Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Информация о координатах места происшествия (заполняется на основании данных, полученных с использованием навигационной аппаратуры ГЛОНАСС или ГЛОНАСС...полностью>>
'Документ'
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПРОБЛЕМА УНИКАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. Рождение антропологической идеи. Эволюция философской антропологии Что же такое человеческое существо?....полностью>>
'Документ'
КОРОЛЕВА Л. А., КОРОЛЕВ А. А., ГАРЬКИН И. Н. Государственно-конфессиональ­ная политика в отношении ислама в СССР. 1940–1980 гг. (по материалам Среднег...полностью>>
'Документ'
Как и всегда она проснулась резко, словно ее окатили холодной водой. Открыв глаза, она увидела серое, хмурое небо. Вставать не хотелось, но привычка ...полностью>>

Матеріали до Національної доповіді України про стан навколишнього природного середовища у 2007 році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Матеріали

до Національної доповіді України

про стан навколишнього природного середовища у 2007 році

«Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища по Львівській області

у 2007 році»

Зміст

1.Загальні відомості

1.1. Географічне розташування та кліматичні особливості Львівської області

1.2. Соціальний та економічний розвиток Львівщини

2. Забруднення атмосферного повітря та руйнування озонового шару

2.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

2.1.1. Динаміка викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами

2.1.2. Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря у містах України

2.1.3. Основні забруднювачі атмосферного повітря (за галузями економіки)

2.2. Транскордонне забруднення атмосферного повітря

2.3. Якість повітря у населених пунктах

2.4. Використання озоноруйнівних речовин

2.4.1. Стан озонового шару

2.4.2. Активність Сонця

2.5. Вплив якості атмосферного повітря на здоров’я людини та біорізноманіття

2.6. Заходи, спрямовані на покращення якості атмосферного повітря

3. Зміна клімату

3.1. Політика і заходи у сфері обмеження і скорочення викидів парникових газів і збільшення їхнього поглинання

3.2. Національна система інвентаризації парникових газів

3.3. Прогноз викидів парникових газів

3.4. Заходи щодо адаптації та пом’якшення наслідків зміни клімату

4. Водні ресурси

4.1. Стан поверхневих вод

4.2. Забір та використання води, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин у водні об’єкти

4.3. Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками

4.4. Гідробіологічна оцінка якості вод та стан гідробіоценозів

4.5. Мікробіологічна оцінка якості вод з огляду на епідемічну ситуацію

4.6. Забруднення поверхневих вод

4.6.1. Основні забруднювачі водних об'єктів (за галузями економіки)

4.6.2. Транскордонне забруднення поверхневих вод

4.7. Радіаційний стан поверхневих вод

4.8. Вплив якості питної води на здоров’я людини

4.9. Заходи спрямовані на покращення стану водних об’єктів

5. Збереження біорізноманіття, формування екомережі та розвиток природно-заповідного фонду

5.1. Заходи щодо збереження біорізноманіття та формування екомережі

5.2. Охорона, використання та відтворення рослинного світу

5.2.1. Лісові ресурси

5.2.1.1. Загальна характеристика лісового фонду України

5.2.1.1.1. Динаміка площі лісових ділянок лісового фонду та запасу деревостанів

5.2.1.1.2. Розподіл лісового фонду за категоріями лісів

5.2.1.2. Спеціальне використання лісових ресурсів державного значення

5.2.1.2.1. Заготівля деревини в порядку рубок головного користування

5.2.1.2.1.1. Суцільні рубки

5.2.1.2.1.2. Поступові рубки

5.2.1.2.2. Заготівля другорядних лісових матеріалів

5.2.1.2.3. Побічні лісові користування

5.2.1.2.4. Використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства, проведення науково-дослідних робіт

5.2.1.3. Заготівля деревини під час проведення інших рубок та робіт, пов’язаних і не пов’язаних з веденням лісового господарства

5.2.1.3.1. Суцільні санітарні рубки. Лісовідновні рубки. Реконструктивні рубки

5.2.1.4. Відтворення лісів

5.2.1.4.1. Лісовідновлення

5.2.1.4.1.1. Лісові культури

5.2.1.4.2. Природне поновлення

5.2.1.4.2. Лісорозведення

5.2.1.4.2.1. Створення нових лісів

5.2.1.4.2.2. Захисне лісорозведення

5.2.1.4.2.3. Створення полезахисних лісових смуг

5.2.1.5. Динаміка загибелі лісових культур, насаджень та незімкнутих лісових культур

5.2.1.6. Заходи з охорони лісів від пожеж, хвороб та шкідників

5.2.1.6.1. Динаміка лісових пожеж, хвороб та шкідників

5.2.2. Спеціальне використання природних недеревних рослинних ресурсів. Заготівля лікарських рослин

5.2.3. Охорона та відтворення видів рослин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України

5.2.4. Адвентивні види рослин. Стан та динаміка популяцій, вплив на місцеве біорізноманіття

5.2.5. Динаміка стану зелених насаджень населених центрів

5.3. Охорона, використання та відтворення тваринного світу

5.3.1. Ведення мисливського господарства: аналіз стану. Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин

5.3.2. Ведення рибного господарства. Рибний промисел: аналіз, динаміка в басейнах річок та морів

5.3.3. Охорона та відтворення видів тварин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України

5.3.4. Хвороби диких тварин, причини, заходи профілактики та боротьби з ними

5.3.5. Інвазивні чужорідні види, стан та динаміка популяцій, вплив на місцеве біорізноманіття

5.4. Біобезпека генетично модифікованих організмів

5.5. Природні території, що підлягають особливій охороні

5.5.1. Розвиток природно-заповідного фонду України

5.5.2. Стан рекреаційних ресурсів та розвиток курортних зон

5.5.3. Історико-культурна спадщина

5.5.4. Туризм як фактор впливу на довкілля

6. Земельні ресурси і ґрунти

6.1. Структура та стан земель

6.1.1. Структура та динаміка основних видів земельних угідь.

6.1.2. Деградація земель

6.2. Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси

6.3. Охорона земель

6.3.1. Практичні заходи

6.3.2. Нормативно-правове та інституційне забезпечення, міжнародне співробітництво

7. Надра

7.1. Мінерально-сировинна база

7.1.1. Стан мінерально-сировинної бази

7.1.2. Використання мінерально-сировинної бази

7.1.3. Підземні води: ресурси, використання, якість

7.2. Стан геологічного середовища

7.2.1. Гірничовидобувні регіони

7.2.2. Ендогенні геологічні процеси

7.2.3. Екзогенні геологічні процеси

7.3. Геологічний контроль за вивченням та використанням надр

7.4. Дозвільна діяльність у сфері використання надр

8. Відходи

8.1. Структура утворення та накопичення відходів

8.2. Поводження з відходами (зберігання, видалення, знешкодження та утилізація)

8.3. Використання відходів як вторинної сировини

8.4. Транскордонні перевезення відходів

9. Екологічна безпека

9.1. Екологічна безпека як складова національної безпеки

9.2. Об’єкти підвищеної екологічної небезпеки

9.3. Радіоекологічна безпека

9.3.1. Радіоактивне забруднення територій

9.3.2. Радіоактивні відходи

10. Сільське господарство

10.1. Ведення сільського господарства в Україні

10.2. Внесення мінеральних та органічних добрив на оброблювані землі і під багаторічні насадження

10.3. Використання пестицидів у сільському господарстві

11. Енергетика

11.1. Кінцеве енергоспоживання

11.2. Загальний обсяг енергоспоживання в цілому та по основних видах палива

11.3. Енергоємність

11.4. Енергоспоживання на основі відновлювальних джерел

12. Транспорт

12.1. Пасажирообіг

12.2. Вантажообіг

12.3. Склад парку дорожніх механічних транспортних засобів у розбивці по видах використовуваного палива

12.4. Середній вік парку дорожніх механічних транспортних засобів

12.5. Надзвичайні ситуації загальнодержавного значення

13. Державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

13.1. Екологічна політика України

13.2. Удосконалення системи управління та законодавчого регулювання у галузі охорони довкілля

13.3. Удосконалення правового регулювання використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки

13.4. Державний контроль

13.5. Стандартизація, метрологія охорони довкілля і природокористування

13.6. Державна екологічна експертиза проектної документації.

13.7. Екологічний аудит

13.8. Екологічний моніторинг

13.9. Економічні засади природокористування

13.9.1. Економічні механізми природоохоронної діяльності

13.9.2. Стан фінансування екологічної галузі

13.10. Стан та перспективи наукових досліджень у галузі охорони довкілля

13.11. Участь громадськості у процесі прийняття рішень

13.11.1. Діяльність громадських екологічних організацій

13.11.2. Громадські рухи

13.12. Виконання державних екологічних програм

13.13. Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Географічне розташування та кліматичні особливості України

Львівська область розташована в західній частині України. Цей регіон історично називають Галичиною. Площа області складає 21,8 тис. км2 що становить 3,6 % території України. Область займає південно-західну окраїну Східно – Європейської рівнини і західну частину північного макросхилу Українських Карпат. Львівщина на заході межує з Республікою Польща, на півночі – з Волинською, на північному сході – з Рівненською, на сході - межує з Тернопільською, на південному сході - з Івано-Франківською, на півдні – з Закарпатською областями.

На території області виділяють п’ять природних районів – гірські Карпати на півдні, до них прилягає Передкарпатська височина, Подільська височина (плато) – в центральній частині, Мале Полісся і Волинська височина – на півночі.

Найвищими точками території є г. Пікуй (1405 м) на кордоні з Закарпатською областю та г. Камула (471 м) в рівнинній частині.

Клімат помірно-континентальний, вологий: м'яка з відлигами зима, волога весна, тепле літо, тепла суха осінь. Річна кількість опадів коливається від 600 мм на рівнині до 1000 мм в горах.

Через територію Львівщини проходить Європейський вододіл. В області беруть початок такі річки як Дністер та Західний Буг. Всього у Львівській області нараховується 4 водних басейни: р. Західний Буг, р. Сян, р. Дністер та р. Дніпро, - у які впадають понад 8950 річок загальною протяжністю 16343 км. Найбільша кількість річок належить до басейнів р. Дністра та р. Західного Бугу, відповідно 5838 та 3213 річки.

Лісові масиви зосереджені в Карпатах, а також в західній та північній частині Львівщини. Переважають сосна, бук, дуб, ялина, граб, менше поширені береза, вільха.

Область багата на корисні копалини: кам'яне вугілля, природній газ, нафту, сірку, торф, озокерит, кухонну та калійну сіль, сировину для виробництва цементу, вапняки і сланці, мергель, будівельні та вогнетривкі глини, тощо. Особливим багатством Галицької землі є великі запаси лікувальних мінеральних вод, на базі яких діють курорти.

1.2. Соціальний та економічний розвиток

З метою покращення екологічної ситуації на території Львівської області Програмою соціально-економічного і культурного розвитку області на 2007 році відмічено наступні основні пріоритетні напрямки оптимізації природокористування та охорони довкілля області та завдання на 2007 рік для їх реалізації:

 1. Екологічна реабілітація територій в зоні діяльності гірничо-хімічних та гірничо-видобувних підприємств. Охорона та раціональне використання надр.

 2. Підвищення ефективності методів економічного регулювання стану довкілля та використання природних ресурсів:

2.1. Відновлення і підтримання гідрологічного режиму території та покращення екологічного стану рік басейнів Дністра, Західного Бугу та Сяну.

2.2. Вирішення питань утилізації та захоронення промислових і побутових відходів.

2.3. Охорона атмосферного повітря.

2.4. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, оптимізація і розвиток природно-заповідної мережі на території області, охорона та використання лісів.

 1. Організація системи екологічного моніторингу та інформаційного забезпе­чення природоохоронної діяльності, підвищення рівня екологічної свідомості населення.

Пріоритет №1. У звітному році для стабілізації екологічної рівноваги в зоні діяльності гірничо-хімічних підприємств, Законом України «Про Держбюджет України на 2007 рік» затверджено виділити кошти на суму – 18 млн.грн. Для збільшення обсягів фінансування даних заходів, Мінпромполітики України підготовлено звернення з обгрунтовуючими матеріалами на Кабінет Міністрів України та Мінфін. Однак, кошти профінансовано лише в сумі 18 млн.грн., що використалися через розпорядника коштів – Держуправління ОНПС в Львівській області в повному обсязі.

Пріоритет №2. З метою відновлення і підтримання гідрологічного режиму території та покращення екологічного стану рік басейнів Дністра, Західного Бугу та Сяну у 2007 році за кошти Держбюджету виконано роботи по регулюванню, розчистці русел та протиповеневих заходів на суму 6 189,9 тис.грн., в тому числі басейн річки Дністер 4 618,4 тис. грн, басейну р.Західний Буг – 1 035,4 тис. грн., басейну р.Стрий – 536,0 тис. грн.

Для забезпечення реалізації заходів регіональної програми з безпечного поводження із непридатними і забороненими до використання в сільському господарстві пестицидами з обласного фонду ОНПС виділено кошти в сумі – 500,0 тис. грн., що дозволило вивезти 43 тон пестицидів з Буського, Кам.Бузького та Жидачівського районів.

Інвентаризація непридатних пестицидів в Львівській області проведена документально, а в місцях, де були відсутні відповідні документи, кількості відходів встановлювались окомірно. Під час зважування пестицидів перед відвантаженням на знешкодження їх кількість, як правило, на 30 % була більша від даних інвентаризації. Однією з головних причин збільшення їх кількості – це незадовільний стан зберігання відходів, недостовірний їх облік та вплив атмосферних опадів. Враховуючи похибку інвентаризації, на території області фактично накопичено 900,0 тонн непридатних та заборонених до використання пестицидів.

В 2008 році заплановано знешкодити частину наявних в області непридатних до використання пестицидів за рахунок коштів Державного та обласного фонду ОНПС, а також коштів Європейського Союзу Интеррег 111А/Тасіс ПГС.

За даними обласного управління статистики, в області з 2007 року, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел залишилися на рівні 2006 року, від пересувних – зросли на 50 %.

Зменшення викидів на деяких підприємствах викликане введенням новітніх технологій на ВАТ «Миколаївцемент», призупинкою виробництва на Добротвірській ТЕС, зростанням кількості транспортованого і закаченого в підземні сховища природного газу НАК «Нафтогаз України», а збільшення - збільшенням кількості автотранспорту.

З метою скорочення викидів в атмосферне повітря на ВАТ «Миколаївцемент» у 2007 р. ліквідовано 3 джерела викидів (старі цементні млини з низькою ефективністю апаратів пилоочистки) замість яких введено 2 цементних млина з високоефективними рукавними фільтрами, що дасть скорочення викидів пилу цементу близько 14 т/рік.

На Добротвірській ТЕС передбачена реконструкція та модернізація енергоблоку № 8 з введенням в експлуатацію електрофільтрів (2008 р.) та системи сіркоочистки (до 2010 р.) обсягом фінансування заходів на 160 млн. грн. (наказ Міністерства палива та енергетики № 300 від 22.08.2006 р.).

За поданням Держуправління рішенням сесії Львівської обласної ради від 13.06.2007 року № 341 створено регіональний ландшафтний парк «Равське Розточчя» площею 19103 га.

Відповідно площа ПЗФ збільшилась на 19,1 тис.га., що становить 6,1 відсотка від загальної площі земель області.

На виконання Регіональної програми формування екологічної мережі Львівської області на 2007-2015 роки та в рамках проекту Закону України «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму збереження та відтворення біорізноманіття України на 2008-2025 роки» розпочато роботи щодо створення національного природного парку «Північне Поділля» орієнтовною площею 30 тис.га з метою збереження унікальних азональних степів середньоєвропейського типу, аналогів яким в Україні немає.

Пріоритет № 3.

Протягом року держуправлінням організовано надання екологічної інформації в:

 • телепрограма «Екологічний вісник» на Львівському державному телебаченні;

 • програма «Україна екологічна» на Львівському радіо «Незалежність»

 • Відновлена і наповнена ВЕБ-сторінка Держуправління www.ekology.lviv.ua

 • Підготовлено до друку і видано щорічний бюллетень «Екологія Львівщини-2006», вперше у друкованому і електронному варіантах.

 • Вперше підготовлено до друку і видано «Екологічний атлас Львівщини».

 • 246 публікацій природоохоронного спрямування згідно з результатами моніторингу преси,

 • До засобів масової інформації надано 15 анонсів подій, що організовувалися Держуправлінням

 • За результатами діяльності управління підготовлено і розіслано у ЗМІ 34 прес-релізи

Організовано 5 природоохоронних акцій: Організація і проведення Дня довкілля та Всеукраїнського конкурсу «Зелений паросток майбутнього»; Організація конкурсу «До чистих джерел» - подано на розгляд Комісії Мінприроди 11 робіт; Організація і проведення конкурсу громадських ініціатив: 7 проектів, 5 опублікованих брошур, 4 виступи по радіо, 2 телепередачі; 4 засідання Громадської Ради при Держуправлінні; Участь у роботі журі огляду-конкурсу для старшокласників м. Львова «Майбутнє довкілля у твоїх руках» та понад 40 семінарів і конференцій на екологічну тематику

Окрім цього, Держуправлінням розроблено та опрацьовано пропозиції на фінансування природоохоронних заходів, що включені в проект Угоди щодо регіонального розвитку Львівської області на 2008-2012 р., між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою, по пріоритету ІІІ «Створення ефективної системи в галузі охорони навколишнього природного середовища».

2. Забруднення АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ТА РУЙНУВАННЯ ОЗОНОВОГО ШАРУ

2.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

2.1.1. Динаміка викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами

Обсяги викидів забруднювальних речовин від стаціонарних джерел забруднення в атмосферне повітря області за 2007 рік становили 110,5 тис. тонн, що залишається майже на рівні попереднього року.

Основна частка забруднень потрапила в атмосферу області від підприємств Кам’янка-Бузького (52,1 % від обласного обсягу викидів), Стрийського (11,0 %), Перемишлянського (7,8 %), Городоцького (4,7 %), Миколаївського (3,9 %), Дрогобицького (3,3 %) та Сокальського (2,4 %) районів, м.Червоноград (2,7 %), м. Дрогобич (2,1 %), м. Стрий (1,1 %). Найменша частка припадає на Сколівський, Буський, Старосамбірський, Жовківський, Золочівський, Пустомитівський райони та міста Моршин, Новий Розділ, Самбір, Трускавець .

Рівень забруднення з розрахунку на один квадратний кілометр території області складає в середньому 5,1 тонни забруднюючих речовин. Максимальне значення цього показника у м. Червоноград – 143,6 тонн на один квадратний кілометр, м. Стрий – 68,2 тонни, Кам’янка-Бузькому районі – 66,4 тонни, м. Дрогобич – 53,8 тонни, м. Новий-Розділ – 34,9 тонни, мінімальне у Турківському районі – 4,2 кг на один квадратний кілометр території, Сколівському – 30,5 кг.

За даними головного управління статистики, з розрахунку на одного мешканця Львівської області викинуто в атмосферу в середньому 43,1 кг забруднювальних речовин (у 2006 році – 42,8 кг). Найбільші викиди склали у Кам’янка-Бузькому – 981,3 кг, Перемишлянському – 203,3 кг, Стрийському – 195,4 кг, Городоцькому – 73,2 кг, Миколаївському – 67,0 кг районах, м.Червоноград – 36,3 кг. Найменше викинуто шкідливих речовин з розрахунку на одну особу в Турківському районі – 0,1 кг.

Значний внесок в забруднення атмосферного повітря вносить автотранспорт внаслідок інтенсивного руху в містах області та вздовж автомагістралей.

Від усіх видів транспорту в атмосферу Львівської області у 2007 році потрапило 142,6 тис.т шкідливих речовин. Основними токсичними інгрідієнтами, якими забруднювалось повітря, були оксид вуглецю – 105,4 тис.т, діоксиду азоту – 16,9 тис.т, не метанових летких органічних сполук – 15,8 тис.т, сірчистого ангідриду – 1,7 тис.т, сажі – 2,2 тис.т, метану - 0,5 тис.т, оксид азоту – 0,1 тис.т.

Від автотранспорту, що перебуває у приватній власності населення, в атмосферу було викинуто 99,4 тис.т шкідливих речовин, від автотранспорту підприємств і організацій – 36,9 тис.т, від залізничного та авіаційного – 3,8 тис.т.

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними джерелами

Таблиця 2.1

Назва забруднюючої речовини

2005 рік

2006 рік

2007 рік

1

2

3

4

Викиди забруднюючих речовин, усього, тис. т

187,625

206,731

253,056

у тому числі від:

1. стаціонарних джерел:

95,822

110,631

110,489

метали та їх сполуки

0,030

0,044

0,033

стійкі органічні забруднювачі

0,006

0,003

0,003

оксид вуглецю

8,669

9,536

7,436

діоксид та інші сполуки сірки

40,629

46,219

41,683

оксиди азоту

8,272

8,982

8,095

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

17,289

19,592

16,822

леткі органічні сполуки

5,602

4,691

3,960

2. пересувних джерел:

91,7

96,1

142,567

сірчистий ангідрид

0,502

0,53

1,710

оксиди азоту

6,227

6,525

16,915

оксид вуглецю

68,8

72,075

105,371

вуглеводні

11,85

12,425

15,787

леткі органічні сполуки

-

-

-

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

0,502

0,526

2,187

у тому числі від автомобільного транспорту:

87,8

92,0

136,15

сірчистий ангідрид

0,542

0,640

0,8

оксиди азоту

6,317

7,031

9,8

оксид вуглецю

68,823

71,586

107,3

вуглеводні

11,756

12,050

17,02

леткі органічні сполуки

-

-

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

0,51

0,629

1,23

2.1.2. Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин

Викиди найпоширеніших забруднюючих речовин у області та в розрізі населених пунктів, тис. тонн

Таблиця 2.2

Населені

пункти

2006р.

2007р.

ра

зом

в т.ч.

разом

в т.ч.

Стаціонарні джерела

пересувні джерела

Стаціонарні джерела

пересувні джерела

ра-

зом

в т.ч.

разом

в т.ч.

пил

діок-

сид сірки

діоксид азоту

оксид вугле-

цю

пил

діо-ксид сірки

Діо-ксид азоту

оксид вугле-цю

Львівська обл.

200,3

110,6

19,6

46,4

8,9

9,5

89,7

253,1

110,5

16,822

41,557

8,094

7,436

142,6

м. Львів

2,2

0,2

0,9

0,9

0,5

0,172

0,062

0,957

0,528

49,388

м. Борислав

0,6

0,05

0,14

0,03

0,1

0,055

0,014

0,210

0,071

2,264

м. Дрогобич

2,5

0,01

0,4

0,2

0,2

0,005

0,473

0,157

0,205

7,136

м. Самбір

0,2

0,02

0,01

0,08

0,09

0,015

0,011

0,021

0,062

1,766

м. Стрий

4,9

0,05

0,001

0,8

1,8

0,040

0,0004

0,116

0,235

3,682

м. Червоноград

3,0

0,5

1,5

0,3

0,8

0,505

1,402

0,248

0,747

4,739

Бродівський

0,9

0,03

0,02

0,04

0,07

0,030

0,014

0,040

0,063

3,064

Буський

0,3

0,01

0,09

0,1

0,07

0,065

0,060

0,016

0,043

2,269

Городоцький

4,5

0,004

0

0,2

0,3

0,004

-

0,120

0,227

3,403

Дрогобицький

2,0

0,003

0

0,2

0,2

0,002

0,0001

0,263

0,301

5,009

Жидачівський

0,8

0,2

0,2

0,2

0,2

0,203

0,368

0,176

0,228

3,839

Жовківський

0,3

0,03

0,2

0,03

0,07

0,025

0,124

0,027

0,068

5,355

Золочівський

0,4

0,1

0,1

0,03

0,05

0,100

0,067

0,047

0,083

3,731

Кам.-Буський

60,9

14,9

41,6

3,6

0,5

12,22

37,200

3,434

0,490

2,916

Миколаївський

4,5

2,8

0,2

1,0

0,5

2,635

0,176

1,165

0,490

4,490

Мостиський

0,9

0,03

0

0,03

0,1

0,033

0,0007

0,026

0,122

2,638

Перемишлян-ський

5,5

0,002

0

0,01

0,02

0,001

-

0,005

0,009

2,065

Пустомитівський

0,4

0,04

0

0,02

0,03

0,039

0,0002

0,018

0,032

6,112

Радехівський

0,8

0,09

0,07

0,1

0,6

0,072

0,036

0,096

0,568

3,064

Самбірський

0,5

0,03

0,04

0,02

0,09

0,030

0,0002

0,018

0,098

3,178

Сколівський

0,05

0,004

0,003

0

0,02

0,005

0,0004

0,0008

0,014

2,223

Сокальський

2,9

0,3

1,9

0,2

0,5

0,399

1,443

0,173

0,635

4,901

Ст. Самбірський

0,2

0,05

0,03

0,03

0,05

0,054

0,014

0,016

0,038

3,382

Стрийський

9,6

0,08

0,1

0,8

2,3

0,070

0,080

0,664

1,879

4,204

Турківський

0,05

0,001

0

0

0

0,001

0,0003

0,0004

0,0008

2,251

Яворівський

1,3

0,03

0,04

0,08

0,2

0,024

0,002

0,068

0,186

5,487Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2009 р

  Документ
  Щороку державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області систематизуються дані про якісний стан довкілля області надані суб’єктами екологічного моніторингу, які проводили протягом 2009 року контроль
 2. Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в м. Севастополі про стан навколишнього природного середовища в місті севастополі за 2007 рік

  Документ
  5.2.1.2.4. Використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства, проведення науково-дослідних робіт.
 3. 1 Стан навколишнього природного середовища та прогноз його змін до 2020 року. 9

  Документ
  5.3.1. Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на провадженні наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 190
 4. 1 Стан навколишнього природного середовища та прогноз його змін до 2020 року. 8

  Документ
  5.3.1. Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на провадженні наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 146
 5. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області Державна екологічна інспекція в Хмельницькій області стан навколишнього природного середовища Хмельницької області у 2009 році

  Документ
  5.1.1. Заходи щодо збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі. Стан біо- та ландшафтного різноманіття, структурних елементів екомережі та їх складових

Другие похожие документы..