Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Около 300 лет в Литве существует русская диаспора. Основную её часть составляют потомки переселенцев второй половины XVII – первой половины XVIII вв....полностью>>
'Документ'
о ходе выполнения Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольстви...полностью>>
'Доклад'
(ДОКЛАД НА ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТ...полностью>>
'Документ'
1.1. Премия администрации Краснодарского края в области науки, образования и культуры (далее – премия) является высшим признанием заслуг деятелей нау...полностью>>

Сфери застосування програми 4 4 5 об’єм запланованих робіт загальна логіка здійснення заходу

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Г. Телекомунікації та інформаційне суспільство

Швидкий розвиток телекомунікацій та інформаційного суспільства (ІС) відкрив нові широкі можливості для економічного розвитку. Він розширив комерційні можливості компаній та може допомогти периферійним регіонам утримати рівень зайнятості та розробити нові сфери діяльності (торгівля через мережу Інтернет, наприклад), менш залежні від факторів місцезнаходження.

Ефективна структура телекомунікацій є основною умовою для такого виду послуг і загального доступу до Інформаційного Суспільства, навіть якщо вона і не єдина. Інші заходи щодо цього пріоритетного напрямку також включають просування, наприклад, нових телекомунікаційних послуг і / або послуг у сфері інформаційних технологій.

Профільні показники продукту* (Код: див. додаток І)

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(322)

Перетворення даних в цифрову форму (оцифрування)

Цифрові телефонні лінії

Число і відсоток (%) зростання

(324)

Початок експлуатації інформаційних технології

Новостворені компанії, які надають послуги у сфері інформаційних технологій

Число

Профільні показники результату

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(324)

Послуги у сфері інформаційних технологій

Розробка і отримання прибутку малими та середніми підприємствами від надання послуг у сфері інформаційних технологій,

Число і відсоток (%) зростання

(324)

Послуги у сфері інформаційних технологій

Наявність доступу до мережі Інтернет (серверів/модемів) у зоні місцевого телефонного зв’язку

Число

Профільні показники впливу

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(32)

Кількість (створених) робочих місць

Додаткові робочі місця в компанії або установі, створені в результаті виконання проектів щодо підтримки Інформаційного Суспільства

Число і відсоток ( %) загальної кількості робочих місць (чоловіки/жінки)

Код* () : див. додаток І

Д. Навколишнє середовище

Стан навколишнього середовища в Європі все ще викликає занепокоєння з точки зору якості грунту, води та повітря. Зусилля щодо екологічної інфраструктури в таких сферах, як переробка стічних вод або водопостачання є важливими факторами для економічного розвитку регіонів. Інші фактори, які сприяють покращенню стану довкілля – це сприяння чистим технологіям, підвищення кваліфікації і застосування таких механізмів, як екологічний аудит малих і середніх підприємств.

Пропозиція щодо горизонтального показника для визначення головного напрямку екологічної пріоритетності полягає в класифікуванні проектів на стадії подання заявок за наступними категоріями:

Чи проект:

 1. екологічно позитивний?

 2. Екологічно нейтральний?

 3. Екологічно негативний?

Профільні показники продукту *

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(345)

Обробка та очистка стічних вод

Підвищення потужностей заводів з обробки та очистки стічних вод

m3

(343)

Ліквідація відходів та їх повторне використання

Потужності, створені на установках з утилізації та/або переробки відходів

зростання ваги у тоннах (%)

(162, 18, 344)

Екологічні технології

Компанії, які отримують фінансову підтримку для запровадження екологічних технологій або для розробки екологічних продуктів

кількість (з них нові МСП)

Профільні показники результату

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(343)

Населення, яке отримує послуги (ліквідація відходів)

Домогосподарства, які обслуговуються по збору муніципальних твердих відходів

Число та відсоток (%) населення

(344, 345)

Населення, яке отримує послуги (водопостачання)

Домогосподарства, що обслуговуються новими чи модернізованими мережами або системами водопостачання

Число та відсоток (%) населення

Профільні показники впливу

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(1,2,3)

Зменшення рівня забрудненості

Екологічний вплив в контексті зменшення рівня забрудненості (CO2, NOx)

зменшення (у %)

(16, 18, 34)

Зайнятість (створені та збережені робочі місця)

Робочі місця, створені в компанії або організації, в результаті підтримки екологічних проектів

Число і відсоток ( %) загальної кількості робочих місць (чоловіки/жінки)

Е. Наукові дослідження та розробки, технології та інновації (НДРТІ)

Сприяння розвитку наукових досліджень та розробок, технологій та інновацій (НДРТІ ) в регіонах є основою для майбутнього економічного зростання і створення нових видів діяльності. Пріоритети для Спільноти, таким чином, полягають в поліпшенні інноваційної спроможності в регіонах, зокрема, в МСП, в сприянні налагодженню взаємодії між науково-дослідними інститутами та компаніями в регіоні, країнах-членах та Співтоваристві, а також у розвитку людських ресурсів через підвищення кваліфікації.

Профільні показники продукту*

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(182)

Налагодження взаємодії

Спільні науково-дослідні проекти (підтримка спільних проектів компаній та науково-дослідних інститутів)

Число

(182)

Проекти (НДРТІ) і закупівля технологій

Компанії, які отримують фінансову підтримку для проектів в галузі НДРТІ та закупівлі технологій

Число

Профільні показники результату

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(182)

Стимулювання інвестицій в НДРТІ

Інвестиції в НДРТІ підприємствами, залученими до спільних проектів, яким надається підтримка

зростання (у %)

Профільні показники впливу

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(182)

Інновації

Нові продукти/процеси, які поставляються на ринок компаніями, що отримують фінансову підтримку

Число

(18)

Зайнятість (створені робочі місця)

Додаткові робочі місця, створені в компанії або організації, в результаті підтримки проектів НДРТІ

Число і відсоток ( %) загальної кількості робочих місць (чоловіки/жінки)

Є. Малі та середні підприємства

Малі та середні підприємства є головним джерелом економічної реструктуризації, інновацій та зайнятості. Низькі показники числа існуючих та новостворених МСП практично завжди корелюють з проблемами розвитку та безробіттям. Це стосується всіх секторів: промислового виробництва, надання послуг, сировинної промисловості ,як в сільських, так і в міських регіонах.

Профільні показники продукту*

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(161)

Підтримка МСП (існуючих)

Існуючі МСП, які отримують фінансову підтримку, (наприклад, гранти, кредити або інвестиції в акціонерний капітал, за вийнятком консалтингових послуг, інформаційної/консультаційної підтримки)

Число, співвідношення осіб чоловічої/жіночої статі власників компаній, Розмір компанії (мікро/малі і середні )

(161)

Підтримка МСП (нових)

Нові МСП, які отримують фінансову підтримку, (наприклад, гранти, кредити або інвестиції в акціонерний капітал, за вийнятком консалтингових послуг, інформаційної/консультаційної підтримки)

Число, співвідношення осіб чоловічої/жіночої статі,власників компаній, розмір компанії (мікро/малі і середні)

(162)

МСП (налагоджені систематичні транскордонні зв'язки )

МСП, залучені до транскордонних проектів

Число, співвідношення осіб чоловічої/жіночої статі власників компаній, розмір компанії (мікро/малі і середні)

Профільні показники результату

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(16)

Інвестиції в МСП (ефект від витрачених коштів)

Прямі приватні інвестиції в компанії, яким надається фінансова підтримка

євро (у мільйонах) і відсоток (%) від загальних інвестицій

Профільні показники впливу

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(16)

Зайнятість (створені та збережені робочі місця)

Робочі місця, створені в компанії або організації, в результаті підтримки МСП

Число і відсоток ( %) загальної кількості робочих місць (чоловіки/жінки)

(161)

Рівень виживання

Нові МСП, які отримують фінансову підтримку, і які все ще активні після 18 місяців

Кількість і відсоток (%) від загальної кількості нових МСП, які отримують фінансову підтримку (співвідношення осіб чоловічої/жіночої статі)

Ж. Розвиток людських ресурсів

Профільні показники, що наводяться нижче, стосуються двох різних цілей:

 • Перелік показників продукту, які мають на меті вимірювання обсягу діяльності, і які мають бути зібрані на етапі вимірювання і узагальнюватись на різних рівнях програми. Ці показники є спільними для всіх вимірювань одного типу (допомога особам, допомога системам) і представляють «загальний мінімум», який необхідно передати Європейській Комісії через електронну пошту. Надалі, вони мають узгоджуватися з фінансовими показниками задіяних ресурсів (зобов’язання, здійснені платежі);

 • показники, які кількісно вимірюють стратегічні цілі, пов'язані з головними напрямками і пріоритетами політики. Вони можуть бути поєднані із показниками, які включені до Національного Плану дій. Ці показники продукту або впливу часто є виміряними на національному рівні і, таким чином, їх взагалі неможливо об'єднати чи узагальнити від рівня заходу до рівня пріоритету. Ці показники подані в якості прикладів і не є вичерпними.

Профільні показники продукту*

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

(21 до 25)

Допомога особам

Число бенефіціарів у схемі або заході

Число та/або відсоток (%) за характеристиками:

Кількість чоловіків/жінок, статус на ринку праці (працюючі, незалежні, непрацюючі (короткий або довгостроковий термін), неактивні (з них школярі)

21 до 25

Допомога системам, супроводжувальні заходи

Число проектів

Кількість число

Профільні показники результату та впливу

Код

Тип показника

Визначення

Вимірювання

21

Політика на ринку праці

Зменшення рівня безробіття серед молоді

співвідношення (%) осіб чоловічої/жіночої статі

22

Відчуження

Зменшення рівня довгострокового безробіття

співвідношення (%) осіб чоловічої/жіночої статі

23

Зайнятість і «Навчання протягом життя»

Збільшення частки робочої сили, кваліфікацію якої було підвищено

Зменшення відсоткової частки виключених зі школи

співвідношення (%) осіб чоловічої/жіночої статі

24

Рівень адаптації, підприємництво

Збільшення кількості МСП, які здійснюють безперервне навчання своїх працівників

Число нових компаній

Відсоток (%) і число

25

Конкретні заходи для жінок

Збільшення частки працюючих жінок

Відсоток (%)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Цільові екологічні програми 12 > Доступ до інформації 13 > Екологічна просвіта 14 > Участь громадськості у здійсненні екологічної політики міста 14

  Документ
  Моніторинг проводився в рамках проекту «Від громадського моніторингу бюджетного процесу – до ефективного соціального партнерства», який виконує Миколаївський міський фонд ЛАСКА «Сприяння економічним і соціальним реформам» за підтримки
 2. М. Ф. Лесів Про усунення порушень у сфері земельного закон

  Закон
  З метою усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, Земельним кодексом України, протоколом Духовної
 3. Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 році

  Документ
  1. Підвищення рівня поінформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у різних сферах
 4. Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження методичні вказівки

  Документ
  до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень», «Кількісні методи соціологічних досліджень», «Якісні методи соціологічних досліджень»,
 5. Передмова загальна частина

  Лекція
  Із здобуттям незалежності Україна проголосила політичний курс, що спрямований на побудову ринкової економіки. На жаль, панування понад півстоліття системи адміністративного планування зумовило існування серйозних перешкод на шляху

Другие похожие документы..