Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
Это мемуары человека, бывшего свидетелем массового убийства евреев в первые дни войны, видевшего смерть своих близких. Он выжил в гетто, сумел бежать...полностью>>
'Учебное пособие'
В учебном пособии к выполнению курсовой работы для студентов и дистанционной форм обучения представлены хозяйственные ситуации, отражающие деятельнос...полностью>>
'Регламент'
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 118 «Об утверждении техн...полностью>>
'Программа'
Д.м.н. Е.В. Малинина – заведующая кафедрой психиатрии факультета послевузовского и дополнительного профессионального образования Челябинской государст...полностью>>

Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2008 рік (рішення Одеської міської ради від 05. 04. 2008 р. №2474-У)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток до рішення

Одеської міської ради

№4415-V від 07.07.2009р.

Звіт про виконання

Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2008 рік

(рішення Одеської міської ради від 05.04.2008 р. № 2474-У)

Зміст

Стор.

Основні напрямки розвитку народногосподарського

комплексу м. Одеси у 2008 році

3

Підрозділ 1. Промисловість

3

Підрозділ 2. Роздрібний товарообіг та послуги

4

Підрозділ 3. Будівельний комплекс

5

Підрозділ 4. Земельна реформа. Розвиток ринку землі

6

Підрозділ 5. Житлово-комунальне та дорожнє господарство

8

Підрозділ 6. Паливно-енергетичний комплекс

9

Підрозділ 7. Транспортний комплекс

10

Підрозділ 8. Розвиток підприємництва

12

Підрозділ 9. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

14

Підрозділ 10. Охорона навколишнього природного середовища

16

Підрозділ 11. Освіта

18

Підрозділ 12. Охорона здоров`я

20

Підрозділ 13. Фізична культура та спорт

22

Підрозділ 14. Культура

23

Підрозділ 15. Розвиток рекреаційного комплексу та туризму

24

Підрозділ 16. Молодіжна та сімейна політика

25

Підрозділ 17. Самоорганізація населення

27

Підрозділ 18. Демографічна ситуація. Ринок праці.

Соціальне забезпечення населення

27

Підрозділ 19. Розвиток інформаційного забезпечення

31

Підрозділ 20. Інші програми та заходи

31

Додатки до програми

32-107

Основні напрямки розвитку народногосподарського комплексу

м. Одеси у 2008 році

Підрозділ 1. Промисловість

У 2008 році обсяг промислового виробництва зріс в 1,8 рази проти 2007 року. Приріст продукції одержано у добувній промисловості, серед підприємств переробної промисловості, хімічної та нафтохімічної промисловості, машинобудуванні. Водночас зафіксовано зменшення обсягів у виробництві харчових продуктів і напоїв, легкій промисловості, виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції, металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води.

У переробній промисловості, порівняно з минулим роком, обсяг виробництва збільшився в 1,8 рази. Досягнуто приріст обсягу виробництва: у хімічній та нафтохімічній промисловості - на 11,5 %, машинобудуванні - на 5,4 %. Збільшили обсяг виробництва підприємства: завод «Продмаш» - на 79,9 %, ВАТ ПТФ «Елакс» - 66,2 %, ТОВ «Глобус - авто» - на 29,6 %, ВАТ «Металопром» - на 43,4 %, Куліндоровський комбінат хлібопродуктів - на 44,9 %, Державне підприємство ДАК «Хліб України» Одеський комбінат хлібопродуктів» - на 23,7 %, ТОВ «Одескабель - оптичні системи» - на 15,3 %, ТОВ «Автоскладальне виробництво» - на 10,7 %, ТОВ «Буддеталь» - на 85,5 % тощо.

Проте у 2008 році відбулося скорочення обсягу виробництва, порівняно з 2007 роком: у виробництві харчових продуктів та напоїв - на 15,2 %, легкій промисловості - на 9,9 %; виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції - на 6,9 %. Зменшили обсяг виробництва підприємства: ЗАТ «Цукрова компанія», ЗАТ «Лазур», ВАТ «Олійножировий комбінат», ЗАТ «Одеський коньячний завод», ЗАТ «Одеський завод шампанських вин», ВАТ «Одессільмаш», ВАТ «Одесагаз» тощо.

Інноваційні роботи у промисловості пов’язані з розробкою та впровадженням як технологічно нових, так і вдосконалених процесів, виконувало 38 інноваційно активних підприємства. Проведено модернізацію виробництва та комплекс робіт щодо покращення екологічного стану навколишнього середовища на підприємствах: ВАТ «Лукойл - ОНПЗ», ТОВ «Лукойл Енергія і Газ України», ВАТ «Одескабель», ВАТ «Легмаш», ВАТ ПТФ «Елакс», завод «Продмаш», ТОВ «Одеський м`ясопереробний завод», ТОВ «Цемент» тощо. Розширено асортимент продукції на підприємствах: ВАТ «Лукойл - ОНПЗ», ВАТ «Одескабель», ВАТ ПТФ «Елакс». На підприємствах міста впроваджено 32 нових технологічних процесів, з них 16 маловідходних. Впроваджено 45 найменувань інноваційних видів продукції, придбано 5 нових технологій. Загальний обсяг витрат на інновації по місту склав 176,8 млн. грн.

У звітному періоді обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за основними видами економічної діяльності промислових підприємств склав 15 585,3 млн. грн. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу за 2008 рік становив 15 569,0 грн, що в 2,2 рази вище рівня попереднього року.

Значною залишається частка продукції з сировини замовників серед товарів легкої промисловості - 35-100 % та на підприємствах з виробництва харчових продуктів - 23-100 %. В обсязі реалізованої продукції найбільша питома вага належить сировинній продукції - 73,5 %, товарам широкого використання - 19,0 % та інвестиційній продукції - 6,9 %.

Підрозділ 2. Роздрібний товарообіг та послуги

Найважливішим показником, що характеризує інфляційні процеси в економіці є індекс споживчих цін, який відображає зміни загального рівня цін і тарифів на спожиті товари та послуги з урахуванням структури фактичних споживчих грошових витрат домогосподарств. Кризові явища, що охопили світову економіку в 2008 році, сформували певний потенціал тиску на ціни споживчого ринку. За даними Державного комітету статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) в Одеській області становив 123,7 % (по Україні 122,3 %).

Реалізовано товарів широкого використання на суму 2 471,6 млн. грн, що на 19 % більше, ніж у попередньому році.

Продовжувалося забезпечення соціально-незахищених верств населення хлібом за допомогою «Соціальної картки одесита». На сьогоднішній день електронні термінали встановлені в 68-и магазинах та супермаркетах, що дозволяє 21 тис. малозабезпечених громадян купувати хлібобулочні вироби. Обслуговування ветеранів Великої Вітчизняної війни здійснюють 6 магазинів. В мережах супермаркетів міста організовані «куточки пенсіонерів», де товари першої необхідності продаються зі знижкою.

За наслідками роботи у поточному році спостерігався подальший розвиток усіх видів торгівлі, розширення роздрібної торговельної мережі, будівництво нових та реконструкція діючих об`єктів торгівлі, впорядкування дрібно роздрібної торгівлі. З початку року в м. Одесі відкрито 52 нових підприємств роздрібної торгівлі, сфери ресторанного господарства та побутового обслуговування.

Мережа підприємств дрібно роздрібної торгівлі налічує 2 936 об`єктів, з них 31 - відкрито у звітному році.

Сфера громадського харчування у м. Одесі налічує 1193 стаціонарних об`єктів. З початку року сфера громадського харчування розширилася на 12 стаціонарних об`єктів, переважно за рахунок відкриття невеликих кафе та барів. Ресторанне господарство збільшилося на 3 заклади.

У місті працюють 1220 підприємств побутового обслуговування, що надають 50 основних видів послуг. З початку року відкрилося 14 об`єктів побутового обслуговування.

У місті працює 52 ринків та міні-ринків. Триває реконструкція існуючих ринків.

Продовжувався подальший розвиток виставкової та ярмаркової діяльності. У 2008 році проведено 30 виставок та 36 ярмарок. Учасникам відповідних заходів видано 7 615 дозволів на розміщення об’єктів торгівлі, що сприяло збільшенню на ринку продукції вітчизняного виробника за доступними цінами, розширенню зв`язків між товаровиробниками, оновленню та розширенню ринків збуту.

Триває оптимізація об’єктів дрібно роздрібної торгівельної мережі з метою благоустрою міста та дотримання Правил торговельного обслуговування населення. Відбувається перепрофілювання об’єктів, що належали до ігорного бізнесу.

Підрозділ 3. Будівельний комплекс

Робота будівельного комплексу міста у 2008 році була спрямована на досягнення позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності населення, шляхом нарощування обсягу житлового будівництва, інженерних мереж та об`єктів соціальної інфраструктури, реставрації об`єктів культурної спадщини.

У 2008 році за рахунок усіх джерел фінансування по управлінню капітального будівництва Одеської міської ради було освоєно коштів на суму 369,3 млн. грн, з них на житлове будівництво за рахунок коштів інвесторів - 272,0 млн. грн.

Будівництво жилих будинків здійснюється за передовими технологіями із застосуванням нових конструктивних схем будівель. Згідно з договорами на будівництво жилих будинків, на перших поверхах передбачаються додаткові приміщення.

Обсяг виконаних робіт на проектування і будівництво об’єктів соціальної сфери, житлове будівництво, фінансування яких здійснювалося за рахунок коштів бюджету міста, склав 40 936,2 тис. грн.

Виконувалися проектні роботи на будівництво соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на що було витрачено 432,1 тис. грн.

На виконання робіт з будівництва шляхопроводу «Поїзний» у 2008 році було витрачено 36016,8 тис. грн. Проведені роботи з водовідведення і газопостачання 2-х поверхового жилого будинку по вул. Чернігівській, 17 було витрачено 181,6 тис. грн.

На виконання ремонту об’єктів комунальної власності міста використано 1 906,2 тис. грн. Проводилися роботи на об`єктах по: вул. Ак. Філатова, 2-а, вул. Софіївська, 20, вул. Наливна, 11, вул. Л. Толстого, 1.

У 2008 році управлінням капітального будівництва Одеської міської ради виконано робіт з реконструкції об’єктів комунальної власності міста на суму 16 827,7 тис. грн.

На виконання робіт з реконструкції міської дитячої лікарні № 2 на вул. Дача Ковалевського, 81 використано 3 311,6 тис. грн., у тому числі на виконання робіт з будівництва неонатологічного корпусу та будівництво інженерних мереж - 918,1 тис. грн.; на реконструкцію міської інфекційної лікарні по

вул. Пастера 5/7 – 13 498,4 тис. грн.

Приділялася увага розвитку соціальної інфраструктури міста. Відбувалося будівництво шкіл, дошкільних установ, поліклінік. Завершено будівництво дитячої поліклініки по просп. Ак. Глушка, площею 3 707 кв. м. Продовжувалося будівництво: поліклініки по вул. Марш. Говорова, площею 3762,2 кв. м; школи № 8 на 1000 місць по вул. Марш. Говорова, двох дитячих садків на ж/м «Котовського» на 55 місць кожний (ТОВ «Альянс»); виконано проектування та розпочато будівництво школи на 1000 місць та дитячого садка в мкр. Ш-4-1 ж/м «Котовського» (ПБГ «Інтобуд»).

Продовжувалося відновлення інфраструктури історичного центру міста, реставрація пам'яток монументального мистецтва. У 2008 році продовжувалася реставрація об’єктів історичної забудови. Виконано робіт на суму 38 617,4 тис. грн.

Виконувалися проектні та реставраційні роботи на об`єктах: палацу Рафаловича, Англійського клубу, будівлі Старої біржі, ансамблю Воронцовського палацу, ансамблю Приморського бульвару, міської клінічної лікарні № 9 ім. проф. О.І. Мінакова тощо. На проведення ремонту і реставрації пам'яток монументального мистецтва витрачено 623,1 тис. грн.

Продовжувалася розробка Генерального плану міста Одеси. На виготовлення проектно-планувальної документації та графічних матеріалів спрямовано коштів на суму 709,1 тис. грн.

Таблиці № 1 та № 2 до розділу надані у додатку до Звіту.

Підрозділ 4. Земельна реформа. Розвиток ринку землі

У 2008 році розвиток земельних відносин у місті відбувався за такими напрямками:

- інвентаризація земель міста;

- реалізація права приватної власності на землю громадянами міста;

- подальше формування міського ринку землі;

- посилення самоврядного контролю за охороною та використанням земель у межах міста.

Подальше реформування земельних відносин здійснювалося в рамках реалізації Міської цільової програми проведення інвентаризації першочергових масивів земель міста Одеси на 2007-2008 роки. Інвентаризація першочергових масивів земель розповсюджувалася на земельні ділянки загальною площею 3420 га, що розташовані в межах водоохоронної зони моря і лиманів в місті Одесі. Реалізація Міської цільової програми проведення інвентаризації першочергових масивів земель міста Одеси на 2007-2008 роки була спрямована на встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, передусім, що розташовані на землях рекреаційного, оздоровчого та природоохоронного призначення; визначення меж та розмірів об’єктів землеустрою, їх правового статусу; встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення земельного кадастру міста; здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель. Отримано послуг з інвентаризації земель на суму 2 720,5 тис. грн. З початку виконання робіт загальна площа проінвентаризованих земель склала 8 063 га або 49,6 % від загальної площі.

З метою створення земельно-кадастрової бази даних міста у 2008 році придбані технічні та програмні засоби на суму 149,9 тис. грн.

Розроблялися проекти та технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Надані послуги по створенню планів територій парків (векторних та на планшетах): ім. Т. Г. Шевченка, ім. Ленінського комсомолу, Дюківський сад, Міський сад. На зазначених територіях здійснено розміщення, координування та встановлення на місцевості опорних геодезичних знаків - пунктів, складені плани зовнішніх меж парків з визначенням територій об’єктів природно-заповідного фонду. Обсяг виконаних робіт за рахунок коштів бюджету міста склав 861,3 тис. грн.

Відповідно до завдань земельної реформи, продовжувалася приватизація земель громадянами міста та передача в оренду земельних ділянок суб’єктам господарської діяльності. У 2008 році після державної реєстрації отримано 89 договорів оренди землі на суму 13,6 млн. грн, видано 723 договори на право дольової участі у землекористуванні на суму 6,97 млн. грн.

У 2008 році надходження від орендної плати за використання земельних ділянок склали 67,6 млн. грн. Надходження до бюджету міста досягли - 50,7 млн. грн, що в 1,3 рази більше, ніж у 2007 році.

Стійка тенденція збільшення надходжень від орендної плати до бюджету міста забезпечується реалізацією комплексу заходів через: збільшення кількості платників за рахунок укладених нових договорів оренди землі; стягнення плати за дольову участь у землекористуванні у вигляді орендної плати; застосування процедури договірної орендної плати; посилення контролю за виконанням умов договорів оренди.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення проводиться не рідше, як один раз у 7-10 років. У зв’язку з цим у 2008 році вживалися заходи щодо коригування нормативної грошової оцінки земель міста Одеси. За наслідками тендерної процедури відкритих торгів переможцем став Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто», з яким укладено договір стосовно надання послуг щодо коригування нормативної грошової оцінки земель міста. Надано послуг на суму 1 184,2 тис. грн.

Розвиток та подальше формування ринку землі міста здійснювалися через купівлю-продаж земельних ділянок юридичними особами та фізичними особами-суб`єктами підприємницької діяльності. Застосовувалося два способи продажу земельних ділянок: землекористувачам (під об'єктами нерухомості) та на конкурентних засадах (земельні аукціони). У 2008 році землекористувачам було продано 24 земельні ділянки загальною площею 68,1 га. Надходження коштів від цього виду продажу склали 58,4 млн. грн. До бюджету міста перераховано 52,6 млн. грн.

У 2008 році темпи проведення земельних аукціонів у місті знизилися. Причиною цього є зміни, що були внесені Верховною Радою України у Земельний кодекс, якими передбачено, що стартова ціна земельної ділянки має дорівнювати нормативній грошовій оцінці земельної ділянки. Проведено 3 земельних аукціони. За результатами торгів продано 11 земельних ділянок, площею 6,94 га. До бюджету міста перераховано 21,6 млн. грн.

У 2008 році загальна сума надходжень від продажу земель несільськогоспо-дарського призначення склала 91,8 млн. грн. Бюджет розвитку міста поповнився на 82,6 млн. грн.

Таблиця № 3 до розділу надана у додатку до Звіту.

Підрозділ 5. Житлово-комунальне та дорожнє господарство

Житлово-комунальне господарство - важлива галузь господарського комплексу міста, яка забезпечує його життєдіяльність і суттєво впливає на розвиток міста. У 2008 році діяльність підприємств житлово-комунального господарства була спрямована на задоволення потреб населення і створення необхідних умов для функціонування міського господарства.

На капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності витрачено - 39 032,4 тис. грн. У звітному періоді виконано капітальний ремонт житлового фонду на 219 об’єктах у тому числі: капітальний ремонт дахів 84-х жилих будинків загальною площею 65,5 тис. кв. м; капітальний ремонт 3,8 тис. м. п інженерних мереж на 24 об’єктах; капітальний ремонт 35 будинків; капітальний ремонт стиків панелей на 2-х будинках; зміцнення конструктивів у 15-ти житлових будинках; капітальний ремонт фасадів на 38-и будинках; капітальний ремонт електропостачання 8-и жилих будинків; здійснено заміну бойлерів у 4-х будинках; відремонтовано 9 парадних.

Обсяг виконаних робіт на реалізацію Комплексної програми заміни, модернізації, капітального ремонту, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів у м. Одесі на 2007-2010 роки склав 21 734,7 тис. грн. Виконано модернізацію 86-ти ліфтів, часткову модернізацію 519 ліфтів, заміну 29-и ліфтів, капітальний ремонт 8 ліфтів, проведено диспетчеризацію 85 ліфтів, виконано експертизу 768-ти ліфтів.

Продовжувалося виконання Програми встановлення приладів обліку холодної та гарячої води в квартирах малозабезпечених та пільгових верств населення у м. Одесі на 2006-2010 р. р. У 2008 році встановлено 9 305 одиниць та проведено повірку 5 000 одиниць лічильників на загальну суму 2070,0 тис. грн.

Обсяг виконаних робіт з поточного утримання та капітального ремонту зовнішнього освітлення міста склав 22 398,7 тис. грн. Для покращення благоустрою міста виконаний капітальний ремонт і реконструкція зовнішнього освітлення на 110 об`єктах, у тому числі: магістральних доріг - 9, доріг районного значення - 29, жилих кварталів та скверів міста - 5, дитячих дошкільних закладів - 45. Виконаний поточний ремонт зовнішнього освітлення, у тому числі: замінено 13,8 тис. одиниць ламп розжарювання, 7,5 тис. одиниць ртутних та натрієвих ламп, відремонтовано 3,6 тис. одиниць світильників, перетягнуто 16,1 км повітряних ліній, замінено 80 аварійних опор, відремонтовано 215 пунктів включення зовнішнього освітлення, змонтовано 157 км кабельних мереж. З метою економії електроенергії впроваджені нові світильники з натрієвою лампою, що дозволило заощадити 106,7 тис. кВт. рік електроенергії на суму 53,4 тис. грн.

На поточне утримання фонтанів, бюветних комплексів, ставків було спрямовано 4 795,1 тис. грн. На вивезення твердих побутових відходів з території жилих будинків комунальної власності, ЖБК та ОСББ використано 34950,0 тис. грн. На поточне утримання 10 громадських туалетів витрачено коштів у сумі 625,0 тис. грн; придбано 19 біотуалетів та 17 євроконтейнерів на суму 150,0 тис. грн. На поточне утримання кладовищ спрямовано коштів у сумі 7 070,0 тис. грн; розроблені правоустановчі документи на землекористування, проведені роботи по будівництву доріг на кладовищі «Західне», виконаний поточний ремонт загороджень на кладовищах «Д. Донського» та «Кривобалківське», доріг на кладовищах «Північне», «Ново-міське», освітлення на кладовищі «Ново-міське», доріг на Третьому Єврейському кладовищі.

На поточне утримання та ремонт 11 підземних переходів, 14 дощових насосних станцій, 11 теплових пунктів та іншого електрообладнання витрачено 3 447,5 тис. грн.

Виконувалися роботи з благоустрою та утримання у належному стані зеленої зони міста на суму 24 502,7 тис. грн. у тому числі: висаджено 4779 кущів та троянд, обрізано 11 983 дерев, висаджено 2 335 дерев, викорчувано 866 пнів, усунуто 1181 сухих та аварійних дерев, влаштовано квітників, площею 18,4 тис. кв. м, засіяно газонів, площею 8 454 га. Створені газони та квітники після реконструкції Приморського бульвару та площі 10 Квітня. Висаджено понад 150-ти дерев на вул. Тираспольській та 40-а дерев на вул. Балківській після їх реконструкції. Створено зелену зону на просп. Ак. Глушка, 2 та Лідерсовському бульварі біля пам’ятника Жертвам голодомору.

Одним з пріоритетних напрямків реформування житлово-комунального господарства є створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків. З метою надання допомоги ініціативним групам розроблений методичний посібник по створенню та функціонуванню ОСББ. Для підготовки фахівців - керуючих будинками ОСББ на базі Одеської державної академії будівництва та архітектури було спрямовано 99,0 тис. грн. У 2008 році пройшли навчання 125 керівників ОСББ. За станом на 01.01.2009 року в м. Одесі зареєстровано 270 ОСББ, у тому числі у 2008 році - 37 об`єднань.

В рамках Програми удосконалення та розвитку вулично-шляхових мереж міста Одеси на 2003-2008 роки «Дороги Одеси» протягом 2008 року проводилася реконструкція, капітальний ремонт доріг та тротуарів, капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів тощо на суму 228 621,3 тис. грн. (таблиця № 5).

Виконувалися заходи, що надійшли у вигляді пропозицій до програми від виконавчих органів, районних адміністрацій, депутатів Одеської міської ради та увійшли до титульних списків районних адміністрацій та управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради (таблиця № 6), а також заходи за участю підприємств та організацій різних форм власності міста (таблиця № 7)

Таблиці № 4, № 5, № 6 та № 7 до розділу надані у додатку до Звіту.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 2. Закон україни (13)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 3 лютого 2009 року N 908-VI,від 5 березня 2009 року N 1080-VI, від 17 березня 2009 року N 1131-VI
 3. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 4. Стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

  Документ
  4. ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.
 5. Исс зодчий (СНип гост дбн дсту) нормативные документы в строительстве. Последнее обновление программы: 06/03/2012. Контактные телефоны по приобретению программы: (056)374-55-87 (050)577-29-46 перечень документов

  Документ
  ИСС Зодчий (СНиП ГОСТ ДБН ДСТУ) – нормативные документы в строительстве. Последнее обновление программы: 06/03/2012. Контактные телефоны по приобретению программы: (056)374-55-87 (050)577-29-46

Другие похожие документы..