Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
В форуме участвуют более 800 человек - представителей федеральных органов власти, исполнительных и законодательных ветвей власти всех субъектов РФ, р...полностью>>
'Документ'
Актуальність теми. Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності є провідним завданням економіки кожного підприємства, підкомплексу, ком...полностью>>
'Закон'
1) госпітальний округ — організаційно-функціональне об’єднання закладів охорони здоров’я, розташованих на території однієї або кількох адміністративн...полностью>>
'Документ'
ЖИРИНОВСКИЙ ЗАДЕРЖАЛ В СРЕДУ ИЗ-ЗА ЛИВНЯ В МОСКВЕ СВОЙ ВЫЕЗД В НИЖНЮЮ ПАЛАТЫ ПАРЛАМЕНТА И ПРИЗЫВАЕТ ЗАПРЕТИТЬ ВЫЛЕТЫ ЛЮБЫХ САМОЛЕТОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТН...полностью>>

1 Інструкцію із заповнення картки обліку дорожньо-транспортної пригоди (додається) (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

28.12.2005 N 1242

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2006 р.
за N 267/12141


Про затвердження картки обліку
дорожньо-транспортних пригод
та Інструкції щодо її заповнення

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ
N 206 ( z0850-07 ) від 25.06.2007 }

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від
30 червня 2005 року N 538 ( 538-2005-п ) "Про затвердження Порядку
обліку дорожньо-транспортних пригод", забезпечення повного та
об'єктивного обліку дорожньо-транспортних пригод, а також у
зв'язку з подальшим удосконаленням та впровадженням у постійну
експлуатацію підрозділами Державтоінспекції МВС України
автоматизованої системи обліку та аналізу дорожньо-транспортних
пригод "Дорожньо-транспортна пригода" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2006 року:

1.1. Картку обліку дорожньо-транспортної пригоди ( za267-06 )
(додається). { Нову редакцію картки обліку дорожньо-транспортної
пригоди див. в Документі Міністерства внутрішніх справ N 206
( za850-07 ) від 25.06.2007 }

1.2. Інструкцію із заповнення картки обліку
дорожньо-транспортної пригоди (додається).

1.3. Порядок збирання та передачі інформації для
автоматизованої системи обліку та аналізу дорожньо-транспортних
пригод ( z0268-06 ) (додається).

2. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,
місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та місті
Севастополі:

2.1. Зобов'язати начальників підрозділів органів внутрішніх
справ, на які покладаються обов'язки щодо обліку
дорожньо-транспортних пригод, узяти під особистий контроль
зазначений напрямок роботи.

2.2. Організувати вивчення запроваджуваних у дію нормативних
документів працівниками органів внутрішніх справ, які відповідають
за облік і передачу відомостей про дорожньо-транспортні пригоди,
та їх роботу згідно зі встановленими вимогами.

2.3. Забезпечити виготовлення і постачання підрозділам
органів внутрішніх справ необхідної кількості бланків карток
обліку дорожньо-транспортних пригод.

3. ДДАІ (Коломієць С.Г.) МВС України до 1 січня 2006 року
розробити та впровадити в ГУМВС України в Автономній Республіці
Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та
місті Севастополі програмне забезпечення для обробки на
персональних комп'ютерах відомостей про дорожньо-транспортні
пригоди й експлуатацію автоматизованої інформаційно-пошукової
системи "ДТП".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра генерал-майора міліції Рудіка В.М.

5. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
внутрішніх справ України в частині, що його стосується.

Міністр Ю.В.Луценко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
28.12.2005 N 1242

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2006 р.
за N 267/12141


КАРТКА ОБЛІКУ
дорожньо-транспортної пригоди
( za267-06 )

{ Нову редакцію Картки обліку дорожньо-транспортної пригоди
додатково див. в Наказі Міністерства внутрішніх справ N 206
( za850-07 ) від 25.06.2007 }


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
28.12.2005 N 1242

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2006 р.
за N 267/12141


ІНСТРУКЦІЯ
із заповнення картки обліку
дорожньо-транспортної пригоди


Загальні положення

1. Картка обліку дорожньо-транспортної пригоди ( za267-06 )
(далі - картка) є формою первинної облікової документації, що
містить основні дані про дорожньо-транспортні пригоди (ДТП), які
підлягають обліку, узагальненню та подальшому аналізу.

Терміни, що вживаються у Інструкції:

травмовані - люди, які внаслідок дорожньо-транспортної
пригоди одержали тілесні ушкодження будь-якого ступеня тяжкості й
протягом трьох діб звернулися за медичною допомогою до
лікувально-профілактичного закладу;

загиблі - люди, які померли внаслідок дорожньо-транспортної
пригоди на місці її скоєння чи від одержаних травм протягом 30
діб.

2. Картки ( za267-06 ) поділяються на первинні, скориговані
та вилучені.

На кожну ДТП під час оформлення відповідних матеріалів про цю
пригоду працівником Державтоінспекції МВС України чи міського
районного органу внутрішніх справ (міськрайоргану), на якого
функціональними обов'язками покладено цю роботу, заповнюється
первинна картка обліку ( za267-06 ). У випадку, передбаченому
пунктом 2.11 Правил дорожнього руху, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306
( 1306-2001-п ), та Порядком обліку дорожньо-транспортних пригод,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня
2005 року N 538 ( 538-2005-п ), первинна картка обліку може бути
заповнена представником страхової організації (аварійним
комісаром), зареєстрована в підрозділі Державної автомобільної
інспекції (далі - Державтоінспекції) та підписана представником
страхової організації і вповноваженою посадовою особою підрозділу
Державтоінспекції.

У разі надходження до підрозділу органу внутрішніх справ,
яким проведено первинний облік ДТП, додаткової інформації щодо її
обставин і наслідків, на основі первинної картки ( za267-06 )
складається скоригована картка обліку ДТП.

До вилучених належать картки ( za267-06 ), складені на ДТП,
які за висновком подальшої перевірки матеріалів пригоди,
затвердженим керівником міськрайоргану внутрішніх справ,
підпадають під дію пункту 9 Порядку обліку дорожньо-транспортних
пригод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
30 червня 2005 року N 538 ( 538-2005-п ), і до облікових пригод не
належать.

3. У випадку, якщо кількість транспортних засобів та (або)
потерпілих осіб перевищує кількість відповідних позицій у картці
( za267-06 ), складається додаткова картка із заповненням тільки
цих розділів, яка долучається до основної.

4. Картка ( za267-06 ) заповнюється в паперовій та
електронній формах текстовою та кодовою інформацією. Довідник
кодів для заповнення картки обліку ДТП з відповідними значеннями
смислової інформації додається. Скориговані картки обліку ДТП з
повністю заповненого електронного варіанту роздруковуються на
паперовому носії і додаються до матеріалів, що стосуються пригоди.

5. Картки ( za267-06 ) в паперовій формі й схеми ДТП до них
складаються у двох примірниках. Один примірник зберігається в
міськрайорганах внутрішніх справ чи підрозділах ДАІ МВС України,
на території обслуговування яких трапилася ДТП, а другий - в
управлінні (відділі) ДАІ ГУМВС України в Автономній Республіці
Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та
місті Севастополі, а електронні версії карток - в усіх зазначених
органах і підрозділах органів внутрішніх справ.

6. Для забезпечення повноти обліку ДТП щомісяця керівник
міськрайоргану внутрішніх справ чи підрозділу ДАІ МВС України, на
території обслуговування якого трапилася ДТП, організовує
проведення звірок з медичними закладами для виявлення потерпілих
унаслідок ДТП.

7. Термін зберігання паперових карток ( za267-06 ) та схем до
них - 3 роки, а карток в електронному виконанні - не менше
5 років.

Порядок заповнення
інформаційної частини картки

1. Інформаційна частина всіх карток ( za267-06 ) повинна бути
закодована в повному обсязі згідно з цією Інструкцією.

2. Відомості, що вносяться до картки ( za267-06 ), мають
відповідати наступним вимогам:

2.1. У розділі 1 "Загальні відомості":

2.1.1. Поле "Номер картки" заповнюється управлінням
(відділом) ДАІ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті
Києві та Київській області, УМВС України в областях та місті
Севастополі і залишається незмінним при коригуванні або вилученні
картки ( za267-06 ). При цьому код регіону зазначається згідно з
довідником кодів для заповнення картки обліку ДТП (далі - довідник
кодів).

Додаткове поле в графі "Номер картки" заповнюється в разі
скоєння ДТП лише з матеріальними збитками, при цьому в
графоклітинці вказується літера "М".

2.1.2. Поле "Тип картки" кодується цифрами: 1 - первинна
картка, 2 - скоригована картка, 3 - вилучена картка.

2.1.3. Поля "Дата заповнення" та "Дата скоєння" складаються
з:

- числа, яке зазначається двома цифрами: перше - 01,
дев'ятнадцяте - 19 і т.ін.;

- місяця, який зазначається двома цифрами: січень - 01,
лютий - 02, Е, грудень - 12;

- року, який зазначається чотирма цифрами: 2005, 2006, 2007 і
т. ін.

2.1.4. Поле "День тижня" позначається цифрами: 1 - понеділок,
2 - вівторок, ..., 7 - неділя.

2.1.5. Поле "Час скоєння" позначається цифрами нумерації
годин від 00 до 23 та хвилин від 01 до 59.

2.1.6. Поле "Вид пригоди" позначається цифрами згідно з
довідником кодів.

2.2. У розділі 2 "Місце скоєння ДТП":

2.2.1. У частині "У населеному пункті":

2.2.1.1. Поле "Статус" населеного пункту позначається цифрою
згідно з довідником кодів.

2.2.1.2. Поля "Назва", "Район", "Вулиця", "Прив'язка" місця
ДТП заповнюються текстовою інформацією відповідно до офіційних
назв.

Для регіональних підрозділів ДАІ передбачається додаткове
кодування зазначених полів з метою автоматизації подальшого
аналізу наведених у них даних.

2.2.2. У частині "На автодорозі", у тому числі і для тієї, що
проходить через населені пункти і не є комунальною власністю, поле
"Індекс та N дороги" позначається цифрами згідно з довідником
кодів.

У разі, якщо дорога не зазначена в довіднику, у додаткове
поле (одна графоклітина) уписується літера відповідно до
класифікації інших доріг (територіальна - Т, сільська - С), а
індекс та номер дороги не заповнюються.

Індекс та номер дороги дублюються її повною назвою в полі для
додаткової текстової інформації.

У разі відсутності в довіднику кодів необхідної інформації
допускається заповнення відповідних позицій додатковою текстовою
інформацією.

2.2.3. Для доріг державного значення місце пригоди вказується
з точністю до кілометра і метра. Наприклад, якщо пригода скоєна на
дорозі 835 км + 75 м, необхідно зазначати 0835 + 075.

Для інших доріг у разі неможливості точно вказати кілометри і
метри допускається заповнення поля "Прив'язка" додатковою
текстовою інформацією.

2.3. У розділі 3 "Дорожні умови":

2.3.1. Поля "Тип покриття", "Стан покриття", "Освітленість",
"Штучні споруди", "Елементи ділянки" дороги (вулиці),
"Інженерно-транспортне облаштування", "Технічні засоби організації
дорожнього руху", "Погодні умови" заповнюються цифровими кодами
згідно з довідником кодів.

2.3.2. Наявні недоліки в утриманні дороги (вулиці), які стали
супутньою або безпосередньою причиною скоєння ДТП, заповнюються
цифровими кодами згідно з довідником кодів.

2.3.3. Якщо місце ДТП характеризується кількома показниками
одночасно, указуються цифрові індекси всіх показників.

У разі, коли місце пригоди не характеризується жодним з
наведених у довіднику кодів показників, дана позиція чи поле
картки ( za267-06 ) не заповнюється.

2.3.4. У полі "Місце концентрації ДТП" зазначається цифра 1 у
разі, якщо перехрестя вулиць чи доріг, зупинки пасажирського
транспорту загального користування, пішохідні переходи, залізничні
переїзди, штучні споруди та інші елементи вулично-шляхової мережі,
ділянки доріг є місцем концентрації ДТП і цифра 0 - якщо ні.

2.4. У розділі 4 "Відомості про учасників ДТП":

2.4.1. Позиції розділу заповнюються на одного або декількох
учасників дорожнього руху, які згідно з обставинами ДТП вважаються
або дійсно є винними в порушенні Правил дорожнього руху (далі -
ПДР) і дії (бездіяльність) яких призвели до скоєння цієї пригоди.

2.4.2. У полях "Прізвище", "Ім'я", "По батькові" указується
відповідна текстова інформація про учасника ДТП.

2.4.3. Поле "Кваліфікація" позначається цифрами згідно з
відповідним довідником кодів.

У разі, якщо учасник ДТП з місця пригоди зник або пригода
виникла тільки внаслідок незадовільних умов вулично-дорожньої
мережі чи з вини заводу-виробника транспортного засобу, то всі
наступні поля розділу не заповнюються.

2.4.4. У полі "Вік" цифрами зазначається число повних років
учасника ДТП: 4 роки - 004, ..., 33 роки - 033, ..., 101 рік - 101
і т.ін.

2.4.5. Поле "Стать" кодується цифрами: 1 - чоловік, 2 -
жінка.

2.4.6. Поле "Громадянство" заповнюється на кожного учасника
дорожнього руху цифровими кодами згідно з довідником кодів.

2.4.7. У полі "Водійський стаж" цифрами зазначається число
років керування транспортним засобом - учасника ДТП: до 1 року -
01, до 2 років - 02, ..., до 10 років - 10 і т. ін.

2.4.8. У полі "Час за кермом до ДТП" зазначається для водія -
учасника ДТП цифрами нумерація годин: 01, 02, ..., 12 і т.ін.

2.4.9. Поле "Порушення ПДР" заповнюється на кожного учасника
дорожнього руху, який допустив порушення ПДР, цифровими кодами
згідно з довідником кодів.

Якщо виникнення ДТП характеризується кількома показниками
порушень ПДР одночасно, зазначаються цифрові коди всіх показників.

2.5. У розділі 5 "Відомості про транспортні засоби та їх
належність":

2.5.1. Інформація зазначається на всі транспортні засоби
учасників ДТП, у тому числі механічні транспортні засоби, гужові
вози, велосипеди тощо незалежно від вини водіїв, за винятком
випадків, коли водій з місця ДТП зник і транспортний засіб не
знайдено.

2.5.2. Поля "Номерний знак", "N кузова (рами, шасі)", "Марка,
модель", "N свідоцтва про реєстрацію" заповнюються текстовою
інформацією.

2.5.3. Поле "Тип" заповнюється цифровим кодом згідно з
довідником кодів.

2.5.4. Поле "Наявність причепа, напівпричепа" зазначається
цифрами: 1 - для автопоїздів, транспортних засобів з причепами і
напівпричепами, мотоциклів з колясками та всіх випадків
буксирування транспортних засобів, 0 - у разі відсутності причепа,
напівпричепа.

2.5.5. Поле "Код страховика" заповнюється цифровим кодом
згідно з довідником кодів.

У полі "Серія, N поліса (іноземної зеленої картки), термін
дії до якої дати" зазначаються відомості про серію та номер поліса
(іноземної "зеленої картки") без символу "N", а також дата, до
якої вони діють.

2.5.6. Поля "Прізвище водія", "Серія, N посвідчення водія"
заповнюються текстовою інформацією з відповідних документів.

Якщо водій не має посвідчення або зник з місця пригоди і не
встановлений, про це робиться відповідний запис.

2.5.7. Поле "Власник транспортного засобу" заповнюється
текстовою інформацією із зазначенням власника транспортного
засобу.

Для транспортних засобів юридичних осіб поле "Код ЄДРПОУ"
додатково заповнюється кодом, який зазначається в дорожньому листі
чи базі даних про зареєстровані транспортні засоби.

Додаткове поле з трьох графоклітин у графі "Код ЄДРПОУ"
заповнюється в разі дорожньо-транспортної пригоди за участю
працівника органів внутрішніх справ України цифровим кодом згідно
з довідником кодів.

2.5.8. У полі "Технічні несправності транспортного засобу"
згідно з довідником кодів зазначаються наявні технічні
несправності транспортних засобів - учасників ДТП, що стали
безпосередньою або супутньою причиною скоєння ДТП.

2.5.9. Поле "Відомості щодо ліцензування діяльності"
позначається цифрами: 01 - надання послуг з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним транспортом згідно з ліцензією або 02 -
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом без ліцензії, але надання таких послуг підлягає
ліцензуванню, або 03 - перевезення, що не підлягає ліцензуванню.
{ Розділ "Порядок заповнення інформаційної частини картки"
доповнено пунктом 2.5.9 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 206 ( z0850-07 ) від 25.06.2007 }

2.6. У розділі 6 "Відомості про потерпілих":

2.6.1. У полях "Потерпілих усього", "Загинуло всього" та
"Травмовано всього" зазначається загальна кількість людей, які
потерпіли внаслідок ДТП, у т. ч. загинули та травмовані.

2.6.2. Поле "Загинув, травмований" кодується для кожного
постраждалого у ДТП: 01 - загинув, у тому числі 1.1 - помер на
місці ДТП, 1.2 - помер по дорозі в лікарню, 1.3 - помер у лікарні
протягом 30 діб, 02 - травмований.

2.6.3. Категорія учасника дорожнього руху вказується цифровим
кодом з довідника кодів.

2.6.4. Поле "Стать" кодується цифрами: 1 - чоловік, 0 -
жінка.

2.6.5. У полі "Вік" зазначається число повних років
потерпілого: 4 роки - 004, ..., 33 роки - 033, ..., 100 років -
100 і т.ін.

2.6.6. У полі "Порядковий номер транспортного засобу"
указується порядковий номер транспортного засобу, у якому
перебував потерпілий, відповідно до нумерації цих засобів у
розділі "Відомості про транспортні засоби та їх належність".

2.6.7. Поле "Ремінь безпеки, шолом" зазначається цифрами: 1 -
якщо ремінь був застебнутий, шолом надягнений, 0 - якщо ні.

2.6.8. Поле "Результати медобстеження" зазначається цифрами:
1 - стаціонарне лікування, 2 - амбулаторне лікування, 3 - надано
першу медичну допомогу.

2.6.9. Поля "Прізвище", "Ім'я", "По батькові" заповнюються
текстовою інформацією на кожного постраждалого.

2.6.10. Поле "Громадянство" заповнюється на кожного учасника
дорожнього руху цифровим кодом згідно з довідником кодів.

2.6.11. Поле "Код пошкоджень транспортного засобу"
заповнюється на кожний пошкоджений транспортний засіб цифровим
кодом згідно з довідником кодів.

2.6.12. При оформленні ДТП, у якій відсутні травмовані або
загиблі люди, у полі, зазначеному в пункті 2.6.1, виставляються
нулі, а поля, зазначені в пунктах 2.6.2 - 2.6.10, не заповнюються.

3. Опис і схема ДТП.

Схема пригоди складається на окремому аркуші формату А-4. На
цьому самому аркуші складається опис, у якому стисло описуються
обставини ДТП із зазначенням маневрів транспортних засобів і дій
учасників дорожнього руху, які призвели до виникнення ДТП, а також
надається інформація про те, куди направлені постраждалі, та
характер їх травм.

4. У картці ( za267-06 ) й схемі ДТП зазначається прізвище та
номер робочого телефону посадової особи, яка склала картку, а в
журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або
готуються, міськрайорганів ОВС - також дата реєстрації і
реєстраційний номер. У разі відсутності такої реєстрації робиться
відповідний текстовий запис. Крім того, паперова форма картки й
схема ДТП підписуються особою, яка їх склала.

Начальник Департаменту
ДАІ МВС України
генерал-майор міліції С.Г.Коломієць


Додаток
до пункту 4 Інструкції
із заповнення картки обліку
дорожньо-транспортної
пригоди, затвердженої
наказом МВС України
28.12.2005 N 1242


ДОВІДНИК КОДІВ
для заповнення картки обліку ДТП


Коди регіонів

------------------------------------------------------------------

| Код | Найменування регіону | Код | Найменування регіону |

|-----+---------------------------+------+-----------------------|

| 01 |Автономна Республіка Крим | 15 |Миколаївська область |

|-----+---------------------------+------+-----------------------|

| 02 |Вінницька область | 16 |Одеська область |

|-----+---------------------------+------+-----------------------|

| 03 |Волинська область | 17 |Полтавська область |

|-----+---------------------------+------+-----------------------|

| 04 |Дніпропетровська область | 18 |Рівненська область |

|-----+---------------------------+------+-----------------------|

| 05 |Донецька область | 19 |Сумська область |

|-----+---------------------------+------+-----------------------|

| 06 |Житомирська область | 20 |Тернопільська область |

|-----+---------------------------+------+-----------------------|

| 07 |Закарпатська область | 21 |Харківська область |

|-----+---------------------------+------+-----------------------|

| 08 |Запорізька область | 22 |Херсонська область |

|-----+---------------------------+------+-----------------------|

| 09 |Івано-Франківська область | 23 |Хмельницька область |

|-----+---------------------------+------+-----------------------|

| 10 |Київська область | 24 |Черкаська область |

|-----+---------------------------+------+-----------------------|

| 11 |місто Київ | 25 |Чернігівська область |

|-----+---------------------------+------+-----------------------|

| 12 |Кіровоградська область | 26 |Чернівецька область |

|-----+---------------------------+------+-----------------------|

| 13 |Луганська область | 27 |Місто Севастополь |

|-----+---------------------------+------+-----------------------|

| 14 |Львівська область | | |

------------------------------------------------------------------

Коди видів пригоди

------------------------------------------------------------------

| Код | Найменування | Визначення |

|-----+-----------------+----------------------------------------|

| 01 |Зіткнення |Пригода, під час якої транспортні |

| | |засоби, що рухалися, зіткнулися поміж |

| | |собою чи з рухомим складом залізниці. До|

| | |цього виду належать також зіткнення з |

| | |транспортним засобом, що раптово |

| | |зупинився (перед світлофором, через |

| | |затор у русі чи технічну несправність), |

| | |і зіткнення рухомого складу залізниці з |

| | |транспортним засобом, що зупинився або |

| | |був залишений на колії. |

|-----+-----------------+----------------------------------------|

| 02 |Перекидання |Пригода, під час якої транспортний |

| | |засіб, що рухався, перекинувся. До цього|

| | |виду пригод не належать перекидання |

| | |внаслідок інших видів пригод. |

|-----+-----------------+----------------------------------------|

| 03 |Наїзд на |Пригода, під час якої транспортний |

| |транспортний |засіб, що рухався, наїхав на |

| |засіб, що стоїть |транспортний засіб, що стояв. Наїзд на |

| | |транспортний засіб, який раптово |

| | |зупинився, належить до зіткнення. |

|-----+-----------------+----------------------------------------|

| 04 |Наїзд на |Пригода, під час якої транспортний засіб|

| |перешкоду |наїхав чи наштовхнувся на нерухомий |

| | |предмет (опора шляхопроводу чи естакади,|

| | |стовп, огорожа, дерево, щогла, паркан, |

| | |будівельні матеріали тощо). |

|-----+-----------------+----------------------------------------|

| 05 |Наїзд на пішохода|Пригода, під час якої транспортний засіб|

| | |наїхав на людину або вона сама |

| | |наштовхнулася на транспортний засіб, що |

| | |рухався. |

|-----+-----------------+----------------------------------------|

| 06 |Наїзд на |Пригода, під час якої транспортний засіб|

| |велосипедиста |наїхав на велосипедиста або він сам |

| | |наштовхнувся на транспортний засіб, що |

| | |рухався. |

|-----+-----------------+----------------------------------------|

| 07 |Наїзд на гужовий |Пригода, під час якої транспортний засіб|

| |транспорт |наїхав на запряжених тварин або на |

| | |візок, що вони транспортували, або |

| | |запряжені тварини чи візок, який вони |

| | |транспортували, наштовхнулися на |

| | |транспортний засіб, що рухався. |

|-----+-----------------+----------------------------------------|

| 08 |Наїзд на тварин |Пригода, під час якої транспортний засіб|

| | |наїхав на птахів, диких чи домашніх |

| | |тварин (уключаючи в'ючних та верхових) |

| | |або ці тварини чи птахи наштовхнулися на|

| | |транспортний засіб, що рухався, і |

| | |внаслідок чого постраждали люди чи |

| | |завдано матеріальних збитків. |

|-----+-----------------+----------------------------------------|

| 09 |Падіння пасажира |Пригода, під час якої людина випала з |

| | |транспортного засобу, що рухався, або |

| | |впала в салоні транспортного засобу. |

|-----+-----------------+----------------------------------------|

| 10 |Падіння вантажів |Пригода, під час якої люди постраждали |

| | |від падіння вантажу, що перевозився. |

------------------------------------------------------------------

Коди статусу населених пунктів

------------------------------------------------------------------

| Код | Найменування |

|-----------+----------------------------------------------------|

| 1 |Столиця |

|-----------+----------------------------------------------------|

| 2 |Республіканський, обласний центр |

|-----------+----------------------------------------------------|

| 3 |Районний центр |

|-----------+----------------------------------------------------|

| 4 |Інші міста |

|-----------+----------------------------------------------------|

| 5 |Інші населені пункти |

------------------------------------------------------------------

ІНДЕКСИ ТА НОМЕРИ
автомобільних доріг


------------------------------------------------------------------

|Індекс та N дороги| Найменування автомобільних доріг |

|------------------+---------------------------------------------|

| | Магістральні дороги |

|------------------+---------------------------------------------|

| М-01 |Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (на Гомель) |

|------------------+---------------------------------------------|

| -//- |Під'їзд до м. Чернігів |

|------------------+---------------------------------------------|

| -//- |Під'їзд до м. Бровари |

|------------------+---------------------------------------------|

| М-02 |Кіпті - Глухів - Бачівськ (на Брянськ) |

|------------------+---------------------------------------------|Скачать документ

Похожие документы:

 1. 1 Інструкцію із заповнення картки обліку дорожньо-транспортної пригоди (додається) (1)

  Документ
  Затвердити та ввести в дію з 1 січня 00 року: 1.
 2. Інструкція з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції мвс

  Документ
  1.1. Інструкція з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС (далі - Інструкція) визначає завдання та функції працівників підрозділів дорожньо-патрульної служби (далі - підрозділи ДПС), що здійснюють
 3. Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції мвс

  Документ
  Відповідно до Закону від 24 вересня 2008 року N 586-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" НАКАЗУЮ:
 4. Документ скачан с сайта отдела безопасности зао ск «вусо» vuso at

  Документ
  Відповідно до Закону від 24 вересня 2008 року N 586-VI ( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" Н А К А З У Ю: 
 5. Кабінет міністрів україни постанов а від 25 серпня 2004 р. N 1112 Київ Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві

  Документ
  . Внести до Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 001 р.

Другие похожие документы..