Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В дискуссии о взаимоотношениях науки и не-науки (лженауки, как это часто говорят, если “оно” пытается выдавать себя на науку) есть забавная сторона, к...полностью>>
'Документ'
Цель: вспомнить этапы развития космонавтики, конструкторские изобретения ставшие решающими факторами в деле "победы человека над космосом" ...полностью>>
'Документ'
Закріпити за молодими спе­ціалістами (класними керівниками) вчителів-наставників — досвідчених класних керівників. (До 10.09.98 р, заст. директора з ...полностью>>
'Контрольные вопросы'
2.Как и по каким показателям проводят анализ производства и использования продукции животноводства по предприятию и подразделениям. Назовите и опреде...полностью>>

Назва реферату: Матеріальна шкода поняття І види Розділ

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Назва реферату: Матеріальна шкода поняття і види
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Матеріальна шкода поняття і види

Результатом господарських порушень, як правило, є матеріальна шкода.

Під матеріальною шкодою слід розуміти зменшення майнових чи немайнових благ, що охороняються законом та мають певну економічну цінність і виражаються в грошовому вимірнику.

Наявність шкоди характеризується зафіксованим документально зменшенням будь-якого майна, що відбувається внаслідок знищення, пошкодження, псування, незаконного витрачання, незаконного призупинення діяльності, результатом чого є недоотримання доходу, невиконання обов'язків, виплата неустойок по договорах тощо.

До матеріальної шкоди, що встановлюється в ході ревізії, відносять:

- нестачі грошових коштів, тварин, а також товарно-матеріальних цінностей і готової продукції понад норм природного убутку;

в повне або часткове псування товарно-матеріальних цінностей і готової продукції;

- виплату заробітної плати понад встановлених розцінок, внаслідок зниження норм виробітку або дописок обсягів виконаних робіт, а також при підвищенні посадових окладів або утриманні працівників, наявність яких не передбачена штатним розкладом;

- незаконно отримані премії, додаткові винагороди за вислугу років;

в зарплату, виплачену працівникам підприємства за час вимушеного простою;

- відпуск матеріалів, сировини, готової продукції, тварин за заниженими цінами або без оплати;

- передачу окремим особам і підприємствам в користування об'єктів основних засобів без оплати або оплати за заниженими цінами;

в не стягнену дебіторську заборгованість, якщо право на її стягнення втрачено через вину працівників підприємства;

в списані на витрати товарно-матеріальні цінності та грошові кошти за безтоварними і безгрошовими (підробленими) документами;

- необгрунтовані витрати підприємства, викликані дописками та неякісним виконанням робіт, неправильним застосування цін, тарифів, розцінок, знижок, надбавок, недотриманням норм витрат матеріальних ресурсів тощо.

Основні причини виникнення матеріальної шкоди:

Відсутність на деяких технологічно обгрунтованих норм втрачення сировини та матеріалів

Списання матеріалів на виробництво за завищеними нормами або заміна дорожчої сировини більш дешевою без відображення таких документів у документах

Застосування невиправдано високих норм природного убутку і безконтрольність виробничих втрат

Недостатнє методологічне забезпечення виробництва (в т.ч. складського господарства)ї

Приймання та відпуск матеріальних цінностей і готової продукції без зважування, виміру, перерахунку або без технічних випробувань їх якості

Неправильне застосування кодів (в умові автоматизації обліку у первинних документах, що відображують рух цінностей

Недосконалість пропускної системи

Несвоєчасне і неправильне складання первинної документації не витрачання матеріалів, незадовільний стан оперативного кількісного обліку

Неправильне і нерозбірливе маркування товарно-матеріальних цінностей в документах

Приховування виручки через несвоєчасну чи нерівномірну здачу її до банку.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Назва реферату: Лекції по трудовому праву України Розділ

  Реферат
  Однією із найважливіших галузей в нині діючій пра­вовій системі України є трудове право. Сутність і зміст цієї галузі права досить красномовно відображає її назва.
 2. Назва реферату: Страхування професійної відповідальності Розділ

  Реферат
  Страхування відповідальності - це надання страхового захисту на випадок висунення Страхувальнику третіми особами вимог, заявлених згідно з нормами чинного законодавства щодо відшкодування майнової шкоди.
 3. Назва реферату: Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності Розділ

  Реферат
  Матеріальна відповідальність як один з видів юридичної відповідальності становить собою обов'язок однієї сторони трудового договору — працівника або власника (уповнова­женого ним органу) відшкодувати іншій стороні шкоду, за­подіяну
 4. Назва реферату: Управління агрострахуванням Розділ

  Реферат
  Сільськогосподарське виробництво є одним із найбільш ризикованих видів підприємницької діяльності. Ризиковість аграрного бізнесу визначає ряд факторів, таких як сезонність виробництва, залежність від погодних та кліматичних умов, тривалий
 5. Розділ: Трудове право України Трудове право

  Реферат
  В юридичній літературі під суб'єктами права розуміють учасників суспільних відносин, які на основі чинного законодавства визнаються володільцями суб'єктивних прав і відповідних обов'язків.

Другие похожие документы..