Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Интернет-сайт проекта «Содействие развитию трансграничного сотрудничества между Еврорегионами Беларуси»,Польско-белорусский экономический форум «Добр...полностью>>
'Документ'
   Показано, что вклад органического вещества илистых частиц дерново-подзолистой почвы, серозема и чернозема на поглощение и прочность закрепления це...полностью>>
'Конкурс'
Уткин Алексей, Владимиров Виталий, Андреев Артемий, Филиппов Станислав, Дмитриев Анатолий, Николаев Максим, Масленников Артур, Толков Сергей, Иванов С...полностью>>
'Программа'
Курс состоит из лекций (1 лекция в неделю) и семинаров (занятие через неделю). Проводится одна рубежная аттестация (письменно) на основе пройденного ...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

European Credit Transfer System

ECTS - Інформаційний пакет

2009/2010

Спеціальність „Переклад англійсько-український

ЧЕРНІВЦІ, 2009

Зміст

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС 5

Структура та організація факультету 5

Деканат (0372) 58-48-45 5

Міжкафедральна лабораторія факультету 5

Фонетичний кабінет 5

Кафедри 5

Кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства 5

Секція німецької мови для природничих факультетів 6

Кафедра англійської мови 6

Кафедра французької мови 6

Кафедра англійської мови для неспеціальних факультетів 7

Координатор від факультету та його заступники 7

Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєння ступенів і тривалості навчання за кожною з них
7

Умови для навчання 8

Опис основних методів та форм викладання, навчання і способів оцінювання студентів, що використовуються на факультеті 8

СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА 9

Спеціальність „Англійська мова та література” 9

Структура спеціальності 9

ДИСЦИПЛІНИ 12

Дисципліни спеціалізації освітнього рівня „бакалавр” 12

Основна іноземна мова (англійська) 12

Латинська мова 12

Ділове мовлення з елементами перекладу 13

Фонетика основної мови 13

Друга іноземна мова (англійська) 14

Писемне мовлення 15

Граматика основної мови (англійська) 15

Лексикологія 16

Стилістика 16

Основи наукового дослідження 17

Актуальні проблеми сучасної лексикології 17

Історія мови 18

Етика 18

Методика викладання іноземної мови в середній школі 18

Основи теорії мовної комунікації 19

Практика перекладу 20

Сучасна література країн, мова яких вивчається 20

Новітні технології вивчення іноземних мов 21

Аналіз художнього тексту 21

Теоретична граматика 22

Історія граматики основної мови (англійська) 22

Сучасні граматичні течії 23

Лінгвокраїнознавство основної мови (англійська) 23

Сучасні методи дослідження мови 24

Основи лінгвістики тексту 24

Дисципліни спеціалізації освітнього рівня „спеціаліст” 24

Основна мова (англійська) 24

Друга іноземна мова (англійська) 25

Теорія та історія другої іноземної мови (англійська) 25

ЛКЗ другої мови (англійська) 26

Спецкурс (Типологія дискурсу) 26

Педпрактика 27

Дисципліни спеціалізації освітнього рівня „магістр” 28

Основна мова (англійська) 28

Друга іноземна мова (англійська) 28

Теорія та історія другої іноземної мови (англійська) 29

ЛКЗ другої мови (англійська) 29

Спецкурс (Типологія дискурсу) 30

Методика викладання у вищій школі 30

Педагогічна практика 30

Соціологія 31

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

факультету іноземних мов

1. Структура й організація факультету

Адреса: 5 корпус, ауд. 155

вул. Коцюбинського 2

58012 Чернівці

тел.: (0372)584845

ел. пошта: clg-mel@chnu.cv.ua

На факультеті навчається 1327 студентів на денній, 924 на заочній 400 і 3 студентів на екстернатній формі навчання.

Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.

До складу факультету входять кафедри: англійської мови; германського, загального та порівняльного мовознавства; французької мови; теорії та практики перекладу; іноземних мов для гуманітарних факультетів; іноземних мов для природничих факультетів.

Деканат (0372) 58-48-45 Декан

Кушнерик Володимир Іванович 58-47-35 (fax)

Заступник декана з навчально-методичної роботи та по заочному навчанню

Якубовська Наталія Олексіївна

Заступник декана з навчально-виховної роботи

Собков Юрій Вікторович

Заступник декана з наукової роботи

Осовська Ірина Миколаївна

Методисти:

Гешко Ольга Мирославівна стаціонарного відділення

Бочан Марія Йосипівна заочного відділення

Секретарі:

Андрусик Марія Дмитрівна стаціонарного відділення

Борсук Тетяна Петрівна заочного відділення

Фонетичний кабінет

Сустроєв Микола Семенович інженер

Факультет іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Факультет іноземних мов ЧНУ було створено в 1954 році. До 1954 року він називався факультетом романо-германської філології і входив до складу філологічного факультету.

Навчальний процес на факультеті забезпечують 4 випускні кафедри за програмами бакалавра (6.030500 – "Філологія" та "Переклад"), спеціаліста (7.030502 і 7.030507 – "Філологія" та "Переклад"), та магістра (8.030502 та 8.030507 ) за спеціальністю 0305 “Мова та література” (англійська, німецька, французька) і за спеціальністю "Переклад" (англійсько-український, німецько-український, французько-український) та 2 невипускні кафедри: іноземних мов для природничих факультетів та іноземних мов для гуманітарних факультетів, які забезпечує викладання теоретичних і практичних курсів іноземних мови для аспірантів та студентів 16 факультетів ЧНУ.

Зміст підготовки бакалаврів філології, спеціалістів – філологів, викладачів основної мови та літератури, вчителів другої іноземної мови (спеціальності “Англійська/німецька/французька мова та література”) / філологів, перекладачів; викладачів основної іноземної мови (спеціальності “Англійсько-/німецько-/французько-український переклад”) та магістрів філології – викладачів основної та другої іноземних мов (спеціальності “Англійська/німецька/французька мова та література”); перекладачів, викладачів основної іноземної мови (спеціальності “Англійсько-/німецько-/французько-український переклад”) відповідає державному стандарту освітньо-професійної програми та плану підготовки фахівців.

Кафедра англійської мови (в.о.зав. кафедри к.ф.н., доц. Н.Л. Львова) забезпечує викладання наступних курсів: англійської мови, теоретичної граматики, лексикології, стилістики, фонетики, історії англійської мови, практики перекладу, лінгвокраїнознавства, аналізу тексту, методики викладання англійської мови, літератури англомовних країн. Науковою темою кафедри є “Синхронічне та діахронічне дослідження функціонально-семантичних характеристик різнорівневих одиниць германських мов”. На кафедрі працює 1 професор, 8 кандидатів філологічних наук, з них 6 доцентів. Студенти та викладачі кафедри проходять стажування в вузах США й Канади. Випускники кафедри навчаються в аспірантурах Чернівецького, Київського та Львівського національних університетів, Центрального Європейського Університету, Саскачеванського університету (Канада), університету Бранзвік (Канада). Кафедра співпрацює з університетами Великобританії, Канади, США, Румунії; а також із організаціями: Освітній Громадянський Проект, Центральний Європейський Університет, Бритійська Рада, Корпус Миру, з Американськими та Британськими посольствами.

Кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства (зав. кафедри д.ф.н., проф. Левицький В.В.) забезпечує читання курсів загального мовознавства на денному та заочному відділах факультетів іноземних мов та філологічному; обслуговує викладання лекційних курсів з історії мови, лексикиології, граматики, фонетики німецької мови факультету іноземних мов. Основною науковою проблематикою кафедри є лексична та фонетична семантика, історія і етимологія германських мов, міжрівневі відношення в німецькій та англійських мовах (лексика й морфологія, лексика та синтаксис, лексика і фонетика), функціональна стилістика. При кафедрі існує фахове наукове видання серії “Германська філологія” (Науковий вісник Чернівецького національного університету), існує аспірантура та докторантура за спеціаль­ністю 10.02.04 – германські мови з 1983 року. На кафедрі підготовлено 3-оє докторів та 40 кандидатів філологічних наук. У даний час до викладацького складу кафедри входять 3 доктори філологічних наук, професори, 11 кандидатів наук, з них 10 доцентів. Кафедра має угоди про співробітництво з Геттингенським та Боннським університетами Німеччини, Клагенфуртським університетом Австрії, підтримує зв’язки з університетами України (Львів, Київ, Одеса, Донецьк, Івано-Франківськ, Ужгород), Білорусі (Мінськ), Росії (Москва, Санкт-Петербург), Польщі (Гданськ), Румунії (Яси), Чехії (Прага), Німеччини (Бохум, Трір), США (Мініаполіс).

Кафедра французької мови (зав. кафедри д.ф.н., проф. М.М. Попович) забезпечує читання курсів: лексикології, стилістики, лінгвокраїнознавства, основ теорії мовної комунікації, комунікативного методу викладання, аналізу художнього тексту, теорії другої іноземної мови, вступу до романської філології, історії мови, методики викладання іноземної мови, практики перекладу, теоретичної граматики, історії лінгвістичних вчень, практики мови. Основними напрямами наукових інтересів кафедри є: дослідження в галузі граматики французької мови (діахронічний та синхронічний аспекти), вивчення лексичної семантики в асоціативних зв’язках, розробка проблеми літературознавства й художнього перекладу, висвітлення франко-українських літературних зв’язків, розробка та застосування психолого-методологічних прийомів вивчення іноземних мов. На кафедрі працюють 2 доктори філологічних наук, професори, 7 кандидатів філологічних наук, доцентів. Науковці кафедри тісно співпрацюють із провідними навчальними закладами України; в літературознавчій сфері зав’язалася творча співпраця з університетом у м. Нансі та Мец (Франція).

Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів (зав. кафедри к.ф.н., доц.. В.Д. Бялик) створена у 2001 році на базі кафедр германських мов для неспеціальних факультетів та секції другої іноземної мови. Це не випускна кафедра. Штат кафедри складає 2 доктори філологічних наук, 10 кандидатів наук. Основні напрямки діяльності кафедри – забезпечення викладання англійської та німецької мов для аспірантів і студентів 12-ти факультетів ЧНУ; теоретичних курсів з лексикології німецької мови для студентів факультету іноземних мов. Викладачі кафедри щороку беруть участь в роботі журі олімпіади школярів на краще знання іноземних мови, ведуть практичні заняття в реферативних групах (після завершення короткого курсу англійської мови), що надає змогу випускникам неспеціальних факультетів отримати дипломи викладача–референта. Усі викладачі кафедри працюють над науковою темою “Функціональні характеристики мовних одиниць у словниках та текстах: їх відтворення та методика викладання”. Основні напрямки в межах наукової теми: полісемія та поліномінація, лексична семантика, лексикологія, граматика, текст та його стиль, мова та мовлення. Протягом 2000–2001 н.р. та 2002–2003 н.р. викладачі кафедри (доц. Архелюк В.В. та Кушнірик А.В.) проходили стажування у США за програмою академічних обмінів ім. Фулбрайта.

На всіх кафедрах факультету ведеться творча науково–методична робота над створенням навчальних посібників, підручників та методичних розробок. Викладачі факультету беруть участь у міжнародних, республіканських і міжвузівських наукових конференціях.

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів (зав. кафедри к.ф.н., доц. Кушнерик В.І.) створена у 1976 році для викладання іноземної мови на природничих факультетах. Це не випускна кафедра. Штат кафедри складає 1 доктор філологічних наук, 5 кандидатів наук, доцентів. Основні напрямки діяльності кафедри – забезпечення викладання англійської та німецької мов для аспірантів і студентів 12-ти факультетів ЧНУ. Викладачі кафедри щороку беруть участь в роботі журі олімпіади школярів на краще знання англійської та німецької мов, ведуть практичні заняття в реферативних групах (після завершення короткого курсу англійської або німецької мови), що надає змогу випускникам неспеціальних факультетів отримати дипломи викладача–референта. Усі викладачі кафедри працюють над науковою темою “Функціональні характеристики мовних одиниць”.

На всіх кафедрах факультету ведеться творча науково–методична робота над створенням навчальних посібників, підручників та методичних розробок. Викладачі факультету беруть участь у міжнародних, республіканських і міжвузівських наукових конференціях.

Кафедра теорії і практики перекладу (зав. кафедри д.ф.н., проф. О.Д.Огуй) кафедра теорії та практики перекладу (далі кафедра ТПП) була утворена в 2006 році на основі функціонування підготовки спеціалістів з перекладу на кафедрах філологічного спрямування відповідних мов (кафедрі англійської мови, кафедрі німецької мови та кафедрі французької мови).

Мета створення кафедри: забезпечення висококваліфікованих спеціалістів з англо-українського, німецько-українського та французько-українського перекладу, підготовлених у вузі акредитації ІV рівня, для задоволення потреб, які викликані розширенням міжнародних зв’язків та глобалізаційними процесами у народному господарстві, інтенсифікацією міжнародного співробітництва, входження України в міжнародні інтеграційні структури. Кафедра забезпечує викладання теоретичних курсів вступу до перекладознавства, історії перекладу, порівняльної граматики, порівняльної лексикології, порівняльної стилістики, основ мовної комунікації, особливостей перекладу художнього тексту та спеціальних текстів. Основними напрямами наукових інтересів кафедри є: дослідження в галузі міжмовної та міжкультурної комунікації, вивчення лексичної семантики в асоціативних зв’язках, розробка проблеми художнього перекладу, висвітлення особливостей функціонування різнорівневих мовних одиниць в перекладацькому процесі, розробка та застосування психолого-методологічних прийомів навчання перекладу. На кафедрі працюють 1 професор, 7 доцентів. Науковці кафедри тісно співпрацюють із провідними навчальними закладами України; а також з університетами Великобританії, Канади, США, Румунії; із організаціями: Освітній Громадянський Проект, Центральний Європейський Університет, Бритійська Рада, Корпус Миру, з Американськими та Британськими посольствами, Гете-інститутом

Координатор від факультету та його заступники

Координатор

Якубовська Наталія Олексіївна

Понеділок 9.00-11.00, четвер 9.00-11.00

E-mail: clg-mel@chnu.cv.ua

Телефон: (0372) 584845

Заступники

Осовська Ірина Миколаївна (німецька мова)

(0372) 584886

Мойсей Ліліана Тарасівна (англійська мова)

(0372) 584869

Гладка Валентина Анатоліївна (французька мова)

(0372) 584877

Лабовкіна Галина Андріївна (німецька мова)

(0372) 584737

Микитюк Ірина Михайлівна (англійська мова)

(0372) 584736

Петренко Оксана Дмитрівна (англійська мова)

(0372) 584835


Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєння ступенів і тривалості навчання за кожною з них

Спеціальність “Англійська мова та література”

• ступінь бакалавра (4 роки навчання): Бакалавр з аглійської філології.

• ступінь спеціаліста, (5 років навчання): Спеціаліст філолог. Викладач англійської та другої іноземної мови (німецької, французької).

магістра (5 років навчання): Магістр філолог. Викладач англійської та другої іноземної мови (німецької, французької).

Спеціальність “Німецька мова та література”

• ступінь бакалавра (4 роки навчання) Бакалавр з німецької філології.

• ступінь спеціаліста, (5 років навчання): Спеціаліст філолог. Викладач німецької та англійської мови.

магістра (5 років навчання): Магістр філолог. Викладач німецької та англійської мови.

Спеціальність “Французька мова та література”

• ступінь бакалавра (4 роки навчання) Бакалавр з французької філології.

• ступінь спеціаліста, (5 років навчання): Спеціаліст філолог. Викладач французької та англійської мови.

магістра (5 років навчання): Магістр філолог. Викладач французької та англійської мови.

Спеціальність “Англійсько-український переклад”

• ступінь бакалавра (4 роки навчання) Бакалавр з аглійської філології.

• ступінь спеціаліста (5 років навчання): Спеціаліст. Філолог. Перекладач. Викладач англійської мови.

• ступінь магістра (5 років навчання): Магістр. Філолог. Перекладач. Викладач англійської мови.

Спеціальність “Німецько-український переклад”

• ступінь бакалавра (4 роки навчання) Бакалавр з німецької філології.

• ступінь спеціаліста (5 років навчання): Спеціаліст. Філолог. Перекладач. Викладач німецької мови.

• ступінь магістра (5 років навчання): Магістр. Філолог. Перекладач. Викладач німецької мови.

Спеціальність “Французько-український переклад”

• ступінь бакалавра (4 роки навчання) Бакалавр з французької філології.

• ступінь спеціаліста (5 років навчання): Спеціаліст. Філолог. Перекладач. Викладач французької мови.

• ступінь магістра (5 років навчання): Магістр. Філолог. Перекладач. Викладач французької мови.

4. Умови навчання

Підготовка фахівців за спеціальностями 6.030500/ 7.030502 і 8.030502 «Мова та література» (англійська, німецька, французька) та 6.030500/7.030507/ 8.030507 "Переклад (англійсько/німецько/французько-український)" повністю забезпечена приміщеннями для навчання, самостійної роботи (в тому числі бібліотека, читальні зали, навчальні кімнати в гуртожитках, тощо) проживання та культурно-соціального життя студентів

Факультет іноземних мов для освітянської діяльності з підготовки фахівців за спеціальностями 6.030500/ 7.030502 і 8.030502 «Мова та література» (англійська, німецька, французька) та 6.030500/7.030507/ 8.030507 "Переклад (англійсько/німецько/французько-український)" забезпечений повним обсягом як аудиторним фондом, так і навчальними та науковими лабораторіями. Санітарний, технічний стан приміщень університету і, зокрема, V-го навчального корпусу (саме тут відбувається 90% навчального процесу із зазначеної спеціальності) є постійним об’єктом уваги керівництва університету. Навчальні аудиторії стовідсотково забезпечені необхідним обладнанням для навчання та самостійної роботи студентів. Наукова бібліотека (4 читальні зали), її філіал у студмістечку (1 читальний зал), кімната-читальня у гуртожитку повністю забезпечують потреби студентів у робочих місцях для підготовки до занять та необхідною літературою.

Площа аудиторного фонду на одного студента становить більше 11 м2.

Для забезпечення навчального процесу методичною літературою, періодикою, окремими ТЗН на факультеті діє міжкафедральна лабораторія (методичний кабінет). Також на факультеті нараховано 30 одиниць сучасної комп’ютерної, копіювальної та 10 одиниць звукозаписуючої техніки. За останні роки інформаційне забезпечення навчального процесу значно покращилося завдяки створенню в університеті мережі “Internet”. Для проведення навчального процесу обладнані такі лабораторії та навчальні класи:

Для проведення навчального процесу обладнані такі лабораторії та навчальні класи:

 • 15 навчальних аудиторій (6 корпус),

 • 1 (один) комп'ютерний клас (6 корп. ),

 • 3 комп'ютерних класи (5 корп.)

 • 22 навчальних аудиторій (5 корпус),

Тривалість роботи кожного студента з ЕОМ в середньому 2 год. на день. Усі комп’ютерні класи повним обсягом забезпечені сучасними персональними комп’ютерами, які об’єднані в локальну мережу та підключені до мережі Internet, а також налаштовані для виконання сучасних завдань. Кафедри повним обсягом оснащені персональними комп’ютерами.

Для виконання курсових і дипломної робіт, проведення педагогічної та перекладацької практик та навчального процесу в цілому широко застосовуються обладнання та території наукових підрозділів університету. Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загального контингенту студентів є достатнім для повноцінного забезпечення роботи студентів.

Таблиця 3.4

Матеріально-технічне забезпечення спеціальностей

6.030500/ 7.030502 / 8.030502 «Мова та література» (англійська, німецька, французька) та 6.030500/7.030507/ 8.030507 "Переклад (англійсько/німецько/французько-український)"

Назви приміщень за функціональним призначенням

Загальна площа приміщень, (м2)

У тому числі

К-ть аудіо-відео техніки, томів навч-ної літ-ри

власна (м2)

Орендо-вана (м2)

1. Площа всіх приміщень, що використовуються, усього:

- у т. ч. приміщень для занять студентів (слухачів, учнів тощо) усього

(аудиторні приміщення, кабінети,

лабораторії тощо)

- спортивні зали

1454,6

1316,7

1316,7

137,9

1124,8

1454,6

1316,7

1316,7

137,9

87 од.

2. Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників

345,5

345,5

4. Кафедральна бібліотека

135

135

2437 примірн.

5. Гуртожитки

3262,8

2637,2

625,6

6. Їдальні, буфети

191

191

5. Опис основних методів та форм викладання, навчання і способів оцінювання студентів, що використовуються на факультеті

Навчальний процес відбувається у таких формах як практичне заняття, лекція, семінар, лабораторне заняття, курсова робота, педагогічна практика. Перевірка знань здійснюється у формі заліку, іспиту в усній, або письмовій формах. Іспит з основної мови складається з двох частин: письмової роботи й усної відповіді. Навчання завершується державною атестацією у формі державного іспиту або захисту кваліфікаційної, магістерської роботи.

6. Шкала виставлення оцінок

Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90 - 100

А

5 (відмінно)

Зараховано

83 - 89

В

4 (добре)

75 - 82

С

4 (добре)

69 - 74

D

3 (задовільно)

60 – 68

E

3 (задовільно)

35 – 59

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Не зараховано

1-34

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним прослуховуванням

навчального курсу

Структура спеціальності

Англійсько-український переклад”

кваліфікація “бакалавр”

Назва дисципліни

шифр дисципліни

О/В

Години

Кредити

1 курс, 1 семестр

Практичний курс основної іноземної мови

6.020303/21/2.01

О

342

9,5

Історія України

6.020303/00/1.01

О

108

3

Вступ до мовознавства

6.020303/00/2.07

О

108

3

Фізичне виховання

6.020303/00/1.01

О

70

2*

Сучасна українська мова

6.020303/00/2.14

О

53

1,5

Латинська мова

6.020303/00/2.02

О

57

2

Історія зарубіжної літератури

6.020303/00/2.10

О

79

3

Основи інформатики і прикладної лінгвістики

6.020303/00/2.13

О

54

1,5

Практична граматика

6.020303/21/2.

54

1,5

Практична фонетика

6.020303/21/2.

180

5

30

1 курс, 2 семестр

Практичний курс основної іноземної мови

6.020303/21/2.01

О

486

13,5

Сучасна українська мова

6.020303/00/2.14

О

55

1,5

Латинська мова

6.020303/00/2.02

О

78

2

Фізичне виховання

6.020303/00/1.09

О

74

2*

Історія української культури

6.020303/00/1.02

О

72

2

Вступ до літературознавства

6.020303/00/4.04

О

54

1,5

Історія зарубіжної літератури

6.020303/00/2.10

О

108

3

Практична граматика

6.020303/21/2.

72

2

Практична фонетика

6.020303/21/2.

54

1,5

Українська мова (за проф.спрям.)

6.020303/00/1.12

108

3

30 /60

2 курс, 3 семестр

Практичний курс основної іноземної мови

6.020303/21/2.01

О

216

6

Аспектний переклад

6.020303/21/2.19

О

72

2

Філософія

6.020303/00/2.01

О

108

3

Основи екології

6.020303/00/1.11

О

54

1,5

Фізичне виховання

6.020303/00/1.09

О

35

1*

Сучасна українська література

6.020303/00/2.09

О

108

3

Практичний курс другої іноз. мови

6.020303/21/2.12

О

234

6,5

Історія зарубіжної літератури

6.020303/00/2.10

О

90

2,5

Практична граматика

6.020303/21/2.

72

1,5

Вступ до перекладознавства

6.020303/00/2.03

О

108

3

Основи хорони праці

6.020303/00/2.

36

1

30

2 курс, 4 семестр

Практичний курс основної іноземної мови

6.020303/21/2.01

О

306

8,5

Правознавство

6.020303/00/1.07

О

90

2,5

Фізичне виховання

6.020303/00/1.09

О

37

1*

Етика та естетика

6.020303/00/2.17

О

54

1

Практичний курс другої іноз. мови

6.020303/21/2.12

О

252

7

Історія зарубіжної літератури

6.020303/00/2.10

О

108

3

Аспектний переклад

6.020303/21/2.19

О

162

4,5

Практична граматика

6.020303/21/2.

72

2

Історія перекладу

6.020303/21/2.16

54

1,5

30/60

3 курс, 5 семестр

Порівняльна лексикологія

6.020303/21/2.06

О

90

2,5

Практичний курс основної іноземної мови

6.020303/21/2.01

О

234

6,5

Порівняльна стилістика

6.020303/21/2.18

О

90

2,5

Фізичне виховання

6.020303/00/1.09

О

35

1*

Релігієзнавство

6.020303/00/1.04

О

54

2

Практичний курс другої іноз. мови

6.020303/21/2.12

О

162

4,5

Історія зарубіжної літератури

6.020303/00/2.10

О

58

1,5

Психологія

6.020303/00/2.04

О

54

2

Основи наукового дослідження

6.020303/21/4.05

О

27

1

Третя іноземна мова

6.020303/21/5.02

В

54

3

Аспектний переклад

6.020303/21/2.19

О

72

2

Військова підготовка*

6.020303/00/5.01

В

Методика викладання іноз. мови

6.020303/21/5.05

В

90

2,5

30

3 курс, 6 семестр

Економічна теорія

6.020303/00/1.05

О

108

4

Практичний курс основної іноземної мови

6.020303/21/2.01

О

126

3,5

Аспектний переклад

6.020303/21/2.19

О

72

2

Педагогіка

6.020303/00/5.04

В

108

3

Фізичне виховання

6.020303/00/2.19

О

37

1*

Історія основної іноземної мови

6.020303/21/2.08

О

90

2,5

Практичний курс другої іноз. мови

6.020303/21/2.12

О

126

3,5

Основи медичних знань

6.020303/00/4.01

О

162

4,5

Третя іноземна мови

6.020303/21/5.02

В

90

2,5

Основи педмайстерності

6.020303/00/5.06

В

54

1,5

Методика виховної роботи

6.020303/00/5.07

В

54

1,5

Курсова робота з основної мови

6.020303/21/0.00

О

1,5

Військова підготовка*

6.020303/00/5.01

В

30 / 60

4 курс, 7 семестр

Політологія

6.030500/00/1.06

О

108

4

Практичний курс основної іноземної мови

6.030500/21/2.01

О

180

5

Аспектний переклад

6.030500/21/2.19

О

72

2

Теорія перекладу

6.030500/21/3.03

О

54

1,5

Практичний курс другої іноз. мови

6.030500/21/2.12

О

126

3,5

Сучасні інформаційні технології

6.030500/21/3.04

О

54

1,5

Третя іноземна мова

6.030500/21/5.02

В

72

2

Порівняльна граматика

6.030500/21/2.05

О

54

1,5

Комп’ютерна обробка текстів

6.030500/21/4.02

О

108

3

Переклад ділового мовлення

6.030500/21/3.01

О

27

1

Перекладацька практика з осн. мови

6.030500/21/0.00

О

1/д тиж.

1,5

Педагогічна практика з осн. мови

6.030500/00/2.

6 тиж.

3,5

Військова підготовка*

6.030500/00/5.01

В

30

4 курс, 8 семестр

Соціологія

6.030500/00/1.08

О

54

2

Практичний курс основної іноземної мови

6.030500/21/2.01

О

288

8

Практичний курс другої іноз. мови

6.030500/21/2.12

О

126

3,5

Аспектний переклад

72

2

Лінгвокраїнознавство основної мови

6.030500/21/2.11

О

54

1,5

Третя іноземна мова

6.030500/21/5.02

В

144

4

Основи редагування науково-технічних текстів

6.030500/21/5.03

27

1

Безпека життєдіяльності

6.030500/00/1.10

О

54

1,5

Основи лінгвістики тексту

6.030500/21/3.02

О

54

1,5

Основи теорії мовної комунікації

6.030500/21/2.15

О

54

1,5

Курсова робота з основної мови

1

Перекладацька практика з осн. мови

6.030500/21/0.00

О

1/д

13 тиж.

1,5

Військова підготовка*

6.030500/00/5.01

В

Кваліфікаційний іспит з основної мови

ДЕК

1

30 / 60

240

Структура спеціальності

Англійсько-український переклад”

кваліфікація “спеціаліст”

5 курс, 9 семестр

Цивільна оборона

7.030507/00/1.01

О

54

2

Основна іноземна мова –

практичний курс

7.030507/21/1.0

216

6

Переклад художнього тексту

7.030507/21/1.02

О

252

7

Практика другої іноземної мови

7.030507/21/1.03

О

180

5

Основи міжкультурної комунікації та комунікативні стратегїї

7.030507/21/1.0

54

1,5

Лінгвальні та екстралінгвальні аспекти перекладу

7.030507/21/1.0

В

90

2,5

Синхронний переклад

7.030507/21/1.0

90

2,5

Основи перекладу та редагування художніх текстів

7.030507/21/1.0

36

1

Перекладацька практика

7.030507/21/0.00

1/д тиж.

2,5

30

5 курс, 10 семестр

Перекладацька практика

7.030507/21/0.00

1/д тиж.

6,5

Переддипломна практика (дипломний проект)

ДЕК

5 тиж.

9

Інтелектуальна власність

7.030507/00/1.01

В

36

1

Педагогічна практика

7.030507/21/1.0

8 тиж.

12

Дипломатичний протокол і етикет

7.030507/21/1.0

О

54

1,5

Структура спеціальності

Англійсько-український переклад”

кваліфікація “магістр”

5 курс, 9 семестр

Цивільна оборона

7.030507/00/1.01

О

54

2

Педагогіка та психологія вищої школи

7.030507/00/1.0

108

4

Основи риторики

7.030507/21/1.0

36

1

Метод.викладання перекладу у вищій школі

7.030507/21/1.0

54

2

Переклад художнього тексту

7.030507/21/1.02

О

252

7

Практика другої іноземної мови

7.030507/21/1.03

О

144

4

Основи міжкультурної комунікації та комунікативні стратегїї

7.030507/21/1.0

54

1,5

Актуальні проблеми теорії та критики перекладу

7.030507/21/1.0

36

1

Синхронний переклад

7.030507/21/1.0

90

2,5

Філософські аспекти перекладу

7.030507/21/1.0

В

54

1,5

Перекладацька практика

7.030507/21/0.00

1/д тиж.

3,5

30

5 курс, 10 семестр

Перекладацька практика

7.030507/21/0.00

1/д тиж.

5,5

Переддипломна практика (Магістерська робота)

ДЕК

5 тиж.

9

Інтелектуальна власність

7.030507/00/1.0

В

36

1

Асистентська практика

7.030507/21/1.0

4 тиж.

6

Педагогічна практика

7.030507/00/1.0

4 тиж.

6

Вища освіта і Болонський процес

7.030507/00/1.0

36

1

Дипломатичний протокол і етикет

7.030507/21/1.0

О

54

1,5

Дисципліни

Дисципліни спеціалізації освітнього рівня „бакалавр”

Практичний курс основної іноземної мови (англійська)

Шифр дисципліни – 6.020303/21/2.01

Курс 1, семестр 1,2 всього годин – 342 (практ.), 9,5 кредиту.

Обов’язкова

Мета курсу: навчити студентів вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою (з дотриманням всіх фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм) в різних ситуаціях, зокрема при професійному спілкуванні, робити лінгво-стилістичний аналіз наукових і художніх текстів з урахуванням відомостей, отриманих в практичних теоретичних курсах, обговорювати й аналізувати художні твори, сучасної класичної відповідної іноземної літератури з точки зору їхнього ідейного змісту, композиційних і індивідуально-стилістичних особливостей, реферувати і анотувати іноземною мовою суспільно-політичні, літературознавчі і лінгвістичні тексти, викладати інформацію загально-філологічного і суспільно політичного змісту в різних видах письмових робіт.

Курс включає такі аспекти: аналітичне читання, фонетика, практична граматика, писемне мовлення, розмовна практика, домашнє читання.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. 1. Підручник англійської мови для 1-го курсу 2004/А5/480/тв. Возна М.О. під руд Карабана В.І.

 2. 2. Підручник англійської мови для 2-го курсу 2006/А5/360/тв. Возна М.О. під руд Карабана В.І.

 3. 3. Підручник англійської мови для 3-го курсу 2007/А5/496/тв. Возна М.О. під руд Карабана В.І.

 4. 4. Підручник англійської мови для 4-го курсу 2008/А5/560/тв Возна М.О. під руд Карабана В.І.

Викладацький склад:

Чала Анна Петрівна – асистент

Остафійчук Олександра Василівна – асистент

Худик Катерина Григорівна – асистент

Шумейко Ольга Володимирівна – асистент

Семенюк Олеся Василівна – асистент

Андрусів Наталія Олегівна – асистент

Мироник Наталія Дмитрівна – асистент

Бочан Петро Олегович – к.і.н., асистент

Микитюк Ірина Михайлівна – к.ф.н., доцент

Єсипенко Надія Григорівна – к.ф.н., доцент

Букатар Богдана Богданівна – асистент

Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, мовні ігри, система навчальних вправ, індивідуальні консультації.

Оцінювання:

поточне – контрольні роботи, усні відповіді

підсумкове – іспити 1, 2семестри

Мова викладання: англійська

Історія України

Шифр дисципліни – 6.092400/00/1.02

108 год. (3 кредити)

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з найголовнішими подіями вітчизняної історії, з героїчними (і трагічними) сторінками боротьби українського народу проти поневолення, за свою свободу, незалежність, державність.

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: володіти навиками бібліографічного аналізу, способами і прийомами роботи з різними базами даних, бібліотечними та музейними фондами; комплектувати, обробляти та класифікувати архівні документи, археологічні та етнографічні матеріали; користуватися ПК для виявлення й обробки джерельних даних; володіти необхідним лексичним мінімумом сучасних і давніх іноземних мов в межах потреби своєї професійної діяльності; вести краєзнавчу роботу, виявляти, пропонувати та сприяти збереженню історико-культурних пам’яток; використовувати набуті психолого-педагогічні і методичні прийоми для підвищення свого фахового рівня .

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями:

Змістовий модуль 1

Давня і середньовічна історія України

НЕ 1.1. Київська Русь і її місце у історії українського народу.

- Східні слов‘яни: розселення, господарство, суспільний устрій, вірування;

- Утворення держави Київська Русь; норманська та анти норманська теорії;

- Основні етапи політичного розвитку;

- Особливості соціально-економічного розвитку Київської Русі.

НЕ 2.1. Українські землі в складі Литви та Польщі (ХІV-ХVІ ст.)

- Боротьба Литви та Польщі за українські землі; Кревська та Люблінська унії;

- Еволюція політичного статусу українських земель;

- Соціально-економічний розвиток українських земель;

- Виникнення козацтва.

НЕ 3.1. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

- Причини і початок визвольної війни. Перші перемоги;

- Воєнні дії 1649-1653 рр.;

- Формування основ української державності в ході визвольної війни;

- Переяславська рада та „Березневі статті”.

НЕ 4.1. Становище українських земель в складі Російської імперії та Речі Посполитої у кінці ХVІІ-ХVІІІ ст.

- Обмеження автономії Гетьманщини; Гетьманування І.Мазепи, його Коломацькі статті;

- Наступ на автономію Гетьманщини після поразки Мазепи, Малоросійська колегія;

- Відновлення і остаточна ліквідація Гетьманщини.

Змістовий модуль 2.

Нова та новітня історія України

НЕ 5.1. Розвиток українських земель в складі Російської та Австрійської імперії в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

- Політичні, соціально-економічні, юридичні та адміністративні зміни в долі українських земель в останній чверті ХVІІІ ст.;

- Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини та західноукраїнських земель;

- Українські землі в Першій світовій війні;

НЕ 6.1. Національно-демократична революція в Україні (1917-1920 рр.)

- Формування і діяльність Центральної ради;

- Боротьба за владу в Україні у кінці 1917-на початку 1918 рр. Четвертий Універсал;

- Гетьманат Павла Скоропадського;

- Внутрішня і зовнішня політика Директорії;

- Внутрішня та зовнішня політика ЗУНР.

НЕ 7.1. Україна в роки Другої світової війни

- Початок Другої світової війни і доля західноукраїнських земель, Буковини та Бессарабії.

- Окупаційний режим на території України.

- Визволення України і відновлення радянської влади.

НЕ 8.1. Політичний та соціально-економічний розвиток України в другій половині 40-х – першій половині 80-х років ХХ ст.

- Десталінізація суспільства та культури;

- Хрущовська відлига;

- Соціальні та економічні реформи;

- Застійні та кризові явища в економіці та суспільному житті України;

- Дисидентський рух в Україні.

Основна література до курсу

 1. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002. – 565 с.

 2. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.: Наук. думка, 1995. – 687 с.

 3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне відтворення видання 1913 року. – К.: “Золоті ворота” – ДТК УРСР – “Радуга”, 1990. – 524 с.

 4. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів: Вид-во НТШ у Львові, 1991. – 230 с.

 5. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / За ред. В.М. Литвина. – К.: Знання-Прес, 2006. – 460 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 6. Лановик Б., Лазарович А. Історія України. – К.: Знання-Прес, 2006. – 598 с.

 7. Субтельний О. Україна: Історія. – К.: Либідь, 1991. – 510 с.

Латинська мова

Шифр дисципліни – 6/020303/00/2.02

Курс – 1; семестр – 1,2; всього годин - 57; 2 кредити.

Обов’язкова.

Мета курсу полягає у здобутті загальнолінгвістичних знань на основі латинської мови, розумінні міжнародної наукової та політичної термінології, лінгвістичних та літературознавчих термінів, у підготовці до самостійної наукової роботи (словники іноземних мов, енциклопедії), у підготовці до порівняльно-історичних студій в галузі індоєвропейських мов, з’ясуванні місця латинської мови в історії світової культури, читанні в оригіналі художніх творів римських класичних авторів, джерел з Історії античного світу, Середніх віків, Відродження, Історії України. 13

Для її досягнення студенти набувають знань з основ латинської граматики та засвоюють певний лексичний запас.

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:

 1. 1. Маслюк В.П., Оленич Р.М. Латинська мова. – Львів, 1975.

 2. 2. Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. – Київ, 1990.

 3. 3. Ярхо В.Н., Лобода В.И. Латинский язык. – Москва, 2004.

 4. 4. Цимбалюк Ю.В. Латинські прислів’я і приказки. – Київ, 1989.

 5. 5. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. – Москва, 1976.

Викладацький склад: Загайська Галина Михайлівна – асистент, Шестакова Тамара Федорівна – асистент; Попова Тетяна Дмитрівна – асистент.

Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, індивідуальні консультації.

Оцінювання: іспит.

Практична граматика англійської мови

Шифр дисципліни 6.020303/21/2; 126 год на сем;

Кількість кредитів – 3,5

Курс практичної граматики англійської мови (другий рік навчання) продовжує формування навичок усного та писемного мовлення англійською мовою на основі пройденого теоретичного матеріалу.

Спілкування іноземною мовою потребує від студентів певних навичок розуміння мовлення на слух та вміння приймати участь у розмові, що закладаються та розвиваються при навчанні теоретичних та практичних основ використання граматичного матеріалу. Основна частина – практичне оволодіння теоретичними аспектами граматики, розвиток навичок вільної бесіди практично за будь-якою темою. Увагу також зосереджено на граматичних трансформаціях, явищах та поняттях, які відпрацьовуються за допомогою низки вправ, та на конкретних лінгвістичних та перекладацьких труднощах і шляхах їх вирішення.

Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів з різними типами граматичних конструкцій, розвинути лінгвістичну та загальну ерудицію студентів за допомогою граматичних та лексико-граматичних вправ та завдань, що враховують новітні досягнення в методиці викладання мов.

Завданнями вивчення дисципліни є:

 1. Пояснення питань теоретичного характеру та їх практичне застосування.

 2. Розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення з метою допомогти студентам висловити свою думку у природній мовній формі.

 3. Розвивати високу культуру мовлення, формувати здатність ведення спонтанного перекладу.

Практичне значення курсу − засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок та умінь усного та писемного спілкування іноземною мовою, а також навичок англо-українського та українсько-англійського перекладу, що сприятиме підготовці студентів до перекладацької практики.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 1. вільно визначати граматичні конструкції з умовним способом в англійській мові та вміти знайти відповідний переклад українською мовою;

 2. вміти вживати та перекладати граматичні конструкції з умовним способом відповідними синонімічними конструкціями;

 3. вільне володіння мовним, зокрема термінологічним, матеріалом для використання в практичній граматиці.

Методи i форми поточного контролю:

 • індивідуальне та фронтальне опитування;

 • тестові завдання;

 • фахова перекладацька підготовка: письмовий переклад текстів з граматичними конструкціями умовного способу.

Змістово-діяльнісна структура модулів

3 семестр

НЕ 1.1. Вступ. Письмова контрольна робота за граматичними темами 1 курсу.

НЕ 1.2. Correction work. Grammatical categories. Moods in bjunctive Mood.

НЕ 1.3. Synthetic forms of the Subjunctive Mood. Усне опитування. Письмова самостійна робота. Перевірка вправ на переклад.

НЕ 1.4. Analytical forms of the Subjunctive Mood. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 1.5. The use of the Subjunctive Mood in simple sentences. Усне опитування. Письмова самостійна робота. Перевірка вправ на переклад.

НЕ 1.6. The use of the Subjunctive Mood in complex sentences. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 1.7. The use of the Subjunctive Mood in adverbial clauses of time and place, of condition, concession, manner. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 1.8. Модульна контрольна робота

НЕ 2.1. The use of the Subjunctive Mood in subject and object clauses. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 2.2. Conditional sentences.

НЕ 2.3.Conditional sentences. Type 1 and zero type. Фронтальне опитування.

НЕ 2.4. Conditional sentences. Type 2. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 2.5. Conditional sentences. Type 3.

НЕ 2.6. Mixed types of conditional sentences. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 2.7. Exercises on all types of conditional sentences. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 2.8. Поточна контрольна робота

НЕ 2.9. Модульна контрольна робота

4 семестр

НЕ 3.1. Revision test on Subjunctive Mood.

НЕ 3.2. Non-finite verb groups. General information.

НЕ 3.3. Infinitive. Drills on Infinitive, Continuous and Perfect. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 3.4. Subject+Infinitive, Object+Infinitive constructions. Infinitive phrases. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 3.5. Поточна контрольна робота

НЕ 3.6. Gerund. General information.

НЕ 3.7. Verb+Gerund, Preposition+Gerund. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 3.8. Gerund phrase. Gerund versus Infinitive. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 3.9. Модульна контрольна робота

НЕ 4.1.Participles. General information.

НЕ 4.2.Present Participle. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 4.3.Past Participle. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ bject and object with Participles.

НЕ 4.5.Exercises on Present and Past Participle. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 4.6.Constructions I saw smb+Participle, smb has smt+Past Participle. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 4.7. Perfective sentences with Participles, Infinitive versus Present Participle. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 4.8. Поточна контрольна робота

НЕ 4.9.Exercises on different participial constructions. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 4.10. Модульна контрольна робота

Література до дисципліни

Основна література до дисципліни:

 1. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю., Дмитренко В.О., Ребрій О.В., Мащенко С.Г. Практична граматика англійської мови з вправами. Том 2: Посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 284с.

 2. Каушанская В.Л. Грамматика английского язика. Пособие для студентов педагогических институтов и университетов. 7-е издание. – Москва: Страт, 2000. – 319с.

Додаткова література до дисципліни:

 1. Голіцинський Ю. Б. Граматика англійської мови. Збірник вправ. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2002. – 480с.

 2. Martin Hewings. Advanced grammar in use. A self-study reference and practice book for advanced learners of English. – Cambridge: CUP, 2004. – 340p.

 3. Murphy R. Essential Grammar in Use. – Cambridge: CUP, 2000. – 265p.

 4. Thomson A.J., Martinet A.V. A Practical English Grammar. 4th edition. – Oxford: OUP, 2007. – 383p.

Практична фонетика

Шифр дисципліни – 6.020303/21/2

Курс 1, семестр 1,2, Всього год на сем. 180, 5 кредитів

Курс практичної фонетики англійської мови (перший рік навчання) спрямований на формування навичок усного та писемного мовлення англійською мовою, а також навичок англо-українського та україно-англійського перекладу як фахового уміння у майбутніх лінгвістів та перекладачів.

Дана програма призначена для студентів факультету іноземних мов, які вивчають англійську мову як першу іноземну мову і розрахована на ______ годин аудиторних занять. На основі даної програми складаються робочі плани на семестр з урахуванням кількості годин і рівня підготовки групи.

1.1. Мета викладання дисципліни – є навчити студентів вільно перекладати/письмово і правильно спілкуватися іноземною мовою з дотриманням всіх лексико-синтаксичних та фонетичних норм в різних ситуаціях, головним чином, в ситуаціях професійного спілкування, аналізувати й перекладати художні твори, сучасної класичної відповідної іноземної літератури з точки зору їхнього ідейного змісту, композиційних і індивідуально-стилістичних особливостей, реферувати і анотувати іноземною мовою суспільно-політичні, літературознавчі і лінгвістичні тексти, розпізнавати та диференціювати фонетичні конструкції, вивчення яких передбачене навчальною програмою для вивчення на першому курсі.

1.2. Завданнями вивчення дисципліни є:

- також формування системних знань з фонетики англійської мови;

- вивчення правильного вживання фонетичних конструкцій;

 • навчити студентів здійснювати фонетичний аналіз оригінальних художніх текстів із урахуванням навичок та вмінь, отриманих на практиці;

 • опрацювати мовні зразки, типові моделі та кліше, які демонструють фонетичні особливості сучасної англійської мови;

 • розвинути навички аналізу лексичних одиниць (виявлення полісемії, підбір синонімів, антонімів);

 • розвинути навички перекладу англійського тексту українською мовою;

 • вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою у ситуаціях професійного спілкування,

 • систематизувати та розширити словниковий запас, залучаючи нову сучасну лексику;

 • розвинути комунікативні навички;

 • сформувати здатність обговорювати й аналізувати художні твори з позицій ідейного змісту, композиційних і фонетичних особливостей.

Методи і форми поточного контролю: індивідуальне та фронтальне опитування, дискусія, бесіда, письмові тести ,контрольні роботи

Залік перевіряє набуті знання з дисципліни, володіння фонетичним матеріалом, рівень сформованості навичок усного та письмового перекладу, використовуючи засвоєний матеріал.

1.3. Компетенції, яких має набути студент в результаті вивчення курсу: знати теоретичні аспекти фонетики англійської мови з використанням інноваційних методів та відповідних прийомів; володіти практичними навичками вживання у мові фонетичних конструкцій у відповідності до специфіки теми, що вивчається. Особлива увага приділяється формуванню вміння усвідомити практичну значущість вивчення фонетики англійської мови та оволодіння навичками самостійного аналітичного та критичного мислення.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок та умінь усного та писемного спілкування іноземною мовою, а також навичок англо-українського та україно-англійського перекладу сприятиме підготовці студентів-філологів до перекладацької діяльності.

Курс охоплює такі фонетичні теми: фонетичні одиниці; голосні звуки в англійській мові; приголосні звуки англійської мови; наголоси – словесні, фразові; інтонація – структура і функції; ритм і мелодика англійської мови;

Прослухавши курс практичної фонетики англійської мови, студенти повинні набути таких теоретичних знань та засвоїти такі практичні навички:

а) навчитися правильно вживати в усному і писемному мовленні всі фонетичні конструкції передбачені навчальним планом;

б) вміти вирізняти опрацьовані конструкції у зв’язному мовленні;

в) вільно перекладати речення, що містять усі зазначені у програмі конструкції з української мови на англійську і навпаки;

г) здійснювати фонетичний аналіз тексту;

д) володіти теоретичним матеріалом, який стосується зазначених фонетичних тем.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.2.1. Тематика практичних занять

Семестр 1.

Модуль 1.

Н.Е.1 Вступ. Фонетичні звуки. Голосні звуки. Звук /ə/

Н.Е.2. Голосні звуки, звуки /ɪ , iː/.

Н.Е.3. Голосні звуки, звуки uː,ʊ.

Н.Е.4. Голосні звуки, звуки ʌ, e

Н.Е.5. Голосні звуки, звук /æ/

Н.Е.6. Голосні звуки, звук /ɒ/

Н.Е.7. Голосні звуки, звук /ɑː /

Н.Е.8. Голосні звуки, звук / ɔː/

Н.Е.9. Голосні звуки, звук /ɜː/

Н.Е.10. Голосні звуки, дифтонги /əʊ, aʊ/

Н.Е.11. Голосні звуки, дифтонги /eɪ, aɪ, ɔɪ/

Н.Е.12. Голосні звуки, дифтонги /ɪə, eə, ʊə/

Н.Е.13. Голосні звуки, трифтонги /aɪə, aʊə/

Н.Е.14. Модульна контрольна робота.

Модуль 2.

Н.Е.15. Приголосні звуки, їх основні характеристики

Н.Е.16. Приголосні звуки /p, b /

Н.Е.17. Приголосні звуки /t, d /

Н.Е.18 Приголосні звуки / k, g /

Н.Е.19. Приголосні звуки / f, v /.

Н.Е.20. Приголосні звуки / s, z /

Н.Е.21. Приголосний звук / ʃ /

Н.Е.22. Приголосний звук / ʒ/

Н.Е.23. Приголосний звук / tʃ /

Н.Е.24. Приголосний звук / dʒ/

Н.Е.25. Приголосний звук / θ/

Н.Е.26. Приголосний звук /ð/

Н.Е.27. Приголосний звук / h/

Н.Е.28. Приголосний звук / ŋ/

Н.Е.29. Приголосний звук / l /

Н.Е.30. Приголосний звук / r /

Н.Е.31. Узагальнення та повторення вивченого матеріалу.

Н.Е.32. Підготовка до контрольної роботи.

Н.Е.33. Модульна контрольна робота.

Семестр 2.

Модуль 1

Н.Е.1. Словесний наголос, типи словесного наголосу та їх функції..

Н.Е.2. Односкладові слова.

Н.Е.З. Двоскладові слова.

Н.Е.4. Трискладові та більше слова.

Н.Е.5. Наголос у реченні. Логічний та емфатичний наголоси.

Н.Е.6. Підсумкова контрольна робота.

Модуль 2.

Н.Е.7. Поняття про ритм, ритм в англійській мові, його типи та функції.

Н.Е.8. Weak forms, Tonic.

Н.Е.9. Інтонаційна система англійської мови.

Н.Е.аняття 10. Інтонаційна група та її функції.

Н.Е.11. Типи інтонаційних моделей.

Н.Е.12. Графічне відтворення інтонації..

Н.Е.13. Модульна контрольна робота.

ЛІТЕРАТУРА ДО ДИСЦИПЛІНИ

Основна

1. Jean Yates, Pronounce it perfectly in English, BARRON’S: Barron’s educational series, INC, 2005. – p.197.

2. Mimi Ponsonby, How Now Brown Cow, Biblioteka NKJA UW: Prentice Hall, 1999. – p.122.

3. Colin Mortimer, Elements of pronunciation, Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – p.100.

4. Шумейко О.В., Бялик В.Д. – Фонетична система англійської мови / Чернівці: Рута, 2008 – 160 c.

Додаткова

5. Аванесов Р. И. Фонетика современного русского литера_ турного языка. — М., 1979.

6. Антипова А. М. Ритмическая система английской речи. — М., 1984.

7. Ахманова О. С. Фонология, морфонология, морфоло_ гия. — М., 1966.

4. Васильев В. А. Фонетика английского языка: Теоретический курс. — М., 1970.

8. Зиндер Л. З. Общая фонетика. — Л., 1979.

9. Кочерган М. П. Загальне мовознавство. — К., 1999.

10. Леонтьева С. Ф. Теоретическая фонетика английского языка. — М., 1981.

11. Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В. Н. Ярцевой. –М., 1990.

12. Соколова М. А. Теоретическая фонетика английского языка. — М., 1991.

13. Теоретическая фонетика английского языка: Учеб. Для студ. ин_тов и фак. иностр. яз. / М. А. Соколова, К. П. Гин_ товт, И. С. Тихонова, Р. М. Тихонова. — М., 1996.

14. Торсуев Г. П. Проблемы теоретической фонетики и фонологии. — М., 1969.

15. Cheshire J. Variation in an English Dialect: A Sociolinguistic Study. — Cambridge, 1982.

16. Gimson A. C. An Introduction to the Pronunciation of English. — Ldn., 1981.

17. Jones D. The Phoneme: its Nature and Use. — Cambridge, 1967.

18. O’Connor J. D. Phonetics. — Penguin, 1977.

19. Златоустова Л. В. Фонетическая структура слова в потоке речи. — Казань, 1962.

20. Камышная Н. Г. Слогоделение в современном английском языке // Исследования по теоретической и эксперименальной фонетике английского языка. — М., 1972.

21. Кантер Л. А. Основные проблемы фоностилистического анализа текста //Исследование фонетических особенностей речевых стилей. — М., 1978.

22. Швейцер А. Д. Различные элементы американского и британского вариантов современного английского языка: Автореф. дис. … д_ра филол. наук. — М., 1967.

23. Crystal D. Prosodic Systems and Intonation in English. —Cambridge, 1969.

24. Crystal D. The English Tone of Voice. — Ldn., 1975.

25. Crystal D. Linguististics. — Penguin Books, 1977.

26. Halliday M. Course of Spoken English Intonation. — Ldn.,1970.

27. Saussure F. Course in General Linguistics. — N. Y., 1959.

Практичний курс основної іноземної мови (англійська)

Шифр дисципліни – 6.020303/21/2.01

Курс 2, семестр 1,2 всього годин – 342 (практ.), 9,5 кредиту.

Обов’язкова

Мета курсу: навчити студентів вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою (з дотриманням всіх фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм) в різних ситуаціях, зокрема при професійному спілкуванні, робити лінгво-стилістичний аналіз наукових і художніх текстів з урахуванням відомостей, отриманих в практичних теоретичних курсах, обговорювати й аналізувати художні твори, сучасної класичної відповідної іноземної літератури з точки зору їхнього ідейного змісту, композиційних і індивідуально-стилістичних особливостей, реферувати і анотувати іноземною мовою суспільно-політичні, літературознавчі і лінгвістичні тексти, викладати інформацію загально-філологічного і суспільно політичного змісту в різних видах письмових робіт.

Курс включає такі аспекти: аналітичне читання, фонетика, практична граматика, писемне мовлення, розмовна практика, домашнє читання.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. 1. Підручник англійської мови для 2-го курсу 2006/А5/360/тв. Возна М.О. під руд Карабана В.І.

Викладацький склад:

Чала Анна Петрівна – асистент

Остафійчук Олександра Василівна – асистент

Худик Катерина Григорівна – асистент

Шумейко Ольга Володимирівна – асистент

Семенюк Олеся Василівна – асистент

Андрусів Наталія Олегівна – асистент

Мироник Наталія Дмитрівна – асистент

Бочан Петро Олегович – к.і.н., асистент

Микитюк Ірина Михайлівна – к.ф.н., доцент

Єсипенко Надія Григорівна – к.ф.н., доцент

Букатар Богдана Богданівна – асистент

Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, мовні ігри, система навчальних вправ, індивідуальні консультації.

Оцінювання:

поточне – контрольні роботи, усні відповіді

підсумкове – іспити 3, 4, семестри

Мова викладання: англійська

Аспектний переклад

Шифр дисципліни – 6.020303/21/2.19

Курс 2 ; семестри 3,4; год – 72; кредитів 1,5

1.1 Мета викладання дисципліни – організувати перший етап фахової підготовки студентів, яка зводиться до формування практичних (засвоєння лінгвістичних і соціокультурних знань), когнітивних (розвиток когнітивних здібностей), афективних (формування впевненості щодо використання мови для перекладу), освітніх (розвиток здатності до самостійного пошуку та засвоєння матеріалу), фахових (розви ток перекладацької компетенції) та соціальних (розвиток загальних умінь спілкування) навичок.

1.2 Завдання вивчення дисципліни:

1) формування фонових знань;

2) засвоєння термінологічних еквівалентів з конкретної тематики;

3) автоматизація перекладацьких дій.

Методи i форми поточного контролю:

• Тестові завдання;

• Реферати;

• Фахова перекладацька підготовка: письмовий переклад текстів з високим ступенем концентрації активної лексики;

• Виконання спеціальних вправ на розвиток навичок роботи зі словником (знаходження різниці між синонімічними словами).

Практичне значення курсу − засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок та умінь усного та писемного спілкування іноземною мовою, а також навичок англо-українського та україно-англійського перекладу, що сприятиме підготовці студентів до перекладацької практики.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни –аудіювання – в межах знайомих тем розуміти зміст поширених повідомлень, вміти передати короткий зміст прослуханого англійською та українською мовами; переклад (усний/письмовий) – фонові знання з відповідних тематик; вільне володіння мовним, зокрема термінологічним, матеріалом; перекладацькі дії доведені до автоматизмів. Підготовлений фахівець повинен вміти: вільно переносити набуті знання на нові автентичні тексти, що належать до програмової тематики.

Змістовий план дисципліни:

ЗМ 1 Town and Gown.

НЕ 1.1.

An Ace up the Sleeve. The Generation Gap.

(Самостійна робота)

С. 126-129, впр. 2, 3, 9.

НЕ 1.2.

An Ace up the Sleeve. Keep Your

Heart Under Your Hat.

(Самостійна робота)

С. 130-133, впр. 1, 3, 7.

НЕ 1.3.

An Ace up the Sleeve. A Mink Coat of Arms.

(Самостійна робота)

С. 140-141, впр. 4; с. 152-156, впр. 2, 4, 6, 8.

НЕ 1.4.

An Ace up the Sleeve. A Mink Coat of Arms.

(Самостійна робота)

С. 163-167, впр. 2, 5, 9, 10.

НЕ 1.5.

Ace up the Sleeve. Beware of the Men in Grey Suits.

(Самостійна робота)

С. 172-176, впр. 3, 13, 19.

НЕ 1.6.

An Ace up the Sleeve. Beware of the Men in Grey Suits.

(Самостійна робота)

С. 177-180, впр. 1, 2.

НЕ 1.7.

An Ace up the Sleeve. The Catwalk.

(Самостійна робота)

С. 181-182, впр. 9, 14.

НЕ 1.8.

An Ace up the Sleeve. The Catwalk.

(Самостійна робота)

С. 181-182, впр. 9, 14.

ЗМ 2 Under the Weather

НЕ 2.1.

The Lion’s Share. Let Sleeping Dogs Lie.

(Самостійна робота)

С. 183-186, впр. 2-8.

НЕ 2.2.

The Lion’s Share. Dogged Hounding.

(Самостійна робота)

С. 187-188, впр. 11.

НЕ 2.3.

The Lion’s Share. A Shark can’t Marry a Frog.

(Самостійна робота)

С. 197-200, впр. 1-3, 6-10.

НЕ 2.4.

The Lion’s Share. A Shark can’t Marry a Frog.

(Самостійна робота)

С. 201-204, впр. 2, 5, 8, 9, 10.

НЕ 2.5.

The Lion’s Share. Flower Power.

(Самостійна робота)

С. 220-224, впр. 2-5, 8-10.

НЕ 2.6.

The Lion’s Share. Flower Power.

(Самостійна робота)

С. 220-224, впр. 2-5, 8-10.

НЕ 2.7.

The Lion’s Share. Still Waters Run Deep.

(Самостійна робота)

С. 232-238, впр. 7, 15.

НЕ 2.8.

The Lion’s Share. Still Waters Run Deep.

(Самостійна робота)

С. 240-245, впр. 7, 16.

НЕ 2.9. Модульний контроль

Друга іноземна мова (англійська)

Шифр дисципліни – 6.020303/21/2.12

Курс 2-4, семестр 3-8, всього годин на сем234 год. (практ.) 6,5 кредит.

Обов’язкова

Попередні умови: 6.030500/21/2.01

Мета курсу: оволодіння повним практичним курсом французької мови й вироблення у студентів умінь і навичок, необхідних для їх успішної роботи в загальноосвітніх школах, ліцеях та коледжах.

Завдання курсу:

 1. • володіти навичками правильного і виразного читання;

 2. • вміти правильно /відповідно до норм графіки, орфографії та граматики/ висловлювати думки в письмовій формі;

 3. • вміти вести бесіду на побутові, педагогічні, літературні і громадсько-політичні теми;

 4. • вміти чітко і послідовно викладати, думки в монологічній формі;

 5. • розуміти тексти з художньої літератури ХІХ-ХХ ст. та тексти громадсько-політичного характеру з допомогою словника.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. 1. New English File 1 (pub 1996) English File 2 (pub 1997) Oxford University Press

 2. 2. Гужва Т. Англійська мова (розмовні теми). – Харків: Фоліо, 2003. – 414 с.

 3. 3. Ніколаєнко А.Г. Практикум з англійської мови. – К.: Кондор, 2005. – 909 с.

 4. 4. Новий англо-український словник. – К.: Видавничий дім «Чумацький шлях», 2004.

 5. 5. Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Викладацький склад:

Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, мовні ігри, система навчальних вправ, індивідуальні консультації.

Оцінювання:

В кінці кожного семестру проводяться залікові контрольні роботи, які включають: диктант, переклад фраз, перекази і твори, які за складністю відповідають вивченому матеріалу.

Залік – 3, 5, 6 семестри.

Іспит – 4, 7, 8 семестри.

Мова викладання: англійська

Вступ до перекладознавства

Шифр дисципліни - 6.020303/00/2.03

Курс 2; семестр 4; всього годин – 108; 3 кредити.

Обов’язкова

Мета курсу: ознайомити з предметом перекладознавства як міждисциплінарної галузі знань та його основними розділами; виділити істотні риси перекладу як виду комунікативної діяльності у різних її типах; розглянути історичні особливості перекладацького процесу, еволюцію принципів та прийомів перекладу, суперництво двох основних тенденцій перекладання: якісного, близького відтворення оригіналу та його вільної інтерпретації. Вивчення принципів та методів української школи перекладу у їх історичній динаміці; розкрити зв'язок перекладознавства з суміжними науками; вивчення праць видатних вітчизняних та зарубіжних перекладознавців.

Завдання курсу:

 1. • утворити теоретичну основу до засвоєння практичних навичок та умінь в галузі перекладу;

 2. • розглянути історичні особливості перекладацького процесу, еволюцію принципів та прийомів перекладу, істотні риси перекладу як виду комунікативної діяльності у різних її типах;

 3. • ознайомити студентів з ключовими поняттями загальної та часткових теорій перекладу, історії, критики та редагування перекладів;

 4. • формувати у студентів основи логічного мислення та поповнювати у них професійну ерудицію.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. Вступ до перекладознавства. Підручник. 2008/А5/512/т.лам. Корунець І. В.

 2. Комиссаров В.Н. Теория перевода. (Лингвистические аспекты). – М.: Высш. шк., 1990.

 3. Комиссаров В.Н., Коралова А.Л. Практикум по переводу с английского языка на русский. – Москва: Высш. шк., 1990.

 4. Чужакин А., Палажченко П. Мир перевода, или вечный поиск взаимопонимания. – М.: Валент, 1999.

 5. The Translator's Handbook. Ed. by Owens, R. – London, 1996.

Викладацький склад:

Бялик Василь Дмитрович – к.ф.н., доцент

Мироник Наталія Дмитрівна – асистент

Косенко Анна Володимирівна – асистент

Методика викладання та методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття.

Оцінювання:

поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді;

підсумкове: залік.

Мова викладання: українська.

Релігієзнавство

Шифр дисципліни – 6.020303/00/1.04; 54 год на сем; 2 кредити

Мета курсу релігієзнавства – сформувати уявлення про феномен релігії як культурно-історичне явище та важливий чинник смисложиттєвих орієнтацій особи, її поведінкових нормативів, показати історичну роль релігії в житті людини та системі зв’язків з наукою, культурою, суспільними інституціями.

Завдання курсу – висвітлити поступальний розвиток освоєння людиною світу, становлення її як особистості, охарактеризувати різні релігійні напрямки, визначити їх історичну типологію та роль в контексті розвитку людського суспільства, навчити студентів поважати інші світоглядні культури, бути толерантними до представників різних конфесій і вірувань. За основу береться принцип світоглядного плюралізму – коли релігія і вільнодумство не протиставляються, а подаються як діалектично співіснуючі світоглядні культурні чинники людської цивілізації. Знання релігієзнавства необхідне спеціалістам з будь-якої галузі, кожній культурній, освіченій людині. Вивчення релігієзнавства допоможе зорієнтуватися у складному сучасному релігійному просторі, а історія релігій світу – це своєрідний компас для розуміння психології різних народів, менталітету нації тощо.

Змістовне наповнення.

Змістовий модуль 1. Релігія як соціокультурне явище. Етнічні та національні релігії

Н.Е.1.1 Релігієзнавство як галузь гуманітарного знання

Релігієзнавство як комплексна галузь наукового знання. Становлення релігієзнавства як галузі гуманітарного знання. Структура та методологія курсу. Категоріально-понятійний апарат релігієзнавства. Роль та місце релігієзнавства в духовному розвитку особистості. Предмет та об’єкт релігієзнавства. Структура релігієзнавства та його дисциплінарні розділи. Сутнісна характеристика релігієзнавчих категорій. Методи дослідження та методологічні принципи. Прикладний характер релігієзнавчих знань.

Н.Е.1.2 Релігія як цілісний ціннісно-комунікативний феномен

Сутність і етимологія поняття „релігії”. Релігієзнавчі концепції природи, причин та часу виникнення релігій. Структура релігії та її соціальні функції. Релігія як суспільно-історичне явище. Типологічні класифікації релігії. Сутнісний характер основних визначень релігії. Основні складники релігійної системи. Соціальні функції релігії та їх еволюція. Історична типологія релігій.

Н.Е.1.3 Ранньоісторичні форми релігії

Основні стадії розвитку ранніх релігійних вірувань. Найдавніші форми релігії (анімізм, фетишизм, тотемізм, магія). Специфіка розвитку давньої форми вірувань (шаманізм і землеробський культ, культ предків, зооморфізм). Фактологічна основа виникнення та еволюції первісних форм релігійності. Наукове витлумачення походження та природи релігії. Первісна міфологія як підґрунтя релігійних вірувань. Еволюційні типи первісних релігійних уявлень. Джерельна база дослідження ранньоісторичних релігій. Елементи первісних культів, які збереглись у розвинутих релігіях

Н.Е. 1.4 Етнічні релігії

Поняття етнічних релігій та їх типологічні риси. Історичні умови виникнення та хронологічні рамки функціонування етнічних релігій. Типологія етнічних релігій: народні та національні. Специфіка віровчення та культу етнічних релігій. Закономірності еволюції та особливості розвитку етнічних релігій. Етнічні релігії та їх характерні риси. Народні релігії – історично перша форма етнічних релігій: а) давньоєгипетська; б) месопотамська; в) релігії античного світу. Національні релігії: особливості віровчення та специфіка культу: а) національні релігії Південної та Південно-Східної Азії; б) етнодержавні релігії. Особливості функціонування етнічних релігій в сучасних умовах.

Змістовий модуль 2. Світові релігії.

Сучасні суспільно-релігійні трансформації у світі та Україні.

Н.Е.2.1. Буддизм

Витоки та основні етапи становлення буддизму. Особливості віровчення та культу. Основні течії та школи. Буддизм у сучасному світі та Україні. Буддизм як специфічна система смисложиттєвих орієнтацій та способу життя. Світоглядні засади буддизму. Морально-етична доктрина вчення. Специфіка обрядово-культової практики буддизму. Трипітака – священна книга буддизму. Особливості формування канону. Сучасний стан та перспективи розвитку буддизму.

Н.Е.2.2 Християнство

Передумови виникнення та поширення християнства. Біблія – священна книга християн. Православ’я та католицизм: догматичні, канонічні й обрядові відмінності. Віроповчальна, інституційна та культова специфіка протестантизму. Християнство в Україні. Становлення християнства як світової релігії. Християнство в Україні. Основні етапи становлення організаційної структури християнської церкви. Специфіка українського православ’я. Українська Греко-католицька церква: історія та сучасний стан.

Протестантська мережа України.

Н.Е.2.3 Іслам

Виникнення, історичні віхи становлення та поширення ісламу. Коран і Суна – священні книги мусульман. Основні віросповідні положення та обрядово-культова практика ісламу. Зв’язок релігійно-культового та суспільно-політичного життя в ісламі. Іслам у сучасному світі. Сповідання шахади та дотримання обрядово-культової практики як невід’ємна компонента релігійності мусульманина. Еволюція ісламу: релігійно-політичні течії та рухи (спільне і відмінне). Джихад: захист віри чи політична форма претензій на освоєння світу? Іслам і християнство: проблеми співіснування.

Н.Е.2.4. Новітні релігійні течії та рухи

Поняття та сутнісні характеристики неорухів. Специфіка виникнення та розвитку. Віровчення та культова практика найбільш розповсюджених типів неорелігій. Форми діяльності нетрадиційних релігійних течій та рухів у світовому релігійному просторі. Неорелігії у контексті сучасних духовно-культурних трансформацій. Неорелігійний процес як відповідь на духовні пошуки людства. Специфічні риси неорелігій та форми роботи зі своїми послідовниками. Синкретичний характер віровчення нових релігійних течій і рухів та їх класифікація. Інноваційний характер функціонування релігій в Україні.

Н.Е.2.5 Релігія й церква в сучасному світі, Україні, регіоні

Основні тенденції та фактори змін у світовому релігійному просторі. Релігійно-церковна мережа України. Сучасний стан і перспективи розвитку церковно-релігійного життя в регіоні. Основні тенденції змін у церковно-релігійній мережі України та Буковини. Фактори становлення церковного та релігійно-культурного життя в Україні. Проблеми й перспективи розвитку релігійного середовища України. Специфіка формування релігійної мережі Буковини.

Н.Е.2.6 Вільнодумство як специфічна форма духовної культури людства

Поняття та основні визначення вільнодумства. Причини та витоки вільнодумства. Історична періодизація та еволюційні форми вільнодумства. Атеїзм як специфічна форма вільнодумства. Секулярні процеси та майбутнє вільнодумства і атеїзму. Смисложиттєві концепції вільнодумства та перспективи секуляризаційних процесів. Вільнодумство як форма індивідуальної та суспільної свідомості. Вільнодумство як право на свободу думки та вільний розвиток особи. Секуляризація як процес „емансипації”людини і суспільства від впливу церкви. Перспективи розвитку вільнодумства в сучасному глобалізованому світі.

Н.Е.2.7 Правові основи регулювання державно-церковних відносин

Взаємовідносини права і релігії. Необхідність правового регулювання церковно-державних та міжконфесійних відносин. Поняття свободи совісті як конституційно-правові категорії, що гарантує право на світоглядну орієнтацію особи. Історичні етапи становлення свободи совісті. Міжнародні та національні правові акти, що гарантують свободу совісті. Роль законодавчих актів у встановленні міжрелігійної злагоди, толерантних взаємин між сакральними і секулярними видами духовної культури, паритетності між релігійними і вільнодумчими ідеями. Конституційні гарантії свободи совісті в Україні. Закон про свободу совісті та релігійні організації як механізм регуляції державно-церковних і міжконфесійних відносин. Демократична сутність принципу відокремлення церкви від держави та школи від церкви. Правове забезпечення духовної та світської освіти в Україні. Релігія і право: проблема взаємовідносин. Свобода совісті як конституційно-правова категорія. Історія становлення свободи совісті, релігії і переконань. Міжнародне та національне законодавство як гарант свободи й самовизначення особи. Законодавче забезпечення свободи совісті в Україні. Основні законодавчі акти, що гарантують свободу совісті, релігії і переконань в Україні. Конституційні гарантії світоглядної та конфесійної свободи українців. Закон „Про свободу совісті та релігійні організації” як гарант прав і свобод особи. Правові основи принципу відокремлення церкви від держави і школи від церкви. Правові колізії світської та духовної освіти в Україні.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А. Колодного. – К., 2000.

 2. Докаш В.І., Коцур Г.Г., Лешан В.Ю., Марчишак А.Р., Шкрібляк М.В. Релігієзнавство: Навчальний посібник для студентів неспеціальних факультетів. – Чернівці: Рута, 2008.

 3. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник. – Чернівці, 2005.

 4. Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів вузів. – К., 2004.

 5. Козловский И. История религий. Уч. Пособие. – Донецк, 2004.

 6. Колодний А.М. Основи релігієзнавства. Курс лекцій. – Дрогобич, 2006.

 7. Лешан В.Ю. Основи релігієзнавства: Підручник. – Чернівці, 2006.

 8. Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій: Підручник. – К., 2004.

 9. Мень А. История религии. В поисках пути, истины и жизни. – М., 1991. – Т.1-2.

 10. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1988.

 11. Гусева Н.Р. Индуизм: История формирования. Культовая практика. – М., 1977.

 12. Гильдебранд Дитрих фон. Сущность христианства / А.И. Смирнов (пер. с нем.). – СПб., 1998.

 13. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К., 1998.

 14. Бабій М. Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. – К., 1994.

 15. Угринович Д. М. Введение в религиеведине. – М., 1985.

 16. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Навч. пос. – Львів, 2000.

 17. Черній А.М. Релігієзнавство: Посібник. – К., 2003.

 18. Элиаде М. История веры и религиозных идей. – К., 2001.

 19. Яблоков И.Н. Религиоведение. – М., 2001.

 20. Яроцький П.Л. Релігієзнавство: Навч. пос. – К., 2004.

Викладацький склад:

Возний Ігор Петрович, доктор історичних наук, професор кафедри релігієзнавства та теології

Лешан Володимир Юхимович, кандидат філософських наук, доцент кафедри релігієзнавства та теології

Мизак Нестор Степанович, кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієзнавства та теології

Шкрібляк Микола Васильович, кандидат сторичних наук, доцент кафедри релігієзнавства та теології

Марчишак Арсен Романович, кандидат філософських наук, асистент кафедри релігієзнавств ата теології

Яремчук Андрій Васильович, кандидат історичних наук, асистент кафедри релігієзнавств та теології

Бучовський Віталій Рішардович, асистент кафедри релігієзнавства та теології

Стеблина Петро Юрійович, асистент кафедри релігієзнавства та теології

Якуб’як Ярослав Михайлович, асистент кафедри релігієзнавства та теології

Форма контролю: залік

Етика та естетика

Шифр дисципліни – 6.020303/00/2.17, 54 год, 1 кредит

Мета курсу полягає у формуванні концептуальних основ моральної та естетичної свідомості студентів; наданні систематизованих знань, конструктивних і критичних навичок мислення щодо природи, критеріїв, форм та альтернатив ціннісного й творчого самовизначення людини у світі відповідно до уявлень про добро і зло, красу і потворність, гармонію і безлад.

Завдання курсу: розкрити світоглядну природу, предметну царину, функціональну спрямованість та змістовну спорідненість етики й естетики як філософських дисциплін; обґрунтувати людиномірний та людинотворчий характер їхнього змісту; окреслити сутність і властивості моралі, визначити відношення між мораллю і моральністю та їхній зв’язок із такими суто людськими характеристиками як свобода і відповідальність; висвітлити історично сформовані тенденції та альтернативи світоглядного тлумачення базової морально-етичної проблематики; обміркувати зміст основних понять моральної свідомості; виявити соціокультурний та життєво-екзистенційний ґрунт ціннісних полюсів моралі – добра і зла; зорієнтувати щодо загальнолюдських критеріїв гідності й доброчесності; висвітлити актуальні проблеми прикладної (екологічної, біомедичної, ділової) етики; пояснити дисциплінарну специфіку, предметну сферу та функції естетики; витлумачити природу та структуру естетичної свідомості, зміст основних понять естетики, виявити їхню роль в організації художньо-творчого процесу та формуванні естетичної культури особи і суспільства; з’ясувати естетичну природу та світоглядний потенціал мистецтва; розкрити специфіку художньо-образного мислення; висвітлити підходи до тлумачення морфології мистецтва; сприяти моральному самовихованню та естетично-творчому розвиткові студентів, збагаченню їхніх духовно-інтелектуальних інтересів, витонченню та ушляхетненню почувань.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни. В результаті опанування курсу студент повинен:

знати сутність та дисциплінарну специфіку етики та естетики як філософських наук про ціннісне ставлення людини до світу; основні поняття, категорії та принципи моральної та естетичної свідомості; закономірності історичного становлення основних ідей етики та естетики; форми актуалізації соціально-ціннісного потенціалу цих дисциплін у фундаментальних та прикладних сферах життя сучасного суспільства;

розуміти філософську природу етики та естетики; їхню предметну спорідненість як наук про цінності; життєвий смисл провідних категорій моральної та естетичної свідомості; вплив історії розвитку етичних та естетичних ідей на сучасний стан моральної та естетичної культури людства; людинознавчий та людинотворчий потенціал етики та естетики; роль цих філософських дисциплін у вихованні цілісної та гармонійно розвинутої особистості; значущість етики та естетики для фаху філолога;

вміти застосовувати знання теоретичних засад та закономірностей історичного розвитку етичних та естетичних ідей до аналізу конкретних соціальних та комунікативних ситуацій життя сучасної людини, визначати ціннісний смисл тих чи інших явищ політичного життя; здійснювати практичні виховні заходи у сфері майбутньої фахової активності.

Змістовне наповнення

Змістовий модуль 1. Етика

НЕ 1.1. Етика як практична філософська наука

Ціннісно-практична спрямованість етичного знання. Структура предмета етики. Основні альтернативи осмислення етичних проблем та галузі сучасної етики Мораль у системі ціннісного самовизначення людини. Мораль та моральність крізь призму людської свободи і відповідальності. Критерії морально належного у світлі настанов совісті. Властивості моралі та її функції

НЕ 1.2 Морально-етичний пошук у вимірі історії

Становлення етичної думки у Стародавньому світі. Релігійна спрямованість етики Середніх віків. Автономно гуманістичне обґрунтування моральності в епоху Відродження та Нового часу. Тенденції етичних пошуків Післяпросвітницької доби. Моральні цінності крізь призму етичних категорій. Добро і зло як ціннісні полюси моральної свідомості і практики. Моральний обов’язок та любов як його вивершення в єдності настанов розуму і серця. Морально-соціальний смисл справедливості

Н.Е. 1.3 Основи прикладної етики

Актуальність прикладних проблем етики в умовах сьогодення. Екологічна етика: завдання та можливості. Проблеми сучасної біомедичної етики. Ділове спілкування у світлі етичного регулювання. Етика ділового спілкування як галузь прикладної етики. Принципи морального регулювання у діловій сфері. Діловий етикет, його специфічні характеристики та моральне підґрунтя. Шляхи ефективного взаємного сприймання та порозуміння ділових партнерів

Змістовий модуль 2. Естетика

НЕ 2.1 Естетика як філософсько-гуманітарна наука

Предметність естетики: загальна характеристика. Історичний контекст становлення естетики як науки. Філософська природа естетики та специфіка естетичної науковості. Місце естетики в системі гуманітарних наук та її функції. Феномен естетичного та його специфічні риси. Сутність чуттєво-ціннісного (естетичного) освоєння людиною світу. Структура естетичної свідомості та місце в ній естетичних почуттів.

НЕ 2.2 Категорії естетичної свідомості

Прекрасне і потворне та їх діалектика. Піднесене і нице та їх прояви в житті та мистецтві. Життєвий та художній смисл трагічного і комічного. Феномен мистецтва та його світоглядно-естетична сутність. Сутність та смисл художньо-творчого ставлення людини до світу. Мистецтво і наука: спільне та відмінне. Художня образність як основа мистецького мислення. Логіка історії (історіософії) художньої культури. Мистецтво та ідеологія і проблема свободи митця.

НЕ 2.3 Морфологія мистецтв та виражально-пізнавальна

специфіка мистецьких видів

Класифікація видів мистецтва. Характеристика провідних видів мистецтва. Пізнавальні можливості різних видів мистецтва. Смисл естетично-художньої культури особистості. Настанови художньо-естетичного виховання й самовиховання. Мистецтво в системі духовного утвердження особи.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. Бродецький О.Є. Естетика: Навчальний посібник. – Чернівці, 2006. – 76с.

 2. Бродецький О.Є. Етика й естетика: навчально-методичний посібник – Чернівці: Рута, 2005.

 3. Гусейнов А. А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – М., 1987.

 4. Естетика: Навч. посібник/М. П. Колесніков, О. В. Колеснікова, В.О. Лозовий та ін.: В. О. Лозовий (ред.) – К., 2003.

 5. Етика ділового спілкування. Курс лекцій. – К., 1999.

 6. Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання: Матеріали наук.-теор. конференції. – К.: “Київський ун.т”, 1997.

 7. Етика: Навч. посібник для студ. гум. фак.-в вузів/Авт. кол.: Т. Г. Аболіна та ін. – К., 1992.

 8. Етика: Навч. посібник/В. О. Лозовий, М. І. Панов, О. А. Стасевська та ін.: В. О. Лозовий (ред.). – К., 2002.

 9. Каган М. С. Эстетика как философская наука. – СПб., 1997.

 10. Кондрашов В. А., Чичина Е. А. Этика. Эстетика. – Ростов-на-Дону, 1998.

 11. Кривцун О. А. Эстетика: Учебник. – М., 2003.

 12. Левчук Л. Т. Західноєвропейська естетика ХХ століття: Навч. посібник. – К., 1997.

 13. Левчук Л. Т. та ін. Естетика: Підр. для студ. ВНЗ. – К., 1997.

 14. Малахов В. А. Етика. Курс лекцій: Навч. посібник. – К., 1996.

 15. Основы этикета и искусство общения. – СПб, 1993.

 16. Рытикова Л. Н. Эстетическое сознание: сущность и специфика. – М., 1985.

 17. Столович Л. Н. Красота. Добро. Истина. Очерки истории эстетической аксиологии. – М., 1994.

 18. Эфроимсон В. П. Генетика этики и эстетики. — М., 1995

 19. Яковлев Е. Г. Эстетика: Учебн. пособие. – М., 1999.

Викладацький склад:

Бродецький Олександр Євгенович, кандидат філософських наук, доцент кафедри релігієзнавства та теології;

Клічук Аліна Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри релігієзнавства та теології.

Форма контролю: залік

ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ

Шифр дисципліни – 6..020303/21/2.16 54 год 1,5 кредита

Пояснювальна записка

Курс "Історія перекладу" належить до циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, передбачених програмою підготовки бакалаврів та спеціалістів з фаху 7.030507 "переклад".

Історія перекладу пов’язана з дослідженням історичних етапів і основних напрямків перекладацької діяльності, періодизацією перекладів, варіюванням підходів до суті перекладу, встановленням ролі перекладеної з інших мов літератури у національних літературах тощо.

У курсі викладено основну проблематику історії перекладу, включаючи загальні проблеми історії та теорії перекладу, а також розвитку перекладознавства як окремої галузі знань.

Мета викладання дисципліни полягає у підготовці до практичної діяльності з перекладу, до самостійних розробок конкретних питань історії перекладу, а також до слухання поглибленого курсу загальної та часткових теорій перекладу, що випливає з програми підготовки магістра.

Завданнями вивчення дисципліни є ознайомити студентів з провідними перекладачами та перекладознавцями, особливостями їх творчості та тенденціями розвитку перекладу у межах певних історико-культурних періодів.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вільно володіти спеціальною термінологією, орієнтуватися в основних поняттях історії перекладу, засвоїти відповідні поняття і характеристики.

Методи i форми поточного контролю:

 • Реферати;

 • Виступи на семінарах;

 • Тестові завдання.

Іспит перевіряє набуті знання з дисципліни, вміння розкрити особливості становлення історії перекладу як самостійної наукової дисципліни та висвітлити сучасні напрямки розвитку теорії перекладу.

Дисципліна розподілена на 2 модулі, кожен із яких поділяється на навчальні елементи (НЕ), які відповідають за змістом одній темі лекційного курсу та одній темі семінарського заняття. Матеріал модулів вивчається на другому курсі у 4 семестрі.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань з історії перекладу, набуття практичних навичок та умінь сприятиме підготовці студентів-перекладачів до творчої перекладацької діяльності.

ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ”

ЗМ 1. Вступні зауваги до курсу «Історія перекладу». Еволюція перекладацької думки

НЕ 1.1. (Лекція)

Предмет та завдання курсу «Історія перекладу».

Зміст навчального елементу:

Завдання та розділи перекладознавства.

Зв'язок перекладознавства з іншими науками.

Історія перекладознавчої науки.

НЕ 1.2. (Лекція)

Еволюція перекладацьких парадигм в добу раннього та пізнього руського середньовіччя.

Зміст навчального елементу:

Історія перекладу в Київській Русі X-XVI ст., основні тенденції розвитку перекладацької думки в цей період. Базові засади практичного аналізу перекладних текстів середньовічної України Х-ХVІ ст

НЕ 1.3. (Лекція)

Українська школа перекладу. Майстри українського перекладу минулої доби.

Зміст навчального елементу:

Видатні українські перекладачі поч.19 ст. (Тарас Шевченко, Михайло Максимович, Олександр Навроцький, Володимир Александров, Леонід Глібов).

НЕ 1.4. (Лекція)

Видатні українські перекладачі другої пол. 19 ст.

Зміст навчального елементу:

Степан Руданський, Ксенофонт Климкович, Петро Ніщинський, Олександр Потебня, Юрій Федькович, Марко Кропивницький, Михайло Старицький

ЗМ 2. Переклад в Україні

НЕ 2.1. (Лекція)

Переклад кінця XIX та XX століття в Україні.

Зміст навчального елементу:

Український переклад зі східних літератур, український переклад європейської класичної літератури доби Відродження та Бароко, український переклад європейської літератури доби класицизму та просвітництва, українські переклади класичної та модерної прози.

НЕ 2.2. (Лекція)

Переклад XX століття в Україні

Зміст навчального елементу:

Особливості перекладу у 20 ст. та дослідження досвіду видатних перекладознавців нашого часу.

НЕ 2.3. (Лекція)

Переклад у сучасному світі

Зміст навчального елементу:

Перекладацька діяльність В.Коптілова (1930).

Зорівчак Роксоляна Петрівна – один із корифеїв сучасного українського перекладу.

НЕ 2.4. (Лекція)

Проблеми машинного перекладу

Зміст навчального елементу:

Історія машинного перекладу

Машинний переклад в Україні

НЕ 2.5. (Лекція)

Розробка проблем загальної та спеціальної теорії перекладу в працях російських перекладознавців

Зміст навчального елементу:

Розвиток теоретичного перекладознавства в Росії: праці К.І.Чуковського, А.В.Федорова, Я.І.Рецкера, Л.С.Бархударова, В.С.Виноградова, Ю.Д.Левіна, А.Д.Швейцера та інших.

Література до дисципліни

 1. Франко І.Я. Зібрання творів у 50 т. – К., 1976-1986. – Т. 5.

 2. Рильський М.Т. Мистецтво перекладу. – К., 1975.

 3. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 1983.

 4. Федоров А.В. Искусство перевода и жизнь литературы. – М., 1982.

 5. Чуковский К.И. Высокое искусство. – М., 1988.

 6. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М., 1975.

 7. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – М., 1980.

 8. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад. – Львів, 1989.

 9. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. – М., 1980.

 10. Кундзіч О. Творчі проблеми перекладу. – К., 1973.

 11. Левый Й. Искусство перевода. – М., 1974.

 12. Лилова А. Введение в общую теорию перевода. – М., 1985.

 13. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К., 1982.

 14. Новикова М.А. Прекрасен наш союз. Литература – переводчик – жизнь. – К., 1986.

 15. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М., 1974.

 16. Чередниченко О.І. Теоретичні проблеми удосконалення практики перекладу і двомовної лексикографії / Теорія і практика перекладу. – Вип. 14. – К.,1987.

 17. Чередниченко О.І. Переклад – важлива сфера функціонування і розвитку української мови / Теорія і практика перекладу. – Вип. 17. – К.,1991.

 18. Чередниченко О.І., Коваль Я.Г. Теорія і практика перекладу. Французька мова. – К., 1995.

 19. Швейцер А.Д. Теория перевода. – М., 1988.

 20. Збірники "Теорія і практика перекладу". – Вип.1-21. – К., 1979-1994.

 21. Григорій Кочур і українській переклад: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Редкол.: О.Чередниченко (голова) та ін. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. – 280 с.

 22. Мовні і концептуальні картини світу. – Наук. збір. – Вип.15.

 23. Український переклад від Зерова до сьогодення / Гол. ред. Чередниченко О.І. – К., 2004.

 24. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: Учебное пособие. – М., 2001. – 424 с.

 25. Огуй О.Д. Коротка історія німецько-українського перекладу та перекладознавства (у руслі світових тенденцій): Конспект лекцій для студентів німецького відділення. – Чернівці: Рута, 2008. – 40 с.

 26. Основи перекладознавства: Навчальний посібник / За редакцією А.Є. Нямцу. – Чернівці: Рута, 2008. – 312 с.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Шифр дисципліни – 6.020303/00/1.05, 108 год, 4 кредити

Мета дисципліни: формування у студентів наукового економічного мислення, навичок пізнання реальних економічних процесів і явищ, вміння аналізувати конкретні економічні ситуації та приймати раціональні економічні рішення.

Завдання дисципліни:

 • обґрунтування загальних засад економічного життя суспільства;

 • розкриття закономірностей розвитку економічної системи та діалектики взаємозв’язку її структурних елементів;

 • дослідження ролі економічних знань у розробці шляхів планомірної трансформації вітчизняної економіки в соціально орієнтовану економічну систему;

 • з’ясування механізму використання економічних законів, закономірностей, принципів управління людьми у процесі господарської діяльності;

 • вивчення специфічного характеру економічної ролі держави у регулюванні різноманітних економічних процесів та явищ на різних стадіях розвитку ринково орієнтованих економічних систем;

 • аналіз тенденцій розвитку світової економіки, проблем її глобалізації у сучасних умовах.

Курс поділяється на два змістовних модуля (ЗМ):

ЗМ 1. „Загальні питання економіки та мікроекономіки”;.

ЗМ2. „Макроекономіка і мегаекономіка”

ЗМ1. Загальні поняття економіки і мікроекономіка

НЕ 1.1. Предмет і методи економічної теорії

Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку. Сучасні напрямки та школи економічної теорії.

Предмет економічної теорії, його визначення в різних економічних вченнях. Завдання та функції економічної теорії.

Теоретичні та емпіричні методи пізнання економічних процесів. Мікро- та макроекономічний аналіз.

Загальні, функціональні та галузеві економічні науки. Економічна теорія, економічна політика, господарська практика.

Економічне мислення, його роль у розвитку суспільства.

НЕ 1.2. Потреби та економічні ресурси

Економічні потреби, їх класифікація та умови задоволення. Безмежність потреб та закономірності їх розвитку. Економічні потреби та економічні інтереси, механізм їх реалізації.

Потреби і споживчі блага. Способи класифікації та характерні риси благ. Економічні та неекономічні блага; приватні, суспільні та квазісуспільні блага; матеріальні та нематеріальні блага. Загальна і гранична корисність споживчих благ. Закон спадної граничної корисності. Вимір корисності. Правило оптимізації корисності

Фактори (ресурси) виробництва та їх види. Плата за ресурси.

Обмеженість ресурсів, варіантність їх використання та необхідність економічного вибору. Виробничі можливості економіки. Альтернативна вартість. Графік межі виробничих можливостей. Ефективність використання ресурсів та умови економічного зростання.

НЕ 1.3. Типи економічних систем

Суть економічної системи, її структура та інфраструктура. Основні елементи структури економічної системи: відносини власності, механізм координації економічних дій, спосіб розподілу виробничих ресурсів, характер розподілу доходів.

Традиційна економічна система та її моделі (первісна, рабовласницька, феодальна економіка). Причини та умови функціонування елементів традиційної економіки в сучасному світі.

Ринкова економічна система вільної конкуренції. Панування приватної власності. Вільна конкуренція. Стихійний порядок координації економічних дій.

Командна економічна система. Монополія державної власності. Ієрархічний порядок координації економічних дій. Неефективність використання ресурсів. Хронічний дефіцит.

Змішана економічна система. Плюралізм форм власності. Поєднання ринкових та державних методів регулювання. Моделі розвитку окремих країн (американська ліберальна, японська корпоративна, західноєвропейська соціальна).

Об’єктивна необхідність переходу від командно-адміністративної до ринкової системи в Україні. Особливості та основні напрямки трансформаційних процесів в Україні.

НЕ1. 4. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага

Поняття попиту. Закон і функція попиту. Крива попиту. Нецінові фактори попиту.

Поняття пропозиції. Закон пропозиції. Функція пропозиції. Крива пропозиції. Нецінові фактори пропозиції.

Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Надлишок і дефіцит.

Еластичність попиту і пропозиції. Еластичність попиту по ціні та її вирахування. Фактори інової еластичності попиту. Еластичність попиту по доходу. Перехресна еластичність. Еластичність пропозиції, її вирахування та основні фактори.

НЕ1.5. Виробництво і витрати виробництва

Поняття витрат виробництва. Теорія витрат виробництва та її сучасна концепція. Економічні та бухгалтерські витрати. Види витрат виробництва: валові, середні та граничні витрати.

Витрати виробництва у короткотривалому періоді діяльності фірми. Постійні та змінні витрати. Закон спадної віддачі.

Витрати виробництва у довготривалому періоді діяльності фірми. Ефект масштабу виробництва: позитивні та негативні сторони.

Суть і показники економічної та соціальної ефективності виробництва. Основні напрямки мінімізації витрат та підвищення ефективності виробництва.

НЕ 1.6. Типи ринкових структур

Поняття ринкової структури. Типи ринкових структур: досконала конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, монополія. Ідеальні і реальні ринкові структури. Чинники ринкових структур: кількість продавців і покупців, диференціація продукту, контроль над ціною, нецінова конкуренція, перешкоди до вступу.

Ринок досконалої конкуренції. Оптимальний випуск фірми. Правило беззбитковості і виходу фірми з ринку. Ціна рівноваги для фірми та галузі в коротко- і довготривалому періодах.

Суть монополії та її ознаки. Причини виникнення і способи класифікації монополій. Оптимальний випуск для монополії. Короткотривала і довготривала рівновага. Економічні наслідки монополії. Регульована монополія. Монопсонія.

Монополістична конкуренція: поняття і поширення. Оптимальний випуск продукції. Рівновага ринку в коротко- і довготривалому періодах. Нецінова конкуренція.

Олігопольний ринок. Взаємна залежність фірм і складність прогнозування ситуації на олігопольному ринку. Форми олігопольної поведінки фірм.

НЕ 1. 7. Види ринків та їх інфраструктура

Основні елементи структури ринку та закономірності її формування. Способи класифікації та види ринків.Суть і функції ринкової інфраструктури.

Ринок товарів і послуг, його структура та інфраструктура. Товарна біржа та її функції. Особливості формування і функціонування товарного ринку та його інфраструктури в Україні.

Ринок природних ресурсів. Земля – як об'єкт купівлі-продажу. Економічна рента. Ціна землі.

Ринок капіталів. Кредит як форма ринку капіталів. Джерела позичкового капіталу. Принципи кредитування. Норма позичкового відсотка. Види кредиту: комерційний, банківський, споживчий, іпотечний, державний, міжнародний. Банки та небанківські фінансово-кредитні установи.

Ринок праці, його особливості. Структура та інфраструктура ринку праці. Біржі праці та їх функції. Фонд зайнятості. Служба зайнятості і ринок праці в Україні.

Ринок цінних паперів. Види цінних паперів та їх роль в ринковій економіці. Дивіденд і курс акцій. Інфраструктура ринку цінних паперів, функції фондової біржі. Фондовий ринок та особливості його формування і функціонування в Україні.

НЕ 1. 8. Підприємництво. Форми організації та механізм управління підприємницькою діяльністю

Суть, принципи, види та умови підприємницької діяльності. Підприємство як організаційна форма господарювання.

Класифікація підприємств за формами власності (приватне, колективне, комунальне, державне, змішане, спільне, іноземне), заснування (унітарне, корпоративне), за розміром (мале, середнє, велике). Особливості казенних підприємств. Господарські товариства. Об’єднання підприємств.

Управління підприємством. Суть та функції менеджменту. Організаційна структура підприємств. Мркетинг, його функції та сучасна концепція.

НЕ 1. 9. Форми доходів в ринковій економіці

Ринковий механізм розподілу доходів. Форми доходів. Проблема нерівності в доходах. Крива Лоренца. Індекс Джині.

Суть, форми і системи заробітної плати. Мінімальна заробітна плата Номінальна і реальна заробітна плата.

Рента як форма реалізації власності на виняткові ресурси. Земельна рента. Типи і види земельної ренти.

Позичковий процент. Норма позичкового проценту. Фактори, що впливають на ставку процента.

Прибуток. Непередбаченість і ризик у бізнесі. Фактори, то зумовлюють диференціацію прибутку. Економічний прибуток.

ЗМ 2. Макроекономіка і мегаекономіка.

НЕ 2. 1 Національна економіка: структура та показники розвитку

Макроекономічний підхід до економіки як до цілого. Галузева й територіальна структури національної економіки. Первинне, вторинне, третинне виробництво. Макроекономічні пропорції.

Оцінка результатів національного виробництва. Національне рахівництво і значення національних рахунків. Валовий внутрішній продукт (ВВП) і його розрахунок. Валовий національний продукт. Чистий внутрішній продукт. Національний доход. Особистий доход до і після сплати податків.

Рівень цін та макроекономічні показники. Реальний та номінальний ВВП. Індекс цін і дефлятор ВВП.

ВВП і суспільний добробут. Рівень життя. Показники рівня життя.

НЕ 2.2. Загальні закономірності макроекономічної динаміки

Сукупний попит (АD), і сукупна пропозиція (AS), нецінові фактори їхньої зміни. Загальна модель макроекономічної рівноваги (АD-АS) та особливості класичного і кейнсіанського підходів до її побудови. Проблеми макроекономічної рівноваги в Україні.

Економічне зростання та його показники. Фактори економічного зростання.

Циклічність як загальна форма економічної динаміки. Суть економічного циклу та його фази. Види та механізм циклічних коливань. Структурні кризи та структурна перебудова економіки. Теорія довгих хвиль Н. Кондратьєва.

Суть, причини і типи інфляції. Показники для вимірювання інфляції та її види. Вплив інфляції на економіку. Інфляція і перерозподіл доходів у суспільстві. Особливості антиінфляційних заходів в Україні.

Зайнятість і безробіття в ринковій економіці. Види і показники безробіття. Вплив безробіття на економічне зростання. Інфляція і безробіття. Засоби боротьби з безробіттям. Державна політика зайнятості в Україні.

НЕ 2.3. Фінансова система країни. Податки та державний бюджет

Необхідність, суть та функції фінансів. Поняття фінансової системи. Фінанси держави, підприємств та домашніх господарств.

Державний бюджет, його надходження та видатки.

Податки та їх функції. Види податків. Прямі, непрямі, та „соціальні” податки. Система оподаткування. Фіскальна політика держави та механізм її реалізаії. Крива Лаффера.

Проблеми бюджетної політики. Причини та наслідки бюджетного дефіциту. Державний борг та методи його регулювання

Податково-бюджетна політика в Україні.

НЕ 2.4. Грошово-кредитна система

Суть і функції грошей. Еволюція грошей і їх види.

Ринок грошей. Пропозиція грошей. Грошові агрегати (МІ, М2, МЗ, L). Попит на гроші для операцій. Попит на гроші з боку активів. Загальний попит на гроші. Рівновага на ринку грошей.

Грошово-кредитна система. Функції і статус Центрального банку. Інструменти грошово-кредитної політики: облікова ставка, резервна норма,операції з цінними паперами. Комерційні банки в банківській системі. Функції та операції комерційних банків.

Грошово-кредитна політика та її ефективність. Сучасна грошово-кредитна політика України.

НЕ 2.5. Економічна політика держави

Фіаско ринку та державне втручання в економіку.

Структура цілей економічної політики держави. Підходи сучасних шкіл і напрямків економічної теорії до досягнення даних цілей. Межі державного впливу на економіку.

Адміністративні та економічні методи державного регулювання економіки. Основні напрямки та інструменти економічної політики держави. Фіскальна та грошово-кредитна політика, соціальна та зовнішньоекономічна політика.

Необхідність соціального захисту населення. Державна політика доходів. Цінова політика. Політика зайнятості. Система соціальної допомоги. Індексація і компенсація доходів. Субсидії. Система соціального страхування. Система соціального захисту населення в Україні.

Економічна політика держави в Україні.

НЕ 2.6. Світове господарство та глобалізація світогосподарських зв’язків

Етапи становлення та основні риси світового господарства. Структура світового господарства.

Теоретичні основи міжнародного поділу праці (МПП). Чинники, що визначають МПП. Суть та структура міжнародних економічних відносин.

Суть, етапи та форми міжнародної економічної інтеграції. Фактори, що визначають інтеграційні процеси. Головні інтеграційні угрупування світу. Участь України у міжнародних економічних організаціях. Проблеми інтеграції України у світову економіку.

Глобалізація як нова форма світогосподарських зв’язків. Характеристика глобальної економіки. Рівні глобалізації. Форми прояву та фактори глобалізації. Вплив глобалізації на розвиток світового господарства. Глобалізація та загострення загально цивілізаційних проблем. Передумови та шляхи вирішення глобальних проблем.

НЕ 2.7. Форми міжнародних економічних відносин

Міжнародна торгівля і світовий ринок. Попит і пропозиція на світовому ринку. Формування світових цін.

Міжнародна кооперація та науково-технічне співробітництво. Спільні підприємства та спільні проекти. Спеціальні (вільні) економічні зони.

Міжнародні валютні відносини. Структура та етапи розвитку МВС. Міжнародні фінансово-кредитні заклади та їх роль у регулюванні світогосподарських зв’язків. Міжнародний рух капіталів: сутність, форми, масштаби, динаміка і географія. Інвестиційний клімат та інвестиційні ризики.

Міжнародна міграція робочої сили.

Торговий і платіжний баланс, їх складові та методи регулювання.

Місце України в системі міжнародних економічних відносин.

Основна література:

 1. Галушка З.І., Комарницький І.Ф., Нікіфоров П.О. Економічна теорія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Чернівці: Рута. – 2007. – 300 с.

 2. Економічна теорія: Курс лекцій / За ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці: Рута, 2006. – 332 с.

 3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник. – За редакцією Базидевич В.Д.. – 4-те вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2005. – 615 с.

 4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред.. Г.Н. Климко. – 5те вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2004. – 615 с. Посилання в Інтернеті: /text/Econom/polit/ index.html.

 5. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко. – К.: Вища школа. – 2001. – 606 с.

Викладацький склад: Дисципліна читається викладачами кафедр економічної теорії та менеджменту

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінарські і практичні заняття, проведення наукової студентської конференції, індивідуальні консультації.

Оцінювання: іспит

Практичний курс основної іноземної мови

Шифр спеціальності – 6.020303/21/2.01; 306 год на сем; 8,5 кредитів

3 курс

Курс основної іноземної мови (англійської) (третій рік навчання) продовжує формування навичок усного та писемного мовлення англійською мовою, а також навичок англо-українського та україно-англійського перекладу як фахового уміння у майбутніх лінгвістів та перекладачів.

Структуру курсу розширено та доповнено відповідно до вимог програми. Окpiм вправ, націлених на читання та аналіз текстів, розвиток навичок аудіювання та усного мовлення, граматики та письма, структура курсу також включає завдання з пунктуації та передбачає знайомство з найпоширенішими неологізмами сучасної англійської мови. Увагу також зосереджено на перекладацьких трансформаціях, явищах та поняттях, які відпрацьовуються за допомогою низки вправ, та на конкретних лінгвістичних та перекладацьких труднощах i шляхах їx вирішення.

1.1. Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів з різними типами комунікативних стратегій, розвинути рецепційні та репродуктивні здібності студентів, їx лінгвістичну, країнознавчу та загальну ерудицію за допомогою лексичних, граматичних та лексико-граматичних вправ та завдань, що враховують новітні досягнення в методиці викладання іноземних мов.

1.2. Завданнями вивчення дисципліни є:

 • навчити студентів вільно i правильно спілкуватися іноземною мовою у ситуаціях професійного спілкування;

 • проводити лінгво-стилістичний аналіз наукових i художніх текстів із урахуванням навичок та вмінь, отриманих на практичних та теоретичних курсах;

 • обговорювати й аналізувати художні твори з позицій ідейного змісту, композиційних та індивідуально-стилістичних особливостей;

 • реферувати i анотувати іноземною мовою суспільно-політичні, літературознавчі i лінгвістичні тексти, викладати інформацію загально-філологічного i суспільно-політичного змісту в різних видах письмових робіт.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок та умінь усного та писемного спілкування іноземною мовою, а також навичок англо-українського та україно-англійського перекладу сприятиме підготовці студентів-філологів до перекладацької діяльності.

Курс включає такі аспекти: аналітичне читання, домашнє читання та розмовну практику.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Прослухавши практичний курс англійської мови, студенти повинні набути таких теоретичних знань та засвоїти такі практичні навички:

1. Аналітичне читання:

а) відтворити тексти та діалоги з підручника;

б) володіти вокабуляром до тем Books and Writers, English National Festivals, Holidays and

Cuisine у розмовній практиці;

в) здійснити стилістичний, лексико-граматичний аналіз текстів “British and American

Crime Fiction”, “National Festivals and Holidays”.

2. Домашнє читання:

а) прочитати книжки відповідно до робочого плану для 3 курсу;

б) оволодіти активним словником (300 слів по кожній книзі);

в) обговорювати теми, що відображають зміст прочитаного.

г) писати Summary Report на основі прочитаної книжки (наукового стилю).

3. Усне мовлення:

а) відтворити текст з підручника;

б) говорити на теми, передбачені підручником для 3 курсу: тривалість монологу – 3-4 хвилини.

в) обговорювати теми, що відображають зміст прочитаного.

ЗМ 1. Lesson 2: Books and Writers

НЕ 1.1 (Контрольна робота) Аналітичне читання

Section B: British and American Crime Fiction Вступ. Письмова робота (на матеріалі 2 курсу). Контроль залишкових знань

НЕ 1.1 (Контрольна робота) Усне мовлення

Section A: Literature and Writing Вступ. Письмова робота (на матеріалі 2 курсу). Контроль залишкових знань

НЕ 1.1 (Контрольна робота) Домашнє читання

Agatha Christie and her stories. Вступ. Письмова робота (на матеріалі 2 курсу). Контроль залишкових знань

НЕ 1.2 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Section B: British and American Crime Fiction Correction work. Unit 2. Grammar exercises, p.p. 170-175.

НЕ 1.2 (Практичне заняття) Усне мовлення

Section A: Literature and Writing Робота над текстом

“Literature and Writing” (ст. 113 -117) впр.1-6, ст.109-112

НЕ 1.2 (Практичне заняття) Домашнє читання

Agatha Christie and her stories. Вступні зауваги. Письмова робота (на матеріалі 2 курсу). Вхідний контроль.

НЕ 1.3 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Section B: British and American Crime Fiction Unit 2. Essential Vocabulary p.p. 139-147. Listening. Text Analysis, p.p. 137-138. Exercises, p.p. 136-138, p.p. 148-152.

НЕ 1.3 (Практичне заняття) Усне мовлення

Section A: Literature and Writing Робота з лексикою з тексту

( Vocabulary notes), впр. 11-14, ст. 123.

НЕ 1.3 (Практичне заняття) Домашнє читання

Agatha Christie and her stories. About Agatha Christie and her works. P. 7-10.

НЕ 1.4 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Section B: British and American Crime Fiction Unit 2. Vocabulary practice. Minnette Walters. Learn and reproduce text: British and American Crime Fiction. Exercises, p.p. 153-160. Test your knowledge of English, p. 162.

НЕ 1.4 (Практичне заняття) Усне мовлення

Section A: Literature and Writing Робота з лексикою по темі „Книги та письменники” впр.15-19, ст.123-125

НЕ 1.4 (Практичне заняття) Домашнє читання

Agatha Christie and her stories. A.Christie. The Adventure of Johnnie Waverly. P. 11-37.

НЕ 1.5 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Section С: British and American Crime Fiction. Listening and Speaking. Unit 2. Listening and speaking: Dialogue 1, p.p 164. Exercises p.p. 162-164.

НЕ 1.5 (Практичне заняття) Усне мовлення

Section A: Literature and Writing Практика перекладу речень з вивченою лексикою впр. 20-24, ст.126-128.

НЕ 1.5 (Практичне заняття) Домашнє читання

Agatha Christie and her stories. A. Christie. The Market Basing Mystery. P. 38-61

НЕ 1.6 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Section С: British and American Crime Fiction. Listening and Speaking. Unit 2. Listening and speaking: Dialogues 2-3, p. 165. Exercises p.p. 165-169. Test your knowledge of English, p. 169.

НЕ 1.6 (Практичне заняття) Усне мовлення

Section A: Literature and Writing Вправи на закріплення лексики: 25-31. Розвиток навиків перекладу.

НЕ 1.6 (Практичне заняття) Домашнє читання

Agatha Christie and her stories. A. Christie. The Plymouth Express. P. 62-93.

НЕ 1.7 (Контрольна робота) Аналітичне читання

Section C: British and American Crime Fiction. Listening and Speaking. Поточна контрольна робота.

НЕ 1.7 (Контрольна робота) Усне мовлення

Section A: Literature and Writing Поточна контрольна робота.

НЕ 1.7 (Контрольна робота) Домашнє читання

Agatha Christie and her stories. Поточна контрольна робота.

НЕ 1.8 (Модульна контрольна робота) Аналітичне читання

Section B-C: Books and Writers Модульна контрольна робота (переклад)

НЕ 1.8 (Модульна контрольна робота) Усне мовлення

Section A: Literature and Writing Модульна контрольна робота

( переказ )

НЕ 1.8 (Модульна контрольна робота) Домашнє читання

Agatha Christie and her stories. Модульна контрольна робота (диктант)

Всього за ЗМ 1

ЗМ 2. Lesson 3: English National Festivals, Holidays and Cuisine

НЕ 2.1 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Section B: National Holidays and Festivals Correction work. Unit 3. Grammar and phonetic exercises, p.p. 252-259.

НЕ 2.1 (Практичне заняття) Усне мовлення

Section A: English Cuisine Вступ. Обговорення теми : “English Festivals ,Holidays and Cuisine”.Впр. 1-3,ст.202.

НЕ 2.1 (Практичне заняття) Домашнє читання

Agatha Christie and her stories. A. Christie. The Veiled Lady. P. 94-102.

НЕ 2.2 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Section B: National Holidays and Festivals Unit 3. Essential Vocabulary p.p. 227-232. Exercises, p. 221, p. 232-233.

НЕ 2.2 (Практичне заняття) Усне мовлення

Section A: English Cuisine Робота над текстом

“English Cuisine” Впр.6-8,ст.209.

НЕ 2.2 (Практичне заняття) Домашнє читання

Agatha Christie and her stories. A. Christie. The Veiled Lady. P. 102-116.

НЕ 2.3 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Section B: National Holidays and Festivals Unit 3. Vocabulary practice. Listening. Text Analysis, p.p. 223-226. Exercises, p.p. 234-236.

НЕ 2.3 (Практичне заняття) Усне мовлення

Section A: English Cuisine Робота з лексикою з тексту

( Vocabulary notes), впр.12-16, ст.212-213.

НЕ 2.3 (Практичне заняття) Домашнє читання

Agatha Christie and her stories. A. Christie. Revision.P. 117-127.

НЕ 2.4 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Section B: National Holidays and Festivals Unit 3. Kate Fox. Learn and reproduce text: National Festivals and Holidays. Exercises, p.p. 236-238.

НЕ 2.4 (Практичне заняття) Усне мовлення

Section A: English Cuisine Робота з лексикою по темі “English Festivals ,Holidays and Cuisine”. В.18-21, ст.214-216.

НЕ 2.4 (Практичне заняття) Домашнє читання

Agatha Christie and her stories. A. Christie.The Case of the Discontented Soldier. P. 128-159.

НЕ 2.5 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Section B: National Holidays and Festivals Exercises, p.p. 238-243. Test your knowledge of English, p. 246.

НЕ 2.5 (Практичне заняття) Усне мовлення

Section A: English Cuisine Практика перекладу на основі вивченої лексики впр.22,26,27,

ст.216-218

НЕ 2.5 (Практичне заняття) Домашнє читання

Agatha Christie and her stories. Додаткове читання. Сюжетні лінії. Семантична диференціація словника. Презентація доповідей

НЕ 2.6 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Section c: National Holidays and Festivals. Listening and Speaking. Unit 3. Listening and speaking: Dialogue 1, p.p 247. Exercises p.p. 249-250.

НЕ 2.6 (Практичне заняття) Усне мовлення

Section A: English Cuisine Вправи на закріплення лексики: 29- 30, ст. 218-220. Розвиток навичок перекладу.

НЕ 2.6 (Практичне заняття) Домашнє читання

Agatha Christie and her stories. A. Christie. The Case of the Middle-aged Wife. P. 160-186.

НЕ 2.7 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Section c: National Holidays and Festivals. Listening and Speaking. Unit 2. Listening and speaking: Dialogues 2, p. 248. Exercises p.p. 250-251. Test your knowledge of English, p. 252.

НЕ 2.7 (Практичне заняття) Усне мовлення

Section A: English Cuisine Повторення. Закріплення теми. Впр.31,ст.220-221.

НЕ 2.7 (Практичне заняття) Домашнє читання

Agatha Christie and her stories. A. Christie. The Case of the City Clerk. P. 187-216.

НЕ 2.8 (Контрольна робота) Аналітичне читання

Section C: National Holidays and Festivals. Поточна контрольна робота

НЕ 2.8 (Контрольна робота) Усне мовлення

Section A: Literature and Writing Поточна контрольна робота

НЕ 2.8 (Контрольна робота) Домашнє читання

Agatha Christie and her stories. Поточна контрольна робота

Всього за ЗМ 1

НЕ 2.9 (Модульна контрольна робота) Аналітичне читання

Section B-C: National Holidays and Festivals Модульна контрольна робота (переклад)

НЕ 2.9 (Модульна контрольна робота) Усне мовлення

Section A: Literature and Writing Модульна контрольна робота (диктант)

НЕ 2.9 (Модульна контрольна робота) Домашнє читання

Agatha Christie and her stories. Модульна контрольна робота (твір)

Всього годин

Основна література

1. Возна М.О., Гапонів А.Б., Васильченко О.Ю., Хоменко Н.С., Поворознюк Р.В. Англійська мова. 3 курс. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 344 с.

2. Christie A. The Case of the Rich Woman. – Vinnytsia: Nova Knyga, 2004. – 272 p.

3. Jerome K. Jerome. Three Men in a Boat. – London: Penguin Books, 1985. – 185 p.

Порівняльна лексикологія

Шифр дисципліни: 6.020303/21/2.06

Курс 3, семестр 5, всього годин – 90 год. 2,5 кредити.

Обов’язкова

Мета курсу: поглиблення і систематизацію знань студентів лексичного фонду французької мови; охоплює систематизацію та опис мовних явищ, факторів мови з точки зору природи та функціонування лексичних одиниць в сучасній французькій мові.

Завдання курсу: проводити лексичний аналіз слів та усталених виразів.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. Порівняльна лексикологія англійської і української мов (видання четверте перероблене і доповнене). 2008//А5/248/м.лам. Верба Л. Г.

 2. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. – К.: Либідь, 1995. – 38с.

 3. Blokh M.Y. A course in Theoretical English Grammar. - Moscow, 1983. – 383 р.

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні консультації.

Викладацький склад:

Б’ялик Василь Дмитрович – доцент, кандидат філологічних наук.

Заплітна Таїсія Віктрівна – асистент

Оцінювання:

поточне – контрольні роботи, усні відповіді, реферати

підсумкове – іспит (усний)

Мова викладання: англійська.

Порівняльна стилістика

Шифр дисципліни: 6.020303/21/2.18

Курс 3, семестр 5, всього годин – 90 год. 2,5 кредиту.

Обов’язкова

Мета курсу: ознайомити студентів із загальними принципами стилістики, визначити стилістику як самостійну лінгвістичну дисципліну і як основну галузь теорії мови, розкрити значення і місце стилістики у сучасному мовознавстві.

Завдання курсу: розкрити студентам основні стилістичні категорії сучасної французької мови, ознайомити їх зі стилями мови, стилістичною диференціацією лексичних і граматичних засобів, прийомами найбільш доцільного використання їх відповідно до змісту тексту, жанру, цільового призначення і загальної експресивної спрямованості.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. Порівняльна стилістика англійської та української мов. Посібник. 2005/А5/224/м. лам. Дубенко О. Ю.

 2. Корунець Н.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. – К., 1995.

 3. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К., 1995.

 4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 1993.

 5. Пилинський, Дзюбишина-Мельник. Взаємодія художнього і публіцистичного стилів української мови. – К., 1998.

 6. Ужченко В.Д., Авксентьев Л.Г. Українська фразеологія. – Харків, 1990.

 7. Yefimov L.P. Notes on English stylistic Semasiology and Syntax. – Gorlovka, 1998.

Викладацький склад:

Микитюк Ірина Михайлівна – доцент, кандидат філологічних наук.

Чала Анна Петрівна – асистент

Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації.

Оцінювання:

поточне – контрольні роботи, усні відповіді, реферати

підсумкове – іспит (усний)

Мова викладання: англійська.

Основи наукового дослідження

Шифр дисципліни: 6.020303/21/4.05

Курс 3, семестр 5, всього годин – 27год. 1 кредит.

Обов’язкова

Попередні умови: 6.030500/00/2.07, 6.030500/21/2.01.

Мета курсу: формування у студентів системи знань про сутність, характер, структуру, закономірності і методологію наукових досліджень у галузі іноземної філології.

Завдання курсу: сформувати навички організовувати, проводити та представляти наукові дослідження.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. Кочерган М.П. Зіставна лексична семантика: проблеми і методи дослідження // Мовознавство. – № 2-3, 1996.

 2. Скороходько Е.Ф. Сіткове моделювання лексики: лінгвістична інтерпретація параметрів семантичної складності // Мовознавство. – № 6, 1995р.

 3. М.І. Кочерган. Вступ до мовознавства. – К., 2000.

 4. В. Левицький. Завдання з мовознавства. – Івано-Франківськ., 1999.

Викладацький склад:

Єсипенко Надія Григорівна – к.ф.н., доцент

Методика викладання та методи навчання: лекції, реферати, індивідуальні консультації.

Оцінювання: 17

поточне – контрольні роботи, усні відповіді, реферати

підсумкове – залік (усний)

Мова викладання: англійська.

Методика викладання основної мови в середній школі

Шифр дисципліни: 6.030500/21/5.05

Курс 3, семестр 6, всього годин – 81, 2 год. на тиждень (1 Л, 1 С), 2 кредити.

Вибіркова

Попередні умови: 6.030500/21/2.01.

Мета курсу: підготувати до організації, планування та проведення уроків англійської мови у загальноосвітній школі.

Завдання курсу: ознайомити з основними методами та прийомами викладання іноземної мови.

ЗМ 1 Наукові поняття та наукова дослідницька праця

НЕ 1.1. (Лекція)

Наука та науково-дослідницька діяльність

(Самостійна робота)

Наукова школа.

НЕ 1.2. Лекція 2

Розвиток науки. Особливості виникнення перекладознавства як науки.

(Самостійна робота)

Організація наукової творчості

НЕ 1.4. Лекція 3

Курсова робота: написання, оформлення, захист

НЕ 1.4. Лекція 4

Структура курсової роботи та вимоги до її оформлення.

НЕ 1.5. Лекція 5

Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження

Підсумковий контроль

Усього балів за ЗМ 1

ЗМ 2 Методи наукоих досліджень. Види публікацій

НЕ 2.1. Лекція 6

Загальна методологія наукової творчості

(Самостійна робота)

Зробити фонетичний, морфологічний аналіз англійських слів, фраз

НЕ 2.2. Лекція 7

Методи лінгвістичного аналізу

НЕ 2.3. Лекція 8

Підготовка публікацій, рефератів та доповідей

(Самостійна робота)

лексикологічний аналіз; фразеологічний аналіз; морфологічний аналіз; синтаксичний аналіз..

Психологія і технологія наукової творчості.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. 1. Бех П.О., Биркун Л.В. Концепція викладання іноземних мов в Україні // Іноземні мови. – 1996, № 2. – С. 3-8.

 2. 2. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение, 1991.

 3. 3. Методика навчання іноземних мов у середніх начальних закладах: Підручник / Кол.авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт., 1999.

 4. 4. Curriculum for English Language Development. Universities and Institutes. - Kyiv, 2001. – 245 р.

 5. 5. Teaching of English as a Second or Foreign Language / Editor Marianne Celce-Murcia. -Boston, 1991. – 567 р.

Викладацький склад:

Єсипенко Надія Григорівна – к.ф.н., доцент

Методика викладання та методи навчання: лекції, реферати, індивідуальні консультації.

Оцінювання:

поточне – контрольні роботи, усні відповіді, реферати

підсумкове – іспит (усний)

Мова викладання: англійська.

Аспектний переклад

Шифр спеціальності – 6.020303/21/2.19, год на сем – 72; 2 кредити

3курс

1.1 Мета викладання дисципліни –організувати черговий етап фахової підготовки студентів, яка зводиться до формування практичних (засвоєння лінгвістичних і соціокультурних знань), когнітивних (розвиток когнітивних здібностей), афективних (формування впевненості щодо використання мови для перекладу), освітніх (розвиток здатності до самостійного пошуку та засвоєння матеріалу), фахових (розвиток перекладацької компетенції) та соціальних (розвиток загальних умінь спілкування) навичок.

1.2 Завдання вивчення дисципліни:

1) формування фонових знань; 2) засвоєння термінологічних еквівалентів з конкретної тематики; 3)автоматизація перекладацьких дій.

Методи i форми поточного контролю:

 • Тестові завдання;

 • Реферати;

 • Фахова перекладацька підготовка: письмовий переклад текстів з високим ступенем концентрації активної лексики;

 • Виконання спеціальних вправ на розвиток навичок роботи зі словником (знаходження різниці між синонімічними словами).

Практичне значення курсу − засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок та умінь усного та писемного спілкування іноземною мовою, а також навичок англо-українського та українсько-англійського перекладу (публіцистичного дискурсу), що завершує підготовчий етап студентів до перекладацької практики.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни − аудіювання – в межах знайомих тем розуміти зміст поширених повідомлень, вміти передати короткий зміст прослуханого англійською та українською мовами; переклад (усний/письмовий) – фонові знання з відповідних тематик; вільне володіння мовним, зокрема термінологічним, матеріалом; перекладацькі дії доведені до автоматизмів. Підготовлений фахівець повинен вміти: вільно переносити набуті знання на нові автентичні тексти (публікації британської преси), що належать до програмової тематики.

ЗМ 1 Town and Gown.

НЕ 1.1.

Section I. Government Вступний контроль. Уряд. Стаття на переклад: Let’s all celebrate Christmas, says Labour’s equality chief. Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Свята справа.

(Самостійна робота)

С.5-6 , впр.1-3 . Уряд. Стаття на переклад: Let’s all celebrate Christmas, says Labour’s equality chief.

НЕ 1.2.

Section I. Government Уряд. Стаття на переклад: Let’s all celebrate Christmas, says Labour’s equality chief. Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Свята справа.

(Самостійна робота)

Впр. 5-6, с. 8-11. Уряд. Стаття на переклад: Let’s all celebrate Christmas, says Labour’s equality chief.

НЕ 1.3.

Section II.

City and Business Поточна контрольна робота. Місто і бізнес. Стаття на переклад: Electronic trading platforms, challenging existing exchanges, are nothing new.

Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Життя в шоколаді.

(Самостійна робота)

С.15-16 , впр. 1-3. Місто і бізнес. Стаття на переклад: Electronic trading platforms, challenging existing exchanges, are nothing new.

НЕ 1.4.

Section II.

City and Business Місто і бізнес. Стаття на переклад: Electronic trading platforms, challenging existing exchanges, are nothing new.

Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Життя в шоколаді.

Впр. 5-6, с. 20-22.

(Самостійна робота)

С. 20-21, впр. 5. Місто і бізнес. Стаття на переклад: Electronic trading platforms, challenging existing exchanges, are nothing new.

НЕ 1.5.

Section III. Royal Family Поточна контрольна робота. Королівська родина. Стаття на переклад: Just two words were missing from the Queen’s Christmas broadcast: “annus horribilis”.

Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Good God, it’s not at all easy being a Monarch nowadays.

(Самостійна робота)

С. 26-27, впр. 1-3. Королівська родина. Стаття на переклад: Just two words were missing from the Queen’s Christmas broadcast: “annus horribilis”.

НЕ 1.6.

Section III. Royal Family Королівська родина. Стаття на переклад: Just two words were missing from the Queen’s Christmas broadcast: “annus horribilis”.

Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Good God, it’s not at all easy being a Monarch nowadays.

Впр. 5-6, с. 29-32.

(Самостійна робота)

С. 29, впр. 6. Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Good God, it’s not at all easy being a Monarch nowadays.

НЕ 1.7.

Section IV. Celebrities Поточна контрольна робота. Життя відомих людей. Стаття на переклад: Now Madonna wants to adopt a Malawi girl.

(Самостійна робота)

С. 35-36, впр. 1-3. Життя відомих людей. Стаття на переклад: Now Madonna wants to adopt a Malawi girl.

НЕ 1.8.

Sections I-IV. Узагальнення і систематизація знань. Модульна контрольна робота (копія додається).

(Самостійна робота)

С. 35-36, впр. 1-3. Узагальнення і систематизація знань.

Усього балів за ЗМ 1

ЗМ 2 Under the Weather

НЕ 2.1.

Section IV.

Celebrities Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Сніжана Нех: Виграти конкуренцію у західних будинків моди за рахунок низьких цін не вдається.

Впр. 7-8, с. 41-43.

(Самостійна робота)

С. 38, впр. 5. Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Сніжана Нех: Виграти конкуренцію у західних будинків моди за рахунок низьких цін не вдається.

НЕ 2.2.

Section IV.

Celebrities Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: All Paul’s troubles seem so far away.

(Самостійна робота)

С. 41-42, впр. 7. Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: All Paul’s troubles seem so far away.

НЕ 2.3.

Section V.

Culture: Music, Books, Cinema Поточна контрольна робота. Культура: музика, книги, кіно. Стаття на переклад: RACHMANINOFF, JAPANESE RENDITION.

(Самостійна робота)

С. 47, впр. 1-3. Культура: музика, книги, кіно.

НЕ 2.4.

Section V.

Culture: Music, Books, Cinema Культура: музика, книги, кіно. Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: фільм «Золотий компас» (режисер Кріс Вейц), виданий на двох дисках, - мабуть, можна назвати й «подарунковим кіно».

(Самостійна робота)

С. 51, впр. 5. Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: фільм «Золотий компас» (режисер Кріс Вейц), виданий на двох дисках, - мабуть, можна назвати й «подарунковим кіно».

НЕ 2.5.

Section V.

Culture: Music, Books, Cinema Поточна контрольна робота. Культура: музика, книги, кіно. Впр. 7-9, с. 38-43.

(Самостійна робота)

С. 52, впр. 6. Культура: музика, книги, кіно

НЕ 2.6.

Section VI.

Sport and Weather Спорт та погода. Стаття на переклад: THE DYING URGE FOR AN ADRENALINE

(Самостійна робота)

С. 67-68, впр. 1-3. Спорт та погода. Стаття на переклад.

НЕ 2.7.

Section VI.

Sport and Weather Поточна контрольна робота. Спорт та погода. Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Збірна України з регбі-7 упевнено торує дорогу до фінальної частини чемпіонату Європи, що пройде в Ганновері.

(Самостійна робота)

С. 71-72, впр. 5-6. Спорт та погода. Аналіз перекладу тексту, виконаного експертом: Збірна України з регбі-7 упевнено торує дорогу до фінальної частини чемпіонату Європи, що пройде в Ганновері.

НЕ 2.8.

Section VI.

Sport and Weather Спорт та погода.

Впр. 6-8, с. 71-76.

(Самостійна робота)

Впр. 6-8, с. 71-76. Підсумкове залікове заняття. Практичне застосування усіх опанованих видів перекладу.

НЕ 2.9. Модульний контроль

Модульна контрольна робота.

Методика викладання іноземної мови в сер. школі

Шифр спеціальності – 6.020303/21/5.05; год на сем 90; 2,5 кредитів

Зростання вимог до підготовки і перепідготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, а також до вищої професійної освіти вимагає якісно нового теоретичного і методичного навчання методам викладання англійської мови та літератури.

1.1 Метою викладання курсу є формування у студентів чіткої уяви про традиційні та сучасні методи викладання англійської мови, ознайомлення з методами й принципами навчання говоріння, читання, письма, граматики, вокабуляру, вимови; оцінювання та тестування; планування та розроблення навчального плану; структуру і хід уроку; види позакласної діяльності; типи вправ і завдань; інтерактивне спілкування "вчитель-учень".

Специфіка курсу полягає в його орієнтованості на висвітлення теоретичних засад навчання англійської мови як іноземної. Після огляду деяких методів викладання головна увага зосереджується на питаннях практичного планування уроку, особливостях навчання різних аспектів англійської мови, правильному доборі навчальних вправ, складанні тестів та контрольних робіт, використанні додаткових матеріалів та технічних засобів на уроці, створенні відповідної творчої атмосфери уроку.

1.2 Завдання курсу полягають у тому, щоб познайомити студентів з методами викладання англійської мови, плануванням уроку, оцінюванням та тестуванням, сформувати вміння застосовувати набуті в кypci знання у розроблені планів уроків при проходженні педагогічної практики в школі. Особлива увага приділяється формуванню навичок самостійної організації навчального процесу, вміння вибрати найефективніші види діяльності на уроці для пояснення, відпрацювання та оцінювання матеріалу.

Лекції з курсу спрямовані на ознайомлення студентів з традиційними та сучасними методами викладання англійської мови, методами навчання видатних педагогів та науковців; вказується на зв’язок методології з іншими науками; визначається мета та принципи викладання англійської мови як іноземної; висвітлюються шляхи індивідуального навчання; описуються вимоги до вчителя та навчального процесу; пояснюються принципи оцінювання і тестування; аналізуються структура та планування уроку, що є релевантними для студентів третього курсу.

Семінари з курсу ґрунтуються на індивідуальній роботі студента, пошуку матеріалу з теми семінару, практичному складанні вправ для навчання письму, граматиці, вимови, вокабуляру, перекладу; отриманні практичних навичок у плануванні уроку для вище зазначених аспектів; аналізі та обговоренні плану уроку студентів-одногрупників; розроблені тестових завдань; підготовці доповідей.

Методи i форми поточного контролю:

• індивідуальне та фронтальне опитування;

• бесіда;

• тестування.

Іспит перевіряє набуті знання з дисципліни, вміння визначити метод викладання англійської мови згідно заданої теми; розкриття сутності, структури, підготовки уроку; визначення принципів оцінювання; усвідомлення вимог до вчителя; знаходження способів підвищення мотивації навчання у студентів та учнів.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань з методології викладання англійської мови як іноземної; набуття практичних навичок та умінь методів викладання різних аспектів мови (граматики, письма, читання, вимови, вокабуляру, перекладу); ознайомлення з вимогами до оцінювання роботи та досягнень учнів, складання тестових і контрольних завдань; планування уроку; підготовки доповідей з курсу методики викладання англійської мови.

1.3 Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни

На закінчення вивчення матеріалу першого модуля студент повинен знати й уміти: в результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: традиційні та сучасні методи викладання англійської мови, а також методи провідних педагогів та науковців (Г.Палмера, Г. Лозанова, І.Коменіуса), принципи навчання сприймання на слух англійською мовою, принципи навчання читання, принципи навчання письму, принципи навчання граматики, принципи навчання вимови, принципи навчання письму, принципи навчання вокабуляру, .

Підготовлений фахівець повинен вміти: планувати курс інтенсивного навчання, визначати головні категорії методики TEFL, її принципи та мету, охарактеризувати зв’язок методології з іншими науками,

диференціювати різні підходи до вивчення англійської мови (The Silent Way, Total Physical Response, The Natural Approach), складати план уроку, розрізняти етапи уроку, його типи; аналізувати урок, визначати особливості навчальної програми, оцінювати та складати тестові завдання.

ЗМ 1. Methodology of Teaching English as a Foreign Language

НЕ 1.1 Methodology of Teaching English as a Foreign Language. F.Gouin series Basic Categories and Aims of Methodology of TEFL: practical aim, instructional aim, educational aim, formative aim. Content of TEFL F.Gouin and his method.

Seminar:

Methodology of TEFL Methodology and related sciences;

Basic categories of methodology; Principles of TEFL: conscious approach, activity, differentiated and integrated approach, visuality, accessibility, durability, heuristics

НЕ 1.2

Current Trends in TEFL. Community Language Learning

Historical review of language teaching development; Ian Comenius and his Methods; de Sauze and his method. Community Language Learning

Seminar:

Traditional Methods of TEFL Grammar-Translation Method; H.Palmer's Method; West's Reading Approach; Direct Method

НЕ 1.3

Silent Way.

Total Physical Response

Current Trends in TEFL. Silent Way.

Total Physical Response

Seminar:

Contemporary Methods The Audio-Lingual Method: The Communicative Method and its principles; The situational Method; Cognitive Code-Learning Theory; intensive language learning

НЕ 1.4

Natural Approach

Notional-Functional Approach

Current Trends in TEFL. Natural Approach

Notional-Functional Approach

Seminar:

Teaching Listening Comprehension and Reading Speaking The Importance of Listening. Listening to Repeat. Listening to Understand. Listening Comprehension and reading; Listening and Language Function.

Listening Comprehension Activities and Materials. Goals of Teaching Speaking; Speech Drill Techniques

НЕ 1.5

Підсумковий контроль Письмові тестові завдання

Усього за модулем 1

ЗМ 2

НЕ 2.1

Comparing & Evaluating Methods Comparing & Evaluating Methods

Seminar: Pronunciation and Speaking Goals of Teaching Speaking; Speech Drill Techniques: 1) drills or linguistically structured activities, 2) performance activities, 3) participation activities, 4) observation activities; Communicative Exercises: interviews, speeches, role-playing and dramatization.

Pronunciation: Contextualized exercises and drills: Bowen's technique, chain drills, recitation; Practice at the Language Laboratory

НЕ 2.2

Curriculum Overview Planning with a Syllabus and a Text; a Context for Planning, Constraints of Planning;

Curriculum overview

Seminar:

Teaching Vocabulary and Grammar Techniques in the Teaching of vocabulary: 1) unplanned vocabulary teaching; 2) planned vocabulary teaching; Exercises that check understanding; Vocabulary and reading; Collocation

A Three-Dimensional Grammar Framework, the Learning Process; Designing activities to practice grammar structures

НЕ 2.3

Lesson. Structure of a Lesson. Methodological Scheme of Lesson Analysis The Shape of a Lesson; Principles of a Lesson; Using the Plan; Structure of the Lesson; Lesson and its Stages.

Seminar:

Teaching Writing and Translation Guided writing practice, dictations, text completion, read-aloud technique

Role of translation in FLT; types of translation

НЕ 2.4

Testing and Evaluating Types of Tests; Testing Method; Test Construction; Test Format; Scoring; Test-taking Strategies:

Measuring Students' Skills;

Assessment Techniques;

Grading system

НЕ 2.5

Підсумковий контроль Письмові тестові завдання

Історія мови

Шифр дисципліни: 6.020303/21/2.08

Курс 3, семестр 6, всього годин – 81, 3 год. на тиждень (2 Л, 1 С), 2 кредити.

Обов’язкова

Попередні умови: 6.030500/21/2.01

Мета курсу: висвітлити проблеми періодизації історії мови, особливості фонології і фонетичних процесів на всіх етапах розвитку іноземної мови, граматична структура мови – від давнини до її сучасного стану, виникнення і відмирання граматичних категорій, процес еволюції лексичної системи мови, стилістичне розшарування лексики та закономірності змін синтаксичної структури словосполучення і речення.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела: 18

 1. 1. Історія англійської мови. (перевиданя) 2006/А5/304/м. лам. Верба Л. Г.

 2. 2. Расторгуева Т.А. История английского языка. – М., 1998.

 3. Викладацький склад:

Бялик Василь Дмитрович – к.ф.н., доцент

Минзак Олександр Васильович – асистент

Андрусів Наталія Олегівна – асистент

Методика викладання та методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття.

Оцінювання:

поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді;

підсумкове: екзамен (усний).

Мова викладання: англійська

ПОЛІТОЛОГІЯ”

Шифр дисципліни – 6.020303/00/1.06

108 год. (3 кредити)

Мета викладання дисципліни: оволодіння студентами знаннями і уміннями орієнтуватися в основних світових і вітчизняних політологічних школах і напрямках, вирізняти теоретичні, духовні, прикладні, інструментальні компоненти політичного життя, уявлення про політичні явища та процеси у світі, геополітику, геополітичний статус України, сформувати у студентства навички політичного аналізу, вміння застосовувати політичні знання у своїй професійній, громадській та політичній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких компетенцій: знати основні політологічні напрямки, школи та концепції; основні методи політологічних досліджень в їх порівняльній характеристиці із тими методами, що мають оволодіти майбутні спеціалісти з огляду на їхні медичні фахові кваліфікації; типологію політичної влади, політичні режими та стилі політичного управління в їх тісному взаємозв'язку із характером сучасних політичних процесів: джерела політичної влади та способи її реалізації; основні форми співвідношення суб'єктів і об'єктів політики в різноманітних політичних системах; походження та сутність держави, типологію сучасних держав, проблеми державотворення в сучасній Україні; роль та значення політичних партій в демократичному правовому суспільстві, спектр політичних рухів, партій та об'єднань в політичному житті України; типи виборчих систем, технологію проведення виборчих кампаній; міжнародні політичні організації, характер їхньої діяльності та вплив на політичні процеси в Україні; типи політичних культур та шляхи формування в українському суспільстві культури демократичного типу, взаємозв’язок політичної культури українців з їхнім національним характером.

На основі отриманих теоретичних знань студенти повинні вміти: орієнтуватись в розмаїтті політичних поглядів на сутність політичної системи та сучасної держави в тісному взаємозв'язку з практикою державотворення в сучасній Україні; науково осмислювати сутність сучасної політичної боротьби різноманітного спектру партій, рухів та об'єднань та вміти свідомо визначити своє місце в суспільстві; усвідомити місце політики як специфічного явища суспільного життя в контексті інших соціальних явищ та процесів, економіки, релігії, науки, культури, освіти, медицини; зрозуміти сутність політичного лідерства, основні вимоги до лідера та здійснюваної ним влади; пояснити характер сучасних політичних систем, закономірності переходу від тоталітарної до демократичної політичної системи, до громадянського суспільства та правової держави; пояснити особливості політичної психології та роль психологів у виборчих кампаніях.

Вивчення навчальної дисципліни здійснюється за двома змістовими модулями:

Змістовий модуль 1

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТОЛОГІЇ. БАЗОВІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ

НЕ.1.1. Політологія як наука

Поняття “політика” і “політологія”. Предмет науки про політику. Методи політичної науки: історичний, порівняльний, системний, структурно-функціональний, емпіричний, соціологічний, біхейвіористський, загальнологічні методи дослідження. Функції науки про політику: методологічна, науково-теоретична, світоглядна, регулятивна, прогностична, аксеологічна. Структура та система політології. Основні закономірності та парадигми політичної науки. Поняття та категорії політології. Місце та роль політології серед інших соціально-економічних та гуманітарних наук. Виникнення політичної науки як самостійної галузі знання та її боротьба за самостійне існування.

НЕ.1.2. Основні етапи розвитку світової політичної думки

Загальна еволюція концепції політики як соціального. Політичні концепції в країнах Стародавнього Сходу. Політичні ідеї Стародавньої Греції (Сократ, Платон, Аристотель). Політична думка Стародавнього Риму. Цицерон. Середньовічна політична концепція. «Володар» Н. Макіавеллі. Макіавелізм. Т. Гоббс та Дж. Локк про державу та політику. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників. Політична доктрина марксизму. Раціональна ідеологія М. Вебера. Політичні концепції ХХ ст.

НЕ.1.3 Політика як соціальне явище

Історія визначення поняття та категорії “політика”, її сутнісних ознак. Економічні, соціальні, духовні детермінанти політики. Поняття соціального інтересу. Визначення і здійснення всезагальних інтересів як важлива передумова збереження цілісності диференційованого суспільства, порядку, взаємодії індивідів і спільнот між собою. Суб’єкти і об’єкти політики. Основні функції політики: визначення цілей суспільного розвитку, збереження стабільності соціуму, розподіл ресурсів, управління і регулювання суспільних процесів, соціалізація особи. Політика насильства і примусу. Правова і соціально-спрямована політика. Ознаки і принципи сучасного цивілізованого політичного процесу. Політика як мистецтво можливого суб'єктивно бажаного і здійснення об’єктивно необхідного. Проблема типологізації політики.

НЕ.1.4. Політична влада

Влада як явище суспільного життя. Концептуальні підходи до проблеми політичної влади. Сутність політичної влади та її головні властивості. Функції влади. Співвідношення державної та політичної влади. Ресурси та джерела влади. Структура владних, відносин та механізм здійснення політичної влади. Носії влади. Основні способи існування влади. Напрямки та способи функціонування влади. Методи здійснення влади. Типи та види влади. Традиційні форми політичної влади. Концепція поділу влади. Централізація та децентралізація влади.

НЕ.1.5. Політична система суспільства

Місце і роль політичної системи в життєдіяльності суспільства. Сутність і типи сучасних політичних систем. Класичні уявлення про політичні системи. Політична влада як основа політичної системи. Структура політичної системи суспільства. Політичний режим. Типологія і динаміка політичних режимів. Основні риси політичного режиму в Україні на сучасному етапі.

НЕ.1.6. Держава в політичній системі суспільства

Поняття держави, її визначальні ознаки і типи. Виникнення та еволюція держави. Різновиди і типи держави. Форми правління держави. Форми державного устрою. Функції держави. Держава і право. Апарат державного управління. Система центральних, регіональних і місцевих органів державного управління.

НЕ.1.7. Політичні партії та партійні системи

Партія як політичний інститут. Виникнення та еволюція політичних партій. Класичні теорії політичних партій і партійних систем. Основні ознаки партії. Багатоманітність підходів до класифікації політичних партій. Внутрішні та зовнішні функції політичних партій в суспільстві. Поняття і типи партійних систем. Типологія партійних систем.

Змістовий модуль 2.

Форми РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОЯВИ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ. ПРИКЛАДНА ПОЛІТОЛОГІЯ

НЕ.2.1. Демократія як форма організації суспільно-політичного життя

Сутність поняття «демократія». Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства. Демократія та її роль в політичному процесі. Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства. Проблеми становлення демократії в Україні.

НЕ.2.2. Громадські організації та групи тиску

Поняття громадських організацій та рухів. їх місце і роль у політичній системі суспільства. Об'єктивні та суб'єктивні передумови та причини їх виникнення. Мета, завдання та організаційно-структурне забезпечення громадських організацій. Підходи до типології громадсько-політичних організацій та рухів. Функції громадсько-політичних організацій та рухів. Групи тиску, поняття, суспільні функції та технологія діяльності. Характер та можливості впливу груп тиску на політичну владу. Лобізм як політична практика. Типи лобіювання. Форми політичного лобі.

НЕ.2.3. Політичні еліти та лідерство

Сутність політичного елітизму та генеза цього поняття. Класичні теорії еліт. Сучасні концепції еліт. Чинники елітарності суспільства. Політична еліта в структурі влади. Системи рекрутування еліт. Політична еліта та демократія. Природа і соціальна сутність лідерства. Генеза класичних поглядів на політичне лідерство. Типологія політичного лідерства. Класифікація М. Вебера. Соціальна роль та функції політичного лідера. Політичний імідж. Проблеми формування політичних лідерів у сучасній Україні.

НЕ.2.4 Політична свідомість та політична культура

Політична свідомість як форма відображення політичного буття. Політична свідомість суспільства, соціальної групи та особи. Структура та підструктура політичної свідомості. Політична субкультура. Типи політичної свідомості. Сутність, структура, типи політичної культури. Функції політичної культури. Історичні особливості формування політичної культури в Україні, її стан в сучасних умовах.

НЕ.2.5. Політичні ідеології

Поняття ідеології та класичні уявлення про неї. Функції політичної ідеології. Державна ідеологія та політичний ідеал. Рівні політичної ідеології. Основні ідейно-політичні течії сучасності. Лібералізм та неолібералізм. Консерватизм та неоконсерватизм. Марксизм та соціал-демократизм. Фашизм та неофашизм. Християнсько-демократична ідеологія. Ідеологічні орієнтації українського суспільства. Національна ідея та ідеологія державотворення в Україні

НЕ.2.6. Політичні конфлікти

Поняття конфлікту як соціального явища. Західна конфліктологія: історичні та теоретичні аспекти. Співвідношення соціального та політичного конфліктів. Політичні інтереси та суперечності як об'єктивні та суб'єктивні передумови виникнення конфліктів. Форми, моделі, типи і функції політичного конфлікту. Джерела та чинники конфліктів. Учасники та сторони конфлікту. Способи врегулювання та управління політичними конфліктами.

НЕ.2.7. Вибори та виборчі системи

Поняття виборів. Класифікація та особливості виборів. Функції виборів у суспільстві. Принципи виборчого права та організація демократичних виборів. Типи виборчих систем. Умови ефективності виборів Проблеми формування виборчої системи України.

Основна література до курсу

 1. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Конспект лекцій.-К., 1999.

 2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія.- Львів,2001.

 3. Бебик В.М. Політологія: теорія, методологія, практика.- К., 1997.

 4. Брегеда А.Ю. Основи політології.- К., 1997.

 5. Вебер М. Избранные произведения.- М., 1990.

 6. Гаєвський Б. Українська політологія.- К., 1995.

 7. Гелей С., Рутар С. Основи політології.- Львів, 1996.

 8. Гелей С., Рутар С. Політологія.- К., 1999.

 9. Ерышев А.А. История политических и правовых учений.-К., 1998.

 10. История политических и правовых учений/ Под ред. В.С.Нерсесянца.- М., 1995.

 11. Кухта Б. З історії української політичної думки.- К., 1994.

 12. Лазоренко О.В., Лазоренко О.О. Теорія політології: Навч. посібник.- К., 1996.

 13. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навч. посібник.- К., 1997.

 14. Політологія /За ред. О.Бабкіної, В.Горбатенка.- К., 1998.

 15. Політологія. Кінець XIX – перша половина XX cт.: Хрестоматія /За ред. О.І. Семківа.- Львів, 1996.

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Шифр дисципліни – 6.030500/21/3.04 54 год 1,5 кредита

Пояснювальна записка

Бурхливий розвиток інформаційних технологій суттєво позначається на змісті перекладацької діяльності. Зараз перекладачі у своїй роботі все ширше використовують досягнення у сфері перекладацького програмного забезпечення. Виникла потреба в узагальненні існуючої практики перекладу із застосуванням комп’ютера та систематизованому викладі відомостей про можливості, що надають перекладачу інформаційно-комп’ютерні технології.

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів із сучасними інформаційно-комп’ютерними технологіями, що використовуються у перекладацькій діяльності, вироблення сталих навичок роботи з комп'ютерними програмами перекладу, електронними словниками та іншими довідковими матеріалами, Інтернетом та електронною поштою.

Завданнями вивчення дисципліни є ознайомити студентів з інформаційними технологіями як засобом оптимізації навчального та науково-дослідницького процесу у ВНЗ, навчально-методичної роботи, а також з особливостями дистанційного та е-навчання.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вільно володіти спеціальною термінологією, орієнтуватися в основних поняттях традиційних та авторських освітніх систем, факультетської Інтранет мережі, засвоїти питання роботи різних видів інформаційно-комп’ютерних технологій та питання інсталяції, налагодження програм й оволодіти навичками та практичними питаннями роботи з інформаційно-комп’ютерними технологіями.

Методи i форми поточного контролю:

 • Реферати;

 • Виступи;

 • Тестові завдання.

Залік перевіряє набуті знання з дисципліни, вміння розкрити особливості сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій, що використовуються у перекладацькій діяльності.

Дисципліна розподілена на 2 модулі, кожен із яких поділяється на навчальні елементи (НЕ), які відповідають за змістом одній темі заняття. Матеріал модулів вивчається на четвертому курсі у 7 семестрі.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань з курсу «Сучасні інформаційні технології», набуття практичних навичок та умінь сприятиме підготовці студентів-перекладачів до творчої перекладацької діяльності.

ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КОМП’ЮТЕРНА ОБРОБКА ТЕКСТУ”

ЗМ 1. Інформаційні технології у сучасному комунікаційному просторі

НЕ 1.1

Інформаційні технології як засіб оптимізації навчального та науково-дослідницького процесу у ВНЗ

Зміст навчального елементу:

1. Інформаційні технології сьогодення

2. Особливості навчального та науково-дослідницького процесу у ВНЗ

НЕ 1.2

Навчально-методична робота та інформаційні технології

Зміст навчального елементу:

1. Використання ІТ на семінарських заняттях

2. Традиційні та авторські освітні системи

3. Факультетська Інтранет мережа: новітній е-сервіс

НЕ 1.3

Навчально-методична робота та інформаційні технології

Зміст навчального елементу:

Застосування авторської Динамічної Освітньої Системи “StudentLive”

НЕ 1.4

Навчально-методична робота та інформаційні технології

Зміст навчального елементу:

1. Створення моделі спільної комп’ютерної освітньої мережі

2. Об’єктивізація оцінки знань з використанням ІТ: модульний контроль успішності

НЕ 1.5

Модульний контроль.

ЗМ 2. Використання редакторів у науково-дослідницькій роботі студентів ВНЗ.

НЕ 2.1

Науково-дослідницька робота студентів ВНЗ.

Зміст навчального елементу:

1. Написання наукових робіт (рефератів, курсових, дипломних, магістерських тощо)

2. Презентація результатів наукового дослідження

НЕ 2.2

Науково-дослідницька робота студентів ВНЗ.

Зміст навчального елементу:

 1. Використання редактора для створення презентацій Microsoft PowerPoint

 2. Використання редактора редагування Web сторінок Adobe Contribute

НЕ 2.3

Науково-дослідницька робота студентів ВНЗ.

Зміст навчального елементу:

1. Використання мультимедійного редактора створення навчальних модулів Adobe Captivate

2. Використання ресурсів електронної пошти під час дослідної роботи студентів ВНЗ

НЕ 2.4

Науково-дослідницька робота студентів ВНЗ.

Зміст навчального елементу:

1. Практичне застосування набутих навичок із використання ресурсу електронної пошти

2. Практичне застосування ресурсу обміну файлів FTP на заняттях.

НЕ 2.5

Дистанційне та е-навчання

Зміст навчального елементу:

1. Особливості застосування та методики

2. Віртуальні університети

3. Віртуальні аудиторії

4. Особливості педагогіки е-навчання

5. Перспективи подальшого розвитку

НЕ 2.6

Підсумковий контроль

Література до дисципліни

 1. Сучасні інформаційні технології: Навчальний посібник / Укл.: В.І. Кушнерик, Петро О. Бочан. – Чернівці, 2007. – 95 с.

 2. Machine Technologies of Knowledge Discovery = Машинні технології пошуку інформації: Навчальний посібник / Укл.: І.М. Микитюк, Петро О. Бочан. – Чернівці: Рута, 2008. – 100 с.

 3. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. – М., 1999.

 4. Байков, В. Интернет: от E-mail к www в примерах. – Санкт-Петербург, 1997.

 5. Брайдо В.Л. Офисная оргтехника для делопроизводства и управления. – М.: Филинъ, 1999.

 6. Марчук Ю.Н. Основы машинного перевода. – М.: Наука, 1987.

 7. Mipaм Г. Алгоритми перекладу. – Київ: Ніка, 1999.

 8. Свириденко С.С. Современные информационные технологии. – М: Радио и связь, 1989.

Третя мова 4 курс

Шифр дисципліни – 6.030500/21/5.02 72год 2 кредити

Пояснювальна записка

до курсу третя іноземна мова (німецька мова)

для студентів 4 курсу англійського відділення

Мета курсу полягає у:

 • забезпеченні студентів знаннями з третьої іноземної мови,

 • ознайомленні з різними видами мовленнєвої діяльності (як письмової так і усної) у межах літературної норми, що ґрунтується на комунікативному, ситуативному та текстуальному підходах.

На основі отриманих знань студенти мають зокрема навчитись:

 • вільно і граматично правильно спілкуватись іноземною мовою;

 • робити лінгвостилістичний аналіз наукових і художніх текстів, урахо­вуючи відомості, отримані в теоретичних курсах;

 • реферувати іноземною мовою суспільно-політичні, літературознавчі та лінгвістичні тексти;

 • викладати інформацію суспільно-політичного змісту в різних видах письмових робіт.

На основі отриманих знань студенти повинні:

1. Розуміти на слух текст, прочитаний у стилі Hochlautung.

2. Знати основні правила орфографії в обсязі лексики вивченого курсу: позначення довгих та коротких голосних, вживання приголосних та їхніх сполучень. Орфографічні правила складоподілу.

3. Знати транскрипцію, вміти транскрибувати окремі слова. Речення та невеликі тексти.

4. В межах опрацьованого граматичного матеріалу правильно оформляти усне й письмове мовлення.

5. Вміти проводити граматичний розбір речення в межах вивченого мор­фологічного та синтаксичного матеріалу із залученням відповідної німецької граматичної термінології.

6. Знати правила, що стосуються вивченого граматичного матеріалу.

7. Знати та вміти правильно вживати в усному та письмовому мовленні опрацьований лексичний матеріал.

8. Вміти усно та письмово переказати знайомий текст або прочитаний чи прослуханий невідомий текст, що загалом містить опрацьовану лексику

9. Вміти вести бесіди на вивчені теми, реагувати на запропоновані ім­пульси, грати діалоги.

10. Вміти коротко охарактеризувати дійових осіб художнього твору, опрацьованого на заняттях.

11. Вміти літературно правильно перекладати з німецької мови тексти середньої складності.

12. Вміти перекладати з рідної мови німецькою речення, що містять вивчений граматичний та лексичний матеріал.

13. Вміти користуватись словниками загального типу.

Модуль 1.

НЕ 1.1 На поштамті.

Л: На поштамті.

Г: Модальні дієслова. Складносурядне речення. Кількісні числівники. Утворення дієслів за допомогою префікса ver-.

НЕ 1.2. В універмазі.

Л: В універмазі.

Г: Іменник в генитиві. Відмінювання прикмет­ників. Питальні займен­ники welcher / was fur ein. Неозначений артикль (узагальнення). Утворення прикметників за допомогою суфіксів –ern -ig

Всього за модулем 1

Модуль 2.

НЕ

2.1 Святкування Різдва

Л: Святкування Різдва

Г: Прийменники з гени­тивом. Неозначено-осо­бовий займенник man. Претерит дієслів haben і sein. Порядкові числівни­ки. Утворення складних слів.

НЕ 2.2 Книги, читання, відві­дування бібліотеки, кни­гарні.

Л: Книги, читання, відві­дування бібліотеки, кни­гарні.

Г: Претеритум. Займен­никові прислівники. Складнопідрядне речення з додатковим підрядним. Складнопідрядне речення з підрядним причини. Утворення прислівників з допомогою компонента

-weise.

Всього за модулем 2

Модуль 3.

НЕ 3.1 Їжа. Харчування.

Л: Їжа. Харчування.

Г: Неозначені та запе­речні займенники. Парні сполучники. Відсутність артикля перед іменни­ками. Позначення часу в годинах. Утворення імен­ників з допомогою суфік­сів chen, lein.

НЕ 3.2 Пори року.

Л: Пори року.

Г: Безособові речення. Безособовий займенник es. Футурум. Ступені по­рівняння прийменників і прислівників. Місяці і дата. Утворення дієслів з допомогою префіксів er-, mit-.

НЕ 3.3 Одяг, відділення уні­вермагу. У продуктовому магазині. Пізня осінь. Зима.

Л: Одяг, відділення уні­вермагу. У продуктовому магазині. Пізня осінь. Зима.

Г: Особливі випадки ут­ворення ступенів порів­няння прикметників. Ба­гатозначність es.

Всього за модулем 3

Модуль 4.

НЕ 4.1 Кіно, мій улюблений фільм, види фільмів, сеанси. Заручини.

Л: Кіно, мій улюблений фільм, види фільмів, сеанси. Заручини.

Г: Інфінітив з/без zu. Прийменники з генитивом.

НЕ 4.2 Самопочуття людини. Л: Самопочуття людини. У хворої подруги. Погода, прогноз погоди, пори року. Зимові свята в Україні та Німеччині. Зимовий день у лісі, селі, місті.

Г: Претеритум. Підрядні речення часу та умови. Інфінітив ІІ.

НЕ 4.3 . Урок географії Л: Урок географії; біля карти світу: материки, Європа (рельєф і насе­лення, корисні копалини, найбільші та найменші країни).

Г: Підрядні речення часу. Безособовий пасив. Від­мінювання географічних назв. Пасив з одним мо­дальним дієсловом.

КОМП’ЮТЕРНА ОБРОБКА ТЕКСТУ

Шифр дисципліни – 6.030500/21/4.02 108год 3 кредита

Пояснювальна записка

В умовах бурхливого розвитку інформаційних технологій перекладачі у своїй роботі все ширше використовують досягнення у сфері перекладацького програмного забезпечення. Виникла потреба в узагальненні існуючої практики обробки текстів із застосуванням комп’ютера та систематизованому викладі відомостей про можливості, що надають перекладачу комп’ютерні технології.

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів із сучасними методами комп’ютерної обробки текстів, що використовуються у перекладацькій діяльності, вироблення сталих навичок роботи з комп'ютерними програмами перекладу, електронними словниками та іншими довідковими матеріалами, Інтернетом та електронною поштою.

Завданнями вивчення дисципліни є ознайомити студентів з методами комп’ютерної обробки текстів як засобом оптимізації перекладацької діяльності.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вільно володіти спеціальною термінологією, орієнтуватися в основних поняттях моделей та методів комп’ютерної обробки текстів й оволодіти навичками та практичними питаннями обробки текстів за допомогою комп’ютера.

Методи i форми поточного контролю:

 • Реферати;

 • Виступи;

 • Тестові завдання.

Залік перевіряє набуті знання з дисципліни, вміння застосовувати навички комп’ютерної обробки текстів у перекладацькій діяльності.

Дисципліна розподілена на 2 модулі, кожен із яких поділяється на навчальні елементи (НЕ), які відповідають за змістом одній темі заняття. Матеріал модулів вивчається на четвертому курсі у 7 семестрі.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань з курсу «Комп’ютерна обробка тексту», набуття практичних навичок та умінь сприятиме підготовці студентів-перекладачів до творчої перекладацької діяльності.

ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КОМП’ЮТЕРНА ОБРОБКА ТЕКСТУ”

ЗМ 1. Машинні технології пошуку інформації

НЕ 1.1. Машинні технології сьогодення

Зміст навчального елементу:

 1. Важливість машинних технологій пошуку інформації у сучасному світі

 2. Машинні технології та інші форми сучасних аналітичних процесів пошуку інформації

НЕ 1.2. Модель пошуку інформації

Зміст навчального елементу:

 1. Надійність моделі пошуку інформації

 2. Пошук інформації у різних галузях науки і техніки

НЕ 1.3. Способи пошуку інформації за допомогою комп’ютера

Зміст навчального елементу:

1. Огляд способів пошуку інформації за допомогою комп’ютера

2. Переваги пошуку інформації за допомогою комп’ютера

НЕ 1.4. Шляхи пошуку інформації за допомогою комп’ютера

Зміст навчального елементу:

1. Пошук інформації у цифрових бібліотеках

2. Пошук інформації через e-mail

НЕ 1.5. Підсумковий контроль.

ЗМ 2. Методика пошуку інформації

НЕ 2.1. Методи пошуку інформації

Зміст навчального елементу:

Методи роботи зі словниками

НЕ 2.2. Методи пошуку інформації

Зміст навчального елементу:

Методи роботи з правилами

НЕ 2.3. Моделі пошуку інформації

Зміст навчального елементу:

Класифікаційна модель

НЕ 2.4. Моделі пошуку інформації

Зміст навчального елементу:

Генеративна модель

НЕ 2.5. Методи класифікації отриманих даних

1. Експериментальні результати.

2. Перспективи подальших досліджень

НЕ 2.6. Підсумковий контроль

Література до дисципліни

 1. Сучасні інформаційні технології: Навчальний посібник / Укл.: В.І. Кушнерик, Петро О. Бочан. – Чернівці, 2007. – 95 с.

 2. Machine Technologies of Knowledge Discovery = Машинні технології пошуку інформації: Навчальний посібник / Укл.: І.М. Микитюк, Петро О. Бочан. – Чернівці: Рута, 2008. – 100 с.

 3. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. – М., 1999.

 4. Байков, В. Интернет: от E-mail к www в примерах. – Санкт-Петербург, 1997.

 5. Брайдо В.Л. Офисная оргтехника для делопроизводства и управления. – М.: Филинъ, 1999.

 6. Марчук Ю.Н. Основы машинного перевода. – М.: Наука, 1987.

 7. Mipaм Г. Алгоритми перекладу. – Київ: Ніка, 1999.

 8. Свириденко С.С. Современные информационные технологии. – М: Радио и связь, 1989.

Основи теорії мовної комунікації

Шифр дисципліни: 6.030500/21/2.15

Курс 4, семестр 7, всього годин – 54, 1 год. на тиждень (1Л), 1,5 кредиту.

Обов’язкова.

Попередні умови - 6.030500/21/2.01.

Мета курсу: формування у студентів системи сучасних прагмалінгвістичних знань про структуру, закономірності та найважливіші аспекти мовної (в тому числі міжкультурної) комунікації, вмінь використовувати набуті знання у практиці іншомовного спілкування, перекладу і в науковому аналізі мовленнєвої взаємодії.

Теоретичний курс складається з 8 тем: "Структура теорії мовної комунікації та й понятійний апарат", "Одиниці мовленнєвої комунікації", "Принципи і закономірності діалогічної взаємодії", "Універсальні і етноспецифічні аспекти мовного спілкування та бар'єри міжкультурної комунікації, "Перлокутивний і іллокутивний аспекти мовної комунікації", "Комунікативні хиби та невдачі", "Мовне спілкування у європейській культурі", "Продукування і сприйняття мовлення у спілкуванні". Семінарський курс складається з 8 тем, половина яких розширює і закріплює лекційний матеріал, а друга половина присвячена вивченню і обговоренню найновішої актуальної наукової літератури з теорії мовного спілкування, лінгвопрагматки і риторики.

НЕ 1.1 Типи комунікації Структура теорії мовної комунікації: компоненти, визначення, різні трактовки. Аналіз складу моделі мовленнєвої комунікації

НЕ 1.2 Модель комунікації Комунікативна модель, її ознаки та характеристики, структура комунікативної моделі

НЕ 1.3 Функціональні стилі мовної комунікації Поняття стилю, типи мовної комунікації, функціональні стилі мовлення

НЕ 1.4 Фактор мовця Мовець та його роль у комунікації; головні характеристики мовця; роль мовця у ефективному спілкуванні

1.5. Принципи діалогічної взаємодії Універсальні й етноспецифічні аспекти мовного спілкування та бар єри між культурної комунікації. Перлокутивний і іллокутивний аспекти мовної комунікації

1.6 Комунікативні хиби та невдачі Кореляція вербальної та невербальної комунікації. Продукування та сприйняття мовлення у спілкуванні. Підготовка різного ряду форми мовленнєвої комунікації

1.7 Публічний виступ Структура та підготовка публічного виступу

НЕ 1.8 Підсумковий контроль Письмові тестові завдання

Модуль 2

НЕ 2.1 Фактор реципієнта Реципієнт та його роль у комунікації; головні характеристики реципієнта; роль реципієнта у спілкуванні

НЕ 2.2 Типи зворотнього зв’язку Характеристика зворотного зв’язку у мовленнєвій ситуації

НЕ 2.3 Прагматика комунікації Основні види комунікаційних ситуацій, моделей, мистецтво художньої слова у комунікації, риторика

НЕ 2.4 Невербальна комунікація Види та форми невербальної комунікації; ефективність невербальної комунікації

2.5. Дискурс та комунікативні максимуми Поняття дискурсу: характеристики, структура, прагматика. Типи інформації та її відповідність до правил комунікації

2.6 Мовне спілкування у європейській культурі Співвідношення мови та культури. Спілкування та культура

НЕ 2.7 Підсумковий контроль Письмові тестові завдання

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. 1. Carew, James W. Communication as Culture. – New York, 1992.

 2. 2. Почеїждов Г .Г. Теорія комунікацій. – К., 1999.

Викладацький склад:

Єсипенко Надія Григорівна – к.ф.н., доцент

Методика викладання та методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття.

Оцінювання:

поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді;

підсумкове: екзамен (усний).

Мова викладання: англійська

Теорія перекладу

Шифр дисципліни - 6.030500/21/3.03

Курс 4; семестр 7; всього годин – 54, на тиждень – 3 год. (л/с); 1,5кредиту.

Обов’язкова

Попередні умови: 6.030500/21/2.01, 6.030500/21/2.19.

Мета курсу: вивчення основних закономірностей процесу перекладу і типу перекладацьких відповідностей на основі гносеології та теорії комунікації.

Основні завдання курсу:

 1. • ознайомити студентів із сучасним станом науки про переклад в Україні і за кордоном;

 2. • створити теоретичні передумови для засвоєння практичних знань і навичок у галузі перекладу;

 3. • розглянути основні закономірності перекладацького процесу;

 4. • сформувати у студентів основи логічного мислення та поповнювати їх професійну ерудицію.

За підсумками вивчення курсу студент повинен знати:

 1. • основні поняття та термінологію курсу;

 2. • сучасні перекладознавчі теорії;

 3. • теоретичні моделі перекладу;

 4. • основні досягнення і тенденції розвитку дескриптивної, інтерпретативної і комунікативної теорії перекладу.

За підсумками курсу студент повинен вміти:

 1. • враховувати данні курсу у власній перекладацькій діяльності;

 2. • самостійно виконувати курсові та дипломні роботи з основного фаху;

 3. • здобувати наукову та мовну інформацію з різних типів словників, довідників, мережі Інтернет.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. 1. Комиссаров В.Н. Теория перевода. – М.: Высш. шк., 1990.

 2. 2. Алексеева И.С. Основы теории перевода. – СПб., 2000.

 1. 3. Нечаева В.М. Методика обучения переводческой деятельности. – М., 1994.

 2. 4. Латышев Л.К. Технология перевода. – М., 2000.

 3. 5. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский. – М., 1998. – 208 с.

 4. 6. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М., 1996.

Викладацький склад:

Бялик Василь Дмитрович – к.ф.н., доцент

Методика викладання та методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття.

Оцінювання:

поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді;

підсумкове: екзамен (усний).

Мова викладання: англійська.

Порівняльна граматика

Шифр дисципліни: 6.030500/21/2.05

Курс 4, семестр 8, всього годин – 54 (24Л, 12С), 2 год. на тиждень, 1,5 кредиту.

Обов’язкова

Попередні умови: 6.030500/21/2.01.

Мета курсу: порівняльне осмислення будови мови як системи взаємозв’язаних явищ у їх відношенні до практики мовлення.

Завдання курсу: навчити студентів бачити в окремо взятому граматичному явищі його системну природу, глибинні структурні, семантичні і функціональні зв’язки з іншими елементами мовної системи, виробити у студентів навички аналітичної оцінки теоретичних досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів з того чи іншого питання граматики, викликати інтерес до самостійного творчого мислення.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. 1. Collins Cobuild English grammar. – London and Glasgow: Collins Publishers, the University of Birmingham, 1990. – 482 р.

 2. 2. "Практична граматика англійської мови: базовий курс (BASIC PRACTICAL GRAMMAR OF ENGLISH with exercises). Посібник. 2007/А4/248/м. лам." Черноватий Л. М., Карабан В. І.

Викладацький склад:

Семенюк Олеся Василівна – асистент

Букатар Богдана Богданівна – асистент

Методика викладання та методи навчання: лекції, реферати, усні відповіді, індивідуальні консультації.

Оцінювання:

поточне – контрольні роботи, усні відповіді, реферати

підсумкове – іспит (усний)

Мова викладання: англійська.

Порівняльна граматика

Шифр дисципліни – 6.020303/21/2.05; 54 год на сем; 1,5 кредитів

Зростання вимог до підготовки і перепідготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, перекладачів, а також до вищої професійної освіти вимагає якісно нового теоретичного і методичного навчання порівняльної граматики англійської та української мов.

Метою викладання курсу є формування у студентів чіткої уяви про аломорфні та ізоморфні особливості граматичних категорій англійської та української мов, ознайомлення з методами й принципами класифікації частин мови, порівняльний аналіз часових форм англійської та української мов, висвітлення семантичних, морфологічних, синтаксичних особливостей іменника, дієслова, прикметника, прислівника, артикля, сполучника, прийменника, частки; компаративний аналіз вживання пасивного стану в обох мовах; особливості, герундію, дієприслівника та інфінітива.

Специфіка курсу полягає в його орієнтованості на висвітлення теоретичних питань граматичних характеристик української та англійської мов у порівняльному аспекті. Після огляду аломорфних та ізоморфних граматичних характеристик частин мови головна увага зосереджується на питаннях синтаксису, особливостях словосполучень та речень, типах речень.

Завдання курсу полягають у тому, щоб ознайомити студентів з аломорфними та ізоморфними особливостями граматичних категорій та форм частин мови, особливостями синтаксису української та англійської мов.

Лекції з курсу спрямовані на ознайомлення студентів з традиційними та сучасними граматичними теоріями, питаннями класифікації частин мови, сучасними підходами до розгляду граматичних категорій відмінку, роду, часу в англійській та українській мовах, висвітлюються морфологічні, семантичні, синтаксичні особливості лексичних та функціональних класів слів; описуються різні типи речень; пояснюються відмінності та подібності у граматичній структурі англійської та української мов, що є релевантними для студентів четвертого курсу спеціальності "Англо-український переклад".

Семінарські заняття з курсу спрямовані на вивчення теоретичних питань синтаксису англійської та української мов у порівняльному аспекті. Визначення фрази, класифікація фраз, поділ фраз за типом зв’язку, морфологічна класифікація фраз в англійській та українській мовах. Дослідження аломорфних та ізоморфних ознак структури речень, зв’язку членів речень, характеристика основних і другорядних членів речень, порівняльний аналіз типів присудку в обох мовах, характеристика складно-сурядних і складно-підрядних речень вичерпно розкривають головні теоретичні питання синтаксису в курсі порівняльної граматики. Виконання граматичних вправ на семінарських заняттях дає змогу студентам практично засвоїти теоретично опрацьований матеріал.

Компетенції, яких має набути студент в результаті вивчення курсу: знати теоретичні засади класифікації частин мови; розрізняти граматичні категорії частин мови; знати особливості функціонування герундія, інфінітива, дієприслівника в англійській мові та наявності чи відсутності їх в українській; володіти практичними навичками синтаксичного аналізу різних типів речень.

Методи i форми поточного контролю:

 • індивідуальне та фронтальне опитування;

 • виконання вправ;

 • тестування.

Екзамен перевіряє набуті знання з дисципліни, вміння визначити аломорфні та ізоморфні особливості граматичних категорій української та англійської мов, розкриття синтаксичної структури англійської та української мов, визначення принципів класифікації частин мови.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань з порівняльної граматики англійської та української мов; набуття навичок та умінь виявлення та характеристики подібностей й відмінностей у граматичній структурі обох мов; ознайомлення з новітніми підходам до вирішення лінгвістичних питань класифікації частин мови; підготовки рефератів з курсу порівняльної граматики англійської та української мов.

GRAMMAR: ITS NOTIONS, CATEGORIES, FORMS

bjective and objective Grammar.

2. Inner division of grammar.

3.Relation between morphology and syntax.

4. Grammatical categories and grammatical forms.

5.Contrastive grammar.

6.Notions of contrastive grammar.

1.Korunets I. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 464 p.

2.Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К., 1960.

3.Жлуктенко Ю.О., Бублик В.Н. Контрастивна лінгвістика: Проблеми і перспективи. // Мовознавство., 1976, № 4.

4.Бровченко Т.О. Основи контрастивного аналізу мов // Порівняльні дослідження з граматики англійської, української, російської мов. – К., 1981.

5.Нариси з контрастивної лінгвістики.– К., 1979.

6.Скаличка В. О. К вопросу о типологии // Вопр. языкознания, 1968, № 4

PARTS OF SPEECH

 1. History of morphological classification of parts of speech.

 2. Aristotle's classifaction.

 3. Word classes by the Greek and Latin grammarians.

 4. Classifications by Otto Jespersen and Charles Fries.

 5. Randolph Quirk, Sydney Greenbaum, Geoffrey Leech and Jan Svartvik’s approach to word clases.

 6. Cognitive approach to word classes by Elena Kubryakova.

 7. Emilia Morokhovskaya’s classification of parts of speech.

1. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. – М.: Институт языкознания, 1997.

2. Карапетян М.В. Научные теории частей речи и их отражение в английских педагогических грамматиках 20 века. Автореф.дис … канд.филол.наук:10.02.04, 1991.

3. Лукин О.В. Части речи в античной науке (логика, риторика, грамматика) // Вопросы языкознания. – М., 1991. – №1. – С. 131-141.

4. Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов.– Л., Наука, 1967.

5. Бондарко А.В. Теория морфологических категорий. – Л.: Наука, 1976.

NOUN AND ITS GRAMMATICAL FEATURES

 1. The category of number.

1.1. Isomorphic Semantic Groups of Singularia Tantum Nouns

1.2. Isomorphic Semantic Groups of Pluralia Tantum Nouns.

 1. The category of case.

 2. The category of group possessive.

 3. The category of gender.

1.Korunets I. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 464 p.

2.Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К., 1960.

3.Адмони В.Г. Основы теории грамматики. – М.-Л.: Наука, [Ленингрд.отд-ние], 1964. – 105 с.

4.Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. – М.: Высшая школа, 2000. – 383 с.

5. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М.: Просвещение, 1981. – 285 с.

6. Мороховська Е.Я. Основи граматики англійської мови: Теорія і практика. – К.: Вища школа, 1993. – 383 с.

ADJECTIVE AND ITS GRAMMATICAL PROPERTIES.

1.The degrees of comparison.

2.Isomorphic and allomorphic characteristics of adjectives in English and Ukrainian..

3.Typological Classes of English vs. Ukrainian Adjectives

4.Structure of the adjectives: Simple adjectives, Derivative adjectives, Compound adjectives.

1. Korunets I. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 464 p.

2. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К., 1960.

3. Вольф Е.М. Грамматика и семантика прилагательного. – М.: Наука, 1978. – 200 с.

4. Baker M.C. Lexical Categories: Verbs, Nouns, and Adjectives. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 370 p.

5. Biber D., Conrad S., Leech G. Student Grammar of Spoken and Written English. – Harlow: Longman, 2006. – 487 p.

PRONOUNS AND THEIR GRAMMATICAL PROPERTIES.

 1. Grammatical categories.

 2. Pronouns in English and Ukrainian.

 3. isomorphism in the classes of pronouns IN English and Ukrainian.

 4. Short characteristic of pronoun classes (Personal Pronouns, possessive pronouns, Reflexive pronouns, demonstrative pronouns, Interrogative pronouns, Relative pronouns, Reciprocal pronouns, Indefinite pronouns).

1. Korunets I. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 464 p.

2. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К., 1960.

3. Раєвська Н.М. Теоретична граматика сучасної англійської мови. – К.:КДУ, 1967.

4. Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость./ Отв. Ред. А.В. Бондарко., Т.В.Булыгина – Л.:Наука, 1991.

VERB AND ITS GRAMMATICAL FEATURES.

 1. Allomorphic and isomorphic characteristics of the verbs in Ukrainian and English.

 2. Morphological categories of verbs in both languages.

1.Korunets I. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 464 p.

2.Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К., 1960.

3.Теоретическая грамматика английского языка // Отв.ред. Бурлаков В.В. – Л.: ЛГУ, 1983.

4.Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локалозованность. Таксис./ Отв. Ред. А.В. Бондарко. – Л.:Наука, 1987.

5.Baker M.C. Lexical Categories: Verbs, Nouns, and Adjectives. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 370 p.

VERB AND THE CATEGORY OF TENSE.

 1. The problem of the category of tense.

 2. The problem of the content of the paradigm continuous versus noncontinuous.

 3. Paragrammatical aspectual formations (aspectual phrases).

 4. A short historic outline of the view on the category of aspect.

 5. No aspectual use of the continuous forms.

1.Korunets I. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 464 p.

2.Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К., 1960.

3.Baker M.C. Lexical Categories: Verbs, Nouns, and Adjectives. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 370 p.

4.Alexeyeva I. Theoretical English Grammar Course. – Vinnytsya: Nova Knyha, 2007. – 327 P.

5.Carter R., McCarthy M. Cambridge Grammar of English. A Comprehensive Guide. Spoken and Written English Grammar and Use. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 973 p.

VERB: PERFECT VS NONPERFECT

1. The problem of the content of the Paradigm Perfect versus Nonperfect.

2. Allomorphism in perfect forms of the verb in English and Ukrainian.

3. System of Tenses and aspects of the English language.

4. Absolute, relative and absolute-relative tenses.

1. Korunets I. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 464 p.

2. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К., 1960.

3. Иванова И.П. Вид и время в современном английском языке. – Л.: ЛГУ, 1961. – 200с.

4.Лучак М.М. Вживання часових форм дієслова в сучасній англій мові. – Чернівці, 2003. – 253 с.

5. Alexeyeva I. Theoretical English Grammar Course. – Vinnytsya: Nova Knyha, 2007. – 327 P.

VERB: THE CATEGORY OF VOICE

 1. The category of Voice.

 2. Comparative frequency of the use of the passive voice in English and Ukrainian.

1. Korunets I. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 464 p.

2. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К., 1960.

3.Palmer F. A Grammar of Spoken English. – Cambridge: CUP, 1982. – 322 p.

4.Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Comprehensive Grammar of the English Language. – London: Logman, 1999. – 1779 p.

5.Alexeyeva I. Theoretical English Grammar Course. – Vinnytsya: Nova Knyha, 2007. – 327 P.

VERB: THE CATEGORY OF MOOD

 1. The function and formation of Subjunctive I.

 2. The function and formation of Subjunctive II.

 3. Grammatical categories peculiar to Subjunctive II.

 4. The formation and function of Suppositional mood.

 5. The formation and function of Conditional mood.

 6. Iso­morphism in subjunctive mood forms in English and Ukrainian

1. Korunets I. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 464 p.

2. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К., 1960.

3. Кушнірик А.В. Модальні частки в сучасній англійській мові. – Чернівці, 2001. – 186 с.

4.Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М.: Просвещение, 1981. – 285 с.

5. Мороховська Е.Я. Основи граматики англійської мови: Теорія і практика. – К.: Вища школа, 1993. – 383 с.

6. Ярцева В.Н. Типология грамматических категорий (Мещановские чтения). – М.: Наука, 1975. – 218 с.

THE VERBALS IN ENGLISH.

1. Nominal properties of the Verbals.

2. Substantival properties of the gerund.

3. The so-called Half Gerund.

4. Adjectival/adverbial properties of the participle.

1. Korunets I. Contrastive typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 464 p.

2. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К., 1960.

3. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность./ Отв. Ред. А.В. Бондарко. , Е.И.Беляева – Л.:Наука, 1990.

4. Раєвська Н.М. Теоретична граматика сучасної англійської мови. – К.:КДУ, 1967.

Переклад ділового мовлення

Шифр дисципліни: 6.020303/21/3.01; 27 год на сем. 1 кред

Ділове мовлення — є необхідним складником вивчення іноземної мови, що вивчає ведення ділових усних та писемних переговорів англійською мовою, навчає написанню та перекладу ділової кореспонденції, ділових паперів.

Метою викладання курсу є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спрямування в усній та письмовій формах

Специфіка курсу полягає в його орієнтованості на висвітлення питань, пов’язаних із діловим мовленням, що використовуються у процесі навчання професійної іноземної мови на сучасному етапі.

Завдання курсу полягають у тому, щоб ознайомити студентів з веденням сучасного ділового мовлення, ефективними методами ведення та прийомами, що використовуються у сфері ділових усних та писемних переговорів.

Лекції з курсу спрямовані на ознайомлення студентів з предметом ділового мовлення, характеристикою та проблематикою, з деякими новітніми концепціями у діловій кореспонденції та усних та писемних переговорах.

Семінарські заняття спрямовані на обговорення питань, пов’язаних із описом новітніх методів, що використовуються у процесі навчання ділового мовлення на сучасному етапі; на формування практичних навиків та вмінь з розробки прийомів/завдань/вправ, що застосовуються у контексті вивчення ділової іноземної мови.

Компетенції, яких має набути студент в результаті вивчення курсу: знати теоретичні засади навчання ділової англійської мови з використанням інноваційних методів та відповідних прийомів; володіти практичними навичками розробляти прийоми / вправи / завдання у відповідності до специфіки методу, що вивчається. Особлива увага приділяється формуванню вміння усвідомити практичну значущість інновацій у системі освіти та навичок самостійного аналітичного та критичного мислення.

Методи i форми поточного контролю: індивідуальне та фронтальне опитування; бесіда; дискусія; тестування.

Залік перевіряє набуті знання з дисципліни, вміння застосування та переклад паперів ділового спрямування та оволодіння ведення ділових переговорів виокремити їхні специфічні характеристики та особливості використання.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань з дисципліни, набуття практичних навичок та умінь розробляти прийоми /вправи / завдання у відповідності до специфіки методу, що вивчається.

ЗМ 1 Методичні інновації у контексті рекомендацій Ради Європи

НЕ 1.1. (Лекція)

Поняття ділової комунікації, типи комунікації, цілі та напрямки.

(Семінар)

Ділова комунікація як предмет Застосування новітніх технологій у діловій комунікації

(Самостійна робота)

Структура ділової англійської. Форма утворення скорочення та значення скорочень у діловій мові.

НЕ 1.2. (Лекція)

Інтерв’ю, мета проведення співбесіди, типи співбесіди.

(Семінар)

Мета запровадження інтерв’ю у бізнес структурах. Співбесіда у контексті ділового мовлення.

(Самостійна робота)

Організація інтерв’ю, форма проведення інтерв’ю, значення “secondary interview” необхідна документація та її переклад

НЕ 1.3. Модульний контроль

ЗМ 2 Метод проектів. Інформаційні технології навчання іноземної мови.

НЕ 2.1. (Лекція)

Поняття ділова документація. Письмове ділове мовлення.

Окреслити особливості

перекладу контрактів.

(Семінар)

У чому полягає сутність ділової документації

(Самостійна робота)

У чому полягає специфіка перекладу різнотипних контрактів?

НЕ 2.2. (Лекція)

Типи ділових зустрічей, мета та підготовка. Підготовка першої ділової зустрічі “Віч-на-віч”

(Самостійна робота)

Основні характеристики / властивості / особливості запровадження комп’ю-терної технології у процесі ділового спілкування

НЕ 2.3. Модульний контроль

Соціологія

Шифр дисципліни – 6.030500/00/1.08 54год 2 кредити

Вивчення курсу соціології ставить своєю метою підвищення рівня світоглядної і гуманітарної підготовки студентів шляхом оволодіння знаннями про соціальні зв’язки і відносини, способи їх організації, закономірностях функціонування і розвитку.

Завданнями курсу є: дати майбутнім спеціалістам цілісне уявлення про суспільство, закони його функціонування та розвитку; виробити у майбутніх спеціалістів науковий підхід до соціальної реальності; навчити їх розуміти, інтерпретувати і використовувати в професійній діяльності і в повсякденному житті основні теоретичні і практичні положення соціології, дані конкретно -соціологічних досліджень; формувати загальну і соціологічну культуру, соціологічне мислення, розвивати у них потребу в здобутті наукових знань про явища суспільного життя.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни. В результаті опанування курсу студент повинен:

Знати: специфіку соціологічного знання, його об’єкт і предмет, про історію зарубіжної і вітчизняної соціології, перспективи її подальшого розвитку.

Розуміти: соціальні явища та процеси, що відбуваються в суспільстві, гострі питання соціальної нерівності, бідності та багатства, міжнаціональних, економічних та політичних конфліктів, хворобливих процесів, що відбуваються у всіх інституціях суспільства, формуючи активну громадянську та життєву позицію студентства, їх ціннісні орієнтації, в тому числі й професійні.

Вміти: застосовувати соціологічні знання для розвитку творчого мислення, рішуче відмовитись від догм і стереотипів, теоретично осмислювати особливості моменту, який переживає суверенна Україна і все світове співтовариство. Вміти організовувати і проводити конкретно-соціологічні дослідження і використання їх результатів у практичній роботі.

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

«МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ»

НЕ1.1. Соціологія як наука. Предметна специфіка соціології як науки

Об’єкт і предмет соціології. Предметна специфіка соціології в системі суспільствознавства. Структура соціологічного знання. Загальносоціологічна теорія, спеціальні соціологічні теорії, галузеві соціології, прикладні (емпіричні) соціологічні дослідження. Принципи, понятійно-категоріальний апарат. Поняття законів та закономірностей в соціології. Функції соціології.

НЕ1.2. Історія становлення та розвитку соціології

Ранні етапи формування соціологічних знань. Протосоціологія. Класична соціологія XIX ст. Розвиток соціальних та соціологічних знань в Україні. Основні напрями новітньої соціології.

НЕ1.3. Суспільство як соціальна система

Поняття суспільства. Соціологічний аналіз суспільства як системи. Соціальні процеси та соціальні зміни. Типологія сучасний суспільств світу. Базові компоненти соціального життя: соціальна дія, взаємодія, соціальні відносини, цінності, соціальні групи, інститути, організації. Соціальний контроль як спосіб саморегуляції суспільства.

НЕ1.4. Соціальна структура та соціальна стратифікація

Поняття соціальної структури. Характеристика основних зрізів соціальної структури. Соціальна стратифікація та соціальна мобільність. Соціальна структура сучасного українського суспільства. Проблеми формування середнього класу в Україні.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

«СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ»

НЕ 2.1. Особистість в системі соціальних зв’язків.

Поняття особистості. Особливості соціологічного аналізу особистості. Соціалізація особистості як процес набуття психологічних і соціальних властивостей та характеристик індивідом. Основні етапи соціалізації індивіда. Фактори соціалізації. Особа як об’єкт і суб’єкт соціальних взаємодій та суспільних відносин. Поняття макро- і мікросередовища формування і розвитку особистості. Соціально-контрольовані та стихійні процеси соціалізації. Особа, група, колектив, суспільство: специфіка їхньої взаємодії. Поняття соціального статусу та соціальної ролі особи.

НЕ 2.2. Теоретико-методологічні засади та проблематика спеціальних і галузевих соціологій. Соціологія сімейно-шлюбних відносин

Поняття про рівні соціологічних теорій. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: соціологія міста, соціологія села, соціологія молоді, соціологія сім’ї, ґендерна соціологія, етносоціологія, соціологія конфлікту і т.д.

Основні напрями дослідження соціології сімейно-шлюбних відносин. Проблеми сім’ї в сучасному українському суспільстві. Гендерні дослідження.

НЕ 2.3. Соціологія культури та освіти

Поняття культури в соціології. Соціальна сутність культури. Типи культури. Структурні елементи культури. Функції культури. Субкультура. Контркультура. Елітарна та масова культура. Суперечливий характер розвитку культурного процесу. Соціологічний аналіз культурної діяльності.

Основні тенденції розвитку культури в сучасних умовах: глобалізація та універсалізація культури. Особливості національної культури у контексті відродження українського соціуму.

НЕ 2.4. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації.

Поняття та типи соціологічних досліджень Етапи соціологічного дослідження. Основні компоненти програми соціологічного дослідження. Аналіз документів. Спостереження та експеримент у соціології. Соціологічне опитування та його види.

Зарубіжні та вітчизняні центри соціологічних досліджень.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. Аберкромби Н., Хилл Д., Тернер Б. Социологический словарь. – М., 2004.

 2. Бурлачук В. Ще раз стосовно питання: „Що таке суспільство” // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. - № 1. – С. 5-19.

 3. Гіденс Е. Соціологія. – К., 1999.

 4. Головаха Є. Соціологічні знання: специфіка, критерії науковості та перспективи розвитку // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.–2004.– № 1.

 5. Дворецька Г.В. Соціологія: Навч. пос. – 2-е вид. – К.: КНЕУ, 2002. – 472с

 6. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посібник. - К., МАУП, 1999. – 344с.

 7. Маковецький А.М. Західна соціологія та її найважливіші напрями і школи. – Чернівці, 2003.

 8. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – М., 2006.

 9. Практикум з соціології: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.

 10. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, соціальні та галузеві теорії / Навч. посіб. – К., 2004.

 11. Смелзер Н. Социология. – М., 1994.

 12. Соціологія: Підручник / Н.П.Осипова та ін. – К.,2003. – С101-131.

 13. Соціологія: Підручник / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.

 14. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. Городяненка. – К., 2003.

 15. Ципко С. Соціальні закони та закономірності: соціологічний дискурс //Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. Праць. Випуск 352-353. Філософія. – Чернівці, 2007.

 16. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів, 2003.

Викладацький склад:

Докаш Віталій Іванович, доктор філософських наук, професор кафедри соціології

Ципко Світлана Юріївна, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології

Медіна Тетяна В’ячеславівна, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології

Яремчук Сергій Степанович, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології

Гнатчук Оксана Степанівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології

Каралаш Наталія Григорівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології

Кохан Володимир Васильович, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології

Кілей Юлія Григорівна, асистент кафедри соціології

Пержун Володимир Васильович, асистент кафедри соціології

Якимчук Олександр Вікторович, асистент кафедри соціології

Методика викладання та методи навчання: лекції та семінарські заняття із застосуванням усного опитування, тестових завдань, контрольних питань, написання рефератів

Оцінювання: залік.

Лінгвокраїнознавство основної мови

Шифр дисципліни: 6.020303/21/2.11

Курс – 4, семестр – 8, години – 54, 2 год. на тиждень (1Л, 1С), 1,5 кредити.

Обов’язкова

Попередні умови: 6.030500/21/2.01

Мета курсу: формування у студентів системи сучасних лінгвокультурологічних знань, переважно про специфіку мовних картин світу і відповідних особливостей мовної поведінки носіїв іноземних мов, які вивчаються студентами.

21

Завдання курсу: навчання застосування набутих знань в удосконаленні практики іншомовного спілкування, перекладу та в адекватному лінгво-культурологічному аналізі іноземної мови і мовлення.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. 1. R.Davidson et al. Governing. – Washington: CQ Press, 1992. –592 р.

 2. 2. R.Diclerico et al. Points of view. – New York: McGraw Hill, 1992. – 341 р.

 3. 3. D. K. Stevenson. American life and institutions. – Stuttgart: Ernst Klett Verlag. 1994. – 144 р.

 4. 4. An outline of American history. – USA, 1994. – 407 р.

Викладацький склад:

Єсипенко Надія Григорівна – к.ф.н., доцент

Методика викладання та методи навчання: лекції, реферати, усні відповіді, індивідуальні консультації.

Оцінювання:

поточне – контрольні роботи, усні відповіді, реферати

підсумкове – залік (усний)

Мова викладання: англійська.

Особливості літературного перекладу

Шифр дисципліни: 6.030500/21/5.03

Курс 4, семестр 8, всього годин – 27, 1 год. на тиждень (1Л, 1С), 1 кредит.

Вибіркова

Попередні умови: 6.030500/21/2.01

Мета курсу: ознайомити із сучасними тенденціями перекладу художнього тексту.

Завдання курсу: навчити основним прийомам та методам перекладу художнього тексту.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. 1. Аналіз художнього тексту. Методичні поради / Укл. Драненко Г.Ф. – Чернівці: Рута, 2003.

 2. 2. Журавльова Т.А. Особливості перекладу з англійської мови на українську. – Донецьк, 1997.

Викладацький склад:

Івасюк Ольга Ярославівна – к.ф.н., доцент

Куконіна Антоніна Анатоліївна – к.ф.н., доцент

Методика викладання та методи навчання: лекції, реферати, усні відповіді, індивідуальні консультації.

Оцінювання:

поточне – контрольні роботи, усні відповіді, реферати

підсумкове – залік (усний)

Мова викладання: англійська.

Основи лінгвістики тексту

Шифр дисципліни – 6.030500/21/3.02

Курс 4; семестр 8; всього годин – 54; на тиждень – 1 год. (л/с); 1,5 кредиту.

Обов’язкова

Попередні умови: 6.030500/21/2.01, 6.030500/00/2.07, 6.030500/21/2.06.

Мета курсу: ознайомити з сучасною термінологією лінгвістики тексту.

Завдання курсу: оволодіти основними поняттями лінгвістики тексту, знати історію розвитку лінгвістики тексту, вміти на практиці застосовувати отримані теоретичні знання.

Для засвоєння курсу пропонується такі джерела:

 1. 1. Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы анализа.– М.: Изд-во «Ось-89», 1999.

 2. 2. Филиппов К.А. Лингвистика текста: Курс лекций. – Спб, 2003.

Викладацький склад:

Куконіна Наталя Анатоліївна – доцент, кандидат філологічних наук.

Микитюк Ірина Михайлівна – к.ф.н. доцент

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні консультації.

Оцінювання:

поточне: контрольні роботи, усні відповіді, реферати

підсумкове: залік (письмовий, усний).

Мова викладання: англійська.

Комп’ютерна обробка текстів

Шифр дисципліни - 6.030500/21/4.02

Курс 4; семестр 8; всього годин – 108, на тиждень – 6год. (л/с); 3 кредити.

Обов’язкова

Попередні умови: 6.030500/21/2.01, 6.030500/00/2.13

Мета курсу: полягає у набутті студентами теоретичних знань в галузі комп’ютерної обробки текстів та машинного перекладу.

Основні завдання курсу

 1. • ознайомити студентів із принципами та методами моделювання перекладу;

 2. • розглянути лінгвістичне забезпечення і структурні складові систем машинного перекладу;

 3. • ознайомити студентів із перекладними словниками, алгоритмами перекладу, провідними системами і програмами машинного перекладу;

 4. • розглянути перспективи розвитку систем машинного перекладу та моделювання перекладу;

 5. • поповнювати професійну ерудицію майбутніх фахівців із перекладу.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. 1. Miram G. Translation Algorithms. – K.: Twim Inter, 1998.

 2. 2. Сучасні освітні інформаційні технології: Навчальний посібник / Укл В.І. Кушнерик, Петро О. Бочан. – Чернівці, 2007. – 95с.

Викладацький склад:

Бочан Петро Олегович – асистент

Методика викладання та методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття.

Оцінювання:

поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді;

підсумкове: екзамен (усний).

Мова викладання: англійська.

Методика викладання перекладу у ВШ

Шифр дисципліни –

Зростання вимог до підготовки і перепідготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, а також до вищої професійної освіти вимагає якісно нового теоретичного і методичного навчання методам викладання перекладу у вищій школі.

1.1 Метою викладання курсу є формування у студентів-магістрів чіткої уяви про традиційні та сучасні методи викладання перекладу, ознайомлення з методами й принципами навчання перекладу художнього тексту, перекладу термінів, усного послідовного та усного діалогічного перекладів; оцінювання та тестування навичок письмового перекладу; планування та розроблення навчального плану; виявлення та коректування помилок студентів при перекладі; структуру і хід уроку відповідно до навчання певного виду перекладу; типи вправ і завдань для набуття навичок перекладу.

Специфіка курсу полягає в його орієнтованості на висвітлення теоретичних засад навчання перекладу у поєднанні з практичними завданнями. Після огляду сучасних методів викладання головна увага зосереджується на питаннях практичного планування уроку перекладу, особливостях навчання різних аспектів перекладацьких стратегій, правильному доборі навчальних завдань для перекладацької діяльності, складанні тестів та контрольних робіт, використанні додаткових матеріалів та технічних засобів на уроці, створенні відповідної творчої атмосфери заняття.

1.2 Завдання курсу полягають у тому, щоб познайомити студентів з методами викладання перекладу у вищій школі, плануванням заняття, оцінюванням перекладацького завдання та тестуванням, сформувати вміння навчати переклад, застосовувати набуті в кypci знання у розроблені планів занять при проходженні асистентської педагогічної практики у вузі. Особлива увага приділяється формуванню навичок самостійної організації навчального процесу, вміння вибрати найефективніші види діяльності на занятті для пояснення, відпрацювання та оцінювання матеріалу.

Лекції з курсу спрямовані на ознайомлення студентів з традиційними та сучасними методами викладання перекладу, зокрема у вищій школі; вказується на зв’язок методології викладання перекладу з лінгвістичними науками; визначається мета та принципи викладання перекладу у вищій школі; висвітлюються шляхи навчання різних видів перекладу; пояснюються принципи оцінювання і тестування; аналізуються структура та планування заняття у вищій школі, що є релевантними для студентів –магістрів п’ятого курсу.

Практичні заняття з курсу ґрунтуються на індивідуальній роботі студента-магістра, пошуку матеріалу з теми практичного заняття, практичному доборі текстів для навчання письмового літературного, технічного перекладів; отриманні практичних навичок у плануванні заняття студентів 1-3 курсів; аналізі та обговоренні плану заняття студентів-одногрупників; розроблені тестових завдань; підготовці рефератів.

Методи i форми поточного контролю:

 • індивідуальне та фронтальне опитування;

 • бесіда;

 • тестування.

Екзамен перевіряє набуті знання з дисципліни, вміння визначити метод викладання перекладу згідно заданої теми; розкриття сутності, структури, підготовки заняття; визначення принципів оцінювання; усвідомлення вимог до викладача; знаходження способів підвищення мотивації навчання у студентів.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань з методології викладання перекладу; набуття практичних навичок та умінь методів викладання різних видів перекладу; ознайомлення з вимогами до оцінювання перекладів, складання тестових і контрольних завдань; планування заняття; підготовки рефератів з курсу методики викладання перекладу у вищій школі.

ЗМ 1. Methodology of Teaching English as a Foreign Language

НЕ 1.1 Translation and Language Teaching Methods using translation as a teaching tool; Traditional approaches to teaching translation; The aims of translation courses; Translation as a learning process at the university program

Seminar:

Teaching Literary translation: literary translation; equivalent translation, strategies in literary translation

НЕ 1.2

Applying Translation Theory in Teaching The seven trends in Translation Studies;

Seminar:

Teaching translation of a scientific test: translation of terms, localization, strategies of scientific translation

НЕ 1.3

Task setting, material for translation, evaluation of translation: The task-based approach; The method and the material used in teaching translation; Evaluation; Types of errors in translation.

НЕ 1.4

Підсумковий контроль Письмові тестові завдання

Усього за модулем 1

ЗМ 2 Consecutive and simultaneous translation

НЕ 2.1.

A Translation Methodology A Translation Methodology: A Cooperative Work Procedure

Seminar:

Teaching of consecutive translation Peculiarities of consecutive translation, memory drills, consecutive translation with note-taking

Seminar:

Teaching of simultaneous interpreting Translation vs interpreting, memory training and public speaking.

Seminar:

Translation as a learning process: Common weakness of translation teaching, correction feedback, designing syllabus of a translation course.

НЕ 2.2

Підсумковий контроль Письмові тестові завдання

Синхронний переклад – 5 курс

Шифр дисципліни – 7/030507/21/1.0; 90 год на сем; 2,5 кредитів

Даний курс з синхронного перекладу призначений для студентів п’ятого курсу спеціальності «англо-український переклад» (магістрів).

Метою курсу є поглиблення навичок та вмінь у галузі письмового та усного перекладу з англійської мови на українську та з української мови на англійську, забезпечення фонових знань та термінологічних еквівалентів з певної тематики. А також формування у студентів чіткої уяви про традиційні та сучасні методи перекладу, ознайомлення з методами й принципами перекладу термінів, усного послідовного та усного діалогічного перекладів; вміння перекладати усно послідовно ( за скороченим записом) та синхронно виступи і бесіди з англійської мови на українську і з української на англійську, редагувати переклади на рідну мову матеріалів різної тематики. Мета даного курсу також передбачає засвоєння відповідної термінології, розвиток перекладацьких навичок і вмінь,навчання усному, письмовому перекладу, вивчення нових та закріплення вже відомих лексичних і граматичних особливостей перекладу.

Специфіка курсу полягає в його орієнтованості на висвітлення теоретичних засад навчання перекладу у поєднанні з практичними завданнями.

Практичні заняття з курсу ґрунтуються на індивідуальній роботі студента, пошуку матеріалу з теми практичного заняття, практичному доборі текстів для письмового літературного, технічного перекладів; отриманні практичних навичок у синхронному та послідовному перекладі текстів різного спрямування; виконанні тестових завдань; підготовці рефератів.

Основними завданнями курсу є:

 • формування уяви про специфіку перекладацької роботи в міжнародній
  суспільній організації в гуманітарній сфері і держаних установах

- вироблення у студентів навичок самостійного письмового і усного перекладу з англійської мови.

- засвоєння мінімуму практичних знань і навичок з організації праці перекладача,

- оформлення перекладацької документації, функціонування служби перекладу у відомствах, організаціях та виробництвах,

- поглиблення роботи над мовними зразками з метою їх автоматизації,

- вивчення, інтерпретація та переклад тексту, аналіз лексичних одиниць тексту (виявлення багатозначності, підбір синонімів, антонімів),

- аналіз граматичних явищ тексту, виконання письмових та усних вправ на

- закріплення і активізацію лексико-граматичних особливостей перекладу.

Методи i форми поточного контролю:

 • індивідуальне та фронтальне опитування;

 • бесіда;

 • тестування.

Залік перевіряє набуті знання з дисципліни, перевіряються знання з перекладу певної лексики. Переклад з аркуша на українську мову англійського тексту. Усне реферування англійською мовою українського тексту.

Курс розрахований на 90 годин в першому семестрі. Студенти вивчають та перекладають оригінальні тексти, розміщені на відповідних сайтах Інтернету, що забезпечує автентичність як змісту, так і термінології. Система вправ забезпечує як засвоєння термінології, так і розвиток власне перекладацьких навичок і вмінь.

Зміст дисципліни

Курс синхронного перекладу для п’ятого курсу здійснюється на матеріалі юридичних текстів, технічної документації, художніх та рекламних текстів, наукових текстів, промов відомих політичних діячів та ділової кореспонденції. Заняття проводяться з повного перекладу тестів або фрагментів текстів та анотування. Відпрацьовується перекладознавчий лексикологічний і термінологічний аналіз і наступні проблеми перекладу:

 • лексичні трансформації

 • переклад неологізмів

 • переклад слів-реалій

 • переклад назв

 • переклад сталих словосполучень і фразеологічних одиниць

-лексико-граматичні перекладацькі трансформації

 • робота з перекладними словниками

 • усний переклад з аркуша без попередньої підготовки

 • синхронний переклад

 • анотування та реферування (усне та письмове).

Поточна перевірка знань та навичок здійснюється шляхом проведення ділових ігор, що використовуються на практичних заняттях з перекладу:

 • прес конференція

 • прийом іноземної делегації

 • усний переклад доповіді на науковому семінарію

Всі види аудиторних занять, ділових ігор є засобами інтенсифікації навчального процесу і водночас видами контролю. Рубіжний контроль проводиться в середині семестру, підсумковий контроль ( екзамен) -в кінці навчально року.

ЗМ 1. Types of interpretation. Basic distinctive features of simultaneous interpreting.

НЕ 1.1 (Практичне заняття)

Types of interpretation.

Challenges of interpreting Listening activities: Mariah Carey confesses to secret wedding. Consecutive interpreting of the text.

“False friends” phenomenon. Reading and translation of the article “”.discussion of translation operations (addition, omission, modulation). Ex. 1,2,3,4 pp.11,12

НЕ 1.2

(Практичне заняття)

Interpreter’s skills.

Translator Quality Assurance. Simultaneous interpreting. SI of Hillary Rodham Clinton’s speech at the. 4th U.N World Conference on Women Plenary Session

Transliteration, generalization, concretization in terms of the article “Rembrandt’s code ”

НЕ 1.3

(Практичне заняття)

Interpreting training in Exercises

Practical exercises on developing SI skills. Test translation of the article

“The Great Divide”

Ex.1,2,3 p.40

Interpreting Practice TV News Broadcasting.

НЕ 1.4

(Практичне заняття)

Interlinguistic aspects of Interpretation.

Intercultural Aspects of Interpretation.

Mistakes and errors in translation.

Translation of the article:” Movie Star Fortress”

Transcript of news broadcast: Study doubts aromatherapy’s effects.

НЕ 1.5

(Практичне заняття)

Machine translation strategies

Simultaneous Reading of the Text translated Beforehand. Making a sight translation.

Translation of an article “The Spirit of organization”

At-sight translation Ex. 7.3 pp. 62-64.

НЕ 1.6

(Практичне заняття)

Methods and ways of translating various proper names.

Units of International Lexicon and ways of rendering their meaning and lingual form. Ex.1,2,3 pp.114,115

Ex.1,2,3,4 pp.142-143

British council article “Surfing”. Written translation.

НЕ 1.7

(Практичне заняття)

Translating by ways of synonym substitution

Ways of rendering the meaning of nationally biased lexicon.

Translating of loan internationalisms Recapitulation of the above covered material

Preparing for the module test

“Old routes of a modern city” translation of the article.

НЕ 1.8 (Модульна контрольна робота) TESTYLE=" Listening and consecutive translation of the text:

New Mayor in London

Всього за ЗМ 1

ЗМ 2. Transformations in the process of translation.

НЕ 2.1

(Практичне заняття)

Transformation of some idioms in the process of translating.

Rendering of contextual meanings of the definite and indefinite article. виконання вправ Ex.1, 2, 3,4,5,6 pp.198-202.

Ex. 1, 2,3, 4, 5. pp. 221-223

НЕ 2.2.

(Практичне заняття)

Translation of two∕three∕four-componential asydetic substantival clusters. виконання вправ Ex.1, 2, 3 pp.244-245

Ex.4, 5, 6. pp.246-248

Ex. 7, 8, 9. pp.249-251

НЕ 2.3

(Практичне заняття)

Translation of English verbals and verbal constructions / complexes. виконання вправ Ex. 1, p.225 BC article “International day for the Elimination of racial discrimination”

НЕ 2.4

(Практичне заняття)

Ways of Rendering the Lexico-grammatical meanings and function of the English infinitive.

Listening activities: memory-building exercises Translation of the article “AIDS: The Future of a Vaccine, and New Warnings for Asia”

НЕ 2.5.

(Практичне заняття)

Ways of translating the infinitival complexes

Listening activities: memory-building exercises Translation of the article “President Bush Delivers State of the Union Address”

НЕ 2.6

(Практичне заняття)

Ways of translating Participle and Participial constructions. виконання вправ Ex.6,7 p.297

НЕ 2.7

(Практичне заняття)

Ways of identification of Implicit Meanings in the nominative absolute participial constructions. виконання вправ Ex.1, 2, 3. pp.291-293

НЕ 2.8

(Практичне заняття)

Ways and means of expressing modality in English and Ukrainian

Lexico-grammatical expression of modality through modal verbs. виконання вправ Ex.1, 2, 3, 4 pp.312-314.

Ex 1, 2 . pp.318-322

Recapitulation of the above covered material

Preparing for the module test

НЕ 2.9.

(Модульна контрольна робота) TESTYLE=" Translation in Context Children learns social skills in Web worlds.

Практичний курс основної іноземної мови – 5 курс

Шифр дисципліни – 7.030507/21/1.0; год на сем – 216; кредитів – 6

Курс основної іноземної мови (англійської) (п’ятий рік навчання) продовжує формування навичок усного та писемного мовлення англійською мовою, а також навичок англо-українського та україно-англійського перекладу як фахового уміння у майбутніх лінгвістів та перекладачів.

Структуру курсу розширено та доповнено відповідно до вимог програми. Окpiм вправ, націлених на читання та аналіз текстів, розвиток навичок аудіювання та усного мовлення, граматики та письма, структура курсу також включає завдання з пунктуації та передбачає знайомство з найпоширенішими неологізмами сучасної англійської мови. Увагу також зосереджено на перекладацьких трансформаціях, явищах та поняттях, які відпрацьовуються за допомогою низки вправ, та на конкретних лінгвістичних та перекладацьких труднощах i шляхах їx вирішення.

1.1. Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів з різними типами комунікативних стратегій, розвинути рецепційні та репродуктивні здібності студентів, їx лінгвістичну, країнознавчу та загальну ерудицію за допомогою лексичних, граматичних та лексико-граматичних вправ та завдань, що враховують новітні досягнення в методиці викладання іноземних мов.

1.2. Завданнями вивчення дисципліни є:

 • навчити студентів вільно i правильно спілкуватися іноземною мовою у ситуаціях професійного спілкування;

 • проводити лінгво-стилістичний аналіз наукових i художніх текстів із урахуванням навичок та вмінь, отриманих на практичних та теоретичних курсах;

 • обговорювати й аналізувати художні твори з позицій ідейного змісту, композиційних та індивідуально-стилістичних особливостей;

 • реферувати i анотувати іноземною мовою суспільно-політичні, літературознавчі i лінгвістичні тексти, викладати інформацію загально-філологічного i суспільно-політичного змісту в різних видах письмових робіт.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок та умінь усного та писемного спілкування іноземною мовою, а також навичок англо-українського та україно-англійського перекладу сприятиме підготовці студентів-філологів до перекладацької діяльності.

Курс включає такі аспекти: аналітичне читання, домашнє читання та розмовну практику.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Прослухавши практичний курс англійської мови, студенти повинні набути таких теоретичних знань та засвоїти такі практичні навички:

1. Аналітичне читання:

а) відтворити тексти та діалоги з підручника;

б) володіти вокабуляром до тем Books and Readers, Cinema, What Makes a Good Teacher у розмовній практиці;

в) здійснити стилістичний, лексико-граматичний аналіз текстів “Passionate year”, “The Escape”, „One Stair Up”, „Dangerous Corner”.

2. Домашнє читання:

а) прочитати книжки відповідно до робочого плану для 5 курсу;

б) оволодіти активним словником (400 слів по кожній книзі);

в) обговорювати теми, що відображають зміст прочитаного;

г) писати Book Review на основі прочитаної книжки;

3. Усне мовлення:

а) відтворити текст з підручника;

б) говорити на теми, передбачені підручником для 5 курсу: тривалість монологу – 3-4 хвилини;

в) обговорювати теми, що відображають зміст прочитаного.

ЗМ 1.

НЕ 1.1 (Контрольна робота) Аналітичне читання

Вступ. Письмова робота (на матеріалі 4 курсу). Контроль залишкових знань

НЕ 1.1 (Контрольна робота) Усне мовлення

Вступ. Письмова робота (на матеріалі 4 курсу). Контроль залишкових знань

НЕ 1.1 (Контрольна робота) Домашнє читання

Вступ. Письмова робота (на матеріалі 4 курсу). Контроль залишкових знань

НЕ 1.2 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 1. “Passionate Year” by James Hilton

Correction work. Unit 1. Grammar and Vocabulary exercises, p.p. 19-20.

НЕ 1.2 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 1. “What makes a good foreign language teacher” Робота над текстом

“What makes a good foreign language teacher” (ст. 27 -30) впр.2 ст.30

НЕ 1.2 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy and his creative life Вступні зауваги. J. Galsworthy’s biography

НЕ 1.3 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 1. “Passionate Year” by James Hilton

Unit 2. Essential Vocabulary p.p. 15-18. Exercises, p.p. 136-138, p.p. 19-20.

НЕ 1.3 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 1. “What makes a good foreign language teacher”. Робота з лексикою з тексту

( Topical Vocabulary), cт. 26-27, впр. 5-6. ст. 32

НЕ 1.3 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Ch. I-III.

НЕ 1.4 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 1. “Passionate Year” by James Hilton

Unit 1. Vocabulary practice.

Впр. 10-14. ст. 21-23

НЕ 1.4 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 1. “What makes a good foreign language teacher”. Робота з лексикою по темі „Teacher” впр.1-2, ст.33-35

НЕ 1.4 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. IV-VI.

НЕ 1.5 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 1. “Passionate Year” by James Hilton

Поточна контрольна робота

НЕ 1.5 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 1. “What makes a good foreign language teacher”. Виконання практичних вправ та обговорення теми

впр. 1-2, ст.33-36.

НЕ 1.5 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. VII-VIII.

НЕ 1.6 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 1. “Passionate Year” by James Hilton

Модульна контрольна робота (переклад)

НЕ 1.6 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 1. “What makes a good foreign language teacher”. Представлення п’ятихвилинного уроку.

НЕ 1.6 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. VIII-XI.

НЕ 1.7 (Контрольна робота) Аналітичне читання

Unit 2. “The Escape” by S. Maugham

Аналіз та преклад тексту

“The Escape” by S. Maugham”

ст. 41-44

НЕ 1.7 (Контрольна робота) Unit 1. “What makes a good foreign language teacher”. Поточна контрольна робота.

НЕ 1.7 (Контрольна робота) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. Поточна контрольна робота.

НЕ 1.8 (Модульна контрольна робота) Аналітичне читання

Unit 2. “The Escape” by S. Maugham

Text commentary, vocabulary notes, word combination and phrases.

Ст.. 45-48

НЕ 1.8 (Модульна контрольна робота) Усне мовлення

Unit 1. “What makes a good foreign language teacher”. Модульна контрольна робота

( переказ )

НЕ 1.8 (Модульна контрольна робота) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. Модульна контрольна робота (диктант)

Всього за ЗМ 1

ЗМ 2.

НЕ 2.1 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 2. “The Escape” by S. Maugham

Correction work. Unit 2. Vocabulary practice. Exercises.

Впр. 11-17. ст. 51-54

НЕ 2.1 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 2. Books and Readers. Вступ. Обговорення теми : “. Books and Readers Впр. 1-2, ст.57-62.

НЕ 2.1 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. IV-VIII.

НЕ 2.2 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 2. “The Escape” by S. Maugham

Philological analysis of the text “The Escape” by S. Maugham

НЕ 2.2 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 2. Books and Readers. Unit 2. Робота з лексикою з тексту Topical Vocabulary, ст. 56-57

НЕ 2.2 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. IX-XIV.

НЕ 2.3 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 2. “The Escape” by S. Maugham

Поточна контрольна робота.

НЕ 2.3 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 2. Books and Readers. Представлення улюбленої книги.

НЕ 2.3 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. IX-XIV.

НЕ 2.4 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 3. „One Stair Up” by C. Nairne

Читання, переклад та аналіз тексту „One Stair Up” by C. Nairne

НЕ 2.4 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 2. Books and Readers. Unit 2. Обговорення тем та виконання вправ впр. 1-2, ст.60-63.

НЕ 2.4 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. I-VI.

НЕ 2.5 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 3. „One Stair Up” by C. Nairne Unit 3. Text commentary, vocabulary notes, word combination and phrase.

НЕ 2.5 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 2. Books and Readers. Поточна контрольна робота.

НЕ 2.5 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. VII-X.

НЕ 2.6 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 3. „One Stair Up” by C. Nairne Unit 3. Vocabulary practice. Exercises.

НЕ 2.6 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 3. “Cinema: Its Past, Present and Future”

Аналіз та обговорення текстів ст. 89-92

НЕ 2.6 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. XI-XII.

.

НЕ 2.7 (Практичне заняття) Аналітичне читання

Unit 4. “Dangerous Corner” by J.B. Priestly

Unit 4. Text Analysis. “Dangerous Corner” by J.B. Priestly

НЕ 2.7 (Практичне заняття) Усне мовлення

Unit 3. “Cinema: Its Past, Present and Future”

Unit 4. Робота з лексикою з тексту Topical Vocabulary, ст. 88-89

НЕ 2.7 (Практичне заняття) Домашнє читання

J. Galsworthy. Forsyte Saga. J. Galsworthy. Forsyte Saga. Ch. XIII-XIV.

НЕ 2.8 (Контрольна робота) Аналітичне читання

Unit 4. “Dangerous Corner” by J.B. Priestly

Unit 4. Text commentary, vocabulary notes, word combination and phrases

НЕ 2.8 (Контрольна робота) Усне мовлення

Unit 3. “Cinema: Its Past, Present and Future”

Unit3. Виконання практичних вправ. Впр. 1-3. ст. 94-95.

НЕ 2.8 (Контрольна робота) Домашнє читання

Agatha Christie and her stories. Поточна контрольна робота

Всього за ЗМ 2

НЕ 2.9 (Модульна контрольна робота) Аналітичне читання

Модульна контрольна робота (переклад)

НЕ 2.9 (Модульна контрольна робота) Усне мовлення

Модульна контрольна робота (диктант)

НЕ 2.9 (Модульна контрольна робота) Домашнє читання

Модульна контрольна робота (твір)

Практика другої іноземної мови

Шифр дисципліни – 7.030500/21/1.03 180год 5 кредитів

Пояснювальна записка

до курсу “Друга (німецька) мова”

для студентів 5 курсу

спеціальності “Англо-український переклад”

Мета курсу полягає у забезпеченні студентів знаннями з другої іноземної мови (німецької), різних видів мовленнєвої діяльності (письмової, усної) у рамках літературної норми на основі комунікативного, ситуативного та текстуального підходів.

Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні в студентів лінгвокраїнознавчої компетенції, збагаченні словникового запасу із фахової лексики згідно з програмою вивчення другої іноземної мови для студентів 5 курсу.

Матеріал по кожній темі вивчається комплексно, охоплюючи всі основні аспекти мови: лексичний, граматичний, фонетичний.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • лексична основа підручника;

 • лексичні теми згідно з програмою вивчення другої (німецької) іноземної мови для 5 курсу;

 • граматичні теми.

Підготовлений фахівець повинен вміти:

 • читати, перекладати та переказувати тексти і діалоги до заданих тем;

 • вміти визначати основну лінію тексту і правильно відтворювати її в мові перекладу;

 • вести бесіду з пройдених тем і робити короткі повідомлення на задану тему;

 • вміти писати словниковий диктант, диктант, переклад до заданих тем;

 • читати, перекладати та передавати зміст текстів з домашнього читання;

 • розуміти і передавати зміст аудіо-матеріалів з пройдених тем;

 • писати твори, реферативні повідомлення та складати доповіді.

Модуль 1. Kennen lernen. Orte

Sich vorstel-

len und sich begrüs-sen können.

Н.Е. 1.1. Kennen lernen

1.Begrüs-sungsrituale

2. Vor-namen

3. Fünf Fragen reisen um die Welt

5.Hörver-

stehen

7. Reflexiv-pronomen

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Ver-

halten beschrei-ben

Н.Е. 1.2. Lebenslauf

1. “Ich über mich”: Text für die Homepage

2. Lesever-

stehen

3. Reziprok-pronomen

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Mengen-anteile ausdrük-ken

Н.Е. 1.3.

Wohnen

1. Stadt oder Land?

2. In der Großstadt

3. Hör-verstehen

4. Zusam-men-gesetzte Nomen

5.Кon-junktiv II: Irrealis

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Häuser beschrei-ben

Н.Е. 1.4.

Briefschrei-ben

1. Eine Wohnung einrichten

2. Auf den Brief antworten

3. Lese-verstehen

4. Adjektiv-

deklination

5. Passiv mit Modal-verb

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Н.Е. 1.5.

Наuslektüre

Проміжний

контроль

Модуль 2. Freizeit und Fitness. Tägliches Leben

Bewer-

ten

Rat-schläge geben

Н.Е. 2.1.

Freizeit

1. Mini-Umfrage

2.Hörver-

stehen

3. Rat-schläge mit “sollte”

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Überre-den.

Н.Е. 2.2.

Sport

1.Hör-

Verstehen. Fitness-Tipps.

2. Textlesen “Extre-

misten”

3. Präposi-

Tionen bei Zeitangaben

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Argu

mente

vorbrin-

gen

Н.Е. 2.3.

Ohne Arbeit

1. Sport? – Nein, danke!

2.Hörver-

stehen

3. Lese-

verstehen

4.Komparation

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Über Gewohn-heiten spre-chen

Sich verab-

reden

Jeman-den einladen

Н.Е. 2.4.

Tagesablauf

1. Feste Termine. Bilder-geschichte

2.Hörver-

stehen

3. Party

4.Zusam-men-gesetzte Nomen. Reflexiv-

pronomen

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Definie-

ren.

Rezept weiter

geben

Н.Е. 2.5.

Eßgewohn-heiten

1. Lehrlinge als Unternehmer

2. Wer tut was?

3. Einladung zurWeinprobe.4. Lesen

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Н.Е. 2.6.

Наuslektüre

Проміжний

контроль

Verglei-

chen und

kom-

mentie

ren

Um Rat bitten

Rat-

schläge

geben

Н.Е. 3.1.

Berufe

1. Welche Berufe kennen Sie?

2.Hörverstehen

3. Beratungs-

gespräch.

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Infor-

ma-

tionen

zusam-

menfas-

sen

Н.Е. 3.2.

Lesen

1. Lehrlinge als Unternehmer

2.Wer tut was?

3 Stellen-

anzeige

Самостійна робота

Виконання практичних завдань

Mei-nung

begrün-

den

Н.Е. 3.3.

Lesever

stehen

1. Hörver-

stehen

2. Konjunktiv II der Vergangenheit

3 Computer-spiel am Arbeitsplatz

Основи міжкультурної комунікації та комунікативні

стратегії

54 год. (1,5 кредитів)

Глобалізація та інформаційна революція спонукають до розширення контактів між людьми, народами і державами, потребують налагодження міжкультурного діалогу з метою досягнення порозуміння, толерантного сприйняття один одного, культури співробітництва. Все це можливо лише на основі безпосереднього спілкування, засобом якого є мова - універсальний механізм передачі інформації та засіб комунікації. Саме тому метою викладання курсу є формування у студентів чіткої уяви про сучасні методи та типи комунікативних стратегій, їхню теорію та організацію, що є інтелектуальною працею, спрямованою на придбання знань, умінь, навичок.

Специфіка курсу полягає в його орієнтованості на висвітлення мовленнєвих засобів, які користувач застосовує для мобілізації та балансу своїх ресурсів, активізації навичок і вмінь, для того, щоб задовольнити комунікативні потреби в економно можливий спосіб залежно від його/її конкретної мети.

Лекції з курсу спрямовані на ознайомлення студентів з моделлю комунікативних стратегій, їх організацією та методологією, з деякими ключовими поняттями (спільна та індивідуальна мета, маніпулятивні та гуманістич­ні комунікативні установки, діалогічний та монологічний характер спілкування), аналізом структури та генези мистецтва слова, що є релевантними для студентів четвертого курсу.

Завдання курсу полягає у тому, щоб сприяти студентам у виявленні можливості застосування системного підходу, який дозволить досліджувати основу мистецтва мови у всіх її формах як систему, не зважаючи на різні аспекти:

 • Наявність реципієнта

 • Склад групи

 • Умов застосування стратегій

Методи і форми поточного контролю:

 • Індивідуальне та фронтальне опитування

 • Бесіда

 • Тестування

Залік перевіряє набуті знання з дисципліни, вміння визначити тип комунікативної стратегії, розкриття сутності, послідовності зворотного зв’язку, визначення ролі культури у системі комунікативних стратегій.

Практичне значення курсу: розмежувати терміни, які часто змішуються: комунікативна стратегія, комунікативна тактика, комунікація, спілкування, ораторське мистецтво, риторика.

Змістовий модуль 1

Н.Е. 1.1. Поняття комунікації та комунікативних стратегій Дефініція та методи комунікації та комунікативних стратегій.

Н.Е. 1.2. Типові цілі комунікації Класифікація цілей комунікації за типом.

Н.Е. 1.3. Комунікативний звязок Сутність та значення поняття комунікативний зв’язок., картина та план модерованої комунікації.

Н.Е. 1.4. Комунікативна стратегія інтервю Комунікативна тактика журналістського твору.

Н.Е. 1.5. Триступенева структура конвенційної та конфліктної комунікативних стратегій Складові структури, принципи та застосування конвенційної та конфліктної комунікативних стратегій: пасивне позиціонування, сегментація аудиторії, конфлікт та консенсус позицій.

Н.Е. 1.6. Двоступенева структура маніпуляційної комунікативної стратегії Складові структури, принципи та застосування маніпуляційної комунікативної стратегії: захват та утримання змістового простору.

Н.Е. 1.7. Підсумковий контроль Індивідуальне опитування.

Змістовий модуль 2

Н.Е. 2.1. Техніка комунікацій Мета та завдання основних технік комунікацій.

Н.Е. 2.2. Комунікативна техніка гри Принципи та умови застосування комунікативної техніки гри.

Н.Е. 2.3. Комунікативна техніка погодження Принципи та умови застосування комунікативної техніки погодження

Н.Е. 2.4. Комунікативна техніка провокацій Принципи та умови застосування комунікативної техніки провокацій.

Н.Е. 2.5. Підсумковий контроль Тестування.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ДО ДИСЦИПЛІНИ

1. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. . М.: Слово, 2000. .262с.

2. Мовна комунікація та методика викладання іноземних мов: Матеріали всеукраїнської конференції. . Одеса: Астропринт, 2001. . 132с.

3. Ісаєва Г. Turn of the Millennium: global English . what about English culture? // Мовні і концептуальні картини світу: Збірка наукових праць. . К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. . С.137-139.

4. Кургут Л.П., Пасинок В.Г. Концептуальні методологічні основи навчання іноземним мовам // Мовні і концептуальні картини світу: Збірка наукових праць. . К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2001. . С.207-209.

5. Kasper G., Kellerman E. Introduction: approaches to communication strategies // Communication strategies: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. . L., N.Y.: Longman, 1997. . P.1-13.

6. Yule G., Tarone E. Investigating communication strategies in L2 reference: pros and cons // Communication strategies: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. . L., N.Y.: Longman, 1997. . P. 17-30.

7. Шиян О.М. Психолого-лингвистический аспект усвоения текста как формы учебного взаимодействия с применением интенсивных технологий // Предложение и текст: Межвузовский сборник научных трудов- Рязань: РГПУ, 1998. . С. 101-107.

8. Kellerman E., Bialystok E. On psychological plausibility in the study of communication strategies // Сommunication strategies: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. . L., N.Y.: Longman, 1997. . P.31-48. 9. Poulisse N. Compensatory strategies and the principles of clarity and economy // Communication strategies: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. . L., N.Y.: Longman, 1997. . P. 49-64.

10. Rampton D. A sociolinguistic perspective on L2 communication strategies // Communication strategies: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. . L., N.Y.: Longman, 1997. . P. 279-303.

11. Kasper G. Beyond reference // Communication strategies: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. . L., N.Y.: Longman, 1997.- P. 345- 360.

12. Wilmot W. Relational communication. . N.Y.: Mc Graw-Hill, inc., 1995. . 175p.

13. Deutsch W., Bruhn N., Marsche E., Behrens H. Can one be more than two? Mono- and bilinguals. production of German and Spanish object descriptions in a referential communication task // Communication strategies: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. . K., N.Y.: Longman, 1997. . P. 146-157.

14. Russell G. Preference and order in first and second language referential strategies // Communication strategies: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. .L., N.Y.: Longman, 1997. . P. 65-96.

15. Widdowson H.G. Aspects of language teaching. . Oxford: Oxford University Press, 1990. .213p.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (2)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (1)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (3)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 4. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (4)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,

Другие похожие документы..