Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Від чого залежить стиль роботи та управлінська діяльність керівника освітнього закладу? Як досягти результативного керівництва сучасною школою? Як по...полностью>>
'Исследование'
Работа выполнена в отделе лазерной и фотодинамической терапии ГУ-Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук и в К...полностью>>
'Семинар'
1 Тема 10: Внутренняя политика Русского государства в 30 - 80-е гг. XVI 13 Семинарские занятия. Ч. 1. Тема 1. Первобытнообщинный строй и раннеклассов...полностью>>
'Документ'
Сокра́т (др.-греч. Σωκράτης) (ок. 469 до н. э., Афины — 399 до н. э., там же) — древнегреческий философ, учение которого знаменует поворот от материа...полностью>>

Про затвердження Програми зайнятості населення м. Миколаєва на 2012-2013 роки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

________

*Види економічної діяльності наводяться відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 року № 512.

VІ. Надання соціальних послуг державною службою зайнятості

(тис. осіб)

Найменування показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

2012 рік (прог-нозні дані)

2013 рік (прог-нозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя (звітні дані)

у цілому за рік (очіку-вані дані)

1

2

3

4

5

6

7

1. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості протягом звітного періоду

8,301

14,087

9,095

14,495

14,75

14,75

з рядка 1:

1.1. На початок періоду

3,037

3,037

3,193

3,193

3,313

3,313

1.2. Протягом періоду

5,264

11,05

5,902

11,302

11,437

11,55

2. Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих протягом періоду

3,183

6,206

3,088

6,366

6,77

6,77

3. Чисельність безробітних громадян, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

0,792

1,467

0,846

1,45

1,505

1,505

4. Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах

0,248

0,464

0,327

1,34

1,633

1,633

1

2

3

4

5

6

7

5. Чисельність незайнятих і зайнятих громадян, яким надано інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги

10,490

22,783

20,259

27,660

23,210

23,210

6. Чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку станом на кінець періоду

2,664

3,193

3,424

3,313

3,200

3,200

VІІ. Показники сприяння зайнятості інвалідів

(осіб)

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

(очікувані дані)

2012 рік

(прогнозні дані)

2013 рік

(прогнозні дані)

1

2

3

4

5

1. Чисельність працюючих інвалідів*

4578

4550

4530

4520

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

24

20

15

15

3. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості

48

48

53

53

4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

34

25

27

27

4.1. За рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

3

3

3

3

4.2. За направленням державної служби зайнятості

31

22

24

24

1

2

3

4

5

5. Кількість наданих підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні

-

-

-

-

________

*Визначається на основі звітних даних за формою № 10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 року № 42 за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мін’юсті 13 лютого 2007 року за № 117/13384).

VIII. Координація та контроль за виконанням Програми

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

Виконавці, визначені у Програмі, щокварталу, до 10 числа місяця, що настає за звітним інформують департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради про стан виконання заходів Програми.

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради щороку, до 01 лютого, надає узагальнену інформацію профільній постійній комісії міської ради та заступнику міського голови Сапожніковій М.О.

Додатки до Програми:

1. Паспорт міської Програми зайнятості населення на 2012-2013 роки.

2. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2012-2013 роки.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми зайнятості населення м. Миколаєва

на 2012-2013 роки

Програму затверджено рішенням Миколаївської міської ради від __________

№ _________

Ініціатор: департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

Розробник Програми: департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

Співрозробники:

1. Миколаївський обласний центр зайнятості.

2. Управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради.

3. Управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради.

Відповідальний виконавець: департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

Співвиконавці:

1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

2. Адміністрації районів Миколаївської міської ради.

3. Миколаївський обласний центр зайнятості.

4. Миколаївська обласна організація роботодавців “Промисловці та підприємці Миколаївщини”.

5. Управління освіти Миколаївської міської ради.

6. Управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради.

7. Районні центри зайнятості населення м. Миколаєва.

8. Управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради.

9. Державна податкова адміністрація у Миколаївській області.

10. Територіальна державна інспекція праці в Миколаївській області.

11. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

12. Пенсійний фонд України у Миколаївській області та інші соціальні фонди.

13. Обласна рада профспілок.

14. Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів.

15. Відділ сфери послуг Миколаївської міської ради.

16. Відділ дозвільних процедур Миколаївської міської ради.

17. Відділ підприємництва та регуляторної політики Миколаївської міської ради.

18. Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради.

19. Підприємства, установи, організації.

Термін виконання: 2012-2013 роки.

Фінансування заходів Програми не потребує коштів з місцевого бюджету.

Додаток 2

до Програми

Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення

на 2012-2013 роки

Найменування заходу

Виконавці

(виконавчі органи Миколаївської міської ради,

установи, організації,

сторони соціального діалогу)

Термін

виконання

1

2

3

Сприяння забезпеченню економіки м. Миколаєва кваліфікованими кадрами

1. Забезпечити взаємодію навчальних закладів та роботодавців щодо створення шкільних факультативних груп, запровадження програм по ознайомленню з актуальними професіям на ринку праці та підготовки спеціалістів на замовлення роботодавців

Управління освіти Миколаївської міської ради,

Миколаївська обласна організація роботодавців “Промисловці та підприємці Миколаївщини” (за узгодженням)

2012-2013 роки

2. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з метою формування в суспільстві позитивного іміджу робітничих професій та підвищення соціального статусу робітника, формування активної життєвої позиції у молоді:

- здійснювати публікації у ЗМІ;

- брати участь у радіо- та телепрограмах

Управління освіти Миколаївської міської ради,

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради,

районні центри зайнятості населення,

Миколаївська обласна організація роботодавців “Промисловці та підприємці Миколаївщини” (за узгодженням)

2012-2013 роки

3. Постійно проводити моніторинг потреби м. Миколаєва у трудових ресурсах з метою визначення потреби економіки у кваліфікованих кадрах та регулювання обсягів і напрямів підготовки у навчальних закладах міста

Районні центри зайнятості населення (за узгодженням),

управління освіти Миколаївської міської ради

2012-2013 роки

Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення

4. Шляхом збереження та розвитку робочих місць, забезпечити розширення сфери застосування праці та поліпшення структури зайнятості шляхом створення та легалізації вже існуючих робочих місць:

- 8580 робочих місць у 2012 році;

- 8580 робочих місць у 2013 році

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради,

районні центри зайнятості населення (за узгодженням),

державна податкова адміністрація у Миколаївській області (за узгодженням),

Територіальна державна інспекція праці в Миколаївській області (за узгодженням)

2012-2013 роки

5. Створювати умови для розширення мережі підприємств малого та середнього бізнесу, сприяти активізації підприємницької діяльності. Надавати допомогу безробітним громадянам та підприємцям-початківцям в освоєнні основ ринкової економіки та підприємництва, розробці бізнес-планів, реєстрації їх як суб’єктів підприємницької діяльності та інформувати їх про порядок укладання трудових договорів з найманими працівниками

Адміністрації районів Миколаївської міської ради,

районні центри зайнятості населення (за узгодженням),

Миколаївська обласна організація роботодавців “Промисловці та підприємці Миколаївщини” (за узгодженням),

відділ сфери послуг Миколаївської міської ради,

відділ дозвільних процедур Миколаївської міської ради,

відділ підприємництва та регуляторної політики Миколаївської міської ради,

Державна податкова адміністрація у Миколаївській області (за узгодженням)

2012-2013 роки

6. Забезпечити проведення інформаційної роботи з роботодавцями щодо підвищення рівня зайнятості населення шляхом укомплектування вільних робочих місць, створення робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці у сфері інноваційної та високотехнологічного виробництва, у сфері послуг та туризму, у т.ч. шляхом працевлаштування безробітних на дотаційні робочі місця

Управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради,

департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради,

відділ сфери послуг Миколаївської міської ради,

відділ дозвільних процедур Миколаївської міської ради,

відділ підприємництва та регуляторної політики Миколаївської міської ради,

управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради,

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

адміністрації районів Миколаївської міської ради,

районні центри зайнятості населення (за узгодженням)

2012-2013 роки

7. Вживати заходи щодо залучення інвестицій на підприємства машино- та суднобудування, легкої, харчової та добувної промисловості, виготовлення будівельних конструкцій та матеріалів з метою розширення сфери використання праці незайнятих громадян, передбачивши пріоритетність створення нових високотехнологічних та модернізацію вже існуючих робочих місць

Управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради,

керівники провідних промислових підприємств міста (за узгодженням)

2012-2013 роки

Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин

8. Забезпечити проведення заходів з легалізації зайнятості в рамках районних та міських комісій. Сприяти надходженню до міського бюджету коштів за рахунок створення робочих місць та легалізації діючих

ДПА в Миколаївській області (за узгодженням),

Територіальна державна інспекція праці в Миколаївській області (за узгодженням),

адміністрації районів Миколаївської міської ради,

відділ сфери послуг Миколаївської міської ради,

відділ дозвільних процедур Миколаївської міської ради,

відділ підприємництва та регуляторної політики Миколаївської міської ради,

управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради,

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

районні центри зайнятості населення (за узгодженням),

Пенсійний фонд України у Миколаївській області (за узгодженням) та інші соціальні фонди

2012-2013 роки

9. Проводити вивчення, надавати консультативну допомогу та аналіз виконання пунктів укладених колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності у частині забезпечення продуктивної зайнятості населення

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

2012-2013 роки

10. Забезпечити формування рівних можливостей у сфері праці, що сприятиме усуненню дискримінації та нерівності між чоловіками та жінками, іншими неконкурентноспроможними категоріями на ринку праці

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

районні центри зайнятості населення (за узгодженням),

Миколаївська обласна організація роботодавців “Промисловці та підприємці Миколаївщини” (за узгодженням),

обласна рада профспілок (за узгодженням)

2012-2013 роки

11. Для надання правової допомоги та оперативного вирішення проблемних питань громадян у сфері зайнятості та трудових відносин забезпечити функціонування “гарячої” телефонної лінії для звернення громадян

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

районні центри зайнятості населення (за узгодженням)

2012-2013 роки

Підвищення професійної якості працівників

12. Професійний кваліфікований склад робочої сили формувати відповідно до потреб та ситуації на ринку праці завдяки:

- професійному навчанню, підвищенню кваліфікації персоналу на виробництві відповідно до вимог сучасного виробництва;

- продуктивній діяльності базових центрів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а саме:

- Центру підготовки персоналу державного підприємства “Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря”-“Машпроект”;

- ПАТ ”Чорноморський суднобудівний завод”;

- навчального центру державного підприємства “Суднобудівний завод ім. 61 комунара”;

- Південної академії підвищення кваліфікації кадрів Міністерства промислової політики України;

- ПАТ “Миколаївський суднобудівний завод “Океан”

Районні центри зайнятості населення (за узгодженням),

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

підприємства, установи та організації (за узгодженням)

2012-2013 роки

13. Систематично вивчати стан використання робочої сили, професійного навчання та підвищення кваліфікації кадрів на підприємствах, в установах та організаціях міста різних форм власності. Надавати консультативну допомогу підприємствам щодо професійного розвитку персоналу відповідно до чинного законодавства, зокрема Концепції державної системи професійної орієнтації населення, Положення про професійне навчання кадрів на виробництві та інших нормативних документів

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

2012-2013 роки

14. Організовувати роботу щодо професійної орієнтації молоді як однієї з найбільш вразливих категорій населення з метою формування професійних намірів учнів та вибору майбутньої професії

Управління освіти Миколаївської міської ради,

управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради,

районні центри зайнятості населення (за узгодженням)

2012-2013 роки

15. З метою набуття практичного досвіду організовувати на підприємствах, установах організаціях міста проходження стажування молоді з числа студентів та випускників навчальних закладів, у тому числі зареєстрованих у службі зайнятості

Районні центри зайнятості населення (за узгодженням),

управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради,

управління освіти Миколаївської міської ради,

Миколаївська обласна організація роботодавців “Промисловці та підприємці Миколаївщини” (за узгодженням)

2012-2013 роки

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту

і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

16. Забезпечити бронювання робочих місць на діючих підприємствах та здійснювати працевлаштування на заброньовані робочі місця осіб, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, зокрема різних категорій молоді та осіб звільнених з місць позбавлення волі; продовжувати співпрацю із заінтересованими службами, з метою прискорення працевлаштування цих категорій громадян

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

підприємства, установи та організації міста (за узгодженням),

районні центри зайнятості (за узгодженням)

2012-2013 роки

17. Сприяти працевлаштуванню громадян, які нездатні на рівних конкурувати на ринку праці, шляхом надання дотацій роботодавцям, в тому числі молоді на перше робоче місце відповідно до Закону України “Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю”

Районні центри зайнятості (за узгодженням),

підприємства, установи та організації міста (за узгодженням)

2012-2013 роки

18. З метою формування позитивної мотивації до праці, зміни ставлення до можливості оволодіння новою професією забезпечити надання повного обсягу профорієнтаційних послуг особам, які звертаються за послугами до центрів зайнятості, шляхом проведення індивідуальних та групових консультацій

Районні центри зайнятості (за узгодженням),

управління у справах сім’ї та молоді Миколаївської міської ради,

управління освіти Миколаївської міської ради,

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

2012-2013 роки

19. Забезпечити надання профорієнтаційних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство.

Організовувати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації інвалідів за професіями відповідно до потреб ринку та рекомендації МСЕК з метою забезпечення їх трудової реабілітації, сприяння у працевлаштуванні та підвищення їх конкурентоспроможності.

Забезпечити ефективне співробітництво між центрами зайнятості, департаментом праці та соціального захисту населення, представниками профспілок щодо взаємодії з питань професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (за узгодженням),

підприємства, установи та організації (за узгодженням),

районні центри зайнятості (за узгодженням)

2012-2013 роки

Регулювання трудових міграцій громадян України

20. Проводити інформування населення щодо попередження наслідків нелегальної трудової міграції

Миколаївський обласний центр зайнятості,

районні центри зайнятості (за узгодженням),

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

управління у справах сім’ї та молоді Миколаївської міської ради,

управління освіти Миколаївської міської ради

2012-2013 роки

21. Забезпечувати розгляд заяв роботодавців щодо видачі, продовження дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства. Здійснювати контрольні заходи стосовно роботодавців, які використовують працю іноземних громадян та осіб без громадянства щодо додержання ними чинного законодавства про зайнятість, у тому числі і при використанні праці іноземців

Миколаївський обласний центр зайнятості

2012-2013 роки

Надання соціальних послуг незайнятим громадянам

та профілактика настання безробіття

22. Проводити роботу щодо підвищення якості та ефективності надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним шляхом працевлаштування, професійного навчання, залучення до участі в оплачуваних громадських роботах

Районні центри зайнятості (за узгодженням).

2012-2013 роки

23. Забезпечити в межах фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття:

- працевлаштування безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, шляхом надання дотації роботодавцям відповідно до чинного законодавства;

- створення умов для самостійної зайнятості населення з числа зареєстрованих безробітних шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

Районні центри зайнятості (за узгодженням).

2012-2013 роки

24. Здійснювати систематичну актуалізацію та поповнення банку вакансій, проведення заходів з безробітними для ефективного забезпечення роботодавців необхідними кадрами

Районні центри зайнятості (за узгодженням)

2012-2013 роки

25. Забезпечити проведення профорієнтаційної та інформаційно-консультаційної роботи з випускниками загальноосвітніх, вищих та професійно-технічних навчальних закладів стосовно ситуації на ринку праці, діючих механізмів сприяння їх працевлаштуванню

Районні центри зайнятості (за узгодженням)

2012-2013 роки

26. Забезпечити підвищення конкурентоспроможності безробітних, які зареєстровані в службі зайнятості, шляхом організації їх професійного навчання з урахуванням потреб ринку праці, зокрема за індивідуальним замовленням роботодавців та із стажуванням на підприємствах і в організаціях

Районні центри зайнятості (за узгодженням),

управління освіти Миколаївської міської ради,

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

підприємства, установи та організації міста (за узгодженням)

2012-2013 роки

27. Забезпечити розширення видів оплачуваних громадських робіт з урахуванням професійного складу безробітних та соціально-економічних потреб міста; активізувати співпрацю з місцевими органами виконавчої влади та роботодавцями щодо збільшення видатків на організацію та проведення громадських робіт за рахунок коштів місцевих бюджетів, підприємств.

Сприяти працевлаштуванню на постійну роботу безробітних після участі в оплачуваних громадських роботах на підприємства, в організації та установи, в тому числі в соціальній сфері

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

районні центри зайнятості (за узгодженням),

підприємства, установи та організації міста (за узгодженням)

Щороку

28. Забезпечити ефективне використання форм та механізмів співпраці з роботодавцями, а також безробітними для прискорення повернення їх до продуктивної зайнятості, зокрема через проведення спільних семінарів, круглих столів, конференцій тощо.

Активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу з метою підвищення інформованості громадськості про права громадян у сфері зайнятості, можливості служби зайнятості щодо надання соціальних послуг

Районні центри зайнятості (за узгодженням),

підприємства, установи та організації міста (за узгодженням),

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

2012-2013 роки

29. Проводити профілактичні заходи для вивільнюваних працівників з метою їх адаптації до умов ринку праці та запобігання безробіттю

Районні центри зайнятості (за узгодженням)

2012-2013 рокиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Про виконання Програми економічного І соціального розвитку м. Вінниці за 2009 рік та Програму

  Документ
  Міська рада відзначає, що завдяки реалізації ефективних адміністративних рішень міської влади, напруженої роботи підприємств, організацій та установ міста протягом року вдалось зменшити негативний вплив фінансової та економічної кризи,
 2. Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року №927 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки І надзвичайних ситуацій», керуючись статтями 6,39 закон

  Закон
  З метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації дій органів управління, сил та засобів відповідної ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій,
 3. Р І шенн я від 21. 12. 2010 р. №652 Про затвердження Плану роботи виконавчих органів Комсомольської міської ради на 2011 рік Відповідно до ст. 51 Закон

  Закон
  Відповідно до ст. 51 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Регламентом виконавчого комітету (розділ III), з метою організаційного забезпечення виконання задач господарського і соціально-культурного будівництва
 4. Програми економічного І соціального розвитку Чернівецької області на 2010 рік

  Документ
  Роботу місцевих органів виконавчої влади у 2010 році зосереджено на забезпеченні стабільності та створенні умов подальшого розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливого інвестиційного клімату,
 5. Про перспективний план роботи Обухівської міської ради на 2012 рік. Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Обухівської міської ради за 2011 рік

  Документ
  Про Програму соціально – економічного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської ради на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки .

Другие похожие документы..