Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования № (направление подготовки дипломированного специалиста 290800 – «Во...полностью>>
'Пояснительная записка'
Сформированность позитивных социальных и психологических навыков, в том числе способность социализироваться в обществе в полной мере. Законопослушный...полностью>>
'Документ'
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часов. Контрольная точка в соответствии с учебным планом - экзамен...полностью>>
'Конкурс'
Задачи: повторить известные учащимся свойства воды; попытаться удивить детей «очевидностью» еще оного замечательного свойства воды, которое они не за...полностью>>

Управління освіти міської ради науково – методичний центр (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Управління освіти міської ради

НАУКОВО – МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

м. Енергодар

Document


 • Мистецтво виховання має ту особливість, що майже всім воно здається справою знайомою та зрозумілою, а декому – навіть легкою, і тим зрозумілішою та легшою здається воно, чим менше людина з ним знайома теоретично чи практично.

( К.Д.Ушинський)

 • Здається майже чудом, що сучасні методи навчання ще не зовсім задушили святу допитливість , тому що ця ніжна рослинка вимагає поряд з волею, насамперед заохочення

(А. Енштейн)

 • Велике слово – школа! Це скарб найкращий кожного народу. Це ключ золотий, що розмикає кути несвідомості, це шлях до волі, до науки.

( С.Ф.Русова)

 • Мета всіх людських зусиль полягає в досягненні щастя. Однак щастя не може бути досянуто, їм не можна користуватися, і володіння ним не можна забезпечити до тих пір, поки всі люди не будуть насолоджуватись гарним здоровям і не придбають справжніх знань і багатства.

(Роберт Оуен)

Р у б р и к и н о м е р а:

 • у Міністерстві освіти і науки

 • управлінська діяльність

 • організація навчально-виховного процесу

 • науково-методичний супровід

 • інклюзивна освіта

 • професійна компетентність

 • психологічний супровід навчально – виховного процесу

 • виховання особистості

 • основи здоровя

 • класному керівнику

 • профільне навчання

 • логопедична служба

 • на допомогу фахівцеві

 • сценарії свят, виховних заходів

 • шкільна бібліотека

Зміст

Назва видання

Видавництво

Пр.

У Міністерстві освіти і науки

*

Наказ МОН України від 10.01.2011 №6 „Про підсумки перших Всеукраїнських інтернет- зборів батьків першокласників”

Директор

Школи

10

Шк.світ

Управлінська діяльність

*

Клименко Г.В., Канцедал А.О. Особливості атестації педагогічних працівників

Завучу.Усе для роботи

5-6

Основа

*

Трембач Л.В. Сучасні підходи до управління навчально-виховним процесом

Управління школою

7-9

Основа

*

-Вознюк Л. Державна атестація ЗНЗ

- Дмитрусь О. Найскладніше управлінське питання

Директор школи

10

Шк.світ

Зоц В. Роль учителя в розбудові системи освіти сталого демократичного суспільства

Завуч

7

Шк.світ

Терновська Л., Сметана Ю. Профілізація школи: змістовий та управлінський аспекти. Інформаційна карта

Директор коли

9

Шк.світ

Бакал С. Програмно- цільове планування діяльності школи

Завуч

9

Шк.світ

Організація навчально-виховного процесу

*

-Черних О.В. Індивідуальний урок: проблеми й перспективи

-Астахова О.В., Тихоплав С.М. Динамічні паузи як один із ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра

- Руденко В.О. Про кінець уроку замовимо слово

- Кирпичов О.В., Неліна Н.М. Електронний журнал для батьків

- Кукса Л.П. Виявлення й робота з обдарованими дітьми

Педагогічна майстерня

3

Основа

- Борисенко Л.М. Підготовка до державної підсумкової атестації

Управління школою

7-9

Основа

*

- Боброва І.Педрада-атестація

- Берданова В. Інтерактивні технології у НВП

Директор школи

10

Шк.світ

*

-Технологія підготовки і проведення педради

- Жуковська С. Упровадження освітніх інновацій.Проект

Гуськова Т.В. Обдарована дитина в школі

Завуч

Завучу.Усе для роботи

8

5-6

Шк.світ

Основа

Робота з обдарованими дітьми. Методичні рекомендації

Завуч

7

Шк.світ

Баранова Т. Педрада сьогодні

Директор школи

9

Шк.світ

*

-Урбанська Л. Мотивація учнів до навчання та саморозвитку

- Здоров’язберігаючі технології на уроках

Завуч

9

Шк.світ

Науково-методичний супровід

*

-Павлютенков Є.М., Штанова В.Є. Науково-методичний супровід інноваційних процесів у школі: проблема директора

- Криницина Н.В. Вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду

- Ольховська О.С. Організація експериментальної роботи в ЗНЗ

- Малич О.В. Креативна освіта та навчально- виховний процес

Управління школою

7-10

Основа

- Страцинська В. Науково-методична робота: сучасні підходи до організації

- Гаврон В. Науково-методична робота: досвід, проблеми, пошук

- Карпенко А. Портфоліо вчителя і МО

Завуч

7

Шк.світ

Мілюшина А. Сучасні методи творчості

Завуч

9

Шк.світ

Інклюзивна освіта

Колупаєва А. та ін. Інклюзивне навчання: партнерські стосунки з родинами

Директор школи

10

Шк.світ

Професійна компетентність

*

- Сікора О.П. Компетентнісний підхід у роботі з педагогічними кадрами

- Несіоловська , Т.І.Вістерина Формування компетентності керівника як ресурс розвитку навчального закладу

Управління школою

7-9

Основа

Психологічний супровід навчально – виховного процесу

*

- Калошин В.В. Візуалізація

- Куцінко О.Т. 25 способів навчити неправильну дитину

Управління школою

7-9

Основа

Калошин В.Ф. Як одержати подарунок долі? (Психологічний практикум)

Завучу.Усе для роботи

5-6

Основа

*

- Косенчук О.Г. Інноваційна моднель „Тренінговий центр” – сучасна освітня технологія

- Кисиличак Т.В. Діагностичний інструментарій у роботі працівника соціально –психологічної служби загальноосвітнього навчального закладу

- Туріщева Л.В. Уроки майстерності для шкільного психолога

- Ніколенко І.О. Суїцидальна поведінка підлітків. Причини та профілактика суїцидів

- Моісеєнко К.М. До проблеми підвищення кваліфікації психологів і соціальних педагогів

Шкільному психологу.Усе для роботи

3

Основа

Яких дітей люблять в школі

Завуч

9

Шк.світ

Виховання особистості

*

- Бірман О.О., Осадча О.Ю. Проект „шлях до безпечного життя”

- Романенко Н.А. та ін. Проект „Ми відповідальні за тих, кого приручили”

- Шведа І.А. Проект „Чисте подвір’я – чиста вулиця – чистий район”

- Аксьонова О.П. Положення про День здоров’я

- Марченко С.Ю. Тренінгові методики у превентивному вихованні

- Морозова А.В. Я обираю здоровий спосіб життя ( інтерактивні вправи)

- Залюбівська І.М. Форум – театр „Чесність та брехня”

Виховна робота в школі

3

Основа

Мартинець Л. Виховна система як життєвий простір особистості учня

Завуч

(Наша вкладка)

8

Шк.світ

Назаренко Г.І. Методи гуманістичного виховання

Педагогічна майстерня

3

Основа

Основи здоровя

*

-Желєзнова Т.П., Бурлака Л.Г. Профілактика дитячого травматизму в закладах освіти: бесіди з попередження дитячого травматизму

- Іваненко Л.Д., Чеснокова І.Л. Формування пізнавальної активності учнів шляхом використання біологічних казок, легенд, притч

- Слюніна В.О. Урок за темою „Громадський транспорт і зупинки”

- Калошин В.Ф. Перша психологічна допомога

- Коломоєць С.Д., Федоренко І.В. Подорожі з цікавиком: дітям про безпечну поведінку на воді

- Світлична Л.І. Профілактика розладів зору у дітей

- Шугай Т.Й. Значення соціальної реклами у формуванні здорового способу життя

- Бойко Н.І. „Виховуємо особистість” – заняття – тренінг 8-9 класів. За програмою курсу за вибором „Молодь на роздоріжжі”

Основи здоров’я

3

Основа

Класному керівнику

*

- Дербеньова А.Г. , Кунцевська А.В. Створення й розвиток колективу

- Шубенко Н. Плюси і мінуси вчительського консерватизму

- Новікова О. Учнівське самоврядування в інших країнах

- Богданова В.Я. Вплив реклами на школярів

- Ламтєва І.М. Вчимося жити за законами здоров’я

Класному керівнику. Усе для роботи

3

Основа

Профільне навчання

*

-Петрощук Н. Профільна школа: історія і сьогодення

- Пономарьова Г. Мотивація у виборі профілю навчання

Директор школи

7

Шк.світ

Ефективні курси у профільній школі

Директор школи

10

Шк.світ

Логопедична служба

*

- Лалаева Р.И. Методика психолингвистического изученя нарушений устной речи у детей

- Рябич І.І. Модель діагностичного обстеження мовленнєвого розвитку дитини трирічного віку

- Васильєва К.І. Кохлеарна імплантація- шлях у світ звуків

- Ручко С.М. Система коррекционной работы с дошкольниками с ОНР ІІІ уровня ( с использованием адаптированных методов и приемов ТРИЗ и РТВ)

- Мовчан Н.М. Робота з дошкільниками із загальним недорозвитком мовлення ( ЗНМ)

- Головко Т.В. Розвиток чуттєвої та емоційної сфери дошкільників засобами образотворчої діяльності

- Дедик І.О. Використання казок у процесі формування сукцесивних навичок у молодших дошкільників

Логопед

3

Основа

На допомогу фахівцеві

Початкова школа

*

- Вауліна О.М. Упровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання

- Муница Н.Д. Изменения в живой и неживой природе с наступлением весны. Урок- утренник курса « Я и Украина»

- Шмойлова Т.В. Ой, весно, весно! Що ж ти нам принесла? Інтегрований урок української мови та природознавства у 3 класі

- Петік Ю.О. Вербові котики. Інтегрований урок позакласного читання та образотворчого мистецтва у у 4 класі

- Галущак І.Я. Весняні квіти – такі прекрасні, пахучі, милі, дуже красні! Інтегрований урок із рідної мови, музики та образотворчого мистецтва у 4 класі

- Тимощенко М.В. Складання і розв’язування задач на пропорційне ділення. Нестандартний урок математики у 4 класі

- Пузик О.А. „ Квітне рідна сторона, ніби квітка весняна!”Створення композицій із різних матеріалів. Інтегрований урок образотворчого мистецтва, трудового навчання, громадянської освіти в 3 класі

- Маковська Т.В. Свято весняної природи. Пейзажна композиція. Урок образотворчого мистецтва у 4 класі

- Третьякова В.А. О хороших манерах в живых картинках и примерах. Игра- путешествие для 1- 4 классов

Початкове навчання та виховання

7

Основа

*

- Сахно Т.П. Префікс. Цикл уроків української мови в 3 класі

- Матченко С.А. Весна. Растения весной. Интегрированный урок курса «Я и Украина» и трудового обучения во 2 классе

- Билоус Л.Н. Сказка П.Бажова « Серебряное копытце». Урок внеклассного чтения в 4 классе

- Гурбич Л.М. „Розлилися води...” Театралізоване дійство

- Ткаченко П.І. Цікава математика

- Діденко М.Є. Дидактичний матеріал з навчання грамоти

( післябукварний період)

- Острян Н.І. „Я – маленька україночка”. Конкурс – свято з народознавства у 4 класі

- Присяжнюк О.В. „Встречай с любовью стаи птичьи...” Внеклассное мероприятие

- Калитенко С.Ж. Птицы – наши друзья! Интеллектуальная игра

Початове навчання та виховання

9

Основа

*

- Грицюк О.І. Інтерактивні технології навчання молодших школярів

- Яковлева Т.Н. Путешествие в космос. Интегрированный урок трудового обучения, чтения и математики в 1 классе

- Погорєлова Т.В. „ Малюємо словом весну”. Урок розвитку зв’язного мовлення в 3 класі з елементами інтеграції

( природознавство і музика)

- Третьякова В.О. «Добро твориться просто”. Урок позакласного читання у 3 класі

- Костенко М.И. „Давайте будем любить планету!” Классный час в 4 классе

Початове навчання та виховання

8

Основа

*

- Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу

- Тематика нарад у заступника директора

- Педагогічні заповіді А.Хуторського

- Вчимося співпрацювати. Організація різновікової взаємодії

- Портфоліо як засіб оцінювання особистих досягнень учня.(Матеріали до засідання МО вчителів початкових класів, м.Артемівськ Луганської області)

- Організація методичної роботи в початковій школі

- Деякі особливості системи роботи завуча початкової школи ( З досвіду роботи заступника)

- Народна педагогіка в початковій школі

Завуч

Вкладка завучу початк.

школи

9

Шк.світ

Українська мова

*

- Корж Н.М. Центр педагогічної спадщини Софії Русової

- Харибіна Н.М. Метод Джигсоу на уроках української літератури. Актуальні освітні технології

- Ткач О.О. Зміни приголосних при творенні слів. Подорож Україною. Урок у 6 класі

- Івченко Л.П. Односкладні речення. Урок у 9 класі

- Майстренко Н.М. Чернігівщина – край поетичний. Урок мови в 9 класі

- Борисова А.М. Яскраві сторінки життя і творчості Павла Глазового. Урок позакласного читання

- Приходько І.Ф. Українське лицарство у творах Андрія Чайковського

- Микола Побелян Вже сонця – у зіницях, кохана, це ж весна...

- Молочко С.Р. Підготовка до ЗНО -2011

Вивчаємо укр. мову та літературу

7

Основа

*

- Руденко Г.І. Рання лірика Павла Тичини

- Човганюк М.В. Види зв’язку в складному реченні: сполучниковий сурядний і підрядний . Урок у 9 класі

- Скрипнюк О.В. Правопис не з дієприкметниками. Урок у 7 класі

- Манян Л.В. І. Нечуй- Левицький „Хмари” . Урок у 10 класі

- Мосейчук Н.І. „Людина – це найвеличніша з усіх істот”. Літературна композиція пам’яті Івана Багряного

- Скорженко М.М. Підготовка до твору- опису пам’ятника за власним спостереженням

- Марчук Т.П. Синтаксична вправність учнів. Тестові завдання

- Садкіна В.І. Шкільна система Швеції: розмаїття в умовах рівної конкуренції

Вивчаємо україську мову та літературу

8

Основа

*

- Маленко О.О. Ліна Костенко. Криголам українського духу

- Ярошенко Н.В. Дієслово як частина мови. Урок у 6 класі

- Прилипко Т.Ю. В.Симоненко „Цар Плаксій та Лоскотон”. Характеристика дійових осіб. Мова твору. Урок у 5 класі.

- Семка О.М. Г.Квітка-Основ’яненко . „ Маруся”. Урок у 9 класі. 2 години

- Черних Н.М. Лист. Адреса. Урок розвитку мовлення

- Калюжна О.І. Творчі диктанти на уроках мови

- Герасимова Л.В. Словотвір. Тестові завдання

- Лупандіна Л.О. Турнір українських знавців- словесників

- Гамова Г.І. Культура ділового спілкування

- Угланова К. Реклама зомбує наших дітей

Вивчаємо україську мову та літературу

9

Основа

Зарубіжна література

*

- Прадійчук О. та ін. Забезпечити співтворчість учителя й учня.

( Методичні прийоми вивчення новели Р.Бредбері „Усмішка”),

6 клас

- Васюк Л. Алегорію і символіку семикласники осягають за допомогою компаративу ( На матеріалі творів О.Гріна та А.де Сент- Екзюпері), 7 клас

- Буцкая И. Полифонизм романа М.Ю.Лермонтова „Герой нашего времени” ( О речевых характеристиках его персонажей, особенностях воплощения авторской позиции)

- Сутула О., Тригуб І. Орієнтовне планування уроків світової літератури ( 10 клас)

- Цитріна З. На рівні мови ( Урок структуралістичного аналізу за творчістю Рейнера Марії Рільке), 11 клас

- Вайновська Марія Дослідження словесної тканини твору через ключові слова ( Матеріали до уроку за повістю- притчею Е.Хемінгуея „Старий і море”)

- Шостка А. Орфей и Эвридика: как возможно художественное произведение ( Заметки на полях работы Моиса Бланшо)

- Прадійчук О. Легенда століття ( Позакласний захід за творчістю Ернеста Міллера Хемінгуея)

Всесвітня література

3

Педагогічна преса

Англійська мова

*

- Володарський О.П. Формування лексико – граматичних навичок

- Портянко С.В.Healthhy way of life

-Хандогій Л.Д. What makes a personality?

- Заспівайло В.В. Chek yourself

- Судорикова С.П. Организация внеклассной работы в школе как один из путей личностно – развивающего подхода в обучении школьников

- Сударикова С.П. Материалы к неделе английского языка « We learn english we love english”

- Сапієва Поетична година „ Love in english poetry” ( для 9-10-х класів)

- Устюжаніна М.В. Роль спортивної термінології у словниковому складі англійської та української мов

Англійська мова та література

7

Основа

*

- Максименко Л.М. Система вправ, спрямованих на розвиток навичок аудіювання

- Холод О.В. Уроки із застосуванням інтерактивних технологій за темою „Traveling”

- Павленко І.В. Rudyard Kipling. A poet? A writer? A Traveller?

- Мініна М.Л. Рольова гра „ The world of professions.” 9-11 класи

- Катюха О. Music in the life of teenagers. Level: pre – intermediate

- Комаровська А.В. Having meals in a restaurant or a cafe. 7 form

- Янкова А.П. Invntors and inventors and inventions. 9 form

- Черноусова Н.І. Conditional sentences or hypothesizing. 11 клас

- Паламарчук О. Украінгліш – суржик української та англійської мов

- Александрова С., Хохлова О. The magic world of fairy tales. Інтегрований захід для учнів 5-6 класів ( англійська мова та зарубіжна література)

- Балич М.в. Подорож у королівство граматики ( сценарій для 6-7 класів з використанням аудіозаписів „Grammar Chants”

Англійська мова та література

9

Основа

*

- Володарський О.П. Формування лексико – граматичних навичок

- Буцька І.В. Принципи активного навчання та критичного мислення

- Холод О.В. Уроки із застосуванням інтерактивного навчання та критичного мислення

- Холод О.В. Уроки із застосуванням інтерактивних технологій за темою „Traveling”

- Шадріна Л.І. Природні катастрофи та поведінка людей. Інтегрований урок „Англійська мова” та „основи здоров’я” 10 клас

- Кравчук І.М. Food and meals. Shopping. At the market. Form 5

- Чоботарева Т.Г. Food. Favorite recipes. Preparing dishes. Form 6

- Сидоренко В.Є. Health is our wealth. Form 7

- Овсієнко А.П. Health hazards of the 21 st century. Form 10

- Ткаченко І.М. Урок – подорож за темою „Лондон. Визначні місця”. 4 клас

- Костікова І.І., Казачінер О.С. Визначення видо- часових форм дієслова

Англійська мова та літературв

8

Основа

Математика

*

- Яременко Л.Г. Тести на уроках математики – крок до ЗНО

- Филипповсикй Г.Б. Об угле& медианой и стороной

- Ушаков Р.П.,Рожкова М.М. Алгебраїчні тотожності, пов’язані з числами Фібоначчі і Люка

- Славенко С.Б. Теорема Піфагора

- Лефтерова Л.Т. Функції та їх графіки. Лінійна функція. Нестандартний урок із використанням комп’ютерних програм. 7 клас

- Сухоруких О.О. Дидактичний матеріал до вивчення теми „Обернені тригонометричні функції”

- Заліська А.В. Математичні диктанти до теми „Множення і ділення десяткових дробів”.5 клас

- Ігнатенко О.Г. Квадратні рівняння. Тестові завдання

- Василенко О.О. Між аксіом і теорем. Календар від „Серенади математиці”

Математика в школах України

7

Основа

*

- Турнова В.М. Форми позакласної роботи з математики

- Ткаченко О.М. Методи доведення нерівностей

- Плис Т.В. Діофантові рівняння

- Бас В.М., Бас С.В. Решение криптарифметических примеров

- Маркова І.С. Підготовка до ДПА у позакласній роботі

- Грушко Н.А. Математичний вернісаж. Конкурс для учнів 10-11 класів

- Поліщук О.Р. Математичний брейн – ринг. Гра для учнів 7 класу

- Кисель Г.В. Сказка о геометрических фигурах

- Старова О.О. Вавилонська математика

- Іванців О.Б. Казки- головоломки

-Василенко А.А. Избранные места «Календаря от « Серенады математике»

Математика в школах України

.Позакласна

робота

3

Основа

*

- Захарійченко Ю. Якісна тематична підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з математики: поради зацікавленим

- Нелін Є., Кравченко З. Якісні задачі як засіб підвищення ефективності навчання алгебри і початків аналізу

- Ленчук І. Місце основної теореми метрики в задачах стереометрії

- Вінніченко Н., Забранський В. Прикладні задачі економічного змісту функцій

- Вдовенко В. Обдаровані діти: вихід за межі стандарту

- Ігнатенко Л. Задачі економічного змісту

- Філіпповський Г. Точка 0 – центр симетрії паралелограма

- Мітельман І. Діагональні „Нешахові” розфарбування в олімпіадних задачах з комбінаторики клітчастих дощок

- Шмигевський М. Міжнародні конгреси математиків

- Воєвода А. Зірка на ім’я Гельфанд

- Бевз Г. Про нумерологію

Математика в школі

1-2

Пед. преса

*

- Яновська Р.А. Дидактичні розробки розв’язування більш складних тригонометричних рівнянь

- Вавілова В.С. Системи лінійних рівнянь із двома змінними та їх розв’язки. Розв’язування лінійних рівнянь із двома змінними графічним способом

- Шехмагомедова О.В. Теорема Вієта

- Руденко В.О. Математичне казино. Метод проектів

- Карпік В.В. Геометричні перетворення. Тестові завдання з геометрії. 9 клас

- Довгун Р.І. Перетворення тригонометричних виразів . Тригонометричні рівняння і нерівності. Тестові завдання

- Василенко О.О. Між аксіом і теорем . Календар від „Серенади математиці”

Математика в школах України

8

Основа

Кушнір І.А. Атлас кубічних пірамід. Прорив у стереометрії

Математика в школах України

9

Основа

Інформатика

*

- Кудрей С.О. Тестовий контроль як засіб підвищення ефективності навчального процесу

- Свистунова Т.М. Використання комп’ютерних технологій на уроках математики в початковій школі

- Соловйова Т.М. Поради щодо розробки мультимедійної презентації

- Романов О.М. Змішування фарб. Використання та настроювання інструмента пензель змішування

- Серік О.В. Комп’ютерні мережі .10 клас

- Дробот І.Л. Розв’язування задач за допомогою VBA у середовищі MS WORD

Інформатика в школі

3

Основа

Фізика. Астрономія

*

- Карасик В.Д. Шкільна освіта України. Стан, проблеми, пропозиції

- Власюк А.І. Досвід роботи з реалізації компетентнісного підходу під час вивчення фізики

- Зубрицький Р.П. Використання інформаційно- комунікаційних технологій у проблемному навчання на уроках фізики

- Тарбєєв В.Н. Екологізація фізичної освіти в процесі розв’язку задач

- Лукерченко Т.П. Застосування кросвордів для повторення і перевірення знань на заняттях фізики

- Міщук Т.Є. Творчі завдання для 7 класу

- Корнієнко С.П. Магнітне поле. Цикл уроків у 9 класі

- Сергієнко Н.О. Позакласна робота як один із шляхів виховання інтересу до вивчення фізики

- Томенко Е.М. Фізичне обладнання в теорії і на практиці

- Гаврилова Л.К., Конько В.Б. Формування вмінь школярів аналізувати результати експерименту й робити висновки

Фізика в школах України

5

Основа

*

- Сіденко О.М. Миттєвий погляд – це заміна тисячі слів або жестів

- Ярошевська Н.М. Хто може літати в космос?

- Вірченко О.Ю. Застосування графіків фізичних залежностей до розв’язування задач

- Жуков О.П. Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади. Урок у 7 класі

- Бабій О.Г. Теплова рівновага. Вимірювання температури. Урок у 8 класі

- Корнієнко С.П. Магнітне поле. Цикл уроків у 9 класі

Фізика в школах Україна

6

Основа

Хімія

*

- Петренко О.В. Розвиток творчого мислення учнів на уроках хімії

- Гребенюк Л.Ф. та ін. Особливості розв’язування олімпіадних задач

- Бабюк М.В. Пробне інтернет – тестування з хімії

- Онопрієнко І.П. Природа й типи хімічного зв’язку.8 клас

- Машук К.А. Крохмаль

- Суменкова Л.М. Розробка навчального модуля „Ферум та його сполуки”.10 клас

- Чучупал Н.В., Бочарова Т.А. Інтегрований урок „Розв’язання енергетичної проблеми в Україні”. 11 клас

- Стеценко І.В. Фрагмент теми „Прості речовини метали й неметали”. 7 клас

- Вілкова Г.с. Контрольна робота з теми „Органічні сполуки”.9 клас

- Купрієнко Л.А. Контрольна робота з теми „Початкові хімічні поняття”

- Робінсон, Роберт.Нобелівські лауреати

- Гіренко В.М. Колегам ( жінкам – хімікам)

Хімія

5

Основа

*

- Малахова Н.М., Лістицька М.Л. Дороговказ – хімічна компетнетність

- Хаблак О.Г., Хаблак С.Г. Використання дослідницьких робіт як засіб розвитку пізнавальної активності обдарованих учнів

- Зозуля Н.В., Павленко Т.П. Функції та властивості білків. 10 клас

- Возна Я.Т. Розробка уроків з теми „Хімічний зв’язок і будова речовини”. 8 клас

- Підласий І.П. Модульні надбудови

- Стеценко І.в. Підсумкова контрольні робота.7 клас

- Кострюкова Ю.О. Матеріали для позакласного заходу „Хімія і краса”. 10-11 класи

Хімія

6

Основа

Біологія

*

- Кудря В.М. Продуктивне навчання

- Бабійчук Т.В. Застосування питань і завдань для перевірки рівня знань і вмінь учнів з біології тварин

- Семікіна В.П. З досвіду антиалкогольного виховання під час вивчення біології

- Сорока Т.В. Умови життя на планеті Земля. 5 клас

- Копилова Т.О. Вищі спорові рослини. Урок- мандрівка. 7 клас

- Боднаровська Н.А. Загальна характеристика грибів. Шапкові гриби.7 клас

- Барабаш Л.М. Різноманітність земноводних. Їх значення в природі та житті людини. Охорона земноводних. 8 клас

- Мельникова Л.Г. Царство Віруси. Вірусні захворювання. Інтерактивний урок з біології. 10 клас

- Гончар С.М. Перші квіти весни. Інтелектуальна гра „Щасливий випадок”

- Лущ Л.В.,Олеськів Л.Б. Біолого – хімічний калейдоскоп

- Візел, Торстен .Нобелівські лауреати

Біологія

7

Основа

*

- Кострюкова Ю.О. Генетично модифіковані організми – надія людства чи страшна помилка?

- Колісник І.В. Царство тварини. Таблиці, схеми, поняття

- Паламарчук Л.Й. Клас Птахи. 8 клас

- Зінченко Л.М. Світ явищ, у якому живе людина. 5 клас

- Коломиец Л.Н. Урок – игра „Смотр знаний по биологии”

- Порохнавець О.Я., Шпирка Т.В. Завдання для контролю знань з тем курсу біології. 7 клас

- Шудренко А.Г. Птахи прилетіли. Біологічна гра

- Голдстайн, Джозеф Л. Нобелівські лауреати

Біологія

9

Основа

*

- Сімон І.В. Застосування різноманітних прийомів, методів і форм у процесі навчання

- Паламарчук Л.Й. Клас Птахи. 8 клас

- Аксельрод П.Н. Загальна характеристика царства Гриби 7 клас

- Шаламов Р.В. та ін.Пробне інтернет- тестування з біології. Спроба перша

- Черемшинська Р.С. Свято „Символіка квітів”

-Прокофьєва Т.В. Грип – зона тривоги. Інтерактивний тренінг для учнів 7-9 класів

- Глухова С.М. Хоровод с комнатными растениями.7 класс

- Кормак, Аллан. Нобелівські лауреати

- Виявлено залежність між палінням та інтелектом

- Героїчна смерть мурах на самоті

Біологія

8

Основа

Історія та правознавство

*

- Гриценко А.П. Розробка теми „Україна в умовах незалежності (1991-2010)”. 11 клас

- Кубанова І.П. Радянсько- німецькі договори 1939 р і Західноукраїнські землі. 11 клас

- Бирзул О.В. Кирило –Мефодіївське братство. 9 клас

- Літвінова К.М. Богдан Хмельницький: політик, дипломат, полководець.8 клас

- Замма Л.О. Київська держава за часів правління Володимира Великого. 7 клас

- Стефанчук Г.П. Київська Русь за часів правління Ярослава Мудрого. 7 клас

- Івакін О.О. Квітень (історичний календар)

Історія

та правознавство

9

Основа

Дошкільне навчання та виховання

*

- Гавриш Н. Художня література в освітньому процесі: сучасні технології

- Васильченко О. Зимі з Весною помиритись і вам ніколи не сваритись. Інтегроване заняття для дітей 5-го року життя за мотивами Стрітення

- Осипова О. Та ін. Зимова мандрівка з чарівною паличкою . Для середньої групи

- Аліфіренко Н. Зимівля звірів. Заняття за мотивами казки для старших дошкільнят

- Пащенко О. Ейдетичні завдання для зимового навчання

- Коровіна Л. Зимовий пейзаж. Заняття для старших дошкільнят з використанням нетрадиційних технік образотворчості

- Олійник Л. Психокорекція дитячих „медичних” страхів

- Янковська С. Спортивні розваги – для розвитку й забави

- Хто захищає Батьківщину?. Фрагмент світа

Дошкільне виховання

2

Світич

*

- Бардакова Ю.Є. Кольорові подарунки весни

- Чігірина О.В. Форми профорієнтаційної роботи в умовах ДНЗ

- Шваб Л.Б. Подорож у Всесвіт. Інтегроване заняття з пріоритетом інтелектуально- мовленнєвих завдань

- Веремій А.В., Смоліна І.С. Подаруємо небу зірочки. Бінарне комплексне заняття – розвага в середній групі

- Рудченко Л.Ю. Космічна подорож до далеких планет. Інтегроване заняття

- Чуб Н.В. Психологія дитини від А до Я

- Кузнецова Л.О. Свято Сонця „Колодій”

Дошкільний навчальний

заклад

3

Основа

*

- Крутій К. Формування позитивного іміджу навчального закладу

- Малишева О. Порядок складання характеристики діяльності педагогічних працівників та оформлення атестаційних листів

- Іванченко І. Визначення рівнів освіти працівників навчальних закладів Тубулуць І. Чи потрібно засвідчувати печаткою виправлення в трудовій книжці?

- Морєва О. Введення до штатних розписів дошкільних навчальних закладів штатних одиниць медичних працівників

- Морєва О. Зміна розміру ставок заробітної плати педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів

- Клименко А. Надбавки педагогічним працівникам – сумісникам

- Клименко А. Право учителя – логопеда на втсановлення пенсії за вислугу років

- Запитання – відповідь:

- Звільнення батьків від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

- Індексація заробітної плати помічника вихователя дошкільного навчального закладу

- Встановлення доплати помічникам вихователів дошкільних навчальних закладів за використання у роботі дезінфікувальних засобів

- Право вихователя, який вийшов на пенсію за вислугу років, обіймати посаду інструктора з фізкультури ДНЗ

- Право педагогічного працівника обіймати посаду практичного психолога

- Збереження посади практичного психолога у дошкільному навчальному закладі

- Штатні нормативи для дошкільних навчальних закладів сімейного типу

- Атестація працівників психологічної служби системи освіти

- Тривалість роботи у передсвятковий день

Практика управління дошкільним закладом

2

Тов

„МЦФР-Україна”

Географія

*

- Тімкова О.П. та ін. Дослідницький учнівський проект

- Ярова Н.Ф. Екологічна стежка – одна із форм організації позакласної роботи з географії

- Бромот Т.М. Екологічний двобій

- Бромот Т.М. День довкілля

- Галак Н.С. Подорож кумів Самарським краєм

- Геращенко С.Ф. Прощай, ХХ век

- Геращенко С.Ф. Колобок на новый лад

- Геращенко С.Ф. Берегите землю, берегите!

- Зіменок Л.К. Вибори президента Зеленої долини

Географія

5

Основа

*

- Покась Л., Мотовиляк О. Методика формування комунікативної компетентності старшокласників на уроках географії

- Підгрушний Г. Особливості стадійно- еволюційного розвитку регіонів України в контексті загальносвітових тенденцій

- Даценко Л.,Остроух В. Програма курсу за вибором „Основи геоінформаційних технологій” (Для організації профільного навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів)

- Соболик Т. Інтерактивні технології на уроках географії

- Павлюк Н. Урок контролю знань за темами „Вступ”, „Політична карта світ”, „Населення світу” 10 клас

- Колотило В. Формування в учнів картографічної компетенції під час вивчення теми „ Карти – джерела географічних знань”, 8 клас

- Сердюк Н. Гетьманська столиця- Батурин

- Кудирко В. Методика вивчення математичної основи карт, як основи формування об’єктивного географічного образу території

- Гетьман В. Українська модель національного парку

- Шевченко В. Географічна карта: біографія назви

Географія та основи економіки

2

Педагог.преса

*

- Ламанова С.В. Дзвони пам’яті

- Анфімова І.В. Шляхи формування мобільності вчителя та розвитку ключових компетенцій учнів

- Паливода О.М. Вода – найпоширеніша речовина на Землі. Здатність води розчиняти інші речовини. Розчини в природі та побуті. 5 клас

- Ординська І.Д. Географічний лабіринт „Гідросфера”. 6 клас

- Маргарид Г.В. Євразія – найбільший материк Земля. 7 клас

- Касьянова С.Р. Фізико- географічна характеристика природного комплексу Чорного моря. Проблеми використання й охорона вод. 8 клас

- Скорик О.Д. Різнорівневі завдання з теми „Гідросфера”.6 клас

- Гаврилюк О.О. Гори наші Карпати

- Каплиенко В.О. Зеленый наряд Ингульца

- Пам’яті професора Віктора Петровича Корнєєва

Географія

6

Основа

Економіка

*

- Бородачова Н. 15 березня – Всесвітній день прав споживачів! З історії дати

- Захист і споживча практика в ЄС

- Гриценчук О.О., Овчарук О.О. Хронологія розвитку споживчої освіти в Україні

- Концепція споживчої освіти для загальноосвітніх навчальних закладів

- Капіруліна С.Л., Слюсар О.І. Споживач на ринку освітніх послуг

- Правила проведення ІІІ Всеукраїнського конкурсу „Молодь тестує якість”

- Вісім кроків успішного проекту

- Безрукий В. та ін. Що таке порівняльне тестування

- Мультан Н.С. Кришталева чистота, морозна свіжість, легкі хмаринки – наскільки це якісно і безпечно

- Десятниченко О.в. Що і як склеює ПВА

Економіка в школах України

3

Основа

*

Овсюк Н. Формування економічної компетентності у процесі вивчення географії та основ економіки

Географія та основи економіки в школі

2

Педагог. Преса

Трудове навчання

*

-Бобровник О.М. Об’єкти праці. Підставка під гаряче. 5 клас

- Крутько В.І. Обпилювання металу напилками різної форми та з різною насічкою

- Лещук Р.М.,Лоїк О.В. Диференційовані практичні роботи з ажурного випилювання

- Черняк О.В. Великодня яйця- шкатулки. Майстер клас

- Жовтан О.В. Різноманітність форм та засобів навчання – запорука успіху

- Крутько В.І. Учнівські помилки та їх запобігання під час обробки деревини

- Хатько Л.І. І хліб, і до хліба...( борошняні вироби в українській національній кухня)

- Тимків М.І. Вироби з деревини ( з досвіду роботи)

Трудове навчання в школі

3

Основа

*

- Сидоренко В. До питання про сутність технології

- Михальчук В. Розробка уроку „Токарний верстат з обробки деревини” ( 7 клас)

- Дзіблюк В. Художня обробка матеріалів на уроках та в позаурочний час

-Чумак А. Особливості організації та змісту уроків із ручної художньої обробки матеіалів учнями основної школи

- Гетта В., Торубара О. Педагогічні умови ефективної профільної та професійної підготовки школярів

- Корнишев В. Інформаційні технології в проектній діяльності

- Цина А. Організація профільного технологічного навчання старшокласників за універсальним напрямом

- Шестаковський Л. Професійне навчання старшокласників за типовими навчальними планами

- Радченко О. Програма курсу за вибором „Вирощування розсади”

- Титаренко В. Трудові, морально-побутові та художньо- естетичні традиції в становленні особистості школяра

- Войний О. Проблемні задачі як засіб розвитку творчих здібностей учнів

- Тименко В. Формування професійної готовності майбутніх учителів початкових класів до трудового навчання: технічної і художньої праці

- Олефіренко Т. Особливості аналізу форми предметів

Трудова підготовка в закладах освіти

2

Педагогічна преса

Образотворче мистецтво

*

- Сорохан М.Г. Аплікації з кольорового паперу „Квіти у вазі” (Курс „Образотворче мистецтво, 5 клас

- Корпанюк С.М. Скульптура. Українська народна іграшка. Традиції та сучасність ( Курс „Образотворче мистецтво, 5 клас)

Мистецтвов школі

3

Основа

Художня культура

*

- Кондратюк Н.В., Санєєва Г.І. Театральна культура ( курс „Художня культура”, 10 клас)

- Чєн Н.В., Золотарьова О.І. Кондратова Л.Г. Кіномистецтво

( курс „Художня культура”, 10 клас )

Мистецтво в школі

3

Основа

Полозенко С. Художня культура України

Директор школи

10

Шк.світ

Музичне мистецтво

*

- Реп’янська В.А. Їхав козак на війноньку... ( Курс „Музичне мистецтво”, 5 клас)

- Швець О.С. Доля генія ( курс „Музичне мистецтво”, 6 клас

Мистецтво в школі

3

Основа

Фізична культура

*

- Лущик І.В. Видатні люди та події березня

- Трепач М.А. Урок баскетболу 5 клас

- Мітолкіна О.В. Урок баскетболу 6 клас

- Ткач С.М. Урок баскетболу 7 клас

- Тутов В.В. Урок баскетболу 9 клас

- Павленко В.І. Урок баскетболу 10 клас

- Башинський Г.І. Право й освітянські реалії

- Єгорова Т.А. та ін. Педагогічний контроль за рівнем технічної підготовленості у баскетболі

- Тучинський А.Ф. Рухливі ігри з модуля „Баскетбол”

- Скрипець Е.Б. Навчання техніки кидка в баскетболі

- Правила проведення Adidas streetball challenge

- Ткаченко Р.С. „Баскетбольна надія” Свято для учнів середніх класів

- „Популярна енциклопедія спорту” Баскетбол

- Лущик І.В. Визначні спортивні досягнення олімпійців

Фізичне виховання в школах України

3

Основа

Сценарії свят , виховних заходів

*

- Мазій А.І. та ін. Червоний Хрест завжди поряд

- Пеняева Л.М. Так будем здоровы!

- Жуковська І.Я. Лінійка „Чорнобиль – наш біль”

- Кузнецова Л.Н. Экологическое ток – шоу «Эхо души»

- Чорнодольська Г.В. Пташиний дивосвіт

- Шматько О.О. Світлий Великдень

Виховна робота в школі

3

Основа

Кравченко К.П. Інтелект- шоу „Талантами багата Полтавщина”

( сценарій мистецької гри для учнів 6-7 класів)

Мистецтво в школі

3

Основа

*

- Борисенко Д.І. Дзвони Чорнобиля. Урок пам’яті.

- Вівчарук О.Д. Відповідаючи перед майбутнім

- Міщук Л.Д. Голос рідної природи розуміти серцем вчись

- Гвоздецька Л.О., Коваленко І.П. КВК „Твоє здоров’я у твоїх руках”

- Низенко О.І. Ключі від здоров’я

- Харковець І.А. Здоровенькі були. 5 клас

- Вервейко Л.В. Театр – життя, актори в ньому – люди...

- Замма Л.О. Людина починається з добра

- Харковець І.А. Іменини

- Цапенко В.В. Смійтесь всі, смійтесь на здоров’я

Класному керівнику.

Усе для роботи

3

Основа

Шкільна бібліотека

*

- Запорожець О.О. Система самоосвітньої роботи шкільного бібліотекаря

- Нємченко О.М. Сучасна бібліотека як інформаційний центр навчального закладу

- Шаврова Л.В. Краєзнавство – пріоритетний напрямок діяльності шкільних бібліотек

- Гаркуша В.В. Гра на бібліотечних уроках

- Гонтар Г.І. Подорож по Україні ( урок- свято)

- Черчелюк С.Т., Ковальська Т.Г. казки маленькі, а розуму в них багато ( урок – телепередача)

- Глущик Н.А., Лячинська Р.О. Як книга прийшла до людей. Структура книги.

- Нестерова О.В. Міжнародний день дитячої та юнацької книги

- Ніколенко Л.П. Твій друг – книга ( виховна година до Всесвітнього дня книги)

- Іващенко Г.М. В гостях у казки ( бліц –вікторина)

Шкільний бібліотекар

3

Основа

*

-Єресько О.В. Чому в Україні закриваються школи

- Бондарчук Г.П. Методичні рекомендації з виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду

- Календар знаменних і пам’ятних дат ( квітень)

- 1 квітня – День сміху

- Загадочный поэт воров ( Франсуа Вийон)

- Міжнародний день дитячої книги

- Великий полководец (Тамерлан)

- Підкорюючи космос ( уривок із стенограми переговорів Юрія Гагаріна з Землею)

- Николай Гумилев: из воспоминаний современников

- Як із крапок і тире постала мова (Семюель Морзе)

- Міжнародний день танцю

- У світлі Рампи (Катерина Рубчакова)

- Літературний календар у прізвищах та цитатах

- Дорога до зірок: Сергіій Павлович Корольов

- Відлуння чорнобильських дзвонів

- Безмежний світ Миколи Гоголя

- У сонячній країні Миколи Носова

- Кулаковська В.В. Формування бренду письменника

- Матвійчук О.Є., Пархоменко Н.В. Щоденник юного читача

- Микитин Т.П. Впровадження державного стандарту у роботу шкільних бібліотек

- Соловйова Т.Б. Методи залучення учнів початкової школи до шкільної бібліотеки.

- Бібліотечний простір в Інтернеті

- Мы нужны друг другу

- Хлинова Н.Ф. Рукописи та стародруки в книгозбірнях України

- Слово не просто мовиться

- Щербань В.М. Вечір гумору

- Оксьоненко З.В. Дружба з книгою – це свято

- Тарасюк Г.Й. Через терни до зірок

- Доброрєз О.М. Поетична екологія

- Антонюк З.В. День Землі

- Георгиевская И.Ю. Незнайка, Бобка и все, все, все!

- Юхименко К.М. Чарівна Весна квітами

- Ружанська Т.В. Тернистий шлях Апостола

- Переступняк В.М. Мистецтво екслібриса – хранителя книжкових скарбів

- Тактильні книги

- Лесгафт Петр Францевич

Шкільна бібліотека

3

Позак.

час

Замисліться...

Учитель: хто є хто?

Типологія різновидів

Дивлячись на себе очима інших, ми дізнаємося багато цікавого про власну особу.Ось декілька учительських образів, якими їх бачать психологи. Можливо, у якійсь моделі ви впізнаєте себе?

Учитель від Бога”

На жаль, такий тип зустрічається нечасто. Робота з дітьми – його істинне призначення, якому він віддає увесь час і сили. Любить і розуміє учнів, його уроки – свято: цікаві, життєві, емоційні. Предмет пояснює зрозуміло, рішення приймає справедливі, після його уроків хочеться самостійно продовжити вивчення теми або хоча б виконати домашнє завдання. Такий учитель дає достатню свободу учням, але й тримає ситуацію під контролем. Не порушує прав учнів, допомагає дітям виконувати їхні обов’язки, але робить це з душею, натхненням, бажанням, радіючи успіхам вихованців, і вони відповідають йому тим самим.

Добряк”

Це той учитель, якого зазвичай ніхто не слухає. Він не карає учнів, намагаючись установити в класі порядок. Такий учитель не ставить поганих оцінок, тому що переконаний: учень виправиться й до наступного уроку виконає домашнє завдання ( чого, правда, не відбувається). Як правило, на уроках „добряка”, діти не слухають пояснень, зайняті своїми справами,тож виходить, що вчитель розмовляє сам з собою або з декількома учнями, що сидять за першими партами. Діти такого вчителя люблять, але, як правило, не шанують.

Друга мама”

Це гарний викладач, який ставить оцінки, що відповідають знанням учнів. Це той тип учителя, який прагне дати знання кожному учневі, кожного зрозуміти й кожному допомогти. Він не відмовить у допомозі й пояснить тему ще раз. Цей учитель уважно ставиться до всіх учнів: помічає будь-які зміни в зовнішності чи поставі, завжди поцікавиться, що відбувається з дитиною; надасть необхідну допомогу м’яко, коректно, з теплотою та любов’ю. Для нього всі учні – це його діти . Інколи такий учитель занадто опікується дитиною, контролюючи її вчинки та навчання, порушуючи право на власний вибір і відповідальність за це. Любов такого вчителя завжди пов’язана з вимогливістю. Діти поважають таких учителів.

Маніпулятор”

Це той учитель, у якого є „любимчики” й „нелюбимчики”: у „любимчиків” завжди будуть гарні оцінки й стосунки з учителем , а „нелюбимчику” не пощастило незалежно від того, знає він предмет чи ні.Хто ж стає „любимчиком” в такого вчителя? Зазвичай, ті діти, батьки яких можуть забезпечити йому певні вигоди або матеріальні форми вдячності. Ставлячи дітей у становище „нелюбимчиків”, учитель створює умови для піднесення йому подарунків з будь-якої нагоди. Такий учитель, незважаючи на рівень своєї професійної компетентності, не націлений навчити учнів усього, що знає сам, і не оцінює реальних результатів школярів. Для нього важливим є вміле маніпулювання учнівським колективом з певною вигодою для себе. Ця нещирість породжує таку ж нещирість і з боку учнів: вони також учаться маніпулювати, але вже цим вчителем.

Ентузіаст”

Це зовсім молодий учитель, яки тільки-но отримав диплом і прагне випробувати на практиці все, чого навчили в університеті. Правда, на дітях такий учитель ще не дуже розуміється ( через відсутність досввіду), тому не завжди буває тактовним. Проте він відзначається гнучкістю мислення, може швидко перебудувати урок залежно від настрою і фізичного стану дітей.

Зазвичай йому вдається захопити дітей своїм предметом. Він привносить у навчальний процес багато нового, свіжого, сучасного, прагне урізноманіти навчання додатковими заходами. Такий учитель сумлінно ставиться до своєї роботи, але йому не вистачає досвіду й професійних знань, що приходять з роками.

Диктатор”

У нього є чітка й сувора система вимог до дітей. Він принциповий, і якщо учень не відповідає його стандартам, то проблем не уникнути.

У такого вчителя можливі перебільшення у вимогах до дітей, тому що він намагається всіх „перекраяти” на свій лад. З „диктаторами” складно, але вони дуже організовують дітей, оскільки хочуть, щоб знання учнів були більш повними й точними. Такий учитель чітко виконує свої педагогічні обов’язки, не припускаючи довільності й хаотичності в навчальному процесі. Як підтверджує досвід, після закінчення школи учні навіть вдячні „диктаторові” за суворість, бо в результаті мають ґрунтовні знання.

Навіжений”

Це вчитель, який не визнає іншої думки, крім своєї. А думка його змінюється дуже часто, залежно від настрою, ситуації і з відомих тільки йому причин. Оскільки він такий невизначений („навіжений”), то й вимоги його щоразу інші. „Навіжений” не здатний організовуватися, для нього найважливіші власні інтереси, а не потреби учнів. Навіть якщо школярі намагаються бути старанними, то й тоді не стануть кращими їхні стосунки з таким учителем, оскільки все залежить від його настрою. Гарний емоційний стан „навіженого” зумовить високі оцінки в учнів, поганий – відповідно низькі. Учні вчаться підлаштовуватись під таку емоційну й поведінкову невизначеність учителя, що у свою чергу впливає на несприятливий психологічний клімат у класі під час уроку.

Фанат”

Це учитель надто закоханий у свій предмет. Він просто знахідка для учня зі схожими вподобаннями( до таких дітей „фанат” ставиться як до колег). Любить, коли виявляють щире зацікавлення предметом, і негативно реагує на байдужість учнів до його улюбленої справи. Учнів, які мають низький рівень знань із його дисципліни, сприймає як невдах і загалом їх не помічає, не усвідомлюючи, що вних можуть бути власні знаннєві вподобання.

Робоча конячка”

Така „конячка” старанно і сумлінно виконує щоденну роботу, але на більше в неї просто не вистачає ні часу, ні сили. Уроки такого вчителя стандартні, без особливої креативності, хоча й методично вивірені й правильні. Він уміє підтримати дисципліну в класі й передати необхідний обсяг знань, але не переймається індивідуальним підходом до учнів, їхніми проблемами й переживаннями. Лише в окремих випадках „Робоча конячка” здатна продемонструвати ведення уроку на найвищому рівні.

З формального погляду такий учитель справно виконує фахові обов’язки, зважаючи на права учнів, хоча його робота не знаходить емоційного відгуку в дитячих душах.

Невдаха”

Це той тип учителів, яким не стільки подобалося вчити дітей, скільки так вийшло в їхньому житті, що вони потрапили спочатку до педагогічного закладу, а потім і до школи. Предмет знає так собі, педагог ніякий, до учнів байдужий. Часто має невдоволений вигляд: чому саме йому дісталися такі нерозумні діти й невдячні батьки?

На уроках такого вчителя

нудно й нецікаво, але він навіть не прагне що-небудь змінити й зацікавити дітей знаннями. У проблемних ситуаціях з учнями такий учитель може жалітися завучу чи директору, виявляючи таким чином свою педагогічну безпорадність. Як правило, рівень знань із предмета, що викладає „невдаха”, досить низький.

(Журнал „Пані Вчителька”.- 2010.-№11)

Упорядник Холодуліна Н.І., методист НМЦ

20Скачать документ

Похожие документы:

 1. Управління освіти міської ради науково – методичний центр (1)

  Документ
  Якщо ви бажаєте, щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника.
 2. Управління освіти міської ради науково – методичний центр (4)

  Документ
  Якщо ви бажаєте, щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника.
 3. Управління освіти міської ради науково-методичний центр (2)

  Документ
  Наказ МОН молодьспорту України від 23.11.2011 №1346 „Про затвердження календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб,
 4. Управління освіти міської ради науково – методичний центр (6)

  Документ
  Мистецтво виховання має ту особливість, що майже всім воно здається справою знайомою та зрозумілою, а декому – навіть легкою, і тим зрозумілішою та легшою здається воно, чим менше людина з ним знайома теоретично чи практично.
 5. Управління освіти міської ради науково-методичний центр (1)

  Документ
  Якщо ви бажаєте, щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника.
 6. Управління освіти міської ради науково – методичний центр (2)

  Документ
  Здається майже чудом, що сучасні методи навчання ще не зовсім задушили святу допитливість , тому що ця ніжна рослинка вимагає поряд з волею, насамперед заохочення

Другие похожие документы..