Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Константин Дмитриевич Ушинский 1824 жылы Тула қаласында чиновниктің жанұясында дүниеге келді. Өзінің балалық және жастық шағын Чернигов губерниясының...полностью>>
'Публичный отчет'
Номер лицензии: Е 938, дата выдачи:25.06.2002 года, продлена25.06.2007 года до 25.06.2012 года, срок действия: 5 лет, орган выдавший лицензию: Минист...полностью>>
'Книга'
Катастрофа, разразившаяся в истории русского народа и с тех пор угрожающая и другим странам, произошла оттого, что на протяжении многих десятилетий, ...полностью>>
'Документ'
Ассоциация учебных заведений металлургического комплекса России Комитет образования и науки Курской областиФГОУ СПО «Железногорский горно-металлургиче...полностью>>

Acbik взвешивание  дозирование  автоматизация

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:


ACBIK

взвешивание дозирование автоматизация

ТОВ «ACBIK

03150 г. Киев-150, а/я 280

т (044) 456-2828

т/ф (044) 241-9364

E-mail: asvik@i.kiev.ua

CBIK

Комплексна система автоматизації управління підприємством

 • Система побудована з використанням технології "Клієнт - Сервер".

 • Підтримує необмежену кількість робочих місць.

 • Провадить паралельно управлінський і бухгалтерський облік.

 • Має модульну структуру з можливістю розширення.

Модулі системи можуть використовуватися, як самостійно, так і в складі комплексної системи управління підприємством. Базовими елементами системи, є довідники понять. Ці довідники являють собою сховище сформованих інформаційних даних (структура підприємства, довідники контрагентів, аналітичних категорій, господарських операцій, активів і ін.). З набору понять складаються документи. Усі документи об'єднані в реєстри за родом діяльності (прибуткові документи, видаткові документи, замовлення, акти й ін.).

Звітна документація будується на основі об'єднання різних понять і документів у фільтри запитів.

Підсистема охоплює наступні основні напрямки діяльності підприємства:

Відділ маркетингу:

 • Ведення довідника контрагентів з можливістю відслідковувати взаєморозрахунки;

 • Керування каналами збуту;

 • Прогнозування й аналіз збуту.

Планово-економічний відділ:

 • Ведення довідника готової продукції;

 • Ціноутворення;

 • Визначення планових витрат щодо портфеля замовлень.

Відділ збуту:

 • Формування портфеля замовлень;

 • Формування відмовлень в одержанні продукції;

 • Формування маршрутів доставки продукції на основі замовлень.

 • Ведення складського обліку (прибуткові документи, видаткові документи, акти прийому-передачі зміни);

 • Облік продукції що знаходиться в шляху;

 • Формування відомості руху продукції;

 • Формування пропусків для виїзду автотранспорту через прохідну.

Відділ постачання:

 • Керування каналами постачання;

 • Формування замовлень на поступаючи сировину;

 • Ведення бази постачальників.

 • Ведення складського обліку (прибуткові документи, видаткові документи, акти прийому-передачі зміни);

 • Формування відомості рух сировини та матеріалів;

Відділ бухгалтерії:

 • Ведення плану рахунків бухгалтерського обліку;

 • Ведення довідника господарських операцій;

 • Перевірка звітів оперативного обліку;

 • Формування оплати за отриману продукцію та поступаючи сировину;

 • Формування податкових накладних і книги продажу та покупок;

 • Формування бухгалтерської звітності по синтетичних рахунках;

Керівництво:

 • Одержання всіляких довідок, звітів;

 • Можливість одержання всіляких порівняльно-аналітичних звітів за різними критеріями

Адміністрування:

 • Супровід бази даних;

 • Уведення бази даних прав доступу до функцій системи по користувачах.

Усі документи системи об'єднані в реєстри з можливістю швидкого доступу до необхідної інформації, а також печатки документа чи реєстру на стандартному пристрої.

Довідник звітів дозволяє настроїти параметри для запиту практично будь-яких даних. Ці параметри зберігаються і можуть бути затребувані багаторазово.

Для конкретного працюючого в системі людини – можуть бути набудовані свої власні параметри середовища оточення.

При необхідності можливе настроювання системи під будь-які параметри конкретного виробництва.

На блок-схемі позначені основні модулі та зв'язки між ними.

Впровадження даного комплексу забезпечує:

 • Одержання необхідної інформації керівництвом оперативно в міру необхідності;

 • Повний контроль над усіма процесами покупки, виготовлення та реалізації продукції;

 • Систематизації документообігу і помилок на місцях при оформлюванні документів;

 • Аналізувати дані за різні проміжки часу;

 • Розширювати систему на основі готової структури даних;

 • Неможливість незаконного маніпулювання даних;

 • Впровадження розвиненої системи прав та обов’язків до доступу к документам та звітам.

Настройка системи під хлібобулочне виробництво

Підсистема для підприємств хлібобулочного виробництва, містить у собі всі особливості даної області ведення господарської діяльності.

Зокрема впроваджені наступні моменти:

 • Формування замовлень на вироблену продукцію водночас багатьма робочими місцями на час доставки та на ту продукцію, котра підлягає відпуску конкретному покупцеві;

 • На основі загального замовлення, можливо сформувати окремі замовлення на кожну виробничу зміну;

 • Провадити відпуск продукції покупцеві водночас на багатьох робочих місцях;

 • Формувати ціну продукцію при її продажу, за схемою, яку впроваджує відділ маркетингу.

Сформована система довідників дозволяє задовольнити всі потреби підприємства в господарській діяльності.

Зокрема:

 • Довідник контрагентів (внутрішніх і зовнішніх);

 • Довідник продукції, товарів, сировини та матеріалів;

 • Довідник плану бухгалтерських рахунків;

 • Довідник господарських операцій;

 • Довідник фізичних осіб;

 • Довідник автомобільного транспорту;

 • Довідник аналітичних категорій;

 • Довідник рецептури списання сировини;

 • Довідник норм витрат сировини;


Підсистема "Облік і реалізація готової продукції" для хлібобулочного виробництва

Зокрема вона передбачає:

 • Ведення складу готової продукції

 • Документи по приходу на склад готової продукції і товарів;

 • Товарно-транспортні накладні (відповідно до затвердженої форми);

 • Уведення видаткових накладних (на брак, передачу і списання продукції);

 • Акти прийому – передачі зміни;

 • Формування пропуску на маршрут автотранспорту для проїзду скрізь охорону;

 • Акти переоцінки продукції;

 • Портфель замовлень і маршрути відвантаження продукції

 • Ведення замовлень на різний час доставки з фіксацією відмовлень по кожному найменуванню;

 • Формування маршрутів проходження автотранспорту;

 • Формування навантажувальних талонів;

 • Відстеження виконання замовлень;

 • Ведення фінансово – бухгалтерських документів

 • Прибуткові касові ордери;

 • Банківські виписки;

 • Листок розшифровка (для потреб бухгалтера);

 • Податкові накладні (книга продажів);

 • Звітність

 • Звіт по портфелю замовлень;

 • Звіт по контрагентах, що не подали замовлення;

 • Рух по складу готової продукції, як у кількісному, так і в сумовому варіанті;

 • Товарний звіт (відомість №16);

 • Звіт про нестачі і надлишки;

 • Аналітичний звіт по випуску готової продукції;

 • Аналітичний звіт по реалізації готової продукції;

 • Звіт по продукції в дорозі (по документах і продукції);

 • Журналу-ордера;

 • Звіт по проводках;

 • Обігово–сальдова відомість;

 • Звіт по господарських операціях;

Система має можливість виписувати продукцію в необмеженому діапазоні цін. При цьому відбувається автоматичне визначення ціни вхідної готової продукції від ціни, відпущеної продукції

Система імпорту зовнішніх даних дозволяє легко перетворювати дані з інших систем.

Спеціальна підсистема "Охорона", дозволяє вести статистичні дані безпосередньо на прохідний підприємства.

До цих даних відносяться:

 • Уведення часу виїзду і заїзду автотранспорту;

 • Уведення продукції не прийнятої покупцем;

 • Одержання порівняльних даних прохідна-склад.

Підсистема "Виробництво" для хлібобулочного виробництва

Зокрема вона передбачає:

 • Ведення складу сировини

 • Документи по приходу на склад сировини та матеріалів;

 • Відпуск зі складу сировини та матеріалів;

 • Розрахунок сировини відносно рецептури виробів та норм витрат сировини;

 • Акти прийому – передачі зміни.

 • Облік випуску готової продукції та браку виробництва

 • Документи по обліку випуску готової продукції;

 • Документи по обліку браку виробництва.

 • Звітність

 • Рух по складу сировини та матеріалів;

 • Аналітичний звіт по випуску готової продукції та обігу сировини;

 • Звіт про роботу зміни;

 • Звіт "Витрати сировини на виготовлену продукцію" (з сумування);

 • Звіт "Товарний";

 • Звіт "Норми виходу" (плановий відділ);

 • Калькуляція сировини ( частина калькуляції собівартості);

 • Звіти за господарськими операціями.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методические рекомендации петропавловск-Камчатский 2009 ббк 74. 204. 4 О 64

  Методические рекомендации
  КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ «КАМЧАТСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ»

Другие похожие документы..