Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Инструкция'
Запрос котировок по выбору исполнителя на оказание транспортных услуг для сопровождения работ специалистов авторского надзора филиала ОАО «Гипротрубоп...полностью>>
'Урок'
Сегодня мы будем рассматривать Бородинское сражение с двух точек зрения: исторической и литературной. Вы уже не раз встречались с описанием историчес...полностью>>
'Документ'
09.00 Экскурсия “Только во Львове…”. Приглашаем на прогулку по средневековому Львову. Тут замирает время По узеньким улочкам разливается аромат утре...полностью>>
'Документ'
В конце 50 – начале 60-х годов нашего столетия, во времена знаметитой “оттепели”, которой предшествовал ХХ съезд партии, политическая либерализация, ...полностью>>

Пояснювальна записка до проекту районного бюджету на 2012 рік (2)

Главная > Кодекс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Пояснювальна записка

до проекту районного бюджету на 2012 рік

Бюджет формувався згідно вимог нового Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями та Закону України від 7 липня 2011 року № 3612 „Про порядок проведення реформування системи охорони здоров”я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м.Києві”.

Бюджет районного бюджету складає:

- по доходах та видатках в сумі 94 млн. 343,5 тис.грн.,

в тому числі:

- по доходах загального фонду в сумі 92 млн. 766,1 тис.грн.,

- по видатках загального фонду в сумі 92 млн. 766,1 тис.грн.

 • по доходах спеціального фонду в сумі 1 млн. 577,4 тис.грн.,

 • по видатках спеціального фонду в сумі 1 млн. 577,4 тис.грн.

Дохідна частина загального фонду районного бюджету сформована за рахунок:

 • власних та закріплених доходів в сумі 8 млн. 299,9 тис.грн.

 • дотації з Державного бюджету в сумі 47 млн. 19,5 тис.грн.

 • субвенції з Державного та обласного бюджетів в сумі 37 млн. 446,7 тис.грн., з якої на утримання центральної районної лікарні планується направити 10 млн. 677.6 тис.грн. Відрахування від певних видів податків до місцевих бюджетів будуть такими:

 • податок на доходи фізичних осіб буде зараховуватись в розмірі 50% до районного та по 25% до обласного та відповідного селищного чи сільського бюджетів. Даний податок відноситься до доходів І кошика. По даному джерелу планується отримати до районного бюджету 8 млн. 257,3 тис.грн.

По фіксованому податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю надходження плануються в сумі 10 тис.грн. Даний податок віднесений до доходів другого кошика.

По податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності планується отримати 17 тис.грн. Даний податок відноситься до доходів другого кошика.

Згідно рішення 7 сесії 6 скликання районної ради від 07.10.2011 року № 96 „Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Теплиць кого району” суми орендної плати, отриманої за оренду цілісних майнових комплексів, нерухомого майна, індивідуально визначеного майна комунальних підприємств спрямовуються:

 • 30% орендної плати до місцевого бюджету;

 • 70% орендної плати підприємству, організації, установі, на балансі яких перебуває це майно.

Дана норма буде застосовуватись з 1 січня 2012 року. По даному джерелу планується отримати 16,2 тис.грн.

Порядок перерахування дотації вирівнювання залишається без змін, тобто через Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області шляхом застосування щоденних нормативів відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку держдоходів на території області.

Спеціальний фонд

Дохідна частина спеціального фонду районного бюджету запланована в сумі 1 млн. 577,4 тис.грн. Основна частина надходжень спецфонду це плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 913,4 тис.грн. та кошти, що надійдуть з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 664 тис.грн. Дані кошти розподілені між селищною та сільськими радами згідно формульного розрахунку.

Видатки загального фонду

Загальний фонд видатків районного бюджету вирахуваний в сумі 92 млн. 766,1 тис.грн., З даних коштів на фінансування соціальної сфери планується направити 86 млн. 483,8 тис.грн. або 93,3%.

В процесі розрахунку видатків на заробітну плату з нарахуванням взято за основу терміни запровадження та підвищення розмірів мінімальної зарплати:

 • з 01.01.2012 року – 1073 грн.

 • з 01.04.2012 року – 1094 грн.

 • з 01.07.2012 року – 1102 грн.

 • з 01.10.2012 року – 1118 грн.

 • з 01.12.2012 року – 1134 грн.

Також застосовано показники розміру базової величини посадового

окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня – 773 грн., з 1 квітня – 794 грн. з 1 липня – 802 грн.. з 1 вересня 807 грн., з 1 жовтня – 823 грн., з 1 грудня – 839 грн.

Залишаються незмінними вимоги Закону України „Про індексацію грошових доходів населення.

Згідно ст.51 Бюджетного кодексу України керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на зарплату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

Цією ж статтею Бюджетного кодексу України зобов”язано розпорядників бюджетних коштів забезпечити в повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв”язку, які споживаються бюджетними установами та укласти договора за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником коштів обґрунтованих лімітів споживання.

Статтею 55 Бюджетного кодексу України визначено перелік захищених статей:

 • оплата праці працівників бюджетних установ

 • нарахування на зарплату

 • придбання медикаментів і перев”язувальних засобів

 • забезпечення продуктами харчування

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 • обслуговування державного боргу

 • поточні трансферти населенню

 • поточні трансферти місцевим бюджетам.

Всі інші незахищені та не першочергові видатки передбачені в мінімально необхідному обсязі. Потребу в цих видатках на 2012 рік розраховано, виходячи з режиму жорсткої економії та ефективного використання коштів.

Органи управління

На утримання районної ради планується направити 1 млн. 9,5 тис.грн.

Із зазначеної суми 820,3 тис.грн. планується направити на оплату праці з нарахуваннями та 38,0 тис.грн. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг.

На висвітлення діяльності районної ради та райдержадміністрації на шпальтах газети „Вісті Тепличчини” заплановано 65 тис.грн.

Освіта

На кінець 2011 року та початок 2012 року мережа закладів освіти не змінилась. В районі функціонує 36 закладів освіти, з яких 30 школи. В школах району навчається 2794 дитини. В порівнянні з минулим роком кількість дітей, які навчаються в школах зменшилась на 179 дітей.

На утримання даної галузі передбачено 35 млн. 413,6 тис.грн.

На зарплату з нарахуваннями передбачено 30 млн.901,5 тис.грн. (100% потреби)

На харчування дітей заплановано 500 тис.грн. Кошти на харчування пільгової категорії дітей заплановані з розрахунку 2 грн. 72 коп.

На оплату енергоносіїв передбачається використати 3 млн. 197,1 тис.грн., що становить біля 60% потреби.

На оздоровлення дітей при плануванні передбачено лише 41 тис.грн. проти 200 тис.грн. в минулому 2011 році.

На утримання прийомних сімей на 2012 рік планується направити 362,3 тис.грн.

Охорона здоров”я

Згідно Закону України „Про проведення реформування системи охорони здоров”я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м.Києві” з районного бюджету в 2012 році буде фінансуватись центр надання первинної медико-санітарної допомоги.

На утримання центру в цілому планується використати 6 млн. 483,6 тис.грн., з яких оплата праці з нарахуваннями становить 5 млн. 290,7 тис.грн.

На придбання медикаментів планується 110 тис.грн. Оплата енергоносіїв становитиме 738,1 тис.грн. (100% потреби).

Лікарня утримуватиметься за рахунок субвенції з обласного бюджету на загальну суму 10 млн. 67,7 тис.грн. На оплату праці з нарахуваннями заплановано 8 млн. 485 тис.грн. (84% потреби)., на оплату енергоносіїв 1 млн. 284,2 тис.грн. (97% потреби).

На придбання медикаментів та харчування хворих планується направити відповідно по 150 тис.грн.

Культура і мистецтво

З метою виконання Закону України „Про культуру” від 14.12.2010 року „Про бібліотеки та бібліотечну систему” від 14.02.1995 року, дотримання вимог наказу Міністерства культури у туризму України від 29.12.2009 року „Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи” та на виконання постанови колегії управління культури і туризму облдержадміністрації від 20.09.2011 року бібліотечні заклади передаються на фінансування з районного бюджету.

В галузі культури фінансуються бібліотеки, музей Леонтовича, районний Будинок культури, Соболівська та Теплицька школи естетичного виховання, централізована бухгалтерія та культурно-освітні заходи.

В цілому на фінансування даної галузі планується направити 3 млн. 370.1 тис.грн., з яких оплата праці з нарахуваннями 3 млн. 66 тис.грн. та на оплату енергоносіїв 145,4 тис.грн.

На заходи в галузі „Культура і мистецтво” передбачено 10 тис.грн.

Соціальний захист

На соцзабезпечення в проекті районного бюджету на 2012 рік передбачається направити 28 млн.11,1 тис.грн.

За рахунок даних коштів утримується територіальний центр по обслуговуванню одиноких та престарілих громадян району та відділення постійного перебування в с.Соболівка. На утримання центру в проекту районного бюджету передбачається 1 млн. 676,1 тис.грн., з яких оплата праці з нарахуваннями становить 1 млн. 571,1 тис.грн. (87% потреби). На енергоносії передбачено 50,9 тис.грн. (100% потреби)

На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги планується направити 61,9 тис.грн.

На утримання центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді та програми і соціальні заходи передбачається 133,8 тис.грн. З даних коштів оплата праці з нарахуваннями становить 110,4 тис.грн. (80% потреби) та 2 тис.грн. заплановано на оплату енергоносіїв.

На виплату різного роду пільг, субсидій, допомог планується використати 26 млн. 180.3 тис.грн.

Фізична культура і спорт

Проектом районного бюджету на 2012 рік передбачено 20 тис.грн. на проведення навчально-тренувальних зборів та 596 тис.грн. на утримання ДЮСШ, з яких оплата праці з нарахуваннями становить 549,8 тис.грн. (85% потреби).

На участь учнів ДЮСШ в різного роду змаганнях заплановано 6 тис.грн. та на оплату енергоносіїв 31,2 тис.грн. (100% потреби).

В ДЮСШ займаються 364 дитини з 6 видів спорту (волейбол, футбол, легка атлетика, кульова стрільба, спортивне орієнтування, греко-римська боротьба). З дітьми працюють 13 тренерів-викладачів.

Інші видатки

За рахунок доходів другого кошику передбачено кошти на програму розвитку архівної справи в Теплицькому районі на 2011-2015 роки в сумі 33,6 тис.грн.

Згідно статті 24 Бюджетного кодексу України в районному бюджеті створено резервний фонд в сумі 117,9 тис.грн.

З районного бюджету шляхом застосування щоденних нормативів відрахувань до бюджетів селища та сіл передбачається передати 6 млн. 636,9 тис.грн. дотації вирівнювання.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду на 2012 рік заплановані в сумі 1 млн. 577,4 тис.грн., в тому числі по галузях:

 • освіта – 186,8 тис.грн., в тому числі: придбання господарчих товарів – 16,8 тис.грн. та харчування учнів загальноосвітніх шкіл 170 тис.грн.)

 • охорона здоров”я – 429,3 тис.грн., в тому числі 268,8 тис.грн. зарплата з нарахуваннями, 75,2 тис.грн. направляється на канцгоспвидатки, на закупівлю медикаментів – 52 тис.грн., оплату енергоносіїв – 8,8 тис.грн.,

 • соціальний захист – 140 тис.грн. (відділення постійного проживання одиноких громадян в с.Соболівка. З даних коштів на закупівлю медикаментів планується направити 7,0 тис.грн., на продукти харчування – 80,0 тис.грн., інші видатки – 53 тис.грн.

 • культура – 157,3 тис.грн., в тому числі на зарплату з нарахуваннями по Будинку культури – 34,1 тис.грн., на зарплату з нарахуваннями по школах естетичного виховання – 102,2 тис.грн., інші видатки – 21 тис.грн.

Начальник фінансового управління О.РуденкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Пояснювальна записка до проекту районного бюджету на 2012 рік (1)

  Документ
  1. Інформація про соціально-економічний стан Новоушицького району у 2011 році та прогноз її розвитку на 2012 бюджетний рік, покладені в основу проекту районного бюджету
 2. Пояснювальна записка до проекту обласного бюджету на 2012 рік

  Документ
  Інформація про соціально-економічний стан Хмельницької області у 2011 році та прогноз її розвитку на 2012 бюджетний рік, покладені в основу проекту обласного бюджету
 3. Пояснювальна записка до районного бюджету на 2009 рік інформація про соціально-економічний стан району І прогноз його розвитку на 2009 рік, які покладено в основу проекту районного бюджету

  Документ
  В умовах негативного впливу світової економічної кризи в останні місяці 2008 року значно погіршився фінансовий стан підприємств. За січень-листопад господарюючими суб'єктами району (без малих підприємств) було отримано збитки у сумі 10752,1 млн.
 4. Ава" та Програми соціально економічного розвитку Вознесенського району на 2011-2014 роки "Вознесенщина-2014", розпорядження голови облдержадміністрації від 06

  Документ
  Відповідно до статей 2,18 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та статей 19, 75 Бюджетного Кодексу України, враховуючи положення Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна
 5. 1 Стійкий економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць району з урахуванням збалансування регіональних І загальнодержавних інтересів

  Документ
  Відповідно до статей 2, 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та статей 19, 75 Бюджетного кодексу України, враховуючи положення Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,

Другие похожие документы..