Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии проводится в соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников (прик...полностью>>
'Практикум'
В., доц. Плахов А.В., доц. Кожанчиков О.И., доц. Кожанчиков О.И., доц. Лекция Лекция Лекция Лекция 40 40 708 708 .10.11 г....полностью>>
'Документ'
кредит, банки 1 8 4   зачет 8 Иностранный язык специальн...полностью>>
'Методические указания'
Методические указания предназначены для оказания помощи студентам при разработке раздела «Охрана труда и окружающей среды» в дипломных проектах и раб...полностью>>

Закон України «Про ліцензування певних видів діяльності»

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

закладів охорони здоров’я всіх форм власності», 13 березня 2009 року, м. Київ

_________________________________________________________________________________________________________

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ АКТІВ 3

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Закон України «Про ліцензування певних видів діяльності»
від 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ (Витяг) 6

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку
органів ліцензування» від 14 листопада 2000 р. № 1698 (Витяг) 18

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів,
які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської
діяльності» від 4 липня 2001 р. № 756 (Витяг) 19

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про підвищення кваліфікації
молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою»
від 7 вересня 1993 р. № 198 .21

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про подальше удосконалення
атестації лікарів» від 19 грудня 1997 р. № 359 26

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про надання спеціального дозволу
на медичну діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини»
від 10 серпня 2000 р. № 195 42

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва,Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження
Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються»
від 18 вересня 2002 р. № 103/346 43

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження переліків
закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я»
від 28 жовтня 2002 р. № 385 53

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форми довідки
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявність
у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів
із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності
з медичної практики,переробки донорської крові та її компонентів,
виготовлення з них препаратів» від 7 листопада 2007 р. № 688 58

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про атестацію молодших спеціалістів
з медичною освітою» від 23 листопада 2007 р. № 742 63

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ
Заява на видачу ліцензії 73

Заява на видачу копії ліцензії 74

Заява на переоформлення ліцензії 75

Опис документів, що додаються до заяви на одержання ліцензії 76

АКРЕДИТАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державної
акредитації закладу охорони здоров'я" від 15 липня 1997 р. № 765 78

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про акредитацію закладів
служби крові» від 14 серпня1998 р. № 253 83

Наказ Міністерство охорони здоров'я України «Про акредитацію центрів здоров'я»
від 17 липня 2000 р. № 169 84

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Критеріїв
державної акредитації санаторно-курортних закладів України»
від 8 травня 2002 р. № 167 86

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Порядку
визначення установ з проведення атестації та експертизи в галузі народної
і нетрадиційної медицини» від 23 серпня 2002 р. № 324 86

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Критеріїв (умов) державної акредитації лікувально-профілактичних закладів»
від 24 лютого 2007 р. № 92 91

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ АКТІВ

 1. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
  від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІ

 2. Кодекс законів про працю України,
  затверджений Законом УРСР № 322-VIII від 10 грудня 1971 р. (зі змінами та доповненнями)

 3. Закон України «Про страхування»

від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР (із змінами та доповненнями).

 1. Закон України «Про ліцензування певних видів діяльності»
  від 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ

 2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»
  від 22 грудня 2006 р. № 530-V

 3. Закон України «Про захист прав споживачів»
  від 12 травня 1991 р. № 1023-ХІІ (нова редакція від 1 грудня 2005 р. набрала чинності 13 січня 2006 р.)

 4. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

від 5 квітня 2007 р. № 877-V (із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI від 28.12.2007р.).

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я»
  від 15 липня 1997 р. № 765 (зі змінами та доповненнями).

 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»
  від 4 липня 2001 р. № 756

 3. Наказ МОЗ України «Про затвердження форми відомостей суб’єкта господарської діяльності, що подаються для одержання ліцензії»
  від 9 липня 2003 р. № 313 (зареєстр. у Мін’юсті України 23 жовтня 2003 р. за № 968/8289)

 4. Наказ МОЗ України «Про подальше удосконалення атестації лікарів»
  від 19 грудня 1997 р. № 359 (зареєстр. у Мін’юсті України 14 січня 1998 р. за № 14/2454)

 5. Наказ МОЗ України «Про затвердження Критеріїв (умов) державної акредитації лікувально-профілактичних закладів»
  від 24 лютого 2007 р. № 92

 6. Наказ МОЗ України «Про затвердження Критеріїв державної акредитації санаторно-курортних закладів України»
  від 8 травня 2002 р. № 167

 7. Наказ МОЗ України «Про затвердження Стандартів акредитації
  центрів здоров’я України»

  від 17 липня 2000 р. № 169

 8. Наказ МОЗ України «Про акредитацію закладів служби крові»
  від 14 серпня 1998 р. № 253

 9. Наказ МОЗ України «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я»
  від 28 жовтня 2002 р. № 385 (зареєстр. у Мін’юсті України 12 листопада 2002 р. за № 892/7180)

 1. Наказ МОЗ України «Про внесення змін до Порядку допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн»
  від 27 червня 2006 р. № 410 (зареєстр. у Мін’юсті України 27 червня 2006 р. за № 754/12628)

 2. Наказ МОЗ України «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення»

від 10 липня 2007р. №378 (зареєстр. у Мін’юсті України 03.09.2007р. за №1009/14276)

 1. Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я України»
  від 18 грудня 1997 р. № 356 (зареєстр. у Мін’юсті України 3 лютого 1998 р. за № 67/2507)

 2. Наказ МОЗ України «Про затвердження форми довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявність у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики, переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів»

від 07 листопада 2007 р. № 688 (зареєстр. у Мін’юсті України 22.11.2007 р. за № 1304/14571)

 1. Наказ МОЗ України «Про затвердження тимчасового галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій»
  від 14 лютого 2007 р. № 67.

 2. Наказ МОЗ України «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою»

від 23 листопада 2007 р. № 742 (зареєстр. у Мін’юсті України 12.12.2007 р. за № 1368/14635)

 1. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров’я України «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики»
  від 16 лютого 2001 р. № 38/63

 2. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та МОЗ України «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
  від 27 січня 2004 р. № 04/42 (зареєстр. у Мін’юсті України 4 лютого 2004 р. за № 150/8749)

 3. Положення «Про використання нововведень у практиці охорони здоров’я»,
  затверджене наказом МОЗ України від 12 січня 1993 р. за № 5

 4. Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються, затверджений наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони здоров’я України
  від 18 вересня 2002 р. № 103/346 (зареєстр. у Мін’юсті України 9 жовтня 2002 р. за № 820/7108)

ЛІЦЕНЗУВАННЯ
ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Закон України (Витяг)

Про ліцензування певних видів господарської діяльності

від 1 червня 2000 року № 1775-ІІІ

Цей Закон визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

анулювання ліцензії — позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження певного виду господарської діяльності;

виробництво (виготовлення) - діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва;

господарська діяльність — будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт;

ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

ліцензія — документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов;

ліцензійні умови — установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

ліцензування — видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;

орган ліцензування — орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності;

плата за ліцензію — разовий платіж, що вноситься суб'єктом господарювання за одержання ліцензії;

повторне порушення — вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення певних ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення;

розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов — рішення органу ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень ліцензійних умов;

розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування — рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом або органом ліцензування в установлені строки порушень законодавства у сфері ліцензування;

суб'єкт господарювання — зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності;

торгівля — будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари.

<…>

Стаття 3. Основні принципи державної політики у сфері ліцензування

Основними принципами державної політики у сфері ліцензування є:

забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;

захист прав, законних інтересів, життя та здоров'я громадян, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності на території України;

встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Ліцензування не може використовуватися для обмеження конкуренції у провадженні господарської діяльності.

Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на зайняття певним видом господарської діяльності, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню.

Стаття 4. Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування

Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у сфері ліцензування, законодавчі основи її реалізації.

Реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, а також органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноважені виконавчі органи рад, уповноважені провадити ліцензування певних видів господарської діяльності.

Розробку та реалізацію державної політики ліцензування телерадіомовлення здійснює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

(статтю 4 доповнено частиною третьою згідно
 із Законом України від 12.01.2006 р. № 3317-IV)

Стаття 5. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування

Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:

розробляє основні напрями розвитку ліцензування;

розробляє проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування;

погоджує проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої влади;

узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування;

здійснює нагляд за додержанням органами ліцензування та ліцензіатами законодавства у сфері ліцензування та дає роз'яснення щодо його застосування;

здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування;

визначає форми документів у сфері ліцензування та правила їх оформлення;

затверджує спільно з органами ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням, крім випадків, передбачених цим Законом;

(абзац дев'ятий частини першої статті 5 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 13.01.2005 р. № 2340-IV)

формує експертно-апеляційну раду;

організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування;

веде Єдиний ліцензійний реєстр;

організовує замовлення, постачання, облік і звітність витрачання бланків ліцензій;

видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;

здійснює контроль за наявністю ліцензії. 

(частину першу статті 5 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 17.01.2002 р. № 2953-III)

Для забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування здійснює розроблення навчальних програм, методичних рекомендацій та посібників, установлює порядок підготовки та атестації фахівців з ліцензування.

Для здійснення своїх повноважень спеціально уповноважений орган з питань ліцензування має свої територіальні органи, які діють на підставі положень, що затверджуються спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті у межах його компетенції, є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності.

Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування можуть бути оскаржені до суду.

Стаття 6. Орган ліцензування

Орган ліцензування:

забезпечує виконання законодавства у сфері ліцензування;

затверджує спільно із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням, крім випадків, передбачених цим Законом;

(абзац третій частини першої статті 6 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 13.01.2005 р. № 2340-IV)

видає та переоформлює ліцензії, видає дублікати ліцензій на певний вид господарської діяльності, приймає рішення про визнання ліцензій недійсними;

здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов;

видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

анулює ліцензії на певний вид господарської діяльності;

формує і веде ліцензійний реєстр.

Орган ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, що здійснює передбачені цією статтею повноваження, може делегувати їх своїм структурним територіальним підрозділам.

Повноваження органу ліцензування не можуть бути делеговані іншим особам, у тому числі створеним органом ліцензування.

Орган ліцензування не може доручати іншим особам визначати спроможність суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови згідно з поданими документами.

Фінансування органу ліцензування здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України або місцевого бюджету.

Стаття 7. Експертно-апеляційна рада

Експертно-апеляційна рада є колегіальним органом, створеним при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування. У своїй діяльності експертно-апеляційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Рішення експертно-апеляційної ради мають характер експертних висновків і є обов'язковими для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

До компетенції експертно-апеляційної ради належать:

експертиза проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади з питань ліцензування;

розроблення рекомендацій з основних проблем державної політики у сфері ліцензування;

надання попередніх висновків щодо пропозицій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян і підприємців щодо доцільності запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності чи його скасування;

розгляд заяв, претензій та скарг суб'єктів господарювання на рішення органів ліцензування щодо порушення цими органами законодавства у сфері ліцензування;

аналіз стану та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення ліцензування.

Склад експертно-апеляційної ради формується з державних службовців, науковців, інших фахівців та представників громадських організацій. Положення про експертно-апеляційну раду та її склад затверджується Кабінетом Міністрів України.

Експертно-апеляційну раду очолює голова спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

До складу експертно-апеляційної ради залучаються незалежні експерти та представники громадських організацій у кількості не менше ніж двадцять відсотків загальної кількості членів цієї ради.

Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.

Експертно-апеляційна рада має право залучати для консультацій та експертизи державних службовців, науковців та інших фахівців на громадських засадах.

Проекти нормативно-правових актів, пропозиції та звернення (апеляції) розглядаються експертно-апеляційною радою протягом двадцяти робочих днів з дня їх реєстрації в спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування.

Рішення експертно-апеляційної ради приймається більшістю голосів від загальної кількості членів експертно-апеляційної ради.

За результатами розгляду поданих проектів нормативно-правових актів, пропозицій та звернень (апеляцій) приймається рішення експертно-апеляційної ради, яке оформляється протоколом, що підписується головою та секретарем експертно-апеляційної ради.

Рішення експертно-апеляційної ради з питань звернень (апеляцій) є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

Стаття 8. Ліцензійні умови

Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.

У ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності, для провадження яких необхідні спеціальні знання, включаються кваліфікаційні вимоги до працівників суб'єктів господарювання - юридичних осіб та (або) до фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

У разі якщо для провадження певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідні особливі вимоги щодо будівель, приміщень, обладнання, інших технічних засобів, такі вимоги включаються до ліцензійних умов.

Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням затверджуються спільним наказом спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та органу ліцензування.

Ліцензійні умови провадження видів господарської діяльності, зазначених у пункті 72 статті 9 цього Закону, та порядок контролю за їх додержанням затверджуються Кабінетом Міністрів України.

(статтю 8 доповнено новою частиною шостою

 згідно із Законом України від 13.01.2005 р. № 2340-IV,

 у зв'язку з цим частини шосту - сьому вважати

відповідно частинами сьомою - восьмою)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Закон україни про ліцензування певних видів господарської діяльності (1)

  Закон
  Цей Закон визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення
 2. Закон україни про ліцензування певних видів господарської діяльності (2)

  Закон
  Цей Закон визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення
 3. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

  Закон
  Ліцензування банківської діяльності, професійної діяльності на ринку цінних паперів, діяльності з надання фінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування діяльності в галузі телебачення і радіомовлення, ліцензування
 4. Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

  Закон
  I. Пункт одинадцятий статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2  р., № 36, ст.
 5. Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" І постанови Кабінету Міністрів України від 14. 11 (2)

  Закон
  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

Другие похожие документы..