Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомос...полностью>>
'Документ'
Позвольте передать вам привет от особой подмосковной земли - земли преподобного Иосифа Волоцкого, земли просветителей, патриотов и воинов, привет от ...полностью>>
'Регламент'
Заполнение образца диплома и приложения к диплому в соответствии со стандартом и «Инструкцией о порядке выдачи документов государственного образца о в...полностью>>
'Закон'
ПроектN 196161-4Внесен ПрезидентомРоссийской ФедерацииРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОНО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕАКТЫ РОССИЙ...полностью>>

Затверджено постановою президії вак україни від 18. 01. 2007 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено постановою президії ВАК України

від 18.01.2007 р. № 42-06/1

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (нова редакція)

І. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, яка досліджує теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірності функціонування ринку товарів і послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, чинники, ресурси, види, стадії та результати економічної діяльності підприємств, процес і форми управління підприємством (менеджмент).

ІІ. Напрями досліджень:

 1. Підприємство як суб'єкт господарювання.

 2. Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності.

 3. Зовнішньоекономічна діяльність, зв'язки, товарні потоки суб'єктів господарювання та їх інфраструктурне забезпечення.

 4. Підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів і послуг. Використання тенденцій і закономірностей їх функціонування для розвитку підприємництва.

 5. Місце й роль неурядових організацій у лібералізації підприємницької діяльності.

 6. Економічна безпека підприємницької діяльності.

 7. Основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, структура, знос, амортизація; виробнича потужність підприємства.

 8. Оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники та шляхи ефективного використання.

 9. Власність і її вплив на ефективність діяльності підприємства, форми та шляхи її реалізації на підприємствах.

 10. Виробничо-господарська діяльність підприємства.

 11. Маркетингова та логістична діяльність підприємства.

 12. Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства.

 13. Економічні проблеми та механізми ресурсо- та енергозбереження й інтенсифікації виробництва.

 14. Затрати та собівартість продукції.

 15. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; реструктуризація та санація підприємства; банкрутство та ліквідація підприємства.

 16. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент).

 17. Функції та технологія управління підприємством (менеджмент).

 18. Види планування: стратегічне, тактичне планування й оперативно-календарне планування, бізнес-планування.

 19. Контролювання, моніторинг і діагностика діяльності підприємств.

 20. Принципи та методи управління підприємством (менеджменту).

 21. Інформації та комунікації в управлінні підприємством.

 22. Керівництво та лідерство. Організаційна культура.

 23. Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства.

 24. Ефективність управління персоналом на підприємстві.

 25. Прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного й інноваційного розвитку.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

економічні науки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Запроваджені наказом вак україни від 29 травня 2007 р

  Документ
  1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
 2. Жені наказом вак україни від 29 травня 2007 р

  Документ
  1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
 3. України (5)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.С. Тимошенко, О.К.
 4. Кового ступеня (Методичні поради) 3-є видання, виправлене І доповнене Редакція 'Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України Видавництво «Толока» Київ • 2007

  Документ
  Методичні поради. 3-тє видання, виправлене і доповнене/ Автор-упорядник Л.А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. — К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2005.
 5. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.

Другие похожие документы..