Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Сообщение о существенном факте“Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера,владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эм...полностью>>
'Документ'
развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры и социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дис...полностью>>
'Документ'
Симферополь, ул.Кирова, 13 тел. (0 5 ) 5- 1- , 54- 3-05, 54- 3- 7 Отдел регистрации актов гражданского состояния Главного управления юстиции Министерс...полностью>>
'Документ'
Зан.2.Практич.занятие. Инструктаж по технике безопасности. Легкая атлетика. Адаптация к физ. нагрузкам. Развитие общей выносливости. Обучение техники ...полностью>>

Naujos knygos bibliotekoje 2008 Gruodžio mėn

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Naujos knygos bibliotekoje 2008 Gruodžio mėn.  

Lietuvių kalba:

 1. Spalvotyra / Alvydas Jonaitis. Kaunas, 2009 ISBN 978-9955-652-38-0

 2. Technologinių procesų automatizavimas ir valdymas : vadovėlis / Vytautas Aleksa, Vytautas Galvanauskas. Kaunas, 2008. 282 p. ISBN 978-9955-25-505-5

 3. Filosofijos pamatai : mokomoji knyga / R. Biržys ... [et al.]. 3-oji laida. Vilnius, 2008. 351 p. ISBN 978-9955-28-029-3

 4. Ispanų kalba : skirkite ispanų kalbai tik 15 minučių kasdien / Ana Bremón. [Vilnius, 2008]. 160 p. ISBN 978-9955-24-059-4

 5. . The Home Decorator's Color & Texture Bible, 2007 Spalva ir tekstūra interjere : 180 variantų harmoningiems namams sukurti / Adrienne Chinn. Vilnius, 2008. 256 p. ISBN 978-9955-06-199-1

 6. Praktinio kirčiavimo treniruoklis : mokomoji knyga / Snieguolė Daniūnienė ... [et al.]. 2-asis patais. ir papild. leid.. Vilnius, 2008. 182 p. ISBN 978-9955-20-342-1

 7. Grafinis dokumentas su MICROSOFT VISIO : mokomoji knyga / Alina Dėmenienė, Aurimas Česnulevičius. Kaunas, 2008. 105 p. ISBN 978-9955-25-492-8

 8. Inžinerinė grafika : paskaitų konspektas / Aleksandra Laimutė Gulbinienė ... [et al.]. Kaunas, 2008. 60 p. ISBN 978-9955-25-533-8

 9. Akvarelės mokykla : [praktinis piešimo akvarele vadovas] / Hazel Harrison. [Vilnius], 2008. 176 p. ISBN 978-9955-14-245-4

 10. Pastelės mokykla : [praktinis vadovas piešti ir tapyti pastele] / Hazel Harrison. [Vilnius], 2008. 176 p. ISBN 978-9955-14-246-1

 11. Metrologinio ūkio ir matavimų organizavimas : mokomoji knyga / Albinas Kasparaitis, Arūnas Šukys. Vilnius, 2008. 192 p. ISBN 978-9955-28-306-5

 12. Prancūzų kalba : skirkite prancūzų kalbai tik 15 minučių kasdien / Caroline Lemoine. [Vilnius, 2008]. 160 p. ISBN 978-9955-24-056-3

 13. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, jį lydintys teisės aktai, komentarai. Vilnius, 2008. 100 p. ISBN 978-9955-612-32-2

 14. Medijų pagrindai (vaizdas ir garsas) : studijų vadovas audiovizualaus meno studentams / Alvydas Lukys. [Kaunas], 2008. 175 p. ISBN 978-9955-755-96-8

 15. Aprūpinimo logistika. [vadovėlis] / Rimgaudas Minalga. Vilnius, 2008. 265 p. ISBN 978-9955-19-086-8

 16. Mokymo įstaigų vadovų ir darbuotojų atsakomybė. Vilnius, 2008. 48 p. ISBN 978-9955-612-38-4

 17. Nuobodulio estetika Lietuvos fotografijoje / Agnė Narušytė. Vilnius, 2008. 303 p. ISBN 978-9955-854-06-7

 18. . Learning Web Design, Tinklalapių dizainas : (X)HTML kalbos, pakopinių stilių ir tinklalapių grafikos pradžiamokslis. Kaunas, 2008. 466 p. ISBN 978-9955-707-47-9

 19. Makroekonomikos pagrindai : mokomoji knyga / Zinaida Pagirskienė. Vilnius, 2008. 271 p. ISBN 978-9955-590-66-8

 20. Invokacijos / Algirdas Paliokas. Kaunas, 2008. 157 p. ISBN 978-9955-03-402-5

 21. Įrodymais pagrįstas mokymas : praktinis vadovas / Geoff Petty. Vilnius, 2008. 494 p. ISBN 978-9986-16-645-0

 22. Transporto priemonės : mokomoji knyga / Saugirdas Pukalskas. Vilnius, 2008. 129 p. ISBN 978-9955-28-241-9

 23. Technikos paveldas Lietuvoje / Ona Stasiukaitienė. Vilnius, 2008. 183 p. ISBN 978-9955-34-072-0

 24. Tarpukario bajorai fotografijose / sudarytojai Kazimieras Mackevičius, Rimas Vilavičius. Vilnius, 2008. 173 p. ISBN 978-9955-854-08-1

 25. Trumpas rusų-lietuvių ir lietuvių-rusų kalbų žodynas = Краткий русско-литовский и литовско-русский словарь / [parengė Ilona Mugenienė]. Kaunas, 2008. 511 p. ISBN 9955-407-40-9

 26. Sociologinis tyrimas: metodologija ir atlikimo metodika : vadovėlis / Asta Valackienė, Svajonė Mikėnė. Kaunas, 2008. 202 p. ISBN 978-9955-25-470-6

 27. Viešojo diskurso retorika ir lingvistika = The rhetorics and linguistics of public discourse : straipsnių rinkinys / Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius, 2008. 218 p. ISBN 978-9955-33-258-9

 28. . Knigge international, 2006 Etiketas keliaujantiems svetur / Andrea Wellnitz. Vilnius, 2008. 198 p. ISBN 978-9955-24-875-0

 29. Anglų kalba / Jane Wightwick. Vilnius, 2008. 160 p. ISBN 978-9955-24-058-7

 30. Baigiamojo darbo rengimo rekomendacijos : statyba 65302T103 / parengė: I. Jokūbaitienė ... [et al.]. Vilnius, 2007. 33 p. ISBN 978-9955-27-060-7

 31. Vidaus degimo varikliai : mokomoji knyga / Algis Butkus. 2-oji patais. ir papild. laida. Vilnius, 2007. 186 p. ISBN 978-9955-28-179-5

 32. Ekonomikos teorija : vadovėlis / Algirdas Jakutis ... [et al.]. 6-asis papild. ir patais. leid.. Vilnius, 2007. 370 p. ISBN 978-9955-682-82-0

 33. Kelių transporto teisė : norminių teisės aktų rinkinys / rinkinio sudarytojas Gintaras Balčiūnas. Vilnius, 2007. 474 p. ISBN 978-9955-682-91-2

 34. Mokslinė veikla: šiuolaikinės tendencijos : [monografija] / Kęstutis Kriščiūnas, Jurgis Kazimieras Staniškis, Vaclovas Tričys. Šiauliai, 2007. 431 p. ISBN 978-9986-38-835-7

 35. Microsoft Office 2007 / Birutė Leonavičienė. Kaunas, 2007. 400 p. ISBN 978-9955-707-30-1

 36. Medijų studijos: filosofija, komunikacija, menas = Media studies: philosophy, communication, art / [sudarytojas Vytautas Michelkevičius]. Vilnius, 2007. 175 p. ISBN 978-9955-624-81-3

 37. Islamo žinynas / Egdūnas Račius. Vilnius, 2007. 157 p. ISBN 978-9955-33-257-2

 38. Rimantas Daugintis, 1944-1990 / [sudarytojai Daiva Aurelija Daugintienė, Danutė Zovienė]. Vilnius, 2007. 127 p. ISBN 978-9986-716-57-0

 39. Valantiejus, Algimantas, 1958- Sociologijos istorija : teorinės idėjos, problemos ir sąvokos / Algimantas Valantiejus. T. 1 Sociologijos filosofija / Algimantas Valantiejus. Vilnius, 2007-. , 2007. 932 p. ISBN 978-9955-33-159-9

 40. Šiuolaikinės darbo organizavimo formos : modulis / Aldona Vosyliūtė, Janina Kizienė. Vilnius, 2007. 142 p. ISBN 978-9955-862-18-5

 41. Pedagoginiai taikomieji tyrimai : modulis / Vilma Žydžiūnaitė, Gediminas Merkys. Vilnius, 2007. 162 p. ISBN 978-9955-862-10-9

 42. Verslo ekonomika : studijų knyga / Julija Žutautienė. Klaipėda, 2007. 111 p. ISBN 978-9955-18-188-0

 43. . Economics policy, 1979 Ekonominė politika : mintys šiandienai ir rytdienai / Ludwig von Mises. Vilnius, 2006. 143 p. ISBN 9955-682-41-8

 44. Lithuanian : for over 60 years, more than 50 milion people have learnt over 750 subjects the teach yourself way, with impressive results / Meilutė Ramonienė and Virginija Stumbrienė. London, 2006. xiii, 306 p. ISBN 978-0-340-91513-4

 45. Matavimų teorija ir praktika : laboratoriniai darbai : 2-asis leidimas / V. Vekteris, M. Jurevičius, A. Šukys. Vilnius, 2006. 211 p. ISBN 9986-05-841-4

 46. Emisija 2004-ŠMC : Gintaras Makarevičius, Dainius Liškevičius, Artūras Raila, Evaldas Jansas, Gediminas ir Nomeda Urbonai, Eglė Rakauskaitė, Deimantas Narkevičius : katalogas / sudarytoja Linara Dovydaitytė. Vilnius, 2005. 136 p. ISBN 9986-957-26-5

 47. . Understanding media, Kaip suprasti medijas : žmogaus tęsiniai / Marshall McLuhan. Vilnius, 2003. 347p. ISBN 9955-584-07-6

 48. Inžinierius Vytautas Izbickas / Algimantas Nakas. Vilnius, 2000. 422 p. ISBN 9986-05-415-X

 49. Dizainas, kūryba ir naujosios technologijos ISBN 978-9955-888-14-7

 50. Geras suaugusiųjų mokytojas Europoje : mokymosi vadovas andragogams

 51. Užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimas : Pagrindiniai duomenys ISBN 978-9955-9300-2-0

 

Užsienio kalbomis:

 1. Большая книга цифровой фотографии / В. Мураховский, С. Симонович. Москва [и др.], 2009. 315 p. ISBN 978-5-91180-080-2

 2. Allison, John. Upper-intermediate student`s book / John Allison & Jeremy Townend with Paul Emmerson. Oxford, 2008. 150 p. ISBN 978-1-4050-8371-3

 3. Bonamy, David. Course book CD [Kn.] 2 / David Bonamy. Harlow, 2008. 1 kompakt.diskas ISBN 978-1-4058-4556-4

 4. Fashion illustration by fashion designers : with 280 illustrations, 200 in colour / Laird Borrelli. London, 2008. 192 p. ISBN 978-0-500-51397-2

 5. Dictionary of architecture and building construction / Nikolas Davies, Erkki Jokiniemi. Amsterdam [etc.], 2008. 726 p. ISBN 978-0-7506-8502-3

 6. . Photoshop restoration & retouching, 2006 Ретуширование и обработка изображений в Photoshop / Кэтрин Айсманн. 3-е изд.. Москва, 2008. 554, [40] iliustr. p. ISBN 978-5-8459-1078-3

 7. Business grammar builder : [for class and self study] / Paul Emmerson. Oxford, 2008. 272 p. ISBN 978-0-333-75492-4

 8. Ethnic jewellery : from Africa, Asia and Pacific Islands : the Renâe van der Star Collection / [with contributions by Corien W. Hoek ... [et al.]]. Amsterdam, 2008. 255 p. ISBN 978-90-5496-141-3

 9. Энциклопедия дизайна : концепции, материалы, стили / Шарлотт и Питер Фиелл. Москва, 2008. 189 p. ISBN 978-5-17-051998-9

 10. Bonamy, David Technical English. [Kn.2] Workbook with key / Christopher Jacques. Harlow, 2008. , 2008. 80 p. ISBN 978-1-4058-9654-2

 11. Design matters : brochures 01 : an essential primer for today's competitive market / Michelle Taute. Beverly (M.A.), 2008. 175 p. ISBN 978-1-59253-398-5

 12. Системы охранной сигнализации : основные теории и принципы построения : учебное пособие для студентов вузов / Р.Г. Магауенов. 2-е изд., перераб. и доп.. Москва, 2008. 493, [1] iliustr. p. ISBN 978-5-9912-0025-7

 13. Art Deco fashion / [text: Femke van Eijk]. Amsterdam, 2007. 408 p. ISBN 978-90-5496-135-2

 14. Dialog Beruf 1 : Deutsch als Fremdsprache für die Grundstufe. [Kursbuch] / Becker, Braunert, Eisfeld. 2. Aufl.. Ismaning, 2000-2001. , 2007. 160 p. ISBN 3-19-001590-0

 15. Oxford English for careers : technology : teacher's resource book / David Bonamy. Oxford, 2007-. 2 t. ISBN 978-0-19-456951-4

 16. Cinemetrics : architectural drawing today / Brian McGrath, Jean Gardner. Chichester, 2007. 271 p. ISBN 978-0-470-02671-7

 17. Wrap & drape fashion : history, design & drawing / Elisabetta 'Kuky' Drudi. Amsterdam, 2007. 232 p. ISBN 978-90-5496-125-3

 18. . La Figura nella Moda, Figure drawing for fashion design / Elisabetta Drudi, Tiziana Paci. Amsterdam, 2007. 216 p. ISBN 978-90-5496-080-5

 19. Restaurant graphics / G.Gibson. London, 2007. 175 p. ISBN 978-1-85669-508-4

 20. Oxford English for careers [Garso įrašas] : technology : class CD / Eric H. Glendinning and Alison Pohl. Oxford, 2007-. 2 kompakt. diskai ISBN 978-0-19-456952-1

 21. Oxford English for careers : technology : student's book / Eric H. Glendinning. Oxford, 2007-. 2 t. ISBN 978-0-19-456950-7

 22. How to Teach Writing / Jeremy Harmer. Harlow, 2007. 154 p. ISBN 978-0-582-77998-3

 23. New vintage type : classic fonts for the digital age / Steven Heller, Cail Anderson. London, 2007. 192 p. ISBN 978-0-500-24137-0

 24. . Access by design: a guide to universal usability for web designers, 2006 Web-дизайн доступных сайтов, или руководство по универсальному юзабилити / Сара Хортон. Москва, 2007. 279, [4] iliustr. p. ISBN 5-477-00312-X

 25. New inside out [Elektroninis išteklius] : Anecdote tasks in inside out / Sue Kay & Vaughan Jones. , 2007. 1 kompakt. diskas ISBN 9-780-230532632

 26. . Canon EOS 350 D, 2005 Canon EOS 350 D : от хорошего снимка к потрясающей фотографии / Михаэль Градиас. Москва, 2007. 357 p. ISBN 5-477-00351-0

 27. Технология строительства деревянных домов и бань : [справочник / состовитель В.И. Рыженко]. Москва, 2007. 286 p. ISBN 978-5-488-01015-4

 28. . Adobe Creative Suite 2 classroom in a book, 2006 Adobe® Creative Suite 2 : взаимодействие всех программ Adobe CS 2 - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe GoLive, Adobe Acrobat - в одном пакете / [перевод с английского]. Москв, 2006. 286 p. ISBN 5-89392-145-3

 29. Innovative promotions that work : a quick guide to the essentials of effective design / Lisa L. Cyr. Gloucester (Mass.), 2006. 192 p. ISBN 1-59253-219-5

 30. Домашнему мастеру и строителю : [справочник] / составители В.И.Рыженко, В.И.Назаров, А.Г.Навроцкий. Москва, 2006. 896 p. ISBN 5-488-00580-3

 31. Большая книга цифровой фотографии / В. Мураховский, С. Симонович. Москва [и др.], 2006. 317 p. ISBN 5-91180-080-2

 32. Pons-Bildwörterbuch : Deutsch-Englisch Franzosisch-Spanisch-Italienisch / Jean-Claude Corbeil, Ariane Archambault. Barcelona ... [et al.], [2005]. VII, 1099 p. ISBN 3-12-517833-9

 33. Graphic design now / Charlotte & Peter Fiell. Köln, 2005. 349 p. ISBN 3-8228-4778-X

 34. Fancy alphabets = Fantasie-Schrifttypen = Alfabetos ornamentales = Alphabets ornementaux = Alfabeti decorati = Alfabetos ornamentais / concept & cover design: Pepin van Roojen. Amsterdam, 2005. 288 p. ISBN 90-5768-062-9

 35. Fancy alphabets = Alphabets ornementaux = Alfabetos ornamentales = Fantasie-Schrifttypen = Alfabeti decorati = Alfabetos ornamentais / conception Pepin van Roojen. Amsterdam, 2005. 288 p. ISBN 90-5768-062-9

 36. . Adobe Acrobat 6.0 standard classroom in a book, 2004 Adobe Acrobat 6.0 / перевод с английского. Москва, 2004. 399 p. ISBN 5-89392-087-2

 37. Construction drawings and details for interiors : basic skills / W.Otie Kilmer, Rosemary Kilmer. Hoboken ( N.J.), 2003. ix, 246 p. ISBN 0-471-10953-3

 38. Concepts in programming languages / John C. Mitchell. Cambridge, 2003. x, 529 p. ISBN 0-521-78098-5

 39. Infotech : English for computer users : student`s book / Santiago Remacha Esteras. 3rd ed.. Cambridge, 2003, Printing 2005, Printing 2007. viii, 160 p. ISBN 0-521-75428-3

 40. Dialog Beruf 2 : Deutsch als Fremdsprache für die Grundstufe. [Kursbuch] / Becker, Braunert, Eisfeld. 2. Aufl.. Ismaning, 1998-2003. , 2002. 174 p. ISBN 3-19-001591-0

 41. Furniture + architecture / edited by Edwin Heathcote. Chichester, 2002. 128 p. ISBN 0-470-84568-6

 42. The clash of civilizations and the remaking of world order / Samuel P. Huntington. London, 2002. 367 p. ISBN 978-0-7432-3149-7

 43. Infotech : English for computer users : student`s book : audio CD / Santiago Remacha Esteras. 3rd ed.. Cambridge, 2002. 1 kompakt. diskas ISBN 0-521-75431-3

 44. Inquiries into European higher education in civil engineering : Socrates-Erasmus thematic network project : European civil engineering education and training / edited by Iacint Manoliu and Tudor Bugnariu. Bucuresti, 2001 ISBN 973-85112-0-8

 45. Lehr- und übungsbuch der deutshen grammatik : testheft / Werner Heidermann. Ismaning, 2000. 158 p. ISBN 3-19-017255-2

 46. 1000 works of 100 young designers ISBN 978-84-96774-45-2

 47. 25000KM DE SIGNES ISBN 978-84-612-1162-3

 48. 300 % cotton ISBN 1-85669-491-7

 49. 4dspace : Interactive architecture ISBN 0-470-09092-8

 50. Advanced digital black & white photography ISBN 1-905814-08-9

 51. Advertising next ISBN 978-0-500-51416-0

 52. Art forms in nature ISBN 0-486-22987-4

 53. Art forms in the plant world ISBN 0-486-24990-5

 54. Art nouveau designs ISBN 978-90-5768-013-7

 55. Automotive handbook ISBN 0-83761-540-2

 56. Baroque ISBN 978-90-5768-033-5

 57. Basic Perspective drawing : A visual guide ISBN 0-471-47274-3

 58. Brochures ISBN 978-1-59253-346-6

 59. Camera work ISBN 978-3-8228-3784-9

 60. . 001K0001000000000000000048682, Chris Killip / Gerry Badger ISBN 0-7148-4028-9

 61. Climate change & sustainable development : Law, policy & practise ISBN 978-0-7282-0523-9

 62. Colour selection ISBN 2-88479-057-8

 63. Colours ISBN 3-7643-6569-2

 64. Convergence culture ISBN 978-0-8147-4295-2

 65. . 001K0001000000000000000048695, Daido Moriyama / Kazuo Nishii ISBN 0-7148-4023-8

 66. . 001K0001000000000000000048682, David Goldblatt / Lesley Lawson ISBN 0-7148-4051-3

 67. Desert architecture ISBN 978-3-938780-58-9

 68. Design city Melbourne ISBN 978-0-470-01641-1

 69. Designing the 21st century ISBN 978-3-8228-4802-9

 70. Digital architecture now ISBN 978-0-500-34247-3

 71. Drawing : the motive force of architecture ISBN 978-0-470-03481-1

 72. Drawing for animation ISBN 978-2-940373-70-3

 73. . 001K0001000000000000000048704, Eadweard Muybridge / Paul Hill ISBN 0-7148-4042-4

 74. Empire ISBN 0-674-00671-2

 75. esc ISBN 978-84-96954-00-7

 76. Essentials of visual communication ISBN 978-1-85669-577-0

 77. . 001K0001000000000000000048695, Eugene Atget / Gerry Badger ISBN 0-7148-4049-1

 78. . 001K0001000000000000000048682, Eugene Richards / Charles Bowden ISBN 0-7148-4025-4

 79. Experimantal ISBN 978-2-940361-89-2

 80. Factory records ISBN 0-500-28636-1

 81. Fashion prints ISBN 978-90-5496-140-6

 82. Fly flyer fly ISBN 84-96429-23-7

 83. Fundamentals of modern photography ISBN 978-1-84533-231-0

 84. Gothic art now ISBN 978-1-905814-35-0

 85. . 001K0001000000000000000048704, Graciela Iturbide / Cuauhtemoc Medina ISBN 0-7148-4024-6

 86. How to teach english with technology / Gavin Dudeney, Nicky Hockly ISBN 978-1-405-85308-8

 87. How to teach for exams / Sally Burgess, Katie Head ISBN 978-0-582-42967-3

 88. How to teach speaking / Scott Thornbury ISBN 978-0-582-85359-1

 89. Ice architecture ISBN 978-3-938780-59-6

 90. Indian textiles ISBN 978-0-500-51432-0

 91. Interior architecture ISBN 978-84-96936-7

 92. Interior atmospheres ISBN 978-0470512548

 93. Interior lighting for designers ISBN 0-471-44118-X

 94. Interiors By Color = Interieurs und farben = Interieurs par couleur = Interieurs op kleur ISBN 978-84-96936-20-1

 95. Young designers Americas ISBN 3-937718-40-0

 96. . 001K0001000000000000000048695, Jacob Riis / Bonnie Yochelson ISBN 0-7148-4034-3

 97. Kindergartens ISBN 978-84-96936-85-0

 98. . 001K0001000000000000000048676, Konzeption und Gestaltung ISBN 978-3-540-78525-5

 99. Latin american graphic design ISBN 978-3-8228-4035-1

 100. Le Corbusier : Architect and feminist ISBN 0-470-84747-6

 101. . 001K0001000000000000000048704, Lewis Baltz / Jeff Rian ISBN 0-7148-4039-4

 102. Lighting design basics ISBN 978-0-471-38162-4

 103. . 001K0001000000000000000048695, Lisette Model / Elisabeth Sussman ISBN 0-7148-4061-0

 104. Lösungsschlüssel : zum lehr- und übungsbuch der deutschen grammatik ISBN 3-19-107255-1

 105. Made in India ISBN 978-0470034767

 106. . 001K0001000000000000000048682, Martin Chambi / Amanda Hopkinson ISBN 0-7148-4033-5

 107. . 001K0001000000000000000048695, Mathew Brady / Mary Panzer ISBN 0-7148-4065-3

 108. Maximalism ISBN 978-2-88893-019-8

 109. Mythology pictures ISBN 90-5768-066-1

 110. Mut zum profil ISBN 3-929638-19-3

 111. Packaging ISBN 978-2-940361-71-7

 112. Paint & paper ISBN 978-1-84091-403-0

 113. Picture atlas of flowers ISBN 90-5768-070-x

 114. Plastics handbook ISBN 978-2-88893-002-0

 115. Pons Im Griff Bürokommunikation Deutstch : Sicher formulieren in Briefen, E-Mails and am Telefon ISBN 3-12-561161-X

 116. Postcard ISBN 978-1-85669-569-5

 117. Practical ideas for kitchens & bathrooms ISBN 978-84-96936-89-8

 118. Principles of two-dimensional design ISBN 0-471-28960-4

 119. . 001K0001000000000000000048676, Produktion und Technik ISBN 978-3-540-78527-9

 120. Programing in Ada 2005 / John Barnes ISBN 0-32-134078-7

 121. Quality : Management essentials ISBN 978-0-7506-6786-9

 122. Renovating for living ISBN 978-84-96936-87-4

 123. Sans Serif ISBN 0-500-51311-2

 124. Skeletons ISBN 90-5768-035-1

 125. Sketch: houses ISBN 978-84-96936-88-1

 126. Small city apartments ISBN 978-84-96936-90-4

 127. Succeed in landscape photography ISBN 2-88046-792-6

 128. SustainAble ISBN 978-1-59253-401-2

 129. Swiss made : New architecture from Switzerland ISBN 978-0-500-28779-8

 130. Tapestry ISBN 978-90-5768-113-4

 131. Taschenwörterbuch Technik : Deutsch - Englisch ISBN 3-19-006274-9

 132. Tate modern ISBN 1-85437-577-6

 133. Textile motifs of India ISBN 978-90-5768-075-5

 134. The artists' yearbook 2007 ISBN 978-0-500-28613-5

 135. The complete book of papercraft ISBN 0-312-35953-5

 136. The Elements Of Style : An encyclopedia Of Domestic Architectural Detail ISBN 1-84-533-127-3

 137. The good office ISBN 978-0-06-153789-9

 138. The graphic designer`s guide to effective visual communication ISBN 2-88046-810-8

 139. The phaidon atlas of 21st century world architecture ISBN 978-0-7148-4874-7

 140. The polaroid book ISBN 978-3-8365-0189-7

 141. The ultimate interior designer ISBN 1-84188-140-6

 142. Typo ISBN 978-84-96429-6

 143. Unternehmen Deutsch : Grundkurs Lehrbuch ISBN 978-3-12-675740-9

 144. Versatility and vicissitude : Performance in morpho-ecological design ISBN 978-0470516874

 145. Visual creativity : Inspirational ideas for advertising, animation and digital design ISBN 0-500-51166-7

 146. Visual dictionary of vegetables ISBN 90-5768-048-3

 147. Wayfinding ISBN 2-88046-818-3

 148. . 001K0001000000000000000048704, Walker Evans / Luc Sante ISBN 0-7148-4047-5

 149. Wall design ISBN 978-3-86654-010-1

 150. . 001K0001000000000000000048682, Werner Bischof / Claude Cookman ISBN 0-7148-4041-6

 151. . 001K0001000000000000000048704, Wynn Bullock / Chris Johnson, Barbara Bullock-Wilson ISBN 0-7148-4029-7

 152. Wood Design ISBN 978-3-937718-39-2

 153. Креативное мышление в Photoshop ISBN 5-477-00051-1

 154. Кровельные работы ISBN 5-06-003551-4

 155. Отделка дома ремонт ISBN 5-9757-0043-4

 156. Потолки из гипсокартона: устройство и дизайн ISBN 978-5-222-11011-9

 157. Работа с гипсокартоном: стены, перегородки, арки, ниши ISBN 978-5-222-11285-4

 158. Реставрационные строительные работы ISBN 5-7695-2109-0

 159. Секреты RAW ISBN 978-5-91180-430-5

 160. Современный интерьер ISBN 978-5-17-047121-8

 161. Технология строитеьных процессов ISBN 978-5-06-005554-2

 162. Техноогия реконструкции и модернизации зданий ISBN 978-5-16-001505-7

 

Naujos knygos bibliotekoje 2008 Lapkričio mėn.  

Lietuvių kalba:

 1. 1001 buildings you must see before you die, 1001 pastatas, kurį privalai pamatyti per savo gyvenimą / redaktorius Mark Irving. Vilnius, 2008. 960 p. ISBN 978-9955-06-210-3

 2. . 1001 garden you must see before you die, 1001 sodas, kurį privalai pamatyti per savo gyvenimą / pagrindinis leidėjas Rae Spencer-Jones. Vilnius, 2008. 960 p. ISBN 978-9955-06-209-7

 3. Mūrininko ir betonuotojo darbai / Vytautas Adomavičius ... [et al.]. Vilnius, 2008. 267 p. ISBN 978-5-417-00948-8

 4. Svetimų tikrinių vardų rašymas / Vytautas Ambrazas. Vilnius, 2008. 60 p. ISBN 9955-704-55-3

 5. Elektroninis marketingas / Arvydas Bakanauskas, Vytautas Liesionis. Kaunas, 2008. 183 p. ISBN 978-9955-12-332-3

 6. . Estetyka światła, 1936 Šviesos estetika : fotografikos pagrindai / Jan Bułhak. Vilnius, 2008. 207, [39] iliustr. p. ISBN 978-9955-415-76-3

 7. Statistikos terminai = Glossary of statistical terms : anglų-lietuvių-prancūzų-rusų-vokiečių kalbos žodynas / Antanas Buračas. Vilnius, 2008. 878 p. ISBN 978-9955-19-084-4

 8. Geležinkelio riedmenų tepimo medžiagos : mokomoji knyga / B. Bureika, E. Sokolovskij, R. Pečeliūnas. Vilnius, 2008. 118 p. ISBN 978-9955-28-303-4

 9. Dailidės ir stogdengio darbai / Janina Burokienė. Vilnius, 2008. 225 p. ISBN 978-5-417-00946-4

 10. Pastato dažymas ir apmušalų klijavimas / Virginija Butavičienė, Virgilija Stasionienė. Vilnius, 2008. 270 p. ISBN 978-5-417-00950-1

 11. Pastato apdaila. Pastato šiltinimas ir tinkavimas. Apdaila plytelėmis ir apdailos elementų montavimas / Mindaugas Černius ... [et al.]. Vilnius, 2008. 298 p. ISBN 978-5-417-00951-8

 12. Objektinis programavimas Java kalba : metodinė priemonė / Algirdas Deveikis. Kaunas, 2008. 175 p. ISBN 978-9955-12-363-7

 13. Organizacijų teorija : vadovėlis / Romualdas Ginevičius, Vytautas Sūdžius. 2-oji patais. laida. Vilnius, 2008. 325 p. ISBN 978-9955-28-150-4

 14. Naujoji lietuvių kalbos leksika (1990-2007) : metodinė priemonė / Jurgita Girčienė. Vilnius, 2008. 50 p. ISBN 978-9955-20-341-4

 15. Lietuvių tautinis kostiumas = Lithuanian national costume / Teresė Jurkuvienė. 2-oji patais. laida. Vilnius, 2008. 246 p. ISBN 978-9955-23-166-0

 16. Keletas būdų, kaip patobulinti dėstymą : mokymo metodinė priemonė / Jūratė Laurinavičiūtė. Vilnius, 2008. 55 p. ISBN 978-9955-20-324-7

 17. Lietuviškų žodžių trumpinimas bibliografiniame apraše / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Vilnius, 2008. 31 p. ISBN 978-9955-541-88-2

 18. . Microsoft Power Point 2007. Top 100. Tips & tricks., Microsoft Office PowerPoint 2007 vaizdžiai : 100 svarbiausių temų : patarimai ir gudrybės / Paul McFedries : patarimai ir gudrybės. Kaunas, 2008. 230 p. ISBN 978-9955-707-35-6

 19. Marketingas : [vadovėlis] / Vytautas Pranulis ... [et al.]. 3-asis patais. ir papild. leid.. Vilnius, 2008. 602 p. ISBN 978-9955-883-04-3

 20. . Learning Web Design, Tinklalapių dizainas : (X)HTML kalbos, pakopinių stilių ir tinklalapių grafikos pradžiamokslis. Kaunas, 2008. 466 p. ISBN 978-9955-707-47-9

 21. AutoCAD 2009 : [atmintinė] / Vytenis Sinkevičius. Kaunas, 2008. 32 p. ISBN 978-9955-707-51-6

 22. Tarptautinių žodžių žodynas / [sudarytojai Aldona Bendorienė ... [et al.]. Vilnius, 2008. 790 p. ISBN 978-9955-08-100-5

 23. Viršininkas tenkina mano norus : kaip išmintingai derėtis, pelnyti pasitikėjimą, pasiekti tikslą / Jens Tomas. Vilnius, 2008 ISBN 978-9955-24-973-3

 24. Makroekonomikos užduočių rinkinys : mokomoji knyga / Erstida Ulvidienė, Romantė Bučienė. Vilnius, 2008. 147 p. ISBN 978-9955-33-261-9

 25. Statybos menas. Statybinės medžiagos. bendrieji statybos darbai / Albertas Vaidila, Jonas Vėlyvis. Vilnius, 2008. 281 p. ISBN 978-5-417-00949-5

 26. Aplinkos apsaugos politika ir teisė : mokomoji knyga / Zenonas Venckus. 2-oji pataisyta laida. Vilnius, 2008. 209 p. ISBN 978-9955-28-099-6

 27. C++ ir objektinis programavimas : programuotojo vadovas / Antanas Vidžiūnas. Kaunas, 2008. 320 p. ISBN 978-9955-707-52-3

 28. Paslaugų marketingas : [mokomoji knyga] / Elena Vitkienė. 3-iasis patais. ir papild. leid.. Klaipėda, 2008. 133 p. ISBN 978-9955-18-280-1

 29. . Der schnelle Knigge, 2005 Be etiketo nė žingsnio : etiketas darbe ir namie; visada jauskimės tvirtai; nepriekaištingas elgesys / Karin Bayer. Vilnius, 2007. 190 p. ISBN 978-9955-24-806-4

 30. Pastatų tipologija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius, 2007-. t. ISBN 978-9955-28-084-2

 31. Kaip kvalifikuotai parengti ieškinį (skundą, prašymą) / Edita Bumblienė, Voldemaras Bumblys. 2-asis patais. ir patobul. leid.. Vilnius, 2007. 243 p. ISBN 978-9955-9346-7-7

 32. . Auslands-Knigge, 2005 Kaip elgtis užsienyje : trumpai apie lankomą šalį; vertybės, tikėjimas, papročiai; kaip rengtis; kur praleisti laiką; bendravimas ir draudimai / Sonja Engelbert, Gerhard Hain. [Vilnius], 2007. 240 p. ISBN 978-9955-21-150-1

 33. Ekonominės minties istorijos pagrindai : mokomoji knyga / Vladas Gronskas, Donatas Pilinkus. Kaunas, 2007. 105 p. ISBN 978-9955-33-155-1

 34. Inovatyvių šiuolaikinių studijų technologijų kriterijai ir aprašas : mokymo metodinė medžiaga / [sudarytojos: Marija Barkauskaitė, Vida Gudžinskienė]. Vilnius, 2007. 159 p. ISBN 978-9955-668-90-9

 35. Lietuvos medaliai ir jų kūrėjai : medalio kūrėjų stovyklos Telšiuose / sudarytojai Petras Gintalas, Zita Dargaitė : [albumas-katalogas. Vilnius, 2007. 223 p. ISBN 978-9955-624-98-1

 36. Medžiagų mokslas : mokomoji knyga / Algimantas Naujokaitis. 3-ioji laida. Vilnius, 2007. 230 p. ISBN 978-9986-05-847-2

 37. Gyvenimas trikampyje: Vilnius, Briuselis, Strasbūras : europarlamentaro Justo Vinco Paleckio užrašai. Vilnius, 2007. 334 p. ISBN 978-9955-476-47-4

 38. Personalo valdymas. [Vilnius], 2007 ISBN 978-9955-460-52-7

 39. Elektrotechninės medžiagos : mokomoji knyga / Gediminas Juozas Rinkevičius, Rimantas Jonas Mukulys, Algirdas Degutis. Kaunas, 2007. 180 p. ISBN 9955-25-070-4

 40. . Kaip savarankiškai atlikti elektros instaliaciją : jums pataria profesionalai, darbų saugos ir ekologijos specialistai / Ingeborg Schier. Kaunas, 2007. 96 p. ISBN 978-9955-13-142-7

 41. Gelžbetoninės sijinės monolitinės perdangos : mokomoji knyga / Juozas Valivonis, Arnoldas Šneideris. Vilnius, 2007. 133 p. ISBN 978-9955-28-110-8

 42. Valdymo ir administravimo pagrindai : praktinis vadovas / Vladimiras Obrazcovas. Vilnius, 2006. 206 p. ISBN 9955-23-041-X

 43. Pagalba tipografams : patarimai, kaip vartoti šriftus / Hans Peter Willberg, Friedrich Forssman. Vilnius, 2006. 104 p. ISBN 9955-624-34-5

 44. Techninė termodinamika ir šilumokaita : aiškinamasis uždavinynas / V. Martinaitis ... [et al.]. Vilnius, 2005. 426 p. ISBN 9986-05-908-09

 45. . The Blackwell encyclopaedia of political thought, 1998 Politinės minties enciklopedija / atsakingasis redaktorius David Miller. Vilnius, 2005. 654 p. ISBN 5-417-00854-0

 46. . The new encyclopedia of fishing, 2001 Žūklės enciklopedija / [iš anglų kalbos vertė Rūta Burytė ... [et al.]. Vilnius, 2005. 288 p. ISBN 9955-08-805-2

 47. Mechanika : paskaitos / Algimantas Karpus. Vilnius, 2003. 158 p. ISBN 9986-433-29-0

 48. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo būklė = Small and medium-sized business in Lithuania / Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra. Vilnius, 2003. 112 p. ISBN 9955-526-12-2

 49. Statybininko prisiminimai / Romualdas Sakalauskas. Vilnius, 2003. 583 p. ISBN 9986-05-660-8

 50. Pradedančiojo verslininko žinynas : parengtas pagal 2002 m. vasario 15 d. galiojusius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus / parengė A. Darulis ir kt.. Vilnius, 2002. 215 p. ISBN 9955-9486-0-4

 51. Statybos terminų žodynas : 23000 terminų : lietuvių-anglų-vokiečių-prancūzų-rusų kalbomis / Lietuvos Mokslų akademija. Vilnius, 2002. 879 p. ISBN 9986-795-05-3. ISSN 1392-4044

 52. Vadyba aforizmuose / sudarytojas Romualdas Razauskas. Vilnius, 2002. 686 p. ISBN 9955-528-00-1

 53. Ekonomikos ir vadybos studijų įvadas : mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas. Vadybos katedra. Kaunas, 2001. 88 p. ISBN 9955-09-251-3

 54. Ko žmogui reikia?... : (aforizmai) / sudarė Algimantas Stanaitis. Marijampolė, 2001. 309 p. ISBN 9986-894-53-0

 55. Kompiuterinis raštingumas: ECDL pagrindai : ECDL atstovybės Lietuvoje sertifikuota mokomoji medžiaga, skirta siekiantiems įgyti Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimą (ECDL) ir atitinkanti ECDL programos 3.0 versiją / Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Informacinių technologijų institutas. Vilnius, 2001. 780 p. ISBN 9986-34-070-5

 56. Firmos ekonomikos pagrindai : [vadovėlis studentams, ekonomistams, vadybininkams] / Zigmas Lydeka, Boleslovas Drilingas. Vilnius, 2001. 311 p. ISBN 9955-04-028-9

 57. . Alles, was man wissen muss, Ką turi žinoti kiekvienas išsilavinęs žmogus / Dietrich Schwanitz. Vilnius, 2001. 547 p. ISBN 9986-16-186-X

 58. Lietuvos sociologija amžių sandūroje : straipsnių rinkinys / Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Lietuvos sociologų draugija, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilnius, 2001. 361 p. ISBN 9955-531-02-9

 59. Statybos organizavimas : [vadovėlis technikos ir technologijos universitetų studentams] / E.K. Zavadskas ... [etal.]. Vilnius, 2001. 197 p., ISBN 9986-824-71-0

 60. Švietimo vadybos pagrindai : mokomoji priemonė / Rimantas Želvys. Vilnius, 2001. 95 p. ISBN 9986-19-397-4

 61. Verslas, vadyba ir studijos'99 : penktosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 18-19 d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius, 2000. 402 p.

 62. Švietimo vadyba ir kaita : monografija / Rimantas Želvys. Vilnius, 1999. 290 p. ISBN 9986-9205-6-6

 63. Paslaugų marketingas : teorija ir praktika : monografija / Vytautas Kindurys. Vilnius, 1998. 300 p. ISBN 9986-19-322-2Скачать документ

Похожие документы:

Поиск не дал результатов..