Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Внимательное слушание и умелая запись лекции - это только начало работы над материалом учебной дисциплины. Студент должен обращаться к своим записям ...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования “Российский государственный медицинский университ...полностью>>
'Документ'
Авторитет ліцею завжди ґрунтується на традиційному впровадженні і розвитку інноваційних розвивальних, навчальних, виховних технологій; вдалому поєдна...полностью>>
'Документ'
Панели перекрытий укладывают после установки и постоянного закрепления всех стеновых элементов на захватке и загрузки на монтируемый этаж необходимых...полностью>>

Про затвердження Програми зайнятості населення м. Миколаєва на 2012-2013 роки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

s-de-012

Про затвердження Програми зайнятості населення м. Миколаєва на 2012-2013 роки

З метою сприяння зайнятості населення шляхом підвищення ефективності використання діючих та створення робочих місць, відповідно до статті 14 Закону України “Про зайнятість населення”, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму зайнятості населення м. Миколаєва на 2012 2013 роки (далі – Програма, додається).

2. Керівникам виконавчих органів Миколаївської міської ради забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою.

3. Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (Бондаренку) надавати міській раді інформацію про хід виконання Програми щороку, до 1 лютого.

4. Програму зайнятості населення м. Миколаєва на 2010-2011 роки, затверджену рішенням міської ради від 22.04.10 № 45/6, визнати такою, що втратила чинність.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань праці та соціального захисту населення (Бекала), заступника міського голови Сапожнікову М.О.

Міський голова В.Д.Чайка

Затверджено

рішенням міської ради

від ________________

№ ________________

ПРОГРАМА

ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ М. МИКОЛАЄВА

НА 2012-2013 РОКИ

Головні концептуальні положення

Програму зайнятості населення міста Миколаєва на 2012-2013 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, наказу Міністерства соціальної політики України від 05.10.11 № 383 “Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2012-2013 роки” та розпорядження міського голови від 14 листопада 2011 року “Про підготовку проекту міської Програми зайнятості населення на 2012-2013 роки”.

Програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення.

Проблемні питання,

які передбачено вирішити за рахунок реалізації даної Програми:

- дисбаланс попиту на робочу силу і її пропозиції;

- збереження існуючих, створення нових та легалізація вже існуючих робочих місць;

- соціальний захист працюючого населення;

- розширення сфери докладання праці та зниження рівня безробіття;

- наповнення міського бюджету;

- незайнятість неконкурентоспроможних категорій населення та працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Метою Програми є координація зусиль та ефективна співпраця органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державної служби зайнятості, об’єднань роботодавців і профспілок з метою вжиття конкретних заходів для регулювання ринку праці, забезпечення зайнятості населення та соціального захисту від безробіття; проведення регіональної політики сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості громадян міста, як це передбачено ратифікованою Україною Конвенцією МОП № 122 “Про політику в галузі зайнятості”.

Основними завданнями Програми є:

- визначення основних напрямів проведення політики зайнятості і шляхів їх реалізації;

- формування конкурентних переваг національного ринку праці;

- координація зусиль виконавчих органів ради, інших установ та організацій, пов’язаних з розробленням та виконанням заходів регулювання ринку праці та забезпечення продуктивної зайнятості;

- посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості та детінізація відносин у трудовій сфері;

- зниження рівня безробіття та зменшення його тривалості;

- оцінка стану ринку праці та прогнозних показників щодо трудового потенціалу, обсягів зайнятості, створення робочих місць і рівня безробіття населення;

- здійснення моніторингу створення робочих місць у місті Миколаєві та інформаційне забезпечення Миколаївської міської ради щодо реалізації завдань і заходів Програми.

Шляхи та способи розв’язання проблеми:

- сприяння забезпеченню економіки м. Миколаєва кваліфікованими кадрами;

- розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення;

- використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин;

- сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

- підвищення професійної якості працівників;

- регулювання трудових міграцій громадян України;

- надання соціальних послуг незайнятим громадянам та профілактика настання безробіття.

Відповідно до оцінки тенденцій соціально-економічного розвитку міста Миколаєва та наявних проблем, у процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Миколаївською міською радою за пропозиціями виконавчих органів міської ради.

І. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення

м. Миколаєва на 2010-2011 роки

Аналіз економічного і соціального розвитку м. Миколаєва свідчить, що внаслідок покращання зовнішньоекономічної кон’юнктури, пожвавлення ситуації на внутрішньому ринку, активізації діяльності суб’єктів господарювання міста, а також реалізації міською владою заходів щодо стабілізації економічної ситуації у місті у 2011 році спостерігаються тенденції до поступового відновлення позитивної динаміки економічного зростання, збільшення обсягів виробництва, фінансового оздоровлення економіки міста.

Протягом 2011 року валовий регіональний продукт становив 10416,4 млн.грн., що на 11% більше ніж 2010 року. Валовий регіональний продукт 2010 року склав 9386,6 млн.грн. Наявний дохід у розрахунку на одну особу протягом 2011 року збільшився на 18% порівняно з 2010 роком, та становить 2670,5 грн.

За січень-вересень 2011 року підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 7815,7 млн.грн., або 55,1% від загальнообласного обсягу реалізації.

Номінальна заробітна плата одного штатного працівника 2011 року (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб – підприємців) становить 2470 грн., що у 2,5 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати. При цьому порівняно з відповідним періодом 2010 року розмір середньої заробітної плати збільшився на 11,4%.

За січень-вересень 2011 року підприємствами і організаціями в економіку обласного центру за рахунок усіх джерел фінансування спрямовано 1127,3 млн.грн. капітальних інвестицій.

У м. Миколаєві за моніторинговими даними протягом 2011 року створено 14654 робочих місця, з них юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання) – 6495 р.м., що становить 44,3% до загальної кількості створених робочих місць. У порівнянні з відповідним періодом 2010 року кількість створених робочих місць збільшилася на 16,3% (12598 р.м.).

З метою недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем та детінізації заробітної плати в місті продовжували діяти міська та районні комісії з питань легалізації зайнятості населення, якими обстежено у 2011 році 518 суб’єктів господарювання.

У результаті усунення виявлених порушень легалізовано заробітної плати за 2011 рік на загальну суму 357,1 тис.грн.

Відповідно до повноважень органами місцевого самоврядування забезпечувався контроль за дотриманням чинного законодавства при зміні режиму роботи, наданні неоплачуваних відпусток та вивільненні працівників, загалом проведено за два роки 177 перевірок підприємств, установ та організацій. Роботодавці міста, які допускали порушення трудового законодавства протягом року, заслуховувалися на засіданнях тристоронньої ради соціально-економічного партнерства, міського Координаційного комітету сприяння зайнятості.

На кінець 2011 року такі підприємства, як: ТДВ “Оріон-Авто”, ПАТ “Суднобудівний завод “Лиман”, ДП “Миколаївський річковий порт АСК “Укррічфлот”, ПАТ “Миколаївгаз”, ПАТ “Чорноморський суднобудівний завод”, ДП “Дельта-Лоцман”, ДП “Миколаївавтотранссервіс”, ПАТ “Завод Екватор” працювали в режимі неповної зайнятості.

Протягом 2011 року в режимі часткового простою перебували підприємства: ДП “Суднобудівний завод ім. 61 комунара”, ПАТ “Чорноморський суднобудівний завод”. З 01.07.11 на ДП “Суднобудівний завод ім. 61 комунара” режим простою відсутній. На кінець 2011 року на ПАТ “Чорноморський суднобудівний завод” в режимі простою залишилося 3 працівники.

Тенденції до покращання ситуації, що проявились на підприємствах міста останнім часом, дають підстави позитивно оцінювати можливості розвитку економіки.

Складною залишається ситуація із виплатою заробітної плати працівникам підприємств, установ і організацій міста. За оперативними даними, станом на 01.01.12 заборгованість на 24 економічно активних підприємствах та підприємствах активних банкрутах складає 44745,4 тис.грн., що на 4386,1 тис.грн. більше ніж було на початку 2011 року.

Скористалися різними послугами служб зайнятості міста протягом 2011 року 14,5 тис. незайнятих трудовою діяльністю громадян. Всього протягом 2011 року до центрів зайнятості міста за сприянням у працевлаштуванні звернулося 11,3 тис. осіб. Протягом цього періоду працевлаштовані 6,4 тис. незайнятих громадян. Чисельність безробітних громадян, які проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у 2011 році становило 1,46 тис. осіб. Інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги через служби зайнятості надано 27,7 тис. особам.

За 2011 рік база даних обласної служби зайнятості налічувала по м. Миколаєву 11085 наявних вакансій, що надійшли від 2187 роботодавців. Кількість наявних вакансій збільшилась проти показника за 2010 рік на 387 одиниць, а чисельність роботодавців, які повідомили про наявність вакансій – на 464.

Співвідношення між пропозицією та попитом на вільні та новостворені робочі місця за станом на 01.01.12, порівняно з показником за відповідний період минулого року, зменшилося та становить 4 особи.

За станом на 01.01.12 потреба підприємств, установ та організацій м. Миколаєва в працівниках становила 750 осіб, що на 198 осіб більше ніж на 01.01.11 (552).

Протягом 2011 року навчалися або підвищували фаховий рівень завдяки організаційній та фінансовій підтримці служби зайнятості 1463 безробітних осіб, що на 4 особи менше ніж у 2010 році (1467 осіб).

Протягом 2011 року чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах, становила 1,34 тис. осіб, на оплату праці яких за станом на 01.01.12 витрачено 499,6 тис. грн., у тому числі 403,8 тис. грн. за рахунок коштів Фонду ЗДССВБ, за рахунок коштів роботодавців – 95,8 тис. грн. За кошти міського бюджету оплачувані громадські роботи не проводилися.

З метою підвищення якості надання соціальних послуг, оперативного працевлаштування в центрах зайнятості запроваджуються нові форми роботи: у секторах самостійного пошуку вакансій, профінформаційному та інформаційно-ресурсному центрах створені інформаційні куточки, куточки з питань гендерної рівності; для забезпечення самостійного підбору вільних робочих місць кожному, хто звернувся до центру зайнятості, у секторі самостійного пошуку вакансій встановлені “тач-скрині”, де інформація про вакантні посади оновлюється щоденно; впроваджено інтерактивні телефонні мережі; в інформаційно-ресурсних центрах створені комп’ютерні робочі місця, де мають можливість працювати як безробітні, так і роботодавці; в інформаційно-ресурсних центрах створені бібліотечки з правових знань; організовується проведення професійного відбору на замовлення роботодавців.

З метою адаптації та соціальної інтеграції інвалідів у суспільство, забезпечення різних можливостей та реалізації їх конституційних прав, у т.ч. на професійну орієнтацію, навчання та зайнятість в місті діє міська Комплексна програма “Соціальний захист” та міська Програма вирішення проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями.

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку

міста Миколаєва та розвитку ринку праці у 2012-2013 роках

У 2012-2013 роках зусилля соціальних партнерів у реалізації державної політики зайнятості буде спрямовано на збереження ефективно функціонуючих і створення робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці, професійну підготовку спеціалістів та кваліфікованих робітників відповідно до потреб економіки та ринку праці, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, детінізацію трудових відносин.

Виходячи з аналізу економічного та соціального стану розвитку міста Миколаєва 2010-2011 років, на підставі прогнозних розрахунків обсягів промислового виробництва провідних промислових підприємств міста, прогнозних індексів валового регіонального продукту та інвестиції в основний капітал, у 2012 році передбачається збільшення наявного доходу у розрахунку на одну особу на 16%, у 2013 році – на 11,5%.

У 2012 році триватиме зростання ринку праці за рахунок вивільнення працівників звільнених через скорочення чисельності або за власним бажанням.

Прогнозується зростання виробництва у галузях промисловості, зокрема суднобудівній, харчовій та легкій промисловості.

Стабілізація роботи підприємств будівельної галузі буде сприяти завантаженню підприємств галузі будівельних матеріалів і добувної промисловості.

Основними напрямами роботи інвестиційно-будівельного комплексу є проведення роботи відповідно до інвестиційних проектів, що надійшли від зацікавлених організацій усіх форм власності. Запропоновані проекти стосуються життєво важливих сфер життєдіяльності міста і спрямовані на покращання умов життя городян (модернізація систем водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві, будівництво сміттєпереробного комплексу, будівництво мостового переходу через р. Південний Буг у м. Миколаєві та ін.), відновлення підприємств харчової та легкої промисловості (переоснащення швацького виробництва на базі ПрАТ “Миколаївіндодяг”, модернізація виробництва для випуску взуття на підприємстві ТОВ ВТФ МВФ “Ніко-Плюс”, поновлення виробничої діяльності АТВТ Фірми “Аура”, заходи з енергозбереження (будівництво вітрової електростанції в мкр. Кульбакине, виробництво вертикальних вітроустановок, твердопаливних котлів, альтернативного виду палива та ін.).

Досягнення прогнозних показників економіки міста забезпечить розширення сфери застосування праці у 2012-2013 роках.

Крім того, важливим важелем до покращання ситуації на ринку праці міста буде створення у 2012 та 2013 роках по 9800 нових робочих місць.

Розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць буде базуватись на наданні населенню державної підтримки для організації підприємницької діяльності, перетворенні самостійної зайнятості населення у високоефективний малий та середній бізнес; на використанні потенціалу вакансій та вільних робочих місць.

Місцевою владою буде посилено роботу, направлену на легалізацію зайнятості населення.

У роботі служби зайнятості м. Миколаєва у 2012-2013 роках і надалі пріоритетним напрямом залишається проведення активних програм зайнятості населення. Цьому сприятиме удосконалення та розширення форм і методів роботи з безробітними громадянами і роботодавцями, а також розвиток трудового потенціалу шляхом удосконалення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації населення відповідно до потреб ринку праці, впровадження сучасних технологій навчання.

Передбачено забезпечити режим найбільшого сприяння працевлаштуванню на вільні та новостворені робочі місця безробітних громадян з числа молоді.

Інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги через служби зайнятості міста проводитимуться відповідно до пріоритетних напрямів діяльності: підвищення ефективності та якості надання профорієнтаційних послуг, триватимуть роботи з соціально вразливими верствами населення, надання якісних послуг інвалідам з метою прискорення їх професійної інтеграції в суспільство.

Забезпечуватиметься проведення робочих зустрічей, нарад, семінарів з роботодавцями з питань профілактики настання страхових випадків, зокрема фінансування витрат на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв’язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, організації, установи, тимчасовим припиненням виробництва за умови збереження за працівниками місця роботи.

Особлива увага приділятиметься сприянню зайнятості громадян, які не здатні на рівні конкурувати на ринку праці: жінок, молоді, довготривалих та родинних безробітних, осіб з обмеженими фізичними можливостями за рахунок посилення індивідуальної та адресної роботи з цільовими групами громадян, роботодавцями та соціальними партнерами.

Все це дозволить влаштувати на роботу за допомогою служби зайнятості у 2012 та 2013 роках по 6770 осіб.

Планується залучити до процесу трудової діяльності через професійну підготовку і перепідготовку по 1505 осіб щороку. Навчання безробітних буде організовано за затребуваними на ринку праці міста професіями, у тому числі за конкретними замовленнями роботодавців та шляхом стажування безпосередньо на робочих місцях за індивідуальними планами.

З метою посилення мотивації до працевлаштування безробітних будуть організовані оплачувані громадські роботи, до яких прогнозується залучити у 2012-2013 роках по 1633 особи. Особливої уваги набудуть соціально орієнтовані громадські роботи по інформуванню населення щодо порядку отримання житлових субсидій, технічна обробка та кур’єрська доставка матеріалів; проведення робіт з благоустрою та озеленення міста; ремонтні роботи та благоустрій на об’єктах соціальної сфери; допомога в організації робіт в бібліотечних та архівних закладах міста тощо.

ІІI. Основні показники соціально-економічного розвитку

м. Миколаєва

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

2012 рік (прог-нозні дані)

2013 рік (прог-нозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя(звітні дані)

у цілому за рік (очіку-вані дані)

1

2

3

4

5

6

7

1. Валовий регіональний продукт, млн.грн.

х

9386,6

х

10416,4

11655,9

13101,2

2. Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн.

-

3589,8

-

3609,9

3663,1

3749,5

3. Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього періоду

69,9

80,8

96,8

100,1

101

101,9

4. Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. США

166,6

185,7

337,4

186,9

190,7

195

5. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

х

98

х

99

100

101

6. Чисельність наявного населення (у середньому за період), тис. осіб

х

500

х

497,6

495,3

493,1

7. Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.

2157,56

2263,17

2469,92

2670,5

3097,8

3454,1

ІV. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

2012 рік (прог-нозні дані)

2013 рік (прог-нозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя (звітні дані)

у цілому за рік (очіку-вані дані)

1

2

3

4

5

6

7

1. Кількість навчальних закладів, одиниць – усього

х

27

х

26

26

26

у тому числі:

- вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації

х

5

х

5

5

5

- вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

х

9

х

8

8

8

- професійно-технічних навчальних закладів

х

13

х

13

13

13

2. Кількість випускників навчальних закладів, тис. осіб – усього

х

13,3

х

13,3

13,3

13,3

у тому числі:

- випускників вищих навчальних закладів ІІІ ІV рівнів акредитації

х

7,6

х

10,2

10,2

10,2

- випускників вищих навчальних закладів І ІІ рівнів акредитації

х

2

х

1,6

1,6

1,6

- випускників професійно-технічних навчальних закладів

х

3,7

х

3,7

3,7

3,7

3. Середньооблікова кількість штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб – підприємців), тис. осіб

130,5

130,6

128

128

128

128

4. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, тис. осіб

2,2

2,1

0,6

0,6

0,6

0,6

1

2

3

4

5

6

7

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

1,7

1,6

0,5

0,5

0,5

0,5

5. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), тис. осіб

15,9

17,9

11,4

11,4

11,4

11,4

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

12,2

13,7

8,9

8,9

8,9

8,9

6. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

х

9,5

х

9,5

9,5

9,5

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

х

7,1

х

7,1

7,1

7,1

7. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

х

2,8

х

2,8

2,8

2,8

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

х

2,1

х

2,1

2,1

2,1

8. Кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

х

31,3

х

31,3

31,3

31,3

9. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств, грн.

х

1096,37

х

1124,7

1201,4

1328,0

V. Розширення сфери застосування праці шляхом

створення робочих місць

Найменування показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

2012 рік (прог-нозні дані)

2013 рік (прог-нозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя (звітні дані)

у цілому за рік (очіку-вані дані)

1

2

3

4

5

6

7

Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць

у цілому в регіоні

1. Створено робочих місць, осіб – усього

7044

12598

7358

14654

8580

8580

з них:

- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання):

2894

5381

2918

6495

3664

3664

осіб

у % до загальної кількості створених робочих місць

48

42,7

39,7

44,3

42,7

42,7

- фізичними особами – підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):

3136

7217

4440

8159

4916

4916

осіб

у % до загальної кількості створених робочих місць

52

57,3

60,3

55,7

57,3

57,3

2. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб *, всього:

7044

12598

7358

14654

8580

8580

обробна промисловість

556

1044

1153

2478

1489

1489

будівництво

115

256

128

413

201

201

транспорт і зв’язок

163

320

396

835

438

438

1

2

3

4

5

6

7

3. Створено робочих місць у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, осіб:

7044

12598

7358

14654

8580

8580

Ленінський район

2102

3959

2065

4946

2471

2471

Заводський район

1410

2820

1811

3270

2083

2083

Центральний район

2330

3726

2024

4067

2474

2474

Корабельний район

1202

2093

1458

2371

1552

1552Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про виконання Програми економічного І соціального розвитку м. Вінниці за 2009 рік та Програму

  Документ
  Міська рада відзначає, що завдяки реалізації ефективних адміністративних рішень міської влади, напруженої роботи підприємств, організацій та установ міста протягом року вдалось зменшити негативний вплив фінансової та економічної кризи,
 2. Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року №927 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки І надзвичайних ситуацій», керуючись статтями 6,39 закон

  Закон
  З метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації дій органів управління, сил та засобів відповідної ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій,
 3. Р І шенн я від 21. 12. 2010 р. №652 Про затвердження Плану роботи виконавчих органів Комсомольської міської ради на 2011 рік Відповідно до ст. 51 Закон

  Закон
  Відповідно до ст. 51 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Регламентом виконавчого комітету (розділ III), з метою організаційного забезпечення виконання задач господарського і соціально-культурного будівництва
 4. Програми економічного І соціального розвитку Чернівецької області на 2010 рік

  Документ
  Роботу місцевих органів виконавчої влади у 2010 році зосереджено на забезпеченні стабільності та створенні умов подальшого розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливого інвестиційного клімату,
 5. Про перспективний план роботи Обухівської міської ради на 2012 рік. Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Обухівської міської ради за 2011 рік

  Документ
  Про Програму соціально – економічного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської ради на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки .

Другие похожие документы..