Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Сказка'
«Английский шутя» включает в себя около двухсот английских и американских анекдотов, текст которых не подвергся никакому упрощению и, таким образом, с...полностью>>
'Диплом'
(к. биол. н., методист по биологии Выборгского района Санкт-Петербурга, учитель биологии ГОУ гимназия № 107), Филиппова Илзе Яновна (учитель физики, ...полностью>>
'Документ'
Год 1915. Петроград. Серые колонны солдат, гулко печатая шаг, движутся к вокзалам – на фронт. Газеты пестрят списками убитых, сводками о передвижении...полностью>>
'Кодекс'
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), ...полностью>>

Проект україна дружківська міська рада виконавчий комітет рішення (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від ____________________№_______________

м.Дружківка

Про формування проекту місцевого

бюджету на 2012 рік та прогнозу на

наступні за плановим два бюджетні

періоди

З метою забезпечення якісного складання проекту бюджету міста на 2012 рік, відповідно до статей 75, 76 Бюджетного кодексу України, постанови Верховної Ради України від 13.05.2011 №3358-VI «Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.08.2011 № 450 « Про план заходів щодо організації роботи по формуванню проектів обласного та місцевих бюджетів Донецької області на 2012 рік та прогнозів обласного та місцевих бюджетів на наступні за плановим два бюджетні періоди», керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради

ВИРІШИВ

1.Затвердити склад робочої групи з підготовки проекту бюджету міста на 2012 рік (додаток 1).

2.Затвердити план заходів з підготовки проекту бюджету міста на 2012 рік (додаток 2).

3.Доручити робочій групі (Леонов) приймати участь у розгляді питань щодо формування проекту бюджету міста на 2012 рік та між бюджетних відносин на рівні Міністерства фінансів України.

4.Управлінням і відділам міської ради, бюджетним установам забезпечити безумовне виконання плану заходів з підготовки проекту місцевого бюджету на 2012 рік.

5.Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на начальника міського фінансового управління Трушину І.В.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову.

Міський голова В.С.Гнатенко

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

Склад робочої групи з підготовки проекту бюджету міста на 2012 рік

та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

Захватов

Леонід Йосипович секретар міської ради, співголова робочої групи

Леонов заступник міського голови з питань діяльності

Дмитро Миколайович виконавчих органів ради, співголова робочої

групи

Трушина начальник міського фінансового управління,

Ірина Вадимівна заступник співголови робочої групи,

Шулигіна заступник начальника міського фінансового

Наталя Вікторівна управління, секретар робочої групи,

Члени робочої групи:

Верещагін заступник міського голови з питань діяльності

Руслан Олегович виконавчих органів ради

Григоренко заступник міського голови з питань діяльності

Володимир Борисович виконавчих органів ради

Грідчина начальник відділення Пенсійного фонду

Наталя Анатоліївна України у м.Дружківка

(за згодою)

Долгальов начальник державної податкової інспекції у

Віталій Юрійович м.Дружківка (за згодою)

Коротун начальник відділу економічного аналізу,

Марина Сергіївна прогнозування та соціального розвитку

Курило

Інна Вікторівна керуючий справами виконкому

Підопригора заступник голови постійної комісії міської ради

Віталій Олексійович з питань планування, бюджету та фінансів

Керуючий справами виконкому І.В.Курило

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

План заходів з підготовки

проекту бюджету міста на 2012 рік та прогнозу бюджету на

наступні за плановим два бюджетні періоди

п/п

Заходи

Готує матеріали

Відповідальний

Термін виконання

1.

Відповідно до п.1 ст.76 Бюджетного кодексу України підготувати попередній прогноз показників економічного і соціального розвитку міста на 2012 рік з детальним обґрунтуванням цих показників та довести його до міськфінуправління

відділ економічного аналізу, прогнозування і соціального розвитку виконкому

Коротун М.С.

10 жовтня 2011 року

2 .

Здійснити розрахунки показників очікуваного фонду оплати праці за 2011рік та прогноз на 2012 рік.

відділ економічного аналізу, прогнозування і соціального розвитку виконкому

Коротун М.С.

1 листопада 2011 року

3.

Підготувати та подати Головному фінансовому управлінню пропозиції щодо удосконалення Формули розподілу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, запропонованими проектом постанови Кабінету Міністрів України

міське фінансове управління

Трушина І.В.

в термін визначений головним фінансовим управлінням

4.

Підготувати та подати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації інформацію на прогнозний рік та два роки, що настають за прогнозним , щодо надходження плати за землю з необхідними обґрунтуванням і поясненням

міське фінансове управління

Трушина І.В,

в термін визначений головним фінансовим управлінням

5.

Здійснити розрахунок з надходжень до місцевого бюджету екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища на 2012 рік та два роки, що наступають за прогнознім.

міське фінансове управління

Трушина І.В.

в термін визначений головним фінансовим управлінням

6.

Підготувати розрахунок на 2012 рік та два роки, що наступають за прогнознім, надходження до місцевого бюджету коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, та подати його до Головного фінансового управління

міське фінансове управління

Трушина І.В.

в термін визначений головним фінансовим управлінням

7.

Надати Головному фінансовому управлінню інформацію про фактичні надходження платежів за видами доходів (контингент) по адміністративно – територіальних одиницях міста за 2011 рік, та пільги, що надаються міською радою з податків та зборів.

міське фінансове управління

Трушина І.В..

в термін визначений головним фінансовим управлінням

8.

З метою найбільшої оптимізації витрат ресурсів на головних напрямках діяльності:

- здійснити поглиблений аналіз ефективності використання бюджетних коштів і в першу чергу видатків, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ;

- забезпечити розробку програм оптимізації видатків , дотримання законодавства у процесі планування видатків бюджету;

- провести аналіз дебіторської, кредиторської заборгованості бюджетних установ;

міське фінансове управління

Трушина І.В.

15 листопада 2011 року

9.

Здійснити уточнення та опрацювання показників контингенту бюджетних установ та закладів міста, отримувачів соціальних допомог, компенсаційних виплат на покриття витрат з оплати житлово –комунальних послуг.

міське фінансове управління

Трушина І.В.

15 листопада

2011 року

10.

Відповідно п.п.5 п.1 ст.76 Бюджетного кодексу України визначити перелік

інвестиційних програм на наступний бюджетний період.

відділ економічного аналізу, прогнозування і соціального розвитку виконкому, управління житлового та комунального господарства

Коротун М.С.

Гейченко В.О.

10 жовтня

2011 року

11.

Підготувати бюджетні запити з обґрунтуванням та пояснювальними записками, з переліком централізованих заходів та регіональних програм, фінансування яких буде здійснюватися з міського бюджету.

міський відділ охорони здоров’я

міський відділ освіти

управління житлово- комунального господарства

управління праці та соціального захисту населення

відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму

Деснова О.Л.

Бучук І.О.

Гейченко В.О.

Батєєв О.В.

Гребенніков Ю.О.

25 жовтня 2011року

12.

Узагальнити та підготувати для розгляду міським головою звернення бюджетних установ та інших організацій щодо урахування у складі видатків міського бюджету коштів на здійснення заходів, що не передбачені розрахунковими показниками Міністерства фінансів України на 2012 рік.

міське фінансове управління

Трушина І.В.

04 листопада 2011 року

13.

Опрацювати бюджетні запити, подані головними розпорядниками бюджетних коштів і підготувати пропозиції щодо включення видатків до проекту міського бюджету на 2012 рік.

міське фінансове управління

Трушина І.В..

10 листопада 2011 року

14.

Після прийняття проекту закону про Державний бюджет на 2012 рік у другому читанні згідно з Бюджетним кодексом України довести головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету розрахункові обсяги видатків за функціональною класифікацією бюджету.

міське фінансове управління

Трушина І.В..

протягом 3-х днів після отримання відповідних показників від головного фінансового управління

15.

Розгляд робочою групою з підготовки проекту бюджету міста на 2012 рік пропозицій щодо формування доходної та видаткової частини проекту міського бюджету.

міське фінансове управління

Трушина І.В.

за окремим графіком узгодженим із робочою групою

16.

За підсумками розгляду робочою групою прогнозу бюджету міському фінансовому управлінню підготувати проект рішення про міський бюджет для подання на розгляд постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів міської ради.

міське фінансове управління

Трушина І.В.

згідно з планом проведення засідання постійної комісії міської ради

17.

Подання проекту рішення «Про міський бюджет на 2012 рік» та пояснювальної записки до нього на розгляд міської ради

міське фінансове управління

Трушина І.В..

У6 двотижневий термін після прийняття Держбюджету

Керуючий справами виконкому І.В.Курило

План заходів з підготовки проекту бюджету міста на 2012 рік

та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

підготовлено міським фінансовим управлінням

Начальник І.В.ТрушинаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Проект україна дружківська міська рада виконавчий комітет рішення (1)

  Документ
  Заслухавши інформацію начальника Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради Гейченка В. О. про підсумки роботи щодо покращення фінансового стану підприємств комунальної власності,
 2. Проект україна дружківська міська рада виконавчий комітет рішення (4)

  Документ
  В м.Дружківка робота щодо захисту прав споживачів ведеться спеціалістом відділу економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку виконкому міської ради відповідно до пункту 3 статті 5 та статті 28 Закону України «Про захист
 3. Проект україна дружківська міська рада виконавчий комітет рішення (2)

  Документ
  Розглянувши протокол позачергового засідання комісії з розгляду матеріалів для надання грошової допомоги від 15.03.2012, керуючись ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
 4. Проект україна дружківська міська рада виконавчий комітет рішення (3)

  Документ
  З метою забезпечення якісного складання проекту бюджету міста на 2012 рік, відповідно до статей 75, 76 Бюджетного кодексу України, постанови Верховної Ради України від 13.
 5. Україна дружківська міська рада виконавчий комітет рішення (3)

  Документ
  З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Управління житлового та комунального господарства міської ради та покращення фінансового стану підприємства комунальної власності, керуючись ст.

Другие похожие документы..