Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
заседании диссертационного совета ДМ 002.053.01по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора исторических наук при Институте истории, арх...полностью>>
'Исследование'
Изучение жизненного пути личности – одна из центральных проблем современного психологического знания, в которой сосредоточены фундаментальные интерес...полностью>>
'Документ'
Информируют Вас, что с 26 по 28 февраля 2012 г. проводится I Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития ...полностью>>
'Урок'
Учитель словесности… Правда, в наши дни это определение несколько устарело, но мне, если честно, оно очень нравится. В течение многих лет вхожу в кла...полностью>>

План уроку. № з/ч Етапи уроку Час, хв. Організаційно методичні вказівки 1 (1)

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема: Текстовий редактор “Блокнот”.

Мета:

 • навчальна: ознайомлення учнів з функціями текстового редактора, Ознайомлення з основними об’єкти текстового редактора “Блокнот”.

 • виховна: виховувати культуру праці, бережливе ставлення до комп’ютерної техніки, повагу до колег;

 • розвиваюча: сприяти розвитку уваги, мислення, пам’яті.

Обладнання: комп’ютер, підручник.

Дидактичні засоби: підручники, плакати, інструкції.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План уроку.

№ з/ч

Етапи уроку

Час, хв.

Організаційно методичні вказівки

1

Організаційна частина.

2

2

Оголошення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності учнів.

3

3

Вивчення нового матеріалу.

15

Використання наочності, розповідь, пояснення, приклад

4

Закріплення нового матеріалу.

20

Метод вправ

5

Підведення підсумку уроку..

2

6

Домашнє завдання.

1

7

Закінчення уроку.

2

Хід уроку

1. Організаційна частина

Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація та перевірка готовності учнів до роботи, створення позитивної емоційної атмосфери, перевірка присутності учнів.

2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів.

Методи: розповідь, бесіда, приклад.

Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося з текстовим редактором “Блокнот”. Ознайомимося з правилами роботи з текстовим редактором.

3. Вивчення нового матеріалу.

Методи: розповідь, пояснення з елементами бесіди, ілюстрація.

Досі обробкою текстів займалися в основному професіонали: друкарки, видавці, працівники друкарень. Тепер завдяки поширенню персональних комп'ю­терів підготовка тексту стала доступною практично кожній людині, що мас навички користувача ПК. Для роботи з текстами створено відповідне програмне забезпечення: текстові редактори, текстові процесори, видавничі системи.

Текстові процесори і видавничі системи - це досить складні додатки, про них ми поговоримо пізніше. А поки що вивчимо технологію обробки тексту за допомогою найпростішої програми - редактора Блокнот. Ця програм у вас завжди під рукою, оскільки вона встановлюється на комп'ютер водночас і з операційною системою Windows. Зазначимо, що до текстових редакторів належать також відомі вам вбудований редактор Norton Commander і редактор, що входить до складу MS-DOS.

Текстовий редактор - це програма або модуль, вбудований в іншу програму, яка служить для введення, змінювання та зберігання символьного тексту

Які бувають шрифти

Кожний текст складається із символів, які у комп'ютері відображені двій­ковим кодом. Однак двійковий код непридатний для відображення символів на екрані монітора або на папері під час друку (уявіть собі текст, що складається з нулів і одиниць). Звичним є відображення тексту за допомогою шрифтів.

Шрифт - це набір графічних форм визначеного розміру й оформлення, який служить для зображення символів на папері або на екрані монітора. Носіями шрифтів є файли визначених форматів (fan, pfb тощо).

Шрифти відрізняються, насамперед, гарнітурою, тобто особливостями свого оформлення. Умовно шрифти можна розділити на дві великі групи: шрифти з «зарубками» і «рублені» шрифти.

До шрифтів із «зарубками» належать:

Times New Roman,

Courier New,

Garamond

і багато інших. Ці шрифти часто використовуються для друкування художньої, наукової, навчальної і, особливо, дитячої літератури. «Зарубки» мають ту вла­стивість, що на літерах легко «зачепитися» поглядом. Тому текст, що набраний шрифтом із «зарубками», читається легше, ніж текст, набраний «рубленим» шрифтом. З «рублених» шрифтів найчастіше використовуються:

Arial,

Helvetica,

IBRKI,

Futura.

До тієї самої гарнітури звичайно належить кілька написань шрифту: зви­чайний шрифт (Normal), напівжирний (Bold), курсив (Italic) або напівжирний курсив (Bold Italic). Іншим важливим параметром шрифту є його розмір. Цей параметр може використовуватися в кількох значеннях, однак найчастіше під розміром шрифту розуміють висоту його символів (літер).

Висота літер називається кеглем шрифту. Кегль вимірюється в пунк­тах (скорочено «п»): 1п = 0,353 мм. При наборі текстів найчастіше використовують шрифти з кеглем 10,11 і 12 пунктів.

Усі шрифти за способом їх відображення у комп'ютері поділяються на ра­строві і масштабовані.

Растрові - це шрифти, кожний символ яких поданий його крапковим зображенням на сітці з фіксованим розміром (Див дошку). Кегль растрового шрифту також фіксований, звичайно він указується разом із гарнітурою шрифту. Растровими є всі шрифти, якими відображаються всі написи з інтерфейсі Windows. Це, наприклад, шрифти Sans Serif 8,10,12, Courier 10,12,15 число вказує кегль у пунктах), що зберігаються у файлах із розширенням .fon. Зауважимо, що зображення символів у растрових шрифтах не дуже якісні: вони мають східчастий контур, який особливо помітний, якщо зображення збільшити.

Масштабовані шрифти буду­ються за допомогою математичних описів контурів окремих символів. При виведенні масштабованих шриф­тів на екран або на принтер опис контуру перетворюється на крапкове зображення. Позитивна якість масштабованих шрифтів полягає у тому, що зміна їх розміру не впливає на якість відображення символів. Прикладами масштабованого шрифта; Times New Roman. шрифт Anal, Courier New та інші. Масштабовані шрифти, якими ви будете користуватися, належать до типу TrueType і збе­рігаються у файлах із разширенням .ttf.

TrueType - це технологія масштабованих шрифтів, яка побудована на математичному описі контурів символів і дозволяє якісно від­творювати шрифти на будь-якому пристрої й у будь-якому масштабі.

Завантаження Блокнота та елементи Інтерфейсу

Текстовий редактор Блокнот найбільш придатний для створення невеликих і текстових файлів (розміром до 64 Кбайт) у форматі ASCII. Інтерфейс користувача цієї програми дуже простий, однак наслідком простоти є незначні можливості редактора. Скажімо, у вікні Блокнота можна працювати тільки з одним документом. Крім того, текст, підготовлений у Блокноті, не дозволяє виконувати форматування (про форматування Word).

Щоб запустити Блокнот, клацніть по кнопці Пуск на панелі задач і оберіть у Главном меню команду Программы - Стандартные - Блокнот У відповідь відкриється вікно програми у котре - відразу можна набирати текст з клавіатури. Вікно редактора містить елементи, звичайні для Windows-додатків. Серед них ви знайдете такі.

Заголовок вікна, що складається з імені документа (для нового документа. І умовчанню підставляється ім'я Безымянный) і назви програми Блокнот І Якщо зачепити мишею за рядок заголовка, то можна перетягнути вікно програми на нове місце на екрані.

Кнопки керування вікном: -, що відповідають командам Свернуть, Развернуть (або Восстановить), Закрыть.

Меню програми, що включає пункти Файл, Правка, Поиск і Справка. Зміст кожного з цих пунктів розглянемо під час вивчення програми.

Смуги прокручування (горизонтальна і вертикальна), що служать для переміщення по документу.

Робоча ділянка, що займає центральну частину вікна і призначена для набору та редагування тексту.

Обрамлення вікна у вигляді граничної рамки. Якщо навести покажчик миші на будь-яку зі сторін рамки, то покажчик перетвориться у двоспрямовану стрілку, і ви зможете зачепити межу мишею і перетягнути ії, змінивши розмір вікна.

Створення і відкриття документа

Одразу після запуску програми можна створювати новий документ командою Файл - Создать.

Редактор Блокнот дозволяє також працювати з ASCII-файлами, створеними раніше. Щоб відкрити існуючий файл, виконайте такі дії.

 • Оберіть команду меню Файл - Открыть.

 • У діалоговому вікні, що відкрилося, за допомогою списку Папка, який розкривається, оберіть диск і папку з необхідним файлом. Якщо потрібно піднятися вгору по дереву папок, натисніть кнопку із вигнутою стрілкою.

 • Відкривши необхідну папку, виділіть мишею потрібний текстовий файл. При цьому в полі Тип файла має бути позначена позиція Текстовые документы.

 • На завершення клацніть по кнопці Открыть.

Внаслідок таких дій зазначений вами файл буде завантажений у робочу ділянку вікна редактора, і ви можете розпочати роботу з ним.

Загальні прийоми набору тексту

На початку набору тексту перевірте, яку мову клавіатури ввімкнено - вона висвітлюється на індикаторі в куті панелі задач.

Текст набирався за допомогою клавіш алфавітно-цифрового блока на клавіатурі. Місце, у яке вводитиметься символ із клавіатури, :означається на екрані курсором.

Якщо ввімкнено українську або російську мови, то літери і цифри для на­бору беруться згідно з нижніми написами на клавішах. У англійській розкладці літери беруться відповідно до верхніх написів на клавішах. Якщо водночас із клавішею літери натискається клавіша Shift (або включається «засувка» Shift+CapsLock), то змінюється регістр, скажімо, із малої літери на велику. Якщо ж клавіша Shift натискається одночасно з цифровою клавішею, то результат не завжди збігається з тим, що зазначений на клавіатурі. Для введення символів із цифрових клавіш при натиснутій клавіші Shift користуйтеся наведеною нижче таблицею.

Табл. . Таблиця використання цифрових клавіш

Клавіша (верхній регістр)

Символ, що друкується

Клавіша (верхній регістр)

Символ, що друкується

1

1

6

2

«або »

7

?

3

8

*

4

!

9

(

5

%

0

)

Для видалення будь-якого символу потрібно розмістити курсор поруч із цим символом. Якщо курсор розташований перед символом, то видаліть символ клавішею Delete. Якщо ж курсор розташований за символом, що видаляється, скористайтеся клавішею Backspace.

Щоб утворити новий рядок, натисніть клавішу Enter. Дія цієї клавіші нага­дує дію важеля переведення каретки у друкарській машинці.

Описані прийоми набору тексту є загальними практично для всіх програм текстових редакторів і процесорів. У складніших програмах процесорів до цих прийомів додаються й інші, які підвищують комфортність роботи користувача при введенні тексту.

Переміщення по тексту

Щоб переміщатися по документу, який створюється, у програмі Блокнот передбачено низку засобів.

Клацання мишею по місцю, у котре потрібно встановити курсор.

Смуги прокручування, що дозволяють переміщатися по вертикалі або по горизонталі при натисканні на кнопки зі стрілками, які розташовані на смугах прокручування.

Одноклавішні команди, що задаються клавішами керування курсором (← , ↑, →, і↓), клавішами PageUp і PageDown (переміщення на один екран вгору і вниз), а також клавіша Home (у початок рядка) і End (переміщення у кінець рядка).

Клавішні комбінації. Для переміщення на одне слово вліво потрібно на­тиснути Ctrl+ ← , а для переміщення на одне слово вправо - комбінацію Ctrl+ →. Щоб переміститися в початок документа, слід використовувати Ctrl+Home, а в кінець документа - Ctrl+End.

Зберігання і друкування текстового документа

Створений вами документ необхідно зберегти у вигляді текстового файла.

• Оберіть команду меню Файл - Сохранить как або Файл - Сохранить.

 • У діалозі, що відкрився, визначте диск і папку, до якої планується розмістити документ.

 • У полі Имя файла наберіть ім'я файла, що зберігається .

 • Клацніть по кнопці Сохранить або натисніть клавішу Enter.

Водночас із закриттям діалогового вікна Сохранить как буде виконано зберігання поточного документа у файл із розширенням .txt. Ви вивчили дій для зберігання документа під новим ім'ям. Якщо потрібно попереднім ім'ям, досить виконати команду меню Файл – Сохранить

Для друкування створеного документа призначена команда Файл Печать Після задания цієї команди документ одразу друкується.

 1. Закріплення нового матеріалу.

1. Що таке шрифт?

2. Які шрифти ви знаєте?

3. Що таке текстовий редактор?

4. Які шрифти називаються Растровими?

5. Назвіть засоби для переміщення по документу.

5. Підведення підсумків уроку.

6. Домашнє завдання.

Опрацювати конспект, підручник Гаєвський О. Ю. „Інформатика 7-11 класи”: §31, с.169, §32, с.173 – 178, §33, с.180 – 183.

7. Закінчення уроку.

Підведення підсумків уроку, аналіз позитивних і негативних моментів у роботі учнів, пояснення шляхів усунення недоліків. Повідомлення оцінок за урок, їх аргументація. Приведення в порядок робочих місць.Скачать документ

Похожие документы:

 1. План уроку. № з/ч Етапи уроку Час, хв. Організаційно методичні вказівки 1 (2)

  Урок
  навчальна: ознайомлення учнів з функціями та складом операційної системи, класифікацією операційних систем. Ознайомлення з основними об’єкти робочого столу.
 2. К. Д. Ушинського кафедра гімнастики форми організації, зміст І методика проведення занять з гімнастики в школі лекція

  Лекція
  Гімнастика є основним засобом фізичного виховання школярів. За допомогою гімнастичних вправ розв'язують завдання всебічного фізичного розвитку учнів, зміцнення їх здоров'я, оволодіння при­родними та спеціальними руховими навичками
 3. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 4. Програми та методичні матеріали з навчальних модулів 2005-2006 навчального року Для слухачів i-го курсу заочної форми навчання

  Документ
  4. Методологія сучасного наукового пізнання в галузі державного управління 4 4 Н.4.3 Етика державного управління 47 Н.
 5. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного (1)

  Методичні рекомендації
  Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти в 2010/2011 н.

Другие похожие документы..