Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Горняки РФ призвали правительство не допустить сокращения компаниями инвестиционных программ и тем самым предотвратить проникновение мирового кризиса...полностью>>
'Документ'
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (далее - Концепция) разработана в соответствии с поручением Президента...полностью>>
'Программа курса'
Курс “Описание и анализ произведения искусства” предназначен для студентов 1 курса факультета Истории искусства Российского государственного гуманита...полностью>>
'Документ'
Наркополицейские перекрыли очередной канал поставки наркотических средств в московский регион, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-с...полностью>>

Реферат на тему: Питання вдосконалення банківського законодавства

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕФЕРАТ

На тему:

Питання вдосконалення банківського законодавства

Ефективне функціонування банківської системи України здебільшого визначається рівнем її правової основи і немож­ливе без визначення правового статусу суб’єктів кредитної системи та детального регламентування різних аспектів банківської діяльності. Створення повноцінного банківського законодавства є запорукою належного управління економікою держави, побудови механізму сучасної кредитної системи України і формування правової держави.

Банківська система України функціонує на підставі цілої системи нормативно-правових актів, яка визначається терміном “банківське законодавство”. Загалом його можна визначити як систему нормативних актів, що містять норми, котрі регулюють діяльність банків та інших кредитно-фінансо­вих інститутів, а також їх взаємовідносини з клієнтами (відно­сини при встановленні структури й функцій кредитно-банківської системи, здійсненні основних банківських опе­рацій, питання правового регулювання розрахункових, кре­дитних, валютних відносин та операцій з цінними паперами, а також організацію банківського контролю за господарською та фінансовою діяльністю підприємств, організацій).

Банківське законодавство — це значний масив різно­манітних за юридичною силою, формою і сферою дії норма­тивних актів, що мають визначену ієрархічну систему. Згідно з цим банківське законодавство має низку особливостей.

Першою особливістю є міжгалузевий характер банківсько­го законодавства, адже воно містить норми різних галузейСкачать документ

Похожие документы:

 1. Реферат на тему (232)

  Реферат
  Період становлення ринкової економіки в Україні характеризу­ється значною нестабільністю економічних процесів. За надзвичай­но короткий історичний період країна пережила кілька ажіотажних сплесків ділової активності в різних сферах
 2. Реферат на тему: Законодавство про банки

  Реферат
  Банки є одними з найстаріших і найбільших за активами фінансових посередників. Вважають, що перші банки виросли з контор міняйлі з'явилися в епоху Відродження в італійських містах.
 3. Реферат на тему: “банківський сектор україни: проблеми І перспективи”

  Реферат
  Процес переходу України до якісно нової форми економічних відно­син, що базуються на ринкових принципах ведення господарства, зумовив необхідність внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної сфери економіки, яка відіграє ключову
 4. Реферат на тему (169)

  Реферат
  Реферат на тему: Перспективи розвитку депозитного формування банківських ресурсів Удосконалення депозитного формування банківського капіталу передбачає не тільки подальший розвиток традиційних, базових для банків України операцій
 5. Реферат на тему: Поняття, предмет І система банківського права

  Реферат
  У процесі розбудови демократичної правової держави та, становлення ринкової економіки важливого значення набуває вдосконалення банківської системи в державі та ефективне правове регулювання банківської діяльності.

Другие похожие документы..