Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
17.05.1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование высшее профессиональное, заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия №24», не яв...полностью>>
'Документ'
Отца моего я не помню. Он умер, когда мне было два года. Мать моя вышла замуж в другой раз. Это второе замужество принесло ей много горя, хотя и было ...полностью>>
'Программа'
Уравнения Максвелла в среде. Материальные уравнения. Комплексная диэлектрическая проницаемость и показатель преломления, их пространственная и временн...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Работа выполнена в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича и в Научно-техническом центре АРГУС...полностью>>

Сфери застосування програми 4 4 5 об’єм запланованих робіт загальна логіка здійснення заходу

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

З. Рівні можливості

Рівні можливості є одним із пріоритетів горизонтального рівня, поряд із охороною довкілля, як встановлено в положеннях і директивах з політики Структурного фонду. Питання гендерної перспективи також має враховуватись там, де це доцільно, у процесі прийняття рішень, і таким чином, теж стає «головним напрямком».. Це означає, що всі показники мають містити, де доцільно, розбивку щодо гендерних питань. Наприклад, створені/збережені робочі місця і новостворені компанії є типовим прикладом для вивчення гендерної рівності.

Пропозиція щодо горизонтального показника головного напрямку у сфері рівних можливостей полягає в класифікуванні , на рівні подачі заявки на виконання проекту, всіх проектів за наступними категоріями:

З точки зору врахування рівних можливостей, чи є проект:

 1. нейтральний

 2. спрямований на дотримання рівних можливостей (низький рівень можливостей)

 3. проект, спрямований на встановлення рівних можливостей (від середнього до високого рівня можливостей)

Крім вищезгаданого головного напрямку, існує певна кількість специфічних показників, які є особливо корисними для вимірювання прогресу щодо рівних можливостей, такі, як число жінок-підприємців, які реалізують проекти в регіонах або загальні показники зайнятості, які вимірюють кількість робочих місць для жінок.

Профільні показники продукту*

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(166)

Послуги з підтримки соціальної економіки

Організації та програми, які отримують фінансову підтримку

Число

Профільні показники результату

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(161)

Жінки в підприємництві

Жінки, які реалізують проекти

Кількість (державні/приватні)

Профільні показники впливу*

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

25

Конкретні заходи для жінок

Збільшення частки жінок, зайнятих на ринку праці

%

И. Розвиток міст

Міста відіграють значну роль в європейській економіці. Вони є центрами спілкування, культури, творчості, інновацій та підприємництва, але також і джерелом надмірного споживання енергії і великого забруднення. Це означає, що роль міст як полюсів економічного зростання в регіонах має підтримуватися, але також і те, що саме міста мають відповідати за стан довкілля та відновлення міського середовища.

Профільні показники продукту*

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(352)

Розвиток громади

Підтримка проектів громадських організацій

Число

(352)

Відновлення міст

Підтримка проектів, спрямованих на відновлення міського середовища

Число

Профільні показники результату

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(352)

Привабливість

території

Розвиток бізнесу/торгівлі на відновленій території

Число

Профільні показники впливу

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(35)

Робочі місця (створені та збережені)

Робочі місця в компанії або організації, створені або збережені в результаті підтриманих проектів щодо розвитку міст

Число і відсоток ( %) загальної кількості робочих місць (чоловіки/жінки)

І. Рибне господарство

Заходи в цій галузі стосуються 5 пріоритетів: врегулювання риболовлі, модернізація рибопромислового флоту, обробка, торгівля та реклама продукції, аквакультура, та інші допоміжні заходи (включаючи, портове оснащення, соціально-економічні заходи і підтримка організацій-виробників).

Профільні показники продукту*

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(142)

Рибопромислові судна

Рибопромислові судна, які перебувають в порту для ремонту та огляду (брухт, модернізація, заміна)

Число/тоннаж

Профільні показники результату

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(142)

Вилов риби

Вилов риби суднами, що стоять в порту для ремонту та огляду, за останній рік їх діяльності

Тонни/рік/види риб

Профільні показники впливу

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(142)

Вичерпний запас риби

Зменшення вилову вичерпних запасів риби

Тонни, відповідно до видів риб

Додаток 3: Приклади показників моніторингу та оцінювання

Цей перелік базується на категоризації сфер втручання і надає декілька прикладів показників моніторингу та оцінювання по кожній категорії. Цей перелік є показовим і спрямований на підтримку створення національних систем показників.

Цей перелік включає показники продукту, результату і впливу у найбільш важливих 3-значних категоріях, хоча він не повинен видаватися надмірним.

Він також має допомогти відібрати показники результативності. Спеціальний керівний посібник був підготовлений відділом послуг Комісії з метою допомоги країнам-членам у запровадженні схеми резерву результативності виконання (performance reserve scheme) (Робочий документ 4).

Необхідно відмітити, що жодна з вищезгаданих вимог не є обов’язковою для Комісії. Ці запропоновані показники, втім, створені для полегшення моніторингу та оцінки програм.

ПРИКЛАДИ ПОКАЗНИКІВ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ

 1. Сфера виробництва

N.B. Дані щодо робочих місць, створених або збережених, мають у випадку необхідності, ділитися відповідно до чоловічої/жіночої статі.

Сфери втручання

Продукт

Результат

Вплив

13 Сприяння адаптації та розвитку сільської місцевості

1306 Реновація і розвиток сіл і захист та збереження їх культурно-історичної спадщини

 • відновлена площа (м2) в населених пунктах/ автошляхах в сільській місцевості;

 • кількість відновлених будівель;

 • кількість проектів, що отримують фінансову підтримку.

 • Кількість жителів, які проживають в місцевості (радіусом менше, ніж 1 км) відновленої площі

 • Кількість підприємств/одиниць роздрібної торгівлі, створених в регіоні, якому було надано допомогу

 • Створені/збережені протягом 2 років робочі місця (кількість і % від загальної кількості робочих місць);

 • % жителів, які бажають залишитися в регіоні протягом наступних 5 років.

1309 Розвиток і покращення інфраструктури, повязаної з розвитком сільського господарства

 • Кількість проектів, в рамках яких надається допомога

14 Рибне господарство

142 Відновлення і модернізація рибопромислового флоту

 • Кількість володарів суден, яких було проінструктовано;

 • Кількість /тонаж рибопромислових суден, знятих з експлуатації для ремонту і огляду (брухт, модернізація, заміна).

 • Вилов риби суднами, знятими з експлуатації для ремонту та огляду, за останній рік їх роботи (тони/рік/види риб)

 • Зменшення вилову вичерпних запасів риби (тони по видах)

 • % запасів риби, виловленої понад мінімально дозволений біологічний рівень (МДБР)

143 Обробка, маркетинг і реклама продукції рибальства

 • Перероблена продукція, тони/рік

 • Збільшення переробної потужності (%).

 • Створені/збережені протягом 2 років робочі місця (кількість і % від загальної кількості робочих місць);

 • Додана вартість на працівника, протягом двох років.

144 Аквакультура

 • Кількість ферм, що отримують фінансову підтримку

 • Додаткова спроможність субсидованих ферм (тони/рік).

 • Кількість рибаків, які повернулися до аквакультури.

 • Відсоток (%) збільшення виробництва фермами, яким було надано допомогу (тони/рік) після одного року;

 • Додана вартість ферм, яким було надано допомогу, через 1 рік (%);

 • Додана вартість на працівника ферм після одного року (%);

 • Створені/збережені протягом 2 років робочі місця (кількість і % від загальної кількості робочих місць)

145 Обладнання риболовних портів і захист прибрежних морських зон

 • Збудована або відновлена потужність порту (кількість суден, тонаж);

 • Кількість портових об’єктів або площа реконструйованої території (га).

 • Середній час обороту судна в порту

 • Тонаж суден, що використовують порт після одного року;

 • Улов риби (тони/рік/види);

 • Площа (м2) портових об’єктів закуплених або орендованих;

 • Зменшення кількості нещасних випадків (%);

 • Додана вартість, вироблена на території порту (%);

 • Створені/збережені протягом 2 років робочі місця (кількість і % від загальної кількості робочих місць)

Сфери втручання

Продукт

Результат

Вплив

147 Заходи, здійснені професіоналами, (включаючи професійну освіту, малий прибережний лов)

 • Кількість існуючих визнаних кваліфікацій;

 • Обсяг навчання (години на кількість фахівців, кваліфікацію яких було підвищено);

 • Кількість перекваліфікованих колишніх рибаків.

% фахівців, які успішно проходять курс перекваліфікації (чоловіки/жінки).

Створені/збережені протягом 2 років робочі місця (кількість і % від загальної кількості робочих місць)

15 Допомога великим бізнес організаціям

151 Інвестиції у фізичні активи (заводи та обладнання, спільне фінансування державної допомоги)

 • Число великих компаній,, які отримують фінансову підтримку

 • Прямі приватні інвестиції у фірми, що отримують фінансову підтримку (в мільйонах євро і % від загальних інвестицій);

 • Побудовані / відновлені виробничі приміщення, площа (м2).

 • Створені/збережені протягом 2 років робочі місця (кількість і % від загальної кількості робочих місць);

 • Збільшення обсягу обороту фірм, що отримують фінансову підтримку, після двох років (%).

152 Екологічно-безпечні технології, чисті та економічні енергетичні технології

 • Кількість екологічних аудитів, яким було надано фінансову підтримку;

 • Кількість компаній, що отримують консультації експертів з екологічних питань;

 • Кількість фірм, що отримують фінансову підтримку для запровадження екологічних технологій і розробки еко-продуктів.

 • Кількість фірм-бенефіціарів, нещодавно створених в екологічному секторі;

 • % фірм, які пройшли сертифікацію щодо дотримання екологічних норм.

 • Збільшення обсягу в обороті фірм, що отримали допомогу, в екологічному секторі, після двох років (%);

 • Кількість запроваджених нових продуктів / процесів;

 • Екологічний вплив від діяльності фірм – зниження рівня забруднення навколишнього середовища (CO2, NOx і т.д. у %).

153 Консультаційні послуги бізнесу (включаючи вихід на міжнародний ринок, експортний та екологічний менеджмент, закупівля технологій).

 • Кількість фірм, що отримали допомогу;

 • Кількість наданих консультаційних послуг.

 • Кількість фірм, які стали новими експортерами;

 • Кількість фірм, які експортують продукцію на нові ринки;

 • Відсоток (%) фірм, задоволених наданими послугами

 • Частка (%) продажу на експорт в обороті підтриманих фірм після 18 місяців;

 • Збільшення доданої вартості фірм після 18 місяців

 • Створені/збережені протягом 2 років робочі місця (кількість і % від загальної кількості робочих місць).

154 Надання послуг зацікавленим сторонам (охорона здоровя і безпека, опікування особами на утриманні)

 • Кількість фірм, що отримують фінансову підтримку;

 • Кількість дитячих ясел, що отримують фінансову підтримку.

 • Відсоток (%) працівників, які отримують доступ до наданих послуг;

 • Рівень задоволеності клієнтів (жінки/чоловіки).

 • Створені/збережені протягом 2 років робочі місця (кількість і % від загальної кількості робочих місць).

155 Розробка нових фінансових інструментів і методів

 • Кількість/обсяг гарантійних фондів, що отримують фінансову підтримку;

 • Кількість лізингових операційних схем, що отримуюють фінансову підтримку.

 • Кількість компаній, задоволених наданим фінансуванням.

 • Створені/збережені протягом 2 років робочі місця (кількість і % від загальної кількості робочих місць).

Сфери втручання

Продукт

Результат

Вплив

16 Допомога малим та середнім підприємствам (МСП) і ремісництву

161 Інвестиції в матеріальні активи (підприємства і обладнання, спільне фінансування державної допомоги)

 • Кількість МСП, які отримують фінансову підтримку (якими володіють чоловіки/жінки);

 • Кількість нових МСП, які отримують фінансову підтримку (якими володіють чоловіки/жінки).

 • Збільшення обсягу продажів у МСП (в мільйонах євро);

 • Прямі приватні інвестиції у фірми, що отримують фінансову підтримку (в мільйонах євро і % від загальних інвестицій);

 • Кількість жінок , які фінансують приватні проекти (% від загальної кількості)

 • Рівень виживання нових МСП, які отримують фінансову підтримку і функціонують через 18 місяців діяльності (%);

 • Створені/збережені протягом 2 років робочі місця (кількість і % від загальної кількості робочих місць).

 • Збільшення обсягу обороту фірм, що отримують фінансову підтримку після двох років діяльності(%).

162 Екологічно-безпечні технології, чисті та економічно вигідні енергетичні технології

 • Кількість фірм, які отримують фінансову підтримку для запровадження екологічних технологій і розробки еко-продуктів;

 • Кількість субсидованих екологічних аудитів,;

 • Кількість МСП, залучених до транскордонних проектів;

 • Кількість МСП, що отримують консультації експертів з екологічних питань.

 • Кількість фірм-бенефіціарів, нещодавно створених в екологічному секторі;

 • % фірм, які пройшли сертифікацію щодо дотримання екологічних норм;

 • Зменшення енерговитрат МСП (%) у мільйонах євро);

 • Прямі приватні інвестиції у фірми, що отримують фінансову підтримку (в мільйонах євро і % від загальних інвестицій).

 • Збільшення обсягу обороту фірм, що отримали допомогу, в екологічному секторі, після двох років діяльності;

 • Кількість запроваджених нових продуктів / процесів;

 • Збільшення обсягу продажу екологічно безпечної продукції (%);

 • Створені/збережені протягом 2 років робочі місця (кількість і % від загальної кількості робочих місць).

 • Екологічний вплив від діяльності фірм – зниження рівня забрудненості навколишнього середовища (CO2, NOx і т.д. у %).

163 Консультаційні послуги для бізнесу (інформація, розробка бізнес-планів, консультаційні послуги, маркетинг, планування, вихід на міжнародний ринок, екологічний менеджмент, закупівля технологій).

 • Кількість МСП (якими володіють чоловіки/жінки), які отримують консультаційні послуги.

 • Кількість МСП, які стали новими експортерами;

 • Кількість МСП, які експортують на нові ринки;

 • % МСП, задоволених наданими послугами.

 • Частка (%) продажу на експорт в обороті підтриманих МСП після 18 місяців;

 • Збільшення доданої вартості фірм після 18 місяців;

 • Створені/збережені протягом 2 років робочі місця (кількість і % від загальної кількості робочих місць).

164 Спільні бізнес-послуги (майно фірм, інкубатори системи допомоги новим підприємствам, стимулювання, рекламні послуги, створення мережі контактів, конференції, торгівельні ярмарки)

 • Створені промислові майданчики (в гектарах);

 • Кількість проектів, що отримують фінансову підтримку.

 • Прямі приватні інвестиції у фірми, що отримують фінансову підтримку (в мільйонах євро і % від загальних інвестицій);

 • Рівень задоволеності бенефіціарів (жінки/чоловіки).

 • Збільшення доданої вартості після 18 місяців;

 • Створені/збережені протягом 2 років робочі місця (кількість і % від загальної кількості робочих місць).

 • Фірми в регіонах, з яких % МСП - постачальників підприємствам, яким було надано допомогу після 18 місяців.

165 Розробка нових фінансових інструментів і методів

 • Кількість/обсяг венчурних і стартових капіталів, що отримують фінансову підтримку;

 • Кількість/обсяг гарантійних фондів, що отримують фінансову підтримку;

 • Кількість лізингових операційних схем, що отримуюють фінансову підтримку.

 • Кількість створених / розвинутих компаній

(чоловіки/жінки).;

 • Кількість МСП, задоволених наданим фінансуванням (чоловіки/жінки).

 • Створені/збережені протягом 2 років робочі місця (кількість і % від загальної кількості робочих місць).

166 Послуги з підтримки соціальної економіки (догляд за особами на утриманні, охорона здоровя і безпека, культурні заходи)

 • Кількість організацій та проектів, що отримують фінансову підтримку;

 • Кількість громадських організацій, проекти яких були схвалені.

 • % організацій, розташованих в бідних приміських зонах або члени яких проживають в бідних приміських зонах;

 • Середня відсотка відсоткова ставка (у % ) від стандартних комерційних ставок.

 • Кількість активного дорослого населення (чоловіки/жінки) в громадських організаціях, яким було надано допомогу, після одного року;

 • % дорослого населення (чоловіки/жінки) громадських організацій, яким було надано допомогу;

 • Кількість місцевого населення (чоловіки/жінки), що звертаються за консультаціями щодо заборгованості і місцевими річними кредитами після одного року;

 • % користувачів, які успішно ліквідували заборгованість після одного/трьох років.

17 Туризм

171 Інвестиції в матеріальні активи (інформаційні центри, туристичне житло, харчування, інфраструктура)

 • Кількість створених або покращених ліжок;

 • Кількість побудованих/оновлених готелів;

 • Кількість створених/покращених центрів розваг;

 • Нові створені туристичні бізнесі (яким володіють чоловіки/жінки).

 • Кількість створених або покращених ліжок;

 • Кількість діб, проданих за рік, в туристичних помешканнях (після одного року);

 • Рівень задоволеності клієнтів (чоловіків/жінок у %).

 • додана вартість за рік (%);

 • Створені/збережені протягом 2 років робочі місця (кількість і % від загальної кількості робочих місць).

172 Нематеріальні інвестиції (розвиток і надання туристичних послуг, спорт, культура та дозвілля, культурно-історична спадщина)

 • Кількість господарських одиниць, які отримують фінансову підтримку;

 • Кількість фестивалів і заходів, які отримують фінансову підтримку.

 • Середня вартість проживання (в євро на одну особу);

 • Середня кількість візитерів на день.

 • Кількість візитів в рік до об’єктів, що отримали допомогу;

 • Вироблена додана вартість (%);

 • Створені/збережені протягом 2 років робочі місця (кількість і % від загальної кількості робочих місць).

173 Спільні послуги для туристичної галузі (включаючи, рекламні заходи, створення мережі контактів, конференції та торгівельні ярмарки)

 • Надана площа (м2). Кількість нових прорекламованих маркетингових ініціатив/проектів;

 • Кількість організованих конференцій/виставок.

 • % конференцій/виставок, пов’язаних з місцевою економічною діяльністю;

 • Рівень задоволеності бенефіціарів (чоловіки/жінки у %).

 • Кількість комерційних контактів для місцевих фірм завдяки діяльності центру після одного року;

 • Кількість фірм, що використовували центр для реклами після одного року.

174 Професійна освіта

 • Кількість існуючих визнаних кваліфікацій;

 • Обсяг отриманого навчання (години на кількість навчених фахівців)

 • % навчених фахівців, які успішно завершили курс (чоловіки/жінки)

18 Дослідження, розвиток технологій та інновацій (ДРТІ)

181 Дослідницькі проекти в університетах та науково- дослідних інститутах

 • Кількість дослідницьких проектів, яикм було надано пдітримку;

 • Кількість студентів-дослідників, які отримали підтримку (чоловіки/жінки).

 • % успішно завершених проектів (публікацій, тощо);

 • Кількість дослідників-здобувачів наукового ступеню, які отримали підтримку (чоловіки/жінки);

 • Ріст кадрів в ДРТІ (кількість і % від загальної кількості посад, чоловіки/жінки)

 • Кількість патентів наслідок за результатами розроблених інновацій;

 • Кількість нових фірм, започаткованих науковцями.

182 Передача технологій та інновацій, створення мереж і партнерства між бізнес-структурами і/або науково-дослідними інститутами

 • Кількість фірм, які отримують фінансову підтримку для реалізації проектів в галузі ДРТІ та закупівлі технологій;

 • Кількість консультаційних/навчальних сесій;

 • Кількість МСП, що отримали допомогу;

 • Кількість проектів співробітництва між фірмами та науково-дослідними установами, що отримали підтримку.

 • Кількість місцевих підприємств, залучених до підтримки спільних дослідницьких проектів (з них МСП);

 • Збільшення інвестицій в сферу ДРТІ підприємствами, залученими в спільні проекти;

 • % МСП, задоволені послугами.

 • Кількість домовленостей щодо співробітництва між науково-дослідними установами і фірмами, що отримали допомогу через один рік;

 • Кількість залучених регіональних підприємств, що позитивну мають позитивну тенденцію до продовження діяльності після 18 місяців (з них МСП);

 • Кількість фірм, що отримали допомогу, і закуповують патенти, ліцензії або залучені до проектів співробітництва (після 1 року);

 • Кількість нових продуктів/процесів, що реалізуються фірмами, які отримують фінансову підтримку;

 • Вироблена додана вартість після двох років;

 • Створені/збережені протягом 2 років робочі місця (кількість і % від загальної кількості робочих місць).

183 Інфраструктура

ДРТІ

 • Площіа території (га), що стала доступною;

 • Побудована/відремонтована виробнича площа (м2);

 • Кількість спільно створених послуг.

 • Кількість створених робочих місць в сфері досліджень і розробок (еквівалент зайнятості повний робочий день, чоловіки/жінки);

 • Кількість МСП, що мають доступ до спільних послуг.

 • Кількість створених малих фірм (після одного року);

 • Кількість створених малих високотехнологічних фірм (після одного року);

 • Створені/збережені протягом 2 років робочі місця (кількість і % від загальної кількості робочих місць).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Цільові екологічні програми 12 > Доступ до інформації 13 > Екологічна просвіта 14 > Участь громадськості у здійсненні екологічної політики міста 14

  Документ
  Моніторинг проводився в рамках проекту «Від громадського моніторингу бюджетного процесу – до ефективного соціального партнерства», який виконує Миколаївський міський фонд ЛАСКА «Сприяння економічним і соціальним реформам» за підтримки
 2. М. Ф. Лесів Про усунення порушень у сфері земельного закон

  Закон
  З метою усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, Земельним кодексом України, протоколом Духовної
 3. Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 році

  Документ
  1. Підвищення рівня поінформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у різних сферах
 4. Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження методичні вказівки

  Документ
  до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень», «Кількісні методи соціологічних досліджень», «Якісні методи соціологічних досліджень»,
 5. Передмова загальна частина

  Лекція
  Із здобуттям незалежності Україна проголосила політичний курс, що спрямований на побудову ринкової економіки. На жаль, панування понад півстоліття системи адміністративного планування зумовило існування серйозних перешкод на шляху

Другие похожие документы..