Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
В пособии рассматриваются современные проблемы употребления наркотиков студентами высших учебных заведений, развития зависимости от наркотиков, пути п...полностью>>
'Программа'
Появление ПК, характеристики которых достигли уровня, позволяющего эффективно работать с изображениями, перевело искусство фотографии в совершенно но...полностью>>
'Реферат'
Бухгалтерский учет представляет собой сложный процесс, требующий больших затрат человеческих ресурсов и времени. Современное развитие технического пр...полностью>>
'Документ'
Недоверие к атомной энергетике, растущее на фоне японской катастрофы, может привести к ужесточению норм безопасности АЭС. Как заявил вчера президент ...полностью>>

Інформація про хід виконання протокольних доручень, наданих за результатами проведених зустрічей керівництва Уряду із всеукраїнськими профспілками та профоб’єднаннями

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інформація про хід виконання протокольних доручень, наданих за результатами проведених зустрічей керівництва Уряду із всеукраїнськими профспілками та профоб’єднаннями

Станом на 30.07.2009

п/п

Зміст доручення

Виконавці

Профспілкова

оцінка стану виконання

доручень

Стан виконання

1. Протокол зустрічі Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко з представниками профспілок паливно-енергетичного комплексу від 18.04.2008

1

п. 5.

Опрацювати пропозиції про внесення змін до Закону Про Державний бюджет України на 2008 рік щодо збільшення з 3,1 до 5,9 тонни норми безоплатного забезпечення побутовим вугіллям осіб, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України.

Мінфін,

Мінпраці,

Мінвуглепром

у стані виконання

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Виконано.

Мiнiстерство фiнансiв листом від 27.06.2008 № 31-19010-3-6/4684 доповіло Кабінету Міністрів України наступне.

Враховуючи існуючу диференціацію у пільговому забезпеченні вугіллям, Мінфін звернувся до Мінвуглепрому щодо надання відповідних актів, які є підставою для визначення нормозабезпечення пільговим вугіллям у розмірі 5,9 тонни. Мінвуглепром надав інформацію про витяг з колективного договору від 10 грудня 1929 року, відповідно до якого вугілля надавалося в пудах – 360 п. (в перерахунку 5,9 тонни) на одну топку за певних обмежень використання (перепродаж заборонений, будівлі індивідуального будівництва не отримували вугілля тощо). Тобто, діючих нормативних актів, які були підставою щодо визначення галузевою угодою з всеукраїнськими профспілками від 2000 року нормозабезпечення у розмірі 5,9 тонни, не надано. Враховуючи наведене, на думку Мінфіну, питання збільшення з 3,1 до 5,9 тонни норми безоплатного забезпечення побутовим вугіллям осіб, що мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України, доцільно було б розглянути при складанні проекту Державного бюджету України на 2009 рік після подання Мінвуглепромом відповідних розрахунків та обґрунтувань. Проте, відповідні розрахунки та обґрунтування так і не були надані.

Тому в Законі України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» врахована норма виходячи з розрахунку 3,1 тонни твердого палива домогосподарства на рік для безоплатного забезпечення побутовим вугіллям осіб, що мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України.

Однак враховуючи, що в даний час Урядом здійснюються заходи для забезпечення жорсткого режиму економії бюджетних коштів та передбачається необхідність виконання в першу чергу невідкладних та першочергових завдань у відповідних галузях економіки та сферах діяльності, збільшення з 3,1 до 5,9 тонни норми безоплатного забезпечення побутовим вугіллям осіб, що мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України, на даному етапі вважаємо недоцільним.

2

п. 8.

Провести нараду з питань удосконалення системи оплати праці у вугільній промисловості та збільшення розмірів заробітної плати шахтарів до світового рівня із запровадженням поступового їх переведення на погодинну оплату праці.

Мінпраці,

Мінвуглепром,

Мінекономіки,

Мінфін,

Мін`юст за участю галузевих профспілок

у стані виконання

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Виконано.

Нарада з питань удосконалення системи оплати праці у вугільній промисловості та збільшення розмірів заробітної плати шахтарів до світового рівня із запровадженням поступового їх переведення на погодинну оплату праці була проведена Мінпраці 14.05.2008 р.

В нараді взяли участь представники Мінвуглепрому, Мінекономіки, Мін‘юсту, профспілок і наукових установ.

Мінвуглепромом з 1 липня 2008 року на 7 шахтах був запроваджений 3-місячний експеримент з впровадження нової почасово-преміальної системи оплати праці з установленням нормованих завдань.

За даними Мінвуглепрому, на сьогодні, за результатами проведеного експерименту, провадяться переговори Сторін Галузевої угоди між Міністерством палива та енергетики України, НАК „Вугілля України”, іншими власниками (об’єднаннями власників), що діють у вугільній галузі і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості України від 03.07.2001 р. (з доповненнями та змінами) щодо внесення до неї норми щодо поширення нової системи оплати праці на всі вугледобувні підприємства, що знаходяться у сфері дії Галузевої угоди.

Одночасно повідомляємо, що Мінпраці було забезпечено підготовку необхідних матеріалів для супроводження у Верховній Раді України законопроектів, спрямованих на підвищення престижності шахтарської праці.

Закон України „Про підвищення престижності шахтарської праці” був прийнятий Верховною радою України 2 вересня 2008 року.

Законом встановлено, що тарифна сітка (схема посадових окладів) шахтарів формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка перевищує законодавче встановлений рівень мінімальної заробітної плати на величину не менш як на 30 %, з урахуванням поступового переведення всіх шахтарів на погодинну оплату праці та досягнення середньоєвропейського рівня зарплати шахтарів.

3

п. 9.

Провести нараду з питань своєчасного здійснення перерахунку пенсій шахтарям та можливої реструктуризації існуючої заборгованості з пенсійних внесків, забезпечити належне фінансування та виплату пенсій з урахуванням доплат за минулий період. У разі необхідності подати Кабінетові Міністрів проект відповідного рішення.

Мінфін,

Мінвуглепром,

Мінпраці,

разом з Пенсійним фондом

у стані виконання

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Виконано.

Міністерство фінансів листами від 28.05.2008 № 31-19030-3-8/3963 та від 23.06.2008 № 31-19030-3-8/4502 доповіло Кабінету Міністрів України про результати проведеної наради стосовно пенсійного забезпечення працівників вугільної промисловості та аналіз інформації, поданої Мінвуглепромом та Пенсійним фондом України.

Зокрема було зазначено, що вирішення існуючих проблем можливе шляхом внесення змін до законодавства України.

Так, цьому сприятиме законопроект, яким передбачено зменшити підприємствам, в тому числі і вугільним, ставку штрафної санкції та розстрочити нараховані фінансові санкції на 60 календарних місяців. Законопроект подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України (реєстр. № 2315). Це дозволить стимулювати підприємства до погашення боргів до Пенсійного фонду України, сприятиме вивільненню частини обігових коштів підприємств від сплати фінансових санкцій та спрямуванню їх на погашення заборгованості зі страхових внесків. Як наслідок, періоди роботи, за які буде погашено заборгованість по внесках, будуть зараховані до страхового стажу та працюючі пенсіонери матимуть право на перерахунок пенсії після 2-х років роботи з часу її призначення.

Крім того прийнятий ВРУ 24 грудня 2008 р. Закон України „Про внесення змін до статті 20 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” також дасть змогу посилити контроль з боку установ банків за належною сплатою страхових внесків під час видачі підприємствам коштів на зарплату.

Відповідно до Закону України „Про підвищення престижності шахтарської праці” для гірничих підприємств термін сплати страхових внесків перенесено з 20 до 28 числа. Це дозволить більшості гірничих підприємств не порушувати строки сплати страхових внесків та, відповідно, зменшити обсяги нарахування пені та фінансових санкцій.

4

п. 12.

Під час підготовки об’єктів електроенергетики до приватизації враховувати в умовах продажу і договорах купівлі-продажу пакетів акцій вирішення соціальних та економічних питань.

Мінпаливенерго,

Мінпраці,

ФДМУ із залученням профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості

виконується

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Виконується.

Указом Президента України від 29 квітня 2008 року № 877 відновлено дії постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 196 "Про передачу Фондові державного майна України пакетів акцій відкритих акціонерних товариств", розпоряджень Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 367-р "Про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, які підлягають підготовці до продажу в 2008 році" та від 19.03.2008 № 478 "Про внесення змін у додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року № 367".

Позиція Мінпаливенерго з зазначеного питання:

Проект основних умов приватизації енергокомпаній має передбачати:

  • прозорий продаж на аукціоні;

  • збереження ліцензійних видів діяльності енергокомпаній,

  • виконання в повному обсязі технічного переозброєння та оновлення енергетичного обладнання ТЕС, що забезпечить можливість переходу на новітні технології спалювання вугілля, що, в свою чергу, дозволить скоротити витрати природного газу на 84%, вугілля – на 17%, та зменшити залежність України від імпортованого газу;

  • забезпечення виконання умов сумісного регулювання частоти та потужності відповідно до вимог "UСTE";

  • виконання сучасних екологічних вимог до ТЕС щодо скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу, забруднених скидів та розміщення відходів;

Крім того, у разі невиконання або неналежного виконання покупцем зобов'язань, визначених умовами конкурсу, Фонд державного майна України має право на припинення відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України зобов'язань за договором купівлі-продажу, укладеним за результатами конкурсу, з подальшим поверненням пакета акцій у державну власність.

Мінпаливенерго листом від 30.09.2008 № КМ/2-12-2017 проінформувало Кабінет Міністрів України з зазначеного питання.

Міністерство вважає, що при формуванні умов приватизації кожної енергогенеруючої компанії актуальним є включення питань, стосовно передачі житлового фонду, об’єктів інфраструктури, питних свердловин до комунальної власності міст, ремонт теплових мереж, тощо. У разі прийняття рішення о приватизації енергогенеруючих компаній, в умовах продажу пакетів акцій, вважаємо обов’язковим врахування пропозицій по соціальним та економічним питанням, наданих Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України та органами самоврядування.

Опрацьовано пропозиції ЦК „Укрелектропрофспілки,” щодо умов продажу пакетів акцій енергогенеруючих компаній , в яких узагальнені такі вимоги:

В економічній діяльності:

Збереження ліцензованих видів діяльності з виробництва електричної енергії, виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, водопостачання, водовідведення та інших.

Фінансування інвестиційних програм по реконструкції діючих енергоблоків та будівництву нових енергоблоків шляхом використання власних коштів.

Повне погашення протягом шести місяців з моменту набуття права власності на пакет акцій кредиторської заборгованості, що буде обліковуватись у фінансовій звітності підприємства на момент набуття права власності на пакет акцій.

Оснащення всіх робочих місць належним технічним обладнанням та створення умов роботи, які відповідають правилам техніки безпеки, санітарним нормам згідно з нормативними актами, а також забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих Законом України „Про охорону праці”.

Водночас відповідно до пункту 1.22 Генеральної Угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009 роки від 15.04.2008 у сфері вітчизняного виробництва сторона власників зобов’язується надавати на запит профспілкових організацій, їх об’єднань інформацію про виконання взятих суб’єктами господарської діяльності зобов’язань за договорами купівлі-продажу об’єктів приватизації, зокрема стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин.

Враховуючи зазначене, в проектах умов продажу пакетів акцій генеруючих компаній має бути передбачено, що покупець зобов’язаний забезпечити в соціальній діяльності наступне:

Недопущення скорочення робочих місць та розірвання трудових договорів з працівниками товариства з ініціативи нового власника або уповноваженого ним органу протягом 6 місяців з моменту набуття права власності на пакет акцій, за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів про працю України.

Недопущення заборгованості з виплати заробітної плати та соціальних виплат працівникам Товариства.

Розгляд питання про відчуження соціально-культурних закладів (санаторіїв-профілакторіїв, закладів охорони здоров’я, спортивних закладів, закладів культури, дитячих садків), які перебувають на балансі, за участю профспілкових комітетів та трудових колективів, за погодженням з Мінпаливенерго та ФДМУ.

Укладання колективного договору на кожний наступний період з обов’язковим включенням усіх умов, передбачених у 2008- 2012 роках колективним договором, а також норм та положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями , галузевої угоди.

Витрати товариства на поліпшення соціально-побутових умов працівників на рівні не менш як 0,5 відсотка суми реалізованої продукції товариства на рік.

Забезпечення впровадження системи медичного страхування працівників товариства за рахунок коштів товариства.

5

п. 13.

Поінформувати Кабінет Міністрів України про стан виконання пункту 5 розділу І Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження” стосовно включення підприємств хімічного комплексу до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробленням, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів.

НАЕР,

Мінпромполітики

у стані виконання

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

З метою виконання п. 5 розділу 1 Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження” наказом НАЕР від 01.04.2008 № 49 затверджено Порядок ведення Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробленням, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16.04.2008 за № 318/15009 (далі - Порядок).

Згідно з п. 1.3 зазначеного Порядку, до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів (далі - Реєстр), включаються підприємства, установи, організації, які залучені до галузевих програм з енергозбереження та за результатами проведення експертизи органами Державної інспекції з енергозбереження отримали висновок про відповідність енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, що вже впроваджені або знаходяться на стадії розробки та впровадження, критеріям енергозбереження.

Для включення до Реєстру юридичні особи подають відповідні заяви до НАЕР. До заяви на включення до Реєстру додаються такі документи:

- копії установчих документів;

- висновок державної експертизи з енергозбереження про відповідність енергозберігаючих заходів та/або енергоефективних проектів, що вже впроваджені на підприємстві або знаходяться на стадії розробки та впровадження, критеріям енергозбереження;

- копія затвердженої та погодженої в установленому порядку галузевої програми енергозбереження, до якої включені енергозберігаючі заходи або енергоефективні проекти юридичної особи, завірена відповідним органом виконавчої влади;

- розрахунки очікуваних втрат доходів державного бюджету у зв’язку з наданням юридичній особі податкових пільг та пропозиції щодо джерел їх покриття;

- клопотання міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади відповідної галузі про включення юридичної особи до Реєстру з підтвердженням джерел покриття втрат доходів державного бюджету.

Також зазначаємо, що на даний час до НАЕР не надходили заяви та відповідні документи від підприємств хімічного комплексу щодо включення до Реєстру (лист НАЕР від 19.06.2008 № 681-2/2).

6

п. 14

Опрацювати питання щодо доцiльностi внесення змін до Закону України „Про податок на додану вартість” в частині встановлення нульової ставки податку на додану вартість на операції з поставки хiмiчним підприємствам природного газу, що використовується як сировина для виробництва мінеральних добрив.

Мінфін,

Мінекономіки, Мінпаливенерго, Мінпромполітики,

ДПА

у стані виконання

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Виконується.

Міністерство фінансів України листом від 28.05.2008 №31-20020-3-7/3955 доповіло Кабінету Міністрів України, що Мiнiстерство вважає за недоцільне вносити зміни до Закону України „Про податок на додану вартість” в частині встановлення нульової ставки податку на додану вартiсть на операції з поставки хiмiчним підприємствам природного газу, що використовується як сировина для виробництва мінеральних добрив, оскільки вказана пропозиція не відповідає міжнародній практиці застосування системи податку на додану вартiсть, не узгоджується з політикою Уряду в частині ненадання нових та розширення існуючих пільг протягом п’яти років, а також запропонована пільга у разі її запровадження може призвести до порушення антидемпінгових розслідувань по відношенню до нашої держави, що негативно позначиться як на бізнес-iнтересах наших виробників мінеральних добрив, так i на міжнародному iмiджi України.

7

п.16.

Підготувати пропозиції щодо державної підтримки галузевих наукових установ.

Мінекономіки,

Мінпромполітики,

Мінвуглепром,

Мінпаливенерго,

Мінфін,

Мінприроди,

Мінпраці,

МОН,

ФДМУ,

Держатомрегулювання

Пенсійний фонд

у стані виконання

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Виконано та може бути знято з контролю.

Листом від 23.05.2008 № 57-21/2483-04 Мінекономіки доповіло Кабінету Міністрів України щодо державної підтримки галузевих наукових установ.

Дорученням Кабінету Міністрів України від 02.06.2008 № 27296/1/1-08 Мінекономіки було зобов’язано додатково опрацювати питання щодо державної підтримки розвитку галузевої науки, зокрема шляхом запровадження механізмів її державного субсидіювання, визначених нормами і правилами угод СОТ, зокрема частиною VІ Угоди про субсидії і компенсаційні заходи.

Мінекономіки листом від 02.07.2008 № 57-21/3325-04 надало свої пропозиції Кабінету Міністрів України із зазначеного питання.

Вважаємо, що зазначений пункт в межах компетенції Мінекономіки виконано та може бути знято з контролю.

8

п. 17.

Розглянути питання щодо збільшення чисельності працiвникiв Укргеодезкартографiї.

Мінфін,

Мінекономіки

за поданням Мінприроди

виконано частково

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Виконано.

Міністерство фінансів листом від 07.07.2008 № 31-18010-3-8/4801 доповіло Кабінету Міністрів України, що питання збільшення чисельності працівників Укргеодезкартографії може бути вирішено Міністром охорони навколишнього природного середовища в межах граничної чисельності працівників, встановленої Міністерству Кабінетом Міністрів України.

9

п. 20.

Вирішити в стислі строки питання щодо погашення заборгованості видобувних підприємств за раніше виконані геологорозвідувальні роботи.

Мінпаливенерго,

Мінвуглепром,

Мінфін,

Мінпромполітики,

Мінприроди,

ДПА,

НАК „Нафтогаз України”

виконується

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Виконується.

Станом на 01.07.09 на площах ДК Укргазвидобування" заактовані з початку року сейсморозвідувальні роботи, виконані ДГП “Укргеофізика”, в обсязі 3 000 тис.грн., сплачено з початку 2009 року 4 895,781тис.грн., заборгованост ДК “Укргазвидобування” за роботи, виконані в 2008 році не має.

Крім того, на 01.07.2009 ДГП “Укргеофізика” виконало промислово-геофізичні роботи в обсязі 15 289,35 тис. рн., сплачено 19 602,24 тис. грн., заборгованість складає 15 700,92 тис. грн., в тому числі борги минулих років – 2 707 тис. грн.

Всього з початку року за сейсморозвідувальні та промислово-геофізичні роботи, виконані ДГП “Укргеофізика”, ДК “Укргазвидобування” проплачено кошти в обсязі 24 498,02 тис. грн.

Загальна заборгованість станом на 01.07.2009 складає 15 700,92 тис. грн.

Згідно фінансових планів ДК “Укргазвидобування” передбачено погашення цієї заборгованості в найближчі місяці по мірі надходження коштів за реалізований природний газ.

10

п. 21.

Подати узгоджені пропозиції щодо забезпечення поетапного переоснащення геологічної галузі новітнім технологічним обладнанням.

Мінприроди,

Мінфін,

Мінекономіки

у стані виконання

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

В стадії виконання.

Міністерством включено до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України до 2010 року”, який розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 06.03.2008 № 12408/1/1-08, окремим розділом технічне переоснащення підприємств геологічної галузі, за рахунок збільшення видатків цієї програми з коштів збору за геологорозвідувальні роботи, що відраховуються видобувними підприємствами до загального фонду державного бюджету. Проект подано на розгляд Кабінету Міністрів України.

11

п. 24.

Взяти участь у розгляді колективного трудового спору, зареєстрованого 9 лютого цього року Національною службою посередництва і примирення за № 030-р, звернувши увагу на питання щодо пільгового обчислення стажу роботи в зоні відчуження.

Мінпраці,

МНС,

Мін´юст,

Пенсійний фонд

виконано частково

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

На виконання даного пункту було розроблено та 10.09.2008 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 831 „Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження”, якою встановлено доплати особам, які працюють у зоні відчуження, у період з 1 січня 2009 до 1 січня 2012 років у розмірах 150 відсотків від мінімальної заробітної плати.

Законом України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” за бюджетною програмою „Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв’язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (КПКВ 2501200) передбачено обсяг видатків на рівні 2008 року - 371 136,7 тис. грн., з яких на доплати працюючим у зоні відчуження - 32 540,1 тис. грн.

Для забезпечення щомісячними доплатами 7 418 осіб, працюючих на даний час у зоні відчуження, у 2009 році необхідно додатково 82 539,8 тис. гривень бюджетних видатків (разом з нарахуваннями на фонд оплати праці).

Щодо продовження відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.08 № 831 терміну дії роз’яснення Мінпраці про зарахування часу роботи або служби до стажу роботи і вислуги років у полуторному розмірі (в тому числі за Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.03 №36), наданого листом Мінпраці від 03.07.08 №6405/0/14-08/20 Пенсійному фонду України, то на виконання декількох доручень Кабінету Міністрів України з цього питання Мінпраці декілька разів інформувало МНС.

Одночасно в МНС 26.01.09 відбулася узгоджувальна нарада з цього питання за участю представників Атомпрофспілки, МНС та Мінпраці.

На нараді було вирішено наступне (протокол наради від 26.01.08): МНС у тримісячний термін, тобто до 26.04.09, має визначити категорії працівників, зайнятих повний робочий день на роботах із радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення та підготувати карти радіаційного забруднення зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення із зазначенням на них територій, на яких здійснюють свою діяльність підприємства та організації підпорядковані МНС, у тому числі активності джерел іонізуючого випромінювання (рівні щільності забруднення стронцію – 90, цезію – 137 та трансуранових елементів і подати їх до Мінпраці.

Після цього Мінпраці до 26.05.09 МНС має надати пропозиції та своє бачення щодо можливості використання карт радіаційного забруднення зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення під час визначення права на призначення пільгової пенсії працівникам зони відчуження за Списками №1 і №2 та до 05.06.09 – роз’яснення Пенсійному фонду України щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 831 в частині зарахування пільгового пенсійного стажу відповідних працівників за Списком № 1, як це передбачено домовленостями.

МНС надіслав до Мінпраці карти радіаційного забруднення зон відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, які опрацьовуються у відділі Державної експертизи умов праці України.

12

п. 25.

Розробити та подати пропозиції до проекту Трудового кодексу, зокрема, щодо обов’язковості укладення колективних договорів незалежно від форми власності та господарювання і підвищення рівня відповідальності роботодавців за невиконання їх умов, у тому числі соціального захисту найманих працівників.

Мінпраці,

Мінфін,

Мінекономіки,

Мін’юст

у стані виконання

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Шляхи реалізації пропозицій профспілок обговорено 31.07.2008 під час консультативної зустрічі представників Мінпраці та Федерації профспілок України з питань виконання протокольних доручень Уряду.

Шоста книга проекту Трудового кодексу (реєстр. № 1108 від 04.12.2007), внесеного народними депутатами В. Хара, Я. Сухим, О. Стояном і прийнятого Верховною Радою України 20.05.2008 в першому читанні, містить положення щодо обов’язковості укладення колективних договорів і угод.

Слід зазначити, оскільки проект Трудового кодексу було внесено народним депутатом В. Хара, який на цей час є головою Федерації професійних спілок України, то профспілкова сторона має всі важелі для формування змісту Трудового кодексу.

Натомість Мінпраці вважає, що введення обов’язковості укладення колективних договорів незалежно від форми власності та господарювання призведе до порушення міжнародних норм.

13

п. 26.

Розглянути питання надання малозабезпеченим верствам населення адресної допомоги у разі підвищення цін на енергоносії.

Мінпраці,

Мінфін,

Мінекономіки,

Мін’юст

у стані виконання

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Мінпраці разом з Мінфіном та Мінекономіки опрацювало питання щодо надання малозабезпеченим верствам населення адресної допомоги у разі підвищення цін на енергоносії.

Головним механізмом забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств населення в умовах підвищення цін на енергоносії є Програма житлових субсидій, яка гарантує малозабезпеченим громадянам стабільність витрат на оплату житлово-комунальних послуг незалежно від зміни вартості послуг.

Зважаючи на необхідність вжиття заходів для вирішення задач соціального захисту населення в умовах розгортання світової фінансово-економічної кризи, Міністерством праці та соціальної політики підготовлено постанову Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2008 р. № 1084 „Деякі питання визначення сукупного доходу сім'ї для окремих видів соціальної допомоги", нормами якої змінено порядок обчислення сукупного доходу для сімей безробітних. Застосування нового порядку обчислення сукупного доходу сім'ї дозволить забезпечити державну підтримку малозабезпеченим сім'ям для оплати житлово-комунальних послуг у вигляді житлових субсидій вже у перші місяці після втрати членами сім'ї роботи внаслідок фінансової кризи.

Крім того, з метою посилення адресності житлових субсидій Мінпраці підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива", нормами якого пропонується уніфікувати підходи до прийняття рішень про призначення з урахуванням майнового стану одержувачів житлових субсидій та допомоги малозабезпеченим сім'ям. Прийняття такого урядового рішення дозволить підвищити ефективність цього виду державної допомоги шляхом спрямування її найбіднішим верствам населення.

14

п. 27.

Розробити та подати Кабінетові Міністрів України методику розрахунку заробітної плати працівників підприємств усіх форм власності з урахуванням світових цін на їх продукцію, кількості працюючих, інших соціально-економічних факторів для наближення якості, інтенсивності та рівня оплати праці до європейських стандартів.

Мінпраці,

Мінфін,

Мінекономіки,

Мін’юст

у стані виконання

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

В стадії виконання.

З метою ґрунтовного вивчення цього питання та подання аргументованих пропозицій Уряду 26.05.2008 затверджено міжвідомчу робочу групу в складі представників міністерств, відомств, наукових установ, об’єднань роботодавців та профспілок.

Перше засідання міжвідомчої робочої групи проведено 05.06.2008; на ньому розглядались шляхи вирішення зазначених питань, зокрема на прикладі підприємств-експортерів.

Для вирішення цього питання на законодавчому рівні Мінпраці розроблено законопроект, в якому встановлюється норма щодо обов’язковості спрямування підприємствами–експортерами частини доходу від експорту продукції власного виробництва на збільшення фонду оплати праці.

Листом від 09.06.2008 № 5466/0/14-08/13 законопроект подано на погодження до Мінфіну, Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мін´юсту та соціальним партнерам.

Оскільки більшістю співвиконавців законопроект не підтримано, питання щодо необхідності подальшого доопрацювання законопроекту або можливості вишукання альтернативних шляхів врегулювання норм, визначених законопроектом розглянуто на засіданні Міжвідомчої робочої групи стосовно встановлення рівня заробітної плати працівників підприємств усіх форм власності з урахуванням світових цін на їх продукцію, інших соціально-економічних факторів, інтенсивності праці та наближення рівня оплати праці до європейських стандартів, яке відбулось 28.10.2008р.

15

п. 28.

Розглянути питання щодо погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, які припинили господарську діяльність та подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо шляхів розв’язання проблеми.

Мінпраці,

Мінфін,

Мінекономіки,

Мін’юст

у стані виконання

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

В стадії виконання.

З метою створення додаткових правових гарантій та умов захисту грошових вимог працівників у разі банкрутства роботодавця та адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу Міністерством праці та соціальної політики України розроблено проект Закону України „Про захист грошових вимог працівників у разі банкрутства роботодавця”.

Зважаючи на те, що формування гарантійного Фонду потребуватиме додаткових витрат як зі сторони роботодавців, так і державного бюджету, що ускладнюється в умовах фінансово-економічної кризи, з метою врегулювання цих питань, Мінпраці листом від 22.12.08 №5147/0/10-08/13 надіслало проект акту на розгляд до Мінфіну, Мінекономіки, Мінпромполітики та Мін’юсту з проханням надати пропозиції.

Водночас, враховуючи необхідність дотримання процедури погодження регуляторного акту, що потребує його оприлюднення на офіційному сайті Мінпраці з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Мінпраці листом від 11.02.2009 №425/0/10-09/13 звернулося до Кабінету Міністрів України з проханням перенести термін подання законопроекту до Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України дорученням від 19.02.2009 №10896/121/1-07 погодив термін подання до 01.05.2009.

16

п. 29.

Прискорити запровадження механізму визначення фонду оплати праці ліцензіатів з передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом відповідно до постанови НКРЕ від 15.11.2007 № 1553.

НКРЕ,

Мінпаливенерго

виконано частково

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Виконано.

На виконання зазначеного пункту щодо прискорення запровадження Механізму визначення фонду оплати праці ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженого постановою НКРЕ від 15.11.2007 № 1553 (далі - Механізм) Національна комісія регулювання електроенергетики України у чіткій відповідності до Механізму двічі збільшила витрати на оплату праці в структурі тарифів ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом (з 1 липня в середньому на 32,5%, та з 1 листопада в середньому на 11,6%), з розрахунку на рік підвищення в середньому становить 18,2%.

Таким чином, Комісія виконала вимоги зазначеного пункту шляхом запровадження Механізму, про що повідомила Мінпраці листами НКРЕ від 23.06.2008 № 3898/09/17-08 та від 17.07.2008 № 4467/09/17-08.

17

п.30.

За результатами комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності нафтогазовидобувних і газопостачальних підприємств та поглибленого аналізу і з урахуванням реальної собівартості видобутого газу забезпечити встановлення ціни на природний газ власного видобутку для суб'єктів господарювання, включивши до ціни інвестиційну складову для фінансування виробничих програм з видобутку вуглеводнів.

НКРЕ,

разом з ДПА, Мінекономіки,

Мінфіном, Мінпаливенерго,

НАК „Нафтогаз України”

виконується

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Виконано.

За результатами комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності нафтогазовидобувних і газопостачальних підприємств, проведеної на виконання доручення Прем’єр-міністра України Ю.В.Тимошенко від 10.04.2008 №66 (№20507/0/1-08) представниками Мінфіну, Мінекономіки, Мінпаливенерго, НКРЕ, КРУ та НАК «Нафтогаз України» під головуванням Державної податкової адміністрації України, та поглибленого аналізу результатів комісійних перевірок достовірності закладених у ціни витрат собівартості видобутку газу по ДК «Укргазвидобування», ДАТ «Чорноморнафтогаз», ВАТ «Укрнафта» НАК „Нафтогаз України”, наданих довідкою Державною податковою адміністрацією України листом від 15.05.2008 №5632/5/23-5015 (додається) встановлено наступне.

Відповідно до проведеного аналізу собівартість видобутку природного газу за 2007 рік порівняно з 2006 роком по ДК «Укргазвидобування» зросла на 6,8% і склала 102,86 грн. за 1000 м3, по ДАТ «Чорноморнафтогаз» зросла на 25,8% і склала 283,05 грн. за 1000 м3, по ВАТ «Укрнафта» зменшилась на 3,4% і склала 247,06 грн. за 1000 м3.

Як свідчить аналіз структури собівартості 1 тис. м3 природного газу найбільшу питому вагу займають інші витрати. Проте, по ДК «Укргазвидобування» питома вага інших витрат у структурі собівартості складає - 34,4%, тоді як по інших перевірених газодобувних підприємствах перевищують 50%. Необхідно зазначити, у структурі інших витрат собівартості видобутку газу велику питому вагу займають податки, збори та платежі, наприклад по ДК «Укргазвидобування» за 2007 рік їх частка становить близько 81%. Заробітна плата з нарахуваннями складає близько 13-19%, матеріали – до 11%.

За інформацією наданою Державною податковою адміністрацією, проведеними перевірками встановлено ряд фактів безпідставного (невиправданого) віднесення на собівартість видобутку природного газу витрат, які спричинили її збільшення та відповідно вплинули на рівень ціни газу

Кабінет Міністрів України поінформовано листом НКРЕ від 22.05.2008 № 3181/24/17-08.

18

п.31.

Розглянути питання щодо встановлення газорозподільним та газопостачальним організаціям економічно обґрунтованих тарифів на послуги з транспортування та постачання природного газу та приведення рівня середньої заробітної плати їх працівників до рівня середньої по нафтогазовому комплексу.

НКРЕ,

Мінекономіки, Мінпаливенерго,

НАК „НафтогазУкраїни”

виконано частково

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Виконується.

Постановами від 07.08.2008 №№ 936-987 затверджено тарифи на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного для газорозподільних та газопостачальних підприємств, які забезпечуватимуть відшкодування закупівельної вартості імпортованого природного газу, що використовується на технологічні (нормовані) витрати та рівня середньої заробітної плати працівників відповідно до вимог Галузевої угоди між НАК «Нафтогаз України» та Профспілкою працівників газових господарств України на 2007 – 2009 роки.

Подальша реалізація зазначеного пункту в частині підвищення фонду оплати праці на 25%, як передбачено пунктом 2.1. розділу II «Оплата праці» Генеральної угоди на 2008-2009 роки, по підприємствам з газопостачання та газифікації у 2009 році потребуватиме додатково передбачити в тарифах на транспортування природного газу магістральними трубопроводами - 202,105 млн. грн.; в тарифах на транспортування природного газу розподільними трубопроводами - 657, 990 млн. грн.; в тарифах на постачання природного газу - 265,390 млн. грн. Отже, загальна сума складе – 1 125,485 млн. грн. Підвищення фонду оплати праці призведе до збільшення: середнього тарифу на транспортування природного газу на 1,12 грн. за 1000 м3; середньозваженого тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами на 13,16 грн. за 1000 м3; середньозваженого тарифу на постачання природного газу на 11,10 грн. за 1000 м3. В свою чергу, підвищення цих рівнів тарифів вплине на підвищення кінцевих цін на природний газ для промислових споживачів та інших суб`єктів господарювання, цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також, зокрема, призведе до підвищення роздрібних цін на природний газ для потреб населення приблизно на 6%.

Викладена вище ситуація матиме вплив на і без того вкрай напружену ситуацію в економіці України та потребуватиме додаткових субсидій та пільг для соціального захисту малозабезпечених верств населення.

04.03.2009 в приміщенні НКРЕ відбулась нарада за участю представників Мінпаливенерго, НАК „Нафтогаз України”, ДК „Газ України” та представників газопостачальних та газорозподільних підприємств.

Основними питанням, піднятим на нараді, став аналіз достатності рівнів тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та на постачання природного газу. За результатами обговорення було вирішено проаналізувати спільно з учасниками наради основні складові витрат підприємств: фактичні витрати на оплату праці, які було заплановано підвищити в середньому по підприємствам галузі на 71 % при перегляді діючих тарифів; витрати природного газу на виробничо-технологічні потреби, а саме, обсяги природного газу, який використовується на зазначені потреби, з метою їх оптимізації; амортизаційні відрахування та напрямки фактичного використання цих коштів; інші витрати. Також було вирішено разом з НАК „Нафтогаз України” детально проаналізувати обсяги транспортування природного газу розподільними трубопроводами з метою більш точного їх прогнозування на 2009 рік та врахування при розрахунку тарифів.

19

п. 32.

З метою забезпечення у повному обсязі обліку надходжень від реалізації споживачам природного газу розглянути питання щодо встановлення порядку проведення розрахунків за послуги з транспортування природного газу всіма категоріями споживачів безпосередньо з газорозподільними підприємствами.

Мінпаливенерго,

Мінекономіки,

НКРЕ

у стані виконання,

робота по виконанню триває

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Виконано.

Розрахунки за послуги з транспортування природного газу споживачам із газорозподільними підприємствами здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1729 та укладених договорів.

З метою забезпечення належного контролю з боку держави за стабільним та безаварійним функціонуванням газотранспортної системи, постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 № 41 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1729, а саме уточнено Порядок укладання договорів на транспортування природного газу.

Пункт 12 Порядку передбачає, що газотранспортні та газодобувні підприємства НАК „Нафтогаз України”, а також суб’єкти господарської діяльності, що мають ліцензію на розподіл природного газу, забезпечують у межах виділених постачальниками (крім НАК „Нафтогаз України” та її дочірніх підприємств) планових обсягів природного газу його транспортування відповідно до договорів, укладених із споживачами.

НАК „Нафтогаз України” та її дочірні підприємства – у разі постачання природного газу установам і організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, теплопостачальним підприємствам, суб’єктам господарювання – укладають з газотранспортними і газодобувними підприємствами НАК „Нафтогаз України” та із суб’єктами господарювання, що мають ліцензію на розподіл природного і нафтового газу, договори на транспортування природного газу.

Існуюча процедура збору коштів від споживачів за поставлений газ та послуги з його транспортування впорядковує розрахункові відносини, а також дозволяє покращити фінансово-економічний стан галузі.

ВАТ з газопостачання та газифікації, які розраховуються за закуплений в НАК „Нафтогаз України” газ та виконують свої зобов’язання по дотриманню дисципліни газоспоживання, отримують кошти за виконані послуги з транспортування газу в повному обсязі. Необхідно зазначити, що фінансовими ресурсами для проведення розрахунків за послуги з транспортування газу є надходження коштів від ВАТ з газопостачання та газифікації та споживачів за відпущений природний газ.

Тому, порядок проведення розрахунків за послуги з транспортування природного газу усіма категоріями споживачів безпосередньо з газорозподільними підприємствами повинен визначатись згідно з договорами на виконання цих послуг.

20

п. 33.

Вжити заходів до проведення загальних зборів акціонерів ВАТ „Укрнафта”, на яких розглянути, зокрема, питання щодо оновлення складу правління, спостережної ради, виконання колективного договору, стану виробничих фондів, рівня оплати праці працівників виробничої сфери.

Мінпаливенерго,

НАК „Нафтогаз України”

виконується

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Виконується.

НАК «Нафтогаз України» листом від 09.06.09 № 10/4-1107-3019 направила правлінню ВАТ «Укранафта» вимогу про скликання на 14.08.09 та порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

2. Протокол наради Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко з проблем атомно-енергетичного комплексу від 22.04.2008

21

п.2.

Розглянути ситуацію, яка склалася навколо формування резерву для фінансування заходів із зняття з експлуатації ядерних установок, та подати пропозиції щодо його подальшого функціонування.

ГоловКРУ, Мінпаливенерго,

Мінфін

державне підприємство „НАЕК „Енергоатом”

ГоловКРУ провести зустріч з Профспілкою працівників атомної енергетики та промисловості України щодо погодження оцінки виконання

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Виконано.

За результатами ревізії Державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» в установленому порядку передано Кабінету Міністрів України необхідні матеріали разом з проектом доручення Першого віце-прем'єр-міністра України Турчинова О.В. щодо визначення Міністерства палива та енергетики України відповідальним за розробку проекту постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Питання створення, накопичення та використання фінансового резерву для зняття з експлуатації ядерних установок» з метою перерахування до спеціального фонду державного бюджету коштів у сумі 283,4 млн. гривень.

Матеріали ревізії ДП «НАЕК «Енергоатом» листом від 29.05.08 № 05-17/981 передано Генеральній прокуратурі України.

Міністерство палива та енергетики України листом від 27.11.08 № 02/11-2617 поінформувало ГоловКРУ, що відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетний період (2007 рік) завершено, а тому Закон України «Про Державний бюджет на 2007 рік» втратив чинність, при цьому Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» не передбачено норм щодо перерахування коштів за 2007 рік. Отже, перерахування коштів до спеціального фонду державного бюджету (в тому числі за 2009 рік) неможливе через відсутність законодавчих підстав.

Також, повідомлено, що через дефіцит обігових коштів, який закладено структурою тарифу на виробництво електроенергії (затверджено постановою НКРЕ від 26.12.06 № 1874), та на виконання показників фінансового плану ДП «НАЕК «Енергоатом» (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.07.07 № 567-р) у 2007 році сплачено до державного бюджету податку на прибуток в сумі 342,6 млн. грн. (переплата становила 216,5 млн. грн.) та дивідендів - 129,9 млн. грн. (переплата - 80,4 млн. грн.). Переплата і є різницею між показниками структури тарифу та фактичною сплатою платежів до бюджету.

Крім того, фінансовим планом ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2008 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.10.08 № 1370-р, не передбачалося видатки для повернення коштів 2007 року до спеціального бюджету.

Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне по зазначеному питанню визначити Мінпаливенерго відповідальним за формування резерву, а завдання, покладене на ГоловКРУ в частині розгляду ситуації, вважати виконаним.

Після надходження від Федерації профспілок України зазначеної інформації, ГоловКРУ невідкладно направить її до Міністерства праці та соціальної політики України.

За інформацією Мінпаливенерго, питання формування резерву для фінансування заходів із зняття з експлуатації ядерних установок, врегульовано Законом України від 03.06.2008 № 309-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, яким передбачено внесення змін до Закону України „Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки” та Законом України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”, наразі розробляються відповідні порядки.

22

п.5.

Подати пропозиції щодо фінансування будівництва державним підприємством „НАЕК „Енергоатом” житла для працівників атомних електростанцій за рахунок іпотечного кредиту (не менше як протягом 20 років з мінімальною собівартістю), що рефінансуватиметься Державною іпотечною установою.

Мінфін,

Держінвестицій,

Мінпаливенерго

виконується

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Виконується.

Згідно з абз. 2 підпункту 1 п. 2 Плану органiзацiї у поточному році виконання протокольного рішення наради у Президента України з питань будівництва доступного житла від 14.02.2008 № 1-1/316 та доручення Кабінету Мiнiстрiв України від 03.03.2008 № 9385/4/1-08 при внесенні змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» необхідно передбачити бюджетні асигнування у розмiрi 0,5 млрд. грн. для реалiзацii пілотних проектів з будівництва доступного житла.

Проектом змін до закону планується передбачити нову бюджетну програму на забезпечення соціальним та доступним житлом громадян у сумі 1,9 млрд. гривень шляхом об’єднання двох існуючих в бюджеті програм Мiнрегiонбуду «Субвенція на забезпечення житлом працiвникiв бюджетної сфери, якi заключили контракт на 20 років» та Мiнагрополiтики «Забезпечення житлом працiвникiв освіти, культури, охорони здоров’я та інших працiвникiв бюджетної сфери, якi постійно проживають i працюють в селі та уклали трудові контракти на 20 років», в тому числі додатково 0,2 млрд. гривень - за рахунок загального фонду державного бюджету для реалізації пілотних проектів.

Мiнрегiонбудом підготовлено проект постанови Кабінету Мiнiстрiв України «Про затвердження Порядку фінансування забезпечення доступним житлом громадян України, якi вiдповiдно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, та використання коштів, передбачених у Державному бюджеті на 2008 рік на такі цiлi».

Так, передбачається, що громадянин, який має право на державну допомогу на будівництво доступного житла, має вiдповiдати певним критерiям.

Зокрема, громадянин повинен мати право на поліпшення житлових умов вiдповiдно до законодавства; середньомісячний сукупний дохід в розрахунку на одну особу (члена сім’ї) не перевищує чотирикратного розміру середньомісячної заробітної плати в Україні, але не нижче установленого стандартами Державної іпотечної установи; мати достатню платоспроможність згідно з вимогами банку-кредитора.

Враховуючи викладене, вважаємо, що питання фінансування будівництва державним підприємством «НАЕК «Енергоатом» житла для працiвникiв атомних електростанцій за рахунок іпотечного кредиту, що рефінансуватиметься Державною іпотечною установою, можливо вирішити в рамках реалiзацiї зазначеної програми.

23

п. 6.

Розпочати переговорний процес із світовими фінансовими установами щодо залучення довгострокових кредитів для будівництва нових атомних енергоблоків.

Мінфін,

Мінпаливенерго

у стані виконання

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Виконується.

Міністерство фінансів України листом від 20.05.2008 № 31-25010-3-7/3779 звернулось до Кабінету Міністрів України з проханням дати доручення Мінпаливенерго, ДП НАЕК „Енергоатом” підготувати пропозиції щодо ініціювання проектів з будівництва нових атомних станцій в Україні та надіслати їх Мінекономіки; Мінекономіки та іншим міністерствам та відомствам (за списком) провести експертизу пропозиції щодо ініціювання проектів з будівництва нових атомних станцій в Україні та подати відповідний висновок.

Станом на 19.01.09 пропозицій щодо ініціювання спільних з МФО проектів стосовно будівництва нових атомних енергоблоків до Міністерства фінансів не надходило.

24

п. 7.

Розглянути питання щодо можливості залучення коштів від приватизації об’єктів теплоенергетики для фінансування проектів будівництва нових атомних енергоблоків.

Мінфін,

Мінпаливенерго, Мінекономіки

у стані виконання

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Виконано.

Відповідно до частини 1 статті 23 Закону України «Про приватизацію державного майна» кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією, зараховуються до Державного бюджету України у повному обсязі.

Статтею 18 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», зокрема, передбачено, що кошти, одержані від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, а також кошти, які надійдуть від сплати штрафів та пені за невиконання власниками приватизованих об'єктів умов договорів їх купівлі-продажу належать до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2008 рік.

Відповідно до Бюджетного кодексу України фінансування бюджету - це надходження та витрати у зв'язку із зміною обсягу боргу, а також зміною залишку готівкових коштів по бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами і видатками бюджету.

Враховуючи наведене, кошти від приватизації державного майна, що враховані у показниках Державного бюджету України, не можуть бути спрямовані на видатки бюджету для будівництва нових ядерних блоків.

Проте Законом України від 31.10.08 № 639-VI «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» передбачено створення за рахунок понадпланових надходжень від приватизації державного майна у 2008 році та надходжень цих коштів у повному обсязі у 2009 році, а також цільового розміщення державних цінних паперів Стабілізаційного фонду і спрямування його коштів на:

а) надання кредитів (позик) для погашення, рефінансування та/або обслуговування кредитів (позик), одержаних вітчизняними банківськими установами та іншими суб'єктами господарювання в іноземних кредиторів до 15.09.2008.;

б) кредитування або співфінансування довгострокових інфраструктурних, інвестиційних та інноваційних проектів загальнодержавного значення;

в) здешевлення кредитування проектів малого та середнього бізнесу, зокрема таких, що впливають на підвищення рівня зайнятості населення;

г) надання кредитів на завершення будівництва житла, яке здійснюється із залученням іпотечних кредитів і обов'язковою умовою якого є співфінансування з боку банків та забудовників;

ґ) розвиток внутрішнього попиту на товари, що виробляються українськими товаровиробниками для експорту і щодо яких спостерігається погіршення світової кон'юнктури;

д) надання фінансової допомоги банкам (у тому числі з метою збільшення статутних капіталів), поповнення статутних капіталів державних банків та Державної іпотечної установи.

Отже, зазначене питання може вирішуватися в межах нормативно-правової бази, яка розроблятиметься на виконання цього закону.

25

п. 10.

Розглянути питання щодо спрощення процедури державних закупівель товарів, робіт та послуг для проведення підприємством „НАЕК „Енергоатом” ремонтів, робіт з продовження строку експлуатації та заходів з підвищення безпеки діючих атомних енергоблоків.

Мінекономіки,

Мінпаливенерго,

ДП „НАЕК „Енергоатом”

у стані виконання

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Мінекономіки разом із Мінпаливенерго і державним підприємством “НАЕК “Енергоатом” розглянуло питання щодо спрощення процедури державних закупівель товарів, робіт і послуг для проведення зазначеним підприємством ремонтів, робіт з продовження строку експлуатації та заходів з підвищення безпеки діючих атомних енергоблоків. З цією метою Мінекономіки підготувало відповідний проект постанови “Про реалізацію деяких заходів, пов’язаних із закупівлею робіт і послуг, щодо продовження строку експлуатації та заходів з підвищення безпеки діючих атомних енергоблоків” (далі – проект постанови) відповідно до пункту 6 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 № 274, та надіслало його на погодження листом від 29.08.2008 № 75-29/768 до Мінфіну, Мін’юсту, Мінпаливенерго.

Проектом постанови передбачається встановити особливості щодо закупівлі державним підприємством “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”: товарів, робіт, послуг для проведення позапланових ремонтів енергоблоків, а також по аварійних заявках атомних електростанцій; обладнання, використання якого обумовлено затвердженими проектними рішеннями для конкретних енергоблоків, і запчастин до нього; послуг з авторського нагляду та проектних послуг у генеральних проектувальників; послуг з проведення експертизи з ядерної та радіаційної безпеки підприємств і установ, що відносяться до сфери управління Державного комітету ядерного регулювання, шляхом застосування процедури закупівлі у одного учасника без погодження з Міністерством економіки.

У зв’язку з тим, що протягом процедури узгодження проекту постанови Тимчасове положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 № 274, визнано таким, що втратило чинність, проект постанови повинен бути розроблений з урахуванням вимог Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 № 1017) (далі – Положення).

Разом з цим, Мінфін не підтримав проект постанови, про що повідомив листом від 29.09.2008 № 31-22020-19/2-5/36096. Так, на думку Мінфіну, відсутність здійснення контролю з боку держави за закупівлею товарів, робіт і послуг, пов’язаних із ядерною та радіаційною безпекою держави, та застосування при закупівлі таких товарів, робіт і послуг непрозорих процедур закупівель може призвести до зловживань та неефективного використання державних коштів при здійсненні державних закупівель.

Мін’юстом не проведено правову експертизу проекту постанови, у зв’язку з втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 № 274 "Про затвердження Тимчасового положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

Таким чином, з метою дотримання вимог § 49 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, виникла необхідність у проведенні узгоджувальної процедури (консультацій, нарад тощо) з представниками Мінфіну та інших заінтересованих органів.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 13.11.2008 № 25764/37/1-08 щодо проведення узгоджувальної наради за результатами якої виробити спільну позицію щодо врегулювання, порушеного питання у листі Мінекономіки від 07.11.2008 № 3301-23/5522-04, Мінекономіки 09.12.2008 було проведено нараду з представниками Мінфіну та Мінпаливенерго під головуванням Міністра економіки України.

Під час обговорення проекту постанови на зазначеній нараді Мінекономіки було висловлено пропозицію щодо недоцільності встановлення, запропонованих проектом постанови, особливостей в умовах фінансової кризи. Зазначена пропозиція була підтримана Мінфіном, який підтвердив свою позицію щодо непогодження проекту постанови.

Крім того, пунктом 83 Положення визначено, що у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин), на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані певним учасником, за відсутності при цьому альтернативи, замовником може бути застосована процедура закупівлі в одного учасника за погодженням з уповноваженим органом.

Тобто у разі обґрунтування замовником (державним підприємством “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”) підстави для застосування процедури закупівлі в одного учасника, вона застосовується замовником після погодження уповноваженим органом у встановленому ним порядку без прийняття окремого рішення Уряду. Водночас в умовах фінансової кризи вважаємо за необхідне застосування конкурентних процедур, так як це дасть можливість замовнику обрати тендерну пропозицію з найнижчою ціною, а також забезпечити прозорість та відкритість процедури закупівлі.

Дорученням від 25 лютого 2009 р. № 25764/43/1-08 Кабінет Міністрів запропонував Мінпаливенерго подати на розгляд проект відповідної постанови.

Листом від 26 березня 2009 р. № КМ/6-33-0741 Мінпаливенерго повідомило, що ним підготовлено нову редакцію проекту відповідної постанови і надано його на погодження Мінфіну і Мінекономіки.

26

п. 12.

Опрацювати шляхи розв’язання проблеми передачі з балансу державного підприємства „НАЕК „Енергоатом” працівникам атомних електростанцій побудованих для них квартир та подати Кабінетові Міністрів України проект відповідного рішення.

Мінекономіки,

Мінпаливенерго,

виконується

(за результатами консультативної

зустрічі з профспілками

13.05.2009)

Згідно з пунктом 6 доручення Кабінету Міністрів України від 15.05.2008 № 25764/0/1-08 за результатами наради з проблемних питань розвитку атомно-енергетичного комплексу та ядерно-паливного циклу від 06.05.2008 Мінпаливенерго доручалося за участю Мінекономіки та Фонду державного майна підготувати проект урядового рішення щодо врегулювання проблеми відчуження державним підприємством «НАЕК «Енергоатом» працівникам атомних електростанцій побудованих для них квартир.

З метою виконання цього доручення Мінпаливенерго (лист від 11.06.2008 № 01/12-0616) було розроблено і направлено на погодження до Мінекономіки і Фонду державного майна проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про відчуження (продаж) житла працівникам ДП «НАЕК «Енергоатом», яким передбачалося з метою реалізації ст. 47 Конституції України та закріплення кадрів в атомній енергетиці дозволити здійснювати державному підприємству «НАЕК «Енергоатом» відчуження (продаж) житла, побудованого для працівників підприємств атомних електростанцій, за вартістю, визначеною шляхом проведення незалежної оцінки, та за погодженням з уповноваженим органом.

Мінекономіки та Фонд держаного майна не погодили проект.

Мін’юст (лист від 09.09.2008 № 5829-0-26-08-19) зазначив, що правові підстави для прийняття Кабінетом Міністрів України проекту розпорядження, розробленого Мінпаливенерго, відсутні.

Мінпаливенерго зазначений проект розпорядження був внесений на розгляд Кабінетові Міністрів України (лист від 07.10.2008 № Тм/12-2088), але знятий з розгляду на підставі висновку Мін’юсту.

Мінпаливенерго продовжило опрацювання питання щодо законодавчого врегулювання питання продажу житла, збудованого підприємством для своїх працівників, і внесло (лист від 15.01.2009 № 01/12-0027) на розгляд Мінекономіки проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 р. № 313".

Мінекономіки цей проект постанови погодило без зауважень і листом від 22.01.2009 № 3201-23/19 направило його до Мінпаливенерго.

Мінпаливенерго листом від 24 березня 2009 р. № КМ/12-0722 внесло проект постанови на розгляд Кабінету Міністрів. Проект погоджено без зауважень Мінфіном, Мінекономіки, Мірегіонбудом, Мінжитлокомунгоспом, але не погоджено Мін”юстом через невідповідність його законодавству. Планується розгляд проекту постанови на засіданні Урядового комітету з питань економічної політики 9 квітня 2009 р.

3. Протокол зустрічі Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко з представниками профспілок працівників бюджетної сфери від 22.04.2008

27

п. 1.

Під час підготовки проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” внести пропозиції щодо відновлення гарантій статті 57 Закону України „Про освіту”, пункту „ж” статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, статті 28 Основ законодавства України про культуру в повному обсязі.

Мінфін,

Мінпраці,

Мінекономіки,

МОН,

МОЗ,

МКТ,

Мін’юст

не виконано

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Виконується.

Частиною четвертою статті 57 Закону України «Про освіту», статтею 29 Основ законодавства України про культуру, статтею 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я встановлено, що окремі категорії працівників закладів та установ освіти, культури та охорони здоров’я мають право на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» врегульовано питання надання пільг працівникам бюджетних установ, що відповідно до чинного законодавства мають на них право, та визначено критерії їх надання з урахуванням середньомісячних доходів пільговика.

Пунктом 14 вказаної постанови встановлено, що пільги, компенсації та гарантії, на які згідно із законами мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія, інші послуги) тощо надаються за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом пільговика за попередні шість місяців не перевищує 900 грн.

Що стосується пенсіонерів з числа медичних, фармацевтичних, педагогічних працівників, працівників бібліотек, які працювали у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у цій місцевості  та населених пунктах, то відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2008 № 407 «Про порядок надання пільг, компенсацій та гарантій» пільги, компенсації та гарантії щодо безплатного користування житлом з опаленням та освітленням вказаним категоріям громадян надаються у порядку, що діяв до 01.05.2008, тобто, без застосування будь-яких критеріїв для їх отримання.

Надання державних соціальних гарантій та поліпшення соціального захисту освітян здійснюється комплексно, виходячи з соціально-економічного становища країни та фінансових можливостей державного бюджету України.

Науково-педагогічним та педагогічним працівникам виплачується надбавка за вислугу років щомісячно залежно від стажу педагогічної роботи та допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, а також педагогічним працівникам – щорічна грошова винагорода в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків за нормами, передбаченими абзацами дев’ятим, десятим та одинадцятим частини першої статті 57 Закону України «Про освіту».

Слід зазначити, що 20 квітня 2007 року була прийнята постанова Кабінету Міністрів України № 643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки». В минулому році вказані виплати здійснювалися в обсязі 50 % встановлених постановою Кабінету Міністрів України розмірів підвищень і доплат, з 01.01.2008 вони здійснюються в повному обсязі.

Також для працівників навчальних закладів постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 встановлено ряд доплат за окремі види педагогічної діяльності у відсотковому співвідношенні до тарифної ставки (за класне керівництво, перевірку зошитів та письмових робіт, завідування тощо).

Крім того, починаючи з 2005 року проводяться виплати відповідно до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів».

Працівникам державних та комунальних бiблiотек, музеїв та театрів, виплачується доплата за вислугу років щомісячно залежно від стажу роботи, а працівникам музеїв та театрів - щорічна грошова винагорода в розмiрi до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов’язків i матеріальну допомогу для вирiшення соцiально-побутових питань за нормами, передбаченими статтями 28 Закону України «Про музеї та музейну справу», 30 Закону України «Про бiблiотеки i бiблiотечну справу» та 21 Закону України «Про театри i театральну справу».

Також слід зазначити, що 15.08.2007 була прийнята постанова Кабінету Мiнiстрiв України № 1050 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Мiнiстрiв України від 30 серпня 2002 р. № 1298», згідно з якою впроваджується підвищення рівня тарифних розрядів працiвникiв закладів, установ, органiзацiй культури i архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки розрядів i коефiцiєнтiв (перший етап - з 1 січня 2008 року - з 13 тарифного розряду до 18 тарифного розряду, другий етап - з 1 січня 2009 року - з 18 тарифного розряду до 22 тарифного розряду).

Таким чином, надання державних соціальних гарантій та поліпшення соціального захисту працівників бюджетної сфери здійснюється комплексно, виходячи з соціально-економічного становища країни та фінансових можливостей державного бюджету України.

За інформацією МОЗ, з метою встановлення норми щодо поетапного наближення середньої заробітної плати медичних та фармацевтичних працівників до середньої заробітної плати працівників промисловості Міністерством опрацьовано законопроект "Про внесення змін до Основ законодавства про охорону здоров'я" (нова редакція), у якому запропоновано відновити встановлення у державних закладах охорони здоров'я середніх ставок і посадових окладів на рівні, не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості.

Допрацьовану редакцію законопроекту листом від 19.06.2009 № 19.01-05-229/10/1325 у встановленому порядку внесено до Кабінету Міністрів України.

28

п. 2.

Забезпечити бюджетне фінансування заходів, передбачених статтею 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

Мінфін,

Мінпраці,

МОН,

МОЗ,

МКТ,

Держкомстат

виконано частково

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Міністерство фінансів України листом від 08.09.2008 № 31-19030-3-8/5941 доповіло Кабінету Міністрів України, що перерахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 % фонду оплати праці (відповідно до ст. 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”), покладено на роботодавців.

29

п.5.

Розглянути питання щодо престижності праці медичних працівників, педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення їх середніх посадових окладів до рівня середньої заробітної плати працівників промисловості.

Мінпраці,

Мінфін,

МОЗ,

Мінекономіки,

Мін`юст

не виконано

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

У стадії виконання

Потребує додаткових коштів з Державного бюджету та не може бути реалізовано в період фінансової кризи.

Зазначене питання було розглянуто на нараді у Мінпраці 07.11.2008р. Крім того, Кабінетом Міністрів України прийнята постанова від 28 травня 2008 р. № 530, згідно з якою Мінпраці і Мінфіну доручено враховувати під час підготовки проектів рішень Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників бюджетних установ необхідність поетапного збільшення посадових окладів педагогічних, медичних і фармацевтичних працівників до рівня середньомісячної заробітної плати працівників промисловості, науково-педагогічних – до рівня подвійної середньомісячної заробітної плати.

Разом з тим, оскільки з метою послаблення впливу світової фінансової кризи на економіку України вживаються заходи, які передбачають жорстку економію бюджетних коштів, підвищення рівня оплати праці працівників бюджетної сфери може здійснюватись в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на їх утримання.

Підвищення середніх посадових окладів медичних, педагогічних та науково-педагогічних працівників до рівня середньої заробітної плати працівників промисловості з метою престижності їх праці потребує додаткових коштів, які на даний час неможливо передбачити у бюджеті.

Сума коштів, необхідна з Державного бюджету для реалізації протокольного доручення в розрахунку на рік за орієнтовними розрахунками Мінфіну - близько 20 млрд. грн.

30

п. 6.

Під час підготовки проекту змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами опрацювати питання з поліпшення бюджетного фінансування закладів культури в регіонах та врахування особливостей регiонiв щодо розвитку в них мережі закладів культури, структури населення за віком, наявності об’єктів культурної спадщини.

Мінфін,

Мінекономіки,

Мін’юст

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Виконується.

Згідно з Положенням про Міністерство культури і туризму України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.06 № 1566, Міністерство культури і туризму України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення проведення державної політики у сфері культури. Відповідно до покладених завдань воно має розробляти та вносити до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо формування державної політики у сфері культури та вдосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції.

Міністерство фінансів України листом від 20.06.2008 № 31-17030-301-5/23814 звернулося до Міністерства культури і туризму України з проханням підготувати разом із органами влади на місцях пропозиції щодо удосконалення формули розподілу міжбюджетних трансфертів на культуру і мистецтво на 2009 рік шляхом запровадження коригуючих коефіцієнтів до нормативів витрат, що відображають відмінності між регіонами (адміністративно-територіальними одиницями) в забезпеченості мережі установ культури та чисельності їх працівників, кількості об’єктів культурної спадщини тощо та надати їх на розгляд Мінфіну.

Крім того, лист аналогічного змісту, а також прохання про надання додаткової інформації щодо здійсненого аналізу мережі установ та закладів культури і мистецтва, показників їх діяльності, структури та джерел їх фінансового забезпечення було направлено Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним фінансовим управлінням обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

При цьому, в зазначеному листі було наголошено, що пропозиції повинні відповідати діючому законодавству, передбачати конкретний алгоритм методики розрахунку коригуючих коефіцієнтів, містити обґрунтування щодо запропонованих змін та розрахунки щодо застосування їх для бюджетів всіх адміністративно-територіальних одиниць.

За повідомленням МКТ, в даний час зазначені пропозиції знаходяться на опрацюванні в Українському центрі досліджень, після чого Міністерство культури і туризму України надішле проект відповідної постанови Кабінету Міністрів України щодо підходів до удосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів на культуру і мистецтво та показників, на підставі яких буде здійснюватися їх визначення, на розгляд до обласних державних адміністрацій та Мінфіну (лист МКТ від 16.09.2008 № 15/4-1416).

У разі внесення МКТ конкретних пропозицій з розрахунками та обґрунтуваннями щодо методології обрахування і застосування коригуючих коефіцієнтів до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів на культуру і мистецтво, а також за наявності необхідних статистичних даних Мінфін в установленому порядку їх розгляне.

Також слід зазначити, що видатки на фінансування галузі „Культура”, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, з року в рік збільшуються. Так, обсяг видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на культуру і мистецтво на 2009 рік в порівнянні з 2008 роком збільшено на 12,3 %. Це дасть можливість місцевим органам виконавчої влади вирішувати нагальні проблеми галузі „Культура”.

31

п.9.

- поінформувати про виконання доручень Прем'єр-міністра України від 07.04.2008 № 19868/0/1-08 та від 09.04.2008 № 19458/1/1-08 щодо забезпечення дотримання законодавства про профспілки та недопущення перешкод законній діяльності профспілок та їх об'єднань;

- розглянути по суті порушені питання Головою Вільної профспілки освіти і науки України щодо втручання керівників управлінь та закладів освіти в роботу профспілкових організацій та поінформувати про вжитті заходи та шляхи вирішення.

МОН,

Мінпраці,

МВС,

Мін'юст,

інші центральні органи виконавчої влади

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

МОН протягом поточного року вже двічі зверталося до МОН АРК, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також голів рад ректорів (директорів) вищих навчальних закладів (лист від 22.04.2008 № 1/9-266 та від 16.07.2008 № 1/9-467) з наступним проханням. З метою захисту прав та гарантій професійних спілок і їх організацій та недопущення перешкоджання їх законній діяльності й втручанню в їх статутну діяльність з боку посадових осіб, налагодження дієвої співпраці профспілок та керівників навчальних закладів, поліпшенню розвитку соціального партнерства, удосконалення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин у навчальних закладах, реалізацію конституційних прав і гарантій працівників та роботодавців Міністерство освіти і науки України звертає увагу на дотримання положень Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

МОН і надалі продовжуватиме тісну співпрацю із організаціями професійних спілок України, зокрема обговорення та виконання протокольних доручень за результатами зустрічей Уряду із представниками профспілкових організацій.

32

п.11.

Забезпечити належне фінансування виплат відповідно до законодавства.

Мінпраці,

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Страхові виплати та соціальні послуги потерпілим на виробництві за період починаючи з 01.04.2001 здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань вчасно та в повному обсязі у відповідності до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

33

п.12.

Під час доопрацювання проектів Концепції подальшого проведення пенсійної реформи та Закону України „Про встановлення єдиних принципів пенсійного забезпечення громадян та довічне грошове утримання окремих категорій осіб” визначити принципи та порядок підвищення рівня матеріального забезпечення у разі виходу на пенсію осіб, трудова діяльність яких пов’язана з виконанням функцій держави, підтримкою її соціально-економічного, науково-технічного та культурного потенціалу.

Мінпраці,

Мінфін,

Мінекономіки,

Мін´юст,

Пенсійний фонд

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Мінпраці розроблено проект Закону України „Про єдині принципи пенсійного забезпечення громадян та державні стипендії працівникам культури, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та деяким іншим категоріям осіб”, яким передбачається підвищення рівня матеріального забезпечення працівникам культури, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та деяким іншим категоріям осіб, які набули право на призначення пенсії відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення”, на єдиних засадах із державними службовцями та іншими категоріями осіб, діяльність яких пов’язана з виконанням функцій держави.

Зазначений законопроект після доопрацювання в установленому порядку буде подано до Кабінету Міністрів України.

На сьогодні завершено роботу по узгодженню проекту Концепції дальшого проведення пенсійної реформи в Україні.

Мінпраці звернулося листом до Кабінету Міністрів України від 9.02.09 № 393/0/10-09/039 із проханням погодити термін подання проекту Концепції дальшого проведення пенсійної реформи в Україні за підсумками економічного розвитку країни у 2009 році.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14.02.09 № 65346/3/1-08 щодо визначення невідкладних заходів по збалансуванню розвитку пенсійної системи на період до стабілізації фінансово-економічної ситуації в України Урядом затвердженні постанови „Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2009 рік” та „Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян”.

За прогнозними розрахунками Пенсійного фонду України за умови запровадження єдиних принципів пенсійного забезпечення громадян та державні стипендії окремим категоріям осіб додаткові видатки на 2010 рік становитимуть 4 766 706,4 тис. грн.; на 2011 рік – 10 296 122,1 тис. грн.; на 2012 рік – 18 360 960,0 тис. грн.

34

п.13.

Прискорити подання в установленому порядку проекту Закону України „Про державну службу” (нова редакція) та внести пропозиції щодо врегулювання в законодавчому порядку системи оплати праці державних службовців шляхом визначення домінуючої ролі посадового окладу у заробітній платі (не менше 80 відсотків), встановлення мінімального посадового окладу не менше ніж дві мінімальні заробітні плати, а також впорядкування міжпосадових співвідношень в оплаті праці, які б відповідали європейським стандартам.

Головдержслужба, Мінпраці,

Мінфін,

Мінекономіки,

Мін'юст

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Головдержслужбою України продовжується робота по доопрацюванню проекту Закону України „Про державну службу” (нова редакція) з метою внесення його до Кабінету Міністрів України.

Так 17-18 лютого 2009 року відбулася нарада керівництва з постатейного обговорення законопроекту. Під час наради отримано пропозиції та зауваження, які наразі опрацьовуються.

24.04.2009 листом за № 2797/94-09 законопроект направлено на погодження до Мінфіну, Мінекономіки, Мінпраці та Мін’юсту.

15.05.2009 проведено робочу зустріч з директором юридичного управління Мінпраці.

Станом на 25.05.2009 законопроект погоджено Мінекономіки із зауваженнями.

Станом на 01.06.2009 законопроект погоджено Мінекономіки, Мінфіном із зауваженнями.

Станом на 09.06.2009 законопроект погоджено Мінекономіки, Мінфіном із зауваженнями.

Законопроект листом від 02.06.2009 № 3771/94-09 направлено на перепогодження до Мінекономіки.

З Мінпраці проведено узгоджувальну нараду, на якій знято більшість зауважень до законопроекту, але неузгодженими залишаються питання щодо неможливості участі державних службовців у політичних партіях та щодо необхідності отримання медичного висновку при вступі на державну службу.

16.06.2009 проект Закону України „Про державну службу” (нова редакція) направлено до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи.

Проект Закону України „Про державну службу” (нова редакція) листом від 30.06.2009 № 4440/94-09 в установленому порядку внесено до Кабінету Міністрів України.

35

п. 14.

Внести пропозиції щодо забезпечення в повному обсязі фінансування потреб бюджетної дiяльностi установ кримінально-виконавчої системи, звільнення цих підприємств від сплати податку на додану вартість, податку на землю та введення в практику обов’язкового розміщення держзамовлень на виготовлення продукції в пенітенціарних установах.

Мінфін,

Мінекономіки, Мінагрополітики,

Державний департамент з питань виконання покарань,

ДПА

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Виконано.

Міністерство фінансів листом від 20.05.2008 № 31-16020-3-4/3805 доповіло Кабінету Міністрів України про стан виконання зазначеного пункту.

Зокрема, в даному листі зазначалось наступне.

І. Стосовно забезпечення фінансування потреб бюджетної діяльності установ виконання покарань.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» для Держдепартаменту з питань виконання покарань видатки загального фонду державного бюджету в порівнянні з 2007 роком у співставних умовах збільшено на 514,5 млн. грн. або на 35,6 відсотка і визначено у сумі 1978,2 млн. гривень.

ІІ. Стосовно звільнення підприємств установ виконання покарань від сплати податку на додану вартість та податку на землю.

Пропозицiя щодо звiльнення підприємств, установ кримiнально-виконавчої системи вiд сплати податку на додану вартiсть не вiдповiдає основним напрямам полiтики Уряду у сферi оподаткування щодо скорочення та вiдмiни будь-яких пiльг у розрiзi окремих платникiв чи окремих територiй та не встановлення нових пiльг, що надаються за галузевою ознакою, i спрямована на створення пiльгового режиму оподаткування для окремих суб’єктiв господарювання.

Крiм того, податок на додану вартiсть є основним джерелом формування доходiв державного бюджету України, i, як загальнодержавний податок, спрямовується на фiнансування витрат, передбачених Законом України про Державний бюджет України, i не може використовуватися як iнструмент пiдтримки господарської дiяльностi.

Беручи до уваги те, що Законом України від 25.03.2005 № 2505 „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів” (пункт 13 розділу 2) запроваджений на 5 років мораторій на надання нових податкових пільг та розширення існуючих, пропозиція щодо звільнення підприємств установ кримінально-виконавчої системи від сплати податку на додану вартість та податку на землю не може бути підтримана.

Кабінет Міністрів України з висновками і пропозиціями Мінфіну погодився (доручення від 04.06.2008 № 23887/36/1-08 від 04.06.2008).

36

п.15.

Опрацювати питання щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення педагогічних працівників з урахуванням положень п. 34 Національної доктрини розвитку освіти, а також питання призначення пенсії за вислугу років педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів, зокрема, викладачам та концертмейстерам, педагогам-організаторам тощо, та подати узгоджені пропозиції в установленому порядку.

Мінпраці,

МОН,

МКТ,

Мінфін,

Мінекономіки,

Пенсійний фонд

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Враховуючи те, що останнім часом здійснюються заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян (середній розмір пенсії протягом року збільшено на 51%), та зважаючи на наявність дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, на покриття якого передбачаються кошти з Державного бюджету України, Мінпраці звернулося до Кабінету Міністрів України щодо зняття з контролю виконання доручення Кабінету Міністрів України на період 2008-2009 років, та повернутись до розгляду даного питання після стабілізації фінансового стану в країні (лист від 21.10.2008 № 4447/0/20-08/039).

Погоджено Прем’єр-міністром України Ю. Тимошенко, доручення Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 №23887/113/1-08.

37

п. 16.

Опрацювати питання щодо зарахування стажу роботи в державних податкових органах на посадах, де були присвоєні спеціальні звання, до стажу державної служби, та подати узгоджені пропозиції в установленому порядку.

ДПА,

Мінпраці,

Мінфін,

Мінекономіки,

Головдержслужба, Пенсійний фонд

(доручення Кабінету Міністрів України від 02.04.09

23887/132/1-08 Державну податкову адміністрацію України визначено головним виконавцем із зазначеного питання)

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

За результатами консультативної зустрічі представників Федерації профспілок України та Міністерства праці та соціальної політики України, яка відбулася 16.01.2009, представниками Федерації профспілок України прийнято рішення про необхідність подальшого розгляду порушеного питання.

У зв’язку з цим Міністерством праці та соціальної політики України разом з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Пенсійним фондом України, Державною податковою адміністрацією України та Головним управлінням державної служби України повторно опрацьовано питання зарахування стажу роботи в державних податкових органах на посадах, де були присвоєні спеціальні звання, до стажу державної служби.

За результатами його опрацювання повідомляємо наступне.

Правовий статус посадових осіб державної податкової служби регулюється спеціальним Законом України „Про державну податкову службу в України”.

Згідно із статтею 15 зазначеного Закону та Положенням про спеціальні звання посадових осіб органів держаної податкової служби, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 22.09.04 № 1234, посадовим особам органів державної податкової служби присвоюються спеціальні звання.

Розміри надбавок за спеціальні звання визначені постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.06 № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”.

Посадовим особам органів державної податкової служби виплачується винагорода за вислугу років у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.97 № 1013 „Про порядок виплати винагороди за вислугу років посадовим особам органів державної податкової служби, які мають спеціальні звання”.

Водночас, Закон України „Про державну службу” регулює правовий статус державних службовців, які працюють у державних органах, у тому числі в апараті органів прокуратури, судів, дипломатичної служби, митного контролю, служби безпеки, внутрішніх справ та інших.

Державні службовці відносяться до відповідних категорій посад, їм встановлюються відповідні ранги державних службовців, виплачується надбавка за ранг та надбавка за вислугу років.

Категорії посад державних службовців визначені ст. 25 зазначеного Закону. Віднесення існуючих посад державних службовців, не перелічених у цій статті, а також віднесення до відповідної категорії нових посад державних службовців проводиться Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідним державним органом.

Посади керівних працівників і спеціалістів державної податкової адміністрації цією статтею не визначені. Водночас, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.09.97 № 503-р. „Про віднесення посад працівників місцевих державних адміністрацій до відповідних категорій посад державних службовців”, посади працівників державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і державних податкових інспекцій у районах, містах, районах у містах, які не мають спеціальних звань, віднесено до категорій посад державних службовців.

Відповідно до статті 37 Закону України „Про державну службу” право на одержання пенсії державних службовців мають особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за наявності страхового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, - незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку.

Згідно із пунктом 2 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 № 283, до стажу державної служби зараховується робота (служба) на посадах керівників і спеціалістів в апараті державної податкової служби.

Державна податкова адміністрація України вважає за доцільне ініціювати перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.09.97 № 503-р, як таке, що вносить розбіжності у застосування норм Закон України „Про державну службу” щодо пенсійного забезпечення працівників органів державної податкової служби, які мають спеціальні звання.

Міністерство економіки України повідомило, що пенсійне забезпечення, у тому числі, працівників, які працювали у державних податкових органах, проводиться відповідно до чинного законодавства та виходячи з фінансових можливостей державного бюджету.

Згідно із пунктом 4 Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого Указом Президента України від 02.10.99 № 1272/99, Головдержслужба України готує та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції про віднесення існуючих посад державних службовців, які не перелічені у статті 25 Закону України „Про державну службу”, а також нових посад державних службовців до відповідних категорій.

За повідомленням Головного управління державної служби України посадові особи органів державної податкової служби, які мають спеціальні звання, Законом України „Про державну службу”, актами Кабінету Міністрів України не віднесені і не можуть бути віднесені до відповідних категорій посад державних службовців, за яким присвоюються ранги державних службовців.

Питання зарахування до стажу державної служби, що дає право на призначення пенсії державного службовця, періодів роботи в органах державної податкової служби на посадах, за якими присвоюються спеціальні звання, врегульоване чинним законодавством і не потребує внесення відповідних змін до нього.

На думку Пенсійного фонду України, питання віднесення посад працівників органів державної податкової служби, які мають спеціальні звання, до відповідної категорій посад державних службовців може бути вирішено шляхом внесення змін до діючого законодавства. У разі надходження відповідного проекту постанови Уряду, його буде погоджено Пенсійним фондом України в установленому порядку, за умови позитивного висновку Міністерства фінансів України щодо забезпечення коштів на цю мету в Державному бюджеті України на відповідні роки.

За повідомленням Міністерства фінансів України посадові особи органів державної податкової служби, яким присвоюються спеціальні звання, не можуть бути одночасно посадовими особами, яким присвоюються відповідні ранги державних службовців.

Зазначена пропозиція не узгоджується з положеннями законів України „Про державну податкову службу в Україні” та „Про державну службу”.

Крім того, за умови прийняття такого рішення, посадові особи органів державної податкової служби отримають право на виплату одночасно як надбавки за спеціальне звання та винагороди за вислугу років посадової особи органів державної податкової служби, так і за ранг державного службовця та надбавки за вислугу років державного службовця, що є неприйнятним.

Враховуючи зазначене, питання пенсійного забезпечення посадових осіб органів державної податкової служби може бути врегульовано на законодавчому рівні шляхом внесення відповідних змін до Закону України „Про державну податкову службу в Україні”.

Мінпраці направлено лист до Кабінету Міністрів України з проханням визначити Державну податкову адміністрацію України та Міністерство фінансів України відповідальними за опрацювання порушеного питання (лист від 26.03.2009 №933/0/10-09/039).

38

п.17.

Забезпечити фінансування у повному обсязі держзамовлення для державних та казенних протезно-ортопедичних підприємств на виготовлення, поставку та ремонт технічних та інших засобів реабілітації інвалідів, а також вжити необхідних заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам протезно-ортопедичних підприємств.

Мінпраці,

Мінфін,

Держказначейство

у 2008 році – виконано,

у 2009 році –

не виконано

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

У державному бюджеті на 2009 рік Мінпраці за бюджетною програмою 2507090 „Забезпечення окремих категорій населення України технічними та іншими засобами реабілітації" затверджено видатки у сумі 297 160,1 тис. гривень, що становить 69,3 відсотки від визначеної потреби, яка складає 428 904,5 тис. гривень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.09 № 384 „Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2009 році" Мінпраці затверджено обсяг державного замовлення у сумі 297 160,1 тис. гривень для забезпечення окремих категорій населення України технічними та іншими засобами реабілітації.

Згідно з помісячним планом асигнувань на січень - липень поточного року станом на 23.07.09 на зазначені цілі профінансовано 89 690,9 тис. гривень, або 100 відсотків, затверджених призначень.

Збільшення обсягів асигнувань з державного бюджету можливе лише за умови внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет на 2009 рік".

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам протезно-ортопедичних підприємств станом на 21.07.2009 відсутня.

3

п.18.

Розглянути питання щодо внесення змін до Закону України „Про соціальні послуги” в частині встановлення додаткових заохочень працівникам соціальної сфери та певних державних гарантій.

Мінпраці,

Мінфін,

Мінекономіки,

Мін’юст

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

У ході погодження проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про соціальні послуги” щодо соціальних гарантій працівників установ та закладів соціального захисту та соціального обслуговування запропоновані у першому варіанті зазначеного законопроекту соціальні гарантії були значно звужені.

На даний час за попередніми підрахунками тільки для забезпечення соціальних працівників та соціальних робітників, які здійснюють догляд за потребуючими соціальних послуг особами у сільській (приміській) місцевості безоплатним користуванням житлом з освітленням і опаленням в межах встановлених норм та тарифів на електроенергію і газ необхідно додатково близько 20,0 млн. гривень.

Враховуючи зазначене, пункт 18 Протокольного доручення від 22.04.2008 року щодо внесення змін до Закону України „Про соціальні послуги” в частині встановлення додаткових заохочень та певних державних гарантій працівникам соціальної сфери не може бути реалізованим у період фінансово-економічної кризи.

Термін реалізації цього пункту перенести до покращення стану фінансування соціальної сфери.

40

п. 19.

Під час підготовки змін до Бюджетного кодексу України опрацювати питання щодо:

- об’єднання фінансових ресурсів на рівні районного бюджету;

- фінансування сільських закладів культури та позашкільних закладів культури з районних бюджетів.

Мінфін,

Мінекономіки,

Мін’юст

виконано частково

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Виконано.

Сільські, селищні та міські палаци культури, клуби та бібліотеки перебувають у власності сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань та відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в України” організація фінансового забезпечення цих закладів відноситься до самоврядних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, тому перенесення видатків на їх утримання до відповідних районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення звузить права відповідних територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення у сфері культури.

Крім того, слід зазначити, що в поточному році до ст.93 Бюджетного кодексу України внесено зміни, відповідно до яких сільські, селищні та міські (міст районного значення) ради можуть передати частину видатків на виконання делегованих державних повноважень (в тому числі і видатків на утримання сільських закладів культури) міській (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) чи районній раді з відповідними коштами у вигляді міжбюджетного трансферту. Ця передача здійснюється на підставі рішень відповідних рад і укладення договору.

Зазначена норма дає можливість відповідним місцевим радам самостійно вирішувати питання з якого бюджету (сільського чи районного) здійснювати видатки на утримання сільських закладів культури.

Питання щодо фінансування позашкільних закладів культури (шкіл естетичного виховання дітей) з районних бюджетів врегульовано.

Видатки на функціонування шкіл естетичного виховання пунктом 5) частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України віднесено до видатків на культуру, які здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

41

п.21.

Внести узгоджені пропозиції щодо врегулювання розмірів оплати праці режисерів і операторів телерадіоорганізацій відповідно до рівня оплати праці журналістів та у разі необхідності прийняття урядового рішення внести на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний проект акту.

Мінпраці,

Держкомтелерадіо,

Мінфін,

Мін`юст

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

У стадії виконання.

Реалізується в рамках розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

Статтею 1 Закону України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” дано визначення професії журналіст.

Заробітна плата журналістів регулюється законодавством України з урахуванням специфічних рис та умов журналістської діяльності, визначених статтею 12 цього Закону (систематичне перебування у відрядженнях та роз’їздах, включаючи відрядження до місць надзвичайних подій, професійна творча діяльність в екстремальних умовах тощо).

При цьому, норми статті 15 Закону обмежують прирівняння окремих категорій працівників засобів масової інформації до журналістів.

Так, прирівняння кіно - і телеоператорів, режисерів та інших працівників засобів масової інформації до журналістів за умовами і нормами статей 12, 13 та 15 цього Закону, передбачено у випадку, коли вони за необхідністю входять до складу відряджених творчих груп.

На даний час на розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Закону України „Про захист професійної діяльності журналістів (реєстр. №2636), у разі прийняття якого будуть розроблятись нові порядок оплати праці, перелік посад журналістів державних і комунальних засобів масової інформації.

Враховуючи наведене, вважаємо за доцільне конкретні висновки щодо віднесення посад режисерів і операторів до журналістів напрацьовувати після прийняття зазначеного законопроекту.

42

п. 23.

Щодо надання Профспілці працівників соціальної сфери України інформації про врахування в державному бюджеті на 2008 рік вимог частини четвертої статті 19 Закону України „Про охорону праці”.

Мінфін,

Мінпраці

виконано частково

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Виконано.

Міністерство фінансів надало відповідь із зазначеного питання Профспілці працівників соціальної сфери України листом від 16.05.2008 № 31-18030-14-11/17882, у якому зазначалось, що фінансування заходів з охорони праці в бюджетних установах здійснюється роботодавцем в межах бюджетних призначень, встановлених головному розпоряднику бюджетних коштів законом про державний бюджет на відповідний бюджетний період за бюджетними програмами, за якими передбачені асигнування на утримання установ, або на реалізацію загальнодержавних, галузевих та регіональних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням тощо.

У залежності від характеру заходів з охорони праці, здійснення яких передбачає бюджетна установа, видатки, що пов’язані з охороною праці, відображаються в кошторисах в складі бюджетних категорій видатків за певними кодами бюджетної класифікації, зокрема економічної класифікації видатків відповідно до їх предметних ознак.

Тому інформацію стосовно обсягів бюджетних коштів, які спрямовуються на фінансування охорони праці в бюджетних організаціях (в межах коштів на їх утримання) по кожному коду економічної класифікації можуть надати безпосередньо головні розпорядники бюджетних коштів.

43

п.24.

З метою забезпечення державних соціальних гарантій працівникам культури провести за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади та профспілок нараду щодо врахування зазначених гарантій у проекті Закону України „Про культуру” та врегулювання існуючих розбіжностей до законопроекту. Про виконання поінформувати Кабінет Міністрів України.

МКТ,

Мінфін,

Мінпраці

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Виконується.

30 вересня 2008 року у МКТ було проведено нараду за участю представників Міністерства фінансів України та ЦК профспілки працівників культури України.

МКТ внесло зміни до Прикінцевих положень проекту Закону «Про культуру», визначивши, що статті проекту щодо соціальних гарантій працівників культури набирають чинності з 1 січня 2010 року. Зазначена позиція погоджена з ЦК профспілки працівників культури України.

Законопроект направлено на повторне погодження до Мінфіну. МКТ визначено термін його погодження до 20.03.2009 р. відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України.

Зважаючи, що в установлений термін проект не був погоджений Мінфіном, МКТ листом від 31.03.2009 № 522/12/10-09 направлено проект Закону України «Про культуру» до Кабінету Міністрів України, як такий, що погоджено Міністерством фінансів України без зауважень, (параграф 56 глави 3 розділу 6 Регламенту Кабінету Міністрів України).

2 червня 2009 року на засіданні Урядового комітету з питань гуманітарної та соціальної політики було розглянуто проект Закону України «Про культуру». За результатами розгляду було вирішено провести нараду за участю керівників Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Мін'юсту та Центрального комітету профспілки працівників культури України метою врегулювання розбіжностей до законопроекту та вироблення взаємоузгодженого рішення. Зазначена нарада відбудеться найближчим часом.

44

п.25.

Подати висновки та обґрунтування щодо доцільності та можливостей створення недержавного пенсійного фонду для працівників бюджетних установ

Мінпраці,

Мінфін,

Мінекономіки,

Держфінпослуг,

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку,

Мін´юст

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Прийняття позитивного рішення із зазначеного питання призведе до істотних видатків із Державного бюджету України, що в умовах економічної та фінансової кризи є неприйнятним.

Враховуючи викладене та з огляду на актуальність вказаного питання вважаємо за доцільне повернутись до розв’язання питання створення недержавного пенсійного фонду для працівників бюджетних установ, після стабілізації існуючої фінансово-економічної ситуації.

За попередніми розрахунками Пенсійного фонду України реалізація вказаного законопроекту потребуватиме додаткових видатків за рахунок коштів державного бюджету у сумі 4,7 млрд. грн. на рік – у 2010 році, 10,3 млрд. грн. на рік – у 2011 році, 18,4 млрд. грн. на рік – у 2012 році (у розрахунку з прожиткового мінімуму на 2010 рік - 631,72 грн., на 2011 рік – 682,26 грн., на 2012 рік – 730,00 гривень).

У свою чергу, за попередніми розрахунками Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення створення додаткового пенсійного забезпечення для працівників бюджетних установ потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету у таких обсягах: у 2009 році –4,1 млрд. грн., а в 2010 році – 5,1 млрд. грн.

45

п.27.

Забезпечити першочерговий розгляд проекту урядового рішення з питання підвищення престижності наукової праці, державної підтримки та заохочення талановитої молоді до наукових досліджень та внести пропозиції щодо законодавчого врегулювання цих питань.

МОН,

Мінфін,

Мінекономіки,

Мін'юст,

НАН України

виконано частково

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Виконано частково.

З метою вирішення актуальних проблем молодих учених, забезпечення їх активної участі в реалізації державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, збереження і розвитку інтелектуальної потенціалу Указом Президента України від 09.04.2002 р. № 315 були засновані щорічні гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.

Також запроваджені щорічні премії та стипендії Президента для найбільш талановитих молодих учених.

Положення, про здійснення зазначених виплат затверджені указами Президента України від 12.06.2000 № 779 (із змінами) та від 24.12.2002 № 1210.

Фінансування таких грантів, премій та стипендій щорічно передбачається у Державному бюджету на відповідний рік.

Відповідно до Указу Президента України від 16.05.2008 № 444 вжиті додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери, зокрема збільшення з 1 січня 2009 року втричі розмірів щомісячних стипендій Президента України для найбільш талановитих вчених, проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю науки тощо.

Щодо підвищення рівня оплати праці наукових працівників повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 р. № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» передбачено поетапне збільшення посадових окладів науково-педагогічних та наукових працівників до подвійного розміру середньомісячної заробітної плати у промисловості.

Проте, постановами КМУ від 22.10.2008 р. № 943, 25.10.2008 № 939, 26.11.2008 р. № 1036, від 20.12.2008 № 1117 таке поетапне підвищення у зв’язку із кризовою фінансовою ситуацією, яка склалася в країні, призупинене.

46

п.29.

Спільно опрацювати питання функціонування дошкільних навчальних закладів та внести пропозиції щодо шляхів його вирішення.

МОН,

Рада міністрів АР Крим, облдержадміністрації, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Розподіл бюджетних ресурсів держави між центральними та місцевими органами влади здійснюється відповідно до правових та методологічних норм, визначених у Бюджетному кодексі України та затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2001 № 1195 „Про затвердження Формули розподілу обсягів трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами” (з наступними змінами).

Розрахунки здійснюються на єдиних для бюджетів усіх адміністративно-територіальних одиниць принципах та методологічних засадах.

Відповідно до згаданої постанови, розрахункові показники обсягу видатків на дошкільну освіту в розрізі адміністративно-територіальних одиниць визначаються Мінфіном, виходячи з фінансового нормативу бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного віку та поданих органами державної статистики даних про чисельність дітей віком від 0 до 6-ти років (оскільки статистична звітність по дошкільних закладах розробляється і узагальнюється органами статистики, а не освіти), а також фактичних коефіцієнтів охоплення дітей дошкільними навчальними закладами різних типів станом на 1 січня року, що передував поточному бюджетному періоду.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного віку визначається Мінфіном розрахунково, виходячи із загального обсягу видатків на освіту та приведених контингентів дітей. Цей норматив включає видатки на заробітну плату, харчування, оплату енергоносіїв, комунальних послуг та інші видатки.

Незважаючи на те, що з кожним роком обсяг видатків на освіту збільшується, а відповідно, зростає і фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного віку, коштів, які виділяються на дошкільну освіту, недостатньо.

З свого боку МОН подає Мінфіну свої пропозиції по внесенню змін до згаданої Формули з метою її удосконалення та збільшення обсягу видатків на освіту. Так, МОН було запропоновано, зокрема, по адміністративно-територіальних одиницях, в яких фактичний показник охоплення дітей дошкільними навчальними закладами нижчий від середнього по Україні значення, застосовувати середнє значення цього показника (окремо по міській та сільській місцевостях).

У даний час у Формулі використовуються дані про дошкільні навчальні заклади за попередній рік, а за даними Держкомстату чисельність дітей в дошкільних закладах щорічно зростає і фактично відбувається недофінансування дошкільної освіти, тому міністерство запропоновувало врахувати у Формулі тенденцію до такого зростання шляхом запровадження додаткових коефіцієнтів, окремо для міської і сільської місцевості (оскільки темпи зростання у них різні).

Також МОН було запропоновано врахувати у Формулі особливості функціонування закладів (груп) компенсуючого типу - санаторних та спеціальних із застосуванням відповідних коефіцієнтів.

Врахування Мінфіном згаданих пропозицій МОН дозволить збільшити обсяг видатків на дошкільну освіту.

З метою приведення у відповідність до Закону України “Про дошкільну освіту” (статей 35 та 33 п.4) положень постанови КМУ від 26.08.2002 р. № 1243 в частині звільнення від сплати за харчування батьків дітей в усіх санаторних дошкільних навчальних закладах (групах), а не лише в туберкульозних, як в даний час, МОН підготувало проект постанови КМУ “Про внесення змін до постанови КМУ від 26.08.2002 № 1243” і подало на погодження до Мінфіну та Мінекономіки.

Мінекономіки погодило проект постанови без зауважень.

Прийняття постанови дозволить покращити матеріальний стан сімей з дітьми, які потребують тривалого лікування та реабілітації шляхом звільнення їх від сплати за харчування в санаторних дошкільних навчальних закладах (групах).

47

п.30.

Забезпечити розробку нормативно-правових актів для врегулювання питання соціального захисту працівників позашкільної освіти.

МОН

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

МОН направило на погодження до зацікавлених міністерств та відомств доопрацьований з урахуванням їх попередніх зауважень і пропозиції проект постанови Кабінету Міністрів „Про внесення змін до Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років” (лист міністерства від 20.11.2008 № 1/12-4986).

Щодо недофінансування закладів позашкільної освіти

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України видатки на утримання позашкільних навчальних закладів здійснюються за рахунок частини доходів місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Розподіл видатків здійснюється органами місцевого самоврядування самостійно, виходячи з обсягів таких доходів та власних пріоритетів у їх розподілі, а це означає фінансування за залишковим принципом і ставить під загрозу існування всієї мережі позашкільних начальних закладів.

Враховуючи таку ситуацію, МОН України неодноразово виходило з пропозиціями перед Міністерством фінансів України щодо внесення змін до статей89-91 Бюджетного кодексу України в частині включення видатків на позашкільну освіту до видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів (районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення, бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів) та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, тобто доповнити статті 89 і 90 Бюджетного кодексу України у пункті 2 підпунктом д) «позашкільну освіту», а із статті 91 пункт 2 «позашкільну освіту» вилучити.

На прийнятий Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до глави 14 Бюджетного кодексу України» (в частині порядку фінансування позашкільної освіти) від 25.05.2006 реєстраційний № 0825 Президентом України було накладено вето. Яке не було подолано протягом року.

МОН з урахуванням того, що прийняття комплексних змін потребує часу, а подальше зволікання щодо внесення змін до Бюджетного кодексу в частині фінансування позашкільних навчальних закладів призведе до незворотних наслідків (відтік кваліфікованих педагогічних кадрів, зменшення контингенту дітей, охоплених гуртковою роботою, загострення криміногенної ситуації в країні), підтримало законопроекти, внесені народним депутатом України Самойлик К.С. (реєстр. № 2294) та народними депутатами України Деркачем М.І., Жебрівським П.І., Кирильчуком Є.І. (реєстр. № 2709), які в цілому збігаються з законопроектом, раніше розробленим міністерством.

Також МОН України пропонувало Мінфіну (після внесення відповідних змін до статей 89-91 Бюджетного кодексу України) внести відповідні зміни і до Формули розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів між державним і місцевими бюджетами, затверджену постановою КМУ від 05.09.2001 № 1195 (із змінами і доповненнями).

48

п.32.

Забезпечити під час розроблення державної цільової програми „Студентський та учнівський гуртожиток” врахування пропозицій профспілкових організацій працівників бюджетної сфери.

МОН

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

В стадії виконання.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України в Міністерстві освіти і науки України був доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Студентський та учнівський гуртожиток» на 2008-2010 роки» та направлений на погодження до центральних органів виконавчої влади, визначених у Порядку розроблення та виконання державних цільових програм (постанова КМУ від 31.01.07 № 106).

Листом Міністерства освіти і науки України від 26.01.2009 № 10/2-36 зазначений проект постанови направлений на погодження і до Центрального Комітету профспілки працівників освіти і науки України. Висловлені Центральним Комітетом профспілки пропозиції та зауваження до проекту цього нормативно-правового акту будуть розглянуті та враховані при його доопрацюванні.

Проте, одночасно слід зазначити, що відповідно до п.19 постанови КМУ від 26.11.2008 № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу» до стабілізації економічної ситуації в країні тимчасово припиняється підготовка проектів нових державних цільових програм або внесення змін до діючих цільових програм, що потребуватимуть додаткового фінансування з державного бюджету.

49

п.33.

Підготувати пропозиції щодо забезпечення гарантій працівникам освіти, охорони здоров'я та культури, які працюють в сільській місцевості, селищах міського типу, а також пенсіонерам з їх числа та внести на розгляд Уряду проекти нормативно-правових актів.

МОН,

МОЗ,

МКТ,

спільно з всеукраїнськими профспілками працівників бюджетної сфери

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

З метою належної реалізації завдання, визначеного зазначеним пунктом, профспілки наполягають на скасуванні встановлених постановою Кабінету Міністрів 28.05.2008 № 530 обмежень доходів у розмірі 900 гривень під час надання пільг з комунальних послуг працівникам освіти , охорони здоров’я і культури, які працюють у сільській місцевості.

В стадії виконання.

З метою соціального захисту педагогічних працівників сільської місцевості та селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа Міністерство освіти і науки неодноразово зверталось до Прем’єр-міністра України (лист від 22.01.2008 № 1/10-96), Міністерства праці та соціальної політики України (лист від 24.03.2008 № 1/12-1380) та Міністертсва фінансів України (листи від 11.04.2008 № 1/12-1710, від 20.05.2008 № 1/12-2262, від 24.07.2008 № 1/12-3325, від 25.07.2008 № 1/12-3327) із проханням забезпечення їм гарантій, передбачених ст. 57 Закону України «Про освіту» шляхом внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», порушення клопотання перед Верховною Радою України щодо вилучення пункту 49 розділу ІІ цього закону. Проте зміни до Закону України про Державний бюджет України на 2008 рік в цій частині не внесено.

Законом України “Про Державний бюджет на 2009 рік” не передбачено жодних обмежень грошовими доходами при забезпеченні гарантій на безоплатне користування житлом з опаленням та освітленням педагогічним працівникам сільської місцевості і селищах міського типу. На думку Міністерства освіти і науки України у 2009 році положення пункту 14 постанови КМУ від 28.05.2008 № 530 про обмеження грошовими доходами в розмірі 900 грн. при наданні пільг по комунальних послугах не повинні застосовуватись до цієї категорії освітян, оскільки постанова, як підзаконний акт не може звужувати положень законів України.

Листом від 15.01.2009 № 1/12-100 МОН звернулося до Міністерства юстиції з проханням викласти свою позицію з порушеного питання.

50

п.34.

Прискорити розроблення та затвердження в установленому порядку медичних стандартів та клінічних протоколів медичної допомоги (для запровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування).

МОЗ,

Мінпраці

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

З метою прискорення розроблення та затвердження в установленому порядку медичних стандартів та клінічних протоколів медичної допомоги створено систему порядку контролю та управління якістю медичної допомоги. Міністерством охорони здоров`я затверджено наказ від 31.03.2008 № 166 «Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2010 року», в якій було визначено основні підходи до створення і функціонування державної системи управління якістю медичної допомоги населенню.

25.06.2008 МОЗ України затверджено наказ № 340 «План заходів на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2010 року». Виконання Плану заходів Концепції передбачено структурними підрозділами МОЗ України протягом 2008- 2010 року.

Наказом МОЗ України та АМН України від 19.02.2009 № 102/18 затверджено Уніфіковану методику з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (частина перша) .

Розроблено проект Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (частина друга).

На виконання наказу МОЗ України від 04.06.07 № 165–Адм. проведено чергове засідання робочої групи 12.03.2009 року. Опрацьовано проект частини другої Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини.

Надано пропозиції:

- щодо розробки та затвердження єдиної клініко-статистичної класифікації хвороб, яка базується на кодах МКХ-Х;

- щодо розробки індикаторів якості в галузі охорони здоров'я.

51

п.35.

Розглянути питання щодо встановлення медичним працівникам надбавки за вислугу років та сумлінну працю, виплату матеріальної допомоги на оздоровлення, встановлення премії медичним працівникам, що працюють у сільській місцевості та доплати у розмірі 25 відсотків посадового окладу.

Мінпраці,

МОЗ,

Мінфін,

Мінекономіки,

Мін`юст

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

У стадії виконання

Реалізація проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов'язків, допомоги на оздоровлення медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я", який розроблено Мінпраці, потребує додаткових коштів, які на даний час неможливо передбачити у бюджеті.

За орієнтовними розрахунками Мінфіну для реалізації зазначеного пункту необхідно більше 6 млрд. грн. додаткових коштів в розрахунку на рік.

52

п.36.

Внести пропозиції щодо відміни застосування податкової соціальної пільги для медичних працівників, педагогічних працівників та працівників культури, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу.

МОЗ,

МОН,

МКТ,

Мінфін,

Мінпраці

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Підготовлені і направлені до Мінфіну (лист від 21.05.2008 № 10.03.66/807) та Мінпраці (лист від 21.05.2008 № 10.01.10/808) пропозиції та розрахунки щодо відміни застосування податкової соціальної пільги для медичних працівників, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонерам з їх числа.

Відміна застосування податкової соціальної пільги при наданні зазначених гарантій підтримана Міністерством у пропозиціях Федерації професійних спілок України до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та внесена до законопроекту "Про внесення змін до Основ законодавства про охорону здоров'я" (лист від 13.08.2008 № 10.01.06/1315).

До Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" зміни у частині збільшення видатків на ці цілі не внесені.

Міністерством праці та соціального політики України з цього питання підготовлено проект постанови КМУ, який пройшов погодження МОЗ. До його затвердження пільги надаються у порядку, встановленому діючими нормативними актами.

З метою покращання ситуації в оплаті праці медичних працівників Міністерство листом від 28.01.2009 № 10.01.06/152 направило пропозиції до КМУ, які дорученням КМУ було розглянуто Міністерством праці та соціальної політики разом з Міністерством фінансів і Міністерству охорони здоров'я України листом від 26.02.09 № 2121/0/14-09/13 повідомлено, що розгляд зазначеного питання у зв’язку із впливом світової фінансової кризи буде здійснюватись з урахуванням наявності неінфляційних джерел фінансування та з урахуванням положень Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

53

п.39.

Розглянути питання щодо удосконалення системи атестації медичних працівників.

МОЗ

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Відповідно до Положення про МОЗ України, затвердженого постановою КМУ від 02.11.2006 №1542, Плану заходів на виконання Концепції розвитку вищої медичної освіти в Україні на період до 2010 року затвердженого спільним наказом МОЗ України та АМН України від 12.09.2008 № 522/51 “Про затвердження Концепції розвитку вищої медичної освіти в Україні” був прийнятий наказ МОЗ України від 17.12.2008 № 755 “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 18.05.94 №73”, в якому передбачено удосконалення системи передатестаційної підготовки лікарів та провізорів відповідно до міжнародних стандартів шляхом впровадження Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами.

Дана Шкала була розроблена з урахуванням пропозицій управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, лікарів практичної охорони здоров’я.

Проект наказу було представлено для громадського обговорення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України, на шпальтах газети “Ваше здоров’я”, розглянуто на засіданнях Координаційної науково-методичної ради з післядипломної освіти МОЗ України.

22.05.2008 листом №08.01-20/808 МОЗ направив проект наказу на експертизу до Мін’юсту.

25.06.2008 листом №3361-0-26-08-33 Мін’юст погодив експертизу проекту наказу.

17.12.2008 листом № 08.01-20/2560 МОЗ подав наказ на державну реєстрацію.

28.01.2009 листом № 149-09-24 Мін’юст направив на доопрацювання.

23.02.2009 листом № 08.01-45/315 МОЗ подав наказ на державну реєстрацію.

17.03.2009 листом № 471-09-24 Мін’юст відмовив в державній реєстрації, посилаючись на порушення прав людини

МОЗ звернулось до Уповноваженого ВРУ з прав людини Н. Карпачової, від якої 18.05.2009 листом № 1-1182/14-1031-09-36 надано роз’яснення про необхідність скасування наказу та видачі нового з урахуванням зауважень.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 19.03.2009 №499/5 та з метою дотримання Міністерством охорони здоров’я України законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів було затверджено наказ МОЗ України від 04 червня 2009 №407 “Про скасування наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 грудня 2008 року № 755 “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 18.05.94 №73”.

На сьогодні розроблено новий наказ МОЗ України “Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах”, який в установленому порядку проходить процес погодження.

54

п. 41.

Розглянути і внести пропозиції щодо можливості запровадження вертикальної схеми розподілу коштів для установ та організацій, підвідомчих Мінпраці.

Мінпраці,

Мінфін,

Мінекономіки

виконано в частині Мінпраці.

Мінпраці звернутися до Кабінету Міністрів України щодо визначення Мінфіну головним виконавцем зазначеного пункту

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

За результатами наради між представниками профспілок та Мінпраці, яка відбувалася 13 січня поточного року запропоновано змінити виконавця цього пункту на Міністерство фінансів України, як орган відповідальний за питання фінансування. Зазначене обумовлене тим, що Мінпраці вжито всіх можливих заходів щодо виконання даного доручення Однак, жодна з пропозицій Міністерства Мінфіном не підтримана. Таким чином, оскільки проблема виникла через непропорційність розподілу коштів між районними органами влади в результаті чого Управління праці та соціального захисту населення мають найнижчий рівень фінансування, за який відповідальний Мінфін, доцільно звернутися до Кабінету Міністрів України щодо зміни головного виконавця п. 41 Протоколу зустрічі Прем’єр-міністра України з представниками профспілок працівників бюджетної сфери.

55

п.42.

Забезпечити розроблення проекту Державної програми щодо забезпечення житлом освітян із залученням банківських пільгових кредитів.

МОН,

Мінфін, Мінсім'ямолодьспорт, Мінрегіонбуд,

за погодженням з Національним банком

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Постановою КМУ від 14.05.2008 р. № 453 затверджений Порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників.

Мінрегіонбудом розробляється Державна програма щодо забезпечення житлом освітян із залученням банківських пільгових кредитів. МОН листом від 10.12.2008 р. № 1/12-5271 надіслало до Мінрегіонбуду пропозиції до розділу „Придбання будівництва житла для педагогічних та науково-педагогічних працівників” зазначеної програми.

Одночасно повідомляємо, що МОН розроблений проект постанови КМУ „Про внесення змін до Переліку категорій працівників, яким можуть бути надані службові жилі приміщень”. Перелік категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, доповнений науково-педагогічними та науковими працівниками державних вищих навчальних закладів, наукових та науково-виробничих установ системи освіти, яким, згідно діючих вищезазначених законодавчих актів можуть надаватися службові жилі приміщення. Крім того, в Переліку відкориговані назви посад педагогічних працівників відповідно до чинних нормативних документів.

56

п. 43.

Під час внесення змін до Державного бюджету України на 2008 рік опрацювати питання щодо включення до розподілу видатків Державної митної служби України окремим рядком витрат на створення медичної служби та медично-санаторне забезпечення її працівників.

Держмитслужба,

Мінфін

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Держмитслужбою до Кабінету Міністрів України направлено лист від 30.07.08 № 11/7-12/8435, у якому зазначено, що відповідно до частини третьої статті 555 проекту Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України” (нова редакція) для надання лікувально-профілактичної допомоги працівникам митних органів та організацій створюються заклади охорони здоров’я митної служби України. Створення, реорганізація та ліквідація закладів охорони здоров’я митної служби України здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Проект нової редакції Митного кодексу України (реєстр. № 2778) 16.07.08 унесено до Верховної Ради України народними депутатами Терьохіним С.А. та Бондаревим К.Л.

57

п.44.

Остаточно визначитись щодо періодичності проходження медичних оглядів працівників освіти, з визначенням категорій професій та їх оплати згідно ст. 169 Кодексу законів про працю України, в тому числі бактеріологічних досліджень. Про результати інформувати Вільну профспілку працівників освіти і науки України та Кабінет Міністрів України.

МОЗ,

МОН,

Мінпраці

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Основні нормативно-правові акти, що регламентують проведення профілактичних оглядів працюючих:

1. Постанова КМУ від 23.05.2001 №559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок».

2. Наказ МОЗ України від 23.07.2002 №280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрований Мін’юстом України 08.08.2002 за №639/6927.

3. Наказ МОЗ України від 21.05.2007 №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрований Мін’юстом України 23.07.2007 за №846/14113.

4. Постанова КМУ від 06.11.1997 №1238 «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення».

Працівники освіти проходять профілактичні огляди відповідно до наказу МОЗ України від 23.07.2002 №280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».

Згідно з п. 3 переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату, затвердженого Постановою КМУ від 15.10.2002 року № 1544 та примітки (в редакції постанови КМУ від 11.05.2006 № 662): проведення лабораторних досліджень під час проведення попереднього та періодичного профілактичного медичного огляду працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до поширення інфекційних хвороб серед населення, виконується і надаються установам та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ на добровільній основі за договорами з юридичними особами.

4. Протокол зустрічі Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко з представниками профспілок транспортної галузі від 25.04.2008

58

п.1.2.

В процесі опрацювання питань вдосконалення організаційної структури транспортної галузі врахувати специфіку діяльності залізничного, морського, річкового, авіаційного та автомобільного транспорту як сфери підвищення рівня небезпеки та позитивний досвід функціонування в цій сфері відомчих систем охорони здоров’я і вищої освіти, що забезпечують високий рівень медичного обслуговування працівників та підготовки для галузі кваліфікованих кадрів. Не допускати відокремлення відомчих лікувальних та оздоровчих закладів від виробничо-технологічних комплексів транспорту, а також вилучення із системи Мінтрансзв’язку відомчих закладів вищої освіти, зокрема комплексу вищих навчальних закладів залізничного транспорту.

Мінтрансзв’язку,

МОН,

МОЗ,

Мінекономіки,

Мінфін

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Вилучення із системи Мінтранс´звязку лікувальних та оздоровчих закладів, а також відомчих закладів вищої освіти не проводилось.

59

п. 1.3.

Опрацювати питання доцільності підпорядкування учбових закладів з підготовки авіаційних фахівців Міністерству транспорту та зв’язку України та розмежування процесу підготовки пілотів на два етапи-загальноосвітній, якій здійснює Міністерство освіти і науки України, і професійний, якій здійснює Державіаадміністрація Мінтрансзв’язку.

Мінтрансзв’язку

разом з МОН

та Мінфіном

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Мінтрансзв'язку пропонує у вирішенні цього питання покладатись насамперед на міжнародні рекомендації, вимоги та стандарти, зокрема ІКАО (Україна є членом цієї міжнародної організації з 09.08.1992р). Стандарти Європейської Спільноти (JAA, EASA) - Державіаадміністрація в даний час працює за проектом TWINNING) "Гармонізація норм законодавства та стандартів України з нормами законодавства та стандартів ЄС в галузі цивільної авіації"" відповідно до постанови КМУ від 15.02.2002 №153, Указу Президента України від 06.10.2005 №1424/2005, постанови КМУ від 07.02.2007 №154.

Мінтрансзв'язку надіслано листи до Мінфіну та Міносвіти щодо розмежування етапів підготовки пілотів та підпорядкування учбових закладів з їх підготовки.

Мінфін (лист від 21.05.08 № 31-17010-02-5/18957) та Міносвіти (лист від 22.05.08 № 1/12-2306) не підтримують пропозицію про підпорядкування вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку авіаційних фахівців, Мінтрансзв'язку.

60

п.1.4.

Проаналізувати ситуацію з оплатою праці в транспортній галузі у порівнянні з розвинутими країнами, підготувати конкретні заходи з поетапного підвищення заробітної плати та доведення її розміру до європейського рівня.

Мінтрансзв´язку,

Мінпраці,

Мінекономіки,

Мінфін,

Всеукраїнські профспілки

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

У Мінтрансзв'язку 19.09.2008 відбулась нарада з питань діяльності залізничного транспорту, на якій розглядалось питання підвищення заробітної плати працівників залізничного транспорту. З початку 2008 року Укрзалізницею було здійснено поетапне підвищення заробітної плати, згідно з запланованим графіком, а також підвищення тарифів на вантажні перевезення (накази Мінтрансзв'язку від 17.01.2008 № 43 та від 30.07.2008 № 955).

Також повідомляємо, що Мінпраці 26.05.2008 створено Міжвідомчу робочу групу стосовно встановлення рівня заробітної плати працівників підприємств усіх форм власності з урахуванням світових цін на їх продукцію, інших соціально-економічних факторів, інтенсивності праці та наближення рівня оплати праці до європейського рівня, Чергове засідання відповідної робочої групи за участю представника Мінтрансзв'язку відбулось 08.10.2008, де обговорювались пропозиції Мінпраці стосовно внесення змін до Закону України «Про оплату праці», доведення оплати праці до європейського рівня.

Станом на 01.06.2009 середньомісячна заробітна плата по підприємствах, які знаходяться у сфері управління Мінтрансзв'язку, складала: залізничний транспорт - 2204 грн., водний - 3114 грн., авіаційний - 5388 грн., автомобільний транспорт - 1845 грн., галузь зв'язку та інформатизації - 1274 грн.

61

п.1.5.

З урахуванням попереднього опрацювання питань впорядкування надання пільг на проїзд у громадському транспорті внести у першому півріччі ц.р. пропозиції щодо запровадження порядку компенсації перевізникам втрат від пільгових перевезень.

Мінтрансзв´язку,

Мінфін,

Мінпраці

не виконано

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Сторони домовилися рекомендувати Мінтрансзвязку ініціювати проведення спільної наради за участю Першого віце-прем’єр-міністра України

Турчинова О.В. з врегулювання порушеного питання.

Реалізується в рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

Укрзалізницею розроблено проект зазначеного порядку стосовно компенсації витрат на залізничному транспорті.

Мінтрансзв’язку опрацьовано та в цілому підтримано проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо пільгового проїзду у громадському транспорті громадян за соціальної ознакою", розробленого Мінжитлокомунгоспом, та проект розпорядження КМУ "Про схвалення Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян", розробленого Мінпраці.

Облік пільгових категорій громадян на залізничному транспорті здійснюється на підставі виданих безкоштовних (пільгових) проїзних документів, які видаються у відповідності до посвідчення по кожній категорії пільговиків. Видача проїзних документів здійснюється через АСК "Експрес", реєстратори розрахункових операцій "Спека-00" та "Ера-502". Сума недоотриманих доходних надходжень розраховується автоматично по кожному пільговому (безкоштовному) квитку в залежності від маршруту прямування згідно з діючими тарифами та формується в місячну станційну звітність. На підставі станційної звітності фінансово-економічні служби залізниць формують облікові форми, на підставі яких залізницями виставляються рахунки і надаються замовникам пільгових перевезень – відповідним міністерствам та місцевим органам влади.

На автомобільному транспорті підприємства для обліку пільгових категорій пасажирів користуються Інструкцією про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 27.05.1996 № 150. Звіти про розрахункові обсяги пільгових перевезень ґрунтуються на обліку кількості громадян, яким надано пільги на проїзд і які проживають у відповідному регіоні, та середньої кількості їх поїздок у транспорті, встановленої згідно вказаної Інструкції для статистичного обліку.

Специфіка роботи різних видів транспорту унеможливлює розробку єдиного механізму обчислення перевезень пільгових категорій громадян та розрахунків збитків перевізника.

Відповідно до постанови КМУ від 04.03.2002 № 256 головні розпорядники коштів місцевих бюджетів (управління праці та соціального захисту населення) ведуть облік отримувачів за видами пільг, визначених постановою, та здійснюють розрахунки на підставі отриманих щомісячних звітів щодо послуг, наданих отримувачам, які мають право на відповідні пільги.

Мінтрансзв'язку неодноразово ставилося питання про перегляд системи пільг та запровадження адресних грошових виплат населенню для компенсації пільгового проїзду на транспорті.

Крім того, на виконання підпункту 14 п.1 Протоколу засідання КМУ від 25.02.2009 № 13 листом Мінтрансзв’язку від 03.03.2009 № 2029/05/10-09 Мінфіну надані пропозиції щодо порядку компенсації витрат перевізникам за пільгові перевезення.

На засіданні Міжвідомчої комісії з упорядкування системи надання пільг за участю представників Мінтрансзв´язку 14.04.2009 було розглянуто проект Методичних рекомендацій щодо порядку надання окремим категоріям громадян пільг з проїзду автобусами міжміського (міжобласного) сполучення, розробленого Мінпраці.

Спільним наказом Мінпраці та Мінтрансзв'язку від 22.06.2009 № 238/736 затверджена Методика щодо порядку надання окремим категоріям громадян пільг з проїзду автобусами міжміського (міжобласного) сполучення. Водночас повідомляємо, що у травні цього року Мінтрансзв'язку було направлено листа до Кабінету Міністрів України з проханням вжити термінових заходів щодо забезпечення фінансування з державного бюджету витрат пільгових перевезень, які виконуються автоперевізниками.

62

п.1.6.

Опрацювати питання внесення змін до Законів України „Про пенсійне забезпечення”, „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” в частині врегулювання питань пенсійного забезпечення льотного складу цивільної авіації.

Мінпраці,

Мінтрансзв’язку, Мінекономіки,

Мін’юст

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

За результатами опрацювання проекти законів України “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення” та “Про внесення змін до Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – законопроекти) щодо пенсійного забезпечення працівників льотного складу, розроблені Міністерством транспорту та зв’язку України, не були підтримані Міністерством фінансів, Міністерством економіки та Пенсійним фондом України.

Норми проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення” в частині призначення пенсій за вислугу років працівникам льотного складу підприємств цивільної авіації без вимоги щодо залишення роботи, яка дає право на цю пенсію, не узгоджується з підставами надання пенсійного забезпечення за вислугу років, визначеними статтею 51 Закону України „Про пенсійне забезпечення”, відповідно до яких пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

У проекті Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення” необхідно передбачити вичерпний перелік категорій (посад), які відповідно до чинного Повітряного кодексу України належать до екіпажу повітряного судна, та на які пропонується поширити норми цих законів.

Необхідно передбачити надання працівникам льотного складу можливості вибору призначення пенсії, як відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення”, так і відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (оскільки згідно із статтею 43 проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” зазначена категорія осіб позбавлена права призначення пенсії відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”).

Водночас, прийняття законопроектів можливо за умови їх погодження із зацікавленими центральними органами виконавчої влади та соціальними партнерами.

З метою здійснення Пенсійним фондом України фінансово-економічних розрахунків до законопроектів Мінпраці неодноразово зверталося до Міністерства транспорту та зв’язку України з проханням надати необхідні для цього відомості.

За повідомленням Пенсійного фонду України (лист від 18.05.2009 № 8744/04-01) здійснити фінансово-економічні розрахунки до запропонованих законопроектів немає можливості оскільки:

- для визначення розміру пенсії за вислугу років відсутні відомості про заробітну плату особи за 60 місяців роботи (спеціального стажу) до 01.07.03 та за весь період роботи по спеціальності після 01.07.03;

- запропонований законопроект розширює коло осіб, які матимуть право на призначення пенсії за вислугу років;

- відсутні відомості щодо кількості осіб, які матимуть право на призначення пенсії за вислугу років та осіб, які виявили бажання працювати за спеціальністю в період отримання пенсії за вислугу років.

Водночас, на запит Міністерства праці та соціальної політики України щодо надання відомостей про заробітну плату осіб льотного складу цивільної авіації Державна податкова адміністрація України повідомила, що в Інформаційному фонді Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів відсутні дані про місячний дохід та посади фізичних осіб (лист від 15.05.09 № 5707/5/29-3016).

Крім того, для надання відомостей про заробітну плату осіб льотного складу цивільної авіації недостатньо законодавчих підстав, оскільки відповідно до Закону України „Про державну податкову службу в Україні” податкові органи можуть надавати інформацію про платників податків третім особам лише за згодою самих платників податків, правоохоронним органам – на письмову вимогу правоохоронних органів за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність.

Принагідно повідомляємо, що відповідно до розділу 6 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України головним розробником проекту акта є орган, який здійснює його підготовку. Якщо реалізація акта потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів, головний розробник проводить необхідні фінансово-економічні розрахунки.

З огляду на останні події у світовій економіці, фінансову кризу тощо та враховуючи те, що реалізація запропонованих змін потребує додаткових витрат, пропонуємо повернутися до розгляду цього питання після стабілізації фінансового стану в країні.

63

п. 1.7.

Вжити заходів для урегулювання порушеного Вільною профспілкою машиністів питання щодо ситуації, яка склалася у зв'язку з виданням Міністерством охорони здоров'я наказу від 21.05.07 № 246 „Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”.

МОЗ,

Мінпраці,

Мін'юст

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Наказ МОЗ України від 21.05.07 №246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій" є базовим документом і визначає порядок організації і проведення медоглядів лікувально-профілактичними та санітарно-епідеміологічними закладами, в який закладено механізм забезпечення якісної та ефективної медико-профілактичної допомоги працюючому населенню.

При розробці проекту наказу, Міністерство виходило із того, що здоров'я населення є пріоритетом у соціально-економічній політиці цивілізованих країн і тому є головним критерієм доцільності та ефективності діяльності усіх сфер суспільства.

Законодавством України відповідно до міжнародних вимог (Директива Ради ЄЕС 89/391 від 12.06.89, Директива ЄЕС 92/91 від 03.12.92, Директива ЄЕС 90/394 від 28.06.90) передбачено, що належний медичний нагляд за здоров’ям працівників, у тому числі проведення профілактичних медичних оглядів, повинен забезпечувати роботодавець. Перспективи розвитку держави значною мірою залежать від здоров'я працюючих, їх професійної активності, трудового довголіття. Працююче населення – це потенціал, який створює і підтримує матеріальну основу суспільства. Тому проблема збереження здоров'я працюючого населення для держави є надзвичайно актуальною і вагомою.

Відповідно до статті 17 Закону України “Про охорону праці”, Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджує МОЗ України. Зазначений Порядок було опрацьовано Міністерством та Академією медичних наук України, оприлюднено на сайті МОЗ України. З урахуванням зауважень і пропозицій, які надійшли від управлінь охорони здоров’я, лікувально-профілактичних закладів, закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, наукових установ, фахівців з профпатології та зацікавлених міністерств, комісією під головуванням Віце-президента АМН України, директора ДУ “Інститут медицини праці АМН України” Кундієва Ю.І. доопрацьована остаточна редакція проекту наказу. Документ було ухвалено на проблемній комісії МОЗ та АМН України “Гігієна праці та профзахворювання”, на міжвідомчих нарадах за участю зацікавлених міністерств. Проект наказу та Порядок проведення медичних оглядів погоджено з Державним Комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, міністерствами вугільної промисловості, палива та енергетики, промислової політики, транспорту і зв’язку, аграрної політики, праці та соціальної політики, внутрішніх справ, надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від аварії на ЧАЕС, Федерацією профспілок, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань.

Розробці вказаного наказу передувала багаторічна творча співпраця фахівців науково-дослідних інститутів, вищих медичних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, лікувально-профілактичних та санітарно-епідеміологічних закладів. Продуктивній роботі над розробкою нового Порядку сприяло неодноразове обговорення і узгодження принципових позицій, із залученням державних структур, неурядових організацій тощо.

Пунктом 2.26 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, визначено, що міністерства, інші центральні органи виконавчої влади можуть з метою врахування особливостей галузі розробляти за узгодженням з Міністерством охорони здоров'я України галузеві нормативні акти щодо проведення медичних оглядів працівників конкретних категорій.

Відповідно до цього, Міністерство транспорту та зв’язку України розробило проект наказу «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попереднього (при прийомі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту і метрополітенів України», який погоджено МОЗ України без зауважень, оскільки він покращує умови для працівників транспортної галузі.

Розроблений «Укрзалізницею» Порядок ставить на меті вироблення єдиних підходів до медичних оглядів різних категорій працівників залізничного транспорту та об’єднання декількох видів медичного огляду в єдину процедуру, що зменшить як фінансові затрати на медичні огляди так і витрати робочого часу для їх проведення.

МОЗ України не може погодитись із позицією Вільної профспілки машиністів України щодо певних позицій, а саме:

- згідно з діючим законодавством визначення термінів наводиться лише в законах України.

- вилучення пункту 2.4 Порядку (цитата: «якщо працівник, робота якого пов’язана з рухом поїздів, обслуговуванням залізничного транспорту і метрополітенів одночасно зазнає впливу шкідливих та небезпечних факторів трудового процесу, являється об’єктом дозвільної системи, або його робота пов’язана з обслуговуванням населення, а також якщо він повинен проходити психіатричний та наркологічний огляди, то на нього поширюється дія наступних нормативних актів...») суперечить діючим нормативним актам МОЗ України, оскільки при медичному огляді не можуть не враховуватись шкідливі фактори виробничого середовища, деякі особливі вимоги до стану здоров’я особи, що в них працює. При цьому слід зазначити, що для категорій працівників, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, перелік яких наведено в додатку до Порядку, визначається свій окремий (галузевий) перелік протипоказань до роботи, який значно пом’якшує ті вимоги до стану здоров’я працівників, які передбачені у наказі МОЗ №246.

64

п. 1.8.

Опрацювати питання щодо функціонування недержавних пенсійних фондів залізничників, зокрема фонду „Магістраль”, а також щодо врахування у фінансових планах залізниць потреби в коштах для забезпечення виконання Укрзалізницею зобов’язань за Галузевою угодою з профспілками та колективними договорами.

Мінтрансзв´язку,

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

З метою відпрацювання питань пов'язаних з недержавним пенсійним забезпеченням залізничників, наказом Укрзалізниці від 15.04.08 №214-Ц створена Робоча група за участю профспілок. План заходів для розробки та впровадження Програми недержавного пенсійного забезпечення було затверджено 10.06.2008.

Наказом Укрзалізниці від 08.08.2008 № 359-Ц затверджена Програма соціального захисту працівників і пенсіонерів залізничного транспорту. Наказом від 26.09.2008 № 418-Ц затверджено План реалізації зазначеної Програми у2008- 2009 роках.

Крім того, в фінансових планах залізниць на 2009 рік, які на сьогодні доопрацьовуються згідно з окремим дорученням Мінтрансзв'язку від 03.10.2008 № 1645/11/11-08, розглядаються питання щодо фінансування недержавного пенсійного фонду залізничників.

65

п. 2.1.

- призупинити дію наказів від 10.01.2008 № 14, 25.03.2008 № 329 та 18.04.2008 № 463, що змінюють підпорядкування окремих підприємств залізничного транспорту та призводять до руйнування усталеної організаційної структури залізничного транспорту як єдиного виробничо-технологічного комплексу. Разом з Мін’юстом та фахівцями і профспілками залізничного транспорту ґрунтовно опрацювати питання щодо правомірності та доцільності проведення зазначених змін. Про виконання доповісти Кабінетові Міністрів;

- забезпечувати погодження з Укрзалізницею та галузевими профспілками проектів рішень, що змінюють структуру управління залізничним транспортом і функції Укрзалізниці, визначені Законом України „про залізничний транспорт” та Положенням про цей орган.

Мінтрансзв’язку

не виконано

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.09.2004 № 684-р затверджено перелік підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Мінтрансзв'язку.

В зв'язку з цим, Мінтрансзв'язку з метою упорядкування переліків підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, підвищення ефективності управління державним майном, згідно з Господарським кодексом України, Законом України „Про управління об'єктами державної власності", постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2006 № 789 „Про затвердження Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України" та зазначеним розпорядженням від 28.09.2004 № 684-р видано наказ від 18.04.2008 № 463 „Про внесення змін до переліків підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Міністерства транспорту та зв'язку України" (далі - Наказ).

Крім того, на сьогодні судами різних інстанції розглядається питання щодо законності видання цього Наказу.

66

п. 2.2.

Опрацювати питання введення в практику розробки фінансових планів підприємств транспортної галузі обов’язкового порядку узгодження з профспілками положень, пов’язаних з вирішенням соціальних питань.

Мінфін,

Мінтрансзв’язку

не виконано

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Виконано.

Відповідно до підпункту 1.20.1 Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009 роки підписаною 15 квітня 2008 року до розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку державних підприємств, інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких більш як 50% акції (часток, паїв) належить державі, їх дочірніх підприємств повинні залучатись представники первинної профспілкової організації.

Згідно з вимогами ст. 4 Закону України „Про колективні договори і угоди” право на введення переговорів і укладання колективних договорів, угод від імені найманих працівників надається професійним спілкам, об’єднанням профспілок в особі їх виборних органів.

Тобто підняте питання врегульовано на законодавчому рівні.

67

п. 2.4.

Забезпечити якісне підвищення кваліфікації керівного складу підприємств авіаційної галузі, підготовку професійного кадрового резерву, зокрема звернувши увагу на керівництво Державного підприємства „Міжнародний аеропорт „Бориспіль” та державного підприємства „Украерорух”.

Мінтрансзв’язку

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Відповідно до вимог Кабінету Міністрів України про забезпечення якісного підвищення кваліфікації керівного складу підприємств авіаційної галузі та підготовку професійного кадрового резерву Мінтрансзв'язку прийняті заходи по покращенню кадрової роботи.

На базі Навчально-сертифікаційного центру Украероруху організовано та постійно здійснюється підвищення кваліфікації керівного складу Украероруху. Підвищення кваліфікації осіб, зарахованих до кадрового резерву підприємства, здійснюється не рідше одного разу у 5 років за Програмою курсів підвищення кваліфікації керівного складу Украероруху, відповідального за розвиток та експлуатацію засобів аеронавігаційної системи.

Всі особи зараховані до кадрового резерву постійно проходять підготовку у Навчальному центрі охорони праці на авіаційному транспорті при Національному авіаційному університеті.

Крім того, складаються індивідуальні плани підготовки, зарахованих до кадрового резерву, формується державне замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації керівників підприємств.

68

п.2.5.

Забезпечити дотримання законодавства про профспілки, не допускаючи перешкод законній діяльності вільних профспілок транспортної галузі.

Мінтрансзв´язку,

Мінпраці

виконано частково

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Мінтрансзв’язку у своїй діяльності постійно співпрацює із галузевими профспілками та сприяє дотриманню їх прав і свобод відповідно до чинного законодавства.

Представники від профспілок включені до складу Колегії Мінтрансзв’язку та приймають участь у всіх засіданнях Комісії з питань безпеки транспорту.

Крім того, у разі виникнення потреби проводяться додаткові зустрічі з представниками всіх профспілкових організацій галузі.

Тільки протягом поточного року були проведені 10 зустрічей керівництва Мінтрансзв’язку з профспілковими, громадським організаціями, організаціями роботодавців тощо.

69

п. 2.6.

Посилити контроль за виконанням Правил перевезення пасажирів автомобільними перевізниками, приділивши особливу увагу припиненню перевезень, які здійснюються з порушенням законодавства.

Мінтрансзв’язку,

МВС

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

За оперативними даними у ІІ півріччі 2009р. Головавтотрансінспекцією перевірено понад 134,6 тис. автотранспортних засобів, з яких 11,7 тис. одиниць автотранспорту, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів без оформлення необхідних документів передбачених ст. 39, 48 Закону України "Про автомобільний транспорт", тобто "нелегально". За результатами розгляду справ про порушення вимог автотранспортного законодавства на "нелегалів" винесено 4,4 тис. постанов про застосування фінансових санкцій на загальну суму 5,03 млн. грн.

В результаті вжитих заходів Головавтотрансінспекцією 7,4 тис. автоперевізників легалізували свою діяльність шляхом отримання дозвільних документів.

70

п. 2.10.

Вжити невідкладних заходів, спрямованих на поліпшення технічного оснащення авіаметеорологічних станцій Держгідромету та підвищення рівня оплати праці працівників гідрометеорологічної служби, опрацювати ці питання разом з Мінфіном під час уточнення показників Державного бюджету України на 2008 рік та підготовки проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”.

МНС

виконано частково

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Виконано частково.

МНС звернулось до Першого віце-прем`єр-міністра Турчинова О.В. (лист від 29.01.2008 № 01-948/203) та Мінфіну (листи від 15.01.2008 №03-346/202 та від 26.02.2008 №03-2420/203) з проханням урахувати пропозиції МНС щодо збільшення обсягів видатків на заробітну плату на 2008 рік з 67643,7 тис. грн. до 80689,3 тис. грн. та на технічне оснащення гідрометеорологічної служби у сумі 45 млн. гривень. У 2008 році гідрометеорологічній службі збільшено видатки на заробітну плату у зв’язку із запровадженням ІІІ етапу Єдиної тарифної сітки на суму 1825,6 тис. гривень. Збільшення видатків на технічне оснащення не проводилось.

Проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2009» передбачено збільшення фонду заробітної плати працівників гідрометеорологічної служби з 69751,0 тис. грн. до 80543,2 тис. грн., або на 15,4 %. Видатки на технічне оснащення служби не передбачено.

71

п. 3.1.

Проаналізувати прийняті раніше рішення, які стосуються питань функціонування транспортної галузі та потребують змін, і за результатами внести відповідні пропозиції;

внести для розгляду на засідання Уряду 7 травня 2008 р. проекти Законів України „Повітряний кодекс України”, „Про внутрішній водний транспорт України”, „Про аеропорти України”, проект рішення щодо переліку документів, необхідних для отримання ліцензій авто перевізниками, проекти інших нормативно – правових актів, які необхідно прийнято для вирішення проблемних питань транспортної галузі;

підготувати перелік законодавчих актів, які стосуються транспортної галузі, для включення його 13 травня ц.р. до порядку денного та подальшого першочергового розгляду проектів цих актів на засіданнях Верховної Ради України в другій половині травня, передбачивши, зокрема, включення до зазначеного переліку проектів Законів України „Повітряний кодекс України”, „Про внутрішній водний транспорт України”, „Про аеропорти України”.

Мінтрансзв’язку

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Проект Повітряного кодексу України надіслано до Кабінету Міністрів України листом від 09.06.2008 № 4219/15/14-08. Крім того, Кабінет Міністрів України було поінформовано, що питання аеропортів України включені до проекту зазначеного кодексу

Проект Закону „Про внутрішній водний транспорт України”було розглянуто на засіданні Урядового комітету з питань економічної політики. На даний час законопроект повторно проходить процедуру узгодження із причетними органами виконавчої влади.

72

п. 3.2.

Разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади та профспілками підготувати проект програми розвитку авіації спеціального призначення („малої авіації”).

Мінтрансзв’язку,

Мінфін

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Розроблено Проект програми розвитку авіації спеціального призначення до 2019 року та проект основних завдань і заходів щодо її реалізації. Проект програми був обговорений 28.11.2008 на науково-практичній конференції в Національному авіаційному університеті та направлений на розгляд до Мінфіну.

73

п. 3.3.

Забезпечити виконання розпорядження Кабінету Міністрів від 05.03.2008 р. № 506 «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2020 року».

Мінтрансзв’язку

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

За участю міжнародних компаній проведено тендер на розробку Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2020 року. Переможцем визначено Товариство з обмеженою відповідальністю AIRPORT CONSALTING PARTNERS GMBH.

74

п. 3.4.

Вжити заходів з вдосконалення нормативно – правової бази з питань режиму праці та відпочинку локомотивних бригад.

Мінтрансзв’язку, Укрзалізниці

не виконано

(позиція Карікова С.Г. – голови Вільної профспілки машиністів України)

виконано частково

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Питання режиму праці та відпочинку локомотивних бригад відповідно до вимог Кодексу законів про працю України визначено Особливостями регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, безпосередньо пов'язаних із забезпеченням безпеки руху поїздів і обслуговуванням пасажирів на залізницях і метрополітенах України, затвердженими наказом Укрзалізниці від 10.03.1994 № 40-Ц.

З метою подальшого вдосконалення організації робочого часу і відпочинку працівників залізничного транспорту Укрзалізницею видано наказ від 27.06.2008 №311-Ц про внесення змін до вищезазначеного наказу від 10.03.1994 № 40-Ц.

Укрзалізницею встановлено контроль за вдосконаленням законодавчої бази з питань режиму праці та відпочинку локомотивних бригад.

Крім того, повідомляємо, що протягом липня цього року Мінтрансзвязку планує провести нараду із зазначеного питання за участю Укрзалізниці та профспілок, які здійснюють свою діяльність на залізничному транспорті.

75

п. 4.2

Підготувати проект рішення Уряду про скасування розпорядження Київської міськдержадміністрації від 11.03.2008 р. № 323 „Про додаткові заходи щодо впорядкування руху вантажного транспорту в м. Києві” в частині, що суперечить Конституції, законодавству України та міжнародним договорам.

Мін'юст,

Мінтрансзв'язку,

МЗС,

МВС,

Мінекономіки,

Мінфін

виконано частково

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11 березня 2008 року № 323 "Про додаткові заходи щодо впорядкування руху вантажного автотранспорту в місті Києві" втратило чинність згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 25 липня 2008 року № 1024 "Про додаткові заходи щодо впорядкування руху вантажного автотранспорту в місті Києві".

11.02.2009 Мін’юстом надіслано лист до ФПУ щодо зняття з контролю зазначеного пункту протокольного доручення, як такого, що втратив актуальність. Проте на сьогоднішній день рішення Федерації професійних спілок України щодо порушеного питання не надходило.

76

п. 5.1.

З метою забезпечення збалансованості тарифної політики та попередження створення проблем в соціальній сфері опрацювати питання надання Укрзалізниці права регулювання пасажирських тарифів за погодженням з профспілками.

Мінтрансзв’язку,

Мінекономіки,

Мінфін

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".

77

п. 5.2.

Внести пропозиції щодо створення сприятливих умов діяльності пасажирських перевізників, які працюють на загальній або спрощеній системі оподаткування, а також щодо можливості звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з надання послуг з перевезення пасажирів приміським пасажирським автотранспортом.

Мінфін

Мінтрансзв’язку

ДПА

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками

29.05.2009)

Виконано.

Міністерство фінансів України листом від 09.06.2008 № 31-20020-3-8/4219 доповіло Кабінету Міністрів України, що звільнення зазначених операцій від оподаткування податком на додану вартість не може бути підтримане, оскільки практика застосування пільгових режимів оподаткування свідчить про те, що проведення фінансової підтримки окремих галузей, установ (підприємств) шляхом надання податкових пільг не створює сприятливих умов для стабілізації фінансового стану цих галузей, установ (підприємств), а призводить до зменшення надходжень до бюджету та виникнення додаткових схем ухилення від оподаткування.

5. Протокол зустрічі Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко з представниками профспілок машинобудівного комплексу від 20.05.2008

78

п. 1.2.

Підготувати пропозиції до законодавства України щодо посилення відповідальності роботодавців за порушення законних прав та гарантій діяльності профспілок.

Мін'юст, Мінпромполітики за участю Федерації профспілок України

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Міністерство юстиції листом від 08.08.2008 р. № 4387-1-4-08-22 та від 08.09.2008 р. № 7918-0-4-08-22 проінформувало відповідно Кабінет Міністрів України та Федерацію професійних спілок України про результати розгляду питання відповідальності роботодавців за порушення законних прав та гарантій діяльності профспілок.

При цьому, у листі наголошувалось, що результати аналізу законодавства однозначно вказують на те, що проблема захисту прав профспілок криється не у відсутності законодавчих механізмів, а у відсутності активної та принципової позиції суб’єктів вказаних прав, тобто діяльності самих профспілок.

Враховуючи, що відповіді від Федерації профспілок України не надходило, 12 лютого 2009 року Міністерство юстиції звернулося до Федерації з листом № 1082-0-4-09-22, в якому запропонувало погодитись із наведеною аргументацією та висловило готовність до подальшої співпраці в разі надходження нових пропозицій.

Разом з тим, Федерація профспілок України наполягає на необхідності запровадження саме адміністративної відповідальності за порушення законодавства про профспілки, вказуючи, що "ознаки вчинюваних порушень підпадають під дію адміністративного, а не кримінального законодавства" (лист від 31 березня 2009 року № 07/01-16/668).

У зв'язку з цим звертаємо увагу на те, що статтею 412 Кодексу України про адміністративні правопорушення вже передбачена відповідальність за порушення чи невиконання особами, які представляють власників або уповноважені ними органи зобов'язань колективного договору (одним з важливих пунктів якого згідно статті 13 Кодексу Законів про працю є зобов’язання щодо гарантій діяльності профспілкових організацій трудящих).

У свою чергу, теза Федерації профспілок України про те, що "кримінальна відповідальність за порушення законних прав та гарантій профспілок не застосовується" може свідчити про недостатню активність правоохоронних органів і може бути підставою для активізації їх роботи у цьому напрямку.

79

п.1.6.

Вжити невідкладних заходів щодо погашення існуючої заборгованості із заробітної плати на підприємствах машинобудівного та гірничо-металургійного комплексів, передусім державної форми власності.

Мінпромполітики,

Мінпраці разом з Мінфіном

не виконано

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Мінпромполітики, Мінпраці, Мінфіну вжити додаткових заходів для погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах машинобудівного і гірничо-металургійного комплексу, насамперед державної форми власності

Виконується.

З метою погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах державної форми власності міністерством опрацьовуються питання, які направлені на забезпечення стабільного функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких найбільша сума боргу, зокрема, внесення змін до діючих законодавчих актів, що будуть сприяти залученню інвестицій на підприємства оборонно-промислового комплексу для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

У Державному бюджеті передбачено кошти на забезпечення виконання оборонного замовлення, поповнення статутних фондів, фінансування інвестиційних проектів високотехнологічних галузей промисловості, зокрема авіаційної, суднобудівної, підприємств оборонної промисловості та машинобудування та, окремо, на підтримку сільгоспмашинобудування.

Всі керівники підприємств-боржників попереджені, що у разі непогашення заборгованості із виплати заробітної плати протягом березня п.р. буде порушене питання про їх звільнення.

80

п.1.7.

Опрацювати питання удосконалення системи пенсійного забезпечення та внесення змін до законів України „Про пенсійне забезпечення”, „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” та „Про наукову та науково-технічну діяльність” в частині врегулювання питань пенсійного забезпечення працівників машинобудівного та гірничо-металургійного комплексів в тому числі з пільгових та наукових пенсій. Розглянути питання можливої виплати наукової пенсії за рахунок Пенсійного фонду.

Мінпраці,

МОН,

Мінпромполітики Мінекономіки,

Мін’юст

у стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Мінпраці активізувати роботу з виконання завдання, визначеного зазначеним пунктом протоколу.

Щодо виплати наукової пенсії за рахунок Пенсійного фонду України.

Міністерством праці та соціальної політики України спільно із зацікавленими центральними органами виконавчої влади та соціальними партнерами опрацьовано питання можливої виплати наукової пенсії за рахунок Пенсійного фонду.

Міністерство праці та соціальної політики України вважає, що питання фінансування пенсій науковим працівникам за рахунок коштів державного бюджету не може бути вирішено шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 372, оскільки статтею 24 Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність” встановлено, що різниця між сумою пенсії, призначеної за цим Законом, та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право науковий працівник, фінансується для наукових (науково-педагогічних) працівників інших державних підприємств, установ, організацій та вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації - за рахунок коштів цих підприємств, установ, організацій та закладів, а також коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а для наукових (науково-педагогічних) працівників недержавних наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації - за рахунок коштів цих установ, організацій та закладів.

Згідно із статтею 7 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” загальнообов’язкове державне пенсійне страхування здійснюється за принципами рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат та виконання обов’язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; фінансування видатків на виплату пенсій за рахунок страхових внесків, бюджетних коштів і коштів цільових фондів; обов’язковості фінансування за рахунок коштів Пенсійного фонду витрат, пов’язаних з виплатою пенсій в обсягах, передбачених цим Законом тощо.

Бюджет Пенсійного фонду формується за рахунок страхових внесків до солідарної системи та надходжень з інших джерел, визначених Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Згідно із статтею 73 Закону кошти Пенсійного фонду використовуються, зокрема, на виплату пенсій, передбачених цим Законом, використання коштів Пенсійного фонду на цілі, не передбачені цим Законом, забороняється.

Проект бюджету Пенсійного фонду України на 2009 рік сформований із урахуванням видатків за рахунок коштів Державного бюджету України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсії, призначених за різними пенсійним програмами.

На думку Пенсійного фонду прийняття зазначеної пропозиції може вплинути на збалансованість бюджету Пенсійного фонду, що в умовах постійно зростаючої потреби на виплату пенсій, є неприпустимим.

За повідомленням Пенсійного фонду України фактичні видатки на виплату різниці за 2006 рік становили 59240,9 тис. грн., при цьому надійшло коштів всього 19652,9 тис. грн. (33 %), за 2007 рік фактичні видатки становили 59763,1 тис. грн., надійшло коштів – 26864,1 тис. грн. (44 %), за І квартал 2008 року фактичні видатки – 8484,6 тис. грн., надійшло – 8093,1 тис. грн. (95 %).

Щодо врегулювання питань пенсійного забезпечення працівників машинобудівного та гірничо-металургійного комплексів в тому числі з пільгових пенсій.

Щодо врахування стажу роботи по Списку № 2 до стажу роботи по Списку № 1, то Мінпраці разом з Федерацією роботодавців України та Пенсійним фондом України здійснює фінансово-економічні розрахунки, а також проводить консультації з Міністерством юстиції та Міністерством фінансів.

Після одержання остаточних розрахунків буде проведено чергове засідання робочої групи для напрацювання пропозицій до законодавства щодо визначення порядку обчислення стажу роботи із шкідливими умовами праці для розгляду зазначеного питання.

Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області здійснено розрахунки прогнозних видатків Пенсійного фонду України у разі призначення пенсії за Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, які складають 784 484,56 грн. на місяць ( 9 413 814,72 грн. в рік).

81

п.1.8.

Забезпечити контроль за запровадженням на підприємствах, в організаціях і установах норм з оплати праці, встановлених генеральною та галузевими угодами.

Мінпраці,

Держнаглядпраці, Мінпромполітики

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Зазначені питання перевіряються Держнаглядпраці та його територіальними органами при проведенні кожної перевірки.

Зокрема, з початку 2009 року з питань додержання мінімальних гарантій в оплаті праці перевірено 5321 підприємство усіх форм власності. З них, на 257 підприємствах виявлені порушення розміру мінімальної заробітної плати. На 952 підприємствах виявлено недотримання норм Генеральної, галузевих угод щодо мінімального розміру тарифної ставки робітника першого розряду. На 697 перевірених підприємствах не дотримуються норми Генеральної, галузевих угод щодо міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці. |

За результатами перевірок, посадовим особам підприємств, установ, організацій внесено 1322 приписи на усунення виявлених порушень трудового законодавства щодо мінімальних гарантій в оплаті праці. \

Щодо керівників підприємств, які допустили порушення, складено та передано до суду 1076 протоколів про адміністративне правопорушення. Крім того, державними інспекторами праці, за невиконання їх законних вимог щодо усунення виявлених порушень винесено 255 постанов. Державними інспекторами накладено штрафних санкцій на загальну суму 46187 гривень.

До органів прокуратури надіслано 202 матеріали для відповідного реагування.

Внесено 204 подання власникам про притягнення керівників до дисциплінарної відповідальності. За наслідками перевірок на виконання приписів усунуто 783 порушення щодо мінімальних гарантій в оплаті праці.

82

п.2.2.

Передбачити в державних програмах розвитку машинобудівного та гірничо-металургійного комплексів оновлення основних виробничих фондів України пріоритетно вітчизняним обладнанням та устаткуванням.

Мінпромполітики,

Мінекономіки

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Мінпромполітики вжити заходів для прискорення погодження проекту „Концепції оновлення основних виробничих засобів в Україні” .

Розроблений міністерством проект “Концепції оновлення основних виробничих засобів в Україні” був розглянутий на Урядовому комітеті і направлений на доопрацювання.

Доопрацьований проект цього документу погоджується із Міністерством фінансів України.

83

п. 2.3.

Опрацювати питання оптимізації кредитних банківських ставок на довгострокові кредити для підтримки розвитку виробництва, а також надання банківських або державних гарантій іноземному замовнику для отримання вітчизняними підприємствами-виробниками авансу на фінансування робіт за укладеними зовнішньоекономічними контрактами на постачання спецтехніки.

Мінфін,

Мінекономіки, Мінпромполітики

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Мінфіну надіслати обґрунтовану інформацію Профспілці працівників радіоелектроніки та машинобудування України щодо стану виконання завдання, визначеного зазначеним пунктом Протоколу.

Виконано.

Відповідно до Господарського кодексу України правовий господарський порядок в Україні формується на основі оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб'єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідальності держави перед людиною за свою діяльність та визначення України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. 

При цьому, одним із основних принципів господарювання в Україні є заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

Відповідно до ст. 67 Господарського кодексу відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

При цьому, підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

Також слід зазначити, що правові засади надання, використання і повернення кредитів та регулювання взаємовідносин між суб'єктами, що виникають у процесі кредитування, визначені Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про іпотеку», «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон) та іншими нормативно-правовими актами.

Згідно з ст. 55 Закону відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.

Законом визначена економічна незалежність банків і самостійність у проведенні ними кредитної політики, яку вони мають здійснювати, гарантуючи беззбиткову діяльність та враховуючи ризики неповернення кредитів. При цьому банки можуть надавати преференції щодо кредитування тих чи інших галузей виробництва чи конкретних проектів тільки розраховуючи на власні кредитні можливості.

Комерційні банки самостійно встановлюють процентні ставки та комісійну винагороду по своїх операціях.

Разом з тим, для гарантування беззбиткової діяльності банки мають надавати кредити за процентними ставками, які б покривали їх потенційні витрати. Крім цього згідно з ст. 49 Закону банк не може надавати кредити під процент, ставка якого є нижчою від процентної ставки за кредитами, які бере сам банк, і процентної ставки, що виплачується ним по депозитах. Виняток можна робити лише у разі, якщо при здійсненні такої операції банк не матиме збитків.

При цьому, ст. 5 Закону встановлено, що органам державної влади і органам місцевого самоврядування забороняється будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників банків у ході виконання ними службових обов'язків або втручатись у діяльність банку, за винятком випадків, передбачених законом.

Одночасно повідомляємо, що пунктом 3 постанови Правління Національного банку України від 04.12.2008 №413 «Про окремі питання діяльності банків» банкам рекомендується переглянути в бік зменшення процентні ставки за кредитами, наданими в іноземній валюті, з урахуванням якості стану обслуговування позичальниками заборгованості за основним боргом та відсотками/комісіями за ним, а також стану дохідності банку, з метою зниження ризиків невиконання позичальниками своїх зобов'язань за такими кредитами.

При цьому, згідно з пунктом 4 зазначеної постанови банкам дозволяється самостійно та на власний ризик приймати рішення про пролонгацію кредитів, наданих товаровиробникам, і до 01.10.2009 визначати клас позичальників без урахування факту такої пролонгації відповідно до вимог Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279 (зі змінами), за умови, що їх фінансова діяльність є задовільною.

Також слід зазначити, що 31 жовтня 2008 року за №639-VI було прийнято Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким передбачено ряд норм щодо впровадження механізмів збільшення статутних капіталів банків.

Разом цим, з огляду на необхідність урегулювання проблем, що виникли у позичальників України, у зв’язку із зміною обмінного курсу національної валюти (девальвацією гривні), ураженістю окремих секторів економіки та іншими обставинами, що стали наслідком істотних ускладнень в економіці України та світу було створено робочу групу з представників Мінфіну, Національного банку України, фінансових радників з питань реструктуризації та рекапіталізації банківського сектору України та представників банківської системи якою, з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи, розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи».

Крім того, 10.01.2009 у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» за №3585.

При цьому слід зазначити, що більшість положень, які в свою чергу направлені на стабілізацію ситуації в банківському секторі, на валютному ринку та полегшення умов виконання зобов’язань позичальників перед банками, передбачених у проекті Закону України, розробленого робочою групою, знайшли своє відображення у законопроекті від 10.01.2009 №3585.

84

п. 2.4.

Розглянути питання створення національної комісії з регулювання транспорту.

Мінекономіки,

Мінфін,

Мінпромполітики,

Мінтрансзв'язку разом з виробничими об’єднаннями гірничо-металургійного комплексу України та профспілками

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 06.02.2008 № 24 Мінекономіки разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розроблено проект Закону України "Про Національну комісію регулювання транспорту України" з урахуванням вимог Закону України "Про природні монополії" та Указу Президента України від 27.09.2007 № 921 "Про Концепцію вдосконалення державного врегулювання природних монополій".

Листом Мінекономіки від 17.07.2008 № 86-15/3630-04 пакет матеріалів щодо проекту Закону надіслано Кабінету Міністрів України.

Враховуючи, що Мінфін та Антимонопольний комітет надали до проекту Закону низку зауважень, а Мінтрансзв’язку висловив принципову позицію щодо недоцільності утворення Національної комісії регулювання транспорту та розробки відповідного Закону, Кабінет Міністрів України доручив Мінекономіки вжити необхідних заходів для врегулювання в установленому порядку розбіжностей до законопроекту (доручення КМУ від 11.09.2008 № 7253/42/1-08).

Доопрацьований з урахуванням узгоджувальних процедур та висновків Мін’юсту проект Закону листом від 13.02.2009 № 3801-21/652-04 надіслано Кабінету Міністрів України.

85

п. 2.7.

Внести пропозиції щодо законодавчого врегулювання спрощення процедури одержання земельних ділянок для видобування корисних копалин загальнодержавного значення та забезпечити супровід у Верховній Раді України проекту Україну Закону України „Про відчуження земельних ділянок права приватної власності”.

Мінприроди,

Держкомзем,

Мінфін,

Мінекономіки,

Мінрегіонбуд,

Мін'юст

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Виконується.

Урядом внесено на розгляд Верховної Ради України, розроблений Держкомземом, проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вилучення (викупу) особливо цінних земель)» (реєстр. № 3125 від 08.09.2008).

Держкомзем здійснює супровід зазначеного проекту акта у Верховній Раді України.

15 січня 2009 року на пленарному засіданні Верховної Ради України розглянуто Закон України “Про викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності” з пропозиціями Президента України (реєстр. № 0861). За результатами голосування вето Президента не подолано, Закон відхилено.

Крім того, Урядом внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про відчуження земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності» (реєстр. № 3682 від 30.01.2009).

Держкомзем здійснює супровід зазначеного проекту акта у Верховній Раді України.

86

п.2.8.

Проаналізувати вплив Порядку справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008р. №264 “Про заходи щодо справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин”, на фінансово-економічний стан підприємств ГМК та у разі необхідності внести Кабінетові Міністрів відповідні пропозиції.

Мінпромполітики разом з Мінприроди

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Буде реалізовано у найближчий термін.

На спільній нараді з відповідними галузевими профспілками 14.01.2009 вирішено:

У першому кварталі 2009 р. здійснити аналіз впливу Порядку справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин на фінансово-економічний стан підприємств ГМК.

Мінпромполітики ініціювати внесення змін до Державного бюджету України в частині зменшення цих платежів та звернутись до Кабінету Міністрів України з пропозицією визначити головним виконавцем цього пункту Мінфін разом із Мінприроди, Мінекономіки та Мінпромполітики.

87

п. 2.9.

Опрацювати питання визначення підприємств, які необхідно приватизувати для виведення їх із кризового стану, а також вжиття невідкладних заходів щодо безумовного виконання власниками приватизованих підприємств зобов'язань, взятих під час їх приватизації.

ФДМУ,

Мінпромполітики разом із зацікавленими ЦОВВ за поданням ФПУ

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Виконано.

Листом від 24.07.2008 № 03/01-16/1344 Федерація профспілок України надала ФДМУ пропозиції стосовно включення ряду підприємств до переліку підприємств, які необхідно приватизувати на умовах внесення інвестицій для виведення їх з кризового стану. Також ФПУ надано перелік підприємств, які потребують вжиття невідкладних заходів щодо безумовного виконання власникам приватизованих підприємств зобов’язань, взятих під час їх приватизації. Опрацювавши надані переліки, Фонд листом від 13.08.2008 № 10-19-11396 на адресу Мінпромполітики та ФПУ надав інформацію стосовно пропозицій профільних всеукраїнських галузевих профспілок.

Листом від 04.12.2008 № 10-19-17647 Фонд поінформував Мінпраці про виконання зазначеного пункту.

Федерація професійних спілок України (вих.24.07.2008 №03/01-16/1344) запропонувала включити до переліку підприємств, які необхідно приватизувати на умовах внесення інвестицій для виведення їх з кризового стану 8 підприємств, щодо яких повідомляємо.

ВАТ ”Куп’янський ливарний завод”, Київський мотоциклетний завод (разом з земельною ділянкою), ВАТ “Холдингова компанія “Краян”, ДП “Світловодський комбінат твердих сплавів і тугоплавких металів”, Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд включено до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1517-р “Про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу в 2009 році” (відповідно до Указу Президента України від 19.12.08 №1178/200 припинено дію зазначеного розпорядження щодо Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд);

Кабінетом Міністрів України було повернуто на доопрацювання проект розпорядження „Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1517”, яким передбачено включення ВАТ “Ніжинсільмаш” до переліку підприємств, що підлягають продажу у 2009 році. У даний час зазначений проект проходить правову експертизу у Міністерстві юстиції України. Після чого він буде направлений до Кабінету Міністрів України на розгляд та затвердження.

Слід зазначити, що ТОВ “Закарпатполіметали” – у розмірі 93,67% статутного капіталу ввійшло до складу активів закритого акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Українські поліметали”. Відповідно до абз.1 п.7 постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.98 №373 “Про створення Державної акціонерної компанії “Українські поліметали” майно державних підприємств, яке передається до статутного капіталу Компанії, перебуває у державній власності до прийняття згідно із законодавством спеціального рішення про приватизацію.

Окрім того, за пропозицією Національного космічного агентства України державне підприємство “Нікопольський трубний завод” включено до проекту Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації” (реєстраційний №2657 від 18.06.08).

Також повідомляємо, що за підсумками 4 кварталу 2008 року (з урахуванням претенційно-позовної роботи, яка була розпочата у попередні періоди) затверджено наказ Фонду від 20.01.2009 №62, який оприлюднено та розміщено на сайті ФДМУ.

За результатами перевірок, проведених протягом 2008 року Фондом державного майна, здійснюється претензійно-позовна робота щодо розірвання 124 договорів купівлі-продажу і повернення у державну власність відповідних об’єктів.

Крім того, з метою законодавчого врегулювання питання щодо посилення контролю з боку держави за виконанням покупцями взятих на себе зобов’язань, Кабінетом Міністрів листом від 28.03.09 № 6456/0/2-09 подано до Верховної Ради законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань приватизації щодо відповідальності покупців об’єктів приватизації".

88

п.3.1.

Під час укладання галузевих угод разом із галузевими профспілками забезпечити введення контрольних вимог до власників та роботодавців в частині забезпечення оплати праці та соціальних виплат з урахуванням мінімальних галузевих стандартів оплати праці.

Мінпромполітики,

Мінфін,

Мінпраці,

ФДМУ

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Буде реалізовано у найближчий термін.

На спільній нараді з відповідними галузевими профспілками 14.01.2009р. вирішено:

Оскільки, вирішення питань стосовно: забезпечення введення контрольних вимог до власників та роботодавців в частині забезпечення оплати праці та соціальних виплат з урахуванням мінімальних галузевих стандартів оплати праці і встановлення рівня заробітної плати працівників підприємств усіх форм власності, в т.ч. машинобудівного та гірничо-металургійного комплексів, з урахуванням світових цін на їх продукцію, інших соціально-економічних факторів, інтенсивності праці, оплати праці з урахуванням мінімальних галузевих стандартів та наближення рівня оплати до європейських стандартів потребує ґрунтовного вивчення і, з цією метою Міністерством праці та соціальної політики України утворені міжвідомчі робочі групи до складу, яких ввійшли представники міністерств, у тому числі Мінпромполітики України, відомств, наукових установ, об’єднань роботодавців та профспілок, Мінпромполітики звернутись до Кабінету Міністрів України з пропозицією визначити головним виконавцем цих пунктів Мінпраці.

89

п.3.2.

Опрацювати пропозиції профспілкової сторони про внесення змін до Закону України „Про колективні договори і угоди” щодо обов’язковості застосування норм укладених галузевих угод до всіх господарюючих суб’єктів, що діють у галузі (комплексі галузей), якщо чисельність працівників, інтереси яких були представлені при укладанні галузевої угоди, перевищує 51 відсоток зайнятих у конкретній галузі (комплексі галузей), про обов’язковість укладення колективних договорів та у місячний термін внести узгоджені пропозиції щодо врегулювання питання у законодавчому порядку.

Мінпраці,

Мін´юст,

Мінекономіки,

Мінфін

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Виконано.

Пропозиції профспілок обговорено 31 липня 2008 р. під час консультативної зустрічі представників Мінпраці та Федерації профспілок України з питань виконання протокольних доручень Уряду.

Під час зазначених консультацій було взято до уваги застереження Мінпраці, що дане питання має вирішуватися за участю всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

Повернутися після прийняття Закону України „Про соціальний діалог” та Трудового кодексу.

90

п.3.4.

Розглянути пропозицію профспілки металургів і гірників про доповнення „Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442, нормою, яка передбачає, що у разі не проведення, або несвоєчасного проведення роботодавцем атестації робочих місць, результати попередньої атестації застосовуються при обчисленні стажу роботи працівників, який дає їм право на пенсію за віком на пільгових умовах, до затвердження результатів чергової атестації. У місячний термін внести проект відповідного рішення Уряду.

Мінпраці,

Мінекономіки,

Мінфін,

Мін’юст

у стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Взяти до відома, що з метою вирішення питання, визначеного зазначеним пунктом, буде проведено додаткову нараду.

Мінпраці підготувало відповідний проект постанови КМУ „Про внесення зміни до пункту 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці”, який попередньо був узгоджений із Головою ЦК профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України Козаченком В.І., та із супроводжувальним листом від 10.02.2009 № 1415/0/14-09/010 надіслало його до Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань, а також заінтересованим міністерствам і соціальним партнерам на погодження.

Крім цього, за підписом заступника Міністра праці та соціальної політики Гарячої О.В. були направлені листи до Міністерства охорони здоров’я України (№ 1571/0/14-09/039 від 13.02.2009) із проханням розглянути питання щодо можливості перегляду строків проведення санітарно-гігієнічних досліджень шкідливих факторів виробничого середовища для атестації робочих місць та Керівнику Проекту розвитку ринків капіталу Баррі Піттсу (№ 1572/0/14-09/039 від 13.02.09) щодо надання інформації стосовно механізму та періодичності проведення таких досліджень в інших країнах.

За інформацією, наданою Міністерством охорони здоров’я (лист від 26.02.2009 № 05.01.03-16/295), встановлено, що тільки на підприємствах вугільної промисловості, важкого машинобудування, тракторного та сільськогосподарського машинобудування, верстатобудування, гірничодобувної промисловості, агропромисловості та на підприємствах недержавної власності (фермерські господарства) кількість об’єктів, що не відповідають санітарним нормам, складає від 35.6% до 57.7%. У цілому ж по Україні тільки 29.1% об’єктів відповідають вимогам санітарного законодавства.

Враховуючи те, що на даний час основними причинами такої ситуації на цих підприємствах є високий рівень старіння виробничих фондів, використання обладнання, яке вичерпало свій ресурс, відсутність належних засобів індивідуального захисту працівників від впливу шкідливих факторів виробничого середовища, відсутність належного контролю з боку санітарно-епідеміологічних служб, може призвести до не передбачуваних наслідків.

Таким чином Міністерство охорони здоров’я повідомило, що не має підстав щодо необхідності внесення змін до Порядку проведення атестації. Крім цього, у відповідному листі було зазначено, що запропоновані зміни не узгоджуються з основними положеннями постанови КМУ від 22.02.2006 № 182 „Про затвердження Порядку проведення соціально-гігієнічного моніторингу”, яким передбачено, що у рамках проведення моніторингу використовуються дані спостереження за станом охорони та умовами праці.

Відповідний проект також не було погоджено Міністерством економіки України, Міністерством юстиції України, Міністерством вугільної промисловості України, Міністерством промислової політики України та Пенсійним фондом України.

На думку Мінекономіки (лист від 12.03.2009 № 3402-21/91) результати атестації робочих місць за умовами праці є єдиною прийнятною підставою для об’єктивної оцінки умов праці та обґрунтованого надання пільг, у тому числі й пільгового пенсійного забезпечення громадян, а вчасне проведення атестації робочих місць дасть змогу запобігти неправомірному призначенню пільгових пенсій.

Отже тільки своєчасно проведені санітарно-гігієнічні дослідження шкідливих факторів виробничого середовища на робочих місцях працівників дозволяють роботодавцю найбільш ефективно та адекватно оцінити умови праці на підприємстві, прийняти правильні управлінські рішення, спрямовані на попередження чи максимальне обмеження дії цих факторів на працюючих.

Як повідомило Міністерство фінансів України (лист від 25.02.2009 № 31-19030-12-5/5275), враховуючи те, що на даний час Урядом здійснюються заходи для забезпечення жорстокого режиму економії бюджетних коштів, зосередивши увагу на необхідності виконання в першу чергу невідкладних та першочергових завдань у відповідних галузях економіки та сферах діяльності, пропозиції, які можуть призвести до збільшення потреби в коштах на пенсійне забезпечення, не підтримуються, оскільки не можуть бути забезпечені відповідними фінансовими ресурсами.

91

п.3.5.

Забезпечити підвищення кваліфікації керівного складу підприємств машинобудівного комплексу, підготовку професійного кадрового резерву та не допускати зволікань із заповненням вакансій керівників підприємств, які перебувають у сфері діяльності міністерства.

Мінпромполітики

виконано частково

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.09.2008 №777 виданий наказ міністерства від 01.10.2008 №623 “Щодо підготовки та проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання”, яким передбачено запрошення представників профспілок на засідання Комісії.

Проводиться конкурсний відбір на посади керівників 41 державного підприємства. У накази включено представників профспілок, які запрошуються на засідання комісій.

Проведено 9 засідань комісій, визначено 5 переможців.

92

п. 3.6.

Опрацювати питання щодо спрощення процедур отримання підприємствами ліцензій на підготовку кадрів безпосередньо на виробництві.

МОН,

Мінпраці

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

В стадії виконання.

Міністерство освіти і науки розробило проект постанови КМУ „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019 „Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг”.

Листом МОН від 01.12.2008 р. № 1/12-5120 зазначений проект постанови направлений на погодження до Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки та Держкомпідприємництва.

93

п.3.8.

Вжити заходів щодо удосконалення системи державного нагляду за станом промислової безпеки і створення гідних умов на виробництві відповідно до європейських методів і форм роботи.

Держгірпромнагляд

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

З метою удосконалення системи державного нагляду за станом промислової безпеки:

1.Постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 затверджено «Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)».

2. Держгірпромнагляд листом від 10.03.2009 № 01/02-13.2-1/2/1414 надіслав до Кабінету Міністрів України проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану правових та організаційно-технічних заходів з підвищення рівня охорони праці та промислової безпеки на коротко-, середньо - та довгостроковий періоди». В робочому порядку здійснюється доопрацювання зазначеного проекту.

94

п. 3.9.

Опрацювати питання прискорення видачі підприємствам державних актів на землю та оптимізації розміру орендної плати на землю

Держкомзем

Мінфін

Мінекономіки

виконано частково

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Виконано частково.

- щодо вирішення питання прискорення видачі підприємствам державних актів на землю виконується.

Основною причиною затримання оформлення правовстановлюючих документів державними підприємствами є відсутність відповідного бюджетного фінансування та незацікавленість підприємств. Питання прискорення видачі підприємствам державних актів на землю знаходиться на постійному контролі Держкомзему та його територіальних органів.

Станом на 23.04.2009 кількість державних підприємств становить 42290 площею 11250,22 тис. га, з них правовстановлюючі документи оформлено на 24079 земельних ділянок площею 4461,92 тис. га, не оформленні правовстановлюючі документи по 20867 ділянках площею 6788,3 тис. га (за даними по 24 областям, Автономної Республіки Крим та м. Севастополь).

- щодо вирішення питання оптимізації розміру орендної плати на землю виконано.

Держкомзем спільно із Мінфіном вважають, що діюче законодавство надає право місцевим та відповідним виконавчим органам влади встановлювати оптимальний розмір орендної плати за землі державної або комунальної власності у передбачених Законом України „Про оренду землі” граничних розмірах.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України „Про оренду землі” відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі, в якому згідно зі статтею 15 Закону України „Про оренду землі” однією із істотних умов договору оренди є орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

Відповідно до частини третьої статті 6 Цивільного кодексу України сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.

Сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

Змінами, внесеними Законом України від 28.12.2007 № 107 „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” до ст. 21 Закону України „Про оренду землі” з 1 січня 2008 року, було встановлено мінімальний розмір орендної плати за землі державної та комунальної власності (крім земель сільськогосподарського призначення) на рівні трикратного розміру земельного податку та максимальний – 12% нормативної грошової оцінки.

За інформацією Мінфіну встановлення цих меж зумовлене численними зверненнями органів місцевої влади.

95

п.4.1.

Підготувати перелік проектів законодавчих актів, які стосуються забезпечення функціонування та розвитку машинобудівного та гірничо-металургійного комплексів, для першочергового їх розгляду на засіданнях Верховної ради України.

Мінпромполітики

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Буде реалізовано у найближчий термін.

Ураховуючи необхідність внесення суттєвих змін та доповнень до чинної програми розвитку та реформування ГМК міністерством розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України щодо “Державної цільової науково-технічної програми розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу на період до 2012р.” Проект постанови, листом від 06.11.2008р. №9/2-1-12, було надіслано на розгляд до Кабінету Міністрів України.

На виконання додаткового доручення КМУ, проект постанови узгоджено з Мінвуглепромом та відповідно до регламенту, листом від 04.12.2008р. №9/2-1-1372, повторно внесений на розгляд Уряду.

Проте, листом від 26.12.2008р. №9/2-1-1467, Мінпромполітики України запропоновано розглянути проект програми після подолання кризових явищ в економіці та стабілізації ситуації на ринку металопродукції.

Прийняття постанови дозволить покращити ефективність роботи ГМК, зменшити енергоємність та підвищити конкурентоспроможність вітчизняної металопродукції.

З метою мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток галузей вітчизняної промисловості міністерством розроблені:

проекти законів:

«Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу»

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості)

«Про внесення змін до Закону «Про податок на додану вартість»

«Про внесення змін до Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»

«Про внесення змін до Закону України від «Про оподаткування прибутку підприємств»

«Про внесення змін до Закону «Про податок на додану вартість»

проекти постанов Кабінету Міністрів України:

«Про затвердження нового складу Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників»

«Про призупинення дії розпоряджень КМУ» (щодо заборони використання коштів передбачених у Державному бюджеті на 2008 рік на закупівлю сільськогосподарської техніки іноземного як нового, так і такої, що була у використанні)

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2006 року №605 «Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при імпорті товарів на митну територію України»

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14.10.08 №925 «Про заходи щодо стабілізації ситуації що склалася в гірничо-металургійному та хімічному комплексі».

96

п.4.3.

На основі аналізу ситуації з оплатою праці в машинобудівному та гірничо-металургійному комплексах у порівнянні з розвинутими країнами опрацювати конкретні заходи з поетапного підвищення заробітної плати та доведення її розміру до світового рівня.

Мінпромполітики

разом з Мінпраці,

Мінекономіки, Мінфіном та ФПУ

у стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Буде реалізовано у найближчий термін.

На спільній нараді з відповідними галузевими профспілками 14.01.2009р. вирішено:

Оскільки, вирішення питань стосовно: забезпечення введення контрольних вимог до власників та роботодавців в частині забезпечення оплати праці та соціальних виплат з урахуванням мінімальних галузевих стандартів оплати праці і встановлення рівня заробітної плати працівників підприємств усіх форм власності, в т.ч. машинобудівного та гірничо-металургійного комплексів, з урахуванням світових цін на їх продукцію, інших соціально-економічних факторів, інтенсивності праці, оплати праці з урахуванням мінімальних галузевих стандартів та наближення рівня оплати до європейських стандартів потребує ґрунтовного вивчення і, з цією метою Міністерством праці та соціальної політики України утворені міжвідомчі робочі групи до складу, яких ввійшли представники міністерств, у тому числі Мінпромполітики України, відомств, наукових установ, об’єднань роботодавців та профспілок, Мінпромполітики звернутись до Кабінету Міністрів України з пропозицією

97

п.4.4.

Опрацювати питання стосовно розробки проекту Закону України щодо оптимізації рівня зарплати у собівартості продукції з урахуванням рівня світових цін на продукцію та світової практики та розглянути пропозиції профспілок стосовно внесення змін до Законів України „Про колективні договори і угоди” та „Про оплату праці” в частині запровадження мінімальних галузевих стандартів оплати праці, застосування норм укладених галузевих угод до всіх господарюючих суб’єктів галузі.

Мінпраці,

Мінфін,

Мінекономіки,

Мінпромполітики,

Держкомпідприємництво,

Мін’юст,

ФПУ,

ФРУ

у стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Виконується.

28.10.2008 відбулось засідання Міжвідомчої робочої групи стосовно встановлення рівня заробітної плати працівників підприємств усіх форм власності з урахуванням світових цін на їх продукцію, інших соціально-економічних факторів, інтенсивності праці та наближення рівня оплати праці до європейських стандартів.

На засіданні було дано доручення науковцям провести поглиблений аналіз залежності зростання заробітної плати в Україні від вищезазначених критеріїв та впливу фінансово-економічної кризи на ці процеси для розгляду та врахування в подальшій роботі Міжвідомчої робочої групи.

За результатами наради Міжвідомчої робочої групи від 21.01.2009 питання щодо оптимізації рівня зарплати у собівартості продукції знято з розгляду.

98

п. 4.5.

Підготувати та надати Кабінету Міністрів України законопроект щодо приведення податкового законодавства у відповідність до Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” у частині віднесення на валові витрати коштів, які роботодавці зобов’язані відраховувати на медичне страхування працівників підприємств та первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

Мінфін,

ДПА,

Мінекономіки,

Мінпраці,

інші ЦОВВ

не виконано

в частині підготовки законопроекту щодо приведення податкового законодавства у відповідність до Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” стосовно віднесення на валові витрати коштів, які роботодавці зобов’язані відраховувати первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу. Питання щодо підготовки законо-проекту в частині віднесення на валові витрати коштів, які роботодавці зобов’язані відраховувати на медичне страхування, перенести на більш пізніший термін.

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Не підтримується.

Міністерство фінансів України листом від 17.06.2008 №31-20030-3-3/4363 доповіло Кабінету Міністрів України про неприйнятність даної пропозиції у зв’язку із втратами бюджету з податку на прибуток, які виникнуть у разі запровадження зазначеної норми, та здійсненням політики щодо рівного підходу фінансування неприбуткових організацій та добровільності відрахувань. В свою чергу, Кабінет Міністрів України у дорученні від 23.06.2008 № 31707/1/1-08 повідомив, що інформація Мінфіну взята до відома.

99

п.4.8.

Підготувати пропозиції щодо питання вдосконалення системи повернення ПДВ підприємствам машинобудівного та гірничо-металургійного комплексів.

ДПА,

Мінфін,

Мінекономіки,

Держказначейство

у стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Виконується постійно.

Державною податковою адміністрацією України вживаються заходи щодо забезпечення оперативності відшкодування податку на додану вартість підприємствам зазначених галузей.

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.10.08 № 925 „Про першочергові заходи щодо стабілізації ситуації, що склалася в гірничо-металургійному та хімічному комплексі” надано доручення державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі організувати роботу з прискорення відшкодування податку на додану вартість за операціями з поставки в митному режимі експорту продукції гірничо-металургійного та хімічного комплексу.

Крім того, слід зазначити, що 10 листопада 2008 року Кабінетом Міністром України та підприємствами гірничо-металургійного комплексу підписано Меморандум порозуміння.

Внаслідок вжитих органами державної податкової служби заходів досягнуто позитивних результатів щодо погашення наявної заборгованості перед платниками з відшкодування податку на додану вартість та забезпечення у подальшому відшкодування податку у законодавчо встановлені терміни.

Протягом січня – травня 2009 року (станом на 15.05.2009 за оперативними даними) по Україні підприємствами гірничо- металургійного та хімічного комплексу (за визначеним Постановою переліком) заявлено до відшкодування сум податку на додану вартість в розмірі 4187,1 млн. гривень.

Фактично у поточному році відшкодовано податку на додану вартість у розмірі 3648,8 млн. грн., з них коштами на поточні рахунки платника у банку – 3594,5 млн. грн. (або 99 %), в тому числі: у травні – 97,9 млн. гривень.

Упереджено незаконних заявок на суму 51,6 млн. грн.

Станом на 15.05.09 залишок задекларованого до відшкодування сум податку на додану вартість на рахунок платника склав 9727,2 млн. грн., стосовно якого органами державної податкової служби здійснюються заходи щодо підтвердження за результатами виїзних документальних перевірок правомірності заявлених підприємством сум податку на додану вартість до відшкодування.

30 січня 2009 року відбулася зустріч представників Державної податкової адміністрації України та Федерації професійних спілок України під час якої обговорювалися питання щодо вдосконалення системи повернення податку на додану вартість підприємствам машинобудівного та гірничо-металургійного комплексів.

За результатами зазначеної зустрічі була створена спільна робоча група із вирішення питання погашення заборгованості з податку на додану вартість.

Також питання повернення ПДВ підприємствам машинобудівного та гірничо-металургійного комплексів було обговорено на засіданні спільної робочої групи представників ДПА України та ФПУ, яке відбулося 5 березня 2009 року. При цьому, ДПА України звернулася до ФПУ з проханням змінити профспілкову оцінку щодо зазначеного завдання.

Однак, представники профспілкової сторони повідомили, що Федерація професійних спілок України не може здійснити оцінку виконання завдань, оскільки, зазначені вимоги були висунуті не ФПУ, а представниками профспілки трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості, які входять до Федерації професійних спілок України.

За результатами зустрічі сторонами прийнято рішення, що Федерація професійних спілок України повідомить відповідні профспілкові організації про необхідність надати профспілкову оцінку щодо стану виконання зазначеного завдання та запросить інформацію від цих профспілкових організацій щодо наявної заборгованості з відшкодування ПДВ підприємствам гірничо-металургійного комплексу.

100

п. 4.9.

Опрацювати нормативно-правовий акт щодо порядку та умов обов’язкового державного страхування державних інспекторів з метрологічного нагляду, передбаченого Законом України „Про метрологію та метрологічну діяльність”.

Держспоживстандарт

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Згідно з чинним законодавством України держава гарантує захист життя, здоров’я, честі, гідності та майна службової особи та членів її сім’ї від злочинних посягань та інших протиправних дій у зв’язку з виконанням своїх обов’язків. Зокрема, згідно зі ст. 33 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» державні інспектори з метрологічного нагляду системи Держспоживстандарту підлягають державному страхуванню за рахунок коштів державного бюджету.

На жаль до цього часу відсутній механізм, який би регламентував порядок та умови страхування, що унеможливлює впровадження соціального захисту законодавчо визначених категорій державних службовців системи Держспоживстандарту.

Держспоживстандартом внесено пропозицію щодо вирішення даного питання шляхом розроблення проекту постанови КМУ «Про порядок компенсаційних виплат державним інспекторам з метрологічного нагляду», що можливо після прийняття та набрання чинності законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни обов’язкового державного страхування компенсаційними виплатами».

Проте, на засіданні Урядового комітету з питань економічної політики, яке відбулось 05.06.2008 р. проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни обов’язкового державного страхування компенсаційними виплатами» було відхилено та доручено Мінпраці разом з іншими заінтересованими ЦОВВ подати до КМУ пропозиції щодо концептуальних засад реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування.

На сьогоднішній день питання розроблення нормативно-правового акта щодо порядку та умов обов’язкового державного страхування державних інспекторів з метрологічного нагляду залишається актуальним і потребує вирішення.

101

п. 4.10.

Надати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” в частині розблокування роботи органів державного нагляду за якістю та безпекою продукції послуг і робіт.

Держспоживстандарт

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Держспоживстандартом України у межах компетенції надано зауваження та пропозиції до розробленого Міністерством економіки України законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (лист від 19.08.2008 № 7950-1-4/14).

Крім того Комітет бере участь у супроводженні у Верховній Раді України законопроекту «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо удосконалення окремих положень), внесеного народним депутатом України Ю.Кармазіним. (реєстраційний № 3165 від 16.09.2008 р.).

За результатами проведеної 15.01.2009 року узгоджувальної наради з представниками всеукраїнських профспілок Комітет звернувся до Мінекономіки (лист від 21.01.2009 р. № 574-1-4/20) щодо погодження внесення змін до окремих пунктів протокольних доручень в частині зміни головного виконавця. Станом на 11.02.2009 року інформації від Мінекономіки з даного питання до Держспоживстандарту не надходило.

У разі отримання відповіді від Мінекономіки стосовно даного питання Держспоживстандарт додатково поінформує Мінпраці.

Незважаючи на те, що Держспоживстандартом України у межах повноважень було вжито вичерпних заходів щодо виконання вищезазначеного заходу проте питання по суті не врегульовано і залишається актуальним, пропонуємо продовжити термін виконання даного заходу.

102

п.4.11.

Надати Кабінету Міністрів України законопроект „Про державний ринковий нагляд у сфері технічного регулювання”, розроблений з урахуванням європейського досвіду, для його наступного подання до Верховної Ради України.

Держспоживстандарт

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Держспоживстандартом України у межах повноважень було вжито вичерпних заходів щодо розроблення законопроекту «Про державний ринковий нагляд у сфері технічного регулювання».

Одночасно з цим Президентом України 16.01.2008 року було внесено на розгляд Верховної Ради України законопроект „Про ринковий нагляд” (реєстраційний № 1365).

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 24.07.2008 р. №52420/5/1-06 Міністерству економіки України та Держспоживстандарту України доручено забезпечити супровід внесеного Президентом України законопроекту.

За результатами проведеної 15.01.2009 року узгоджувальної наради з представниками всеукраїнських профспілок Комітет звернувся до Мінекономіки (лист від 21.01.2009 № 574-1-4/20) щодо погодження внесення змін до окремих пунктів протокольних доручень в частині зміни головного виконавця. Станом на 11.02.2009 року інформації від Мінекономіки з даного питання до Держспоживстандарту не надходило.

У разі отримання відповіді від Мінекономіки стосовно даного питання Держспоживстандарт додатково поінформує Мінпраці.

Незважаючи на те, що Держспоживстандартом України у межах повноважень було вжито вичерпних заходів щодо виконання вищезазначеного заходу проте питання по суті не врегульовано і залишається актуальним, пропонуємо продовжити термін виконання даного заходу.

103

п. 5.1.

Уточнити персональний склад Міжвідомчої робочої групи з розгляду проблем гірничо-металургійного комплексу та вжити заходів щодо підвищення ефективності її роботи.

Мінекономіки, Мінпромполітики

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Мінекономіки листом від 11.06.2008 № 83-25/263 звернулося до відповідних міністерств та відомств, асоціацій та інших організацій, представники яких є членами Міжвідомчої робочої групи з проханням переглянути склад Робочої групи та у разі необхідності надати пропозиції щодо внесення змін до її складу.

Після отримання всіх пропозицій щодо оновлення складу Робочої групи, на черговому її засіданні 21.08.2008 були внесені зміни в зв’язку зі зміною керівного складу органів виконавчої влади, асоціацій та відомств були внесені зміни до складу Міжвідомчої робочої групи.

1. Введені до її складу:

Заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища Чорнокур Іван Григорович;

Директор департаменту ДПА Лапшин Юрій Вікторович;

Начальник Головного управління «Укрзалізниці» Кушнірчук Віктор Григорович;

Виведені зі складу Міжвідомчої робочої групи:

Перший заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища Глазунов Сергій Миколайович;

Директор департаменту ДПА Богдан Анатолій Володимирович;

Начальник Головного управління «Укрзалізниці» Іващук Володимир Романович, про що листами від 27.08.2008 № 83-25/427 та від 27.08.2008 № 83-25/428 (зокрема, ЦК профспілки трудящих) було повідомлено всіх членів Міжвідомчої робочої групи через розсилку протоколу засідання.

Листом від 26.08.2008 № 83-21/4239-04 поінформовано Кабінет Міністрів України про уточнений персональний склад Робочої групи.

Вважаємо, що зазначений пункт Мінекономіки виконано та може бути знято з контролю.

104

п. 5.2.

Вжити невідкладних заходів щодо врегулювання конфлікту між працівниками та адміністрацією ТОВ „Вінницька підшипникова компанія”, захисту прав працівників товариства та інтересів держави, усунення виявлених урядовою комісією недоліків.

ФДМУ,

Мінпромполітики,

Мінекономіки,

Вінницька ОДА

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Виконується

Фонд листом від 03.12.08 № 10-23-17583 направив Кабінету Міністрів України інформацію щодо проведеної роботи по вирішенню конфліктної ситуації. З метою врегулювання конфлікту та захисту прав працівників підприємства та інтересів держави трудовим колективом ТОВ “ВПК” направлено матеріали до суду, за результатами розгляду яких було прийнято ухвалу Ленінського районного суду міста Вінниці, якою зупинено дію протоколу загальних зборів учасників ТОВ “ВПК” від 09.01.2008 щодо припинення діяльності ТОВ “ВПК” шляхом його ліквідації та наказу ТОВ “ВПК” від 31.01.2008 №17 “Про ліквідацію підприємства ТОВ “ВПК”.

07.08.2008 відбулась зустріч керівництва Вінницької міської ради директором підприємства та з представниками трудового колективу ТОВ "ВПК”, щодо врегулювання конфлікту, який виник на підприємстві.

Під час зустрічі досягнуто домовленостей щодо створення соціального фонду, щодо виплати заборгованості із заробітної плати, щодо розроблення та погодження графіку погашення заборгованості із заробітної плати. Слід зазначити, що питання врегулювання конфлікту між працівниками і керівництвом ТОВ “ВПК” знаходяться на постійному контролі обласної державної адміністрації.

105

п.5.5.

Розглянути питання встановлення диференційованих тарифів на електроенергію, яка використовується

у виробництві первинного алюмінію, з урахуванням світової практики.

Мінпаливенерго,

НКРЕ,

Мінекономіки,

Мінфін,

Мінпромполітики

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Виконується.

Міністерство палива та енергетики України листом від 15.05.2009 № 01/13-0532 погодило без зауважень проект постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України «Про внесення змін до Порядку надання компенсації втрат ВАТ «Запоріжжяобленерго» від здійснення постачання електроенергії підприємствам з виробництва первинного алюмінію та титану губчастого».

З 06.03.2009 встановлено роздрібну ціну на електричну енергію для Казенного підприємства "Запорізький титано-магнієвий комбінат" на рівні 19,94 коп./кВт·год. (без ПДВ) за умови відсутності заборгованості за спожиту КП "ЗТМК" електричну енергію у минулі періоди або наявності підписаного графіка реструктуризації боргу та проведення КП "ЗТМК" повних поточних розрахунків за електричну енергію.

106

п. 5.6.

Забезпечити виконання раніше наданих доручень Уряду щодо закупівлі вітчизняного обладнання, виготовленого ДХК „Дніпровський машинобудівний завод”, для модернізації та розвитку систем телекомунікацій.

Мінтрансзв´язку,

Держспецзв´язку,

ВАТ „Укртелеком”,

не виконано

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Мінтрансзв’язку,

Держспецзв’язку, ВАТ „Укртелеком” подати конкретні пропозиції Кабінетові Міністрів України для належного забезпечення виконання завдання, визначеного зазначеним пунктом протоколу.

Виконується.

За інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (лист від 28.08.2008 № 2/2-1268) на виконання раніше наданих доручень Уряду з цього питання зазначеною службою узагальнено орієнтовні потреби центральних органів виконавчої влади – спеціальних споживачів у цифрових автоматичних телефонних станціях. За підсумками проведеної роботи службою направлени листи до КМУ, Мінпромполітики, ФДМ, Мінтрансзв’язку.

Також повідомлено, що службою проведено державні випробування першого дослідного зразка цифрової автоматичної телефонної станції (ЦАТС) "Бастіон", яка розроблена ДАТ "КБ Дніпровське". За результатами експлуатації та в межах коштів, передбачених бюджетною програмою "Розвиток та модернізація державної системи урядового зв’язку" у 2009 році, буде прийнято рішення щодо придбання та впровадження на мережах урядового зв’язку ЦАТС "Бастіон" виробництва ДХК "Дніпровський машинобудівний завод".

Водночас, слід зазначити, що ВАТ "Укртелеком" не входить до сфери управління Мінтрансзв’язку

107

п.5.8.

Розглянути врегулювання питання щодо:

- уточнення завдань державних програм у сфері аграрної політики, які передбачають підтримку виробників, з їх подальшим виконанням;

- повернення ПДВ підприємствам АПК області за 2006, 2007 роки та минулий період 2008 року;

- зниження процентних ставок банківських кредитів для кредитування сільгоспвиробників.

Волинська обласна державна адміністрація,

ДПА,

Мінфін,

Мінекономіки,

Мінпаливенерго, Міпромплітики,

Мінагрополітики

в стані виконання

(за результатами зустрічі з представниками профспілок 16.06.2009)

ДПА надати Волинській обласній профспілковій організації працівників агропромислового комплексу інформацію щодо відшкодування ПДВ підприємствам АПК області у 2009 році та вжити термінових заходів з відшкодування сільгосптоваровироб-никам сум ПДВ цього регіону.

Волинська обласна державна адміністрація повідомляє, що із переліку проблемних питань, винесених 20.05.08 на зустрічі Прем'єр-міністра України з представниками машинобудівного комплексу актуальним залишаються відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам області податку на додану вартість за 2007-2008 роки. Дане питання набуває особливої ваги не тільки під час проведення сезонних робіт, а й під час їх планування.

Не виконання податковою адміністрацією області норм Закону України „Про податок на додану вартість”, штучне зволікання із проведенням перевірок, що є передумовою повернення податку, отримання перерахунку підтверджених сум позбавляють село коштів та задекларованих пільг. За оперативними даними, станом на 01.03.2009 р. не відшкодованими залишається 25,9 млн. грн.

Крім того, банківські установи пропонують збільшені відсоткові ставки за поточними кредитами, які роблять їх для аграріїв малодоступними, а безпідставно змінені умови кредитування за пролонгованими позиками -такими, що не підлягатимуть бюджетному фінансуванню.

Враховуючи викладене, обласна державна адміністрація пропонує ініціювати перед ДПА України розгляд питання першочергового повернення сільськогосподарським товаровиробникам заборгованих сум податку на додану вартість та рекомендувати Національному банку України укладати договір із комерційним банком про підтримання ліквідності через відповідний інструмент рефінансування з урахуванням подальшого кредитування сільськогосподарських товаровиробників під граничний розмір відсоткової ставки, що не перевищує 1,5% облікової ставки НБУ.

Виконується постійно.

Інформацію щодо опрацювання цього питання надано Кабінету Міністрів України (лист ДПА України від 10.06.2008 № 438/3/16-1311). Зазначеним листом проінформовано про стан повернення підприємствам агропромислового комплексу заявлених до відшкодування сум податку на додану вартість.

У даний час робота Державної податкової адміністрації України спрямована на максимальне погашення наявної заборгованості перед платниками з відшкодування податку на додану, забезпечення у подальшому відшкодування податку у законодавчо встановлені терміни, забезпечення своєчасного проведення документальних невиїзних (камеральних) та виїзних перевірок бюджетного відшкодування податку та своєчасного поповнення обігових коштів підприємств агропромислового комплексу.

108

п.5.9.

Відповідно до компетенції забезпечити врегулювання питань, пов’язаних із стабілізацією роботи ВАТ “Завод “Центролит”, та щодо законності масових звільнень працівників ТОВ “Одеський ливарний завод”.

Мінпромполітики,

ФДМУ,

Одеська ОДА,

Мін’юсту за участю Держнаглядпраці

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

ФДМУ надіслати заінтересованим профспілковим організаціям детальну інформацію щодо стану виконання завдання, визначеного зазначеним пунктом протоколу.

Буде реалізовано у найближчий термін.

На спільній нараді з відповідними галузевими профспілками 14.01.2009 вирішено:

Враховуючи, що на спільній нараді міністерства з профспілками, яка відбулась 24.10.2008р., зазначений пункт протоколу вирішено виключити, оскільки неодноразові звернення міністерства до ФДМУ щодо поновлення роботи спільної робочої групи із залученням профспілок з проблем ВАТ “Одеський завод “Центролит” залишилися без позитивної відповіді, Мінпромполітики звернутись до Кабінету Міністрів України щодо покладення координації виконання цього пункту протоколу на Фонд державного майна України.

Інформація ФДМ.

Щодо ТОВ «Одеський ливарний завод» зазначаємо, що Фонд державного майна не брав участі у створенні цього товариства. Отже, Фонд позбавлений важелів впливу на прийняття управлінських рішень ТОВ.

Щодо ВАТ «Одеський завод «Центролит» звертаємо увагу на те, що на сьогодні основним питанням, пов'язаним зі стабілізацією роботи товариства, яке вимагає першочергового вирішення, є повернення відкритому акціонерному товариству цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Одеса, 21 км Старокиївської дороги.

Як вже зазначалося, на виконання рішення Господарського суду Одеської області від 11.03.2005 Господарський суд Одеської області 05 грудня 2006 року видав наказ по справі № 15/61-05-1835, яким зобов'язано ТОВ «Одеський ливарний завод» повернути відкритому акціонерному товариству «Одеський завод «Центролит» цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: м. Одеса, 21 км Старокиївської дороги.

За заявою Прокуратури Суворовського району про примусове виконання наказу від 05.12.2006 Господарського суду Одеської області 21 грудня 2007 року Першим відділом ДВС Суворовського районного управління юстиції у м. Одесі було відкрито виконавче провадження.

Проте, 11 липня 2008 року винесено постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження на підставі п.6 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження», а саме: невідповідності виконавчого документу вимогам ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження» (в наказі суду від 05.12.2006 відсутні відомості про місцезнаходження боржника та стягувача, ідентифікаційні коди суб'єктів господарської діяльності стягувача і боржника, перелік майна тощо), про що Фонду стало відомо з листа Мінекономіки від 10.11.2008 № 216-60-9/3307 до Кабінету Міністрів України.

Виходячи з вищевикладеного та з метою захисту інтересів держави, Фонд державного майна листом від 18.12.2008 № 10-24-18430 звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням доручити Прокуратурі Суворовського району м. Одеси звернутись до Господарського суду Одеської області із заявою про приведення виконавчого документу (наказу Господарського суду Одеської області від 05.12.2006) у відповідність до вимог ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження» та взяти під особистий контроль хід виконавчого провадження.

109

п.5.10.

Провести перевірку фактів перешкоджання діяльності профспілки з боку керівництва і власників Кам’янець-Подільського ТОВ „Приладобудівний завод” та вжити до порушників законодавства відповідних заходів.

Держнаглядпраці,

Хмельницька обласна державна адміністрація,

ФПУ

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Держнаглядпраці провести зустріч із Профспілкою працівників машинобудування та приладобудування України для обговорення питань, пов’язаних з виконанням зазначеного завдання.

Територіальною державною інспекцією праці у Хмельницькій області 27.02.09 проведено перевірку дотримання законодавства про працю з метою контролю за виконанням вимог припису на ТОВ «Приладобудівний завод».

В ході проведення перевірки встановлено, що порушення законодавства про працю на підприємстві не усунуті, а саме не усунуте порушення вимог ст.ст.16, 32, 56, 115, 116 КЗпП України; ст.ст. 15, 24 ЗУ «Про оплату праці»; ст.7 ЗУ «Про колективні договори і угоди».

Одночасно повідомляємо, що заборгованість з виплати заробітної плати на момент проведення перевірки на підприємстві відсутня. За результатами перевірки, відносно посадових осіб товариства, державним інспектором праці вжиті заходи в межах наданих повноважень, а саме: складено протокол про адміністративну відповідальність та постанова про накладення адміністративного стягнення.

110

абз. 2 п. 5.11.

Розглянути питання щодо внесення змін до нормативних актів стосовно:

- встановлення науково і економічно обґрунтованих диференційованих по кожному родовищу або типу родовищ нормативів плати за користування надрами.

Мінфін,

Мінприроди,

Мінпромполітики,

Мінекономіки,

за участю Асоціацій „Укррудпром” та „Укрвогнетрив”

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Мінфіну вирішити в установленому порядку питання про зміну головного виконавця завдання.

Питання щодо встановлення науково і економічно обґрунтованих диференційованих по кожному родовищу або типу родовищ нормативів плати за користування надрами не може бути здійснено в найближчій перспективі.

Слід зазначити, що відповідно до п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 264 до 1 січня 2009 року Міністерство охорони навколишнього природного середовища повинно забезпечити проведення державної експертизи поданих надрокористувачами матеріалів геолого-економічного вивчення запасів корисних копалин, оцінка яких проведена до 2005 року.

Після отримання результатів державної експертизи запасів корисних копалин можливо буде, залучивши науковців, фахівців галузевих міністерств, провести аналіз гірничо-геологічних та економічних умов видобутку корисних копалин та визначити підходи до встановлення науково і економічно обґрунтованих нормативів.

111

п. 5.12.

Опрацювати питання щодо внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів від 27 лютого 2008 р. № 273 „Про затвердження Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами” стосовно погодження з Мінпромполітики рішень про надання ділянок надр, що містять залізорудну, флюсову та вогнетривку сировину.

Мінприроди, Мінпромполітики, Мінекономіки

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Листом Мінприроди було надано відповідні пропозиції до Мінпромполітики і запропоновано передати їм повноваження щодо підготовки зазначеного нормативного акта.

У даний час зазначена постанова втратила чинність, а проектом нової постанови передбачено надання таких ділянок надр у користування лише на аукціонах.

6. Протокол зустрічі Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко з представниками профспілок оборонно-промислового комплексу від 27.05.2008

112

п. 1.1.

Вжити вичерпних заходів для погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств державної форми власності та акціонерних товариств з державною часткою власності (50 відсотків плюс одна акція).

Мінпромполітики, Міноборони,

НКАУ,

Мінпраці

не виконано

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

З метою погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах державної форми власності міністерством опрацьовуються питання, які направлені на забезпечення стабільного функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких найбільша сума боргу, зокрема, внесення змін до діючих законодавчих актів, що будуть сприяти залученню інвестицій на підприємства оборонно-промислового комплексу для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

У Державному бюджеті передбачено кошти на забезпечення виконання оборонного замовлення, поповнення статутних фондів, фінансування інвестиційних проектів високотехнологічних галузей промисловості, зокрема авіаційної, суднобудівної, підприємств оборонної промисловості та машинобудування та, окремо, на підтримку сільгоспмашинобудування.

Всі керівники підприємств-боржників попереджені, що у разі непогашення заборгованості із виплати заробітної плати протягом березня п.р. буде порушене питання про їх звільнення.

113

п. 1.2.

Розглянути пропозиції щодо внесення змін до рішень Уряду з питань підвищення рівня заробітної плати і грошового забезпечення працівників міліції та поновлення фінансування на надання матеріальної допомоги, а також збільшення асигнувань на утримання органів внутрішніх справ.

МВС,

Мінфін,

Мінпраці, Мінекономіки,

Мін´юст

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Повернутися до розгляду питання при формуванні проекту Державного бюджету на 2010 рік.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів від 30.08.2002 № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, від 25.10.2008 № 939 „Про економію бюджетних коштів, передбачених на утримання органів державної влади та інших державних органів” та від 31.11.2008 №1036 „Деякі питання організації бюджетного процесу”, посадові оклади (тарифні ставки), які діяли в листопаді 2008 року, установлюються з 1 грудня 2008 року в такому порядку:

- для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах установлюються на рівні мінімальної заробітної плати;

- для інших працівників посадові оклади не змінюються.

Тобто, посадові оклади працівників бюджетних установ установлюються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду, - 545 гривень на місяць.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України „Про індексацію грошових доходів населення”.

Крім того, відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” МВС передбачений загальний обсяг видатків для забезпечення реалізації відповідних бюджетних програм у сумі 11 165 995 тис. гривень, що більше у порівнянні з аналогічним показником 2008 р. на 1 939 344,4 тис. гривень, або на 21 відсоток.

114

п. 1.3.

Внести пропозиції щодо забезпечення житлом, зокрема службовим, працівників і службовців відповідних категорій, в тому числі за рахунок іпотечних кредитів.

Мінпромполітики,

Міноборони,

МВС,

Мінрегіонбуд,

НКАУ,

разом з галузевими профспілками

не виконано

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Буде реалізовано у найближчий термін.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 30.07.2008р. №684 «Про доповнення Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення». Ця постанова стосується підприємств авіаційної та космічної галузі.

За інформацією Міноборони, Відповідно до вимог п.1.5 Інструкції щодо організації надання житлової площі у гуртожитках Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 24.03.08 № 113, дозволено надання працівникам Збройних Сил України місць у гуртожитках.

Державним бюджетом України кошти на будівництво житла Міноборони виділяються лише на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України. Надання житла, що надійшло за рахунок бюджетних коштів працівникам Збройних Сил України, стає у протиріччя вимогам ст. 58 Бюджетного кодексу України.

При вирішенні питання бюджетного фінансування будівництва (придбання) житла для працівників Збройних Сил України при забезпеченні їх житлом буде розглядатися відповідно до діючих нормативно-правових актів.

115

п.1.4.

Розглянути питання щодо фінансування пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду „Пенсійний фонд професійної спілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України”, відповідно визначитися .

Мінфін,

Мінпраці,

Мінекономіки,

МВС,

за участю профспілкової організації атестованих працівників органів внутрішніх справ України

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Мінфіну провести узгоджувальну зустріч з представниками МВС і Профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України щодо доцільності та актуальності виконання у даний період завдання.

Виконано.

Міністерство фінансів листом від 23.07.2008 № 31-24020-3-8/5140 доповіло Кабінету Міністрів України, що питання додаткового пенсійного забезпечення атестованих працiвникiв органів внутрiшнiх справ України має вирішуватись в рамках Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”.

Вiдповiдно до зазначеного Закону юридична особа, дiяльнiсть якої фінансується за рахунок державного бюджету України або місцевих бюджетів, має право бути засновником корпоративного пенсійного фонду або здійснювати пенсiйнi внески до вже створених пенсійних фондів лише у випадках, коли створення таких фондів або здійснення пенсійних внесків передбачено законами України або рішенням вiдповiдних місцевих рад.

Виходячи з вимог законодавства, здійснення фінансування пенсійних внесків атестованих працiвникiв органів внутрiшнiх справ України до недержавних пенсійних фондів має відбуватись на пiдставi вiдповiдного Закону України.

116

п. 1.6.

Прискорити розроблення проекту Закону України „Про захист прав працівників у разі неплатоспроможності роботодавця” та подати його на розгляд Кабінету Міністрів України.

Мінпраці,

Мінфін,

Мінпромполітики, Міноборони

за участю сторін соціального діалогу

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

В стані виконання.

Реалізується в рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

З метою створення додаткових правових гарантій та умов захисту грошових вимог працівників у разі банкрутства роботодавця та адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу Міністерством праці та соціальної політики України розроблено проект Закону України „Про захист грошових вимог працівників у разі банкрутства роботодавця”, яким визначаються правові, фінансові, організаційні засади та обсяги компенсації працівникам втраченою у зв’язку із ліквідацією підприємства-банкрута заробітної плати та інших грошових виплат, передбачених законодавством про працю.

Законопроектом пропонується для забезпечення виплат компенсацій кредиторам-працівникам незадоволених грошових вимог, що визначені господарським судом погашеними за недостатністю майна ліквідованого підприємства-банкрута, утворити державний цільовий фонд – Фонд гарантованих трудових виплат України (далі-Фонд).

Формувати кошти Фонду передбачається за рахунок регулярних зборів, що сплачуються роботодавцями, у тому числі фізичними особами-підприємцями, що наймають працівників для здійснення своєї господарської діяльності, благодійних внесків підприємств, установ, організацій та фізичних осіб та інших надходжень відповідно законодавства України.

При цьому, з метою недопущення збільшення податкового навантаження на фонди оплати праці передбачено встановлення збору до Фонду у розмірі 0,15 відсотка фонду оплати праці за рахунок перерозподілу страхових внесків до фондів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Узгоджений членами Міжвідомчої робочої групи законопроект листом від 30.04.09 № 4956/0/14-09/13 було надіслано на опрацювання та внесення пропозицій до Міністерства фінансів, Міністерства економіки та Міністерства юстицій України та до соціальних партнерів.

Станом на 2 червня ц.р. пропозиції надійшли до від соціальних партнерів. Федерація профспілок України законопроект підтримала, запропонувавши у джерелах формування коштів Фонду передбачити кошти Державного бюджету.

Спілка підприємців малих, середніх приватизованих підприємств, Всеукраїнська асоціація роботодавців, Спілка орендарів і підприємців не підтримали законопроект, з огляду на те, що введення додаткового збору з роботодавців є неприпустимим, оскільки фіскальне навантаження на фонд оплати праці і так є непосильним.

Після отримання від заінтересованих центральних органів виконавчої влади пропозицій та зауважень до проекту Закону та його доопрацювання, законопроект буде в установленому порядку подано до Кабінету Міністрів.

4 червня 2009 р. відбулось засідання Міжвідомчої робочої групи з метою доопрацювання зазначеного законопроекту

117

п. 1.7.

Подати пропозиції стосовно включення до абзацу четвертого підпункту 1) пункту 1 розділу ХV „Прикінцеві положення” Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” позиції щодо відшкодування підприємствам фактичних витрат з виплати і доставки пенсій особам, що були безпосередньо зайняті повний робочий день на виробництвах вибухових, ініціюючих речовин, порохів, боєприпасів та утилізації ракет і боєприпасів, і належать до списку № 1 і 2, та абзацу п’ятого підпункту 1) пункту 1 в частині виплати пенсій за рахунок грошей державного бюджету (так як це передбачено для зайнятих на підземних роботах працівників).

Мінпраці,

Мінпромполітики

у стані виконання.

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Повернутися до розгляду питання при формуванні проекту Державного бюджету на 2010 рік.

Міністерством праці та соціальної політики України спільно з Міністерством фінансів України та Пенсійним фондом України опрацьовано проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо відшкодування підприємствами фактичних витрат з виплати і доставки пенсій особам, що були безпосередньо зайняті повний робочий день на виробництвах вибухових, ініціюючих речовин, порохів, боєприпасів та утилізації ракет і боєприпасів, і належить до списку №1 і 2, за рахунок коштів Державного бюджету (так як це передбачено для зайнятих на підземних роботах працівників), розроблений Міністерством промислової політики України (лист до Мінпромполітики від 10.09.08 № 9487/0/14-08/039).

Бюджет Пенсійного фонду формується за рахунок страхових внесків до солідарної системи та надходжень з інших джерел, визначених Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Згідно із статтею 73 Закону кошти Пенсійного фонду використовуються, зокрема, на виплату пенсій, передбачених цим Законом, використання коштів Пенсійного фонду на цілі, не передбачені цим Законом, забороняється.

Проект бюджету Пенсійного фонду України на 2009 рік сформований із урахуванням видатків за рахунок коштів Державного бюджету України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсії, призначених за різними пенсійним програмами.

На думку Пенсійного фонду прийняття зазначеної пропозиції може вплинути на збалансованість бюджету Пенсійного фонду, що в умовах постійно зростаючої потреби на виплату пенсій, є неприпустимим.

Водночас, Міністерством фінансів України підтримується пропозиція щодо відшкодування підприємствами фактичних витрат з виплати і доставки пенсій особам, що були безпосередньо зайняті повний робочий день на виробництвах вибухових, ініціюючих речовин, порохів, боєприпасів та утилізації ракет і боєприпасів, і належить до списку №1 і 2, за рахунок коштів Державного бюджету (так як це передбачено для зайнятих на підземних роботах працівників), яка може бути реалізована після стабілізації фінансово-економічної ситуації в країні.

Міністерством праці та соціальної політики України постійно буде відслідковуватись можливість вирішення питання стосовно включення до абзацу четвертого підпункту 1) пункту 1 розділу XV „Прикінцеві положення” Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” позиції щодо відшкодування підприємствам фактичних витрат з виплати і доставки пенсій особам, що були безпосередньо зайняті повний робочий день на виробництвах вибухових, ініціюючих речовин, порохів, боєприпасів та утилізації ракет і боєприпасів, і належать до списку № 1 і 2, та абзацу п’ятого підпункту 1) пункту 1 в частині виплати пенсій за рахунок грошей державного бюджету (так як це передбачено для зайнятих на підземних роботах працівників).

За розрахунками Пенсійного фонду України за даними обліку фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах відповідно до пункту 2 розділу ХV „Прикінцеві положення” Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, середньомісячна сума відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій зазначеними підприємствами за списком №1 становить 2,2 млн. грн. на місяць, за списком №2 – 0,3 млн. грн. на місяць.

Мінпраці повернеться до розгляду зазначеного питання при формування проекту Державного бюджету на 2010 рік.

118

п.1.8.

Розробити програму підвищення престижності робочих професій та фахівців, вжити вичерпних зад одів для забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу кваліфікованими працівниками.

МОН,

Мінпраці,

Міноборони,

МВС,

Мінпромполітики,

разом з галузевими профспілковими організаціями

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

З метою вжиття вичерпних заходів для забезпечення ринку праці, кваліфікованими робітничими кадрами, у тому числі оборонно-промислового комплексу, за поданням МОН розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 1396 було внесено зміни до плану заходів, спрямованих на забезпечення ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 886. Дані зміни зорієнтовані на підвищення престижу робітничих професій, оновлення змісту освіти та нормативно-правової бази, оснащення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів сучасним обладнанням, технікою, устаткуванням, залучення до підготовки кваліфікованих робітників науковців, фахівців галузей економіки та роботодавців.

На виконання Концепції державної системи професійної орієнтації населення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2008р. № 842, Міністерством освіти і науки наказом від 31.12.2008р. № 1239 затверджено план заходів міністерства з реалізації даної Концепції.

Крім того, на виконання Указу Президента України від 20.03.2008р. № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» за поданням МОН розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2008р. № 1352-р затверджено комплексний план заходів з розвитку освіти в Україні на період до 2011 року. Заходи спрямовані на підвищення якості освіти, реалізацію державної політики з питань демографічного розвитку, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти.

Спільно з Академією педагогічних наук підготовлено проект нової редакції Концепції розвитку професійно-технічної освіти, яка містить завдання розвитку професійної освіти України у європейському та світовому контекстах, що зумовлені соціально-економічними змінами, посиленням суспільних вимог до рівня освіченості, професіоналізму, конкурентоспроможності робітників на вітчизняному і світовому ринках праці; їхньої готовності до професійного само розвитку і самов-досконалення, формування власної кар’єри, відповідальності за результати своєї професійної діяльності. У лютому 2009 року її буде винесено на широке обговорення.

Тому, враховуючи те, що відповідно пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу» тимчасово припинено підготовку проектів нових державних цільових програм або внесення змін до діючих цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету вважаємо за недоцільне розроблення державної програми, яка дублюватиме вже існуючі плани заходів.

119

п. 2.1.

Внести пропозиції щодо відновлення роботи Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств з включенням її до складу представника профспілок.

Мінпромполітики,

МВС,

ФДМ

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Сторони дійшли згоди звернутися до Мінпромполітики з пропозицією щодо включення до складу Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств представників профспілок.

Міжвідомча комісія з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств створена постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 257, як дорадчий орган, що постійно діє при Кабінеті Міністрів України. Мінпромполітики, Міністерство внутрішніх справ та Фонд державного майна України вважають за доцільне відновити роботу Міжвідомчої комісії з включенням до її складу представника профспілок та з метою удосконалення її роботи провести детальний аналіз ефективності та фактичної реалізації поданих членами Міжвідомчої комісії пропозицій, щодо внесення змін до чинного законодавства з метою посилення боротьби з протиправним поглинанням та захопленням підприємств.

Робота комісії відновлена.

120

п. 2.2.

Забезпечити фінансування державного оборонного замовлення згідно із затвердженими показниками в повному обсязі.

Мінфін,

Міноборони,

Мінпромполітики

2008 рік -

виконано

2009 рік -

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Виконано.

Згідно з постановою КМУ від 28.02.2008 обсяг фінансування державного оборонного замовлення визначено у межах обсягів бюджетних призначень.

За 2008 рік асигнування загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами Міністерства оборони, за якими здійснюється фінансування державного оборонного замовлення, виділені у сумі 592,8 млн. грн., або у повному обсязі до плану на рік, у тому числі за програмами:

- «Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки Збройних Сил України» (КПКВК 2101150) у сумі 297,7 млн. грн.;

- «Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави» (КПКВК 2101160) у сумі 295,1 млн. грн.

121

п.2.3.

Розглянути пропозиції щодо внесення змін до Законів України „Про виконавче впровадження”, „Про плату за землю”, „Про оподаткування прибутку підприємств”, „Про єдиний митний тариф” з метою розблокування реалізації виконання положень Закону України від 21 вересня 2000 р. № 1991 ІІІ „Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів, які виробляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії”, Закону України від 18 листопада 1999 р. № 12412-IV „Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні”, Закону України „Про державну підтримку космічної діяльності” в повному обсязі і зокрема в частині звільнення від сплати податку на землю.

Мінпромполітики,

Мінфін,

НКАУ

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Повернутися до розгляду питання при формуванні проекту Державного бюджету на 2010 рік.

Буде реалізовано у найближчий термін.

Мінпромполітики неодноразово виходило із пропозицією щодо вирішення цього питання, однак не знаходило підтримки з боку Мінфіну, Державної податкової адміністрації, Державного агентства земельних ресурсів. З цього питання дано відповідні вказівки структурним підрозділам міністерства щодо повторної розробки, погодження та внесення на розгляд Кабінету Міністрів проектів законотворчих і нормативних актів.

Народним депутатом Матвеєвим В.Й. розроблено та внесено до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України (щодо забезпечення конкурентоздатності суднобудівної галузі)», яким передбачено відновлення положень Закону України «Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні» у повному обсязі.

16 вересня 2008 року на черговому засіданні Митно-тарифної ради зазначений законопроект був розглянутий у частині звільнення підприємств суднобудівної промисловості від сплати ввізного мита.

За результатами розгляду, законопроект було відхилено.

122

п. 2.4.

Розглянути доцільність внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03 лютого 1997 р. № 146 „Про затвердження порядку видачі сертифікатів на ввезення до України наркотичних засобів, психотропних сполук та прекурсорів (толуол та міцна азотна кислота)” в частині встановлення фіксованої ставки збору на видачу сертифіката та скорочення терміну його оформлення до 15 днів.

МВС,

Мінпромполітики,

МОЗ

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

МВС провести консультативну зустріч за участю співвиконавців та Профспілки працівників оборонної промисловості України з метою врегулювання завдання, визначеного пунктом 2.4 Протоколу.

У січні поточного року МВС вже інформувало Мінпраці про те, що зазначене питання не належить до компетенції МВС, оскільки вказаною постановою визначено, що видачу дозволів на експорт та імпорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснює Комітет з контролю за наркотиками Міністерства охорони здоров'я за узгодженням зі Службою безпеки України. У свою чергу, зазначені центральні органи виконавчої влади висловили позицію про недоцільність внесення змін до чинного Порядку, про що було поінформовано Кабінет Міністрів України.

Міністерство внутрішніх справ ще в серпні минулого року виходило з пропозицією до Кабінету Міністрів України про визначення основним виконавцем цього доручення Комітет з контролю за наркотиками МОЗ та СБУ.

За інформацією МОЗ, відповідно до ст. 24 Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через території України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за наявності дозволу на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Відповідно до п. 2 Постанови, імпорт та експорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюються підприємствами за умови одержання дозволу на кожну окрему операцію, який видається Комітетом.

Вищезазначеною Постановою передбачено, що розгляд Комітетом на імпорт, експорт або транзит, оформлення дозволу і його видача здійснюється в термін до 30 днів. Про відмову у видачі дозволу Комітет у той же термін надсилає підприємству мотивоване письмове повідомлення.

У відведений постановою термін Комітет проводить експертизу поданих суб’єктом господарювання документів, після чого пакет документів подається на розгляд та погодження до Служби безпеки України.

Після надходження погодження Служби безпеки України Комітетом видається відповідний дозвіл.

Крім того, в процесі розгляду документів в багатьох випадках Комітет для уточнення вимагає надання додаткових відомостей.

Враховуючи великий обсяг документації, яка надходить на розгляд, а також її обов’язковість узгодження зі Службою безпеки України, скорочення термінів розгляду вважаємо недоцільним і може призвести до послаблення контролю з боку держави за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Пункт 6 Постанови визначає, що за оформлення і видачу дозволу та здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на експорт або імпорт яких видано відповідний дозвіл, крім експорту сірчаної та соляної кислоти, справляється плата у розмірі одного відсотка вартості контракту на імпортні операції і двох відсотків вартості контракту на експортні операції. За оформлення і видачу дозволу на експорт сірчаної та соляної кислоти і здійснення контролю за їх обігом з підприємств – виробників цих кислот справляється плата у розмірі 0,2 відсотка вартості відповідного контракту.

Таким чином законодавством передбачені фіксовані розміри плати за видачу дозволів.

Кошти за оформлення та видачу дозволів спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються для здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Щорічно надходження від видачі дозволів складають близько 3,0 млн. грн., в межах яких здійснюється фінансування Комітету з контролю за наркотиками.

123

п.2.6.

Розглянути можливість для фінансування наукових проектів конструкторських бюро державних підприємств оборонно-промислового комплексу, які займаються розробкою та впровадженням у виробничий процес нових перспективних виробів та технологій виробництва.

Мінпромполітики,

НКАУ,

Міноборони,

Мінфін,

2008 рік -

виконано

2009 рік -

не виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Профінансовано розробку технологій утилізації боєприпасів підприємствам ОПК :

У 2007 році – 3 технології;

У 2008 році – 3 технології.

124

п. 2.7.

Внести пропозиції щодо відшкодування підприємствам витрат на зберігання та обслуговування мобілізаційного резерву.

Мінекономіки,

Мінфіну,

Міноборони, Держкомрезерву

2008 рік -

виконано

2009 рік -

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

07.05.2008 прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 467 "Про порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування витрат підприємствам, установам та організаціям, пов’язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву". На виконання цієї постанови Державним казначейством України 13.11.2008 з рахунків Держкомрезерву списано 17 млн. 473 тис. грн. на погашення заборгованості перед відповідальними зберігачами за зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву. У І кв. 2009 року на зазначені потреби передбачено виділити 3 млн. грн. (за інформацією Держкомрезерву).

Враховуючи викладене, вважаємо, що зазначений пункт виконаний і може бути знятий з контролю.

125

п. 2.8.

Внести пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 914 „Про тимчасове припинення дії абзаців другого-четвертого пункту 48 Положення про Державну пожежну охорону” з виконанням Закону України „Про пожежну безпеку”, зокрема статті 24, в повному обсязі.

МНС,

Мінфін

в стадії виконання,

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Повернутися до розгляду питання при формуванні проекту Державного бюджету на 2010 рік.

Дорученням Кабінету Міністрів України від 20.01.2009 №29522/80/1-08 доручено МНС врахувати пропозиції Мінфіну під час виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 №1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу» та п. 4 протоколу від 09.12.2008 №36 засідання Урядового комітету з питань правової політики, оборони та правоохоронної діяльності.

Висновок Мінфіну, яким вважається за можливе розглянути питання фінансування грошового забезпечення особового складу зазначених підрозділів з Держбюджету за наслідками стабілізації фінансової ситуації в країні (лист Мінфіну від 14.01.2009 №31-16020-05-5/622).

Враховуючи викладене, з урахуванням доручення Кабінету Міністрів України, пропозицій Мінфіну та у зв`язку з тим, що виконання цього доручення потребує значних фінансових витрат з Держбюджету і не може бути реалізовано в період фінансово-економічної кризи, МНС листом від 29.01.2009 №01-996/31 звернулось до Кабінету Міністрів України щодо зняття з контролю виконання зазначеного протокольного доручення.

Сума коштів, необхідна з Державного бюджету для реалізації протокольного доручення понад 12,7 млн. грн.

Дорученням Кабінету Міністрів України від 04.02.2009 №29522/82/1-08 зазначене протокольне доручення знято з контролю.

126

п. 2.10.

Розглянути питання щодо відшкодування заборгованості з податку на додану вартість підприємствам оборонно-промислового комплексу за виконані роботи згідно з законодавством.

Мінфін

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Виконується.

Міністерство фінансів листом від 15.08.2008 № 31-21020-3-8/5565-ДСК-95 доповіло Кабінету Міністрів України щодо вжитих заходів центральними органами виконавчої влади стосовно відшкодування сум ПДВ підприємствам оборонно-промислового комплексу.

127

п. 2.13.

Активізувати роботу з утилізації непридатних та надлишкових ракет, боєприпасів і вибухових речовин.

Мінпромполітики,

Міноборони,

НКАУ

2008 рік -

виконано

2009 рік -

не виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

В межах виділених з державного бюджету на 2008 рік коштів (39,3 млн. грн.) було укладено 4 договори з підприємствами спецхімії на переробку 6 986,128262 тонни боєприпасів. За станом на 21.11.08 зазначені роботи виконані у повному обсязі.

Є можливість за умови додаткового фінансування до кінця 2008 року переробити ще 2 000 тонн боєприпасів

128

п. 2.17

Підготувати до розгляду Урядом відкориговану, з урахуванням суттєвого (в декілька разів) збільшення обсягів виробництва та продуктивності праці, Державну комплексну програму розвитку авіаційної промисловості, передбачивши подовження терміну її дії. В проекті постанови Уряду про її затвердження передбачити доступність до основних показників програми галузевої профспілки, керівників підприємств галузі, партнерів та інвесторів, запровадити механізм щорічного контролю виконання.

Мінпромполітики, Міноборони,

Мінфін,

Мінекономіки,

ФДМУ

за участю галузевої профспілки

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Буде реалізовано у найближчий термін.

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2008р. №311 було внесено зміни до Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості до 2010 року, і вперше передбачено бюджетне фінансування серійного виробництва авіаційної техніки.

Після затвердження Стратегії розвитку вітчизняної авіаційної промисловості та цивільної авіаційної техніки на період до 2020 року буде розроблено нову програму, що діятиме з 2011 року.

129

п. 2.18.

Забезпечити рівномірне помісячне фінансування видатків державного бюджету на виконання заходів державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості.

Мінфін,

Мінпромполітики,

Міноборони

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Виконано.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» через Мінпромполітики передбачено фінансування літакобудівної галузі за бюджетною програмою «Виконання заходів Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості України до 2010 року, в тому числі через механізм здешевлення кредитів» (КПКВК 2601370), у сумі 590,0 млн. гривень.

28 травня 2008 року спільним наказом Мінпромполітики та Мінфіну №303/735 було затверджено паспорт цієї бюджетної програми.

Необхідно відзначити, що протягом 2008 року пропозицій від Мінпромполітики щодо рівномірного розподілу бюджетних асигнувань за даною бюджетною програмою не надходило.

Натомість, Мінпромполітики було ініційовано питання внесення змін до річного розпису вказаної бюджетної програми в частині її скорочення, і, за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з цієї бюджетної програми було знято 21 359,9 тис. грн. (з 590 000 тис. грн. до 568 640,1 тис. грн.), які, відповідно, були направлені на інші бюджетні програми Мінпромполітики.

130

п. 2.19

підготувати пропозиції щодо надання фінансової допомоги державним підприємствам авіаційної промисловості державному підприємству „ХДВАП”, державному підприємству „КиАЗ „Аміант”, державного підприємства „НДІ аеропружних систем”.

Мінпромполітики,

Мінфін

виконано частково

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Мінпромполітики, Мінфіну вжити додаткових заходів для реального надання у 2009 році фінансової підтримки підприємствам авіаційної промисловості, згідно з пунктом 2.19 Протоколу.

Буде реалізовано у найближчий термін.

Державною комплексною програмою розвитку авіаційної промисловості до 2010 року на найближчі три роки передбачена державна підтримка розвитку серійного виробництва літаків у розмірі 730,7 млн. грн., у тому числі у 2008 р- 359,2 млн. грн., 2009 р.- 260,1 млн. грн., 2010 р.- 111,4 млн. грн.

131

п. 2.20

розробити законопроекти щодо пріоритетного розвитку вітчизняної авіаційної промисловості.

Мінпромполітики,

Міноборони,

Мінекономіки,

МЗС

разом з галузевими профспілками

виконано частково

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Профспілці авіабудівників України проаналізувати законодавство, що визначає пріоритетність розвитку вітчизняної авіаційної промисловості і надіслати відповідні пропозиції Мінпромполітики.

Буде реалізовано у найближчий термін.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки літакобудівної промисловості в Україні», який розроблений народними депутатами Богуслаєвим В.О. та Сухим Я.М. підтриманий Мінпромполітики України і Комітетом Верховної Ради з питань транспорту та зв’язку (20.11.08р.).

132

п. 2.21

під час формування бюджетних запитів до державного бюджету на наступні роки, передбачати рівень державного, зокрема оборонного, замовлення на продукцію авіаційної промисловості з урахуванням завантаженості виробничих потужностей профільних підприємств галузі.

Мінпромполітики, Міноборони,

Мінфін

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Повернутися до розгляду питання при формуванні проекту Державного бюджету на 2010 рік.

Буде реалізовано у найближчий термін.

При формуванні щорічних бюджетних пропозицій Мінпромполітики виходить із завантаженості виробничих потужностей профільних підприємств галузі.

Однак, постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2008 №106 передбачає бюджетне фінансування виходячи із можливостей державного бюджету.

133

п. 2.22.

Внести пропозицію щодо пролонгації дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2005 р. № 151 та абзацу другого пункту 1 розпорядження Уряду від 13 червня 2007 р. № 423 щодо передачі площ медико-санітарної частини державного підприємства „Завод „Арсенал”.

НКАУ,

МОЗ,

Державне управління справами

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Виконується.

НКАУ розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про втрату чинності деяких положень розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.05.2005 № 151-р та від 13.06.2007 № 423-р”, який Державне управління справами та Міністерство охорони здоров’я досі не погодили.

Зокрема, це пов’язано з тим, що Господарський суд м. Києва ухвалою від 10.08.2007 № 17/270-А за позовом Українського науково-практичного Центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, на балансі якого знаходяться приміщення площею 7124 кв. м в будинку за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13-а, зупинив дію розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 № 423 – р „Про передачу будівель у місті Києві” в частині передачі в управління Державного управління справами вищезазначених приміщень для розміщення державного закладу Державного управління справами „Поліклініки № 2” до вирішення спору по суті.

Таким чином, питання передачі площ медико-санітарної частини державного підприємства завод ”Арсенал” може бути вирішено тільки після завершення судового процесу.

134

п. 2.23.

Розглянути можливість відновлення замовлення на закупівлю побутових роторних лічильників газу виробництва державного підприємства завод „Арсенал”.

Мінпаливенерго,

Мінжитлокомунгосп,

НКАУ

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Виконується.

Міністерство палива та енергетики опрацювало зазначене питання та надало відповідь до Кабінету Міністрів України листом від 04.07.2008 № КМ/3-31-1404.

Мінпаливенерго рекомендуватиме ВАТ з газопостачання та газифікації здійснювати закупівлю лічильників газу виробництва ДП завод „Арсенал” в межах чинного законодавства.

Також, НАК „Нафтогаз України” листом від 26.06.2008 № 16/3-743-3072 звернулась до керівників ВАТ з газопостачання та газифікації в якому запропонувало здійснювати закупівлю лічильників газу виробництва ДП завод „Арсенал” із дотриманням вимог „Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 № 274.

Пунктом 5 Тимчасового положення визначено, що договір про закупівлю – це письмовий правочин між замовником та учасником, що є переможцем процедури закупівлі, який передбачає зокрема набуття права власності на товар за відповідну плату.

З огляду на викладене, Мінпаливенерго рекомендуватиме ВАТ з газопостачання та газифікації здійснювати закупівлю лічильників газу виробництва ДП „Завод „Арсенал” відповідно чинного законодавства.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 07.11.2008 № 29522/70/1-08 та з метою з’ясування профспілкової оцінки виконання пункту 2.23, повторно звернулось до Черниша О.А. з проханням, врахувавши додаткову інформацію, переглянути оцінку виконання або надати обґрунтування попередній оцінці.

Додаткова інформація, містила копію листа НАК „Нафтогаз України” до ВАТ з газопостачання та газифікації в якому пропонувалось підприємствам з газопостачання та газифікації здійснювати закупівлю лічильників газу виробництва ДП Завод „Арсенал” із дотриманням вимог чинного законодавства.

Ознайомившись з наданою інформацією, Голова Профспілки працівників оборонної промисловості переглянув оцінку виконання та листом від 14.11.2008 № 79 зазначив, що на сьогоднішній день порушене питання (пункт 2.23 Протоколу від 27.05.2008) Міністерством палива та енергетики виконується.

135

п. 2.26.

Забезпечити дієвий контроль за виконаннями протоколів зустрічей Прем’єр-міністра з представниками профспілок.

Мінпраці,

Мінпромполітики,

Міноборони,

НКАУ,

інші центральні органи виконавчої влади, залучені до виконання Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів, всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями разом з Федерацією профспілок України

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 05.06.2009)

Мінпраці здійснює дієвий контроль за виконанням протоколів зустрічей Прем’єр-міністра України з представниками профспілок.

З метою реалізації рішень Кабінету Міністрів України та доручень Прем’єр-міністра України керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади проводять систематичні зустрічі з представниками профспілок щодо визначення взаємоузгоджених підходів до розв’язання завдань, передбачених протокольними дорученнями.

Мінпраці забезпечує збір інформації від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади про хід виконання протокольних доручень, подає узагальнену інформацію Кабінету Міністрів України, Федерації профспілок України. Керівництво Мінпраці проводить зустрічі з представниками профспілок з питань протокольних доручень, головним виконавцем за якими визначено Мінпраці.

Стан виконання протокольних доручень за результатами зустрічей Прем’єр-міністра України з представниками всеукраїнських профспілок неодноразово розглядався на засіданнях Кабінету Міністрів України. Керівництво Федерації профспілок України постійно бере участь у засіданнях Уряду.

7. Протокол зустрічі Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко з представниками профспілок працівників сфери послуг від 03.06.2008

136

п. 1.

Вжити ефективних заходів до соціального захисту працівників житлово-комунального господарства, підвищення рівня оплати праці, погашення та недопущення заборгованості із виплати заробітної плати.

Мінжитлокомунгосп, Мінпраці,

Мінпаливенерго

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Мінжитлокомунгосп листом від 01.07.2009 № 8/16-6951 звернувся до Мінфіну щодо погашення заборгованості перед підприємствами, яка виникла у 2008 – 2009 роках за пільгове перевезення громадян у міському електротранспорті, та її перерозподілу з 4-го на 3- й квартал поточного року.

Представники міністерства та ЦК профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України 08.07.2009 взяли участь у проведенні розширеного засідання Ради Корпорації підприємств міського електротранспорту „Укрелектротранс”, на якому обговорювалися заходи, спрямовані на покращення фінансово - економічного стану у сфері міського електротранспорту.

Міністерством направлено лист від 22.07.2009 № 8/8-7750 до ЦК профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України, у якому запропоновано звернутися до структурних ланок галузевої профспілки з пропозицією вимагати виконання норм статті 31 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” при захисті інтересів працівників підприємств житлово-комунального господарства у разі відстоювання ними своїх прав перед роботодавцями – органами місцевого самоврядування.

137

п. 2.

Під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2008 рік та формування показників проектів державного бюджету України на 2009 i 2010 роки передбачати фінансування заходів Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

Мінфін разом з Мінжитлокомунгосп

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Виконується.

Статтею 76 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» передбачено, що у 2009 році кошти Стабілізаційного фонду спрямовуються на заходи відповідно до Закону України від 31 жовтня 2008 р. № 639-VІ «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та заходи капітального характеру, зокрема, на реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві – 500.000 тис. гривень.

138

п. 3.

Розглянути питання щодо збільшення в державному бюджеті обсягу коштів на оновлення систем тепло-, водопостачання та водовідведення, придбання рухомого складу міського електротранспорту та капітальний ремонт житлового фонду.

Мiнфiн,

Мiнекономiки, Мiнжитлокомунгосп

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Виконується.

Реалізується в рамках розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

З метою організації роботи по стабілізації ситуації та мінімізації можливих збитків для економіки та фінансової системи України прийнято Указ Президента України від 20.10.2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року «Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України» та Закон України від 31 жовтня 2008 року № 639-VI «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та ряд рішень Кабінету Міністрів України, направлених на вирішення найактуальніших питань економіки та збалансування бюджету.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» складався в умовах, що склалися внаслідок розгортання світової фінансово-економічної кризи.

Статтею 76 вказаного закону передбачено, що у 2009 році кошти Стабілізаційного фонду спрямовуються на заходи відповідно до Закону України від 31.10.2008 № 639-VІ «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» на заходи капітального характеру, зокрема, на реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві – 500.000 тис. грн. та на виконання Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в обсязі 4 354 560 тис. гривень.

Крім того, у 2009 році передбачено продовжити позитивну практику 2006 та 2008 років щодо передбачення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася і постачалася населенню, яка виникла в зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергію тарифах, що затверджувалися/погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, у розмірі 2000,0 млн. гривень.

139

п. 4.

Надати пропозиції щодо вирішення на законодавчому рівні питання щодо обов’язкового укладення договорів на виконання і оплату робіт, послуг між замовником – місцевим органом влади і підприємствами – виробниками послуг.

Мінжитлокомунгосп,

Мінекономіки

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Виконується.

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України від 03.06.2009.

Відповідно до підпункту 3 пункту 2 протоколу № 37 засідання Уряду від 03.06.2009 зазначений проект Закону України доопрацьовано, зокрема, уточнено норми статті 8 щодо ліцензування видів господарської діяльності та статті 10 щодо повноважень органу, який регулює діяльність суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, і подано до Кабінету міністрів України листом від 05.06.2009 № 12/20-7-862.

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» внесено до Верховної Ради України, реєстраційний номер від 23.06.2009 № 4686.

140

Абз. 1, 3, 4, пункту 5.

Разом із Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань переглянути порядки формування тарифів на житлово-комунальні послуги, передбачивши:

встановлення рівня рентабельності;

Мінжитлокомунгосп,

Мінекономіки,

Мінпраці

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Виконується.

Реалізується в рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

Для підприємств водопровідно-каналізаційного господарства та теплоенергетики формування рівня рентабельності врегульовано чинним законодавством: постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 1267 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. № 955 і від 12 липня 2006 р. № 959”.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 02.04.2009 № 400 „Про внесення змін до Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води і Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення”, якою обмежено рівні рентабельності для категорій споживачів комунальних послуг.

Відповідно до п. 4.17.протоколу № 43 засідання Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 постанову Уряду „Про внесення змін до Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води і Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення” листом від 03.07.2009 № 12/20-9-1021 внесено до Кабінету Міністрів України.

На засіданні Кабінету Міністрів України 20.05.2009 прийнято Постанову Уряду „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” за умови урахування пропозицій Асоціацій міст України та громад.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 692 „Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”, якою передбачено встановлення рівня рентабельності, перегляд тарифів у разі зміни цін на газ, електроенергію, законодавчого підвищення розміру мінімальної заробітної плати, встановлення гарантій щодо оплати праці не нижче передбачених галузевою угодою.

встановлення гарантій щодо оплати праці не нижче передбачених галузевою угодою;

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Мінжитлокомунгоспу спільно з галузевою профспілкою звернутися до відповідних органів місцевого самоврядування з пропозиціями щодо забезпечення дотримання гарантій з оплати праці не нижче передбачених галузевою угодою.

Не всюди виконується органами місцевого самоврядування

Реалізується в рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 692 „Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”, якою передбачено встановлення рівня рентабельності, перегляд тарифів у разі зміни цін на газ, електроенергію, законодавчого підвищення розміру мінімальної заробітної плати, встановлення гарантій щодо оплати праці не нижче передбачених галузевою угодою.

віднесення на валові витрати послуг не менш як 0,3 відсотка фонду оплати праці, які передбачено перераховувати профкомам для проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи відповідно до Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Виконується.

Реалізується в рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

Проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», підготовленим Мінжитлокомунгоспом, встановлено віднесення на валові витрати послуг не менш як 0,3% фонду оплати праці, які передбачено перераховувати профкомам для проведення культурно-масової і оздоровчої роботи.

141

п. 6.

Опрацювати питання щодо встановлення чіткої системи розрахунків та затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги, встановити контроль за їх виконанням.

Мінжитлокомунгосп,

Мінекономіки,

Мінфін

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Виконується.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 № 932-р схвалено Концепцію розвитку системи державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій на ринку комунальних послуг.

Розроблений Мінекономіки проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги» внесено до Верховної Ради України (реєстр. № 3434 від 03.12.2008). Зазначеним законопроектом передбачається зменшити термін повідомлення споживача виконавцем/виробником про зміну вартості житлово-комунальних послуг з 30 до 10 днів та віднести акти органів місцевого самоврядування. якими змінюються ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги у зв’язку із зростанням цін на енергоносії до таких, на які не поширюється дія Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», що дозволить приймати рішення без їх попереднього оприлюднення і скоротити процедуру перегляду тарифів.

142

п 7.

Розглянути питання щодо встановлення для підприємств житлово-комунального господарства, зокрема міського електротранспорту, тарифів на газ та електроенергію на рівні тарифів, встановлених для населення.

Мінжитлокомунгосп, Мінекономіки,

Мінфіну,

Мінпаливенерго,

НКРЕ

виконується

у частині підприємств МЕТ

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Реалізується в рамках розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

Виконується у частині підприємств МЕТ, для інших підприємств галузі - призупинено (за результатами консультацій Міністерства та Галузевої профспілки від 22.12.2008).

Щодо встановлення тарифів на газ та електроенергію на рівні тарифів, встановлених для населення для інших підприємств житлово-комунальної галузі, то пропонується розглянути це питання у загальному контексті цінової політики на енергоносії після стабілізації економічної ситуації у країні.

143

п. 8.

Розглянути питання щодо забезпечення повного відшкодування з державного бюджету витрат підприємств міського електротранспорту, пов’язаних з перевезенням пільгових категорій громадян, та пропорційного виділення вiдповiдних субвенцій місцевим бюджетам протягом року.

Мiнфiн,

Мiнжнтлокомунгосп,

Мiнекономiки,

Мiнпрацi

разом iз заiнтересованими центральними органами виконавчої влади

не виконано

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Мінфіну забезпечити рівномірне відшкодування з державного бюджету витрат підприємств міського електротранспорту, пов’язаних з перевезенням пільгових категорій громадян, наблизивши фінансування видатків з ІУ на ІІІ квартал поточного року.

Реалізується в рамках розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

Відповідно до п. 9 Плану дій за протоколом наради Прем'єр-міністра України Ю.В. Тимошенко з представниками профспілок працівників сфери послуг від З червня 2008 року та на виконання п. 8 протоколу № 34 засідання Уряду від 21.05.2009 Мінпраці разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади у співпраці з відповідними комітетами Верховної Ради України доручено створити робочу групу з питань удосконалення механізму надання пільгових послуг на транспорті загального користування та за результатами її роботи підготувати відповідні пропозиції.

З огляду на те, що Кабінетом Міністрів України схвалено Стратегію упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян, якою на першому етапі передбачається забезпечити підготовку та прийняття змін до законодавства щодо надання пільг громадянам за встановленими на підставі єдиних принципів та критеріїв нормами і нормативами споживання, Мінжитлокомунгосп листом від 09.06.2009 № 8/16-6046 запропонував Мінпраці розглянути проекти постанов Уряду:

  • Про затвердження Норм проїзду пільгових категорій громадян у міському електротранспорті (трамваях, тролейбусах) та порядку їх обліку;

  • Про затвердження Порядку обчислення категорій громадян, яким надаються пільги на проїзд громадян у міському електротранспорті (трамвай, тролейбус) та втрат підприємств міського електротранспорту від пільгових перевезень;

- Про проведення експерименту з впровадження електронного обліку перевезень пасажирів трамваями та тролейбусами.

За інформацією Мінжитлокомунгоспу, Мінжитлокомунгосп листом від 01.07.2009 № 8/16-6951 звернувся до Мінфіну щодо погашення заборгованості перед підприємствами, яка виникла у 2008 – 2009 роках за пільгове перевезення громадян у міському електротранспорті, та її перерозподілу з 4-го на 3- й квартал поточного року.

Представники міністерства та ЦК профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України 08.07.2009 взяли участь у проведенні розширеного засідання Ради Корпорації підприємств міського електротранспорту „Укрелектротранс”, на якому обговорювалися заходи, спрямовані на покращення фінансово - економічного стану у сфері міського електротранспорту.

144

п. 9.

Вжити заходів до впорядкування надання споживачам пільг на житлово-комунальні послуги та проїзд у міському електротранспорті, в першу чергу за професійною ознакою.

Мінжитлокомунгосп, Мінфін,

Мінекономіки,

Мінпраці

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Виконується.

Реалізується в рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

Проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо пільгового проїзду у міському та приміському транспорті громадян за соціальною ознакою” внесено до Кабінету Міністрів України листом від 24.12.2008 № 12/20-16-324.

Дорученням Секретаріату Кабінету Міністрів України від 31.12.08 № 18799/0/2-08 законопроект повернуто на доопрацювання.

Після доопрацювання проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо пільгового проїзду у міському та приміському транспорті громадян за соціальною ознакою” повторно внесено до Кабінету Міністрів України листом від 20.03.2009 № 12/20-16-405.

Мінжитлокомунгоспом разом з Мін’юстом, Мінфіном, Мінтрансзв´язку та ФПУ 23.04.2009 проведено узгоджувальну нараду з метою вироблення взаємоузгодженого рішення щодо проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо пільгового проїзду в міському та приміському транспорті громадян за соціальною ознакою”.

Відповідно до п. 9 Плану дій за протоколом наради Прем’єр-міністра України Ю.В. Тимошенко з представниками профспілок працівників сфери послуг від 3 червня 2008 року та на виконання п. 8 протоколу № 34 засідання Уряду від 21.05.2009 Мінпраці разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади у співпраці з відповідними комітетами Верховної Ради України доручено створити робочу групу з питань удосконалення механізму надання пільгових послуг на транспорті загального користування та за результатами її роботи підготувати відповідні пропозиції.

З огляду на те, що Кабінетом Міністрів України схвалено Стратегію упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян, якою на першому етапі передбачається забезпечити підготовку та прийняття змін до законодавства щодо надання пільг громадянам за встановленими на підставі єдиних принципів та критеріїв нормами і нормативами споживання, Мінжитлокомунгосп листом від 09.06.2009 № 8/16-6046 запропонував Мінпраці розглянути проекти постанов Уряду:

  • Про затвердження Норм проїзду пільгових категорій громадян у міському електротранспорті (трамваях, тролейбусах) та порядку їх обліку;

  • Про затвердження Порядку обчислення категорій громадян, яким надаються пільги на проїзд громадян у міському електротранспорті (трамвай, тролейбус) та втрат підприємств міського електротранспорту від пільгових перевезень;

Про проведення експерименту з впровадження електронного обліку перевезень пасажирів трамваями та тролейбусами.

145

п. 10.

Опрацювати питання щодо звільнення підприємств житлово-комунального господарства, зокрема

- міського електротранспорту, від сплати пені i накладення штрафів на внески до Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у разі їх несвоєчасної сплати з об’єктивних причин (ненадходження субвенцій, вiдсутнiсть розрахунків за виконані роботи, надані послуги тощо).

Мiнфiн,

Мiнжитлокомунгосп,

Мiнекономiки

не виконано

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Мінфіну провести додаткові консультації з профільними міністерствами та галузевою профспілкою з метою узгодження позицій щодо виконання завдання, визначеного п. 10 Протоколу.

Реалізується в рамках розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

Мiнiстерство фiнансiв України листом від 17.07.2008 №31-19030-3-3/5053 доповіло Кабінету Мiнiстрiв України наступне.

Чинним законодавством не передбачено звільнення підприємств, у тому числі і житлово-комунального господарства та міського електротранспорту, від сплати пені і накладання штрафів на внески до Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Враховуючи зазначене, а також те, що відміна нарахування пені і штрафів, особливо в умовах наявності кредиторської заборгованості за надані послуги, призведе до зменшення надходжень до фондів соціального страхування, а в кінцевому результаті – до незабезпечення своєчасної виплати пенсій та допомог, а також враховуючи, що в даний час Урядом здійснюються заходи для забезпечення жорсткого режиму економії бюджетних коштів та передбачається необхідність виконання в першу чергу невідкладних та першочергових завдань у відповідних галузях економіки та сферах діяльності, Міністерство фінансів не підтримує пропозицію щодо звільнення підприємств від сплати пені та штрафів.

146

п. 11.

Опрацювати питання щодо передбачення у проектi Державного бюджету України на 2009 рiк коштiв для поповнення статутних фондiв комунальних i державних теплопостачалъних пiдприємств у частинi збільшення обсягу обігових коштiв для забезпечення попередньої оплати природного газу за вимогами постачальникiв та спрямування коштiв державного бюджету на модернiзацiю теплових мереж.

Мiнфiн,

Мiнжитлокомунгосп, Мiнпаливенерго, Мiнекономiки

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Виконується.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про господарські товариства» забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу господарського товариства бюджетні кошти.

Стосовно передбачення видатків на розвиток житлово-комунального господарства зазначаємо, статтею 76 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» передбачено, що у 2009 році кошти Стабілізаційного фонду спрямовуються на заходи відповідно до Закону України від 31 жовтня 2008 р. № 639-VІ «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та заходи капітального характеру, зокрема, на реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві – 500.000 тис. гривень.

147

п. 12.

Опрацювати питання щодо відновлення системи професійного навчання робітничих кадрів для галузі та створення з цією метою професійно-технічних училищ, учбових комбінатів, технікумів та направлення молодих спеціалістів на конкретні підприємства з правом отримання житла.

Мінжитлокомунгосп,

МОН,

Мінпраці

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Виконується.

До Кабінету Міністрів України подано інформацію від 23.10.2008 № 12/20-6-85.

Вирішення проблеми нестачі робітничих кадрів у галузі житлово-комунального господарства можливе після того, як реформування та подальший розвиток житлово-комунального господарства буде визначено пріоритетом соціально-економічного розвитку України і сама галузь буде виведена з кризи.

Водночас Міністерством розроблено Галузеву програму організації навчання, підготовки, перепідготовки фахівців для запровадження ринкових умов господарювання у сфері житлово-комунального господарства та поліпшення ефективності управління, схвалену на засіданні секції стратегії реформування житлово-комунального господарства та розвитку регулювання природних монополій науково-технічної ради Мінжитлокомунгоспу. Нині зазначену програму надіслано до Державної академії житлово-комунального господарства для отримання висновку.

148

абз. 2 пункту 16.

- опрацювати в установленому порядку питання щодо розроблення законопроекту про посилення кримінальної відповідальності за протиправні дії проти листонош;

Мінтрансзв´язку

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за посягання на життя і здоров'я осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків" погоджено без зауважень Мінекономіки та Мінфіном.

З метою врегулювання розбіжностей, які виникли під час опрацювання законопроекту з боку МВС, проведена узгоджувальна нарада, за результатами якої проект Закону повторно направлено до МВС.

Після отримання висновку Мін’юсту законопроект буде внесено на розгляд Кабінету Міністрів України.

149

п.17.

Внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо надання статусу державного вищим навчальним закладам, які перебувають у сфері споживчої кооперації

МОН

разом із галузевою профспілкою працівників споживчої кооперації

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Виконується.

Центральною спілкою споживчих товариств України (Укоопспілка) (лист від 17.06.2008 № 02-1166/13) запропоновано внесення змін до проекту Закону України „Про внесення змін та доповнень до Закону України „Про вищу освіту”, зокрема щодо надання статусу державного вищим навчальним закладам, які перебувають у сфері споживчої кооперації. Робочою групою МОН з опрацювання цього законопроекту зазначені пропозиції будуть розглянуті.

150

п.21.

Розробити у тримісячний строк нову редакцію Державної програми забезпечення молоді житлом на 2009-2012 роки, у якій передбачити:

спрощення механізму виділення земельних ділянок для будівництва житла для молоді;

щорічне збільшення обсягу фінансування будівництва житла для молоді з державного та місцевих бюджетів;

запровадження нового механізму залучення позабюджетних джерел для фінансування програм молодіжного житлового будівництва.

Мінсім´ямолодьспорт (скликання),

Мінекономіки,

Мінфін,

Держкомзем,

Державна спеціалізована фінансова установа „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Мінрегіонбуду разом із співвиконавцями доопрацювати Державну програму забезпечення молоді житлом, врахувавши пропозиції профспілок, визначені п. 21 Протоколу.

Пропозиція щодо збільшення фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки також не знайшла свого відображення в Законі України "Про Державний бюджет України на 2009 рік".

Згідно з цим Законом коштів на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла не передбачено зовсім.

Нефінансування вищезгаданих видатків призведе до замороження будівництва близько 100 (ста) житлових будинків, які споруджуються в різних регіонах України, в рамках реалізації Державної програми забезпечення молоді житлом, що матиме негативний соціальний резонанс серед молоді та працівників бюджетної сфери

151

п. 22.

Внести пропозиції щодо запровадження механізму економічного стимулювання підприємств, які спрямовують кошти на кредитування будівництва житла для молоді.

Мінсім´ямолодьспорт,

Мінекономіки,

Мінфін,

Мінпраці,

Державна спеціалізована фінансова установа „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”

(дорученням Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 36365/1/1-08 Мінсім’ямолодьспорт визначено у подальшому головним виконавцем зазначеного питання)

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Реалізується в рамках розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

Потребує значних фінансових витрат з Державного бюджету та не може бути реалізовано в період фінансово - економічної кризи.

За результатами проведеної роботи з Центральним комітетом Професійної спілки працівників молодіжних житлових колективів, комітетів місцевого самоврядування та Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву проблемним питанням лишається запровадження механізму економічного стимулювання підприємств, які спрямовують кошти на кредитування будівництва житла для молоді.

В цілому пропозиція щодо запровадження механізму економічного стимулювання підприємств, які спрямовують кошти на кредитування житла для молоді не знайшла підтримки серед міністерств-співвиконавців вищезгаданого доручення (Мінекономіки, Мінфін, Мінпраці).

Мінсім'ямолодьспортом за дорученням Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 року № 36365/1-08 було направлено пропозиції (лист № 3.1/1493 від 21.08.2008 року) щодо виконання зазначеного пункту.

152

п. 24.

Не допускати включення до технічних умов на інженерне забезпечення житлових будинків для молоді додаткових робіт, які безпосередньо не відносяться до будівництва зазначених об'єктів.

Про вжиті заходи поінформувати Кабінет Міністрів України.

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні,

Київська та Севастопольська міські держадміністрації

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Інформація надана Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, Донецькою, Запорізькою, Кіровоградською, Сумською, Херсонською, Черкаською, Чернігівською обласними державними адміністраціями.

153

п. 25.

Розглянути можливість збільшення обсягу призначень за КПКВК 3401390 „Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла” до 100 млн. гривень та внести протягом десяти днів Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції.

Мінсім'ямолодьспорт, Мінфін,

Державна спеціалізована фінансова установа „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”

не виконано

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Мінсім’ямолодьспорту, Мінфіну, враховуючи актуальність питання, продовжити у наступні роки реалізацію завдання, визначеного п. 25 Протоколу.

Стосовно збільшення обсягу призначень з метою надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла пропозиції Мінсім'ямолодьспортом були подані при формуванні Державного бюджету України на 2009 рік до Міністерства фінансів, але до частини видатків на 2009 рік включені не були.

За інформацією Профспілки МЖК України, Законом України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” коштів на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла не передбачено. Така критична ситуація ставить під сумнів реалізацію у 2009 році (який офіційно визнано „Роком молоді” в Україні) Державної програми забезпечення молоді житлом в цілому.

154

п. 27.

Забезпечити належне супроводження у комітетах Верховної Ради законопроекту (реєстраційний номер 1345) щодо збільшення максимальної кількості засновників товариств з обмеженою відповідальністю.

Мін’юст,

Держкомпідприємництво

оцінка не надається

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Мін’юсту надати Всеукраїнській профспілці працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг оновлену інформацію щодо законопроекту (реєстр. номер 1345) стосовно збільшення кількості засновників товариств з обмеженою відповідальністю.

04.06.2008 зазначений законопроект розглядався у Комітеті Верховної Ради України з питань економічної політики, яким прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності господарських товариств” направити суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

У разі розгляду законопроекту „Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності господарських товариств” у інших комітетах чи на пленарному засіданні Верховної Ради України, Міністерство юстиції забезпечить його супроводження.

155

п. 28.

Опрацювати питання щодо збільшення обсягу виручки від реалiзацiї продукції за рік для переходу на спрощену систему оподаткування.

Мiнфiн, Держкомпiдприємництво

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Мінфіну розглянути разом з Всеукраїнською профспілкою працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг питання щодо шляхів вирішення завдання, визначеного п. 28 Протоколу.

Виконано.

Міністерство фінансів листом від 16.07.2008 № 31-20100-3-8/5041 доповіло Кабінету Міністрів України, що чинний граничний річний обсяг виручки, визначений Указом Президента України від 03.07.1998 № 727/98, не є стримуючим фактором у розвитку суб’єктів малого підприємництва, з огляду на що відсутні і підстави для збільшення такого обсягу.

Крім того зазначено, що підвищення граничного обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) призведе до втрат доходів бюджетів усіх рівнів внаслідок переходу на сплату єдиного податку (сплата якого змінює сплату 12 податків і зборів) великих платників податку, які сьогодні ефективно працюють в загальних умовах оподаткування і не потребують підтримки у вигляді спрощеної системи оподаткування.

При цьому, враховуючи незначні ставки єдиного податку (від 20 до 200 грн. на місяць для фізичних осіб-підприємців), такі бюджетні витрати не будуть компенсовані адекватним збільшенням надходжень єдиного податку.

Тому пропозиція збільшити граничний річний обсяг виручки від реалiзацiї продукції, до досягнення якого суб’єкт малого підприємництва має право перебувати на спрощеній системі оподаткування, обліку та звiтностi суб’єктів малого підприємництва, не може бути підтримана.

156

п. 30.

Опрацювати проблемні питання щодо надання пільг окремим категоріям населення, зокрема реальні можливості державного бюджету стосовно фінансування надання пільг, та підготувати конкретні пропозиції щодо концептуальних підходів формування державної політики з питань удосконалення системи їх надання.

Про результати доповісти Кабінетові Міністрів України.

Мінпраці,

Мінекономіки,

Мінфін,

Мінжитлокомунгосп,

Мінпаливенерго,

Мінрегіонбуд,

Мінтрансзв´язку,

МНС, Міноборони,

МВС, СБУ разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та всеукраїнськими об’єднаннями профспілок

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

3 метою посилення адресності надання пільг розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року № 594-р схвалено Стратегію упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року.

Стратегією передбачається, зокрема, зберегти існуючий порядок отримання пільг для осіб, які мають заслуги перед Батьківщиною (учасники бойових дій, інваліди війни, ліквідатори аварії на ЧАЕС тощо), та запровадити для осіб, яким пільги були встановлені як вид соціальної підтримки для забезпечення достатнього життєвого рівня (діти війни, пенсіонери за віком, інваліди від загального захворювання, потерпілі від Чорнобильської катастрофи тощо), надання пільг з урахуванням доходів.

157

п. 31.

Опрацювати питання щодо законодавчого врегулювання діяльності приватних агентств зайнятості та у разі потреби подати на розгляд Кабінету Міністрів узгоджені пропозиції.

Мінпраці

разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади

не виконано

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади прискорити вирішення питання щодо врегулювання діяльності приватних агентств зайнятості.

Згідно із зазначеним пунктом протокольного доручення необхідно було опрацювати питання щодо законодавчого врегулювання діяльності приватних агентств зайнятості та у разі потреби подати на розгляд Кабінету Міністрів України узгоджені пропозиції.

Разом з тим, Всеукраїнською профспілкою працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг було запропоновано (лист від 11 грудня 2008 р. №01-144) вирішувати зазначене питання в іншому форматі, сформулювавши його таким чином:

„Мінпраці разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, профспілками вивчити питання поширення займаної праці в України і законодавчого врегулювання діяльності приватних агентств зайнятості та у разі потреби подати на розгляд Кабінету Міністрів узгоджені пропозиції”.

Відповідно до результатів зустрічі представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та всеукраїнських профспілок і профспілкових об’єднань з питань узгодження оцінки виконання зазначеного протокольного доручення Прем’єр-міністра України (протокол від 30 червня 2009 року) пункт 31 визнано як невиконаний і рекомендовано Мінпраці разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади прискорити вирішення цього питання.

Для виконання п. 31 у редакції, запропонованій зазначеною Профспілкою, у Міністерстві праці та соціальної політики України 17 липня 2009 року проведено робочу нараду із зазначеного питання за участю фахівців Мінпраці, Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю, представників профспілок та роботодавців під головуванням заступника Міністра В.Онищука. .

За результатами наради запропоновано створити робочу групу із фахівців Мінпраці, співробітників НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України, Федерації профспілок України та Федерації роботодавців України для опрацювання означеного питання. З цією метою надіслано листа до сторін соціального діалогу з проханням внести пропозиції щодо кандидатур до складу робочої групи.

На сьогодні проводиться робота з формування зазначеної робочої групи.

158

п. 33.

Опрацювати питання щодо внесення змін до Закону України ,,Про податок з доходів фізичних осіб” в частині надання роботодавцем податкового кредиту працівникам з урахуванням податкової соціальної пільги та внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування щомісяця.

Мiнфiн,

ДПА,

Мiнекономiки,

Мiнпрацi,

Мiн’юст

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Виконується.

Міністерство фінансів листом від 18.07.2008 № 31-20040-3-3/5118 доповіло Кабінету Міністрів України, що надання платнику податку можливості оперативно реалізовувати своє право на податковий кредит щомісячно протягом року вплине на матеріальні і трудові витрати роботодавців, а тому потребує обов’язкового узгодження з організацією роботодавців та громадськістю щодо ефективності та доцільності такої новації.

На думку Мінфіну, здійснення громадського обговорення зазначеної пропозиції можливо буде провести в рамках доопрацювання проекту Податкового кодексу України.

159

п. 34.

Прискорити подання Кабінету Міністрів України узгоджених пропозицій щодо внесення змін до законодавства з питань недержавного пенсійного забезпечення в частині надійності зберігання та накопичення пенсійних коштів, захисту їх від ризиків.

Мінфін,

Мінпраці,

Мінекономіки, Держфінпослуг,

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку,

Мін’юст

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Виконується.

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 09.09.2008 № 24045/13/1-08 Мінпраці разом з Мінекономіки, Мінфіном, Держфінпослуг та ДКЦПФР доручено врахувати пропозиції Мінфіну до проекту Концепції дальшого проведення пенсійної реформи щодо шляхів врегулювання порушеного питання як в системі недержавного пенсійного забезпечення накопичувальної системи, так і в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

160

п. 35.

Розглянути можливість запровадження обов’язкової професійної та державної накопичувальної системи пенсійного страхування, зокрема з 1 січня 2009 року.

Про результати розгляду пропозицій поінформувати Кабінет Міністрів України.

Мінпраці,

Мінфін,

Мінекономіки,

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку разом з Мін´юстом

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Враховуючи зміни, які відбулися в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в 2008 р., та заходи щодо запобігання негативних наслідків від фінансової кризи для економіки та фінансової системи необхідно доопрацювати проект Закону України „Про запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування” (реєстр. № 0942).

До другого читання пропонується уточнити положення законопроекту щодо організації функціонування накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, суб’єктів ІІ рівня пенсійної системи та її інституційних компонентів, із урахуванням результатів розгляду проекту Закону України „Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. З цією метою в Мінпраці створена робоча група по напрацюванню відповідних пропозицій до проекту акта.

Мінпраці співпрацює з фахівцями Світового банку в частині доопрацювання проекту закону про професійну пенсійну систему із урахуванням світових тенденцій, які свідчать про досить обмежений характер пільг по відношенню до осіб, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. У більшості випадків саме поняття „пільгове пенсійне забезпечення” є відсутнім.

161

п. 36.

Розглянути пропозиції Української федерації профспілкових організацій – профспілки спільних підприємств щодо випуску в 2008 році облігацій внутрішньої державної позики з доходністю, яка буде враховувати рівень інфляції плюс 3 % річних, з подальшим їх розміщенням серед недержавних пенсійних фондів та загальнодержавного накопичувального пенсійного страхування.

Мінфін,

Мінекономіки

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Виконується.

Міністерством фінансів розроблено проект Концепції розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів на 2008-2012 роки. Цей документ передбачає ряд заходів, серед яких є «здійснення емісій цільових облігацій внутрішньої державної позики виключно для інвестування пенсійних активів, сформованих у системі накопичувального пенсійного забезпечення, дохідність яких враховує рівень інфляції».

Наразі проект Концепції доопрацьовується з урахуванням зауважень Кабінету Міністрів України.

162

п. 38.

Подати Кабінету Міністрів України узгоджені пропозиції щодо розроблення механізму компенсації підприємствам споживчої кооперації, розташованим на території гірських населених пунктів, витрат на 25 відсоткове підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівникам.

Мінпраці,

Мінрегіонбуд,

Мінекономіки,

Мінфін,

Мін´юст,

Держкомпідприємництво разом із Закарпатською,

Івано-Франківською,

Львівською та Чернівецькою обласними державними адміністраціями, профспілкою працівників споживчої кооперації

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Мінекономіки прискорити подання Кабінету Міністрів України узгоджених пропозицій щодо розроблення механізму компенсації підприємствам споживчої кооперації, розташованим на території гірських населених пунктів, витрат на 25 відсоткове підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівникам.

У стані виконання.

Центральна спілка споживчих товариств України „Укоопспілка" наголосила, що одним із шляхів розв'язання проблеми є невстановлення обмеження торгівельних надбавок для підприємств системи споживчої кооперації, розташованих на територіях гірських населених пунктів.

Мінпраці підготовлено та надіслано до Міністерства економіки України лист від 14.01.2009 №251/0/14-09/13 з прохання розглянути можливість не встановлення обмеження торгівельних надбавок для підприємств системи споживчої кооперації, розташованих на територіях гірських населених пунктів.

163

п. 39.

Вивчити питання щодо проведення соціального діалогу і факти порушення прав профспілок у сфері торгівлі та у разі необхідності надати допомогу профспілковим організаціям.

Розглянути можливість укладення галузевої угоди між Мінекономіки та Всеукраїнською профспілкою працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг, а також визначення мінімальних галузевих стандартів оплати та умов праці працівників.

Про результати розгляду поінформувати Кабінет Міністрів України.

Мінекономіки

Мінпраці

Дорученням Кабінету Міністрів України

від 11.02.2009

6004/1/1-09 головним виконавцем визначено Мінекономіки

виконано частково

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Мінекономіки:

- підтримати пропозицію щодо утворення галузевої ради соціального діалогу;

- спільно з Мінпраці опрацювати питання щодо визначення мінімальних галузевих стандартів оплати та умов праці працівників.

17.04.2009 підписана Галузева угода між Мінекономіки України, Асоціацією роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України та Всеукраїнською профспілкою працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг, яка зареєстрована Мінпраці 14.05.2009 за № 26.

164

п. 40.

Розглянути питання щодо внесення змін та доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 „Торгівля та громадське харчування”.

Про результати розгляду поінформувати Кабінет Міністрів України.

Мінпраці,

Мінекономіки,

Держспоживстандарт,

Мінфін,

Мін´юст

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Виконано.

Кабінет Міністрів України (доручення від 31.07.2008 №31610/61/1-08) погоджується з пропозицією Мінекономіки стосовно включення до Плану наукових робіт Мінекономіки на 2009 рік виконання наукової роботи по внесенню змін та доповнень до випуску 65 „Торгівля та громадське харчування” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

За результатами зазначеної науково-дослідної роботи буде підготовлено та видано, за погодженням з Мінпраці, наказ Мінекономіки про внесення змін і доповнень до зазначеного Довідника.

165

п. 41.

Опрацювати питання щодо доцільності внесення змін до трудового законодавства в частині підвищення відповідальності роботодавця за підміну трудового договору цивільним.

Узгоджені пропозиції внести Кабінетові Міністрів України.

Мінпраці

разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Мінпраці разом з Мін’юстом, Держнаглядпраці додатково вивчити питання застосування законодавства у частині відповідальності роботодавця за підміну трудового договору цивільним та внести відповідні пропозиції.

На посилення адміністративної відповідальності роботодавців за порушення вимог законодавства про працю (це стосується і підміни трудового договору цивільним) Законом України від 19.02.2009 № 1027 „Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо підсилення відповідальності за несвоєчасну виплату або безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших встановлених законом виплат” були підвищені штрафні санкцій за порушення вимог частини першої ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (розмір штрафу від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, раніше - від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Держнаглядпраці листом від 20.07.2009 № 013-2484-34 запропонував Мін’юсту організувати зустріч з метою вивчення питання застосування законодавства у частині відповідальності роботодавця за підміну трудового договору цивільним для внесення пропозицій.

166

п. 42.

Надати до 30 червня 2008 р. пропозиції щодо утворення підрозділів з питань торгівлі в структурі головних управлінь економіки місцевих адміністрацій.

Мінекономіки,

разом з обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями

тимчасово знято з контролю

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

За результатами наради з представниками всеукраїнських профспілок та їх об’єднань, яка відбулася 20.01.2009 в Мінекономіки під головуванням Міністра, питання щодо утворення структурних підрозділів з питань торгівлі в структурі головних управлінь економіки місцевих адміністрацій знято з контролю.

167

п.43.

Розглянути питання щодо зменшення вартості ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, а також подовження строку її дії.

Про результати поінформувати Кабінет Міністрів України.

Мінфін,

Мінекономіки,

Мінагрополітики,

ДПА

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

Мінфіну разом з Мінекономіки, Мінагрополітики¸ ДПА та галузевою профспілкою продовжити роботу щодо вирішення питань, визначених у п. 43 Протоколу.

Виконано.

До Верховної Ради України подано та зареєстровано за № 3078 від 09.07.2008 проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України з питань акцизного збору”, яким, зокрема, пропонується зменшити та встановити єдину плату за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами у розмірі 250 гривень на рік проти діючої диференційованої від 250 до 8000 гривень.

168

п. 45.

Розглянути питання щодо організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах та доцільності підготовки законопроекту „Про харчування у загальноосвітніх навчальних закладах”.

МОН,

Мінекономіки, Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці,

МОЗ,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,

разом із Всеукраїнською профспілкою працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг

не виконано

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

МОН за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади і галузевих профспілок провести до початку навчального року засідання круглого столу з питань організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах та оплати праці працівників шкільних їдалень у період, коли навчальні заклади не працюють.

Головним виконавцем інформація не надана.

За інформацією МОЗ, МОЗ не заперечує проти підготовки законопроекту „Про харчування у загальноосвітніх навчальних закладах” або іншого нормативно-правового акту, що врегульовував би зазначені вище питання і у разі підготовки МОН цього законопроекту, МОЗ розгляне його в установленому порядку.

169

п.46.

Вирішити питання щодо оплати праці працівників шкільних їдалень у період, коли навчальні заклади не працюють.

Про результати проведеної роботи поінформувати Кабінет Міністрів України.

МОН,

Мінпраці,

Федерація професійних спілок

не виконано

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 30.06.2009)

МОН за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади і галузевих профспілок провести до початку навчального року засідання круглого столу з питань організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах та оплати праці працівників шкільних їдалень у період, коли навчальні заклади не працюють.

Вважаємо за доцільне залишити оплату праці працівників шкільних їдалень у період, коли навчальні закладу не працюють у відповідності до існуючих нормативних документів. Оскільки під час канікул працівники громадського харчування залучаються до роботи в пришкільних таборах, таборах праці та відпочинку, зайняті на роботах по проведенню ремонтів, дезинфекції приміщень шкільних їдалень, тощо.

Зауважуємо, що здійснення таких переміщень не суперечить ст. 32 Кодексу законів про працю, згідно з якою у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.

8. Протокол зустрічі Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко з представниками всеукраїнських профспілок аграрного сектору

і окремих галузей промисловості від 05.06.2008

170

п. 1.1.

Розробити та внести пропозиції щодо створення Фонду гарантування трудових виплат у разі неплатоспроможності роботодавця та посилення ролі компенсаційних виплат за затримку виплати заробітної плати.

Мінпраці,

Мінфін,

Мінекономіки,

Мін’юст,

ДПА,

разом з Федерацією профспілок України та Федерацією роботодавців України

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

В стадії виконання.

З метою створення додаткових правових гарантій та умов захисту грошових вимог працівників у разі банкрутства роботодавця та адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу Міністерством праці та соціальної політики України розроблено проект Закону України „Про захист грошових вимог працівників у разі банкрутства роботодавця”.

Зважаючи на те, що формування гарантійного Фонду потребуватиме додаткових витрат як зі сторони роботодавців, так і державного бюджету, що ускладнюється в умовах фінансово-економічної кризи, з метою врегулювання цих питань, Мінпраці листом від 22.12.08 №5147/0/10-08/13 надіслало проект акту на розгляд до Мінфіну, Мінекономіки, Мінпромполітики та Мін’юсту з проханням надати пропозиції.

Водночас, враховуючи необхідність дотримання процедури погодження регуляторного акту, що потребує його оприлюднення на офіційному сайті Мінпраці з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Мінпраці листом від 11.02.2009 №425/0/10-09/13 звернулося до Кабінету Міністрів України з проханням перенести термін подання законопроекту до Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України дорученням від 19.02.2009 №10896/121/1-07 погодив термін подання до 01.05.2009.

171

п. 1.2.

Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 року № 922 „Про затвердження Основних напрямів проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року.”

Мінпраці,

центральні та місцеві органи виконавчої влади

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Виконується.

Виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 №922 „Про затвердження Основних напрямів проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року” забезпечується шляхом розроблення та виконання планів дій щодо реалізації Основних напрямів проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року. План дій щодо реалізації у 2007-2008 роках Основних напрямів проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р. №156.

Контроль за виконанням плану дій здійснюється шляхом інформування щокварталу центральними та місцевими органами виконавчої влади Міністерства праці та соціальної політики, а останнім – Кабінету Міністрів України про стан виконання завдань і заходів, визначених зазначеним планом дій.

Про стан виконання у 2008 році зазначеного пункту Кабінет Міністрів України поінформовано листом Мінпраці від 25.02.2009 №587/0/10-09/021.

172

п. 1.3.

Забезпечити виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України від 19 вересня 2007 року „Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України”, уведеного в дію Указом Президента України від 19 вересня 2007 року, у повному обсязі та у визначені строки.

Мінпраці,

Мінекономіки,

Мінсім´ямолодьспорт,

МОН,

МОЗ,

Мінфін,

Мін’юст,

МВС,

СБУ

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Виконується.

Відповідно до п. 11 рішення РНБО від 19.09.2007 „Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України” (уведене в дію Указом Президента України від 19.09.2007 №895) та доручень Кабінету Міністрів України від 24.09.2007 №40376/1/1-07 та від 29.09.2007 №40376/3/1-07 центральні органи виконавчої влади – головні виконавці заходів інформують щокварталу РНБО України і Кабінет Міністрів України про хід їх виконання.

Крім того, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25.01.2008 №40376/36/1-07 Мінпраці на основі повідомлень центральних органів виконавчої влади – виконавців заходів щокварталу подає Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про виконання зазначеного рішення РНБО України.

На сьогодні шість заходів рішення РНБО України вже виконано і за погодженням із Секретаріатом Президента України знято з контролю (пункти 1.1.а; 1.4.в; 2.1; 4.1; 7; 8).

173

п. 1.4.

Переглянути методологію формування величини прожиткового мінімуму з метою об’єктивного визначення рівня державних соціальних стандартів і гарантій.

Мінпраці,

Мінфін,

Мінекономіки,

Держкомстат,

за участю Спільного представницького органу профспілок

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 25.09.2009 № 15192/15/1-08 Мінпраці доручено сформувати склад експертної комісії для проведення нової науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму.

З цією метою представників від центральних органів виконавчої влади в експертній комісії затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1155. У зв'язку із кадровими змінами в Міністерстві охорони здоров'я постановою від 15.06.2009 № 575 затверджено представника від МОЗ.

Крім того, Мінпраці разом із зацікавленими центральними органами виконавчої влади опрацювало пропозиції профспілок щодо розширення переліку витрат, які враховуються при визначенні вартості послуг. Центральними органами виконавчої влади була висловлена думка про недоцільність внесення зазначених змін, оскільки це суперечитиме передбаченим Законом України „Про прожитковий мінімум” принципам формування набору послуг, якими передбачено задоволення мінімальної потреби громадян у житлі, організації побуту, користуванні транспортом, закладами культури, у підтриманні зв'язку з навколишнім середовищем, користуванні закладами освіти та охорони здоров’я. Крім того, Мінпраці запропоновано винести пропозиції ФПУ на розгляд експертної комісії.

Мінпраці буде забезпечено проведення засідання експертної комісії відповідно до чинного законодавства, після отримання від Мінекономіки, як відповідального виконавця, узагальнених пропозицій щодо формування наборів, на підставі яких визначається прожитковий мінімум.

174

п. 1.5.

Забезпечити доопрацювання, узгодження та подання Кабінетові Міністрів України проекту Концепції подальшого проведення пенсійної реформи в Україні.

Мінпраці,

Мінфін,

Мінекономіки,

Мін’юст,

Держфінпослуг,

Пенсійний фонд

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Опрацьований проект Концепції дальшого проведення пенсійної реформи враховує всі зауваження, які надійшли до проекту, крім зауважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо доцільності при запровадженні ІІ рівня пенсійної системи створювати Накопичувальний пенсійний фонд, діючим законом передбачається, що Пенсійний фонд України здійснюватиме адміністрування зазначеного фонду, та зауваження Мінекономіки щодо недоцільності уповноважувати Пенсійний фонд України здійснювати збір страхових внесків до ІІ рівня пенсійної системи. Автори вказаних пропозицій зауваження не зняли.

За результатами засідання круглого столу на тему "Перспективи прискорення пенсійної реформи в Україні з урахуванням уроків фінансово-економічної кризи", проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України 26 січня поточного року, визначені проблемні питання, які потребують розв’язання та врахування при доопрацюванні проекту Концепції. А саме, необхідно здійснити та врахувати при доопрацюванні проекту Концепції:

1) заходи по забезпеченню стабілізації бюджету Пенсійного фонду України;

2) опрацювання параметричних змін в солідарній системі;

3) узгодження запровадження та функціонування ІІ рівня пенсійної системи та єдиного внеску на загальнообов’язкового державного соціального страхування шляхом проведення експериментального впровадження системи збору та обліку єдиного соціального внеску із урахуванням сплати страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

4) фінансово-економічні розрахунки щодо реалізації проекту Концепції із урахуванням результатів виконання бюджету Пенсійного фонду України за перше півріччя поточного року, а також оновлених макроекономічних прогнозів на 2009 - 2010 роки.

Фінансово-економічні розрахунки щодо реалізації проекту Концепції будуть здійснені з урахуванням результатів виконання бюджету Пенсійного фонду України за перше півріччя поточного року.

175

п. 1.7.

Забезпечити організацію постійних зустрічей керівництва регіонів, підприємств, організацій і роботодавців з відповідними організаціями та об'єднаннями профспілок для налагодження спільних дій у вирішенні соціально-трудових, майнових, економічних та інших питань, а також вжити заходів щодо, повернення власникам незаконно вилучених майнових комплексів профспілкових і
громадських організацій.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Інформація надана Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, Вінницькою, Волинською, Запорізькою, Івано-Франківською, Кіровоградською, Луганською, Миколаївською, Рівненською, Сумською, Херсонською, Черкаською, Чернігівською обласними державними адміністраціями, Київською міською державною адміністрацією.

176

п. 1.8.

Розглянути питання щодо забезпечення науково-педагогічним, медичним і фармацевтичним працівникам та працівникам культури передбачених законодавством розмірів оплати праці під час підготовки змін до Державного бюджету на 2008 рік та формування проекту державного бюджету на наступні роки.

Мінфін

МОН

МОЗ

МКТ

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Мінфіну провести додаткові консультації з галузевими профспілками щодо вирішення зазначеного питання під час формування Державного бюджету на 2010 рік.

На сьогодні найбільш гострою є проблема наповнення дохідної частини Державного бюджету України та необхідність забезпечення жорсткого режиму економії бюджетних коштів.

В зв’язку з цим Верховною Радою України 31.10.2008 за № 639-VІ прийнято Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Зазначеним Законом не передбачено заморожування мінімальної заробітної плати. Відповідно до пункту 5 прикінцевих положень Закону розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати змінюватимуться відповідно до індексу інфляції (індексу споживчих цін).

Подальше підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери, у тому числі науково-педагогічних та педагогічних працівників та працівників культури, провадитиметься виходячи з фінансових можливостей держави і проведенням індексації їх грошових доходів.

Крім того, науково-педагогічним та педагогічним працівникам виплачується надбавка за вислугу років щомісячно залежно від стажу педагогічної роботи та допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, а також педагогічним працівникам – щорічна грошова винагорода в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків за нормами, передбаченими абзацами дев’ятим, десятим та одинадцятим частини першої ст. 57 Закону України «Про освіту».

Слід зазначити, що 20 квітня 2007 року була прийнята постанова Кабінету Міністрів України № 643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки». В минулому році вказані виплати здійснювалися в обсязі 50 відсотків встановлених постановою Кабінету Міністрів України розмірів підвищень і доплат, з 01.01.2008 вони здійснюються в повному обсязі.

Також для працівників навчальних закладів постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 встановлено ряд доплат за окремі види педагогічної діяльності у відсотковому співвідношенні до тарифної ставки (за класне керівництво, перевірку зошитів та письмових робіт, завідування тощо).

Крім того, починаючи з 2005 року проводяться виплати відповідно до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів».

Працівникам державних та комунальних бiблiотек, музеїв та театрів виплачується доплата за вислугу років щомісячно залежно від стажу роботи, а працівникам музеїв та театрів - щорічна грошова винагорода в розмiрi до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов’язків i матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за нормами, передбаченими ст. 28 Закону України «Про музеї та музейну справу», ст. 30 Закону України «Про бiблiотеки i бiблiотечну справу» та ст. 21 Закону України «Про театри i театральну справу».

Також слід зазначити, що 15.08.2007 була прийнята постанова Кабінету Мiнiстрiв України № 1050 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Мiнiстрiв України від 30 серпня 2002 р. 1298», згідно з якою впроваджується підвищення рівня тарифних розрядів працiвникiв закладів, установ, органiзацiй культури i архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки розрядів i коефiцiєнтiв (перший етап - з 1 січня 2008 року - з 13 тарифного розряду до 18 тарифного розряду, другий етап - з 1 січня 2009 року - з 18 тарифного розряду до 22 тарифного розряду).

Таким чином, надання державних соціальних гарантій та поліпшення соціального захисту працівників освіти і культури здійснюється комплексно, виходячи з соціально-економічного становища країни та фінансових можливостей державного бюджету України.

177

п. 1.9.

Під час підготовки пропозицій щодо нагородження керівників підприємств і організацій, роботодавців та їх представників державними і урядовими нагородами обов'язково погоджувати такі подання з територіальними органами відповідних галузевих профспілок.

Центральні та місцеві органи виконавчої влади

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Мінагрополітики, Дніпропетровській ОДА вжити додаткових заходів для забезпечення виконання вимог щодо узгодження з галузевими профспілками харчової і переробної промисловості подань про нагородження керівників підприємств державними нагородами та Урядовими відзнаками.

Порядок подання Президенту України центральними та місцевими органами виконавчої влади щодо відзначення працівників державними нагородами визначається Законом України „Про державні нагороди” та Указом Президента України від 19 лютого 2003 р. № 138/2003 „Про порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України”.

Щодо урядових нагород, то порядок подання пропозицій центральними та місцевими органами виконавчої влади до Кабінету Міністрів України із відзначення працівників (трудових колективів) відповідних галузей, визначається постановою Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. № 17 „Про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України” із відповідними змінами та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. № 423-р „Про питання запровадження заохочувальних відзнак Прем'єр-міністра України” (Вітальний лист та подяка Прем'єр-міністра України), постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 № 2021 „Про вдосконалення порядку нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України”.

Вибіркове (за пропозицією профспілок – лише з відзначення керівників підприємств, і організацій, роботодавців та їх представників) погодження подань на відзначення державними та урядовими нагородами з територіальними органами відповідних галузевих профспілок, може здійснюватись за умови внесення змін, у встановленому порядку, до вищезазначених нормативно-правових актів.

Про зазначене вище поінформували: Мінагрополітики, Мінрегіонбуд, МОЗ, МВС, МНС, ФДМУ, Держспоживстандарт, Держкомтелерадіо, Держводгосп, Держінвестицій, Державний Департамент України з питань виконання покарань, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Вінницька, Донецька, Кіровоградська, Чернігівська облдержадміністрації.

Разом з тим, за інформацією Пенсійного Фонду України, висування кандидатур для нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України здійснюється трудовими колективами відкрито, з обговоренням на зборах за участю професійних спілок. Клопотання до Кабінету Міністрів України готується за результатами цих обговорень.

За інформацією Мінекономіки, під час підготовки пропозицій щодо нагородження керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки, пропоновані кандидатури попередньо погоджуються з територіальними органами відповідних галузевих профспілок відповідно до вимог окремого доручення Кабінету Міністрів України від 20.06.2008 № 32170/0/1-08.

За інформацією Мінрегіонбуду, видано наказ Мінрегіонбуду від 01.07.2008 № 416 „ОС” „Про виконання п. 1.9. Протоколу зустрічі Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко Ю.В. з представниками всеукраїнських профспілок аграрного сектору і окремих галузей промисловості”, відповідно до якого Міністерством під час підготовки матеріалів щодо нагородження керівників підприємств і організацій, роботодавців та їх представників державними і урядовими нагородами забезпечується обов’язкове їх погодження з територіальними органами галузевих профспілок. Разом з тим, Мінрегіонбуд вважає, що вищезазначена вимога повинна бути внесена до законодавчих та нормативно-правових актів з питань нагородної справи.

За інформацією Антимонопольного комітету України, нагородження керівників підприємств і організацій державними урядовими нагородами не проводилося.

Разом з тим, висування кандидатур для нагородження урядовими нагородами здійснюється гласно, відкрито, з обговоренням на засіданнях Антимонопольного комітету України за участю керівника профспілки.

За інформацією Запорізької облдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та головам райдержадміністрацій запропоновано під час підготовки пропозицій щодо нагородження керівників підприємств та організацій, роботодавців і їх представників державними нагородами та нагородами Кабінету Міністрів України обов'язково погоджувати такі подання з територіальними органами відповідних галузевих профспілок.

За інформацією Житомирської облдержадміністрації, в області практикується представлення до зазначених нагород посадових осіб підприємств за пропозицією профспілок.

За інформацією Херсонської облдержадміністрації, в облдержадміністрації для попереднього розгляду питань, пов’язаних з нагородженням, створена комісія, яка є дорадчим органом і працює на громадських засадах, до складу якої входить голова обласної галузевої профспілкової організації працівників державних установ.

За інформацією Черкаської облдержадміністрації, вживаються заходи стосовно погодження пропозицій щодо нагородження керівників підприємств і організацій, роботодавців та їх представників державними і урядовими нагородами з територіальними органами галузевих профспілок. Висунення кандидатур до відзначення здійснюється гласно у трудових колективах за участю профспілок. Питання відзначення Почесною грамотою Кабінету Міністрів України розглядається на колегії облдержадміністрації за участі представників організацій та об'єднань профспілок області.

Разом з тим, для забезпечення дотримання в подальшому доручення Прем'єр-міністра України, вважаємо за доцільне внести вищезазначену вимогу до нормативно-правових актів з питань нагородної справи.

За інформацією РМ АРК, згідно з Порядком представлення до нагородження державними нагородами України, затвердженим Указом Президента України від 19.02.2003 № 138/2003, Положенням про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 728, Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 № 423-р «Деякі питання запровадження заохочувальних відзнак Прем'єр-міністра України» погодження нагородження керівників підприємств та організацій, роботодавців та їх представників державними і урядовими нагородами з територіальними органами відповідних галузевих профспілок не передбачено.

Разом з тим, Комісія з питань нагородження державними нагородами при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, яка утворена відповідно до Указу Президента України від 18.08.2005 № 1177/2005, доручення Президента України від 27.05.2005 № 1-1/428, рекомендує представникам підприємств, установ та організацій погоджувати кандидатури, представлені до нагородження, з територіальними органами відповідних галузевих профспілок.

За інформацією Держводгоспу, Держводгоспом спільно з ЦК профспілки працівників АПК України прийнято рішення розглянути під час внесення змін до Галузевої угоди на 2006 -2008 роки питання про включення до угоди додаткового пункту щодо погодження з територіальними органами профспілок подань на відзначення державними та урядовими нагородами керівників та працівників підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління комітету.

За інформацією Держкомрезерву, під час підготовки пропозицій щодо нагородження керівників підприємств та організацій державними та урядовими нагородами Держкомрезерв України погоджує подання на відзначення державними та урядовими нагородами з відповідними профспілковими організаціями.

178

п. 1.10.

Забезпечити дотримання законодавства про профспілки, оперативне реагування на скарги від профспілок та опрацювати зміни до законодавчих актів з метою посилення відповідальності керівників підприємств і організацій, інших посадових осіб за перешкоджання діяльності профспілкових організацій.

Мінпраці

Мін’юст,

Генпрокуратура

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Мін’юсту прискорити підготовку та подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до законодавства стосовно встановлення адміністративної відповідальності керівників підприємств, інших посадових осіб за перешкоджання діяльності профспілкових організацій.

Мінпраці надіслано центральним та місцевим органам виконавчої влади відповідного листа, в якому рекомендовано провести низку організаційних заходів з метою недопущення перешкод законній діяльності профспілок та їх об'єднань (лист від 06.05.2008 № 4041/0/14-08/18).

Щодо посилення відповідальності керівників підприємств і організацій, інших посадових осіб за перешкоджання діяльності профспілкових організацій, необхідно зазначити, що розділом V Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” передбачена відповідальність за порушення законодавства про профспілки. Кабінет Міністрів України поінформовано листом Мінпраці від 17.07.2008 № 2986/0/10-08/013.

За інформацією Мін’юсту, Мін’юст неодноразово інформувало Міністерство праці та соціальної політики про свою позицію щодо вказаного питання, яка полягала в тому, що проблема захисту прав профспілок криється не у відсутності законодавчих механізмів, а у відсутності активної та принципової позиції суб'єктів вказаних прав, тобто діяльності самих профспілок.

Адже, положеннями розділу II Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (далі - Закон) чітко визначено права та обов'язки профспілок, їх об'єднань.

Відповідно до положень статті 42 Закону роботодавець зобов'язаний сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в установі або організації.

Спори, пов'язані з невиконанням роботодавцем цих обов'язків, розглядаються в судовому порядку.

Згідно із статтею 44 Закону роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері - за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.

Положеннями статті 45 Закону передбачено, що роботодавці, їх об'єднання зобов'язані в тижневий термін надавати на запити профспілок, їх об'єднань інформацію, яка є в їх розпорядженні, з питань умов праці та оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів і угод.

Також звертаємо увагу, що абзацом дев'ятим частини другої статті 13 Кодексу Законів про працю передбачено, що у колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема, гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих.

Відповідно до частини п'ятої статті 20 Закону профспілки, їх об'єднання здійснюють контроль за виконанням колективних договорів, угод. У разі порушення роботодавцями, їх об'єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування умов колективного договору, угоди профспілки, їх об'єднання мають право направляти їм подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термін. У разі відмови усунути ці порушення або недосягнення згоди у зазначений термін профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до місцевого суду.

Згідно із частинами дев'ятою та десятою ст. 21 Закону уповноважені представники профспілок мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов'язковими для розгляду, та в місячний термін одержувати від них аргументовані відповіді.

У разі ненадання аргументованої відповіді у зазначений термін дії чи бездіяльність посадових осіб можуть бути оскаржені до місцевого суду.

Згідно із частиною першою статті 33 Закону профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, про колективні договори та угоди.

Вимога профспілкових органів про розірвання трудового договору (контракту) є обов'язковою для розгляду і виконання. У разі незгоди з нею керівник, стосовно якого прийнято рішення, або орган чи особа, від яких залежить звільнення керівника, можуть у двотижневий строк оскаржити рішення профспілкового органу до місцевого суду. У цьому разі виконання вимоги про розірвання трудового договору зупиняється до винесення судом рішення.

Таким чином, профспілкові організації з метою захисту своїх прав мають право звернутися до суду.

Крім того, статтею 412 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність за "порушення чи невиконання зобов'язань щодо колективного договору, угоди особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів".

Поряд з цим, звертаємо увагу-на те, що відповідно до протоколу зустрічі Прем'єр-міністра України Ю.В. Тимошенко з представниками всеукраїнських профспілок аграрного сектору і окремих галузей промисловості від 05.06.2009 виконання підпункту 1.10 пункту 1 цього протоколу покладено на Міністерство праці та соціальної політики України.

179

п. 1.11.

Проаналізувати хід виконання плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 886, та разом з ФПУ підготувати пропозиції щодо уточнення цього плану з метою подальшого розвитку професійно-технічної освіти, зокрема удосконалення системи її управління, підвищення престижу робітничих професій, оновлення змісту освіти та нормативно-правової бази, залучення до підготовки кваліфікованих робітників фахівців галузей економіки та роботодавців, посилення соціального захисту учасників навчального процесу.

МОН,

Мінфін,

Мінекономіки,

Мінпраці

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Проаналізовано хід виконання плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 886, та підготовлені пропозиції щодо його удосконалення, які враховані у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 1396 “Про внесення змін до плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах”.

180

п. 1.12.

Провести роботу щодо формування персонального складу експертної ради з питань індексації грошових доходів населення та поінформувати у двомісячний термін Кабінет Міністрів України.

Держкомстат,

Мінпраці,

Мінфін,

Мінекономіки,

разом з представниками профспілок та інших громадських організацій

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Держкомстату, іншим виконавцям, провести до 15.07.2009 нараду та прийняти відповідне рішення щодо формування персонального складу експертної ради з питань індексації грошових доходів населення і її діяльності.

На даний час Держкомстатом спільно з ФПУ відпрацьовується проблемне питання щодо виконання пункту 1.12 відповідно до п. 7 протоколу №2 засідання Кабінету Міністрів України від 14.01.2009.

Зокрема, узгоджується питання щодо доцільності формування персонального складу експертної ради з питань індексації грошових доходів населення при Кабінеті Міністрів України. На думку Держкомстату, порядок проведення індексації грошових доходів населення чітко регламентується Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" від 6 лютого 2003 року № 491-IV та відповідною постановою Кабінету Міністрів України. Таким чином, суперечливих питань щодо проведення індексації на державному рівні, які б могла розглядати та вирішувати на своїх засіданнях експертна рада при Кабінеті Міністрів України, не існує.

Для прийняття спільно з профспілками узгодженого рішення з означеного питання Держкомстатом направлено на адресу Федерації профспілок свої пропозиції (лист від 16.02.2009 № 05/6-5/9).

181

п.1.13

Просити всеукраїнські профспілки подати через Федерацію профспілок України Кабінетові Міністрів України інформацію щодо перевірок контролюючими та інспектуючими органами видів платежів, які стягуються ними, їх розмірів, кількості, обґрунтованості з пропозиціями щодо впорядкування цієї діяльності, в тому числі покладення на контролюючі органи солідарної з підприємствами відповідальності за усунення наявних порушень.

Всеукраїнські профспілки

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Всеукраїнським профспілкам надати ФПУ конкретну інформацію про факти перевірок державними органами контролю та нагляду із стягненням платежів за їх проведення, а також пропозиції щодо впорядкування цієї діяльності.

182

п. 2.1.

Розглянути питання щодо удосконалення оплати праці працівників агропромислового сектору та рибної галузі з урахуванням сезонного характеру виробництва та подати пропозиції щодо посилення їх соціального захисту.

Мінпраці,

Мінагрополітики,

Мінфін,

Мінекономіки,

за участю галузевих профспілок

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Мінпраці, Мінагрополітики за участю галузевих профспілок вивчити питання про поширення соціального захисту працівників агропромислового сектору та рибної галузі, зайнятих на сезонних роботах, в усіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Виконано

Питання оплати праці працівників підприємств з сезонним характером виробництва врегульоване на законодавчому рівні.

Основна проблема у питанні соціального захисту працівників, зайнятих на сезонних роботах, висвітлена Міністерством аграрної політики України полягає у зарахуванні страхового стажу за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням працівникам зайнятим на сезонних роботах і в сезонних галузях та працівникам сільського господарства, з якими укладено безстроковий трудовий договір і які відповідно до умов колективного договору працюють в режимі річного підсумованого обліку робочого часу.

Для вирішення цієї проблеми Мінагрополітики пропонує в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування використовувати і річний підсумований облік страхових внесків, що дасть змогу збільшити страховий стаж працівників сільського господарства, оскільки ст. 24 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено, що страховий стаж – це період, протягом якого застрахована особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Якщо сума сплачених внесків менша, цей місяць зараховується як повний за умови відповідної доплати. Якщо ж останньої не було, то до страхового стажу зараховується період пропорційно сплаті внесків.

Міністерством праці та соціальної політики України розроблено проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", яким пропонується збільшити розміри пенсій сезонним працівникам шляхом удосконалення порядку обчислення страхового стажу. Передбачається зараховувати до стажу повний календарний рік при умові сплати річного мінімального страхового внеску.

Після погодження законопроекту центральними органами виконавчої влади його буде внесено на розгляд Уряду в установленому порядку.

183

п. 2.2.

Передбачити в повному обсязі видатки в проекті Державного бюджету України на 2009 рік для виконання завдань і заходів, передбачених Державною цільовою програмою розвитку українського села на період до 2015 року.

Мінфін

Мінагрополітики

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Виконується.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» Мінагрополітики передбачено видатки на надання кредитів у загальному обсязі 8774,2 млн. грн., що дозволить забезпечити виконання завдань і заходів, передбачених Державною цільовою програмою розвитку українського села на період до 2015 року.

184

п. 2.4.

Передбачити фінансування з державного бюджету програм і заходів „зеленої скриньки” на 2009 рік у повному обсязі.

Мінфін

Мінекономіки

Мінагрополітики

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Виконується.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» Мінагрополітики передбачено видатки на надання кредитів у загальному обсязі 8774,2 млн. грн., серед яких передбачені видатки за бюджетними програмами, які відповідно до вимог Світової організації торгівлі відносяться до «зеленої скриньки».

185

п. 2.5.

Під час підготовки змін до Державного бюджету на 2008 рік передбачити виділення коштів для надання безвідсоткової позики на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам Солотвинського солерудника Закарпатської області.

Мінфін

Мінагрополітики

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Виконується.

Реалізується в рамках розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

Станом на 09.12.2008 направлено бюджетні асигнування за бюджетною програмою КПКВК 2801800 «Заходи з ліквідації наслідків затоплення шахти № 9 та аварійного ствола шахти № 8 Солотвинського солерудника Тячівського району Закарпатської області» у сумі 11482,0 тис. гривень. При цьому, касові видатки становлять 8348,16 тис. грн., відповідно залишок невикористаних асигнувань – 3133,84 тис. гривень.

186

п. 2.6.

Забезпечити повернення ПДВ з бюджету експортерам продукції спиртової галузі.

Мінфін

ДПА

Мінагрополітики

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Виконується.

Міністерство фінансів України листом від 10.07.2008 № 31-21010-3-8/4894 доповіло Кабінету Міністрів України наступне.

З огляду на те, що відшкодування податку на додану вартість здійснюється підприємствам по мірі підтвердження заявлених до відшкодування сум податку на додану вартість матеріалами документальних перевірок, включаючи матеріали зустрічних перевірок по ланцюгу поставлених товарів до виробника (імпортера), Міністерство фінансів України листом від 09.07.2008 № 31-21010-05-18/26284 запропонувало Державній податковій адміністрації України в найкоротший термін провести заходи згідно чинного законодавства по підтвердженню заявлених підприємствами спиртової галузі до відшкодування сум податку.

187

п. 2.7.

Переглянути відповідно до сучасних вимог медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів.

МОЗ,

Держспоживстандарт,

Мінагрополітики

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Відповідно до статті 8 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" та Положення про Національну комісію України з Кодексу Аліментаріус, затвердженого постановою КМУвід 3 липня 2006 р. № 903, Національна комісія України з Кодексу Аліментаріус розробляє проекти нових та зміни до існуючих санітарних заходів, уніфікує науково-методичні підходи до розроблення санітарних заходів та технічних регламентів, аналізу ризиків, які можуть створити харчові продукти для здоров'я людини та визначення обов'язкових параметрів безпечності, а також розроблення методів та визначення процедури забезпечення безпечності харчових продуктів у процесі їх виробництва та обігу, а також рекомендує їх для затвердження головному державному санітарному лікарю України.

Зокрема, на засіданні Національної комісії України з Кодекс Аліментаріус розглянуто наукове обґрунтування нормативів вмісту гормонів та антибіотиків у харчових продуктах тваринного походження. На сьогодні здійснено порівняльний аналіз національних вимог щодо безпеки харчових продуктів з стандартами Кодекс Аліментаріус та Директивами ЄС, зокрема вмісту пестицидів, радіонуклідів, гормональних препаратів, мікотоксинів, важких металів, харчових добавок та ароматизаторів, антибіотиків та мікробіологічних показників.

Також продовжується аналіз обов’язкових вимог, які застосовуються до імпортованих/експортованих харчових продуктів, призначених для споживання людиною, а також визначаються подальші заходи з метою перегляду до сучасних вимог медико-біологічних вимог і санітарних норм харчових продуктів.

Сучасні вимоги медико-біологічних вимог і санітарних норм якості харчових продуктів, будуть затверджені Головним державним санітарним лікарем України після внесення та надання рекомендацій Національної комісії України з Кодекс Аліментаріус щодо їх затвердження.

Міністерством охорони здоров`я України розробляються гігієнічні нормативи небезпечних факторів (протягом 2002-2009 років головним державним санітарним лікарем України затверджено 3194 гігієнічні нормативи, з яких 2994 – нормативи вмісту пестицидів в харчових продуктах та сільськогосподарській сировині: у 2002 р.- 237, у 2003 – 379, у 2004 р. – 422, у 2005 р. – 466, у 2006 р. – 669, у 2007 р. – 488, у 2008 р. – 309, протягом січня-березня 2009 року – 224).

188

п. 2.9.

Підготувати пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2008 рік в частині виділення коштів на придбання приладів та устаткування для створення п’яти галузевих випробувальних лабораторій для тестування наявності генетично модифікованих організмів в аграрній сировині та харчових продуктах.

Мінфін

Мінагрополітики

МОЗ

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Виконується.

Державним бюджетом України на 2009 рік видатків не передбачено.

189

п. 2.13.

Розглянути питання щодо внесення змін до Закону України „Про загальнообов’язкове пенсійне страхування” щодо особливостей пенсійного забезпечення працівників аграрного сектору економіки з урахуванням сезонного характеру виробництва та доповісти Кабінетові Міністрів України.

Мінпраці,

Мінагрополітики,

Пенсійний фонд,

спільно з профспілкою працівників агропромислового комплексу та профспілкою працівників рибного господарства України

в стадії виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Міністерством праці та соціальної політики України розроблено проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. В даний час зазначений проект погоджується з зацікавленими центральними органами виконавчої влади та соціальними партнерами.

190

п. 2.17.

- підвищити відповідальність посадових осіб за здійснення державного управління охороною праці на регіональному рівні та своєчасною виплатою найманим працівникам оплати праці не нижче визначеного державою мінімального розміру, а також забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці в аграрному секторі економіки;

- посилити контроль за повнотою і своєчасністю сплати підприємствами агропромислового сектору страхових внесків до Пенсійного фонду і платежів до бюджету та вжити заходів щодо забезпечення погашення ними наявної заборгованості;

- розглянути питання щодо збільшення чисельності працівників служб охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху Міністерства аграрної політики АР Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій і управлінь агропромислового розвитку районних державних адміністрацій.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Держгіопромнагляду прискорити подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження типових положень про відділ (сектор) охорони праці обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та про відділ (сектор) охорони праці районної, районної у м.м. Києві та Севастополі державних адміністрацій”.

За інформацією Держгірпромнагляду, забезпечення виконання законів та реалізації державної політики в галузі охорони праці у межах відповідних територій віднесено до повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих державних адміністрацій відповідно до ст. 34 Закону України „Про охорону праці” та ст. 16 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”.

З метою реалізації вимог законодавства щодо створення в місцевих органах виконавчої влади структурних підрозділів з охорони праці та забезпечення механізму державного управління у сфері охорони праці та промислової безпеки на регіональному рівні Держгірпромнаглядом опрацьовано проекти постанов Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 996” та „Про затвердження типових положень про відділ (сектор) охорони праці обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та про відділ (сектор) охорони праці районної, районної у м.м. Києві та Севастополі державних адміністрацій”. Прийняття актів сприятиме забезпеченню децентралізації державного управління в сфері охорони праці та промислової безпеки, удосконаленню механізму його реалізації на регіональному рівні, функціонуванню вертикалі управління охороною праці та наявності фахівців з питань охорони праці у регіонах.

Дані проекти погоджено Федерацією професійних спілок України.

Узгоджений проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 996” листом Держгірпромнагляду від 10.09.2008 № 01/02-13.2-1/7871 направлено на розгляд Кабінету Міністрів України.

Оскільки реалізація зазначеної постанови передбачає збільшення чисельності державних службовців та витрат на їх утримання, її прийняття Урядом відкладено на невизначений термін (до стабілізації економічного стану в державі).

Узгоджений проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження типових положень про відділ (сектор) охорони праці Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та про відділ (сектор) охорони праці районної, районної у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій” направлено листом Держгірпромнагляду від 26.09.2008 № 01/01-03/8378 до Мін'юсту для проведення правової експертизи. Однак, на думку Мін'юсту (лист від 28.10.2008 № 1136-0-33-08-18), зазначений проект постанови Кабінету Міністрів України слід розглядати лише після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про доповнення Рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відділами (секторами) охорони праці.

Інформація надана Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Вінницькою, Дніпропетровською, Донецькою, Закарпатською, Запорізькою, Кіровоградською, Львівською, Миколаївською, Полтавською, Рівненською, Сумською, Херсонською, Чернігівською обласними державними адміністраціями, Київською міською державною адміністрацією.

191

п.2.18.

Подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо сприяння стабілізації та підвищенню ефективності виробництва в хлібопекарній, молочній, м'ясопереробній, цукровій, оліє-жировій та інших галузях харчової і переробної промисловості, захисту їх інтересів на внутрішньому і зовнішньому ринках в умовах СОТ.

Мінагрополітики,

Мінекономіки

спільно з професійними спілками харчової і переробної промисловості

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Виконано.

Листом Мінагрополітики від 17.06.2008 № 37-32-6/9699 Кабінету Міністрів України надіслані матеріали для підготовки наради з питання забезпечення ефективності діяльності підприємств хлібопекарської галузі.

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 № 33326/1/-08 Міністром аграрної політики України Мельником Ю.Ф. 15.07.2008 проведено нараду з керівниками галузевих недержавних формувань з питання роботи галузей харчової промисловості в 1 півріччі 2008 року, проблемних питань та шляхів їх вирішення. За підсумками наради готуються пропозиції щодо підвищення ефективності виробництва підприємств харчової та переробної промисловості, удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, захисту внутрішнього продовольчого ринку у зв'язку із вступом України до СОТ, гармонізації технічних регламентів та стандартів до світових та європейських, переоснащення підприємств енергозберігаючим обладнанням та технологіями, підвищення вимог до якості харчової продукції.

Листом від 17.07.2008 № 37-32-6/11783 міністерство проінформувало Кабінет Міністрів України щодо підвищення ефективності виробництва підприємств харчової та переробної промисловості, удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, захисту внутрішнього продовольчого ринку у зв'язку із вступом України до СОТ.

Дорученням Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 36612/1/1-08 зобов'язано Мінагрополітики у співпраці з представниками об'єднань підприємств, галузевих профспілок опрацювати проблемні питання, накопичені в харчовій та переробній промисловості, визначити напрямки роботи щодо усунення причин для розвитку кризових явищ та підготувати матеріали з цих питань для розгляду на нараді у Прем'єр-міністра України в серпні цього року.

Для проведення наради були підготовлені матеріали.

192

п. 2.20.

Опрацювати питання підвищення рівня зайнятості сільського населення під час підготовки проекту загальнодержавної програми зайнятості населення на 2009-2011 роки.

Мінпраці,

Мінагрополітики,

разом з профспілкою працівників агропромислового комплексу

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Виконується.

На виконання підпункту 4а пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.09.2007 „Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України”, уведеного в дію Указом Президента України від 19 вересня 2007 р. № 895, відповідно до статті 5 Закону України „Про державні цільові програми” і постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106 „Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм” Міністерством праці та соціальної політики розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми зайнятості населення на 2009-2011 роки”.

Проект зазначеного розпорядження Кабінету Міністрів України погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та сторонами соціального діалогу без зауважень, крім Міністерства фінансів.

На сьогодні Міністерством праці та соціальної політики здійснюються відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України узгоджувальні процедури, спрямовані на врегулювання розбіжностей у позиціях сторін щодо змісту проекту розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми зайнятості населення на 2009-2011 роки”: проект розпорядження знову було надіслано до Міністерства фінансів на погодження; за участю представників Мінфіну 25 лютого 2009 року проведено нараду з питання врегулювання розбіжностей у позиціях сторін; нині готується необхідна інформація щодо вирішення означеного питання на рівні керівників Мінпраці та Мінфіну.

Після завершення робіт щодо погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України з Міністерством фінансів його буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України.

Одночасно із проектом розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми зайнятості населення на 2009-2011 роки” Мінпраці розроблено проект Закону України „Про Загальнодержавну програму зайнятості населення на 2009 - 2011 роки”, яким передбачено заходи, спрямовані на вирішення проблем зайнятості сільського населення.

193

п 2.26.

Розглянути питання щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 року № 373 „Про затвердження Порядку формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання” в частині включення до складу повної собівартості виробництва суми, що відраховується профспілковим комітетам на проведення культурно-масової роботи.

Мінфін

Мінагрополітики

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Виконано.

Мiнфiн погодив у встановленому порядку підготовлений проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження змін до деяких актів Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2007 року № 1222 (лист від 14.01.2009 № 31-13020-24-5/660), якою передбачено внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 року № 373 «Про затвердження Порядку формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання” в частині включення до складу повної собівартості виробництва суми, що відраховується профспілковим організаціям для проведення культурно-масової роботи.

194

п. 2.28.

Розглянути питання та визначитися щодо запровадження медичного страхування і страхування в недержавних професійних фондах працівників галузі.

Мінпраці,

Мінагрополітики,

МОЗ,

Мінфін,

разом із профспілками агропромислового сектору

Дорученням Кабінету Міністрів України від 31.07.2008 № 32170/98/1-08 першим виконавцем визначено Мінпраці

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Мінфіну спільно з всеукраїнськими профспілками харчової та переробної промисловості опрацювати питання щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. № 373 в частині віднесення на собівартість хліба та хлібобулочних виробів страхових пенсійних внесків роботодавців до недержавних пенсійних фондів та внесків медичного страхування здоров’я та життя.

Мінекономіки і Мінфіну надати організаціям профспілок і роботодавців хлібопекарської галузі інформацію про пільги, визначені законодавством України, із запровадження роботодавцями на підприємствах галузі недержавного пенсійного страхування (фінансування недержавних пенсійних програм) та недержавного медичного страхування здоров’я та життя працюючих.

Мінпраці підтримує висновок Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці щодо прийняття за основу законопроектів № 1040 та № 1040-2 (модель запровадження загальнообов`язкового державного соціального медичного страхування на базі вже існуючого Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності).

В умовах обмеженості в суспільстві фінансових ресурсів, що мають спрямовуватись у сферу охорони здоров‘я, Мінпраці, підтримуючи зазначену концепцію запровадження медичного страхування, розроблено законопроект на базі аналогічної моделі.

Запровадження медичного страхування потребує значних фінансових ресурсів, в тому числі бюджетних коштів, тому здійснювати його в період фінансово-економічної кризи неможливо.

Можливий термін розгляду - після стабілізації економіки.

За розрахунками Міністерства охорони здоров’я при застосуванні загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування додаткова потреба в бюджетних коштах складе 14,56 млрд. грн. та розмір страхових внесків на цей вид страхування становитиме 4% фонду оплати праці.

За інформацією МОЗ, на сьогодні, відповідно до чинного законодавства працівники будь-якої галузі, в тому числі агропромислового комплексу, можуть укладати договори добровільного медичного страхування із страховиками, які одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності за власні кошти, а юридичні особи, що здійснюють внески на користь працівників-за рахунок прибутку, що залишається в їх розпорядженні після сплати податків та зборів.

МОЗ вивчено міжнародний досвід функціонування систем охорони здоров‘я, заснованих на принципах обов’язкового медичного страхування, як правило, в таких країнах не запроваджується обов’язкове медичне страхування для працівників окремих галузей економіки, оскільки є економічно не виправданим.

195

п. 3.1.

Внести пропозиції щодо врегулювання питання використання гідротехнічних споруд рибницьких ставів, паспортизації, інвентаризації, списання гідротехнічних споруд, капітальних вкладень на їх відновлення, а також формування комплексного підходу до використання води, землі під водою, гідроспоруд як єдиного цілого.

Держкомрибгосп

разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Виконується.

Не дивлячись на те, що законодавчо не врегульоване питання фінансового забезпечення та утримання у належному технічному стані гідротехнічних споруд, сподіваючись на удосконалення нормативно-правових актів з питань їх виконання, Держкомрибгосп листом від 09.01.2009 № 1-8-13/15 погодився з передачею на баланс державного підприємству „Укрриба” Штерівського водосховища та гідротехнічних споруд у ряді областей.

За результатами наради, що відбулася в Міністерстві економіки України 15.12.2008 року, вирішено:

1. Фонду державного майна України та Державному комітету рибного господарства України провести узгоджувальні процедури з передачі гідротехнічних споруд Штерівського водосховища згідно порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482.

2. Фонду державного майна України підготувати проект рішення Кабінету Міністрів України з метою закріплення гідротехнічних споруд за Держкомрибгоспом і Держводгоспом з урахування функціонального призначення об'єктів та завдань, покладених на ці органи державної влади.

196

п. 3.2.

Внести пропозиції Кабінетові Міністрів щодо надання відповідальним працівникам органів рибоохорони статусу державних службовців, врегулювання питань щодо повного обліку робочого часу інспекторів держрибоохорони, оплати їх праці в нічний час, вихідні та святкові дні.

Держкомрибгосп

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Виконується.

Держкомрибгоспом підготовлені всі необхідні документи щодо обґрунтування надання відповідальним працівникам органів рибоохорони статусу державних службовців для подання на розгляд Кабінетові Міністрів України. На даний час відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1036 „Деякі питання організації бюджетного процесу”, зокрема пп. І п. 5 постанови, реалізація завдання до кінця 2009 року неможлива.

Сума коштів з Державного бюджету, необхідна для реалізації протокольного доручення – від 600 тис. грн.

197

абз. 1 пункту 3.3.

Підготувати та подати Кабінетові Міністрів у встановленому порядку пропозиції щодо:

- внесення працівників внутрішніх водойм рибного господарства до Списку сезонних робіт і сезонних галузей;

Держкомрибгосп,

Мінпраці

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Виконується.

Внесення працівників внутрішніх водойм рибного господарства до Списку сезонних робіт і сезонних галузей та звільнення моряків, які працюють за кордоном понад 6 місяців на рік, від сплати податку з доходів фізичних осіб не є доцільним, про що неодноразово повідомлялося Кабінетові Міністрів України та Міністерству праці та соціальної політики України.

Дані питання зняті з контролю Першим віце-прем’єр-міністром дорученням від 15.08.2008 № 32170/108/1-08.

198

п. 3.4.

Вжити заходів щодо розблокування роботи навчального вітрильного судна „Херсонес”.

Мінагрополітики,

Держкомрибгосп,

Мінекономіки,

МЗС, ФДМ, МВС.

Мін´юст

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Виконується.

Реалізується в рамках розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

За інформацією Держкомрибгоспу, Держкомрибгосп 15.12.2008 надав всю необхідну інформацію стосовно УВС „Херсонес” для опрацювання Міністерству юстиції України, як відповідальному органу. Робота з зазначеного питання триває.

Інформація Мін’юсту.

Міністерство юстиції України як відповідальний орган у справі за позовом німецьких "Inmaris Рerestroika Sаі1іng Маritime Services GmbH” та "Windjammer Веtеiligungsgesellschaft mbН & Со.КG" до держави Україна (доручення Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2008 року № 18811/30/1-06) в додаток до листа від 26 грудня 2008 р. № 39-26/782 щодо розблокування роботи навчального вітрильного судна «Херсонес» повідомляє наступне.

Зазначене питання не відноситься до компетенції Міністерства юстиції. Як вже повідомлялось, Міністерство юстиції відповідно до Порядку здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних інвестиційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, затвердженого Указом Президента України № 581 від 25.06.2002 р., забезпечує представництво інтересів держави у справі за позовом компаній "Inmaris Рerestroika Sаі1іng Маritime Services GmbH” та "Windjammer Веtеiligungsgesellschaft mbН & Со.КG"до держави Україна, що розглядається в Міжнародному центрі з врегулювання інвестиційних спорів.

Щодо можливого укладення договору по експлуатації судна (запит Державного комітету рибного господарства України від 09 грудня 2008 р. № 1-10-5/5652) Міністерство юстиції рекомендувало Держкомрибгоспу утримуватись від укладення такого Договору до вирішення спірних питань між державою Україна та німецькими компаніями в рамках арбітражного провадження.

199

п 3.5

Розглянути пропозиції профспілки працівників рибного господарства щодо збільшення видатків для рибної галузі під час підготовки змін до Державного бюджету на 2008 рік та при формуванні Державного бюджету на 2009 рік видатків на виконання Загальнодержавної програми розвитку рибного господарства України на період до 2010 року для: будівництва рибовідтворювальних комплексів, надання кредитів морським рибним портам, будівництва суден органів рибоохорони та на заходи з фінансового лізингу суден рибопромислового флоту, капітального ремонту суден, які використовуються рибінспекцією, а також придбання нових суден.

Мінфін

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Виконується.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» за бюджетною програмою Мінагрополітики КПКВК 2804020 «Організація діяльності органів рибоохорони та рибо відтворювальних комплексів» (відповідальний виконавець – Держкомрибгосп) збільшено видатки у сумі 1746,3 тис. грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями в сумі 1508,4 тис. грн. та на оплату енергоносіїв – 237,9 тис. гривень.

Законом України від 26.12.2008 № 835 "Про Державний бюджет України на 2009 рік" передбачено фінансування рибної галузі за наступними бюджетними програмами КПКВК 2804020 "Організація діяльності органів рибоохорони та рибо відтворювальних комплексів" в сумі 96721,3 тис. грн.; КПКВК 2804070 "Відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-чорноморському басейні" - 3200,0 тис. грн.; КПКВК 2804080 "Селекція у рибному господарстві" враховано видатки державного бюджету - 3000,0 тис. грн.; КПКВК 2804090 "Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства" - 1038,7 тис. грн.

200

п. 3.6.

Визначитися щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 року № 126 „Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів” в частині розповсюдження цього механізму на рибо добувні підприємства, що займаються морським та океанічним промислами.

Мінагрополітики

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Виконується.

Підготовлені зміни до Порядку використання коштів через механізм здешевлення кредитів в частині надання можливості береговим рибопереробним підприємствам отримувати компенсацію за залученими короткостроковими кредитами, пов'язаними із закупівлею рибопродукції, тари для рибопродукції та запасних частин для ремонту техніки та обладнання за середньостроковими кредитами, пов'язаними із закупівлею обладнання для технічного переоснащення виробництва з установленням ресурсо- та енергозберігаючого устаткування, а також поширення діяльності рибницьких, рибальських та риболовецьких господарств за межі України. Проект постанови надісланий листом від 07.10.2008 № 37-21-4-10/16687 до зацікавлених міністерств та відомств для узгодження.

Проте, визначена норма не була підтримана Міністерством фінансів України.

Сума коштів, необхідна з Державного бюджету для реалізації протокольних доручень – 50 млн. грн.

201

п. 4.1.

Опрацювати спрощену процедуру передачі земель лісогосподарським підприємствам для заліснення.

Мінприроди,

Мінагрополітики,

Міноборони,

Держкомлісгосп,

Держкомзем

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Держкомзему прискорити погодження проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення процедур одержання земельних ділянок” і внесення його Кабінетові Міністрів України.

З метою спрощення процедури надання земельних ділянок Державним комітетом України із земельних ресурсів розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання земельних відносин».

Спрощення процедури передбачається шляхом скорочення та встановлення термінів на прийняття рішення щодо надання дозволу на відведення земельних ділянок у власність та користування, у тому числі, на умовах оренди, розроблення та погодження документації із землеустрою та прийняття рішення про надання земельних ділянок у власність та користування, у тому числі, на умовах оренди, а також спрощення вибору місця розташування земельних ділянок та погодження документації із землеустрою.

Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання земельних відносин» подано до Мінприроди (лист від 29.04.2009 № 4821/13/4-09) для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України.

Мінприроди листом від 30.04.2009 № 5860/11/10-09 внесено вказаний законопроект на розгляд Уряду.

Кабінетом Міністрів України 29 травня 2009 року подано до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання земельних відносин» (реєстр. № 4560 від 29.05.2009).

202

п. 4.2.

Під час формування проектів Державного бюджету визначитися щодо виділення видатків на виготовлення державних актів на землі лісогосподарського призначення, створення нових лісів та підтримку приватних землевласників зі створення лісів на землях, які не можуть використовуватися для сільськогосподарського виробництва, а також будівництва житла для працівників обласної ланки галузі.

Мінприроди,

Мінфін,

Мінекономіки,

Держкомлісгосп

не виконано

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Мінприроди провести додаткові консультації з профспілками для врахування визначеного у пункті 4.2. Протоколу завдання під час формування проекту Державного бюджету на 2010 рік.

Не виконано.

Загальна площа підпорядкованих лісів складає майже 7,5млн.га, правовстановлюючі документи виготовлені на 1,9 млн. га.

203

п. 4.3.

Прискорити розгляд Положення про державну лісову охорону та подання Кабінетові Міністрів відповідних пропозицій в установленому порядку.

Мінприроди

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

В даний час Положення про державну лісову охорону доопрацьовується Держкомлісгоспом разом з Мінприроди.

За інформацією Держкомлісгоспу, основним документом, що регламентує діяльність державної лісової охорони, яка згідно Лісового кодексу має діяти у складі центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства, його територіальних органів та підвідомчих підрозділів, є Положення про державну лісову охорону. Відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження цього Положення, незважаючи на неодноразові подання і вимоги Держкомлісгоспу та експертний висновок Мін’юсту, до цього часу Міністерством охорони навколишнього природного середовища не представлений на розгляд Уряду.

В даний час Держкомлісгосп продовжує доопрацьовувати з Мінприроди проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Положення.

204

Абз. 1, 2 пункту 4.4.

Визначитися щодо врегулювання питань:

- надання прав на пільгову пенсію трактористам-машиністам, зайнятим у лісовому господарстві та рибній галузі України;

- забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету підвищеної оплати праці працівників лісового господарства, які виконують роботи в гірській місцевості. Подати пропозиції щодо внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 № 648 „Про умови оплати праці осіб, які працюють у гірських умовах”;

Мінпраці,

Мінприроди,

Мінфін,

Держкомлісгосп,

Держрибгосп

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Мінпраці продовжити роботу з опрацювання пропозицій профспілок та провести додаткові консультації з галузевими профспілками щодо виконання заходів, визначених абзацами 1 і 2 пункту 4.4. Протоколу

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Мінпраці продовжити роботу з опрацювання пропозицій профспілок та провести додаткові консультації з галузевими профспілками щодо виконання заходів, визначених абзацами 1 і 2 пункту 4.4. Протоколу

Реалізується в рамках розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

Враховуючи те, що останнім часом здійснюються заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян (середній розмір пенсії протягом року збільшено на 51%), та зважаючи на наявність дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, на покриття якого передбачаються кошти з Державного бюджету України, Мінпраці просить зняти з контролю виконання доручення Кабінету Міністрів України на період 2008-2009 років, та повернутись до розгляду даного питання після стабілізації фінансового стану в країні (лист до Кабінету Міністрів України від 28.11.2008 №4920/0/10-08/039).

Витрати, пов'язані з виплатою пенсій трактористів-машиністів, зайнятих у лісовому господарстві, при умові надання їм права на призначення пенсії із скороченням пенсійного віку, за повідомленням Пенсійного фонду України складуть 109,5 млн. грн. Знято з контролю Першим Віце-прем’єр-міністром дорученням від 15.08.2008 № 32170/108/1-08.

Мінпраці направлено лист Профспілці працівників лісового господарства (№ 7764/0/14-09/039 від 09.07.09) з аргументованим роз'ясненням з порушеного питання.

Реалізується в рамках розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

Питання встановлення гарантій з підвищення оплати праці працівникам підприємств, які знаходяться в гірських населених пунктах, визначене законодавством (Кодексом законів про працю України, Законом України „Про статус гірських населених пунктів в Україні”) та є однаковими для всіх госпрозрахункових підприємств, в т.ч. споживчої кооперації, лісового господарства, зв’язку тощо.

Законодавством України чітко визначений механізм та джерела компенсації підприємствам, розташованим на території гірських населених пунктів, витрат на підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівникам.

Зокрема, відповідно до норм Закону України „Про оплату праці” на госпрозрахункових підприємствах, організація оплати праці здійснюється за рахунок власних коштів. Якщо ж підприємства отримують дотації з бюджету (100 %) на заробітну плату, то законодавче підвищення окладів на 25 % має буде закладене у державному фінансуванні.

205

п. 5.1.

Опрацювати питання щодо можливості збільшення обсягу поставок лісосировини на внутрішній ринок за рахунок оптимізації використання середньорічного приросту деревини.

Мінприроди,

Мінпромполітики,

Мінекономіки,

Держкомлісгосп за участю галузевих профспілок

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Реалізується в рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

За результатами зустрічі 04.03.2009 Першого заступника Голови Держкомлісгоспу України Марчука Ю.М. та директора Департаменту розвитку легкої та деревообробної промисловості Мінпромполітики України Медведєва Ю.С. з Головою профспілки лісових галузей України Сібільовим В.Д. було вирішено Держкомлісгоспу з Мінпромполітики продовжити роботу щодо оптимізації використання середньорічного приросту деревини, що у перспективі створить можливості для стабільного сировинного забезпечення та розвитку деревообробних підприємств.

За інформацією Мінприроди, питання щодо можливості збільшення обсягу поставок лісосировини на внутрішній ринок за рахунок оптимізації використання середньорічного приросту деревини є актуальним. Вікова структура лісів в останні десятиріччя зазнала позитивних змін і поступово наближається до оптимальної. Одночасно зі збільшенням стиглих та перестійних лісів здійснюється відповідно перегляд науково обґрунтованих обсягів заготівлі деревини. Так за останніми даними Держкомлісгоспу, в лісах, що знаходяться у його підпорядкуванні, використання загальної середньої зміни запасу складає 63%. Найнижчий рівень у Дніпропетровській (17%), Донецькій (28%), Луганській (41%) облуправліннях та Рескомлісі АР Крим (17%). Найвищий у Чернівецькій (90%), Кіровоградській (86%), Хмельницькій (81%), Київській (78%) Вінницькій (76%), та Житомирській (74%) областях. Відповідне збільшення використання загальної середньої зміни запасу спостерігається у лісах сфери управління інших міністерств.

Також слід зазначити, що станом на 01.01.2008, створено близько 3 тис. територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальною площею понад 1 млн. га., що в свою чергу, впливає на використання загальної середньої зміни запасу.

Висновок. Використання загальної середньої зміни запасу постійно змінюється зі зміною вікової структури лісових насаджень, та інших змін у лісовому фонді кожного лісокористувача.

За інформацією Держкомлісгоспу, вікова структура лісів, у зв'язку з перерубами у повоєнні роки для відбудови народного господарства, була порушена, але завдяки обмеженню обсягів рубок в останні десятиріччя вона поступово відновлюється.

Позитивні зміни у віковій структурі і її наближення до оптимальної спостерігається, як в цілому по Україні (стиглих і перестійних 11%), так і в Карпатському регіоні (13%), Закарпатській області (20%).

За період з 1961 року загальна площа вкритих лісовою рослинністю земель збільшилась із 7,1 млн. га до 9,5 млн. га, що на 2,4 млн. га (33,8%), а загальний запас деревини зріс на 137% (з 732,9 млн. куб. м до 1736 млн. куб. м.)

Обсяги заготівлі деревини є науково обґрунтованими, визначаються станом насаджень і встановлюються та затверджуються з урахуванням вимог Лісового кодексу України. На сьогодні вони складають близько 90 відсотків розрахункової лісосіки, яка забезпечує екологічно збалансоване лісокористування.

Враховуючи накопичення запасів стиглих і перестійних насаджень, в найближчі роки об’єктивним є збільшення норми заготівлі деревини в лісах України на 10 – 15%, або більше як 1 млн. куб. м.

206

п. 5.5.

Внести пропозиції стосовно дотримання порядку та норм забезпечення молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами працюючих у шкідливих виробничих умовах деревообробних підприємств незалежно від концентрації в повітрі робочої зони шкідливих речовин та тривалості їх дії.

МОЗ,

Мінпраці,

Мінфін,

ДПА,

Мінпромполітики,

за участю галузевих профспілок

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Реалізується в рамках розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

Міністерство розробило проект наказу МОЗ України “Про затвердження Порядку безоплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці” (далі –Порядок), який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства. Зазначений документ розглядався на робочих нарадах за участю представників зацікавлених міністерств, профспілок України, Федерації роботодавців України.

Незважаючи на те, що документ вже розглядався міністерствами, Міністерство отримало нові пропозиції до Порядку. Запропоновано затвердити Порядок спільним наказом МОЗ та Мінпраці.

Міністерством підготовлено порівняльну таблицю та проект спільного наказу МОЗ та Мінпраці. Основним неузгодженим питанням між Мінпраці, роботодавцями та Федерацією профспілок України залишається саме порядок безоплатного призначення молока (за наявності або перевищення граничнодопустимої концентрації хімічних речовин на робочому місці). Виходячи з того, що молоко видається, як профілактичний захід, Міністерство вважає, що сам факт роботи з шкідливими речовинами є підставою для безоплатної видачі молока. Вирішення цього питання знаходиться за межами компетенції Міністерства і потребує взаємопорозуміння між роботодавцями, Мінпраці та профспілками.

Міністерство праці та соціальної політики України листом від 30.04.09 №4915/0/14-09/010 погодило остаточну редакцію спільного наказу та запропонувало розглянути неузгоджені питання на засіданні постійно діючої тристоронньої робочої групи з реформування законодавства щодо умов праці, яка найближчим часом буде утворена в Мінпраці.

207

п. 5.6.

Розглянути звернення профспілки працівників лісових галузей щодо правомірності прийняття Закарпатською облдержадміністрацією рішення про передачу до комунальної власності майна „Музей лісу і сплаву на Чорній річці”, що перебуває на балансі Національного природного парку „Синєвир” та вжити необхідних заходів.

Мінприроди,

Мінекономіки,

ФДМУ

(дорученням Кабінету Міністрів України від 02.10.2008

№ 32170/130/1-08 виконання пункту покладено на Мінприроди)

в стадії розгляду

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Мінприроди, Мін’юсту, ФДМУ разом з профспілками провести додаткові консультації щодо можливих шляхів вирішення питання, передбаченого пунктом 5.6. Протоколу

Реалізується в рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

За результатами зустрічі 04.03.2009 Першого заступника Голови Держкомлісгоспу України Марчука Ю.М. та директора Департаменту розвитку легкої та деревообробної промисловості Мінпромполітики України Медведєва Ю.С. з Головою профспілки лісових галузей України Сібільовим В.Д. винесено рішення, що зазначене питання не вирішено.:

За повідомленням Мінприроди (лист від 11.08.2008 № 1054/28/10-08), відповідні документи подані для проведення державної реєстрації об’єкта, але питання не вирішено. На даний час НПП „Синєвир” матеріали на державну реєстрацію не отримав. Не дивлячись на повторне доручення Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 і Першого віце-прем’єр-міністра О.Турчинова Мінприроди (Філіпчуку Г.Г.) по п. 5.6 протоколу Кабінету Міністрів України, всупереч Конституції і Законів України, унікальний і єдиний у Європі „Музей лісу і сплаву на Чорній річці” і ще деякі споруди 12.03.2008 рішенням п’ятнадцятої сесії V скликання Закарпатської облради переданий у комунальну власність. Мінприроди звернувся до Генеральної прокуратури з проханням вжити заходів щодо недопущення порушення вимог природоохоронного законодавства при врегулюванні питання відчуження державного майна на території Національного природного парку „Синє вир”, але дерибан споруд та землі, яка знаходиться в НПП „Синєвир”, продовжується.

Дорученнями Кабінету Міністрів України від 21.08.2008 № 32170/112-08, від 02.10.2008 № 32170/130/1-08 до листа Мінекономіки від 18.07.2008 № 71-20/3650-04 Мінприроди та Закарпатській облдержадміністрації доручено забезпечити державну реєстрацію об’єктів нерухомості та земельних ділянок Національного природного парку “Синевир”.

Подальше забезпечення правового захисту нерухомого майна Музею лісу і сплаву на Чорній Річці згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 02.10.2008 № 32170/130/1-08 покладено на Мінприроди.

За інформацією Мінприроди, питання щодо правомірності прийняття Закарпатською обласною державною адміністрацією рішення про передачу до комунальної власності нерухомого майна – „Музею лісу і сплаву” на річці Чорній залишається не вирішеним.

Закарпатська обласна рада повідомила, що „Музей лісу і сплаву”, як об’єкт нерухомого майна, зареєстровано за Закарпатською обласною радою, а питання щодо оформлення національним природним парком „Синєвир” акта на право постійного користування земельними ділянками під об’єктом нерухомого майна – „Музею лісу і сплаву”, не входить до компетенції обласної державної адміністрації.

Незважаючи на вжиті Мінприроди заходи щодо оформлення національним природним парком „Синєвир” права державної власності на нерухоме майно та земельні ділянки, у зв’язку з позицією, зайнятою Закарпатською обласною державною адміністрацією, доручення Кабінету Міністрів України від 21.08.2008 № 32170/112/1-08 не виконано.

208

п. 6.3.

Вирішити питання щодо проведення відповідно до вимог статті 16 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” обов'язкової санітарно-епідеміологічної експертизи імпортованих в Україну товарів (одяг, інші вироби), що були у використанні („секонд хенд”) та визначення єдиного пункту пропуску через державний кордон для проведення санітарного контролю та дезінфекції цих товарів.

МОЗ,

Держмитслужба

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

На виконання вимог Закону України "Про ратифікацію Протоколу вступу України до світової організації торгівлі", пункту 8 Плану першочергових заходів щодо виконання зобов’язань України в рамках членства у СОТ, затвердженого розпорядженням КМУвід 17.12.2008 р. №1570-р Міністерством підготовлено постанову Першого заступника головного державного санітарного лікаря України від 26 грудня 2008 року №25 "Про організацію державного санітарно-епідеміологічного нагляду щодо об'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗД", якою затверджено перелік об'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД, що не потребують проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Товари (одяг, взуття), що були у використанні за кодом УКТЗЕД 6309000000 вилучені з цього переліку і з 2009 року підлягають державній санітарно-епідеміологічній експертизі.

На сьогодні, власник вантажу вживаних речей повинен забезпечувати їх дезінфекцію та гарантувати відсутність у них збудників та переносників інфекційних і паразитарних хвороб. У супровідних документах, сертифікаті дезінфекції зазначаються засоби і режими, що були застосовані для обробки цих речей. В разі відсутності у супровідній документації сертифікату, або документу в якому вказуються методи, засоби та режими дезінфекції такі товари підлягають камерній дезінфекції на санітарно-епідеміологічних станціях відповідних адміністративних територій.

209

п. 6.4.

Опрацювати питання щодо фінансування виплати пільгових пенсій ткачам за рахунок коштів державного бюджету.

Мінпраці,

Мінфін,

Мінекономіки,

Пенсійний фонд

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Реалізується в рамках розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

Працівниці текстильного виробництва мають право на пільгове обчислення пенсії відповідно до пункту „є” ст. 13 Закону України „Про пенсійне забезпечення”. За умови наявності стажу роботи в зазначеній галузі не менше 20 років, жінки мають право виходу на пенсію після досягнення 50 років.

До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні пенсійні фонди зберігається порядок покриття витрат на виплату і доставку пенсії за рахунок коштів підприємств.

Підприємства та організації з коштів, призначених на оплату праці, вносять до Пенсійного фонду плату, що покриває фактичні витрати на виплату і доставку пенсій особам, які отримують пільгову пенсію до набуття ними права на пенсію за віком відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Підприємства галузі піднімають питання, що через скрутне фінансове становище не мають коштів на покриття витрат на виплату і доставку пільгових пенсій.

На думку Міністерства економіки питання фінансування виплати пільгових пенсій за рахунок коштів державного бюджету має розглядатися комплексно, з урахуванням всіх категорій осіб, яким призначається пенсія відповідно пунктів „б-з” ст. 13 Закону України „Про пенсійне забезпечення”.

За повідомленням Пенсійного фонду України дане питання стосується 1 403 осіб, на його реалізацію необхідно 7,2 млн. грн.

Водночас, Міністерство фінансів України не підтримує пропозицію звільнення окремих платників від необхідності відшкодовування витрат по виплаті пільгових пенсій, оскільки це призведе до зменшення доходів Пенсійного фонду.

Крім того, на його думку, запровадження порядку пенсійного забезпечення для окремих працівників, відмінного від загальновстановленого, призведе до виникнення правових неузгодженостей між нормами законодавства щодо пенсійного забезпечення окремих громадян в залежності від галузей економіки.

Зазначену інформацію Кабінетом Міністрів України взято до відома (доручення КМУ від 28.08.2008 № 32170/118/1-08). Мінпраці поінформовано відповідні галузеві профспілки (лист від 24.09.08 № 10119/0/14-08/039).

210

п. 6.5.

Опрацювати та подати на розгляд Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо внесення змін до Закону України „Про податок на додану власність” стосовно встановлення нульової ставки ПДВ на технологічне та енергетичне обладнання і запасні частини до нього, ввезені на митну територію України для потреб власного виробництва, а також передачі їх до статутного фонду підприємств для здійснення технічного переоснащення виробництва.

Мінекономіки,

Мінпромпілітики,

Мінфін,

ДПА

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Мінекономіки разом із Мінпромполітики, Мінфіном та ДПА було опрацьовано питання стосовно встановлення нульової ставки ПДВ на технологічне та енергетичне обладнання і запасні частини до нього, ввезені на митну територію України для потреб власного виробництва, а також передачі їх до статутного фонду підприємств для здійснення технічного переоснащення виробництва. Пропозиції було надано Кабінету Міністрів України листом від 28.07.2008 № 51-20/3818-04.

Зазначене питання доопрацьовувалось заінтересованими центральними органами виконавчої влади згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 08.08.2008 № 32170/103/1-08, відповідальним виконавцем якого визначено Мінфін.

На виконання зазначеного доручення Кабінету Міністрів України Мінекономіки надало свою позицію з порушеного питання Мінфіну (лист від 03.09.2008 № 51-24/662).

Мінфін як перший виконавець доручення Кабінету Міністрів України від 08.08.2008 № 32170/103/1-08 направив Кабінету Міністрів України листом від 05.09.2008 № 31-20020-3-8/5921 висновки щодо шляхів вирішення питання сплати ПДВ при ввезенні обладнання для переоснащення виробництва, які погоджено Кабінетом Міністрів України.

Вважаємо, що зазначений пункт в межах компетенції Мінекономіки виконано та може бути знятий з контролю.

211

п. 6.6.

Подати пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою обмеження використання суб’єктами господарювання спрощеної системи оподаткування при імпорті товарів легкої промисловості та оптовій і роздрібній торгівлі ними.

Мінекономіки,

Мінпромпілітики,

ДПА

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Виконано.

Листом Мінекономіки від 16.07.08 № 52-21/3596-04 Кабінет Міністрів України поінформовано щодо результату опрацювання цього питання. Зокрема, у листі було зазначено, що чинний механізм оподаткування суб’єктів господарювання за спрощеною системою потребує вдосконалення. Однак, вирішення зазначеного питання можливо лише шляхом прийняття відповідного Закону України, замість Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”.

Листом Мінфіну від 20.08.08 р. № 31-20100-3-8/5639 Кабінет Міністрів поінформовано про те, що відповідно до ст. ІІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947) внутрішні податки й інші внутрішні збори та закони, правила та вимоги, які стосуються внутрішнього продажу, пропозиції до продажу, купівлі, транспортування, розподілу чи використання товарів, а також правила внутрішнього кількісного регулювання, які встановлюють вимоги щодо змішування, переробки чи використання товарів у певних кількостях чи пропорціях, не повинні застосовуватись до імпортованих чи вітчизняних товарів таким чином, щоб створювати захист для вітчизняного виробництва.

Крім того, Кабінетом Міністрів розглянуто та надано висновок (лист від 3 квітня 2009 р. № 6881/0/2-09) Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики щодо підтримки в цілому проекту Закону України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва", ініційованого народними депутатами України Сенченком А.В. та Веліжанським С.К. (реєстраційний номер 4112).

212

п. 6.7.

Привести у відповідність із законодавством порядок сплати ПДВ при ввезені товарів на митну територію України шляхом видачі податкових векселів.

Мінекономіки,

Держмитслужба,

ДПА

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Мінекономіки разом із Держмитслужбою та ДПА опрацювало питання приведення у відповідність із законодавством порядку сплати ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України шляхом видачі податкових векселів та надало узгоджену позицію Кабінету Міністрів України листом від 21.07.2008 № 51-20/3695-04, яку було погоджено (доручення Кабінету Міністрів України від 29.07.2008 № 32170/90/1-08).

213

п. 6.8.

Запровадити державний ринковий нагляд за якістю та безпечністю продукції, що реалізується на внутрішньому ринку. При цьому передбачити вимогу встановлення заборони на реалізацію продукції, яка не підтверджена сертифікатом відповідності технічним регламентам.

Прискорити гармонізацію нормативно-технічної документації з вимогами законодавства ЄС із залученням до цієї роботи асоціацій національних товаровиробників.

Мінекономіки,

Держспоживстандарт,

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Виконується.

Мінекономіки спільно з Держспоживстандартом здійснювали супроводження в комітетах Верховної Ради України проекту Закону України "Про ринковий нагляд" (реєстрац. № 1365), унесений на розгляд Верховної Ради України Президентом України 16.01.2008.

Зазначений законопроект спрямовано на посилення ефективності механізму захисту прав споживачів, підвищення безпечності продукції, зменшення втручання контролюючих органів у виробничу діяльність, підвищення відповідальності виробника, постачальника та продавця продукції за виготовлення та реалізацію небезпечної продукції, усунення дублювання функцій між контролюючими органами, забезпечення балансу у відносинах між контролюючими органами та суб’єктами господарювання шляхом чіткого визначення підстав та об’єктів нагляду, а також процедур здійснення ринкового нагляду, гармонізованих з європейськими.

Одночасно інформуємо, що станом на 10.02.2009 постановами Кабінету Міністрів України затверджено 18 технічних регламентів, якими будуть упроваджуватися європейські принципи оцінювання відповідності продукції з урахуванням ступеня їх ризику для споживачів. Зокрема, у 2009 році передбачено введення в дію 5 технічних регламентів, розроблених на основі Європейських директив Нового підходу, а саме: щодо засобів індивідуального захисту; безпеки іграшок; споживання електроенергії холодильними приладами; котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі; приладів, що працюють на газоподібному паливі.

Упровадження в законодавство України правил і вимог законодавства ЄС щодо продукції створить умови для виготовлення національними виробниками більш безпечних і конкурентоспроможних товарів, сприятиме взаємному визнанню результатів робіт з оцінки відповідності, гарантуватиме підвищення захисту прав споживачів.

Планом національної стандартизації на 2009 рік передбачено розроблення 1223 нормативних документів, гармонізованих з міжнародними і європейськими.

За інформацією Держспоживстандарту станом на 10.02.2009 прийнято 5572 гармонізованих національних стандарти, у тому числі у 2008 році – 1052 і в 2009 - 1.

Відповідно до рішень Президента та Уряду у 2009 р. передбачається прийняття не менше 1500 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими.

Згідно з законами України "Про стандартизацію", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" розробку стандартів здійснюють технічні комітети, які формуються з урахуванням принципу представництва всіх заінтересованих сторін. До роботи в технічних комітетах стандартизації залучаються на добровільних засадах уповноважені представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та їх об’єднань, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), товариств (спілок) споживачів, відповідних громадських організацій, провідні науковці і фахівці.

На сьогодні в Україні створено з дотриманням встановлених законодавством вимог 152 технічні комітети стандартизації.

214

п. 6.9.

Опрацювати в установленому порядку зміни до Закону України „Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 22.01.2001 з метою оплати тимчасової втрати працездатності за рахунок фонду соціального страхування в повному обсязі.

Мінпраці

в стані виконання

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Виконано.

Реалізується в рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

Інформація з опрацювання цього питання направлено Кабінету Міністрів України від 31.03.2009 №980/0/10-09/18 (копія додається).

Пропонуємо даний пункт зняти з розгляду, оскільки здійснення оплати листків тимчасової непрацездатності з першого дня за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності призведе до збільшення навантаження на фонд оплати праці, що в період фінансово-економічної кризи є неможливим.

215

п. 7.3.

Опрацювати питання щодо можливості надання представникам профспілок окремих повноважень державного нагляду за охороною праці та промисловою безпекою.

Держгірпромнагляд,

Мінпромполітики,

Мінрегіонбуд,

Мін’юст,

за участю відповідних всеукраїнських профспілок та ФПУ

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 16.06.2009)

Виконується.

У вересні 2008 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці, згідно з яким стаття 40 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності та праці» та стаття 41 Закону України «Про охорону праці» доповнено наступним абзацом: «Надати право технічній інспекції профспілок галузевого рівня, що здійснює контроль за дотриманням умов праці та техніки безпеки працівників, зазначених у статті 1 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці», зупиняти ведення робіт на підприємстві у разі грубих порушень правил техніки безпеки та охорони праці».

Крім того, Держгірпромнагляд надіслав до Кабінету Міністрів України листа від 15.09.2008 № 01/02-13.2-1/7982 щодо можливості надання права технічним інспекціям праці профспілок зупиняти ведення робіт на підприємствах усіх галузей, у разі грубих порушень правил промислової безпеки та охорони праці, а також розширити повноваження профспілок у сфері громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

Комітетом опрацьовується законопроект щодо внесення змін і доповнень до Закону України «Про охорону праці», де також передбачено розширення відповідних повноважень профспілок.

Протокол зустрічі Першого віце-прем'єр-міністра України О. В. Турчинова з керівниками міжгалузевих територіальних профспілкових об'єднань - членських організацій Федерації профспілок України від 25.11.2008

216

п.1

Активізувати роботу у комітетах Верховної Ради з розгляду та прийняття законопроекту щодо запровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування у складі соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на базі відповідного страхового Фонду.

Мінпраці,

МОЗ,

Мінфін,

Мінекономіки

разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади

не виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 19.05.2009)

Виконується.

Реалізується в рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

Мінпраці неодноразово надавало інформацію МОЗ, Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці щодо підтримки рішення цього Комітету про прийняття за основу законопроектів № 1040 та № 1040-2 (модель запровадження загальнообов`язкового державного соціального медичного страхування як одного з видів соціального страхування на базі вже існуючого Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності), які через політичну ситуацію не виносилися на засідання Верховної Ради України.

Останній лист щодо підтримки зазначеної моделі запровадження медичного страхування направлено до Комітету Верховної Ради України листом від 17.07.2009 № 2394/0/10-09/18 (разом з пропозиціями щодо відхилення проекту Закону України "Про фінансування охорони здоров’я та обов’язкове соціальне медичне страхування в Україні", внесений народними депутатами України Т.Д.Бахтеєвою, Р.М.Сорочинською-Кириленко, В.І.Коновалюком, І.Ф.Шаровим та іншими (реєстр. № 4744 від 30.06.2009 р.).

Зазначену роботу буде продовжено з початком чергової сесії Верховної Ради України у вересні 2009 року.

217

п.2

Внести до 15 грудня ц.р. пропозиції щодо затвердження оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для визначення прожиткового мінімуму

Мінекономіки,

Мінпраці,

Мінфін

не виконано

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 19.05.2009)

Мінекономіки згідно з Генеральною угодою надіслати у семиденний строк ФПУ проект пропозицій з оновлення наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для визначення прожиткового мінімуму для проведення відповідної експертизи.

Виконується.

Реалізується в рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

Мінекономіки опрацювало пропозиції заінтересованих центральних органів виконавчої влади щодо актуалізації наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для визначення прожиткового мінімуму (далі-набори) та листом від 05.03.09 № 3401-24/127 надіслано їх на попередню експертизу МОН, МОЗ та Держкомстату.

Мінфін повідомив, опрацює оновлені набори після подання розрахунків вартісної величини прожиткового мінімуму.

Листом від 05.03.09 № 3401-24/151 Мінекономіки звернулося до Мінпраці з проханням надати розрахунки розмірів прожиткового мінімуму, здійснені на базі нових наборів, для подальшого представлення їх Мінфіну.

Після опрацювання Мінфіном оновлених наборів, Мінекономіки надішле їх членам експертної комісії для проведення науково-громадської експертизи в установленому порядку.

219

п.3

Забезпечити щомісячне інформування сторін соціального діалогу про фактичний розмір прожиткового мінімуму відповідно до вимог законодавства в цілому по Україні та по регіонам.

Мінпраці

не виконано

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 19.05.2009)

Мінпраці забезпечити виконання п. 3 Протоколу та Генеральної угоди щодо надання Федерації профспілок щомісяця письмової інформації про фактичний розмір прожиткового мінімуму.

Дані щодо фактичного прожиткового мінімуму щомісячно публікуються на офіційному веб-сайті Мінпраці України в рубриці „Моніторинг” (http://www.mlsp.gov.ua).

342

п.4

Опрацювати питання щодо посилення державного регулювання роздрібних цін на природний газ для населення та забезпечити безумовне дотримання принципів соціального діалогу із профспілками та зобов'язань Уряду відповідно Генеральної угоди на 2008-2009 роки.

НКРЕ,

Мінпаливенерго,

Мінпраці,

Мінекономіки

не виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 19.05.2009)

Виконується.

За інформацією НКРЕ відповідно до пункту 8 Додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)" НКРЕ встановлює роздрібні ціни на природний газ для потреб населення.

Рішення про зміну діючих тарифів на газ, згідно з п. 4.9 Плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008 - 2009 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 № 1250, НКРЕ повинно погоджувати із Стороною профспілок починаючи з другого півріччя 2009 року.

Разом з тим, на виконання вимог пункту 4.9 Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008 - 2009 роки НКРЕ при перегляді роздрібних цін на природній газ для населення:

- протягом червня-липня 2008 року було проведено ряд зустрічей, нарад та консультацій з уповноваженими представниками Спільного представницького органу профспілок України за результатами яких Першим заступником Спільного представницького органу профспілок України Г.В. Осовим 21.07.2008 було підписано аркуш погодження проекту постанови НКРЕ „Про затвердження роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення”, які діяли з 01.09.2008 р. до 30.11.2008 року.

- протягом жовтня – листопада 2008 року з метою вжиття вичерпних заходів щодо виконання Рішення РНБО уведеного у дію Указом Президента України від 03.10.2008 №905/2008, було проведено обговорення рівнів роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, за результатами яких НКТЕ на відкритому засіданні прийнято рішення щодо затвердження роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, які діють з 01.12.2008 до теперішнього часу (постанова НКРЕ від 25.10.2008 № 1239 зареєстрована в Мін’юсті 10.11.2008 за № 1088/15779).

Таким чином, при затвердженні роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, НКРЕ здійснює всі можливі заходи щодо забезпечення соціального діалогу з урахуванням вимог Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008 - 2009 роки, Указу Президента України „про Концепцію вдосконалення державного регулювання природних монополій від 27.09.07 № 921/2007 та інших актів законодавства.

220

п.6

Вжити вичерпних заходів для погашення заборгованості по заробітній платі працівникам заводів Тернопільського обласного державного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, працівникам Ганопільського та Маніковецького спиртозаводів Хмельницької області, радгоспу «Виноградівський», Солотвинського сольового рудника Закарпатської області.

Мінагрополітики

разом з Тернопільською, Хмельницькою, Закарпатською облдержадміністраціями

виконано частково

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 19.05.2009)

Мінпромполітики вжити додаткових заходів для поліпшення роботи державних підприємств промисловості, зокрема у Запорізькій області з метою недопущення виникнення гострих трудових конфліктів на підприємствах, насамперед оборонного і хімічного комплексів.

Взяти до відома, що ФПУ звернеться до Кабінету Міністрів України стосовно вжиття систематичних заходів для забезпечення нормалізації роботи державних підприємств спиртової та лікеро-горілчаної промисловості країни в цілому і прискореного погашення заборгованості із заробітної плати працівникам зазначених підприємств.

Виконується .

Реалізується в рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 274-р.

Мінагрополітики проводить системну організаційну роботу щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам державних підприємств, що належать до сфери управління міністерства.

За інформацією Тернопільського обласного державного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості станом на 25.05.2009 заборгованість із виплати заробітної плати ДП "Ковалівський лікеро-горілчаний завод", ДП "Зарубинський спиртовий завод" та ДП "Бучацький мальтозний завод" ліквідована.

Протягом квітня ц.р. погасив заборгованість ДП "Маниковецький спиртовий завод".

На ДП "Ковалівський спиртовий завод" заборгованість із виплати заробітної плати становить 346,6 тис. гривень.

Для погашення заборгованості з виплати заробітної плати шляхом відшкодування податку на додану вартість 26.03.2009 відкрито рахунок в органах Держказначейства. Підтверджено органами ДПА 132,4 тис. гривень. Очікується надходження коштів.

Опрацьовується питання відновлення поставок спирту до Туркменістану.

Передбачається до 01.06.2009 р. погасити заборгованість в сумі 132,4 тис. гривень.

На ДП "Ганнопільський спиртовий завод" заборгованість з виплати заробітної плати становить 1127,1 тис. гривень. Підприємство не працює з квітня 2007 року.

17.10.2006 р. порушено провадження в справі про банкрутство.

Погашення заборгованості відбуватиметься за рахунок реалізації майна.

27 травня 2009 року буде проведено конкурсну Комісію на заміщення вакантної посади директора ДП "Ганнопільський спиртовий завод".

Опрацьовується питання організації виробництва спирту-сирцю для виробництва біоетанолу.

Враховуючи ситуацію, що склалася на ДП "Солотвинський солерудник", та з метою запобігання напруженості в трудовому колективі та відновлення лікувального процесу Українською та обласною алергологічними лікарнями Мінагрополітики підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду на консервацію шахти № 9 ДП „Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" та направлено заінтересованим міністерствам та відомствам на погодження.

Цей Порядок визначає механізм використання коштів Стабілізаційного фонду на консервацію шахти № 9 ДП "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області, який розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. № 463 "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів та підтримки окремих проектів в агропромисловому комплексі".

Порядок використання у 2009 коштів Стабілізаційного фонду на консервацію шахти № 9 ДП "Солотвинський солерудник" розроблений з метою надання і використання коштів Стабілізаційного фонду ДП "Солотвинський солерудник" в обсязі 35 млн. грн., які будуть спрямовані на проведення робіт, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документацією, та погашення заборгованості із заробітної плати працюючим та за гірничорятувальне обслуговування.

З метою погашення заборгованості до бюджету та з виплати заробітної плати ДП "Виноградівський" Мінагрополітики листом від 24.07.2008 р. № 37-11-3-15/12138 надало підприємству дозвіл на реалізацію адмінбудинку в с. Букове. Аукціон з реалізації вищеназваного будинку проведений у жовтні 2008 року. За результатами торгів на аукціоні адмінбудинок було придбано відділом освіти райдержадміністрації. Виплата коштів за придбаний будинок здійснюється згідно графіка реструктуризації платежів.

Станом на 25.05.2009 р. заборгованість із виплати заробітної плати становить 57,5 тис. грн.., яку планується погасити в червні цього року за рахунок здійснення господарської діяльності, а саме реалізації сільськогосподарської продукції.

Разом з тим, згідно з Переліком державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, що підлягають підготовці до продажу в 2009 році, затвердженого додатком 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1517 "Про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, що підлягають підготовці до продажу в 2009 році", радгосп-завод "Виноградівський" включений до зазначеного переліку.

221

п.7

Прискорити розгляд питання щодо відкриття міжнародного пункту пропуску у комунальному підприємству "Аеропорт - Черкаси".

Мінтрансзв'язку,

Мінфін,

Держмитслужба

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 19.05.2009)

Виконується.

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України ”Про відкриття пункту пропуску через державний кордон в аеропорту Черкаси” було погоджено із заінтересованими органами виконавчої влади та повторно подано на розгляд Кабінету Міністрів України листом Мінтрансзв´язку від 30.04.2009 № 4472/03/10-09.

За інформацією Черкаської ОДА, обласною державною адміністрацією проводиться робота щодо відновлення діяльності комунального підприємства «Аеропорт Черкаси», на якому накопичилися борги із виплати заробітної плати за період з 1998 по 2005 роки у сумі 793 тис. грн.

На засіданні уряду, у травні 2009 року, було ухвалено рішення про надання статусу міжнародного аеропорту КП «Аеропорт Черкаси”.

222

п.8

Поінформувати сторони соціального діалогу щодо розв'язання проблемних питань, пов'язаних із виділенням коштів та завершенням робіт із будівництва Черкаської обласної дитячої лікарні.

Черкаська облдержадміністрація,

Мінфін,

МОЗ

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 19.05.2009)

Виконується.

За інформацією Черкаської облдержадміністрації, будівництво Черкаської обласної дитячої лікарні було розпочато у 1991 році. Але, на жаль, будівництво цього вкрай важливого об'єкту для області майже призупинено з причин недофінансування з державного бюджету.

У 2007 році із обласного бюджету на будівництво дитячої обласної лікарні було виділено 4758 тис. грн. за рахунок субвенції на виконання інвестиційних проектів та заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам.

Крім того, за рахунок власних надходжень бюджету розвитку обласного бюджету виділено на співфінансування зазначеного об'єкту 1189,5 тис. грн. Таким чином, на будівництво обласної дитячої лікарні у 2007 році спрямовано 5947,5 тис. грн.

Незважаючи на неодноразові доручення Президента України та доручення Уряду у 2007 та 2008 роках цільової субвенції з державного бюджету область не отримала.

На Черкащині підтримана ініціатива зборів адміністративно-господарського активу області щодо залучення доброчинних коштів і перерахування одноденної заробітної плати працівниками усіх галузей економіки та державних установ на будівництво і обладнання обласної дитячої лікарні. До створеного фонду надійшло 1451,9 тис. грн.

На цей час рівень будівельної готовності поліклініки становить 95%, неонатального центру - 70, головного корпусу - 40, аеротерапії з адміністративним корпусом - 50, котельні - 100.

223

п.9

Розглянути питання щодо спрощення процедури надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в разі необхідності надати відповідні пропозиції.

Мінпраці,

Мінекономіки,

Мінфін,

Мінжитлокомунгосп

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 19.05.2009)

Виконується.

Зважаючи на необхідність вжиття заходів для вирішення задач соціального захисту населення в умовах розгортання світової фінансово-економічної кризи, Міністерством праці та соціальної політики підготовлено постанову Кабінету Міністрів України від 20.12.2008 № 1084 „Деякі питання визначення сукупного доходу сім’ї для окремих видів соціальної допомоги”, нормами якої змінено порядок обчислення сукупного доходу для сімей безробітних. Застосування нового порядку обчислення сукупного доходу сім’ї дозволить забезпечити державну підтримку малозабезпеченим сім’ям для оплати житлово-комунальних послуг у вигляді житлових субсидій вже у перші місяці після втрати членами сім’ї роботи внаслідок фінансової кризи.

Зазначене Урядове рішення погоджено Мінфіном, Мінекономіки та підтримано в цілому Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення переговорів, укладення Генеральної угоди на 2008 – 2009 роки, здійснення контролю і забезпечення її виконання (лист від 15.12.2008 № 322-СПО).

Одночасно повідомляємо, що Мінпраці продовжить роботу щодо вдосконалення механізму надання населенню житлових субсидій з урахуванням сучасних умов та змін до законодавства.

224

п.10

Розглянути звернення Федерації профспілок України щодо неправомірної діяльності Національного форуму профспілок України, її відповідності заявленим статутним цілям та вжити заходів передбачених чинним законодавством.

Мін'юст

не виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 19.05.2009)

Взяти до відома, що Федерація профспілок України вважає формальним підхід Мін’юсту до виконання завдання, визначеного зазначеним пунктом протоколу, що призвело до погіршення ситуації внаслідок незаконного втручання Національного форуму профспілок у діяльність організацій Федерації профспілок України та необхідності захисту їх інтересів у судових органах.

Виконано.

Міністерством юстиції було розглянуто звернення Федерації професійних спілок України щодо неправомірних, на думку заявника дій Національного форуму профспілок України. Про результати розгляду було поінформовано ФПУ та Кабінет Міністрів України листом від 29.12.2008 № 11511/11652-0-4-08-32.

Позиція Міністерства юстиції базувалась виключно на аналізі фактів, які були наведені в листах Федерації професійних спілок України до Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції.

Вирішення порушених у зверненнях Федерації професійних спілок України питань належить до компетенції правоохоронних органів та суду.

Згідно із статтею 12 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" професійні спілки, їх об'єднання у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.

Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з'їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.

Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань.

Частиною третьою статті 18 цього Закону встановлено, що діяльність профспілок, їх об'єднань, яка порушує Конституцію України та закони України може бути заборонена лише за рішенням місцевого суду, а профспілок зі статусом всеукраїнських і республіканських та об'єднань профспілок з відповідним статусом - лише за рішенням Верховного Суду України.

Не допускається примусовий розпуск, припинення, а також заборона діяльності профспілок, їх об'єднань за рішенням будь-яких інших органів.

Враховуючи наведене, факти, викладені в листах Федерації професійних спілок України не дають Міністерству юстиції повноважень звертатись до суду з приводу заборони діяльності Національного форуму профспілок України.

Таким чином, пункт 10 Протоколу зустрічі Першого віце-прем'єр-міністра України О.В. Турчинова з представниками міжгалузевих територіальних профспілкових об'єднань - членських організацій Федерації професійних спілок України на даний момент є виконаним.

Заступником Міністра юстиції України Богашевою Н.В. було проведено консультації із заступником Голови Федерації професійних спілок України Осовим Г.В. та керівником юридичного департаменту Федерації щодо питання виконання пункту 10 вищезазначеного Протоколу. Однак рішень по суті не приймалось.

У зв'язку з цим, Мін'юстом направлено лист на адресу Федерації професійних спілок України, з проханням визначитись щодо дати проведення консультацій з метою узгодження оцінки виконання пункту 10 Протоколу зустрічі Першого віце-прем'єр-міністра України О.В. Турчинова з представниками міжгалузевих територіальних профспілкових об'єднань членських організацій Федерації професійних спілок України.

225

п.11

Вжити дієвих заходів щодо сприяння розвитку конкуренції та запобігання монополізму у сферах телекомунікацій, телебачення, усунення порушень, зокрема стосовно формування цін на пакет соціальних послуг ЗАТ „Воля-кабель".

Антимонопольний комітет

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 19.05.2009)

Взяти до відома, що Федерація профспілок України звернеться до Кабінету Міністрів України стосовно прискорення розгляду пропозицій Антимонопольного комітету про державне регулювання розміру абонентської плати за користування універсальною програмною послугою, подані Урядом згідно із зазначеним пунктом Протоколу.

Виконується.

На виконання зазначеного пункту Антимонопольний комітет України надіслав Першому віце-прем'єр-міністру України Турчинові О.В. пропозиції стосовно заходів, які необхідно вжити для реалізації норм Закону України «Про телебачення та радіомовлення», щодо державного регулювання розміру абонентної плати за користування універсальною програмною послугою.

До зазначеного листа Комітету від 30.12.2008 року № 36-08.4/02-9579 Перший віце-прем'єр-міністр України надав доручення від 17.01. 2009 № 446/1/1-09 щодо опрацювання механізму запровадження державного регулювання розміру абонентної плати за універсальну програмну послугу та внесення узгоджених пропозицій. Комітетом була проведена нарада за участю представників Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії з питань регулювання зв'язку України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, про результати якої було повідомлено листом від 16.02. 2009 № 36-08.4/02-1210 Першого віце-прем'єр-міністра України Турчинові О.В.

До листа Комітету від 16.02.2009 № 36-08.4/02-1210 Першим віце-прем'єр міністром було надано доручення від 20.02.2009 № 446/4/1-09 Держкомтелерадіо, НКРЗ, Антимонопольному комітету, Мін'юсту 09 від 20 разом з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення підготувати та в установленому порядку подати до Кабінету Міністрів проекти нормативно-правових актів щодо внесення відповідних змін до законодавства. На виконання зазначеного доручення Комітетом до Держкомтелерадіо надіслано лист Комітету від 4.03.2009 № 36-08.1/02-1821.

З метою здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, керуючись частиною третьою ст. 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", Комітет надав ЗАТ "Воля-кабель" рекомендації від 09.09.2008 № 18-рк вжити заходів щодо відстрочення кінцевого терміну поступового переходу ЗАТ "Воля-кабель" на розповсюдження телепрограм у цифровий спосіб не менше ніж на один квартал, звернувшись з відповідною заявою до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада).

Водночас, Комітетом був направлений лист від 11.09.2008 № 36-29.3/02-6313 до Національної ради з пропозицією розглянути питання щодо подовження терміну завершення поступового переходу ЗАТ "Воля-кабель" з аналогового способу розповсюдження програм на цифровий, визначеного у рішенні Національної ради від 03.10.2007 № 1269, та вжити заходів щодо забезпечення споживачів ЗАТ "Воля-кабель" можливістю вибирати спосіб розповсюдження телепрограм при користуванні послугами доступу до телепрограм.

За повідомленням ЗАТ "Воля-кабель", компанія звернулася з відповідним листом до Національної ради про необхідність перегляду рішення Національної ради від 03.10. 2007 № 1269, яким було погоджено кінцевий термін переходу на цифровий спосіб розповсюдження телепрограм до 1 лютого 2009 року та погодити відстрочення переходу з аналогового мовлення на цифрове до 1 травня 2009 року.

Розглянувши звернення ЗАТ "Воля-кабель" та Антимонопольного комітету України щодо подовження терміну завершення поступового переходу ЗАТ "Воля-кабель" з аналогового способу розповсюдження програм на цифровий, Національна рада пунктом першим рішення від 28.01.2009 №108 "Про внесення змін до рішення Національної ради від 3 жовтня 2007 року № 1269 "Про заяву ЗАТ "Воля-кабель, м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0144-п від 16.10.2003)", вирішила внести зміни до рішення Національної ради від 3 жовтня 2007 року № 1269 "Про заяву ЗАТ "Воля-кабель", м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0144-п від 16.10.2003)", вилучивши пункт 3.

Пунктом другим зазначеного рішення Національна рада зобов'язала ЗАТ "Воля-кабель", м. Київ, вжити необхідних заходів щодо забезпечення безперебійності надання послуг абонентам з використанням аналогового та цифрового способу розповсюдження програм.

Крім того, Комітетом розпочато розгляд справи за ознаками вчинення ЗАТ "Воля-кабель" порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в рамках якої будуть досліджені всі обставини, які мають значення для функціонування цього ринку.

226

п.12

В установленому порядку внести узгодженні пропозиції щодо врегулювання питань забезпечення населення антенами колективного прийому теле-радіопрограм.

Держкомтелерадіо, Мінтрансзв'язку, Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 19.05.2009)

Держкомтелерадіо внести в установленому порядку пропозиції Кабінету Міністрів України щодо зміни головного виконавця.

Виконано.

За результатами розгляду порушеного питання, Держкомтелерадіо та Мінтрансзв’язку внесено пропозицію щодо його вирішення під час виконання Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення (2009 – 2015 роки), затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1085. „Розроблення типових проектів створення систем цифрового телерадіомовлення для однотипних зон та їх впровадження у визначених зонах телерадіомовлення” покладено на Мінтрансзв”язку, Національну раду з питань телебачення і радіомовлення України та Міноборони.

Заінтересованим центральним органам виконавчої влади Уряд доручив також забезпечувати відповідно до компетенції вирішення питання щодо доступу мешканців багатоквартирних будинків до ефірних телерадіопрограм при здійсненні відповідних проектних та будівельно-монтажних робіт. Разом з тим, системи колективного прийому аналогових телевізійних сигналів відносяться до комунальної власності і вирішення питань їх експлуатації до запровадження цифрового телевізійного мовлення належить до компетенції органів місцевого самоврядування.

227

п.13

Вжити необхідних заходів відповідно до законодавства щодо відшкодування податку на додану вартість підприємствам Волинської та Кіровоградської областей.

ДПА,

Мінфін,

Держказначейство

не виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 19.05.2009)

Виконано.

Питання відшкодування податку на додану вартість підприємствам Волинської і Кіровоградської областей та інших регіонів України знаходиться на постійному контролі Державної податкової адміністрації України.

Відшкодування податку на додану вартість з бюджету здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства (заявлені до відшкодування суми ПДВ перевіряються та у разі підтвердження відшкодовуються у законодавчо визначені терміни).

Так, у 2008 році платникам Волинської області відшкодовано податок на додану в вартість з бюджету в розмірі 351,9 млн. грн., платникам Кіровоградської області – 208,7 млн. грн.

У поточному році (станом на 15.05.09 за оперативними даними) підприємствам Волинської області відшкодовано податок на додану в вартість з бюджету в розмірі 111,4 млн. грн., підприємствам Кіровоградської області – 63,3 млн. грн.

Оскільки відшкодування податку на додану вартість здійснюється підприємствам після підтвердження документальними перевірками заявлених до відшкодування сум (включаючи матеріали зустрічних перевірок за ланцюгом поставлених товарів до виробника (імпортера)), то у разі додержання платникам вказаних областей законодавчих та нормативних актів з питань оподаткування та підтвердження документальними (зустрічними) перевірками заявлених до відшкодування сум податку на додану вартість рішення про повернення податку на додану вартість може бути прийнято за результатами таких перевірок.

На сьогодні залишок задекларованих до відшкодування сум податку на додану вартість на рахунки платників Волинської області у банку станом на 15.05.09 складав 288,3 млн. грн., Кіровоградської області – 41,6 млн. грн., по яких органи державної податкової служби здійснюють заходи щодо підтвердження за результатами виїзних документальних перевірок правомірності заявлених підприємством сум податку на додану вартість до відшкодування.

На засіданні спільної робочої групи представників ДПА України та ФПУ, яке відбулося 05.03.2009 було обговорено питання повернення ПДВ підприємствам Волинської та Кіровоградської областей.

При цьому, Державна податкова адміністрація України листом від 13.03.09 № 204/3/16-1311 повідомила Кабінет Міністрів України про стан виконання зазначеного завдання.

228

п.16

Вжити відповідних антикризових заходів щодо підтримки підприємств сільгоспмашинобудівників, та недопущення масових звільнень працівників, зокрема на Херсонському комбайновому заводі.

Мінпромполітики,

Мінфін,

Мінагрополітики,

НАК „Украгролізинг"

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 19.05.2009)

Виконується.

За інформацією Мінпромполітики на виконання протоколу зустрічі Прем’єр-міністра України Тимошенко Ю.В. з представниками страйкового комітету ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» від 3.03.2009р. (доручення Кабінету Міністрів України від 4.03.2009 №11293/0/1-09) підприємству через казначейський рахунок перераховано 12 млн. грн., передбачених у Державному бюджеті для сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу, для погашення підприємством заборгованості із заробітної плати та платежам до бюджету.

Крім того, на виконання п.4 доручення Прем’єр-міністра розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження короткострокової програми державної підтримки вітчизняного машинобудування з використанням коштів державного та місцевого бюджетів», яка передбачає реалізацію 200 зернозбиральних комбайнів ТОВ «Херсонський машинобудівний завод». У даний час програма узгоджується з Мінфіном, Мінекономіки, Мінагрополітики та Мін’юстом.

На виконання п.5 доручення Кабінету Міністрів України від 4.03.2009 №11293/0/1-09 підготовлено і надіслано на погодження Мінфіну, Мінекономіки, Мінагрополітики та Мін’юсту проект постанови “Про розширення внутрішнього ринку для вітчизняних підприємств машинобудування для агропромислового комплексу». На засіданні Уряду від 11.03.2009р. проект постанови прийнято.

Одночасно, для підвищення конкурентоспроможності продукції, яку виготовляє ТОВ «Херсонський машинобудівний завод», згідно з «Державною програмою розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на 2007 – 2010 роки» та відповідно до рішення науково-технічної ради Мінпромполітики від 20 серпня 2008р., у 2008 році, за договорами №44041/2 та №44042/2 від 07.11.2008, виділено із Державного бюджету по КПКВ 2601160 «Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, в тому числі через механізм здешевлення кредитів» 5,4 млн. грн. на проведення дослідно-конструкторських робіт по тематиці «Створення кормозбирального комбайну продуктивністю 70-80 т/год» та «Створення зернозбирального комплексу КЗС-10 продуктивністю 10-12 кг/с для збирання всіх зернових, кукурудзи та соняшнику».

На 2009 рік по означеній тематиці передбачено виділити ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» - 4,1 млн. грн. та 14,1 млн. грн. на часткову компенсацію кредитних ставок за кредитами, залученими на технічне переоснащення виробництва.

229

п.17

Вжити заходів щодо виконання Меморандуму порозуміння між Кабінетом Міністрів та підприємствами гірничо-металургійного комплексу від 10 листопада 2008 року стосовно сприяння розширенню споживання металопродукції вітчизняного виробництва усіма металоспоживаючими галузями економіки, зокрема підприємствами суднобудування.

Мінпромполітики,

Мінекономіки

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 19.05.2009)

Мінпромполітики опрацювало питання розширення споживання металопродукції вітчизняного виробництва металоспоживаючими галузями економіки та листом від 29.12.2008р. №13/2-1-4310 подало інформацію Мінекономіки.

Відповідна інформація, направлена до Кабінету Міністрів України (лист від 13.01.2009р. № 9/2-2-42).

До листа Мінпромполітики Перший віце-прем'єр-міністр О. Турчинов доручив Мінекономіки розглянути зазначене питання на засіданні Комісії з питань стабілізації ситуації, що склалася в ГМК та хімічному комплексі, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.10.08 р. № 925.

230

п.18

Вжити заходів щодо забезпечення ефективної діяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд та відновлення будівництва його об'єктів

Мінпромполітики,

Мінфін

виконується

(за результатами консультативної зустрічі з профспілками 19.05.2009)

Виконується.

За інформацією Мінпромполітики Державним бюджетом України на 2009 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 2601190 «Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд та відновлення будівництва його об’єктів» передбачені кошти в обсязі 40 млн.грн.

Зазначений обсяг його фінансування економічно обґрунтований з урахуванням того, що на даний час невизначений термін його приватизації через незакінчений переговорний процес з країнами-будівниками комбінату стосовно порядку добудови його об’єктів.

Указом Президента України від 19.12.2008р. №1178/2009 було припинено дії окремих положень розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. №1517-р, відповідно до якого Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд був віднесений до підприємств, що підлягають продажу у 2009 році.

В Указі зазначено, що прийняття в односторонньому порядку рішення про приватизацію КГЗКОРу є підставою для пред’явлення Румунією, Словаччиною та Болгарією претензій щодо порушення Україною взятих зобов’язань, а це в свою чергу призведе до погіршення інвестиційного клімату України, що є також загрозою економічній безпеці держави.

Мінпромполітики звернулося до Міністерства закордонних справ України з проханням дати доручення дипломатичним представництвам України в Румунії і Словаччині опрацювати питання щодо прискорення проведення переговорів стосовно завершення будівництва КГЗКОРу.

231

п.19

Забезпечити реалізацію положень „Державної програми забезпечення сталого розвитку регіону видобування та перв