Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Ведущим механизмом формирования грамматического строя речи является овладение ребенком закономерностями языка, языковыми обобщениями, что позволяет т...полностью>>
'Доклад'
План первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010 год в Московской области, утвержденный Губернатором Московской области Б.В.Гр...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению (специальн...полностью>>
'Документ'
Цель моей работы – рассказать о создании образов героев сказок Льюиса Кэрролла, о том, как появились такие удивительные герои, как Алиса и Болванщик,...полностью>>

“затверджено” (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО”

Збори учасників товариства

Протокол № _____________________

від _____________________

Голова Зборів __________/____________________/

“ЗАРЕЄСТРОВАНО”
Печерською районною в м. Києві

Державною адміністрацією

Реєстраційний №_________________ в реєстрі

суб’єктів підприємницької діяльності

від “_____”____________________ р.

Заступник голови_______________В. Кухарчук

С Т А Т У Т

Спільного українсько-естонського підприємства

у формі товариства з обмеженою відповідальністю

«__________________________»

(Ідентифікаційний код ______________________)

м. Київ 2002 р.

Даний Статут розроблено у відповідності з законами України «Про власність», «Про підприємництво» , «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про інвестиційну діяльність», «Про внесення змін до Закону України «Про господарські товариства» від 07.03.2002р та інших законодавчих актів України.

 1. Загальні положення.

  1. Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «_____________________» (надалі - Товариство) створене на засадах угоди між Учасниками, шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності.

Учасниками Товариства є фізичні особи, які підписали установчі документи і внесли внесок у майно Товариства.

1.2 Учасниками Товариства є фізичні особи, які підписали установчі документи і внесли внесок у майно Товариства.

1.3 Товариство здійснює свою діяльність на підставі Установчого договору і цього Статуту, які є установчими документами.

1.4 Повне найменування Товариства:

Українською мовою :

Спільне українсько-естонське підприємство

у формі товариства з обмеженою відповідальністю

__________________________”.

Російською мовою:

Совместное украинско-эстонское предприятие

в форме общества с ограниченной ответственностью

__________________________”.

1.5 Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою:

СП “__________________________”.

Російською мовою:

СП “__________________________”.

  1. Місцезнаходження Товариства: _________________________________________

1.7 Товариство має статутний фонд розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

1.8 Товариство є юридичною особою, має право від свого імені укладати договори та інші угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав, вступати в зобов’язання, виступати в суді, господарському та третейському суді.

1.9 Взаємовідносини між Учасниками і Товариством регулюються укладенням разових і довгострокових договорів, а також даним Статутом і Установчим договором.

1.10 Товариство здійснює свою діяльність на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.

1.11 Товариство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

 1. Основні напрями, цілі і предмет діяльності Товариства.

  1. Основною метою діяльності Підприємства є здійснення виробничо-господарської та іншої діяльності, спрямованої на одержання прибутку, а також задоволення на підставі одержаного прибутку, соціально-економічних інтересів Учасників та членів трудового колективу.

  2. Предметом і цілями діяльності Товариства є:

 1. розробка і виробництво конкурентноздатних товарів, продукції, послуг, на основі прогресивних технологій, впровадження відкриттів, винаходів та раціоналізаторських пропозицій.

 2. проведення патентних досліджень і надання послуг по впровадженню нових розробок у виробництво,

 3. організація і здійснення обміну науково-технічною інформацією,

 4. організація виробництва, закупівель і реалізації промислових товарів, товарів народного споживання, продукції народних промислів і ремесел, творів мистецтва, сільськогосподарської продукції, продуктів харчування та лікарських засобів,

 5. організація автозаправних станцій, здійснення торгівлі паливно-мастильними матеріалами,

 6. організація та здійснення видавничої, видавничо-рекламної та поліграфічної діяльності,

 7. організація і проведення конференцій, семінарів, аукціонів, ярмарок, виставок, виставок-продаж і розпродаж,

 8. створення та організація профільних, універсальних, комерційних, комісійних магазинів, здійснення оптово-роздрібної та фірменної торгівлі,

 9. надання послуг побутового, освітнього, культурного характеру,

 10. надання транспортних та експедиційних послуг,

 11. надання послуг схову, організація складів,

 12. надання охоронних послуг,

 13. здійснення зовнішньоекономічної діяльності,

 14. впровадження науково-технічних досягнень, конструкторських розробок, “ноу-хау”, відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій,

 15. розробка і впровадження програмних продуктів, пусконалагоджувальні роботи і сервісне обслуговування комп’ютерної та іншої електронної техніки,

 16. організація і здійснення заготовки, переробки і реалізації вторинної сировини та відходів виробництва,

 17. здійснення будівельних, будівельно-ремонтних і монтажних робіт,

 18. створення центрів прокату, сервісно-ремонтного обслуговування різноманітної техніки та обладнання,

 19. організація закупівлі, продажу, сервісно-ремонтного обслуговування автомобілів та запасних частин,

 20. виробництво харчових продуктів, організація і експлуатація кафе, ресторанів та інших об’єктів громадського харчування,

 21. створення, закупівля, тиражування і прокат кіно -, відео -, аудіо продукції,

 22. проведення досліджень, збір, накопичення, узагальнення та надання інформації у сфері маркетингу, фінансових та юридичних гарантій та ризиків, менеджменту, наукової організації праці,

 23. надання послуг у галузі туризму, організація туристичних подорожей, турів, круїзів,

 24. створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор,

 25. здійснення торгівельної та торгівельно-закупівельної діяльності,

 26. надання маркетингових, інформаційно-консультативних, рекламних і посередницьких послуг,

 27. надання медичних послуг, здійснення медичної практики,

 28. виготовлення та оптова торгівля лікарськими засобами, медичним обладнанням та пристроями.

 29. провадження господарської діяльності з зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

30) посередницька діяльність на товарних та фондових біржах;

31) бартерні, компенсаційні, лізінгові, консигнаційні та фінансові операції;

32) інвестиційна діяльність;

33) виробництво та реалізація пластмас, полімерів, резинових і будівельних виробів та матеріалів;

34) науково-дослідницька робота;

35) проектно-конструкторські роботи;

36) рекламна діяльність;

37) учбово-методична діяльність;

38) створення та реалізація програмно-технічної продукції;

39) виробництво, монтаж, демонтаж, ремонт, пуск, наладка, обслуговування енергетичного та технологічного обладнання;

40) ремонтно-реставраційні, оформительскі та дизайнерські роботи, включаючи ремонт і реставрацію житла та споруд іншого призначення;

41) виробництво, заготівля, переробка та реалізація сільсько-господарської продукщї, ефіро-масличних культур, продукщї тваринництва, хутрових звірів, худоби та птиці;

42) послуги в сфері представництва інтересів іноземних громадян, підприємств та банків;

43) послуги в сфері громадського харчування;

44) послуги та випуск продукції в сфері автоматизації виробничих процесів;

45) послуги в сфері антикваріату, мистецтва;

46) побутові та комунальні послуги;

47) програмне забезпечення обчислювальної техніки;

48) випуск продукщі в сфері деревообробки;

49) виробництво товарів народної медицини;

50) переробка шкіри та виробництво шкіряних виробів;

51) виробництво виробів народних промислів;

52) збір, виробництво, переробка та реалізація лікарських рослин;

53) організація лісового господарства, заготівля та збут грибів і ягід;

54) виробництво медичноі техніки та препаратів;

55) заготівля, переробка та реалізація морепродуктів;

56) організація музеів, та надання супутніх послуг;

57) обробка металів та металоконструкцій;

58) виробництво взуття та надання супутніх послуг;

59) виробництво одягу, організація текстильного та швейного виробництва;

60) послуги в сфері патентування та ліцензування;

61) перекладацькі послуги;

62) виробництво, переробка та реалізація продовольчих товарів;

63) збір, обробка та розповсюдження інформації та статистики;

64) послуги в сфері зв"язку;

65) послуги водного транспорту;

66) телевізійні послуги;

67) послуги в сфері дозвілля, шоу-бізнесу, готельного господарства;

68) послуги в сфері екології та природокористування;

69) юридичні послуги та консультації;

70) послуги в сфері експорту робочої сили;

71) організація навчання, стажування і підвищення кваліфікації кадрів на Україні та за кордоном;

72) відкриття власних та спільних магазинів, ресторанів, кафе;

73) купівля за кордоном та на внутрішньому ринку транспортних засобів, а також їх реалізація;

74) перевезення вантажів та пасажирів на території України, держав СНД та країн Балтіі, Західної Европи, Азії;

75) розробка, виготовлення, монтаж і технічне обслуговування засобів і систем охоронної сигналізації; збирання інформації; навчання та підготовка працівників охорони об’єктів, особистої охорони та секретарів-охоронців;

76) відкриття пунктів обміну валюти, здійснення операцій з іноземною валютою та виробами з дорогоцінних металів і каменів;

77) організація та проведення культурно-видовищних та спортивних розважальних програм, конкурсів, фестивалів;

78) послуги по купівлі-продажу і обміну нерухомого майна, в тому числі торговельно-посередницькі, консалтингові, експертні, консультаційні, інформаційні, представницькі, сервісні, транспортні, побутові, комунальні, ділерські, брокерські, юридичні, маркетингові, інжінірінгові та інші;

79) надання на договірних засадах фінансових коштів, ноу-хау та інших об'єктів інтелектуальної власності, майна і різних майнових і немайнових прав громадянам і юридичним особам;

80) послуги в сфері санаторно-курортного обслуговування;

81) благодійницька діяльність;

82) робота з готівкою.

2.3 Види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України потребують спеціального дозволу (ліцензії), будуть проводитись тільки після отримання такого.

 1. Майно і кошти.

  1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків Учасників створюється Статутний Фонд, розмір, умови та порядок формування якого визначається Установчим договором.

3.1.1 В рахунок свого вкладу у Статутний Фонд Учасники у відповідності з Установчим договором можуть вносити рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у національній та іноземній валюті, права користування землею, іншими природними ресурсами, майном, інтелектуальною власністю та інше, що має вартісну оцінку. Оцінка внесків проводиться у карбованцях та іноземній валюті, на засадах угоди між Учасниками у відповідності з законодавством України.

3.1.2 Учаснику, який повністю вніс свій вклад видається свідоцтво про це.

3.2 Збільшення або зменшення Статутного фонду проводиться по рішенню Зборів Учасників, у порядку, який вони самі встановлять, а також за умов, передбачених чинним законодавством.

3.2.1 Збільшення Статутного Фонду може бути здійснено тільки після внесення повністю Учасниками своїх внесків. Збільшення Статутного фонду можливе за рахунок додаткових внесків Учасників і відрахувань від частини прибутків Товариства за рішенням Зборів учасників або прийняття до складу Товариства нових Учасників.

3.2.2 Зменшення Статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не дозволяється.

3.3 Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

  1. Джерелами формування майна Товариства є:

 • грошові та матеріальні внески Учасників,

 • доходи одержані від реалізації продукції, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності,

 • кредити банків та інших кредиторів,

 • капітальні вкладення і дотації з бюджету,

 • надходження від роздержавлення і приватизації власності,

 • доходи, одержані від реалізації цінних паперів,

 • відрахування від прибутків спільних підприємств, організацій і об’єднань, створених за участю Товариства, а також інших госпрозрахункових організацій пов’язаних з Товариством відповідними договірними відношеннями,

 • безкоштовні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян,

 • інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

3.5 Товариство є власником:

  • майна, яке передане йому Учасниками Товариства,

- одержаних прибутків, а також іншого майна придбаного протягом діяльності Товариства, на підставах не заборонених законодавством.

Майном Товариства є також майно підприємств, створених Товариством, якщо інше не встановлено в установчих документах цих підприємств.

Ризик випадкової загибелі майна, переданого товариству у власність Учасниками несе Товариство.

3.6 Учасники Товариства не володіють відокремленими правами на майно Товариства. Внески Засновників у Статутний Фонд Товариства є їх пайовими внесками. Для вирішення конкретних проблем господарського, комерційного, виробничого і соціального розвитку можуть використовуватись додаткові внески Учасників Товариства, які здійснюються на добровільній (договірній) основі.

  1. Зміна вартості майна, переданого як внесок та додаткові внески Учасників не впливають на розмір їх пайових внесків в Статутний Фонд.

  2. Товариство не відповідає по зобов’язанням держави, а держава не відповідає по зобов’язанням Товариства.

3.9 Товариство не несе відповідальності по зобов’язанням Учасників. Учасники несуть відповідальність по зобов’язанням Товариства тільки в обсязі їх внесків в Статутний Фонд Товариства.

4. Права і обов’язки Учасників.

4.1 Учасники Товариства мають право:

 1. брати участь в управлінні справами Товариства;

 2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди), в т. ч. і у іноземній валюті;

 3. одержувати повну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією;

 4. в першу чергу одержувати продукцію (товари. Послуги), яку виробляє (надає) Товариство;

 5. вийти в установленому порядку з Товариства;

 6. одержувати частину майна Товариства при виході в розмірі і в порядку, передбаченими установчими документами;

 7. вносити додаткові внески в розмірах, способом і в порядку, передбачених рішеннями Зборів Учасників.

4.2 Учасники Товариства зобов’язані:

 1. дотримуватися положень установчих документів і виконувати рішення Зборів Учасників та інших органів управління Товариства;

 2. виконувати свої зобов’язання перед Товариством, в тому числі і пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та способами, передбаченими установчими документами;

 3. не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, яку Збори Учасників визначають як конфіденційну.

4.3. Учасник Товариства може за згодою інших Учасників уступити свою частку (частину частки) у Статутному фонді одному або кільком Учасникам.

Частка Учасника після повного внесення має бути придбана самим Товариством. В такому випадку Товариство зобов’язане реалізувати цю частку іншим Учасникам або третім особам протягом одного року, або у цей же строк повинна бути анульована.

Протягом цього періоду виплата дивідендів, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі Товариства проходить без обліку придбаної Товариством частки.

За рішенням Зборів Учасників частка, яку придбало у Учасника Товариство, або частина її, може бути передана або реалізована членам трудового колективу Товариства.

4.4 Учасник має право вийти з Товариства, попередивши про це інших Учасників за три місяці.

При виході Учасника з Товариства йому виплачується частина (вартість частини) майна Товариства, пропорційна його частці у Статутному Фонді. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу Учасника та за згодою вищого органу Товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.

Учаснику, який вибув, у той же строк виплачується належна йому частина прибутку (дивіденди), одержаного товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

4.5 Після смерті громадянина - Учасника Товариства правонаступники можуть змінити його за згодою інших Учасників Товариства. Якщо правонаступник відмовляється від вступу до Учасників Товариства, або якщо не одержана згода інших Учасників на його вступ до Учасників Товариства, правонаступнику повертається в грошовій чи натуральній формі, за заявою правонаступника і за згодою Товариства, частка у майні, яка належала правонаступнику, вартість якої визначається на день смерті Учасника. Повернення проводиться в строк до 12 місяців з дня смерті Учасника і на умовах передбачених ст. 4.4 цього Статуту. У цьому випадку розмір Статутного Фонду Товариства підлягає зменшенню.

4.6 Учасник Товариства, який систематично не виконує або безвідповідально відноситься до виконання своїх обов’язків, або заважає своїми діями досягненню мети Товариства, може бути виключений з числа Учасників Товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. При цьому Учасник (його представник), якого виключають, участі у голосуванні на Зборах Учасників не приймає.

   1. Права і господарська діяльність Товариства.

5.1 Для досягнення цілей, які визначені в цьому Статуті, Товариство має право, в межах встановлених законодавством України:

5.1.1 Здійснювати усякого роду угоди та інші юридичні акти з юридичними і фізичними особами для здійснення своєї виробничої, фінансової, науково-технічної, комерційної та іншої діяльності.

5.1.2 Самостійно встановлювати ціни на продукцію, яка виробляється і тарифи на роботи, які виконуються та на послуги, які надаються з урахуванням необхідності забезпечення самофінансування і самоокупності.

5.1.3 Здійснювати фірменну торгівлю.

5.1.4 Згідно з встановленим порядком укладати угоди в іноземній валюті на внутрішньому ринку.

5.1.5 Будувати, набувати, відчужувати, брати і здавати в оренду, продавати і передавати юридичним особам і їх підрозділам, а також громадянам, обмінювати, надавати в безкоштовне тимчасове використання або у позику будівлі, обладнання, транспорт, інвентар, матеріальні і інтелектуальні цінності, які належать йому, а також списувати з балансу, якщо інше не передбачено законодавчими актами України і установчими документами Товариства.

5.1.6. Набувати, відчужувати, брати і здавати в оренду для здійснення своєї діяльності усякого роду рухоме та нерухоме майно (в т.ч. земельні ділянки).

5.1.7.Здійснювати ділові контакти, зноситись за встановленим порядком по питанням, які пов’язані з діяльністю Товариства, з установами, організаціями, підприємствами та їх представниками.

5.1.8 Засновувати філії, контори, відділення, агентства, створювати банки та дочірні підприємства.

5.1.9 Своїми коштами брати участь в акціонерних, спільних та інших корпоративних підприємствах (організаціях).

5.1.10 Об’єднуватися повністю або частиною свого майна з підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, а також фізичними особами, з метою створення нових наукових, виробничих, господарських, торгових, фінансових установ та інших юридичних осіб і інших організаційних структур.

5.1.11. У встановленому законом порядку відкривати і використовувати рахунку для грошових операцій в національній та іноземній валютах у відповідних фінансових установах.

5.1.12 Користуватися в установленому порядку кредитами в національній та іноземній валютах.

5.1.13 Випускати та реалізовувати цінні папери. Порядок випуску та реалізації цінних паперів, їх види та права власників визначаються чинним законодавством.

5.1.14 Здійснювати пошук і попередній відбір на конкурсній основі замовлень, які надходять, організовувати і проводити конкурси, огляди, ярмарки, аукціони, виставки.

5.1.15 Стягувати у встановленому порядку неустойки, штрафи та здійснювати інші санкції до контрагентів за невиконання договірних та інших зобов’язань.

5.1.16 Здійснювати інші права, які надаються Товариству чинним законодавством України.

5.2 Товариство самостійно обирає шляхи досягнення поставлених завдань, планує і здійснює свою діяльність. Плани (виробничі програми) розроблюються виконавчим органом Товариства за дорученням Зборів Учасників.

5.3 Склад і структуру Товариства визначають Збори Учасників.

5.4 Реалізація продукції, товарів, послуг проводиться по оптовим, роздрібним, договірним і фіксованим цінам у встановленому порядку. Основні засоби, сировину, матеріали та інші матеріально-технічні ресурси, готову продукцію, товари та послуги Товариство набуває у фізичних (громадян) і юридичних осіб по оптовим, роздрібним, договірним та фіксованим цінам у встановленому порядку, в тому числі за готівку

5.5 Товариство має право надавати за рахунок своїх коштів фізичним і юридичним особам позики на умовах, що визначаються угодою сторін.

5.6 Всі розрахунки Товариства, включаючи платежі в бюджет та сплату заробітної плати, проводяться в календарній черзі отримання розрахункових документів (наступу строків платежів).

Розрахунки Товариства по своїм зобов’язанням з юридичними ы фізичними особами провадяться, як правило, у безготівковому порядку через установи банків. Розрахунки готівкою з юридичними і фізичними особами провадяться у відповідності до чинного законодавства.

5.7 Товариство самостійно визначає граничний розмір коштів на поточні потреби, які постійно знаходяться в касі Товариства і погоджує їх розмір з обслуговуючим банком.

5.8 Товариство може поставляти продукцію, виконувати роботи, надавати послуги у кредит з оплатою покупцями процентів як за користування позиковими коштами. Для оформлення таких угод Товариство може застосовувати у господарському обігу векселі.

5.9 Списання з балансу Товариства безнадійних до повернення заборгованостей, недостач і втрат товарно-матеріальних цінностей, морально та фізично застарілого, непридатного для подальшого використання обладнання, пристроїв та інвентарю, а також витрат по припиненим та здійсненим капітальним роботам проводяться з дозволів Зборів Учасників Товариства.

Передані Учасниками на баланс основні кошти передаються в оренду та продаються або відчужуються іншим способом третім особам по погодженню з цими Учасниками.

5.10 Товариство обліковує результати своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність у відповідності до чинного законодавства.

В десятиденний строк після реєстрації Товариство стає на облік у фінансових органах за місцем державної реєстрації Товариства.

5.11 Бухгалтерський облік Товариства ведеться за нормами, діючими на Україні. Організація документообігу Товариства, дочірніх підприємствах, філіях і представництвах встановлюються Зборами Учасників.

Методичне керівництво і контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітністю здійснюється Державною податковою інспекцією.

5.12 Господарсько-операційний рік рахується з 1 січня по 31 грудня включно. Звітність складається і затверджується у порядку, встановленому чинним законодавством і Зборами Учасників.

5.13 Результати фінансово-господарської діяльності відображаються у самостійному балансі Товариства.

  1. Управління і контроль діяльності Товариства.

6.1 Для успішної організації діяльності товариства в складі його структури управління створюються такі ланки:

- вищий орган управління, через який в прийнятті важливих рішень приймають участь усі Учасники Товариства - Збори Учасників Товариства;

- виконавчий орган управління, який формується вищим органом і здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства - Дирекція Товариства;

- контрольний орган, який здійснює ревізію виробничо-господарської діяльності товариства - Ревізійна комісія.

За рішенням вищого органу можуть створюватись інші органи Товариства.

6.2. Вищий орган Товариства:

Вищим органом Товариства є Збори Учасників. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників.

6.2.1 Представники Учасників призначаються Учасниками Товариства строком на один рік. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника у вищому органі Товариства, сповістивши про це інших Учасників.

6.2.2 Учасник Товариства має право передати свої повноваження іншому Учаснику або представнику іншого Учасника.

6.2.3 Учасники обирають із свого складу Голову Зборів Учасників строком на один рік (по рішенню Учасників може бути передбачена по черговість голосування Учасників або їх представників).

6.3 В кількість питань, які є винятковою компетенцією Зборів Учасників Товариства входить:

 1. визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

 2. прийняття (затвердження) Статуту Товариства і внесення в нього змін і доповнень;

 3. прийняття регламенту роботи Зборів Учасників положення про Ревізійну комісію;

 4. встановлення розміру, форм і порядку внеску Учасниками додаткових і допоміжних внесків;

 5. визначення структури Товариства;

 6. вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

 7. призначення і відзив (звільнення) Генерального директора Товариства і членів ревізійної комісії, винесення рішень про притягнення до відповідальності матеріально-відповідальних осіб Товариства;

 8. затвердження штатного розкладу і положень про оплату праці;

 9. прийом і виключення із складу Учасників Товариства;

 10. визначення фондів Товариства, порядку їх утворення і напрямків їх використання;

 11. визначення розміру дивідендів і порядку їх сплати;

 12. розгляд і затвердження пропозицій про створення, здійснення реорганізації і ліквідації підприємств, установ і організацій Товариства, а також філій і представництв, затвердження положень (статутів) про них;

 13. прийняття рішень про вступ Товариства в асоціації, союзи, концерни, конгломерати, господарські товариства та інші організації;

 14. рішення питань про рух часток Учасників;

 15. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення приймаються: по пп. 1,2,4,9,11,13,14,15 даної статті - одностайно, по іншим питанням кваліфікованою більшістю голосів (2/3).

6.4 Збори Учасників скликаються не рідше як один раз у шість місяців. Планові засідання проводяться за ініціативою Голови Зборів Учасників. Позачергові Збори скликаються .

Збори Учасників скликаються також за вимогою виконавчого органу або ревізійної комісії.

6.5 При вирішенні питань на Загальних Зборах Учасників голоси між Учасниками розподіляються пропорційно їх внескам до Статутного Фонду Товариства.

6.5.1 Змінена кількість і новий розподіл голосів між Учасниками набувають сили з моменту реєстрації цих змін, внесених до установчих документів, у відповідному державному органі.

6.5.2 Збори Учасників мають право вирішувати питання, якщо на засіданні присутні учасники, які володіють у сукупності більш як 60% голосів.

6.6 Вирішення всіх питань може проводитися шляхом опитування Учасників Товариства. Для цього Головою Зборів Учасників готується порядок денний і розсилається Учасникам. Учасники протягом трьох робочих днів з моменту отримання порядку денного, дають письмові відповіді на питання, які в ньому зазначені. Після чого складається зведений протокол і додаються відповіді Учасників. Протягом 10 робочих днів з моменту одержання інформації від останнього Учасника Голова Зборів повідомляє всіх Учасників про прийняте рішення.

6.7 Будь-хто з Учасників має право вимагати розгляду питання на Зборах при умові, що питання поставлене ним не пізніше, як за 30 днів до початку роботи Зборів.

Учасники, що володіють у сукупності більш ніж 20% голосів, мають право вимагати скликання позачергових Зборів Учасників в будь-який час та по будь-якому питанню, що стосуються діяльності Товариства. Якщо на протязі 25 днів Голова Зборів не виконає зазначену вимогу, то ці Учасники мають право самостійно скликати Збори Учасників.

Збори Учасників не мають право приймати рішення з питань, які не внесено до порядку денного без згоди всіх Учасників, присутніх на Зборах. Повідомлення про порядок денний повинно бути зроблено не менш як за тридцять днів до початку Зборів. Будь-який Учасник Товариства має право вимагати розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що таке питання було поставлене не пізніше ніж за 25 днів до початку Зборів. Не пізніше ніж за 7 днів до скликання Зборів Учасників Товариства - Учаснику повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів.

6.8 Голова Зборів Учасників Товариства організує діяльність і ведення протоколів засідань Зборів Учасників. Книга протоколів в будь-який час повинна бути пред’явлена Учасникам. За їх вимогою повинні видаватися засвідчені виписки з книги протоколів.

6.9 Питання, неврегульовані Статутом, регулюються регламентом Зборів Учасників.

6.10 Рішення цього органу Товариства є обов’язковим для виконання всіма Учасниками і виконавчим органом, якщо вони суперечать Статуту і чинному законодавству.

6.11 Виконавчий орган Товариства.

6.11.1 Виконавчим органом Товариства є Дирекція, яку очолює Генеральний директор. Дирекція корегує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів Учасників. Збори Учасників можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції виконавчого органу Товариства.

Дирекція підзвітна Зборам Учасників і організовує виконання їх рішень. Очолює дирекцію Генеральний директор.

6.12 Генеральний директор Товариства.

6.12.1 Вирішує всі питання роботи Товариства, крім тих, які входять у виключну компетенцію Зборів Учасників. Збори Учасників можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав у компетенцію Генерального Директора,

6.12.2 Підзвітний Зборам Учасників і організовує виконання їх рішнь,

6.12.3 Має право без доручень здійснювати дії від імені Товариства.

6.12.4 Не може бути одночасно Головою Зборів Учасників (якщо Генеральний директор Товариства є Учасником або його представником),

6.12.5 Затверджує відписами (а також його заступники і головний бухгалтер) всі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі, зобов’язання, звіти та баланси.

6.13 Для реалізації своїх функцій, забезпечення скоординованої роботи Товариства виконавчий орган може створити інші органи колегіального управління, забезпечує процес спільного прийняття ефективних рішень.

6.14 Контрольний орган Товариства.

6.14.1 Контрольним органом Товариства є ревізійна комісія, яка призначається Зборами Учасників і підзвітна тільки їм. Ревізійна комісія повинна налічувати не менше 3 осіб. До складу Ревізійної комісії не можуть входити члени виконавчого органу.

Порядок діяльності і компетенція Ревізійної комісії визначається в положенні, яке приймається Зборами Учасників.

6.14.2 Товариство проводить ревізію своєї господарської діяльності не рідше одного разу в рік. Здійснення позачергових ревізій проводиться ревізійною комісією на вимогу Учасників, або з власної ініціативи.

6.14.3 Ревізійна комісія складає висновки по річним і балансам. Без висновку Ревізійної комісії баланс Товариства не може бути затверджений Зборами Учасників.

6.14.4 Голова Ревізійної комісії зобов’язаний вимагати позачергового скликання Зборів Учасників у випадках виникнення загрози існування Товариства, його інтересів, чи виявлення зловживань посадовими особами Товариства.

6.15 Перевірка фінансової діяльності Товариства здійснюється податковими інспекціями, ревізійними органами Товариства, аудиторськими службами та іншими органами в межах їх компетенцій.

6.16 Право підпису.

6.16.1 Право підпису документів Товариства надається посадовим особам і Учасникам Товариства, згідно з їх компетенцією, яка встановлюється Зборами Учасників.

6.17 Посадовими особами Товариства є Голова Зборів Учасників, члени виконавчого органу і Голова Ревізійної комісії. Посадові особи відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду у відповідності з законодавством України.

Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за ії розголошення відповідальність передбачену законодавством України та нормами, встановленими на Товаристві.

7. Трудовий колектив і оплата праці.

7.1 Трудовий колектив Товариства складають всі особи, які приймають участь своєю працею у діяльності Товариства на основі трудового договору та інших підставах, що передбачені законодавством України.

7.1.1 Членами трудового колективу можуть бути іноземні громадяни.

7.1.2 Органом, який представляє інтереси трудового колективу є Рада трудового колективу. За рішенням трудового колективу, представницькі функції можуть бути передані іншому органу, створеному трудовим колективом.

7.2 Трудові відносини в Товаристві регулюються законодавством України. Виробничі, трудові та економічні відношення трудового колективу з адміністрацію Товариства, питання охорони праці та соціального розвитку регулюються колективним договором. Колективний договір укладається між адміністрацією Товариства і трудовим колективом згідно з законодавством України.

7.3 Трудовий колектив Товариства:

 • розглядає і затверджує проект колективного договору;

 • розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;

 • приймає участь у матеріальному і моральному стимулюванні трудових показників, призначенні винагороди за винахідницьку та раціоналізаторську діяльність;

 • має інші повноваження, передбачені законодавством України.

7.4 Трудові прибутки кожного працівника визначаються його трудовим вкладом, приймаючи до уваги кінцевий результат діяльності Товариства і максимальними розмірами не обмежується, але не можуть бути нижче рівня, встановленого законодавством України.

7.5 Товариство забезпечує безпеку праці і несе відповідальність у встановленому законом порядку за погіршення здоров’я і працездатності робітників, при виконанні ними своїх трудових обов’язків.

7.6 Працівники Товариства підлягають соціальному та медичному страхуванню в порядку і на умовах, встановлених чинним законодавством.

7.7 Товариство самостійно встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші соціальні пільги в межах коштів, що направлені на споживання.

7.8 Товариство в межах, встановлених законодавством України, має право надавати матеріальну допомогу своїм співробітникам, надавати безпроцентні позички на будування житла та інші потреби, а також здійснювати цільове преміювання своїх працівників, в тому числі товарами народного споживання та всіма видами послуг соціально-побутового напрямку.

З метою розвитку матеріальної бази соціальної сфери і створення умов для здорового побуту і відпочинку працівників Товариства та їх сімей, Товариство може направляти кошти фонду соціального розвитку на житлове та культурно-побутове будівництво.

Товариство має право заохочувати робітників медичних, дитячих, культурно-освітніх, спортивних та інших установ та організацій, які обслуговують працівників Товариства, надають йому допомогу в вирішенні завдань Товариства, хоча б при цьому і не входять до його складу.

8. Зовнішньоекономічна діяльність.

8.1 Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною діяльності Товариства і здійснюється ним самостійно.

8.2 Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право в межах встановлених законодавством України:

 1. у встановленому порядку виступати, як учасник зовнішньоекономічних зв’язків;

 2. здійснювати різного роду угоди та інші юридичні акти з іноземними юридичними та фізичними особами у т.ч., купівлі-продажу, обміну, поставки, підряду, оренди, позики, перевезення, страхування, доручення, комісії, схову, спільної діяльності, кредитні, вексельні та інші, а також приймати участь у торгах, конкурсу, надавати гарантії, набувати і надавати права на охоронні документи і їх застосування та укладати інші угоди відповідно до чинного законодавства України;

 3. у відповідності з встановленим порядком проводити експортно-імпортні, бартерні, лізингові, реекспортні та інші операції безпосередньо;

 4. створювати спільні підприємства з іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за кордоном;

 5. будувати, набувати, брати і здавати у найом за кордоном необхідне для здійснення своєї діяльності різного роду рухоме та нерухоме майно;

 6. здійснювати міжнародний туризм, приймати участь у міжнародних спортивних змаганнях та культурних заходах;

 7. займатися міжнародною рекламною та маркетинговою діяльністю;

 8. одержувати кредити в іноземній валюті;

 9. одержувати матеріальну допомогу від своїх іноземних партнерів;

 10. у встановленому порядку відкривати свої валютні рахунки в банках;

 11. здійснювати ділові контакти, зв’язуватися у встановленому порядку з запитань, пов’язаних з діяльністю Товариства з іноземними установами, організаціями і підприємствами та їх представниками, а також з іноземними громадянами;

 12. відряджувати за кордон спеціалістів;

 13. засновувати філії, контори, відділення, представництва та агентства, створювати дочірні підприємства, а також приймати участь у різного роду іноземних і міжнародних організаціях і об’єднаннях;

 14. здійснювати інші права, які надаються чинним законодавством України.

8.3 Порядок використання валютної виручки Товариства визначається валютним законодавством України.

9. Розподіл прибутку Товариства і відшкодування збитків.

9.1 Прибуток (доход) є основним узагальнюючим показником фінансових результатів діяльності Товариства.

9.2 Товариство обчислює і сплачує податки, збори та інші обов’язкові платежі згідно з діючим законодавством України.

9.3 Чистий прибуток Товариства, після всіх розрахунків встановлених діючим законодавством, направляється в порядку, визначеному Зборами учасників на формування фондів Товариства і на розподіл між Учасниками.

9.4 Товариство самостійно визначає кількість необхідних йому фондів та порядок і нормативи їх формування.

Товариство самостійно визначає кількість необхідних йому фондів та порядок і нормативи їх формування.

Товариство створює Резервний Фонд у розмірі не менше встановленого чинним законодавством.

9.5 Прибуток, який належить розподілу між Учасниками (дивіденди), розподіляються між ними в порядку, передбаченому Рішенням Зборів Учасників Товариства.

Дивіденди сплачуються з чистого прибутку Товариства, за підсумками

роботи за конкретний звітний період.

9.6 Збитки, які можуть бути відшкодовані під час діяльності Товариства покриваються за рахунок коштів Товариства. При недостатності коштів Товариства за згодою Учасників можуть бути внесені додаткові кошти у майно Товариства або надані кредити Товариству.

10. Реорганізація і припинення діяльності Товариства.

10.1 Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) або ліквідації.

10.2 Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Зборів Учасників Товариства.

10.2.1 При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов’язків Товариства переходить до його правонаступників.

10.3 Товариство ліквідується:

10.3.1 За рішенням Зборів Учасників Товариства,

10.3.2 На підставі рішення суду чи господарського суду:

1) за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у випадку грубого або систематичних порушень ним чинного законодавства,

2) за поданням банківських органів у випадку у випадку неплатоспроможності Товариства.

10.4 Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду чи господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими органами.

10.5 З дати призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія протягом трьох днів з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в одному з офіційних (республіканському чи місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам, а також його Учасникам, складає ліквідаційний баланс і надає його Зборам Учасників або органу який її призначив.

10.6 Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу майна Товариства при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці робітників, що працюють на умовах найму, та виконання зобов’язань перед бюджетом, банками, кредиторами, розподіляється ліквідаційною комісією в порядку і на умовах, передбачених Законом України “про Господарські товариства” та установчими документами, пропорційно іх часткам в Статному фонді, після повернення кожному Учаснику його внеску в Статутний, протягом шести місяців з дати опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

10.7 Майно, яке передано Товариству Учасником у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

10.8 Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

10.9 Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки спричинені нею. Товариству, його Учасникам, а також третім особам у відповідності з чинним законодавством.

10.10 При реорганізації і ліквідації Товариства, звільненим працівникам гарантується збереження їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

11. Вирішення спорів.

11.1 Спори Товариства з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються органами господарського суду, судом чи іншими органами України чи іноземних держав, відповідно до чинного законодавства України, а також за домовленістю сторін, у випадках, що встановлені чи припускаються чинним законодавством, третейським (українським чи іноземним) судом.

11.2 Стосунки, що виникають при укладенні чи у процесі здійснення Установчого договору або цього Статуту та не урегульовані Установчим договором чи цим Статутом, регулюються нормами чинного матеріального та процесуального права України.

12. Інші умови.

12.1 Зміни і доповнення до цього Статуту приймаються Зборами Учасників Товариства і у випадках, що передбачені законодавством, реєструються у відповідних державних органах.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

За _____________________, на підставі довіреності від _________________р. за № ______, посвідченої нотаріусом м. _______________________

__________/_______________/

__________/_______________/Скачать документ

Похожие документы:

 1. Затверджено (12)

  Документ
  Вимоги цієї Інструкції поширюються на організаційно-розпорядчі документи (далі – документи) – постанови, розпорядження, накази, вказівки, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності органів
 2. Затверджено (44)

  Документ
  1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – Ліцензійні умови), розроблені відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України «Про лікарські засоби», «Про підприємство
 3. Затверджено (31)

  Документ
  1.1. Музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – музей), як складова системи навчально-виховної роботи, створюється з метою залучення учнівської та студентської молоді
 4. Затверджую (2)

  Документ
  Державне регулювання оціночної діяльності в Україні: зміст та основні напрями. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, та його повноваження.
 5. Затверджено (13)

  Документ
  1.1. Комунальний заклад „Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями „Обрій” (далі - Центр) є закладом тривалого денного перебування дітей та молоді з функціональними

Другие похожие документы..