Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического п...полностью>>
'Тематика курсовых работ'
Системы калькулирования себестоимости продукции. Анализ взаимосвязи объёма производства, себестоимости и прибыли в управленческом учёте....полностью>>
'Документ'
З метою виконання доручень Кабінету Міністрів України від 6 червня 2011 року №11837/57-1-11, від 21 червня 2011 року №31332/0/1-11 та виконання доруч...полностью>>
'Документ'
In case of the maintenance of the basic methods complex analysis in the enterprise commodity assortment, the ABC-analysis, the XYZ-analysis, the conc...полностью>>

Директору (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:


Фотокартка

Директору

Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії

державного управління
при Президентові України

Іжі М.М.

прізвище

ім’я

№ _______

по батькові

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі у конкурсних екзаменах для вступу на__________________

(денну, вечірню,

________________форму навчання за спеціальністю «_________________________________

заочну, заочно-дистанційну) (назва спеціальності)

______________________________________________».

Про себе повідомляю такі дані:

Прізвище

Ім’я

По батькові

Стать

Дата народження

Громадянство (країна)

ч

ж

день

місяць (число)

рік

Місце роботи (повна назва органу, установи, організації, підприємства)

Категорія

Посада (вказати повну назву управління, відділу)

Ранг

Службова

Поштовий індекс

Область

адреса:

Службовий телефон

( )

код міста

Службовий факс

( )

код міста

Страховий стаж за період роботи на підприємствах,
в установах, організаціях

Стаж державної служби,
служби в органах місцевого самоврядування

років

місяців

років

місяців

ВІДОМОСТІ ПРО КАДРОВИЙ РЕЗЕРВДОМОСТІ ПРО КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ

Дата зарахування до резерву

Повна назва органу державної влади чи органу місцевого самоврядування,

установи, організації

день

місяць (число)

рік

Категорія посади резерву

Посада у резерві (вказати повну назву управління, відділу)

ВІДОМОСТІ ПРО ОСВІТУ

Перша повна вища освіта

Друга повна вища освіта (якщо є)

Повна назва закладу освіти

Період навчання (роки)

Спеціальність

Кваліфікація

 спеціаліст  магістр

 спеціаліст  магістр

Диплом: серія, №, дата видачі

Науковий ступінь (якщо є)

Вчене звання (якщо є)

ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

МОВА

Наявність документа, який підтверджує знання мови (зазначити)

Читаю та перекладаю зі словником

Читаю і розмовляю

Володію вільно

БУДУ СКЛАДАТИ ВСТУПНИЙ ЕКЗАМЕН З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

(для вступників на денну форму навчання)

 англійська

 німецька

 французька

ПРО СЕБЕ ДОДАТКОВО ПОВІДОМЛЯЮ

Почесні звання, наукові праці, винаходи та інше

МОТИВИ ВСТУПУ ДО ІНСТИТУТУ

маю бажання підвищити кваліфікацію державного службовця

АДРЕСИ

Домашня (за реєстрацією)

Контактна

Поштовий індекс

Поштовий індекс

м. Київ

Телефон: ( )

код міста

Телефон: ( )

код міста

Телефон мобільний: ( )

e-mail:________________________________________

(друкованими літерами)

ГУРТОЖИТОК

потрібен не потрібен

ПАСПОРТНІ ДАНІ

Серія

Номер

Дата видачі

Ким виданий

З положеннями про прийом, стажування та працевлаштування слухачів, з магістерською програмою, з ліцензією на здійснення освітньої діяльності та сертифікатом про акредитацію ознайомлений (а).

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 1 червня 2010 року №2297-VІ надаю згоду Одеському регіональному інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на обробку моїх персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних вступників з метою підготовки статистичної, аналітичної та іншої інформації з питань вступу, а також внутрішніх документів інституту щодо контингенту слухачів.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відділу прийому, розподілу слухачів та зв’язків з випускниками управління персоналом інституту уточнену інформацію та подавати відповідні документи для внесення нових особистих даних до бази вступників.

“ ___ ” 2012 р. _____________________

(Підпис)

Заява заповнюється особисто, розбірливим почерком.

Всі дані заповнюються відповідно до документів, поданих до приймальної комісії.

Вступник персонально відповідає за достовірність поданої інформації.

ДОКУМЕНТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ ВСТУПНИКА:

1. Особова картка (для державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування).

2. Особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не перебувають

на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування).

3. Автобіографія.

4. Копія диплома(ів) з додатком про повну вищу освіту, засвідчена у встановленому порядку (для осіб, які здобули повну вищу освіту в іноземних державах, обов’язковою є процедура нострифікації диплома).

5. Копія договору – направлення до Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та довідка про зарахування до кадрового резерву (для тих, хто потребує).

6. Рекомендація державного органу або органу місцевого самоврядування, до кадрового резерву якого зараховано працівника (для тих, хто потребує).

7. Медична довідка за формою 086-у.

8. Шість фотокарток розміром 3х4 см.

9. Ксерокопія трудової книжки, засвідчена у встановленому порядку.

10. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

11. Копія паспорта.

12. Паспорт та військовий квиток подаються особисто.

13. Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги встановлені Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, засвідчені у встановленому порядку.

14. Два поштових конверти з марками по Україні (із заповненою зворотною адресою).

Відповідальний секретар приймальної комісії _________________ (підпис)

Секретар приймальної комісії ______________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

“____” ___________________ 2012 р.

Ознака вступника (заповнюється секретарем приймальної комісії)

Ознака

Посада

ПК

 ДС

 ВКК

 Народний депутат

 Голова облдержадміністрації

 Перший заступник голови облдержадміністрації

 Заступник голови облдержадміністрації

 Керівник апарату облдержадміністрації

 Голова райдержадміністрації

 Перший заступник голови райдержадміністрації

 Заступник голови райдержадміністрації

 Голова облради

 Заступник голови облради

 Міський голова

 Заступник міського голови

 Голова райради

 Заступник голови райради

 Сільський, селищний голова

 Керівник структурного підрозділу

 Спеціаліст

 ДС/Р

 НД/Р

 20%

 ОМС

 ОМС/Р

 РЛ

 Т

 Контракт

 Пільгова категорія

 НАДССкачать документ

Похожие документы:

 1. Директору (1)

  Документ
  А. ОТ Заявление Прошу Вас произвести трансфер доменного имени .by от Регистратора к Регистратору ООО «Открытый контакт».
 2. Директор турагентства

  Инструкция
  1.4. На должность директора турагентства назначается лицо, имеющее высшее образование, дополнительную подготовку по направлению "Менеджмент и маркетинг в туризме" и стаж работы на руководящих должностях в туристской индустрии не менее 5 лет.
 3. Директор моу «С(К)ош №77 г. Тюмени» Кулиева Л. В

  Документ
  В соответствии с программой развития МОУ «С(К)ОШ № 77 г. Тюмени», разработанной на 5 лет, в 2010 - 2011 учебном году педагогический коллектив продолжал осуществлять целенаправленную работу по реализации следующих задач:
 4. Директора Майдаровской начальной школы – детского сада №46 Бушмановой Марины Фёдоровны

  Документ
  Майдаровский детский сад был открыт в 1959 году на балансе Майдаровской птицефабрики. В 1984 году было построено новое здание на 120 мест. С 1992 года учреждение стало функционировать как начальная школа – детский сад, а с 1994 года
 5. Директору филиала гоу впо ургюа в г. Уфе Минниахметову Р. А. студента курса, группы Филиала гоу впо ургюа в г. Уфе

  Документ
  Уфе Минниахметову Р.А. студента ___ курса, группы Филиала ГОУ ВПО УрГЮА в г. Уфе (ФИО полностью) (контактный телефон (мобильный ЗАЯВЛЕНИЕ о замене диплома/приложения к диплому из-за технической ошибки (ФИО студента) (подпись студента) « » 0___ г.
 6. Директорам, заступникам директорів навчальних закладів міста пропонуємо матеріал для самостійного опрацювання й можливого використання в роботі

  Документ
  Проектный и процессный подходы в управлении. Руководителей образовательных учреждений (ОУ) любого уровня смущает, а иногда и раздражает противопоставление процессного и проектного подходов в управлении.

Другие похожие документы..