Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Приглашаем Вас заочно принять участие вXV Международной научно-практической конференции "Новые научные тенденции", по юридическим, филологич...полностью>>
'Конкурс'
по проведению открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетно...полностью>>
'Документ'
От авторов. Мы продолжаем цикл бесед-обзоров, в которых нетради­ционная для нашей научной литературы — игровая — форма используется для того, чтобы п...полностью>>

Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Звіт НПУ імені М. П. Драгоманова

Міністерство освіти і науки України

ЗВІТ

про роботу Національного
педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова

за 2006/2007 навчальний рік


Київ – 2007
ЗВIТ

про роботу Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова
за 2006/2007 навчальний рік

Доповідь ректора університету академіка АПН України,
професора В. П. Андрущенка на розширеному
засіданні Вченої ради університету
31 серпня 2007 року

Київ – 2007

УДК 378.14

ББК 74.580.4

З – 43

Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.О.Плохатнюк, О.П.Симоненко, Т.С.Шабатура: За заг. ред. акад. В.П.Андрущенка, проф. П. В. Дмитренка. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 217 с.

Редакційна рада:

В. П. Андрущенко

доктор філософських наук, професор, академік АПН України,
ректор НПУ імені М.П.Драгоманова (голова Редакційної ради)

А. Т. Авдієвський

Почесний доктор, професор, академік АПН України

В. П. Бех

доктор філософських наук, професор

В. І. Бондар

доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України

Р.М.Вернидуб

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Г. І. Волинка

І.Т.Горбачук

доктор філософських наук, професор

кандидат фізико-математичних наук, професор

П. В. Дмитренко

кандидат педагогічних наук, професор (заступник голови Редакційної ради)

А.П.Кудін

доктор фізико-математичних наук, професор

Л. І. Мацько

О.С.Падалка

доктор філологічних наук, професор, академік АПН України

кандидат педагогічних наук, професор

В. М. Синьов

доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України

М. І. Шкіль

доктор фізико-математичних наук, професор, академік АПН України

Шут М.І.

доктор фізико-математичних наук, професор, чл.-кореспондент АПН України

Ярошенко О.Г.

доктор педагогічних наук, професор, чл.-кореспондент АПН України

Щорічне видання інформує читачів про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова у 2006/2007 н. р.: в ньому йдеться про навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу; кадрове, організаційне, фінансово-економічне, інформаційно-технічне забезпечення підготовки фахівців; подаються відомості приймальної комісії

Рекомендовано Вченою радою
НПУ імені М.П.Драгоманова

© Редакційна рада, 2007

© Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова, 2007


ВСТУП

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова сьогодні – це величезний мегаполіс, який об’єднує близько 35 тисяч студентів і співробітників.

Університет – це 14 інститутів:

– 95 кафедри;

– 78 спеціальностей денної форми навчання;

– 39 спеціальностей дистанційної форми навчання.

– це понад 1300 викладачів, серед яких 34 академіки і члени-кореспонденти різних академій, понад 160 докторів наук, професорів, 550 кандидатів наук, доцентів

– 600 аспірантів та 100 докторантів.

Другу освіту здобувають більше 500 бакалаврів і магістрів різних спеціальностей.

У складі університету функціонують:

– Українсько-американський Гуманітарний Інститут “Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні”

–  Інститут економіки екології і права

– Кримський гуманітарний факультет МДЦ “Артек”,

– Кримська філія університету (м. Євпаторія),

– Філія університету (м. Прага),

– Гімназія імені М.П.Драгоманова

– Пофесійно-технічне училище №40

– близько 35 Центрів довузівської підготовки від м. Гадяча – батьківщини М.Драгоманова – до Закарпатського селища міського типу Добромель.

За останні роки створено: Інститут соціальної роботи та управління, Інститут історії та філософії педагогічної науки; усі факультети реорганізовані в інститути; відкрито 52 нові спеціальності; в університеті з’явилось 21 нова кафедра; суттєво зріс ліцензійний обсяг підготовки студентів, аспірантів та докторантів; збільшився контингент студентів.

Такої розгорнутої інфраструктури не має жоден педагогічний університет держави. Ми стали ще більш авторитетними в галузі навчальної і виховної роботи; суттєво підвищили рівень наших наукових досліджень; університет вийшов на новий якісний рівень організації управління; зросли якісні показники в навчанні і науковій діяльності студентів, у галузі організації управління і побуту, художньої самодіяльності, фізичної культури і спорту.

Головним підсумком здійсненого є не лише збереження, але й суттєве нарощення лідерського статусу НПУ імені М.П. Драгоманова в системі педагогічної освіти й загалом в освітньому просторі держави, створення атмосфери, при якій кожен має можливості виявити свої творчі здібності і реалізувати їх.

Альфа і омега діяльності університету – це навчально-виховна робота. Зростання якості освіти; впровадження новітніх технологій навчання, моніторинг якості освіти, а особливо – реалізація першого в державі глобального проекту “Електронна педагогіка” – є найбільш помітними надбаннями університету в 2006-2007 навчальному році.

Значно активізувалася в університеті наукова робота. За минулий навчальний рік університет збагатився на 4 доктори і 27 кандидатів наук; колектив поповнився 5 професорами і 18 доцентами; професори Ольга Ярошенко, Олег Падалка, Анатолій Кудін, Анатолій Касперський, Євген Коршак, Іван Горбачук, Богдан Андрусишин і ряд інших колег обрані до складу Академії педагогічних наук України, Академії наук вищої школи та інших громадських об’єднань вчених.

Серйозні подвижки відбулись у царині виховної роботи. У звітному році посилена співпраця зі студентами, профспілками, Радою ветеранів університету, іншими громадськими організаціями.

Створені Рада старійшин університету, яку очолив радник ректора академік Микола Шкіль; Академічна рада університету (рада академіків), активізувалася співпраця адміністрації із студентським ректоратом.

Значна увага приділялась організаційній роботі, розбудові структури університету. В минулому році відкрито Інститут соціології, психології та управління до керівництва якого запрошений видатний вчений України, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України Володимир Борисович Євтух;

На часі – створення інституту “Економіки освіти та підприємницької діяльності”.

Активізувались і поглибилися міжнародні зв'язки університету. Суттєво збагатились наші міжнародні контакти. Колектив університету має право пишатись встановленням договірних відносин з Першим Римським університетом – La Sаріеnta (Італія); Російським педагогічним університетом імені О.Герцена (Санкт-Петербург), Московським педагогічним університетом, Університетом Альберта (Канада).

НПУ імені М.П.Драгоманова збагатився особистостями, відомими не лише в Україні, але й далеко за її межами. Почесним професором університету, зокрема, одноголосно обраний Перший Президент Незалежної України професор Леонід Макарович Кравчук.

Спортсмени університету предметно заявили про себе на вітчизняних і міжнародних спортивних іграх: участю в всесвітній студентській універсіаді:

– міжнародних змаганнях з мініфутболу (Білечанка-НПУ імені М.Драгоманова);

– боротьбі на поясах;

– стрибках на батуті;

– гімнастичних вправах;

– легкій атлетиці;

Варто відзначити значну роботу професорів Г.Н. Арзютова, О.Д. Дубогай, В.Г.Арефьєва, Ю.Т.Похоленчука; викладачів і тренерів В.В.Колка (тренер команди “Біличанка”), Т.С.Гецька (тренер чоловічої команди з баскетболу), р.М. Мішаровського (тренер чоловічої команди з міні-футболу), І.М.Мєдвєдєвої (тренер нашої команди з фігурного катання), В.Рижова, директора Інституту фізичного виховання і спорту професора Олексія Тимошенка.

Суттєво покращилось художньо-естетичне виховання студентської молоді. Виконавська майстерність наших студентів досягла такого рівня, що нині важко відрізнити їх творчість від творчості професійної особистості. Воістину велетенська заслуга в цьому Героя України, академіка, директора Інституту мистецтв і проректора університету – шановного Анатолія Тимофійовича Авдієвського, його колег по Інституту мистецтв, керівників самодіяльних колективів.

Зміцнюється матеріально-технічна база університету. Проведено комплекс ремонтно-будівельних робіт. Уведено в експлуатацію 15 поверх навчального корпусу по вул. Тургенєвській; три поверхи в училищі № 40, куди переселився гуманітарно-технічний інститут; осучаснили десятки нових аудиторій у спортивному комплексі; ввели в експлуатацію лінгвістичний клас та залу засідань Вченої ради в Інституті іноземної філології, а також ресторанний комплекс “Старе місто”.

За підсумками рейтингового оцінювання виробничої діяльності інститутів, кафедр та викладачів університету за показниками основних напрямів роботи у 2006/2007 н.р. І місце присуджене:

– серед інститутів університету – Інститут корекціної педагогіки і психології – директор академік Синьов Віктор Миколайович;

– серед кафедр університету – кафедрі соціальної педагогіки Інституту соціальної роботи і управління – завідувач професор Капська Алла Йосипівна;

– серед викладачів університету – професору кафедри методики викладання природничих дисциплін Інституту природничо-географічної освіти і екології – Ярошенко Ользі Григорівні.

За підсумками роботи вищої школи у 2006/2007 навчальному році НПУ імені М.П.Драгоманова впевнено посідає перше місце серед педагогічних університетів України. Помітним він став і в міжнародному освітньому просторі.

І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1.1. Модернізація навчального процесу, впровадження кредитно-модульної системи його організації

Організація навчального процесу в 2006/2007 н.р. визначалася сучасними тенденціями розвитку вищої освіти та вдосконаленням нормативно-правового і методичного забезпечення підготовки фахівців.

Стратегічною метою розвитку університету є комплексна підготовка конкурентоспроможного фахівця, здатного працювати на рівні сучасних освітньо-виховних технологій в умовах інтеграції в загальноєвропейське співтовариство, підтримка та розвиток існуючих і нових потужних наукових шкіл, а також підвищення власного авторитету на національному і міжнародному рівнях як провідного вищого навчального педагогічного закладу України і Європи.

Протягом 2006/2007 н.р. в НПУ імені М.П. Драгоманова реалізовано систему заходів з удосконалення організації навчального процесу, запровадження нових технологій, форм і методів, властивих відомим вітчизняним і європейським університетам. При цьому зберігається власна конкурентна перевага: краща методична, гуманітарна та фундаментальна підготовка. Проблема інтеграції інноваційних форм і методів організації навчального процесу в університеті розв’язується шляхом запровадження розвивальних технологій освіти, зокрема особистісно-орієнтованих, когнітивно-орієнтованих та діяльнісно-орієнтованих. Важливою складовою навчального процесу є діяльність провідних науково-педагогічних шкіл університету, робота яких спрямована на радикальну модернізацію змісту педагогічної освіти.

Також велику увагу кафедри інститутів приділяють використанню нових комп’ютерних технологій у навчанні. У навчальний процес кафедр інформатики, вищої математики, загальної фізики, екології, кафедр Інституту корекційної педагогіки, Інституту української філології, Інституту соціальної роботи та управління впроваджено значну кількість педагогічних програмних засобів, призначених для супроводу навчального процесу, обліку і контролю знань, діагностики тощо.

Практичні заняття з образотворчих дисциплін проводяться з використанням комп’ютеризованих навчальних програм “Світова художня культура” (продукт компанії “Новий диск”), “Дивне мистецтво” (продукт компанії “SoftKey”), “Прогулянки по Лувру” (продукт компанії “Медіахауз”), “Історія Давнього світу” (продукт компанії “Медіахауз”), “Шедеври архітектури” (продукт компанії “New media generation”), що дозволяють активізувати процеси сприйняття навчальної інформації.

В Інституті фізико-математичної та інформатичної освіти і науки розроблено курси на базі Системи Moodle, яка є програмним засобом для створення та підтримки навчального процесу в умовах як дистанційного, так і традиційного (аудиторного) навчання. Система управління навчальними ресурсами побудована на основі Web та клієнт-серверних технологій, які з точки зору користувача (викладача, студента) забезпечують використання клієнтами програм та ресурсів, що знаходяться на сервері, за допомогою веб-браузера. На сервері розміщено навчальні посібники, дидактичні картки, інструкції до лабораторних робіт з різних дисциплін та ін. Через це стало можливим одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації великої кількості студентів, спілкування за допомогою мережі Інтернет студентів між собою та з викладачами.

Система забезпечує виконання функції управління навчальними процесом; збереження та доставка навчальних ресурсів; організацію навчальної діяльності; облік та контроль виконання різних видів навчальних робіт; контроль за використання навчальних ресурсів, адміністрування окремих студентів та груп, організація взаємодії з викладачем, звітність тощо.

Налаштована система дозволяє ефективніше використовувати навчальні площі та технічні засоби, використовувати і розвивати комп’ютерне моделювання. Модульність системи дозволяє з набору незалежних курсів-модулів сформувати навчальну програму, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам. 

Це дозволяє розширити роль викладача, робить його наставником-консультантом, який повинен координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій. Позитивний вплив на студента полягає у підвищенні творчого та інтелектуального потенціалу людини, за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рішення.

Серед методів навчання провідне місце відводиться активним та інтерактивним методам, а саме:

– самонавчанню та взаємонавчанню у малих динамічних групах;

– дидактичним іграм (ситуативні, стимуляційні, інсценізації – рольові ігри, брейн-стормінг (інтелектуальний штурм));

– творчим дискусіям та бесідам;

– тренінгам;

– вправам;

– презентаціям;

– методу індивідуальних завдань;

– ігровому моделюванню;

– лекціям-діалогам тощо.

З 01 вересня 2006 року в університеті на І-ІV курсах денної форми навчання повномасштабно запроваджено кредитно-модульну систему організації навчального процесу. Відповідно до Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (затвердженого Вченою радою НПУ імені М.П. Драгоманова 22 грудня 2005 року) робочою групою університету та науково-методичними комісіями інститутів оновлено навчальні плани всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання, з врахуванням вимірювання трудомісткості навчальної роботи в європейських кредитах ECTS.

Відповідні зміни внесено також у графік навчального процесу з метою врахування системи модульного оцінювання навчальних досягнень студента. Дирекціями інститутів розроблено графіки модульного (поточного) контролю з усіх дисциплін навчального плану.

Протягом навчального року з ініціативи навчально-методичного управління в університеті модернізовано та затверджено в установленому порядку навчальні плани підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” та “магістр” денної форми навчання з урахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Визначальними принципами такої модернізації в руслі Болонського процесу є інтеграція навчальних курсів з наступним зменшенням їх кількості, забезпечення вимірювання трудомісткості навчальної роботи в європейських кредитах, вдосконалення графіків навчального процесу, переструктурування видів навчальної діяльності, зменшення тижневого аудиторного навантаження і зміщення акценту на самостійну роботу студентів.

Загалом в інститутах університету завершено підготовку навчально-методичних комплексів з усіх спеціальностей: стандарт, навчальний план, програми навчальних дисциплін, особливо значний обсяг роботи виконано кафедрами Інституту історії та філософії педагогічної освіти, Інституту соціальної роботи та управління, Інституту колекційної педагогіки та психології, Інституту природничо-географічної освіти та екології, Інститут фізичного виховання та спорту. Навчально-методичний комплекс включає:

– анотації та тематичні плани;

– робочі модульні програми дисциплін та бібліографічні переліки основної та додаткової навчально-методичної літератури;

– питання до підсумкового контролю – заліку або екзамену;

– фондові тексти та конспекти лекцій;

– плани і методичні вказівки до семінарських та практичних занять;

– методичні вказівки до самостійної роботи (заочна і денна форма навчання);

– плани семінарських і практичних занять;

– плани і методичні вказівки до роботи студента за індивідуальним графіком (денна та заочна форма навчання);

– завдання для тематичного і поетапного контролю;

– форми контролю знань: питання, тести, кейси, ділові ігри, ситуативні завдання;

– перелік демонстраційних та довідкових матеріалів.

В університеті, окрім реалізації проекту “Електронна педагогіка”, ведеться активна робота щодо створення інших навчальних комп’ютерних матеріалів. Протягом звітного року викладачі кафедр Інституту історичної освіти активно включилися в розробку інтерактивних засобів навчання і контролю знань студентів на основі комп’ютерних технологій. Цей процес був прискорений переходом університету з 2006-2007 навчального року на модульно-рейтингову систему навчання. Наприклад, завідувач кафедрою джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін проф. О.В. Потильчак розробив, і протягом 2006-2007 н.р. ефективно впроваджував у навчальний процес модульне і підсумкове комп’ютерне тестування з курсу “Музеєзнавства”. Доц. кафедри історії та археології слов’ян р.Г. Шишкін розробив і впровадив у навчальну практику комп’ютерні тестові завдання з “Археології України”, “Основ антропології”, “Історії слов’янських народів”. Доц. кафедри всесвітньої історії р.В. Бабенко подібну ж практику застосував і при вивченні курсу “Історії стародавнього світу”. Тестування проводилися в комп’ютерній аудиторії навчального корпусу Інституту історичної освіти. Єдиною проблемою є відсутність комп’ютерів для широкого впровадження цих контрольно-моніторингових методик.

Прагне впроваджувати в навчальний процес новітні технології і методики навчання також колектив кафедри всесвітньої історії. Зокрема, під час навчальних занять з історії середніх віків, нової історії на базі комп’ютерного класу використовується складна комп’ютерна графіка, тестування студентів. У співдружності із фахівцями лабораторії археології факультету (завідувач – доц. Шишкін р.Г.) ведеться робота над розробкою перших комп’ютерних навчальних програм з історії стародавнього світу для студентів-першокурсників. Доцент кафедри Бабенко р.В. брав участь у навчальній програмі корпорації Intel “Навчання для майбутнього”, спрямованій на підготовку вчителів загальноосвітніх шкіл та студентів педагогічних вузів України до ефективного використання інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі. Концептуальні засади цієї програми ґрунтуються на ідеї комплексного використання інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

З 01 вересня 2006 року на перших курсах денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” нормативно запроваджено індивідуальні навчальні плани студентів, які передбачають можливість вибудовувати індивідуальну траєкторію навчання з дотриманням послідовності вивчення навчальних дисциплін відповідно до структурно-логічної схеми підготовки фахівців та дозволяють досягти зовнішньої академічної мобільності студентів. Перехід до індивідуального планування навчальної діяльності студента дозволить у подальшому наблизити рівень підготовки фахівця до потреб ринку праці в поєднанні з глибокою фундаментальною підготовкою. У нових умовах студент орієнтується на плідну самостійну роботу, отримуючи широкий спектр індивідуальних завдань.

Для забезпечення організаційно-методичної підтримки студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу в університеті наказом ректора сформовано інститут академічних кураторів ECTS. Під керівництвом академкураторів в інститутах завершена підготовка інформаційних пакетів всіх спеціальностей університету.

Академічними кураторами разом з представниками органів студентського самоврядування й виховним відділом університету розпочато відпрацювання механізмів розрахунку навчальних рейтингів студентів в академічних групах, на курсах, серед студентів інститутів та висвітлення рейтингових показників з наступним їх обговоренням. Система рейтингових показників дає можливість активізувати соціальні фактори підвищення якості навчання. Вона розвиває конкурентні засади в студентському колективі, сприяє розвитку творчих здібностей.

Зауважимо, що запровадження рейтингових показників передбачає обов’язкове попереднє ознайомлення студентів із системою оцінювання. Для цього на кафедрах університету розгорнута робота зі створення опису навчальних дисциплін, в яких докладно викладено методи та шляхи формування підсумкової оцінки.

Практична реалізація згаданої соціальної мотивації навчальної діяльності студентів може розглядатись як один з важливих напрямів діяльності органів студентського самоврядування. Через органи самоврядування студентський колектив зможе ефективно впливати на навчально-виховний процес, сприяючи покращенню якості підготовки.

З метою активного залучення студентського колективу університету до визначення навчального рейтингу навчально-методичне управління разом із виховним відділом ініціювало проведення наради активу студентського самоврядування. Відбулося засідання “круглого столу” представників студентського активу університетів м. Києва, на якому активно обговорювались проблеми, пов’язані з реалізацією кредитно-модульної системи в рамках Болонського процесу.

Починаючи із зимової заліково-екзаменаційної сесії 2006/2007 н.р., яка була проведена у формі підсумкової атестації, в університеті запроваджено оновлену навчально-облікову та статистичну документацію, зокрема нові відомості успішності, які передбачають реєстрацію навчальних досягнень студентів за 100-бальною шкалою та шкалою ECTS. Використання 100-бальної шкали забезпечує високу ступінь диференціації оцінювання, а зміщення акценту на поточний (модульний) контроль дозволяє значно активізувати систематичну навчальну діяльність студента в семестрі.

Протягом навчального року проректором з навчально-методичної роботи проф. Вернидубом р.М. організовано та проведено низку робочих нарад з академічними кураторами та заступниками директорів інститутів з навчально-методичної роботи щодо питань організації поточного контролю та підсумкової атестації студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Відповідно до Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу навчально-методичним управління у тісний співпраці з дирекціями інститутів розроблено та затверджено Вченою радою університету 01 лютого 2007 р. Положення про ліквідацію академічної заборгованості та повторне вивчення навчальних дисциплін.

З початку другого семестру 2006/2007 н.р. в університеті впроваджується інформаційно-аналітична система управління (ІАСУ) навчальним процесом, яка забезпечить інформаційну прозорість, всеохоплюючий та оперативний облік ресурсів, достовірність і архівне збереження даних, їх аналітичну обробку, оперативну передачу, можливості пошуку даних у довільному часовому і просторовому зрізах.

Встановлення та налагодження програмного комплексу передбачає створення єдиної електронної бази даних, яка відобразить структуру навчального процесу, що дозволить автоматизувати статистичний облік контингенту студентів, облік й аналіз успішності та розрахунок навчального навантаження професорсько-викладацького складу університету.

Планомірна реалізація принципів Болонської декларації, модернізація навчально-виховного процесу в НПУ імені М.П. Драгоманова спрямовані на подальший розвиток університету, підвищення якості підготовки фахівців та посилення його визнання на рівні світової спільноти, подальше зміцнення авторитету НПУ імені М.П. Драгоманова як провідного навчального, науково-методичного центру України.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Професор Марія Яківна Плющ Біобібліографічний покажчик Київ 2006

  Документ
  П79 Професор Марія Яківна Плющ: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І.Тарасова; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Наукова бібліотека.
 2. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Після проголошення незалежності. Україна пережила, щонайменше, дві кардинальні (трансформаційні) ломки: перша – відхід від "радянської республіки" та перехід до статусу незалежної держави;
 3. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису cпірін олег Михайлович

  Документ
  2.1. Концептуальні положення методики реалізації профільної та рівневої диференціації у вивченні основ штучного інтелекту на фізико-математичному факультеті вищого навчального педагогічного закладу 51
 4. Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису москалик геннадій Федорович

  Документ
  Актуальність дослідження. Дослідження філософських проблем професійної орієнтації особистості належить до актуальних завдань сучасної педагогічної і філософської думки.
 5. Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (1)

  Документ
  Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М.

Другие похожие документы..