Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Стамбул– Анталия – Фаселис – Мира – Демре – Кекова – Капуташ – Ксантос – Фетхие – Олюдениз – Дальян – Каунос – Истузо – Мармарис – Бодрум – Милет – Д...полностью>>
'Справочник'
Военный билет военнослужащего (для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образ...полностью>>
'Доклад'
Товарищи! От имени Совета Народных Комиссаров я должен представить вам доклад о деятельности его за 2 месяца и 15 дней, протекших со времени образова...полностью>>
'Образовательный стандарт'
Область профессиональной деятельности выпускника включает в себя исследование, получение и применение ферментов, вирусов, микроорганизмов, клеточных ...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник Начальника Головного управління державної служби України

______________ В.Д. Ткач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ОРІДУ НАДУ

при Президентові України

_____________ М.М. Іжа

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

Розглянуто на засіданні Вченої ради
Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України,

протокол № ____ від «___» _________ р.

Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

_________________С.Г. Давтян

Начальник відділу організації семінарів за державним замовленням Центру підвищення кваліфікації кадрів

______________ Н.В. Привалова

2009

ЗМІСТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА …………………………………………………

5

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

ПІДВИЩЕННЯ КАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІV КАТЕГОРІЇ

ПОСАД ТА КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ НА ЦІ ПОСАДИ ……………...........

16

НАВЧАЛЬНІ МОДУЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІV КАТЕГОРІЇ

ПОСАД ТА КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ НА ЦІ ПОСАДИ ……………...........

19

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА ……………………………………………………......

19

Модуль ЗН-1.

Основи теорії та історії державного

будівництва в Україні …..…………………………….

19

Модуль ЗН-2.

Територіальна організація влади в Україні …..……..

21

Модуль ЗН-3.

Місцеве самоврядування: право і політика …............

24

Модуль ЗН-4.

Державне управління ………..…………………..........

31

Модуль ЗН-5.

Правове забезпечення державного

управління та служби в органах місцевого самоврядування …………..…………………………...

34

Модуль ЗН-6.

Управління місцевими фінансами

та бюджетом …………...…………………………........

38

Модуль ЗН-7.

Земельне та екологічне законодавство України ...…..

42

Модуль ЗН-8.

Політологія. Гуманітарна та соціальна

політика України …..………………………………….

45

Модуль ЗВ-1.

Європейська та євроатлантична

інтеграція України …..………………………………..

48

Модуль ЗВ-2.

Актуальні проблеми професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування …..……………...

52

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ……………………………………………....

56

Модуль ФН-1.1.

Аспекти управлінської діяльності

(для керівників) …………………………………..........

56

Модуль ФН-1.2.

Культура прийняття управлінських рішень

(для керівника) …………..……………………….........

60

Модуль ФН-1.3.

Конституційне право

(для посадових осіб місцевого самоврядування уперше прийнятих (обраних) на посади

ІV категорії) …………………………………………

63

Модуль ФН-1.4.

Адміністративне право

(для посадових осіб місцевого самоврядування уперше прийнятих (обраних) на посади

ІV категорії) …………………………………………

67

Модуль ФН-1.5.

Публічна служба. Відповідальність публічних службовців.

(для посадових осіб місцевого самоврядування уперше прийнятих (обраних) на посади

ІV категорії) …………………………………………

73

Модуль ФН-1.6.

Основи державного управління економічними процесами

(для посадових осіб місцевого самоврядування уперше прийнятих (обраних) на посади

ІV категорії) ………………………………………....

77

Модуль ФН-1.7.

Діяльність органів публічного управління в системі соціально-економічних відносин

(для посадових осіб місцевого самоврядування уперше прийнятих (обраних) на посади

ІV категорії) ………………………………………....

81

Модуль ФН-1.8.

Проектний менеджмент у сфері місцевого самоврядування

(для посадових осіб місцевого самоврядування уперше прийнятих (обраних) на посади

ІV категорії) …………………………………………

88

Модуль ФН-1.9.

Управління персоналом

(для посадових осіб місцевого самоврядування уперше прийняти (обраних) на посади

ІV категорії) …………………………………………

92

Модуль ФН-1.10.

Комунікації в публічному управлінні

(для посадових осіб місцевого самоврядування уперше прийнятих (обраних) на посади

ІV категорії) …………………………………………

100

Модуль ФН-1.11.

Управління конфліктами

(для посадових осіб місцевого самоврядування уперше прийнятих (обраних) на посади

ІV категорії) …………………………………………

105

Модуль ФН-1.12.

Правові засади місцевого самоврядування

(для посадових осіб місцевого самоврядування уперше прийнятих (обраних) на посади

ІV категорії) ..………………………………………

111

Модуль ФН-2.1.

Культура мовлення як складова адміністративної культури (для кадрового резерву) ……………...…….

116

Модуль ФН-2.2.

Автоматизація та використання комп’ютерних технологій у практичній роботі посадових осіб місцевого самоврядування

(для кадрового резерву) ………………..……………..

118

Модуль ФН-3.

Етика посадової особи місцевого самоврядування як складова адміністративної культури ………...............

121

Модуль ФВ-1.

Основи аналізу державної політики ………..………..

123

Модуль ФВ-2.

Організація інноваційної діяльності в Україні ….......

126

Модуль ФВ-3.

Участь громадськості у процесі формування

та реалізації політики органів місцевого самоврядування …………..…………………………...

128

Модуль ФВ-4.

Стан виконавської дисципліни в органах місцевого самоврядування ……..………………………………...

131

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА ……………………………………………………...

132

Модуль ГВ-1.

Організація діяльності органу публічної влади щодо

Розвитку території в умовах соціально-економічної кризи …………………………………………………..

132

Модуль ГВ-2.

Керування проектами ……………………..………….

135

Модуль ГВ-3.

Проблеми регулювання ринку праці …………….......

137

Модуль ГВ-4.

Управління структурними зрушеннями та інвестиційним процесом в Україні ………..…………

140

Модуль ГВ-5.

Технологія адміністративної роботи …..…………….

142

Модуль ГВ-6.

Посадова особа місцевого самоврядування

як управлінець ………..……………………………….

145

Модуль ГВ-7.

Робота із зверненнями громадян ……...……………...

147

Модуль ГВ-8.

Управління державними фінансами

(для посадових осіб місцевого самоврядування уперше прийняти (обраних) на посади

ІV категорії) ………………………………………...

150

Модуль ГВ-9.

Управління місцевими фінансами і бюджетом

(для посадових осіб місцевого самоврядування уперше прийняти (обраних) на посади

ІV категорії) …………………………………………

154

Модуль ГВ-10.

Контролінг

(для посадових осіб місцевого самоврядування уперше прийняти (обраних) на посади

ІV категорії) …………………………………………

161

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно-діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.

Програма складена відповідно до вимог нормативної частини програми професійного навчання кадрів, рекомендованої рішенням Науково-методичної ради при Головдержслужбі України 4 березня 2003 року.

Проблема компетентності та професіоналізму посадових осіб органів місцевого самоврядування дедалі набуває більшого значення. Постійну увагу розвитку місцевого самоврядування приділяють Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України.

Створення вищеназваної програми стимулюється новим геополітичним станом України. Інтегрування нашої країни в європейську спільноту, зміцнення правових і демократичних засад розбудови української державності спонукають до пошуків ефективних шляхів підвищення професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування. Іншими, не менш важливими чинниками, що формуватимуть цілі такого навчання є поступове просування України до громадянського суспільства, де головним пріоритетом є людина, запровадження політичного та соціального партнерства як засобу консолідації суспільства.

Накопичений власний досвід, аналіз досвіду країн Європейського Союзу сприяє можливості на концептуально нових засадах розглянути питання змісту та організації навчання працівників місцевого самоврядування, які базуються на застосуванні системно-діяльнісного методу формування змісту навчання. При цьому підході перш за все слід визначити узагальнену структуру діяльності посадових осіб місцевого самоврядування. Відповідно до вимог нормативних документів з розробки складових системи стандартів освіти найважливіше місце займає структура діяльності фахівця, що містить чотири складові, а саме: мета діяльності, її предмет, засоби та процедури. Аналіз основних положень Конституції України, а також розуміння служіння посадових осіб місцевого самоврядування задоволенню потреб особи, громадянина та держави, яка об’єднує всі сфери життєдіяльності людини, дозволили сформулювати вищезгадані компоненти у вигляді, який наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Узагальнена структура діяльності

посадових осіб місцевого самоврядування

Складова діяльності

Зміст діяльності

Мета діяльності

(продукт)

Умови для забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини як найвищої соціальної цінності

Предмет діяльності

Забезпечення реалізації завдань і функцій держави

Засоби

Правові інститути та організаційні засоби органів місцевого самоврядування у різноманітних сферах життєдіяльності людини (економічній, соціальній, духовній, політичній), організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі дії

Процедури

Підготовка проектів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, забезпечення їх реалізації, контроль за їх виконанням на основі аналізу та прогнозування політичного та соціально-економічного стану держави

Змістовна частина діяльності посадових осіб місцевого самоврядування містить найбільш узагальнені категорії. Основне завдання цієї структури - визначити концептуальні засади, на основі яких мають формуватися та реалізуватися нормативно-правові акти та діяльність посадових осіб місцевого самоврядування. Тим самим змістовна частина професійної діяльності посадових осіб місцевого самоврядування визначає структуру і зміст навчання за професійною програмою, основні принципи роботи, загальні правила поведінки, права та обов’язки зазначеної категорії осіб.

Із запропонованої узагальненої структури видно, що діяльність посадових осіб місцевого самоврядування охоплює та забезпечує створення та реалізацію відповідних нормативно-правових умов для усіх сфер життєдіяльності людини, що відповідає завданням і функціям держави.

Структура програми містить навчальні модулі, пов’язані з економічними, історичними, філософськими, політичними, соціологічними та психологічними напрямками міжособистісного спілкування тощо.

Діяльність посадових осіб місцевого самоврядування пов’язана з підготовкою та реалізацією конкретних управлінських рішень і потребує здобуття конкретних знань, умінь і навичок, що мають бути сформовані при вивченні положень навчальних модулів з питань: права, економіки, соціології, гуманітарних та політичних аспектів, що визначають сфери життєдіяльності людини.

Нормативно-правову базу програми навчання посадових осіб місцевого самоврядування забезпечують Конституція України, закони України, що стосуються діяльності зазначеної категорії.

Тривалість підвищення кваліфікації за професійною програмою складає 216 годин з відривом від роботи (в стінах навчального закладу) і не перевищує 4-х тижнів. За чинними в Україні нормами, встановленими Міністерством освіти та науки України для вищих навчальних закладів (Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993р. № 161), навчальний час слухача планується з розрахунку 11 академічних годин на день при п’ятиденному робочому тижні (п.4.1). Тривалість аудиторних занять 8 академічних годин на день (п.3.10.2). Таким чином, максимальний обсяг навчального навантаження слухача під час підвищення кваліфікації (враховуючи самостійну роботу) не перевищує 54 годин на тиждень (36 академічних годин аудиторних занять).

За одиницю планування навчального процесу в програмі прийнято 1 кредит, який дорівнює 54 академічним годинам загального часу навчання (аудиторна робота + самостійна робота) Розподіл часу між аудиторною і самостійною роботою може здійснюватись у співвідношенні від І/3 до 2/3 навчальним закладом самостійно у залежності від форми навчання (п.3.10.2). Для спрощення організації навчального процесу (зокрема, задля забезпечення зручності при складанні розкладу занять) окремі навчальні модулі мають обсяг, кратний 0,33 кредиту (18 навчальним годинам).

Професійна програма підвищення кваліфікації (далі – ПППК) побудована за модульним принципом і містить три складові: загальну, функціональну і галузевуКожна складова, крім галузевої, має дві частини: нормативну і варіативну. Нормативна частина ПППК обов’язкова для вивчення в усіх навчальних закладах системи підвищення кваліфікації кадрів, а варіативна частина – формується кожним навчальним закладом самостійно.

Нормативна частина. Аналіз складу посадових осіб місцевого самоврядування, виконаний за результатами вивчення їх повноважень і функцій, свідчить, що існує значна розбіжність у рівнях складності вирішуваних ними завдань та мірі відповідальності за їх наслідки, а також широке розмаїття в сферах цих категорій.

Разом з тим, аналіз складу необхідних знань і вмінь, а також відповідних навчальних дисциплін (модулів), визначених при проведенні аналізу потреб у навчанні, показав, що ці особливості можливо врахувати при розробці професійної програми. 3 урахуванням вищезазначеного, віднесення навчальних дисциплін (модулів) до нормативної частини в програмі здійснено на таких принципах:

– заохочення у навчанні максимальної кількості слухачів. Коло навчальних модулів повинно забезпечувати набуття, оновлення і поглиблення знань та формування, вдосконалення і розвиток вмінь, необхідних у значній мірі всьому масиву посадових осіб місцевого самоврядування означених категорій, незалежно від спеціальності за здобутою освітою, досвіду попередньої роботи, характеру роботи (сфери діяльності), віку, професійних та особистісних якостей;

– оскільки навчання за професійною програмою є одним з елементів (інструментів) державної кадрової політики у сфері державного управління, навчальні модулі нормативної частини програми повинні забезпечувати задоволення загальнодержавних інтересів у сфері вдосконалення кадрів (рівень професійної кваліфікації, патріотизму, культури, гуманності, етики посадової особи місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади тощо).

Варіативна частина складається з навчальних модулів, які обираються закладом самостійно, виходячи з конкретних потреб у навчанні, завданнями, що стоять перед посадовими особами місцевого самоврядування ІV категорії посад, визначених Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України.

Загальна складова. Опанування загальної складової професійної програми має сприяти розкриттю базисних питань, що торкаються професійних знань, умінь та особистих якостей посадової особи місцевого самоврядування, не пов'язаних безпосередньо з механізмом реалізації завдань та виконанням конкретних функцій у певній галузі чи сфері діяльності (відповідно займаної посади). Основна мета навчання за загальною складовою полягає у наданні та поглибленні конкретних знань з управлінських, правових, економічних, соціально-гуманітарних дисциплін, формуванні умінь їх застосовувати в практичній діяльності, а також корегуванні світоглядних засад посадової особи місцевого самоврядування для забезпечення адекватного розуміння ним своїх обов’язків і повноважень, які викладені в професійно-кваліфікаційній характеристиці.

Зміст загальної складової випливає із законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про боротьбу з корупцією” і насамперед це:

 високий рівень загальнокультурної освіченості, громадської свідомості та відповідальності, патріотизму;

 задоволення вимог щодо етики поведінки;

 оволодіння:

- знаннями з права, політології, економіки, адміністрування, фінансів, кадрового менеджменту, екології, соціальних та гуманітарних наук;

- вмінням вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;

- аналітичним мисленням, розумінням сучасних проблем менеджменту; технологією адміністративної роботи; здатністю продуктувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади Розглянуто на засіданні Вченої ради

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій погоджено перший заступник начальника Головного управління державної служби України В. Д. Ткач

  Документ
  ЧЕРКАСЬКИЙ обласний Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
 4. Теми випускних робіт за професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців

  Закон
  Взаємодія органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій.
 5. Професійна програма підвищення державних службовців V-VII категорій посад у 2008 році Заступник директора-начальник

  Документ
  Схвалено Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Другие похожие документы..