Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Миассу Челябинской области сообщает о утверждении новой формы налоговой декларации по налогу на доходы фи...полностью>>
'Документ'
Это стихотворение относится кюношеским стихотворением поэта, которые он не публиковал при жизни. В основном это стихи, которые Есенин сочинял в годы ...полностью>>
'Документ'
Сучасна українська література доводить, що в ній не існує окремо постколоніального, постмодерного дискурсів закордонного штибу. Час появи українськог...полностью>>
'Программа'
Данный курс не только дает систему профессиональных знаний историкам в области проблем глобальной безопасности в начале XXI века, но и является основ...полностью>>

Тернопільська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації (15)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

від 11 січня 2012 року м. Тернопіль № 11

Про заходи на 2012 рік щодо

реалізації Державної стратегії

регіонального розвитку на період

до 2015 року в області

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. № 1237-р «Про затвердження плану заходів на 2012 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»:

 1. Затвердити заходи на 2012 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року в області (далі – заходи), що додаються.

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади, районним державним адміністраціям, виконкому Тернопільської міської ради забезпечити реалізацію заходів та інформувати про стан їх виконання головне управління економіки обласної державної адміністрації до 01 лютого 2013 року.

3. Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації забезпечити координацію та узагальнення проведеної роботи і про хід виконання заходів інформувати обласну державну адміністрацію до 25 лютого 2013 року.

 4. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникам голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

 

Голова обласної державної

адміністрації В.А.ХОПТЯН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

11.01.2012 № 11

ЗАХОДИ

на 2012 рік щодо реалізації Державної стратегії

регіонального розвитку на період до 2015 року в області

з/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

Завершити процедуру підготовки проекту угоди між Кабінетом Міністрів України та Тернопільською обласною радою щодо регіонального розвитку області і забезпечити її реалізацію у разі схвалення

Робоча група з питань підготовки проекту угоди між

Кабінетом Міністрів України та Тернопільською обласною радою щодо регіонального розвитку Тернопільської області, відповідальні виконавці

Перше півріччя 2012 року

Забезпечити взаємоузгодження стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року і регіональних цільових програм з основними засадами Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

Науково-аналітична робоча група з координації дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації завдань Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

Упродовж року

Розробити проекти, які потребують першочергової реалізації в області у 2012 році в рамках Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 та обласної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження на 2010-2014 роки

Головні управління розвитку інфраструктури, агропромислового розвитку, праці та соціального захисту населення, охорони здоров’я, управління житлово-комунального господарства, освіти і науки, культури облдержадміністрації, райдержадмі-ністрації, виконком Тернопільської міської ради

Упродовж року

Розробити регіональну програму розвитку житлового будівництва на 2012 рік

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації

І квартал

2012 року

Розробити регіональну програму модернізації систем теплопостачання

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, ОКП «Тернопільтеплокомун-енерго», КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»

Перше півріччя 2012 року

Завершення проведення первинної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області

Головне управління Держкомзему у Тернопільській області, Збаразька райдержадміністрація

Упродовж року

Здійснити поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області

Головне управління Держкомзему у Тернопільській області, райдержадміністрації

Упродовж року

Визначити пріоритетні населені пункти і внести пропозиції щодо спрямування коштів на грошову оцінку земельних ділянок, в першу чергу коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

Головне управління Держкомзему у Тернопільській області, головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації

ІІ квартал 2012 року

Оптимізувати мережу бюджетних установ, впорядкувати їх чисельність, застосовувати дієві методи економії бюджетних коштів, здійснювати моніторинг витрат головних розпорядників коштів місцевих бюджетів

Головні розпорядники коштів обласного бюджету, головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

Упродовж року

Розглянути можливість надання окремим бюджетним установам статусу одержувачів бюджетних коштів, виходячи з питомої ваги платних послуг, юридичних підстав та наявності госпрозрахункових підприємств, установ та організацій аналогічного профілю

Головні розпорядники коштів обласного бюджету, головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

Упродовж року

Передбачити в обласному бюджеті кошти на покращення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів області відповідно до обласної програми підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на 2008-2012 роки

Головне фінансове управління, управління освіти і науки облдержадміністрації

Забезпечити підготовку фахівців закладів освіти обласного підпорядкування за держзамовленням в межах кошторисних призначень на поточний рік та ліцензійного обсягу

Управління освіти і науки облдержадміністрації, навчальні заклади області

Упродовж року

Забезпечити охоплення 4040 випускників загальноосвітніх шкіл навчанням у професійно-технічних навчальних закладах області за держзамовленням

Управління освіти і науки облдержадміністрації, навчальні заклади області

Упродовж року

Здійснювати моніторинг стану ринку праці з метою визначення потреби в кваліфікованих кадрах, обсягів підготовки та стану працевлаштування випускників вищих та професійних навчальних закладів

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості

Упродовж року

Забезпечити підготовку спеціалістів та робітників масових професій з врахуванням короткотермінової та перспективної потреби області в кадрах, професійного складу незайнятого населення і безробітних

Обласний центр зайнятості, вищі та професійні навчальні заклади

Упродовж року

Надавати дотації роботодавцям на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних громадян (при наявності коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2012 рік)

Обласний центр зайнятості, суб’єкти господарювання

Упродовж року

Здійснювати професійне навчання безробітних для організації підприємницької діяльності. Сприяти безробітним у започаткуванні підприємницької діяльності (при наявності коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2012 рік)

Обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради, навчальні заклади

Упродовж року

Забезпечити виконання заходів спрямованих на соціально-економічний розвиток, соціально-культурне та духовне відродження, збереження історико-культурної спадщини малих міст області

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

Упродовж року

Забезпечити створення та ефективне функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

Упродовж року

Забезпечити введення в дію молочних та відгодівельних комплексів у Бучацькому районі ТОВ «Бучачагро-хлібпром»:

-с. Осівці на 12 тис. корів;

- с. Лішанці на 1,2 тис. корів

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Бучацька райдержадміні-страція, ТОВ «Бучачагрохлібпром»

Упродовж року

Сприяти будівництву та реконструкції тваринницьких комплексів :

- з вирощування та відгодівлі свиней у Теребовлянському районі ТОВ «Мяспром»;

- з вирощування та відгодівлі свиней у Підволочиському районі ТОВ «Україна»

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Теребовлянська та Підволочиська райдержадміністрації

Упродовж року

Сприяти виведенню на проектну потужність :

 • Хоростківського МПД ДП «Укрспирт» з виробництва паливного біоетанолу;

- ТОВ «ЛГЗ «Калганофф» з виробництва горілчаних виробів

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Гусятинська та Збаразька райдержадміністрації

Упродовж року

Запровадити проведення постійного моніторингу здійснення інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі області

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Упродовж року

Завершити розроблення Схеми планування території області, організувати розроблення схем планування територій районів, а також окремих територій – виробничих, курортних, рекреаційних, заповідних тощо

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

Упродовж року

Забезпечити виконання показників введення доступного житла, визначених програмою будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 20.08.2010 № 1031

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

Упродовж року

Забезпечити реалізацію програми збереження культурної спадщини Тернопільської області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 16.06.2010 № 1209

Управління культури, містобудування та архітектури облдержадміністрації

Упродовж року

Забезпечити надання методичної та інформаційної допомоги розробникам проектів у рамках програм прикордонного співробітництва «Україна-Польща-Білорусь 2007-2013» та «Україна-Румунія-Республіка Молдова 2007-2013», спрямованих на підвищення рівня соціально-економічного розвитку області, поліпшення її екологічного стану, розвиток туризму

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

Упродовж року

Забезпечити участь у ІІІ Українсько-Російському міжрегіональному економічному форумі (м. Нижній Новгород, Російська федерація) з метою поглиблення міжнародно-регіонального співробітництва

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

IV квартал 2012 року

Взяти участь у черговому засіданні постійно діючої наради керівників регіонів України та Російської Федерації «Співдружність регіонів» з метою укладання угоди про міжнародно-регіональну співпрацю між Тернопільською облдержадміністрацією та Адміністрацією Курганської області Російської федерації

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

Упродовж року

Заступник голови - керівник апарату

обласної державної адміністрації Ю.В.ЖЕЛІХОВСЬКИЙСкачать документ

Похожие документы:

 1. Тернопільська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації (3)

  Документ
  З метою створення умов для налагодження та розширення міжнародної економічної співпраці в регіоні, на виконання програми міжрегіонального та зовнішньоекономічного співробітництва Тернопільської області на 2009-2013 роки,
 2. Тернопільська обласна державна адміністрація (3)

  Документ
  Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 650 «Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
 3. Тернопільська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації (5)

  Документ
  Відповідно до законів України „Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”, “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, Указу Президента України від 19 липня 2005 року № 9/2005 „Про
 4. Тернопільська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації (12)

  Документ
  2. Утворити робочу групу з розроблення обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2012-2015 роки та обласного плану дій з охорони навколишнього природного середовища в складі згідно з додатком.
 5. Тернопільська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації (16)

  Документ
  Про план-графік навчання в Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,

Другие похожие документы..