Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Самое время позаботиться о правильном оформлении документов, которые потребуются впоследствии для получения социального налогового вычета, если вы тр...полностью>>
'Пояснительная записка'
 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продол...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении дополнительного последипломного образования «Российская медицинская академия последипло...полностью>>
'Урок'
В апреле 2012 года исполняется 150 лет со дня рождения П.А.Столыпина, государственного деятеля, министра внутренних дел и председателя Совета министр...полностью>>

Управління житлово-комунального господарства Миколаївської облдержадміністрації (3)

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Управління житлово-комунального господарства Миколаївської облдержадміністрації

Роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

ВІД _03.08._ 2011 року № _5_

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

__________________Т.О.Марчук

м.п.

КОНКУРСНІ ТОРГИ

на закупівлю робіт

Будівництво пункту доочищення та розливу питної води по вул. Корабельній, 17 в м.Первомайську Миколаївської області

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

м. Миколаїв – 2011р

Розділ 1. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" далі "Закон". Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів:

- повне найменування:

Управління житлово-комунального господарства Миколаївської облдержадміністрації

- місцезнаходження:

54030 Україна. м.Миколаїв, вул. Шевченка,40

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Відповідальний за проведення торгів – Ільюк Роман Олександрович – заступник начальника управління ЖКГ Миколаївської облдержадміністрації, тел. - 0512-47-70-57, Е- mail: gkh@mykolayiv-oda.gov.ua

3. Інформація про предмет закупівлі

- найменування предмета закупівлі:

Будівництво пункту доочищення та розливу питної води по вул. Корабельній, 17 в м.Первомайську Миколаївської області

- вид предмета закупівлі:

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Миколаївська обл., м.Первомайськ

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

вересень – грудень 2011 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України (гривня).

Розрахунки за роботи здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором (гривня).

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів складаються українською мовою

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або внесення змін вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається в двох опечатаних конвертах, в одному з яких знаходиться технічна частина пропозиції, а в другому - комерційна у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника. Документація повинна бути прошита, пронумерована та скріплена печаткою*. Обидва конверти опечатуються в одному великому конверті.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів”).

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів).

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

форма „Пропозиція конкурсних торгів" (наведено у Доданку 2),

Учасник не повинен відступати від даної форми.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

1. Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

2. Документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

3. Документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником, а саме:

- Учасник повинен подати як частину пропозиції документи, які підтверджують відповідність усіх робіт, які Учасник пропонує виконувати за Договором, вимогам ї документації конкурсних торгів, в тому числі технічному завданню.

- документальне підтвердження відповідності робіт документації конкурсних торгів може бути надане у формі пояснювальної записки та повинно мати:

а) Розрахунок договірної ціни з додатками

Розрахунок заробітної плати

Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів з економічним обґрунтуванням змін) ціна на матеріали не повинна бути вище цін встановлених Мінекономіки України

Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін);

Розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності).

Розрахунок загально-виробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації)

Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки).;

б) інші документи відповідно до вимог, визначених у цій тендерній документації та додатках до неї;

 1. Документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям (наведено у Додатку 1)

Пропозиція, що подається Учасником, складається з:

- комерційної частини;

- технічної частини.

Комерційна частина повинна включати цінову інформацію, складену відповідно Документації конкурсних торгів, перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника, Основні умови Договору, забезпечення конкурсних торгів (якщо його надання передбачено), а також решту матеріалів, які повинні бути оформлені та подані Учасниками згідно з Документацією конкурсних торгів.

Технічна частина має бути надана згідно цієї Документації конкурсних торгів та повинна включати повну інформацію щодо відповідності пропозиції конкурсних торгів Учасника технічному завданню Замовника .

Пропозиція учасника конкурсних торгів повинна включати

Розрахунок ціни пропозиції з обґрунтуваннями. Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів має бути наданий у друкованому вигляді у програмному комплексі АВК-3 згідно додатку № 4 цієї документації;

Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому поділ на лоти не допускається.

Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію .

Кожна одержана пропозиція вноситься Замовником до відповідного реєстру

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів . До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів (в разі її подання);

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначені кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.

Учасник повинен подати як частину пропозиції документи, які підтверджують відповідність усіх робіт, які Учасник пропонує виконувати за Договором, вимогам ї документації конкурсних торгів, в тому числі технічному завданню.

Документальне підтвердження відповідності робіт тендерній документації може бути надане у формі пояснювальної записки та повинно мати:

Розрахунок договірної ціни з додатками

Розрахунок заробітної плати

Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів з економічним обґрунтуванням змін) ціна на матеріали не повинна бути вище цін встановлених Мінекономіки України

Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін); розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності).

Розрахунок загально-виробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації)

Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки).;

б) інші документи відповідно до вимог, визначених у цій документації конкурсних торгів

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Поділ на лоти не передбачається

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

Особисто або поштою

54030, м. Миколаїв, вул. Шевченка,40, кабінет № 8 управління житлово-комунального господарства Миколаївської облдержадміністрації

до 10°° години 14.09.11 р.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

54030 м. Миколаїв, вул. Шевченка,40, кабінет № 1 управління житлово-комунального господарства Миколаївської облдержадміністрації

Дата 14.09.11 року

Час: об 14-00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт .

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

1 Ціна;

2 Строк виконання;

3 Гарантійне обслуговування

4 Умови розрахунків;

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1. Кількість балів по критерію Ціна - 60 балів.

2. Кількість балів по критерію Строк виконання - 20 балів.

3. Кількість балів по критерію Гарантійне обслуговування – 10 балів

4. Кількість балів по критерію Умови розрахунків - 10 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів тендерного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету .з конкурсних торгів

Переможець визначається рішенням Комітету з конкурсних торгів.

Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найменшим, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 60, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

60 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

2. Кількість балів за критерієм "Строк виконання" визначається наступним чином. Пропозиції, конкурсних торгів значення критерію " Строк виконання" у якої є найменшим, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Пmin / Побчисл *20, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Пmin - найнижче значення за критерієм " Строк виконання";

Побчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

20 - максимально можлива кількість балів за критерієм " Строк виконання".

3. Кількість балів за критерієм "Гарантійне обслуговування" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів , значення критерію " Гарантійне обслуговування " у якої є найменшим, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Побчисл / П max* 10, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

П max - найвище значення за критерієм " Гарантійне обслуговування ";

Побчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

10 - максимально можлива кількість балів за критерієм " Гарантійне обслуговування ".

4. Кількість балів за критерієм "Умови розрахунків" визначається наступним чином.

Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Умови розрахунків" у якої передбачається виконання всіх робіт без отримання авансових платежів в будь-якому розмірі встановлюється 10 балів

Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Умови розрахунків" у якої передбачається виконання всіх робіт з отримання авансових платежів в будь-якому розмірі встановлюється 0 балів

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

4. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

(Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту).

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Зазначається замовником відповідно до вимог статей 40, 41 Закону.

(Доведено у Додатку 3)

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається


Додаток 1

до документації конкурсних торгівСкачать документ

Похожие документы:

 1. Управління житлово-комунального господарства Миколаївської облдержадміністрації (2)

  Конкурс
  Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" далі "Закон". Терміни,
 2. Управління житлово-комунального господарства Миколаївської облдержадміністрації (1)

  Конкурс
  Технічне переоснащення вузла знезараження хлордозаторної в існуючій будівлі хлораторної в мережі водопостачання мікрорайону "Північний " у м.
 3. Про план дій Миколаївської облдержадміністрації на Іквартал 2008 року

  Закон
  Відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою виконання розділу ІІ Регламенту Миколаївської обласної державної адміністрації,
 4. Затверджую тимчасово виконуючий обов’язки голови Миколаївської облдержадміністрації

  Документ
  I. Здійснення контролю за реалізацією положень Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації
 5. Вознесенський міський голова (7)

  Документ
  Відповідно до статей 19,75 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту “а” статті 28, пунктами1,19,20 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Другие похожие документы..