Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Примерная программа'
Примерная программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта профессиям начального про...полностью>>
'Документ'
У современных детей общение с музыкальной культурой чаще всего ограничено прослушиванием «легкой» музыки. Ребята с любопытством узнают информацию о п...полностью>>
'Документ'
1. Утвердить прилагаемую Концепцию федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)...полностью>>
'Документ'
Характерною рисою сучасних міжнародних фінансових відносин є динамічний розвиток нових банківських продуктів та технологій. Це вимагає використання н...полностью>>

Освітня програма підготовки бакалавра за напрямом «Фінанси І кредит» Цикл дисциплін гуманітарної підготовки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Освітня програма підготовки бакалавра за напрямом «Фінанси і кредит»

Цикл дисциплін гуманітарної підготовки:

Нормативна частина:

- Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка);

- Культурологія (культурологія, етика, естетика);

- Психологія та педагогіка;

- Фізичне виховання;

- Українська мова;

- Іноземна мова;

- Правознавство;

- Політологія;

- Історія України;

- Соціологія;

- Безпека життєдіяльності (охорона праці, безпека життєдіяльності, цивільна оборона);

- Університетська освіта.

Вибіркова частина:

- Поглиблене вивчення іноземної мови;

- Іноземна мова (додатково);

- Ділова іноземна мова;

- Друга іноземна мова;

- Філософія глобальних проблем сучасності;

- Паблік рилейшнз;

- Європейська інтеграція;

- Основи наукових досліджень;

- Етика і психологія ділового спілкування;

- Основи цивільного і трудового права;

- Теорія і методика фізичного самовдосконалення;

- Підвищення спортивної майстерності;

- Масовий спорт.

Цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки:

Нормативна частина:

- Політична економія;

- Мікроекономіка;

- Макроекономіка;

- Історія економіки та економічної думки;

- Математика для економістів (вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика);

- Економіко-математичне моделювання;

- Економічна інформатика;

- Статистика;

- Економіка підприємства;

- Менеджмент;

- Маркетинг;

- Гроші та кредит;

- Фінанси;

- Бухгалтерський облік;

- Економіка праці і соціально-трудові відносини;

- Міжнародна економіка;

- Національна економіка;

- Регіональна економіка (регіональна економіка, екологія).

Вибіркова частина:

- Статистика ІІ;

- Економіка підприємства ІІ;

- Бухгалтерський облік ІІ;

- Економічна інформатика ІІ;

- Соціально-економічна безпека;

- Логістика;

- Демографія;

- Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці;

- Фінанси підприємств;

- Страхування;

- Економічний аналіз;

- Аудит;

- Інвестування;

- Основи діловодства;

- Самоменеджмент;

- Організаційна поведінка;

- Прогнозування соціально-економічних процесів.

Цикл дисциплін професійної підготовки:

Нормативна частина:

- Бюджетна система;

- Місцеві фінанси;

- Соціальне страхування;

- Фінансовий аналіз;

- Податкова система;

- Страхові послуги;

- Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва;

- Курсова робота за вибором.

Вибіркова частина:

- Банківські операції;

- Фінансове право;

- Фінансовий ринок;

- Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання;

- Інвестиційний аналіз;

- Інформаційні системи і технології у фінансах;

- Фінанси страхових організацій;

- Фінансова статистика;

- Системний аналіз в економіці;

- Корпоративні фінанси;

- Бюджетне планування в соціально-культурних закладах;

- Бюджетний облік;

- Державний фінансовий контроль;

- Казначейська система;

- Державні цільові фонди;

- Соціальний захист громадян;

- Облік і аудит в соціальному страхуванні;

- Пенсійна система України;

- Управління пенсійними активами;

- Системи соціального страхування зарубіжних країн;

- Управління корпоративними фінансами;

- Оподаткування підприємницької діяльності;

- Податкове планування на мікрорівні;

- Бухгалтерський облік страхової діяльності;

- Менеджмент у страховій діяльності;

- Актуарні розрахунки;

- Центральний банк і грошово-кредитна політика;

- Організація кредитування і банківських розрахунків;

- Міжнародні розрахунки і валютні операції;

- Цінні папери та операції з ними;

- Іпотечний ринок;

- Митний тариф;

- Валютне регулювання в сфері оподаткування та валютний контроль;

- Податкові облік і звітність;

- Контроль податкових адміністрацій за діяльністю підприємств;

- Податкові системи зарубіжних країн.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Освітня програма підготовки бакалавра за напрямом «Управління персоналом І економіка праці» Цикл дисциплін гуманітарної підготовки

  Документ
  теорія ймовірностей та математична статистика); - Економіко-математичне моделювання; - Економічна інформатика; - Статистика; - Економіка підприємства; - Менеджмент; - Маркетинг; - Гроші та кредит; - Фінанси; - Бухгалтерський облік;
 2. Модернізація вищої освіти та реалізація положень болонської декларації. З досвіду запровадження у львівській державній фінансовій академії (2005-2009 рр.) Львів – 2010 зміст стор

  Документ
  На виконання основних завдань в галузі вищої освіти на 2005-2006 навчальний рік на підставі вимог принципів Болонської декларації Львівською державною фінансовою академією реалізуються певні заходи в системі організації навчально-виховного процесу,
 3. Й навчальний заклад заснований органами державної влади навчальний заклад, що фінансується з державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел

  Закон
  8) вищий навчальний заклад державної форми власності (державний вищий навчальний заклад) – заснований органами державної влади навчальний заклад, що фінансується з державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел;
 4. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 5. Нформаційний пакет галузь знань 03. 05 „ Економіка та підприємництво" Напрям підготовки 03. 05. 04 " Економіка підприємства" Рівне 2008

  Документ
  Інформаційний пакет: галузь знань 03.05 „Економіка та підприємництво”, напрям підготовки 03.05.04 “Економіка підприємства”. – Рівне: НУВГП, 2008. – 66 с.

Другие похожие документы..