприємства по вирощуванню риби.

У поверхневі водні джерела в 2006 році відведено 64,53 млн. м3 зворотних вод, в тому числі неочищених –0,87 млн. м3, недостатньо-очищених –1,95 млн. м3, очищених –26,75 млн. м3, нормативно-чистих без очистки –34,96 млн. м3.

В порівнянні з 2005 р. відведення зворотних вод у поверхневі водойми зменшилось на 0,87 млн. м3 або на 1,5 %. Обсяги скидів забруднених зворотних вод зменшились в порівнянні з 2004 р. на 0,26 млн. м3, а в порівнянні з 2005 р. – збільшилась на 0,015 млн.м3.

Найбільші обсяги скидання зворотних вод у поверхневі водойми на підприємствах житлово-комунального господарства, якими відведено 27,98 млн. м3 зворотних вод або 41,5 % від загального водовідведення. Дані підприємства є основними забруднювачами поверхневих вод. Ними у річки відводиться 2,46 млн. м3 забруднених вод або 87 % від загального обсягу забруднених зворотних вод. Інформація щодо забору, використання води, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин поданий у табл. 4.1. – 4.5.

Як і в попередні роки, основними забруднювачами поверхневих водних джерел є об’єкти житлово-комунального господарства – Чортківський ВУВКГ, Монастириський, Шумський, Лановецький, Борщівський, Зборівський комбінати комунальних підприємств, Кременецький міськводоканал, Бережанський ДП “Комунальник” та ін.; молочної і харчової промисловості – ВАТ “Вишнівецький сирзавод”, ВАТ “Монастириський молокозавод”, ТзОВ “Агрофуд”, Заліщицький консервний завод, об’єкти охорони здоров’я, освіти та ін. Перелік основних забруднювачів у табл. 4.6.

Основними причинами забруднення водойм області є те, що не всі населені пункти (міста і селища) забезпечені станціями для очистки зворотних вод, застарілість багатьох діючих очисних споруд і невідповідність їх сучасним вимогам, відсутність коштів на проведення реконструкції та будівництва нових очисних споруд, каналізаційних мереж підключення зворотних вод, каналізаційних насосних станцій.

Для зменшення негативного впливу зворотних вод на санітарний стан річок продовжувалось будівництво каналізаційної насосної станції в м. Копичинці, каналізаційних очисних споруд облтубдиспансеру. Проводились роботи з реконструкції каналізаційних мереж у населених пунктах Гусятин, Бучач, Великі Бірки, завершено проект реконструкції каналізаційних очисних споруд у м. Скалаті, ліквідовано джерела забруднення поверхневих вод СГТзОВ “Зірка” Козівського району. З метою економії свіжої води введена в експлуатацію оборотна система водопостачання на Марилівському спиртзаводі потужністю 3,6 тис. м3. Проводиться значний комплекс робіт із розчистки русел річок. Роботи із розчистки русел річок проводились на р. Черкаська в с. Долина Чортківського району, р. Храмова в с Більче Золоте Борщівського району, р. Збруч і р. Самець в смт. Підволочиськ; р. Стрипа у м. Бучач, р. Лопушанка в сс. Оліїв і Білокриниця Зборівського району, захисту від повені с. Худиківці Борщівського району.

Для розв’язання проблем очистки зворотних вод, збереження чистоти і водності річок, забезпечення населення якісною питною водою в області розроблені Заходи щодо розвитку водного господарства в області на 2002 - 2011 роки згідно Загальнодержавної програми розвитку водного господарства, Програма (план дій) з охорони довкілля, раціонального використання ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Тернопільської області на 2001-2005 рр., Комплексна регіональна програма захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь в Тернопільській області в 2001-2005 рр. та прогноз до 2010 р., Перелік першочергових природоохоронних заходів щодо екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, проект Програми екологічного оздоровлення басейну р. Дністер, районні екологічні програми.

В області нараховується 1622 об’єктів – водокористувачів, які здійснюють відбір води з поверхневих та підземних водних джерел, скиди забруднюючих речовин із зворотними водами. За період 2006 р. переоформлено, продовжено термін дії 234 дозволів на спецводокористування , а в 341 водокористувачів - вони відсутні. Інформація щодо дозвільної діяльності подана у табл. 4.7.

Стан поверхневих вод. Провідне місце в області належить рікам. Рівнинний рельєф і достатнє зволоження впливають на формування густої річкової мережі. По території області протікає понад 1400 річок і потічків. З них 120 річок мають довжину понад 10 км. До великих річок належить річка Дністер; до середніх – Збруч, Серет, Іква і Горинь; всі інші - до малих. Всі річки загальнодержавного значення. Більшість річок області (80%) протікає в меридіональному напрямі по нахилу території області. Це ріки, які належать до басейну Дністра. Найбільшими з них є Золота Липа, Коропець, Стрипа, Серет, Збруч, Нічлава.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство охорони навколищнього природного середовища україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  5.1.1. Заходи щодо збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі. Стан біо- та ландшафтного різноманіття, структурних елементів екомережі та їх складових 34
 2. Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  Для досягнення освоєної мети розвитку регіону - подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж 2010 року дії обласної державної
 3. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області Державна екологічна інспекція в Хмельницькій області стан навколишнього природного середовища Хмельницької області у 2009 році

  Документ
  5.1.1. Заходи щодо збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі. Стан біо- та ландшафтного різноманіття, структурних елементів екомережі та їх складових
 4. Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в м. Севастополі про стан навколишнього природного середовища в місті севастополі за 2007 рік

  Документ
  5.2.1.2.4. Використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства, проведення науково-дослідних робіт.
 5. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області

  Документ
  У своєму розвитку людство досягло того рівня, коли оволоділо величезним науково-технічним потенціалом, але ще не навчилося достатньою мірою ощадливо та раціонально ним користуватися.

Другие похожие документы..