Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2010 г. № 217 «Об утверждении Правил проведения конкурса на получение денеж...полностью>>
'Урок'
Современное образование должно способствовать формированию у учащихся «компетентности». Освоение учащимися современных технологий, практическая напра...полностью>>
'Документ'
Зміни і доповнення до інструктивно-методичних рекомендацій щодо заповнення сторінок класних журналів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних заклад...полностью>>
'Урок'
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области направляет для использования в работе методические рекомендации по проведени...полностью>>

Загальна інформація про діяльність банку (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Річна фінансова звітність ТОВ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» за 2009 рік

Зміст

Загальна інформація про діяльність банку у 2009 році

Фінансова звітність

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до фінансової звітності

Загальна інформація про діяльність банку

Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк “ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА” (надалі – Банк) створений 05 липня 2004 року на підставі рішення Учасників, яке було зафіксовано на Загальних Зборах Учасників, які відбулися 05 липня 2004 року.

Національним банком України ТОВ КБ “ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА” зареєстрований 19 січня 2005р в державному реєстрі банків.

Організаційно правовою формою, у якій створений КБ “ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА” є товариство з обмеженою відповідальністю.

Банк зареєстрований та знаходиться за наступною адресою: Україна,04210, м. Київ, пр.Героїв Сталінграду, буд.21/38 Літера А.

Банк здійснює банківські операції відповідно до банківської ліцензії №219 та письмових дозволів №219-1 та 219-2 на право здійснення окремих операцій, наданих Національним Банком України.

7 грудня 2006 року за №06820 була зареєстрована нова редакція Статуту Банку, відповідно до якої Учасники прийняли рішення про збільшення Статутного капіталу до 599 950 тисячі гривень. Станом на 31.12.2009р зареєстрований Статутний капітал сплачений повністю в сумі 1 550 000 тисяч гривень.

Рішенням комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України від 25 грудня 2006 року №364, ТОВ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» віднесено до другої групи розподілу банків України за розміром активів.

ТОВ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» є:

 • дійсним членом Асоціації Українських банків;

 • членом платіжної системи "УкрКарт";

 • дійсним членом Асоціації "Перша фондова торгівельна система" (ПФТС);

 • членом Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій S.W.I.F.T. scrl

 • членом Асоціації „Українська Національна група Членів та Користувачів СВІФТ
  „УкрСВІФТ”

 • учасником Київської Міжнародної Фондової біржі;

 • членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

 • Асоційованим членом Master Card International

На правах агента ТОВ КБ „ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА” здійснює швидкі перекази грошових коштів у системах “Western Union”, “Money Gramm” та “Анелік”.

За станом на 31.12.2009р Банком розширені кореспондентські відносини з українськими банками шляхом відкриття кореспондентських рахунків в нових банках-резидентах України з якими не були встановлені кореспондентські відносини протягом минулих років.

Банком встановлені прямі кореспондентські відносини з банками шляхом відкриття рахунків типу Ностро в наступних банках кореспондентах:

Commerzbank AG, Germany

ОАО "Собинбанк", Россия

ВАТ КБ "Хрещатик"

ВАТ "Банк "Фінанси та кредит"

ВАТ "Кредитпромбанк"

ВАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"

ВАТ "Український Професійний Банк"

ВАТ АБ "Укргазбанк"

Банк "Грант"

АКБ "Золоті ворота"

ВАТ Банк "БІГ Енергія"

ВАТ КБ "Іпобанк"

ВАТ КБ "Надра"

ВАТ КБ"Глобус"

ЗАТ "Інвест-Кредит Банк"

CITIBANK N.A. London.

CITIBANK N.A.

Рахунки типу ЛОРО відкриті наступним банкам:

АКБ "Золоті ворота"

ВАТ "Кредитпромбанк"

ВАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"

ВАТ "Український Професійний Банк"

ВАТ АБ "Укргазбанк"

ВАТ Банк "БІГ Енергія"

ВАТ КБ "Надра"

ЗАТ "Інвест-Кредит Банк"

ТОВ КБ "Столиця"

ВАТ КБ "Іпобанк"

Відповідно до вимог пункту 1.4 розділу 1 глави 1 Інструкції про складання та оприлюднення фінансової звітності банків України затвердженою Постановою Правління Національного банку України 27 грудня 2007 року №480 зі змінами та доповненнями, річна фінансова звітність за 2009 рік складена та подається в грошовій одиниці України. Одиницею виміру валюти звітності є гривня в тисячах одиниць.

Фінансова звітність за 2009 рік складена Банком та подається наступною датою звітності – станом на кінець дня 31 грудня 2009 року з урахуванням всіх коригуючих проводок щодо подій, які коригували дані після дати щоденного балансу за формою №1-Д за 31 грудня 2009 року.

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКУ ЗДІЙСНЮЄ ТА МАЄ ЗДІЙСНЮВАТИ БАНК

На підставі банківської ліцензії №219, виданої Національним банком України 08.04.2005р, ТОВ КБ “ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА” та дозволу №219-1, виданого Національним Банком України 08.04.2005, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів; депозитарну діяльність зберігача цінних паперів серії АБ № 32092 від 12.05.2005 р. (термін дії до 12.05.2010 р) здійснював банківські операції визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”:

1) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

4) надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

5) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

6) лізинг;

7) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

8) випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

9) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

10) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Відповідно до дозволу №219-2, виданого Національним банком України 14.12.2005р. Банк має право здійснювати також операції, визначені пунктами 1-4 частини другої статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”:

1) операції з валютними цінностями;

2) емісію власних цінних паперів;

3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг);

Також Банк отримав право виконувати наступні операції:

 1. операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

 • з інструментами грошового ринку

 • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках

 • з фінансовими ф’ючерсами та опціонами

2) депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

Пріоритетом розвитку Банку на новому етапі буде підвищення рівня банківського сервісу, розширення кола контрагентів та зміцнення його ділової репутації.

СТРАТЕГІЧНА МЕТА БАНКУ

Основною метою діяльності Банку, визначеною його Учасниками, є одержання прибутку шляхом надання повного спектру внутрішніх та міжнародних банківських послуг, включаючи, без обмеження, банківські операції, які пов’язані із здійсненням комерційної, інвестиційної, депозитарної та будь-якої іншої діяльності, яка може бути дозволеною для банків згідно із чинним законодавством України.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ БАНКУ

Згідно з установчим договором, ТОВ Комерційний банк “ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА” є універсальним банком, який здійснює свою діяльність на території України.

ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На протязі 2009 року Банк розвивав традиційні банківські продукти, а саме: кредитування юридичних осіб, торгівельні операції з іноземною валютою за операціями клієнтів, валюто обмінні операції, розрахунково-касове обслуговування юридичних та фізичних осіб, залучення депозитів юридичних та фізичних осіб, торгівля цінними паперами інших емітентів, казначейські операції. Інвестиційні продукти та деривативи, послуги андерайтингу, емісію та обслуговування платіжних карток міжнародних платіжних систем .

РЕЗУЛЬТАТИ ВІД БАНКІВСЬКИХ ТА ІНШИХ ОПЕРАЦІЙ

За звітний період ТОВ КБ “ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА” отримав чистий прибуток після оподаткування в сумі 1 494 тисяч гривень. Протягом 2009 року Банком сформовано резервів в сумі 235 725 тисяч гривень.

Обсяг сукупних активів, без врахування позабалансових активів, станом на 01.01.2010 року становив 5 360 582 тисяч гривень проти 4 880 626 тисяч гривень станом на 01.01.2009 року. Приріст сукупних активів Банку, без врахування позабалансових активів протягом 2009 року склав 479 956 тисячі гривень або 8,9%.

Динаміка структури активів Банку

%

Найменування статті активів

Звітний рік

2009 рік

Попередній рік

2008 рік

Відхилення

питома вага

%

питома вага

%

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

6,05

2,06

3,99

Кошти в інших банках

7,28

5,30

1,98

Торгові цінні папери

7,90

6,69

1,21

Цінні папери в торговому портфелі та портфелі на продаж

14,99

14,99

Кредити та заборгованість клієнтів

82,96

83,79

0,83

Основні засоби та нематеріальні активи

1,29

1,50

0,21

Інші активи

0,14

0,66

-0,52

В звітному періоді Банком отримано доходів в сумі 853 081 тисяч гривень, понесено витрат в сумі 851 586 тисяч гривень. Порівняно з попереднім 2008 роком, приріст доходів Банку склав 121 502 тисяч гривень або на 16,6 %, приріст витрат - 134 370 тисяч гривень або на 18,7 %.

Відповідно до змін в структурі активів Банку відбулися зміни в структурі доходів. В 2009 році, як і в попередньому звітному році, найбільшу питому вагу в структурі доходів Банку мають процентні доходи 83,18% або 709 600 тисяч гривень. Порівняно з 2008 роком питома вага процентних доходів в загальних доходах Банку зменшилась на 13,82 %. Головною статтею процентних доходів у звітному році, як і у попередньому, були процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності. У 2009 році Банком нараховані процентні доходи за такими кредитами в сумі 799 570 тисячі гривень, що складає 98,95% процентних доходів Банку. Порівняно з 2008 роком приріст нарахованих протягом року процентів за кредитами суб’єктам господарської діяльності склав 133 328 тисяч гривень або на 20,00%. Питома вага процентних доходів, отриманих від розміщення коштів в інших банках, в процентних доходах Банку складає 1,01% або 8 121 тисяч гривень. Порівняно з попереднім, їх питома вага в структурі процентних доходів Банку зменшилася на 4,99 %.

Операції з торгівлі цінними паперами інших емітентів дозволили Банку отримати процентний дохід від володіння ними в сумі 32 506 тисячі гривень, питома вага якого в процентних доходах Банку склала 4,02 %. Порівняно з 2008 роком обсяг таких доходів збільшився на 2 963 тисяч гривень та склав 32 506 тисячі гривень. Порівняно з попереднім, їх питома вага в структурі процентних доходів Банку зменшилася на 0,15 %.

Динаміка структури процентних доходів

%

Найменування статті процентних доходів

Звітний рік

2009 рік

Попередній рік

2008 рік

Відхилення

питома вага

%

питома вага

%

Процентні доході за коштами, що розміщенні в інших банках

1,01

6,00

-4,99

Процентні доходи за кредитами, що надані суб’єктам господарювання

98,95

89,73

9,22

Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам

0,05

0,11

0,06

Процентні доходи за цінними паперами

4,02

4,17

-0,15

Питома вага комісійних доходів Банку в структурі доходів в звітному періоді складає 3,79% або 32 293 тисячі гривень. Порівняно з попереднім фінансовим роком, у звітному році Банком отримано комісійних доходів на 22 559 тисяч гривень більше, при цьому питома вага їх в структурі доходів Банку збільшилась на 2,46 %.

Динаміка структури комісійних доходів

%

Найменування статті комісійних доходів

2009 рік

2008 рік

Відхилення

сума за статтею

(тисячі гривень)

питома вага в структурі комісійних доходів

(проценти)

сума за статтею

(тисячі гривень)

питома вага в структурі комісійних доходів

(проценти)

сума за статтею

(тисячі гривень)

питома вага в структурі комісійних доходів

(проценти)

Комісійні доходи від РКО банків

2362

7,31

327

3,36

2035

3,95

Комісійні доходи від РКО клієнтів банку

2634

8,16

3684

37,85

-1050

-29,69

Комісійні доходи за кредитними

операціями клієнтів

-

-

-

-

Комісійні доходи за операціями з цінними паперами

447

1,38

317

3,27

130

-1,89

Комісійні доходи за операціями на валютному ринку

4155

12,87

4054

41,64

101

-28,77

Інші комісійні доходи

22695

70,28

1352

13,88

21343

56,40

Всього

32293

100,00

9734

100,00

22559

.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Загальна інформація про діяльність банку (6)

  Документ
  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», яке, відповідно до п.1.3. Статуту є правонаступником прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «Комерційний Банк «Глобус» (надалі – Банк), створене 22 січня 2007
 2. Загальна інформація про діяльність банку (5)

  Документ
  У своїй діяльності Банк керується Конституцією, Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», іншими законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Державної
 3. Загальна інформація про діяльність Банку (1)

  Документ
  У 1993 році створено та зареєстровано акціонерне товариство закритого типу — Акціонерний Комерційний Банк «Хаджибейбанк», правонаступником якого є АБ «Укргазбанк».
 4. Загальна інформація про діяльність Банку (3)

  Документ
  У 1993 році створено та зареєстровано акціонерне товариство закритого типу — Акціонерний Комерційний Банк «Хаджибейбанк», правонаступником якого є ВАТ АБ «Укргазбанк».
 5. Загальна інформація про діяльність Банку (2)

  Документ
  Відповідно до Ліцензії № 16 від 09.10.2009 р.Банк мав право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

Другие похожие документы..