Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Два столика выделяются. Тот, за которым будет сидеть девушка, с настольной лампой. Напротив – второй, с табличкой: “FOR Mr. GODO». Рядом с табличкой я...полностью>>
'Рабочая программа'
Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) профессии (профе...полностью>>
'Анализ'
1. Контроль за рационом питания (качественный и количественный состав рациона питания, его соответствие возрастным и физиологическим потребностям; соб...полностью>>
'Документ'
не менее чем три работника заявителя, обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и ...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського інститут електромеханіки, енергозбереження І комп’ютерних технологій

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗВІТ ПРО РОБОТУ

X Ювілейної

Міжнародної науково-технічної конференції

Електромеханічні системи, методи

моделювання та оптимізації”

та

II спеціалізованої науково-технічної виставки

Сучасні технології в освіті та виробництві”

(в рамках конференції)

14-16 травня 2008 року

м. Кременчук

Згідно з посвідченням №624 від 22 жовтня 2007 року “Про реєстрацію проведення Міжнародної науково-технічної конференції” 14-16 травня 2008 р. Інститутом електромеханіки, енергозбереження та комп’ютерних технологій, в склад якого входять кафедри систем автоматичного управління і електропривода (САУЕ), електричних машин та апаратів (ЕМА) та систем електроспоживання та енергетичного менеджменту (СЕЕМ) Кременчуцького державного політехнічного університету імені М. Остроградського була проведена X ювілейна Міжнародна науково-технічна конференція “Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації” та ΙΙ спеціалізована науково-технічна виставка “Сучасні технології в освіті та виробництві” (в рамках конференції).

У роботі конференції взяли участь представники 33 вищих навчальних закладів:

 • Національний технічний університет України “КПІ” (м. Київ);

 • Донбаський державний технічний університет (м. Алчевськ);

 • Дніпродзержинський державний технічний університет;

 • Донецький національний технічний університет;

 • Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ);

 • Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

(м. Миколаїв);

 • Сумський державний університет;

 • Запорізький національний технічний університет;

 • Українська державна академія залізничного транспорту (м. Харків);

 • Вінницький національний технічний університет;

 • Національний технічний університет “ХПІ” (м. Харків);

 • Криворізький технічний університет;

 • Криворізький державний педагогічний університет;

 • Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Луганськ);

 • Кременчуцький державний політехнічний університет імені
  М. Остроградського;

 • Севастопольський національний технічний університет;

 • Одеська державна академія холоду;

 • Запорізька державна інженерна академія;

 • Національний авіаційний університет (м. Київ);

 • Луцький державний технічний університет;

 • НУ „Львівська політехніка” (м. Львів);

 • Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України (м. Миколаїв);

 • Азербайджанська державна нафтова академія (м. Баку, Азербайджан);

 • Сумгаїтський державний університет (Азербайждан);

 • Вінницький державний аграрний університет (м. Вінниця);

 • Українська державна академія залізнодорожного транспорту (м. Харків);

 • Академія митної служби України (м. Дніпропетровськ);

 • Одеська національна акдемія звязку ім. А.С. Попова (м. Одеса);

 • Кіровоградський національний технічний університет;

 • Інститут транспортних систем і технологій НАН України „Трансмаг”
  (м. Дніпропетровськ);

 • Тульський державний університет (м. Тула, Росія);

 • Запорізький інститут економіки і інформаційних технологій;

 • Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.

Крім навчальних закладів були присутні представники 15 виробництв та компаній країни, а саме:

 • ВАТ „Семіол” (м. Кривий Ріг);

 • компанія „ХОЛІТ Дєйта Сістемс” (м. Київ);

 • компанія „КСК-Автоматизація” (м. Київ);

 • компанія „АвіаОК Інтернейшенел” (м. Маріуполь);

 • ООО „Шнейдер Електрик” (Україна);

 • ОАО НИИ “Преобразователь”, (г. Запорожье);

 • Севастопольский фонд «Возрождение» (г. Севастополь);

 • Підприємство „Електроцентр” (м. Кременчук);

 • Видавництво “ЕКОінформ” (м. Львів);

 • НВП „С-НЕТ” (м. Кременчук);

 • НТЦ „Інформаційні системи” (м. Кременчук);

 • підприємство „CВ Альтера” (м. Кременчук).

Інформаційну підтримку при проведенні конференції здійснювали:

 • Журнал «ПиКАД: Промышленные измерения, контроль, автоматизация, диагностика»;

 • Журнал „Світ автоматизації” (м. Київ);

 • Вісник Кременчука.

До участі у конференції та виставці було зареєстровано 127 учасників, серед яких:

 • 25 докторів наук: Бойко В.С. (НТУУ „КПІ”), Клєпіков В.Б. (НТУ „ХПІ”), Садовой О.В. (ДДТУ), Загірняк М.В. (КДПУ), Родькін Д.Й. (КДПУ),
  Сенько В.І. (НТУУ “КПІ”), Толочко О.І. (ДНТУ), Юрченко М.М. (ІЕД НАНУ), Сінчук О.М. (КДПУ), Зеленов А.Б. (ДогДТУ), Чорний О.П. (КДПУ),
  Кузьмін В.В. (“Завод “Електроважмаш”), Толмачьов С.Т. (Криворізький технічний університет), Антонов М.Л. (ЗНТУ), Бешта О.С. (НГУ), Мілих В.І. (НТУ «ХПІ»), Муха М.Й. (ОНМА), Водічєв В.А. (Одеський національний політехнічний університет), Бондаренко О.О. (ЗНТУ), Гетьман Г.К. (Дніпропетровський національний університет), Далека В.Х. (Харківська національна академія міського господарства), Петрушин В. В. (Одеський національний політехнічний університет) Саленко О.Ф. (КДПУ), Гученко М.І. (КДПУ); Зюман Б. В. (КДПУ);

 • 26 кандидатів наук: Чашко М.В. (ДНТУ), Хараджян О.А. (Криворізький державний педагогічний університет), Заблодський М.М. (ДонДТУ), Заболотний А.П (ЗНТУ), Черно О.О (НУК), Гуров А.П. (НУК), Кір’янов О.Ф. (КДПУ), Гільов О.О. (Сев НТУ); Сотник М.І. (Сумський державний університет), Гуров А.П. (НУК ім. адмірала Макарова), Набієв Ф.М. (Аз ГНА), Волянський Р.С. (ДДТУ), Морозов Д.І. (ДДТУ), Галиновський О.М. (КПІ), Шамардина В.Н. (НТУ „ХПІ”), Жорняк Л.Б. (ЗНТУ), Некрасов В.О (КДПУ), Коренькова Т.В. (КДПУ), Прус В.В. (КДПУ), Сергієнко С.А. (КДПУ), Решетняк В.І. (КДПУ), Бялобржеський О.В. (КДПУ), Білий П.М. (КДПУ), Гладир А.І. (КДПУ), Калінов А.П. (КДПУ);

 • 15 представників виробництва;

 • понад 60 викладачів, аспірантів та студентів.

На рис. 1, 2 приведені порівняльні характеристики динаміки зростання кількості учасників конференцій за 2005-2008 р.р.

Рисунок 1 – Динаміка кількості учасників конференції за 2005-2008р.р.

Рисунок 2 – Діаграма кількості ВНЗ та підприємств за 2005-2008р.р.

Почесний комітет конференції:

ШИДЛОВСЬКИЙ Анатолій Корнійович – д.т.н., академік НАН України, почесний голова Української Асоціації інженерів-електриків, Київ

ЗАГІРНЯК Михайло Васильович – д.т.н., професор, ректор КДПУ, Кременчук

ЗЕЛЕНОВ Анатолій Борисович – д.т.н., професор, ДонДТУ, Алчевськ

Кириленко Олександр Васильович − д.т.н., академік НАН України, директор ІЕД НАНУ, Київ

КЛЄПІКОВ Володимир Борисович – д.т.н., професор, завідувач кафедри АЕС НТУ „ХПІ”, президент Української Асоціації інженерів-електриків, Харків

КОЦЕГУБ Павло Харитонович – д.т.н., професор, ДНТУ, Донецьк

КУТІН Василь Михайлович – д.т.н., професор, ВНТУ, Вінниця

РОДЬКІН Дмитро Йосипович – д.т.н., професор, завідувач кафедри САУЕ, КДПУ, Кременчук

САДОВОЙ Олександр Валентинович – д.т.н., професор, проректор з НДР, ДДТУ, Дніпродзержинськ

СТОГНІЙ Борис Сергійович – д.т.н., академік НАН України, ІЕД НАНУ, Київ

ЧЕРМАЛИХ Валентин Михайлович – д.т.н., професор, НТУУ „КПІ”, Київ

ШИНКАРЕНКО Василь Федорович – д.т.н., професор, завідувач кафедри ЕМ НТУУ „КПІ”, Київ

Організаційний комітет конференції:
Голова

Загірняк М.В. – д.т.н., професор, ректор КДПУ, Кременчук

Заступники голови

Родькін Д.Й. – д.т.н., професор, завідувач кафедри САУЕ, КДПУ,

Кременчук

Чорний О.П. – д.т.н., професор, директор ІЕЕКТ, КДПУ, Кременчук

Члени оргкомітету

Бешта О.С. – д.т.н., професор, НГУ, Дніпропетровськ

Гладир А.І. – к.т.н., доцент кафедри САУЕ, КДПУ, Кременчук

Грабко В.В. д.т.н., професор, ВНТУ, Вінниця

Качан Ю.Г. – д.т.н., професор, ЗДІА, Запоріжжя

Кірічков А.В. – головний енергетик АТ „Укртатнафта”,

Кременчук

Козлакова Г.О. д.п.н., професор, Інститут вищої освіти АПН

України, Київ

Коренькова Т.В. к.т.н., доцент, КДПУ, Кременчук

Кухарчук В.В. – д.т.н., професор, ВНТУ, Вінниця

Мазуренко Л.І. д.т.н., професор, ІЕД, НАНУ, Київ

Нізімов В.Б. – д.т.н., професор, ДДТУ, Дніпродзержинськ

Праховник А.В. – д.т.н., професор, НТУУ КПІ, Київ

Ращепкін А.П. – д.т.н., професор, ІЕД НАНУ, Київ

Розен В.П. к.т.н., доцент, НТУУ КПІ, Київ

Сінолиций А.П. д.т.н., професор, КТУ, Кривий Ріг

Сінчук О.М. − д.т.н., професор, КДПУ, Кременчук

Сивокобиленко В.Ф. – д.т.н., професор, ДНТУ, Донецьк

Толочко О.І. – д.т.н., професор, ДНТУ, Донецьк

Організаційні секретарі

Коренькова Т.В. – к.т.н., доцент кафедри САУЕ, КДПУ, Кременчук

Гладир А.І. – к.т.н., доцент кафедри САУЕ, КДПУ, Кременчук

Калінов А.П. – к.т.н., доцент кафедри САУЕ, КДПУ, Кременчук

Тематичні напрямки роботи конференції:

 • електромеханічні системи та автоматизація;

 • електричні машини і апарати;

 • енергетика та електропостачання промислових підприємств;

 • енергоресурсозбереження;

 • проблеми аварійності та діагностика в електромеханічних системах та електричних машинах;

 • моделювання та методи оптимізації;

 • проблеми освіти та перепідготовки кадрів.

Запланована кількість доповідей: 12 – пленарних, 148 – секційних, 34 – стендових.

На рис. 3 приведена порівняльна характеристика динаміки запланованої кількості доповідей за 2005-2008 р.р., з якої видно, що з кожним роком кількість доповідей збільшується.

Рисунок 3 – Динаміка зростання запланованої кількості доповідей

Заслухано під час проведення конференції 12 пленарних, 45 секційних, 34 стендових доповідей.

Пленарне засідання, присвячене відкриттю конференції, відбувалося 14 травня 2008 р. з 11.00 до 13.00; пленарне засідання, присвячене підведенню підсумків конференції та виставки, прийняттю рішення та закриттю конференції, відбувалося 16 травня 2008 р. з 14.00 до 15.00.

На пленарному засіданні заслухано такі доповіді:

1. Відкриття конференції. Вступне слово

Доповідач ректор КДПУ імені Михайла Остроградського, д.т.н., професор Загірняк М.В.

2. Вітання учасників та гостей з відкриттям конференції

Доповідач заступник міського голови Хоменко В.П.

3. Вітання учасників конференції від Української асоціації інженерів-електриків

Доповідач Президент Української асоціації інженерів-електриків, завідувач кафедри АЕМС НТУ „ХПІ”, д.т.н., професор Клєпіков В.Б.

4. Актуальні питання енергоресурсозберігаючих електромеханічних систем

Доповідач завідувач кафедри САУЕ КДПУ, д.т.н., професор, Родькін Д.Й.

5. Про природу виникнення моменту, що обертається, у двигуні Косирева-Мільроя

Доповідач заст. директора ДП «Завод «Електроважмаш»» з науки, д.т.н., професор Кузьмін В.В.

6. Віртуальні лабораторні комплекси для навчального процесу та наукових досліджень. Підсумки та досвід розробки

Доповідачі: директор ІЕЕКТ, д.т.н., професор Чорний О.П., доцент
Євстіфєєв В.О.

7. Електромашинно-вентильні перетворювачі безконтактних асинхронізірованих машин із синхронними збудниками

Доповідач к.т.н., доцент НТУУ „КПІ” Галиновський А.М.

8. Від технічного університету до дослідницького: проблеми і перспективи становлення

Доповідач д.п.н., професор, головний науковий співробітник Інституту вищої освіти АПН України Козлакова Г.О.

9. Навчальний модуль компанії „Шнейдер Електрик” з електропривода для ВНЗ України

Доповідачі: інженер з роботи з проектними організаціями ООО „Шнейдер Електрик” (Україна) Лисняк А.О.; к.т.н., професор Національного гірничого університету Казачковський М.М.

10. Освітні ініціативи компанії „HOLIT Data Systems”

Доповідач технічний директор „HOLIT Data Systems” Литвин О.М.

11. Проблема інтеґрації науки та виробництва

Доповідач начальник лабораторії МПТіА інжинірингової компанії НТЦ „Інформаційні системи” Бажинов І.Х.

12. Про роботу ΙΙ Спеціалізованої науково-технічної виставки «Сучасні технології в освіті та виробництві»

Доповідач заст. директора ІЕЕКТ КДПУ з наукової роботи, к.т.н., доцент
Гладир А.І.

Конференція проходила за двома секціями:

 • “Електромеханічні системи та автоматизація”, “Моделювання та методи оптимізації”, “Проблеми освіти та перепідготовки кадрів”;

 • “Електричні машини і апарати ”, “Енергетика та електропостачання промислових підприємств”, “Енергоресурсозбереження”, “Проблеми аварійності та діагностика в електромеханічних системах та електричних машинах”

Засідання секцій тривало: 14 травня – з 14.30 до 17.00, 15 травня – з 11.00 до 14.00 та з 15.00 до 17.00, 16 травня – з 9.30 до 13.00.

У роботі секцій конференції взяли участь видатні вчені України: д.т.н., проф. Клєпіков В.Б., д.т.н., проф. Садовой О.В., д.т.н., проф. Родькін Д.Й., д.т.н., проф. Синчук О.М., д.т.н., проф. Толочко О.І., д.т.н., проф. Зеленов А.Б., д.т.н. Юрченко М.М. та ін.

Програма конференції передбачала проведення на базі КДПУ імені Михайла Остроградського засідання підкомісії з електромеханіки у складі навчально-методичної комісії МОНУ з напряму «Електромеханіка та електротехніка».

За надісланими науковими публікаціями видано чотири збірника наукових праць “Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету”: №3/2008 (50) частина 1 загальним обсягом 181 сторінки (34 наукових публікацій), №3/2008 (50) частина 2 загальним обсягом 181 сторінки (38 наукових публікацій), №4/2008 (51) частина 1 загальним обсягом 183 сторінки (39 наукових публікацій), №4/2008 (51) частина 2 загальним обсягом 169 сторінок (45 наукових публікацій).

Н
а рис. 4 приведена порівняльна характеристика зростання кількості статей у збірниках наукових праць КДПУ «Вісник КДПУ» за 2005-2008 рр.

Рисунок 4 – Кількість статей у збірниках наукових праць «Вісник КДПУ» за 2005-2008 р.р.

До початку конференції працівниками кафедри САУЕ було підготовлено 12 інформаційних плакатів, освітлюючи наукову та навчально-методичну роботу кафедри з підготовки фахівців з електромеханіки, а саме:

 • «Методичне забезпечення кафедри САУЕ» (Юдіна Г.Г.);

 • «Вимірювально-діагностичні комплекси» (Мамчур Д.Г.);

 • «Організація наукової роботи на кафедрі САУЕ» (Алєксєєва Ю.О.);

 • «Патентно-ліцензійна робота» (Зубова О.І.);

 • «Наукові конференції, видавнича діяльність» (Коренькова Т.В.);

 • «Дипломне і курсове наскрізне проектування» (Хребтова О.А.);

 • «Студент, творчість, наука» (Огарь В.О.);

 • «Подготовка научных кадров» (Гладир А.І.);

 • «Енергоресурсозбереження» (Мамчур Д.Г.);

 • «Зв’язки з виробництвом та впровадження наукових розробок кафедри САУЕ» (Гладир А.І.);

 • «Кафедра систем автоматичного керування та електроприводу» (Носач Є.В.);

 • «Наукові заходи на кафедрі САУЕ у 2008 році» (Коваль В.А.).

До початку конференції кафедрою САУЕ було підготовлено 8 буклетів, а саме:

 1. Путівник по кафедрі систем автоматичного управління та електропривода (Рєзнік Д.В.);

 2. Патентно – винахідницька діяльність кафедри (Зубова О.І.);

 3. Кабінет дипломного та курсового проектування (Суторміна А.О.);

 4. Створення сучасного лабораторного обладнання, віртуальні технології у підготовці фахівців, комп’ютеризовані навчально-методичні комплекси дисциплін, технологія інтегрованого вивчення фахової іноземної мови, організація дистанційного навчання (Чорний О.П., Євстіфєєв В.О.);

 5. Інформаційні матеріали загального використання (планшети, профорієнтаційний матеріали) (Хребтова О.А.);

 6. система магістерської підготовки спеціалістів з електромеханіки
  (Коренькова Т.В.);

 7. VΙ Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів (Гладир А.І.);

 8. лабораторно-дослідні комплекси, упроваджені у навчальний процес (алєксєєва Ю.О.).

За якісну організацію і проведення Міжнародної науково-технічної конференції “Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації” на протязі 1999-2008 р.р. президент асоціації Клепіков В.Б. включив кафедру «Систем автоматичного управління та електропривода» Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського у колективні члени Української асоціації інженерів-електриків (додаток А).

ЗВІТ ПРО РОБОТУ

Засідання підкомісії з електромеханіки

у складі навчально-методичної комісії МОНУ

з напряму

«Електромеханіка та електротехніка»

(в рамках конференції)

Засідання підкомісії з електромеханіки у складі навчально-методичної комісії МОНУ з напряму «Електромеханіка та електротехніка» відбувалося 15 травня з 11.00 до 13.00 (в рамках конференції).

До участі у засідання підкомісії з електромеханіки у складі навчально-методичної комісії МОНУ з напряму «Електромеханіка та електротехніка»ї та виставці було зареєстровано 23 учасника, а саме:

ПІБ

ВНЗ

Посада

2

3

4

Родькін Дмитро Йосипович

КДПУ імені Михайла Остроградського

Зав. каф. САУЕ

Садовий Олександр Валентинович

Дніпродзержинський державний технічний університет

Зав. каф. електрообладнання

Толмачьов Станіслав Трохимович

Криворізький технічний університет

Зав. каф. електромеханіки

Зюман Борис Васильович

КДПУ імені Михайла Остроградського

Професор

Клєпіков Володимир Борисович

НТУ «ХПІ»

Зав. каф. АЕС

Новогрецький Сергій Миколайович

Національний університет кораблебудування

асистент

Заболотний Анатолій Петрович

Запорізький національно технічний університет

Зав. каф. електропостачання пром. підприємств

Зеленов Анатолій Борисович

Донбаський національний технічний університет

Зав. каф. АЕС

Антонов Микола Леонідович

Запорізький національно технічний університет

Заст. декана електротехнічного факультету

Толочко Ольга Іванівна

Дон.НТУ

Зав. каф. ЕАПУ

Бешта Олександр Степанович

НГУ

Проректор з НДР

Мілих Володимир Іванович

НТУ «ХПІ»

Зав. каф. електричних машин

Муха Микола Йосипович

ОНМА

декан ФЕМ і А

2

3

4

Водічєв Володимир Анатолійович

Одеський національний політехнічний університет

Зав. каф. ЕМСКУ

Чорний Олексій Петрович

КДПУ імені Михайла Остроградського

Директор ІЕЕКТ

Євстіфєєв В’ячеслав Олександрович

КДПУ імені Михайла Остроградського

Заст. директора

Бондаренко Олександр Олексійович

Запорізький національно технічний університет

Зав. каф.

Гуров Анатолій Петрович

Національний університет кораблебудування

Професор кафедри автоматики

Почколін Юрій Ефтович

Запорізький національно технічний університет

Доц. каф. ЕПП

Жорняк Людмила Борисівна

Запорізький національно технічний університет

Доцент каф. ЕА

Гетьман Геннадій Кузьмич

Дніпропетровський національний університет

Зав. каф. ЕТХ

Далека Василь Хомич

Харківська національна академія міського господарства

Зав. каф. електротранспорту

Петрушин Віктор Васильович

Одеський національний політехнічний університет

Зав. каф. електричних машинСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки України Кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського інститут електромеханіки, енергозбереження І комп’ютерних технологій звіт про роботу

  Документ
  Згідно з посвідченням №624 від 22 жовтня 2007 року “Про реєстрацію проведення Міжнародної науково-технічної конференції” 13-15 травня 2009 р. Інститутом електромеханіки, енергозбереження та комп’ютерних технологій, в склад якого входять
 2. Укладач: ст викл. В. О.Євстіфєєв

  Документ
  Організація підготовки магістрів зі спеціальностей 8.091401 – Системи управління і автоматики, 8.092204 – Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
 3. Міністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10 (044) 216 2442, факс 236 1049, ministry@mon gov ua (2)

  Документ
  Оргкомітетам зазначених заходів просимо у місячний термін після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей тощо) надіслати Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України за адресою: 04070, м.
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни (2)

  Документ
  |сільськогосподарські | | + + + | | 3 |Актуальні проблеми |Харківський | державне управління | | |державного управління |регіональний | | | | |інститут державного| | | | |управління | | | | |Національної | | | | |академії державного|
 5. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (1)

  Документ
  Просимо оргкомітети з проведення зазначених заходів підготувати у місячний строк після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей) та надіслати їх до Державної наукової установи «Інститут інноваційних

Другие похожие документы..