Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диссертация'
Диссертация выполнена на кафедре экономической теории экономического факультета Федерального государственного автономного образовательного учреждения...полностью>>
'Программа'
«Обращение к великому наследию культуры, искусства и духовности в рамках московского фестиваля имеет своей целью не только показать и оценить по дост...полностью>>
'Документ'
Понятие освидетельствования как самостоятельного следственного действия. Цели и задачи освидетельствования. Содержание, порядок производства и резуль...полностью>>
'Документ'
Высшее образование, полученное в Англии, ценится за высокие стандарты и ориентацию на потребности рынка труда, поэтому молодые дипломированные специа...полностью>>

Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Звіт НПУ імені М. П. Драгоманова

Міністерство освіти і науки України

ЗВІТ

про роботу Національного
педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова

за 2006/2007 навчальний рік


Київ – 2007
ЗВIТ

про роботу Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова
за 2006/2007 навчальний рік

Доповідь ректора університету академіка АПН України,
професора В. П. Андрущенка на розширеному
засіданні Вченої ради університету
31 серпня 2007 року

Київ – 2007

УДК 378.14

ББК 74.580.4

З – 43

Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.О.Плохатнюк, О.П.Симоненко, Т.С.Шабатура: За заг. ред. акад. В.П.Андрущенка, проф. П. В. Дмитренка. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 217 с.

Редакційна рада:

В. П. Андрущенко

доктор філософських наук, професор, академік АПН України,
ректор НПУ імені М.П.Драгоманова (голова Редакційної ради)

А. Т. Авдієвський

Почесний доктор, професор, академік АПН України

В. П. Бех

доктор філософських наук, професор

В. І. Бондар

доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України

Р.М.Вернидуб

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Г. І. Волинка

І.Т.Горбачук

доктор філософських наук, професор

кандидат фізико-математичних наук, професор

П. В. Дмитренко

кандидат педагогічних наук, професор (заступник голови Редакційної ради)

А.П.Кудін

доктор фізико-математичних наук, професор

Л. І. Мацько

О.С.Падалка

доктор філологічних наук, професор, академік АПН України

кандидат педагогічних наук, професор

В. М. Синьов

доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України

М. І. Шкіль

доктор фізико-математичних наук, професор, академік АПН України

Шут М.І.

доктор фізико-математичних наук, професор, чл.-кореспондент АПН України

Ярошенко О.Г.

доктор педагогічних наук, професор, чл.-кореспондент АПН України

Щорічне видання інформує читачів про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова у 2006/2007 н. р.: в ньому йдеться про навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу; кадрове, організаційне, фінансово-економічне, інформаційно-технічне забезпечення підготовки фахівців; подаються відомості приймальної комісії

Рекомендовано Вченою радою
НПУ імені М.П.Драгоманова

© Редакційна рада, 2007

© Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова, 2007


ВСТУП

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова сьогодні – це величезний мегаполіс, який об’єднує близько 35 тисяч студентів і співробітників.

Університет – це 14 інститутів:

– 95 кафедри;

– 78 спеціальностей денної форми навчання;

– 39 спеціальностей дистанційної форми навчання.

– це понад 1300 викладачів, серед яких 34 академіки і члени-кореспонденти різних академій, понад 160 докторів наук, професорів, 550 кандидатів наук, доцентів

– 600 аспірантів та 100 докторантів.

Другу освіту здобувають більше 500 бакалаврів і магістрів різних спеціальностей.

У складі університету функціонують:

– Українсько-американський Гуманітарний Інститут “Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні”

–  Інститут економіки екології і права

– Кримський гуманітарний факультет МДЦ “Артек”,

– Кримська філія університету (м. Євпаторія),

– Філія університету (м. Прага),

– Гімназія імені М.П.Драгоманова

– Пофесійно-технічне училище №40

– близько 35 Центрів довузівської підготовки від м. Гадяча – батьківщини М.Драгоманова – до Закарпатського селища міського типу Добромель.

За останні роки створено: Інститут соціальної роботи та управління, Інститут історії та філософії педагогічної науки; усі факультети реорганізовані в інститути; відкрито 52 нові спеціальності; в університеті з’явилось 21 нова кафедра; суттєво зріс ліцензійний обсяг підготовки студентів, аспірантів та докторантів; збільшився контингент студентів.

Такої розгорнутої інфраструктури не має жоден педагогічний університет держави. Ми стали ще більш авторитетними в галузі навчальної і виховної роботи; суттєво підвищили рівень наших наукових досліджень; університет вийшов на новий якісний рівень організації управління; зросли якісні показники в навчанні і науковій діяльності студентів, у галузі організації управління і побуту, художньої самодіяльності, фізичної культури і спорту.

Головним підсумком здійсненого є не лише збереження, але й суттєве нарощення лідерського статусу НПУ імені М.П. Драгоманова в системі педагогічної освіти й загалом в освітньому просторі держави, створення атмосфери, при якій кожен має можливості виявити свої творчі здібності і реалізувати їх.

Альфа і омега діяльності університету – це навчально-виховна робота. Зростання якості освіти; впровадження новітніх технологій навчання, моніторинг якості освіти, а особливо – реалізація першого в державі глобального проекту “Електронна педагогіка” – є найбільш помітними надбаннями університету в 2006-2007 навчальному році.

Значно активізувалася в університеті наукова робота. За минулий навчальний рік університет збагатився на 4 доктори і 27 кандидатів наук; колектив поповнився 5 професорами і 18 доцентами; професори Ольга Ярошенко, Олег Падалка, Анатолій Кудін, Анатолій Касперський, Євген Коршак, Іван Горбачук, Богдан Андрусишин і ряд інших колег обрані до складу Академії педагогічних наук України, Академії наук вищої школи та інших громадських об’єднань вчених.

Серйозні подвижки відбулись у царині виховної роботи. У звітному році посилена співпраця зі студентами, профспілками, Радою ветеранів університету, іншими громадськими організаціями.

Створені Рада старійшин університету, яку очолив радник ректора академік Микола Шкіль; Академічна рада університету (рада академіків), активізувалася співпраця адміністрації із студентським ректоратом.

Значна увага приділялась організаційній роботі, розбудові структури університету. В минулому році відкрито Інститут соціології, психології та управління до керівництва якого запрошений видатний вчений України, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України Володимир Борисович Євтух;

На часі – створення інституту “Економіки освіти та підприємницької діяльності”.

Активізувались і поглибилися міжнародні зв'язки університету. Суттєво збагатились наші міжнародні контакти. Колектив університету має право пишатись встановленням договірних відносин з Першим Римським університетом – La Sаріеnta (Італія); Російським педагогічним університетом імені О.Герцена (Санкт-Петербург), Московським педагогічним університетом, Університетом Альберта (Канада).

НПУ імені М.П.Драгоманова збагатився особистостями, відомими не лише в Україні, але й далеко за її межами. Почесним професором університету, зокрема, одноголосно обраний Перший Президент Незалежної України професор Леонід Макарович Кравчук.

Спортсмени університету предметно заявили про себе на вітчизняних і міжнародних спортивних іграх: участю в всесвітній студентській універсіаді:

– міжнародних змаганнях з мініфутболу (Білечанка-НПУ імені М.Драгоманова);

– боротьбі на поясах;

– стрибках на батуті;

– гімнастичних вправах;

– легкій атлетиці;

Варто відзначити значну роботу професорів Г.Н. Арзютова, О.Д. Дубогай, В.Г.Арефьєва, Ю.Т.Похоленчука; викладачів і тренерів В.В.Колка (тренер команди “Біличанка”), Т.С.Гецька (тренер чоловічої команди з баскетболу), р.М. Мішаровського (тренер чоловічої команди з міні-футболу), І.М.Мєдвєдєвої (тренер нашої команди з фігурного катання), В.Рижова, директора Інституту фізичного виховання і спорту професора Олексія Тимошенка.

Суттєво покращилось художньо-естетичне виховання студентської молоді. Виконавська майстерність наших студентів досягла такого рівня, що нині важко відрізнити їх творчість від творчості професійної особистості. Воістину велетенська заслуга в цьому Героя України, академіка, директора Інституту мистецтв і проректора університету – шановного Анатолія Тимофійовича Авдієвського, його колег по Інституту мистецтв, керівників самодіяльних колективів.

Зміцнюється матеріально-технічна база університету. Проведено комплекс ремонтно-будівельних робіт. Уведено в експлуатацію 15 поверх навчального корпусу по вул. Тургенєвській; три поверхи в училищі № 40, куди переселився гуманітарно-технічний інститут; осучаснили десятки нових аудиторій у спортивному комплексі; ввели в експлуатацію лінгвістичний клас та залу засідань Вченої ради в Інституті іноземної філології, а також ресторанний комплекс “Старе місто”.

За підсумками рейтингового оцінювання виробничої діяльності інститутів, кафедр та викладачів університету за показниками основних напрямів роботи у 2006/2007 н.р. І місце присуджене:

– серед інститутів університету – Інститут корекціної педагогіки і психології – директор академік Синьов Віктор Миколайович;

– серед кафедр університету – кафедрі соціальної педагогіки Інституту соціальної роботи і управління – завідувач професор Капська Алла Йосипівна;

– серед викладачів університету – професору кафедри методики викладання природничих дисциплін Інституту природничо-географічної освіти і екології – Ярошенко Ользі Григорівні.

За підсумками роботи вищої школи у 2006/2007 навчальному році НПУ імені М.П.Драгоманова впевнено посідає перше місце серед педагогічних університетів України. Помітним він став і в міжнародному освітньому просторі.

І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1.1. Модернізація навчального процесу, впровадження кредитно-модульної системи його організації

Організація навчального процесу в 2006/2007 н.р. визначалася сучасними тенденціями розвитку вищої освіти та вдосконаленням нормативно-правового і методичного забезпечення підготовки фахівців.

Стратегічною метою розвитку університету є комплексна підготовка конкурентоспроможного фахівця, здатного працювати на рівні сучасних освітньо-виховних технологій в умовах інтеграції в загальноєвропейське співтовариство, підтримка та розвиток існуючих і нових потужних наукових шкіл, а також підвищення власного авторитету на національному і міжнародному рівнях як провідного вищого навчального педагогічного закладу України і Європи.

Протягом 2006/2007 н.р. в НПУ імені М.П. Драгоманова реалізовано систему заходів з удосконалення організації навчального процесу, запровадження нових технологій, форм і методів, властивих відомим вітчизняним і європейським університетам. При цьому зберігається власна конкурентна перевага: краща методична, гуманітарна та фундаментальна підготовка. Проблема інтеграції інноваційних форм і методів організації навчального процесу в університеті розв’язується шляхом запровадження розвивальних технологій освіти, зокрема особистісно-орієнтованих, когнітивно-орієнтованих та діяльнісно-орієнтованих. Важливою складовою навчального процесу є діяльність провідних науково-педагогічних шкіл університету, робота яких спрямована на радикальну модернізацію змісту педагогічної освіти.

Також велику увагу кафедри інститутів приділяють використанню нових комп’ютерних технологій у навчанні. У навчальний процес кафедр інформатики, вищої математики, загальної фізики, екології, кафедр Інституту корекційної педагогіки, Інституту української філології, Інституту соціальної роботи та управління впроваджено значну кількість педагогічних програмних засобів, призначених для супроводу навчального процесу, обліку і контролю знань, діагностики тощо.

Практичні заняття з образотворчих дисциплін проводяться з використанням комп’ютеризованих навчальних програм “Світова художня культура” (продукт компанії “Новий диск”), “Дивне мистецтво” (продукт компанії “SoftKey”), “Прогулянки по Лувру” (продукт компанії “Медіахауз”), “Історія Давнього світу” (продукт компанії “Медіахауз”), “Шедеври архітектури” (продукт компанії “New media generation”), що дозволяють активізувати процеси сприйняття навчальної інформації.

В Інституті фізико-математичної та інформатичної освіти і науки розроблено курси на базі Системи Moodle, яка є програмним засобом для створення та підтримки навчального процесу в умовах як дистанційного, так і традиційного (аудиторного) навчання. Система управління навчальними ресурсами побудована на основі Web та клієнт-серверних технологій, які з точки зору користувача (викладача, студента) забезпечують використання клієнтами програм та ресурсів, що знаходяться на сервері, за допомогою веб-браузера. На сервері розміщено навчальні посібники, дидактичні картки, інструкції до лабораторних робіт з різних дисциплін та ін. Через це стало можливим одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації великої кількості студентів, спілкування за допомогою мережі Інтернет студентів між собою та з викладачами.

Система забезпечує виконання функції управління навчальними процесом; збереження та доставка навчальних ресурсів; організацію навчальної діяльності; облік та контроль виконання різних видів навчальних робіт; контроль за використання навчальних ресурсів, адміністрування окремих студентів та груп, організація взаємодії з викладачем, звітність тощо.

Налаштована система дозволяє ефективніше використовувати навчальні площі та технічні засоби, використовувати і розвивати комп’ютерне моделювання. Модульність системи дозволяє з набору незалежних курсів-модулів сформувати навчальну програму, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам. 

Це дозволяє розширити роль викладача, робить його наставником-консультантом, який повинен координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій. Позитивний вплив на студента полягає у підвищенні творчого та інтелектуального потенціалу людини, за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рішення.

Серед методів навчання провідне місце відводиться активним та інтерактивним методам, а саме:

– самонавчанню та взаємонавчанню у малих динамічних групах;

– дидактичним іграм (ситуативні, стимуляційні, інсценізації – рольові ігри, брейн-стормінг (інтелектуальний штурм));

– творчим дискусіям та бесідам;

– тренінгам;

– вправам;

– презентаціям;

– методу індивідуальних завдань;

– ігровому моделюванню;

– лекціям-діалогам тощо.

З 01 вересня 2006 року в університеті на І-ІV курсах денної форми навчання повномасштабно запроваджено кредитно-модульну систему організації навчального процесу. Відповідно до Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (затвердженого Вченою радою НПУ імені М.П. Драгоманова 22 грудня 2005 року) робочою групою університету та науково-методичними комісіями інститутів оновлено навчальні плани всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання, з врахуванням вимірювання трудомісткості навчальної роботи в європейських кредитах ECTS.

Відповідні зміни внесено також у графік навчального процесу з метою врахування системи модульного оцінювання навчальних досягнень студента. Дирекціями інститутів розроблено графіки модульного (поточного) контролю з усіх дисциплін навчального плану.

Протягом навчального року з ініціативи навчально-методичного управління в університеті модернізовано та затверджено в установленому порядку навчальні плани підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” та “магістр” денної форми навчання з урахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Визначальними принципами такої модернізації в руслі Болонського процесу є інтеграція навчальних курсів з наступним зменшенням їх кількості, забезпечення вимірювання трудомісткості навчальної роботи в європейських кредитах, вдосконалення графіків навчального процесу, переструктурування видів навчальної діяльності, зменшення тижневого аудиторного навантаження і зміщення акценту на самостійну роботу студентів.

Загалом в інститутах університету завершено підготовку навчально-методичних комплексів з усіх спеціальностей: стандарт, навчальний план, програми навчальних дисциплін, особливо значний обсяг роботи виконано кафедрами Інституту історії та філософії педагогічної освіти, Інституту соціальної роботи та управління, Інституту колекційної педагогіки та психології, Інституту природничо-географічної освіти та екології, Інститут фізичного виховання та спорту. Навчально-методичний комплекс включає:

– анотації та тематичні плани;

– робочі модульні програми дисциплін та бібліографічні переліки основної та додаткової навчально-методичної літератури;

– питання до підсумкового контролю – заліку або екзамену;

– фондові тексти та конспекти лекцій;

– плани і методичні вказівки до семінарських та практичних занять;

– методичні вказівки до самостійної роботи (заочна і денна форма навчання);

– плани семінарських і практичних занять;

– плани і методичні вказівки до роботи студента за індивідуальним графіком (денна та заочна форма навчання);

– завдання для тематичного і поетапного контролю;

– форми контролю знань: питання, тести, кейси, ділові ігри, ситуативні завдання;

– перелік демонстраційних та довідкових матеріалів.

В університеті, окрім реалізації проекту “Електронна педагогіка”, ведеться активна робота щодо створення інших навчальних комп’ютерних матеріалів. Протягом звітного року викладачі кафедр Інституту історичної освіти активно включилися в розробку інтерактивних засобів навчання і контролю знань студентів на основі комп’ютерних технологій. Цей процес був прискорений переходом університету з 2006-2007 навчального року на модульно-рейтингову систему навчання. Наприклад, завідувач кафедрою джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін проф. О.В. Потильчак розробив, і протягом 2006-2007 н.р. ефективно впроваджував у навчальний процес модульне і підсумкове комп’ютерне тестування з курсу “Музеєзнавства”. Доц. кафедри історії та археології слов’ян р.Г. Шишкін розробив і впровадив у навчальну практику комп’ютерні тестові завдання з “Археології України”, “Основ антропології”, “Історії слов’янських народів”. Доц. кафедри всесвітньої історії р.В. Бабенко подібну ж практику застосував і при вивченні курсу “Історії стародавнього світу”. Тестування проводилися в комп’ютерній аудиторії навчального корпусу Інституту історичної освіти. Єдиною проблемою є відсутність комп’ютерів для широкого впровадження цих контрольно-моніторингових методик.

Прагне впроваджувати в навчальний процес новітні технології і методики навчання також колектив кафедри всесвітньої історії. Зокрема, під час навчальних занять з історії середніх віків, нової історії на базі комп’ютерного класу використовується складна комп’ютерна графіка, тестування студентів. У співдружності із фахівцями лабораторії археології факультету (завідувач – доц. Шишкін р.Г.) ведеться робота над розробкою перших комп’ютерних навчальних програм з історії стародавнього світу для студентів-першокурсників. Доцент кафедри Бабенко р.В. брав участь у навчальній програмі корпорації Intel “Навчання для майбутнього”, спрямованій на підготовку вчителів загальноосвітніх шкіл та студентів педагогічних вузів України до ефективного використання інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі. Концептуальні засади цієї програми ґрунтуються на ідеї комплексного використання інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

З 01 вересня 2006 року на перших курсах денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” нормативно запроваджено індивідуальні навчальні плани студентів, які передбачають можливість вибудовувати індивідуальну траєкторію навчання з дотриманням послідовності вивчення навчальних дисциплін відповідно до структурно-логічної схеми підготовки фахівців та дозволяють досягти зовнішньої академічної мобільності студентів. Перехід до індивідуального планування навчальної діяльності студента дозволить у подальшому наблизити рівень підготовки фахівця до потреб ринку праці в поєднанні з глибокою фундаментальною підготовкою. У нових умовах студент орієнтується на плідну самостійну роботу, отримуючи широкий спектр індивідуальних завдань.

Для забезпечення організаційно-методичної підтримки студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу в університеті наказом ректора сформовано інститут академічних кураторів ECTS. Під керівництвом академкураторів в інститутах завершена підготовка інформаційних пакетів всіх спеціальностей університету.

Академічними кураторами разом з представниками органів студентського самоврядування й виховним відділом університету розпочато відпрацювання механізмів розрахунку навчальних рейтингів студентів в академічних групах, на курсах, серед студентів інститутів та висвітлення рейтингових показників з наступним їх обговоренням. Система рейтингових показників дає можливість активізувати соціальні фактори підвищення якості навчання. Вона розвиває конкурентні засади в студентському колективі, сприяє розвитку творчих здібностей.

Зауважимо, що запровадження рейтингових показників передбачає обов’язкове попереднє ознайомлення студентів із системою оцінювання. Для цього на кафедрах університету розгорнута робота зі створення опису навчальних дисциплін, в яких докладно викладено методи та шляхи формування підсумкової оцінки.

Практична реалізація згаданої соціальної мотивації навчальної діяльності студентів може розглядатись як один з важливих напрямів діяльності органів студентського самоврядування. Через органи самоврядування студентський колектив зможе ефективно впливати на навчально-виховний процес, сприяючи покращенню якості підготовки.

З метою активного залучення студентського колективу університету до визначення навчального рейтингу навчально-методичне управління разом із виховним відділом ініціювало проведення наради активу студентського самоврядування. Відбулося засідання “круглого столу” представників студентського активу університетів м. Києва, на якому активно обговорювались проблеми, пов’язані з реалізацією кредитно-модульної системи в рамках Болонського процесу.

Починаючи із зимової заліково-екзаменаційної сесії 2006/2007 н.р., яка була проведена у формі підсумкової атестації, в університеті запроваджено оновлену навчально-облікову та статистичну документацію, зокрема нові відомості успішності, які передбачають реєстрацію навчальних досягнень студентів за 100-бальною шкалою та шкалою ECTS. Використання 100-бальної шкали забезпечує високу ступінь диференціації оцінювання, а зміщення акценту на поточний (модульний) контроль дозволяє значно активізувати систематичну навчальну діяльність студента в семестрі.

Протягом навчального року проректором з навчально-методичної роботи проф. Вернидубом р.М. організовано та проведено низку робочих нарад з академічними кураторами та заступниками директорів інститутів з навчально-методичної роботи щодо питань організації поточного контролю та підсумкової атестації студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Відповідно до Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу навчально-методичним управління у тісний співпраці з дирекціями інститутів розроблено та затверджено Вченою радою університету 01 лютого 2007 р. Положення про ліквідацію академічної заборгованості та повторне вивчення навчальних дисциплін.

З початку другого семестру 2006/2007 н.р. в університеті впроваджується інформаційно-аналітична система управління (ІАСУ) навчальним процесом, яка забезпечить інформаційну прозорість, всеохоплюючий та оперативний облік ресурсів, достовірність і архівне збереження даних, їх аналітичну обробку, оперативну передачу, можливості пошуку даних у довільному часовому і просторовому зрізах.

Встановлення та налагодження програмного комплексу передбачає створення єдиної електронної бази даних, яка відобразить структуру навчального процесу, що дозволить автоматизувати статистичний облік контингенту студентів, облік й аналіз успішності та розрахунок навчального навантаження професорсько-викладацького складу університету.

Планомірна реалізація принципів Болонської декларації, модернізація навчально-виховного процесу в НПУ імені М.П. Драгоманова спрямовані на подальший розвиток університету, підвищення якості підготовки фахівців та посилення його визнання на рівні світової спільноти, подальше зміцнення авторитету НПУ імені М.П. Драгоманова як провідного навчального, науково-методичного центру України.

1.2. Підготовка фахівців відповідного рівня кваліфікації. Відкриття нових спеціальностей

Навчально-виховний процес в університеті здійснюється на підставі Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, відповідних Постанов Кабінету Міністрів України, положень “Про вищий навчальний заклад”, “Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, інших нормативних документів щодо вищої освіти в Україні.

Чинна ліцензія (серія АВ №159287) надає Національному педагогічному університету імені М.П. Драгоманова право на провадження освітньої діяльності з підготовки бакалаврів з 21 напрямів, спеціалістів – за 24 спеціальностями, магістрів – за 25 спеціальностями:

п/п

Напрям

Спеціальність

Ліцензований

обсяг

Термін дії

ліцензії

Денна

Заочна

Вечірня

1

2

3

4

5

6

7

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів

Специфічні

категорії

8.000005 Педагогіка

вищої школи

75

75

-

01.07.2016

8.000009 Управління

навчальним

закладом

120

120

-

01.07.2016

0101 Педагогіч– 

на освіта

6.010100

7.010101 Дошкільне

8.010101 виховання

130

150

60

180

150

60

120

120

30

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

6.010100

7.010102 Початкове

8.010102 навчання

180

150

60

180

150

60

120

120

30

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

6.010100

7.010103 Педагогіка і

8.010103 методика

середньої

освіти. Трудове

навчання.

Виробничі

технології.

Основи

виробництва

150

150

50

150

150

50

100

100

25

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

6.010100

7.010105 Соціальна

8.010105 педагогіка

100

100

30

100

100

30

30

30

10

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

6.010100

7.010106 Дефектологія

8.010106

210

210

75

210

210

75

105

105

50

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

6.010100 Педагогіка і

методика

середньої освіти.

Образотворче

мистецтво

50

-

-

01.07.2010

6.010100 Практична

психологія

60

60

30

01.07.2009

6.010100 Валеологія

30

-

-

01.07.2010

0102 Фізичне

виховання

і спорт

6.010200

155

155

-

01.07.2013

7.010201 Фізичне

8.010201 виховання

100

30

100

30

-

-

01.07.2013

01.07.2013

8.010202 Фізична

реабілітація

10

10

-

01.07.2011

8.010203 Олімпійський та

професійний

спорт

30

-

-

01.07.2010

0201 Культура

6.020100

7.020101 Культурологія

75

75

75

75

-

-

01.07.2011

01.07.2011

0202 Мистецтво

6.020200

190

190

-

01.07.2016

7.020207 Музична

8.020207 педагогіка та

виховання

100

30

100

30

-

-

01.07.2013

01.07.2013

7.020202 Хореографія

8.020202 Хореографія

90

30

90

-

-

-

01.07.2013

01.07.2016

0301 Філософія

6.030100

7.030102 Релігієзнавство

25

25

25

25

-

-

01.07.2007

01.07.2007

0303 Історія

6.030300

7.030301 Історія

8.030301

180

180

50

180

180

50

130

130

30

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

0305 Філологія

6.030500

490

460

180

01.07.2013

7.030501 Українська мова

8.030501 та література

210

60

210

60

-

-

01.07.2013

01.07.2013

7.030502 Мова та

8.030502 література

(англійська,

німецька,

французька,

італійська,

іспанська,

російська,

польська)

250

75

250

75

180

50

01.07.2013

01.07.2013

8.030507 Переклад

20

-

-

01.07.2012

0401 Психологія

6.040100

7.040101 Психологія

8.040101

180

180

50

180

180

50

120

120

30

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

0402 Соціологія

6.040200 Соціологія

120

120

-

01.07.2008

Соціальна

робота

60

60

-

01.07.2008

0403 Політологія

6.040300

7.040301 Політологія

8.040301

50

50

20

50

50

20

-

-

-

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

0501 Економіка

і підприєм-

ництво

6.050100

7.050101 Економічна

8.050101 теорія

50

50

10

50

50

10

-

-

-

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

0502 Менедж-

мент

6.050200 Менеджмент

організацій

60

60

-

01.07.2008

0504 Туризм

6.050400 Туризм

60

60

-

01.07.2008

0601 Право

6.060100

7.060101 Правознавство

60

60

60

60

-

-

01.07.2013

01.07.2013

0701 Фізика

6.070100

130

130

-

01.07.2013

7.070101 Фізика

8.070101

100

25

100

25

-

-

01.07.2013

01.07.2013

7.070105 Астрономія

8.070105

30

10

30

10

-

-

01.07.2013

01.07.2013

0703 Хімія

6.070300

7.070301 Хімія

8.070301

60

60

10

60

60

10

-

-

-

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

0704 Біологія

6.070400

7.070402 Біологія

8.070402

90

90

20

90

90

20

-

-

-

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

0705 Географія

6.070500

7.070501 Географія

8.070501

90

90

20

90

90

20

-

-

-

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

0708 Екологія

6.070800 Екологія та

7.070801 охорона

навколишнього

середовища

60

40

60

40

-

-

01.07.2011

01.07.2011

0801 Математика

6.080100

7.080101 Математика

8.080101

120

120

30

120

120

30

-

-

-

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

Перепідготовка спеціалістів

0101 Педагогіч– 

на освіта

7.010101 Дошкільне

виховання

35

35

-

01.07.2013

7.010102 Початкове

навчання

35

35

-

01.07.2013

7.010103 Педагогіка і

методика

середньої

освіти. Трудове

навчання.

Виробничі

технології.

Основи

виробництва

10

10

-

01.07.2013

7.010105 Соціальна

педагогіка

25

25

-

01.07.2013

7.010106 Дефектологія

75

75

-

01.07.2013

0102 Фізичне

виховання

і спорт

7.010201 Фізичне

виховання

30

30

-

01.07.2013

0202 Мистецтво

7.020207 Музична

педагогіка та

виховання

10

10

-

01.07.2013

0301 Філософія

7.030102 Релігієзнавство

15

15

-

01.07.2007

0303 Історія

7.030301 Історія

25

25

-

01.07.2013

0305 Філологія

7.030501 Українська мова

та література

25

25

-

01.07.2013

7.030502 Мова та

література

(англійська,

німецька,

французька,

італійська,

іспанська,

російська,

польська)

130

130

-

01.07.2013

0401 Психологія

7.040101 Психологія

185

185

-

01.07.2013

0403 Політологія

7.040301 Політологія

25

25

-

01.07.2013

0501 Економіка

і підприєм-

ництво

7.050101 Економічна

теорія

15

15

-

01.07.2013

0601 Право

7.060101 Правознавство

70

70

-

01.07.2013

0701 Фізика

7.070101 Фізика

15

15

-

01.07.2013

0703 Хімія

7.070301 Хімія

15

15

-

01.07.2013

0704 Біологія

7.070402 Біологія

15

15

-

01.07.2013

0705 Географія

7.070501 Географія

15

15

-

01.07.2013

0801 Математика

7.080101 Математика

30

30

-

01.07.2013

Університет також має ліцензію на:

– підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями)

всього на рік 600 01.07.2013

– підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України

всього на рік 1800 01.07.2014

– підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади

всього на рік 200 01.07.2009

Протягом 2006-2007 навчального року одержано ліцензію Серія АВ № 159996 з напряму Специфічні категорії, спеціальності 8.000007 Адміністративний менеджмент обсягом: денна форма – 90 осіб, заочна – 90 осіб.

До складу НПУ імені М.П.Драгоманова входить філіал Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова в м. Євпаторії. Чинна ліцензія (Серія АВ №159287) надає філіалу право на провадження освітньої діяльності з підготовки бакалаврів та спеціалістів за 3 спеціальностями з 2 напрямів за заочною формою навчання обсягом: бакалаври – 55 осіб, спеціалісти – 55 осіб.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 27 лютого 2007 року, протокол № 65, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова має право на одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності для Кримського гуманітарного факультету та Філії НПУ імені М.П.Драгоманова (м. Прага) з напрямів (спеціальностей) і ліцензованими обсягами прийому (осіб) на підготовку:

Напрям

Спеціальність

Ліцензований

обсяг

№ рішення

ДАК

Денна

Заочна

Вечірня

для Філіалу

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова в м. Прага

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів

1.

0101 Педагогіч– 

на освіта

6.010100

7.010101 Дошкільне

8.010101 виховання

25

15

10

25

15

10

-

-

-

№ 65 від

27.02.2007р.

6.010100

7.010102 Початкове

8.010102 навчання

25

15

10

25

15

10

-

-

-

№ 65 від

27.02.2007р.

2.

0305 Філологія

6.030500

7.030501 Українська мова

8.030501 та література

25

15

10

25

15

10

-

-

-

№ 65 від

27.02.2007р.

6.030500 Мова та

7.030502 література

8.030502 (англійська,

німецька,

французька,

італійська,

іспанська,

російська,

польська)

25

15

10

25

15

10

-

-

-

№ 65 від

27.02.2007р.

3.

0401 Психологія

6.040100

7.040101 Психологія

8.040101

25

15

10

25

15

10

-

-

-

№ 65 від

27.02.2007р.

для Кримського гуманітарного факультету

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Підготовка бакалаврів, спеціалістів

4.

0101 Педагогіч– 

на освіта

6.010100 Практична

психологія

30

20

-

№ 65 від

27.02.2007р.

5.

0102 Фізичне

виховання

і спорт

6.010200 Фізичне

виховання

30

-

-

№ 65 від

27.02.2007р.

6.

0401 Психологія

6.040100 Психологія

7.040101

30

30

20

20

-

-

№ 65 від

27.02.2007р.

Також, окрім вищеназваних спеціальностей, відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 24 квітня 2007 року, протокол № 66, університет має право на одержання ліцензії на підготовку фахівців за спеціальністю 8.070801 Екологія та охорона навколишнього середовища:

Напрям

Спеціальність

Ліцензований

обсяг

№ рішення

ДАК

Денна

Заочна

Вечірня

Підготовка магістрів

1.

0708 Екологія

8.070801 Екологія та

охорона

навколишнього

середовища

10

10

-

№ 66 від

24.04.2007р.

У підсумку рішенням ДАК від 10.06.2003 р. (протокол №45), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова акредитовано за ІV рівнем. В усіх випадках експерти встановили, що організація і рівень підготовки відповідають вимогам державних стандартів.

Протягом 2006–2007 навчального року у зв’язку з відкриттям та ліцензуванням нових спеціальностей було одержано загальний сертифікат про акредитацію Серія РД-VІ № 119340, включено до нього:

п/п

Напрям

Назва спеціальності

Ліцензований

обсяг

№ рішення

ДАК

Денна

Заочна

1

2

3

4

5

6

1.

0301 Філософія

6.030100 Релігієзнавство

25

25

№ 64 від

26.12.2006р.

2.

Специфічні

категорії

8.000005 Педагогіка

вищої школи

75

75

№ 60 від

21.04.2006

3.

Специфічні

категорії

8.000009 Управління

навчальним

закладом

120

120

№ 61 від

22.06.2006

4.

0202 Мистецтво

8.020202 Хореографія

30

30

№ 61 від

22.06.2006

5.

0708 Екологія

6.070800 Екологія та

охорона

навколишнього

середовища

60

60

№ 61 від

22.06.2006

6.

0502 Менеджмент

6.050200 Менеджмент

організацій

60

60

№ 65 від

27.02.2007р.

7.

0708 Екологія

7.070801 Екологія та

охорона

навколишнього

середовища

40

40

№ 66 від

24. 04 2007р.

1.3. Реорганізація навчання без відриву від виробництва: заочна, дистанційна форми навчання, екстернат, післядипломна освіта

Відділ другої вищої освіти займається організацією навчального процесу для здійснення професійної перепідготовки за спеціальностями “Психологія”, “Українська мова і література”, “Математика”, “Історія”, “Фізичне виховання”, “Правознавство”, “Мова і література” (англійська, німецька), “Дошкільне виховання”, “Початкове навчання”, “Менеджмент організацій”. Для цього підготовлені навчальні плани, які пройшли належну перевірку і були затвердженні на підставі рішення навчально-методичної комісії Вченою радою нашого закладу.

При контингенті в 700 слухачів по відділу було сплановано понад 20000 годин.

Працює 180 викладачів, з них 15% зараховані за сумісництвом, всі інші викладачі працюють на умовах погодинної оплати.

Відповідно до рекомендацій МОН України для роботи зі слухачами післядипломної освіти слід запрошувати досвідчених викладачів, а тому орієнтовно щороку залучається 18-25% до роботи докторів, професорів і академіків; 60-65% – кандидатів наук, доцентів і 10% – викладачі з великим досвідом роботи. Навчальний процес у відділі другої вищої освіти проходить організовано. Термін сесій, їх місце у семестрі відповідають відображеному у навчальних планах графіку навчального процесу. Є деякі зміщення сесій, наприклад, за місяць або два до кінця навчального року, оскільки не вистачає аудиторій і провести всі випускні сесії та державні екзамени у червні нема можливості.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу не впроваджена повною мірою, викладачі лише готуються до впровадження її, складають тести та завдання для проведення контрольних робіт. У цьому році відділ другої вищої освіти брав участь у моніторингу якості освіти, проводилися ректорські контрольні роботи.

Науково-методичне забезпечення навчального процесу повністю залежить від рівня кваліфікації викладачів та від виконання контрольних функцій деканатом.

У зв’язку з тим, що кафедра післядипломної освіти відсутня, деканату доводиться виконувати невластиві йому функції. Так, щоб уникнути випадковості у доборі змісту, деканат контролює наявність у викладачів робочих програм, які б відповідали типовим навчальним програмам та кількості годин (лекційних, практичних), що зазначена у навчальних планах відділення перепідготовки кадрів.

Деканат турбується про забезпечення слухачів підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями.

З 2002 року помітно активізувалася робота викладачів з написання навчальних посібників, методичних рекомендацій, практикумів тощо. Особливо слід відзначити методичну забезпеченість зі спеціальності “Початкове навчання”. Є багато посібників проф. А.П.Каніщенко, проф. В.І. Бондаря, Т.М. Телецької, також з спеціальності “Психологія” посібники, у написанні яких брали участь проф. О.В. Скрипченко, проф.Т.М. Лисянська, проф. Н.І. Пов’якель, доц. Бушуєва Т.В. Є підручники, які розраховані і на слухачів другої вищої освіти, з загальної, вікової та педагогічної психології.

Для слухачів з спеціальності “Психологія” доц. С.О. Ставицька у співавторстві з іншими колегами підготувала практикум “Загальна психологія”, проф. Т.М. Лисянська видала друком два навчально-методичних посібники “Основи психолого-педагогічного аналізу уроку з практикумом” та “Вікова і педагогічна психологія. Інформаційне забезпечення практичних занять, індивідуальної, самостійної роботи та модульного контролю знань студентів”.

Цього року за науковою редакцією професора Лисянської Т.М. разом зі слухачами Авер’яновим В.П. та Козленко А.М. підготовлений і ліцензований посібник на електронному носії “Психологічна готовність дітей до школи”.

Добре методично забезпечена професійна перепідготовка фахівців зі спеціальності “Математика”. Особливо актуальні навчальні посібники та методичні рекомендації академіка М.І. Шкіля, проф. М.В. Працьовитого, проф. Т.В. Колесник, доц. Верпатової Н.Ю. та інших.

Хороше науково-методичне забезпечення навчального процесу з спеціальності “Мова і література” (іноземна). Є посібники розмовних тем, тематичних текстів, практикуми (вправи з граматики).

Слід відзначити науково-методичну забезпеченість навчального процесу з спеціальності “Українська мова і література”, Академік Л.І. Мацько і доц. В.Ф.Христенок підготували навчальний посібник “Історія української літературної мови”, 2003; Мацько Л.І. Стилістика української мови. Програма для студентів філологічних факультетів України. К. 2002. Ця програма складає основу робочої програми з стилістики української мови на відділі післядипломної освіти.

Є навчально-методичні посібники зі спеціальності “Історія”, але вони зберігаються на провідних кафедрах історичного факультету.

Зі спеціальності “Фізичне виховання” викладачі теж багато пишуть науково-методичних робіт.

Деканат націлює викладачів на впровадження елементів дискусії в лекціях, на використання таких форм навчання, як проведення круглих столів, ділових імітаційних ситуацій з метою вироблення практичних навичок та умінь у майбутніх вчителів та практичних психологів.

У деканаті є тематика курсових робіт. Деканат вимагає, щоб вона мала проблемно-професійних характер, щоб в курсових роботах були елементи дослідницької роботи.

Проведення практики є необхідною умовою професійної підготовки.

Теоретичне і практичне навчання – дві сторони навчального процесу, метою якого є підготовка спеціалістів. А тому вона входить до графіку навчального процесу слухачів відділу другої вищої освіти і відображена в навчальних планах кожної спеціальності цього відділу.

Отже, у всіх навчальних планах учительських спеціальностей зазначена педагогічна практика, як правило, у 4 семестрі терміном 3-и тижні.

У навчальних планах із зазначенням основної і додаткової спеціальності вказано два види практики, тобто з двох спеціальностей терміном по 3-и тижні.

У навчальних планах для слухачів, які готуються за педагогічною і непедагогічною спеціальностями сплановані педагогічна і непедагогічна, тобто фахова практика.

У відділенні паралельної освіти зі спеціальності “Менеджмент” є безвідривна практика упродовж 1-го, 2-го і 3-го семестрів та фахова практики.

Для проведення практики підготовлені з кожної спеціальності інструктивні матеріали, у яких вказуються завдання практики, допоміжні матеріали для виконання цих завдань, а також звітна документація, подаються зразки цієї звітності.

Оплата проводиться так, як вказано у наказі щодо планування педагогічного навантаження професорсько–викладацького складу університету.

Якщо слухач вже працює за обраною другою спеціальністю, він звільняється від проходження практики, але дає копію трудової книжки із зазначенням роботи за другою спеціальністю і характеристику з місця роботи.

Проводяться настановчі конференції.

Слухачі проходять практику за місцем проживання у міжсесійний період, вони мають можливість консультуватися, зв’язуючись з деканатом, а також з викладачем – керівником.

Прибувши на сесію, здають звітну документацію, керівники перевіряють її, оцінюють диференційовано, проводять обговорення результатів практики.

Як правило, всі слухачі проходять практику, однак бувають труднощі і у пошуку бази, і в оформленні документації, але в робочому порядку вирішуються всі питання.

Відділ другої вищої освіти вимагає від професорсько-викладацького складу виявлення дисципліни і особистісної відповідальності за свою роботу. З цією ж метою вивчаються оцінки, які дають слухачі якості організації навчання з різних дисциплін, вислуховуються їх побажання. Упродовж кожної сесії викладачі проводять експрес-контрольні роботи або експрес-тестування (тестове або фронтальне усне), вивчаються результати поточного контролю та заліково-екзаменаційної сесії.

Аналіз поточної успішності слухачів свідчить про те, що вони мають високу мотивацію до набуття другої спеціальності. Узагальнюючи результати аналізу, можна сказати, що більшість навчальних дисциплін слухачі здають на “відмінно” від 30% до 40 %, на “добре” від 40% до 60%, на “задовільно” від 10% до 15 %.

Через різні причини (хвороби, ділові відрядження, відставання у засвоєнні навчального матеріалу) є слухачі, які мають академзаборгованість:

“Математика” – 1,

“Мова і література” (англійська) – 2

“Психологія” – 2

“Правознавство” – 4

“Фізичне виховання” – 0

“Історія” – 0

“Українська мова і література” – 0

Для проведення державної атестації випускників, як і вимагається, подаються пропозиції для затвердження ДЕК ще з вересня. Голови екзаменаційних комісій, як правило, спеціалісти високої кваліфікації (доктори наук, професори).

Голови державних екзаменаційних комісій визначають високий рівень засвоєння теоретичних знань, набуті практичні навички і уміння у слухачів відповідають вимогам навчальних програм.

Результати державних екзаменів зі спеціальностей “Правознавство”, “Історія”, “Математика”, “Фізичне виховання” “Психологія”, “Мова і література” (англійська), “Українська мова і література” свідчать про те, що якість слухачів складає від 80% (“Математика”) до 83% (всі інші спеціальності).

Виховна робота зі слухачами відділу другої вищої освіти невіддільна від навчальної роботи.

У вступі до спеціальності завжди викладачі знайомлять з професіограмою спеціаліста. Упродовж навчання постійно виокремлюють шляхи і способи досягнення відповідних характеристик особистості майбутнього спеціаліста.

Добре було б подбати про кабінет для самостійної роботи слухачів і збагатити його навчальними посібниками, підручниками та методичними рекомендаціями. Проте на сьогодні це питання вирішити не можна. У розпорядженні деканату всього одне приміщення у 25 кв.м. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у відділі другої вищої освіти потребує покращення. У цьому відділі є тенденція до збільшення контингенту.

1.4. Виконання державного замовлення та договірних зобов’язань з підготовки фахівців,
в т.ч. на комерційних засадах.
Вечірня форма навчання

Загальний обсяг державного замовлення на випуск фахівців в 2006/07 н.р. складав 3592 студентів, в тому числі за напрямами та спеціальностями:

Таблиця 1.4.1

Підготовка бакалаврів

№ п/п

Напрям підготовки

Спеціальність

Держзамовлення

Контингент

денна

заочна

всього

денна

заочна

всього

1

0101 Педагогічна освіта

281

240

521

275

242

517

2

0102 Фізичне

виховання і спорт

6.010200 Фізичне виховання

29

19

48

29

20

49

3

0202 Мистецтво

0202 Мистецтво

48

56

104

37

31

68

4

0301 Філософія

6.030100 
Релігієзнавство

16

15

31

15

0

15

5

0303 Історія

6.030300 Історія

98

19

117

95

17

112

6

0305 Філологія

292

117

409

288

123

411

7

0302 Журналістика

19

0

19

19

0

19

8

0401 Психологія

6.040100 Психологія

50

20

70

50

20

70

9

0402 Соціологія

6.040200 Соціальна

робота

28

0

28

28

0

28

10

0403 Політологія

6.040300 Політологія

26

0

26

26

15

41

11

0501 Економіка

і підприємництво

6.050100 Економічна теорія

19

0

19

17

0

17

12

0502 Менеджмент

6.050200 Менеджмент

організацій

27

0

27

26

0

26

13

0601 Право

6.060100 Правознавство

27

0

27

36

10

46

14

0701 Фізика

6.070100 Фізика

53

13

66

43

0

43

15

0703 Хімія

6.070300 Хімія

20

20

18

0

18

16

0704 Біологія

6.070400 Біологія

56

20

76

53

0

53

17

0705 Географія

6.070500 Географія

67

15

82

65

0

65

18

0708 Екологія

6.070800 Екологія та охорона навколишнього середовища

20

18

38

20

18

38

19

0801 Математика

6.080100 Математика

62

12

74

56

0

56

Таблиця 1.4.2

Підготовка спеціалістів

№ п/п

Напрям підготовки

Спеціальність

Держзамовлення

Контингент

денна

заочна

всього

денна

заочна

всього

1.

0101 Педагогічна освіта

7.010101 Дошкільне виховання

17

71

88

17

51

68

7.010102 Початкове навчання

52

67

119

50

47

97

7.010103 ПМСО Трудове навчання

54

53

107

52

54

106

7.010105 Соціальна педагогіка

18

36

54

18

22

40

7.010106 Дефектологія

79

80

159

73

106

179

2.

0102 Фізичне виховання і спорт

7.010201 Фізичне виховання

18

14

32

24

14

38

3.

0202 Мистецтво

7.020207 Музична педагогіка та виховання

24

20

44

23

25

48

7.020202 Хореографія

5

14

19

5

16

21

4

0301 Філософія

7.030102 Релігієзнавство

14

0

14

14

-

14

5.

0303 Історія

7.030301 Історія

63

26

92

63

26

92

6.

0305 Філологія

7.030501 Українська мова та література

68

68

136

68

50

118

7.030502 Мова та література (із зазначенням мови)

61

25

86

59

21

80

7.

0401 Психологія

7.040101 Психологія

38

43

81

37

21

58

8.

0403 Політологія

7.040301 Політологія

13

22

35

11

11

22

9.

0501 Економіка і підприємництво

7.050101 Економічна теорія

16

0

16

16

0

16

10.

0601 Право

7.060101 Правознавство

41

26

67

41

11

52

11.

0701 Фізика

7.070101 Фізика

41

14

55

41

14

55

12.

0703 Хімія

7.070301 Хімія

14

0

14

15

0

15

13.

0704 Біологія

7.070402 Біологія

40

20

60

40

19

59

14.

0705 Географія

7.070501 Географія

39

16

55

39

16

55

15.

0708 Екологія

7.070801Екологія та охорона навколишнього середовища

18

0

18

17

0

17

16.

0801 Математика

7.080101 Математика

64

7

71

63

7

70

Таблиця 1.4.3

Підготовка магістрів

№ п/п

Напрям підготовки

Спеціальність

Держзамовлення

Контингент

денна

заочна

всього

денна

заочна

всього

1.

Специфічні категорії

8.000009 Управління навчальним закладом

9

23

32

6

13

19

8.000005 Педагогіка вищої школи

8

8

16

8

8

16

2.

0101 Педагогічна освіта

8.010101 Дошкільне виховання

5

5

10

5

5

10

8.010102 Початкове навчання

12

7

19

12

2

14

8.010103 ПМСО Трудове навчання

10

5

15

10

4

14

8.010105 Соціальна педагогіка

6

2

8

6

1

7

8.010106 Дефектологія

20

6

26

20

8

28

3.

0102 Фізичне виховання і спорт

8.010201 Фізичне виховання

6

5

11

6

1

7

4.

0202 Мистецтво

8.020207 Музична педагогіка та виховання

13

3

16

13

2

15

8.020202 Хореографія

6

2

8

6

0

6

5.

0301 Філософія

8.030102 Релігієзнавство

5

0

5

5

0

5

6.

0303 Історія

8.030301 Історія

19

3

22

19

1

20

7.

0305 Філологія

8.030501 Українська мова та література

30

8

38

29

4

33

8.030502 Мова та

література

(із зазначенням мови)

33

4

37

34

3

37

8.

0401 Психологія

8.040101 Психологія

11

9

20

12

2

14

9.

0403 Політологія

8.040301 Політологія

10

0

10

9

0

9

10.

0501 Економіка і підприємництво

8.050101 Економічна теорія

9

0

9

9

0

9

11.

0701 Фізика

8.070101 Фізика

3

2

5

3

1

4

12.

0703 Хімія

8.070301 Хімія

6

0

6

6

0

6

13.

0704 Біологія

8.070402 Біологія

17

2

19

17

0

17

14.

0705 Географія

8.070501 Географія

7

1

8

7

0

7

15.

0801 Математика

8.080101 Математика

19

2

21

19

1

20

Отже, прийом студентів на навчання за державним замовленням за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” і “магістр” загалом відповідає нормі обсягів держзамовлення, затвердженим МОН України.

У 2006-2007 навчальному році на комерційних засадах усього в університеті навчалося 5434 студенти, в тому числі на денній формі навчання — 2059 ос., на заочній — 2924, на вечірній — 451. Усі договірні зобов’язання оформлені відповідними договорами з фізичними та юридичними особами за формою МОН України. Контингент студентів знаходиться у межах ліцензованого обсягу.

Випуск фахівців у 2006-2007 навчальному році характеризується такими показниками:

– освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” здобули 1340 студентів денної форми навчання, 1049 студент заочної та вечірньої;

– освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” здобули 858 студентів денної форми навчання, 1040 студентів заочної та вечірньої;

– освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” здобули 423 студентів денної форми навчання, 440 студентів заочної та вечірньої.

У 2006-2007 навчальному році на вечірньому факультеті навчання проводилось зі студентами, прийнятими на навчання за контрактом, зі спеціальностей:

– “Психологія” та “Іноземна мова” (освітньо-кваліфікаційні рівні “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”).

– “Початкове навчання з іноземною мовою”, “Дошкільне виховання з іноземною мовою” (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”).

– “Соціальна педагогіка”, “Іноземна мова, зарубіжна література та переклад” (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”).

Навчально-виховна робота на факультеті планувалася відповідно до специфіки підготовки фахівців у педагогічному закладі і була спрямована на забезпечення можливостей особистісного самовдосконалення, формування інтелектуального та культурного потенціалу студента.

Специфікою вечірнього факультету є те, що контингент студентів надзвичайно неоднорідний у плані їх базової загальноосвітньої підготовки та сформованості певних навчальних умінь. Зважаючи на це, значна увага була звернена на організацію самоосвітньої роботи та забезпечення належного контролю з боку викладачів та деканату. Зокрема, на факультеті на високому рівні організована індивідуальна та групова консультативна робота зі студентами.

Деканат факультету, професорсько-викладацький склад прагнули зробити усе можливе, щоб робоча атмосфера навчального процесу була націлена на підготовку таких фахівців-професіоналів для системи освіти, які б були носіями ґрунтовних сучасних знань та володіли якостями педагога, здатного вирішувати першочергові завдання формування і розвитку особистості школяра. Розроблена така система роботи, що дозволяє забезпечити орієнтацію на індивідуалізацію та диференціацію навчання.

У звітному році факультет здійснював прийом на 5 спеціальностей – “Іноземна мова”, “Психологія” – за освітнім рівнем “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”, “Початкове навчання”, “Дошкільне виховання” – за освітнім рівнем “магістр”, “Соціальна педагогіка” та “Іноземна мова, переклад” – за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”.

Деканатом разом з приймальною комісією проводилась інтенсивна робота серед учнівської молоді шкіл та педагогічних коледжів для залучення їх до навчання на факультеті.

Вечірній факультет працював за 14-годинним тижневим навантаженням: дві пари у вівторок та четвер у вечірні години (з 18.15 до 21.05), і три пари у суботу (з 8.30 до 12.50). Навчальні плани, розроблені під таке навантаження студентів, виконані повністю.

Навчальний процес деканатом чітко планувався та контролювався. Розклад планувався помісячно, зміни вносилися лише у виключних випадках. Найкраще забезпечення навчального процесу на факультеті здійснювалось викладачами кафедри психології (зав. каф. проф. Л.В. Долинська).

Належним чином організована на факультеті самостійна робота: студентам завчасно надавалися списки літератури, ксерокопії або електронні версії матеріалів, необхідних для підготовки до семінарських та лабораторних занять. Найбільш успішно така робота була організована проф. Т.В.Говорун, доц. О.О.Мізерною, викл. Н.О.Бервено, викл. С.П.Сагайдак, викл. О.П. Сичовим, викл. О.І.Сівуда, викл. А.І. Жовнірук.

Результати успішності студентів за наслідками літньої екзаменаційної сесії наступні:

– Спеціальність “Психологія”. Складали сесію 159 студентів. Склали: на “5” 41 студента (25,7%), на “5” і “4” – 92 студентів (57,8%), на змішані оцінки 26 студентів (16,3%). Показник успішності складає 83,5%.

– Спеціальність “Іноземна мова”. Складали екзамени 172 студенти. Склали на “5” – 64 студенти (37,2 %), на “5” і “4” – 75 студентів (43,6%), на змішані оцінки – 33 студенти (19,2%). Показник успішності – 80,8%.

– Спеціальність “Початкове навчання”. Складали сесію 6 студентів-магістрів. Склали на “5” – 4 студенти (66,6%), на змішані оцінки – 2 студенти (33,3%). Показник успішності – 66,6%.

– Спеціальність “Дошкільне виховання”. Складали сесію 17 студентів. Склали на “5” – 6 студентів (35,3%), на “5” і “4” – 8 студентів (47%), на змішані оцінки – 3 студенти (17,6%). Показник успішності складає 82,4%.

– Спеціальність “Соціальна педагогіка”. Складали сесію 4 студенти. Склали на “5” – 2 студентів (50%), на “5” і “4” – 2 студенти (50%). Показник успішності – 100%.

Загальна успішність по факультету за даними літньої сесії складає 82,6 %.

Державні екзамени складали 160 студентів. За освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”:

– “Психологія” – 37 студентів;

– “Іноземна мова” – 21 студент та 12 студентів за кваліфікаційним рівнем “магістр” на базі диплома спеціаліста.

– “Початкове навчання” – 10 студентів.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”:

– “Психологія” – 4 студенти;

– “Іноземна мова” – 19 студентів.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”:

– “Психологія” – 31 студент;

– “Іноземна мова” – 36 студентів.

Крім того, у лютому та червні відбулися захисти магістерських робіт.

Показники успішності:

– За спеціальністю “Психологія” захищено 37 робіт (на “5” – 25 робіт, на “4” – 12).

– За спеціальністю “Іноземна мова” на базі диплома “бакалавр” захищено 21 робота (усі на “5”) та на базі диплома “спеціаліст” – 12 робіт (усі на “5”).

– За спеціальністю “Початкове навчання” – 10 робіт (на “5” – 8 робіт, на “4” – 2).

Усі студенти успішно склали державні іспити і одержали дипломи встановленого зразка.

На педагогічній практиці у звітному навчальному році перебувало 210 студентів.

Студенти спеціальності “Психологія” 3 курсу пройшли навчальну психодіагностичну практику (6 тижнів); 4 курсу – виробничу психокорекційну (6 тижні); 6 курсу – стажистку (3 тижні).

Студенти спеціальності “Іноземна мова” 4 курсу пройшли навчальну практику (4 тижні); 5 курсу спеціальність “Іноземна мова” – виробничу практику (4 тижні).

Студенти 5 курсу спеціальності “Дошкільне виховання” пройшли виробничу практику у педколеджі (4 тижні); студенти 6 курсу спеціальності “Початкове навчання” – науково-дослідну магістерську (3 тижні).

На факультеті розроблені методичні рекомендації для студентів спеціальності “Психологія” з проходження психодіагностичної, психокорекційної та стажистської практики.

Проходження практики студентами-вечірниками має ряд ускладнень, пов’язаних з тим, що практика проходить у денний час, коли більшість студентів працюють. Але організація консультацій методистами від факультету, дозволяє студентам пройти практику на належному рівні. Вже стало традицією, що наших студентів після практики запрошують на роботу за фахом. Це засвідчує високий рівень їх підготовки, серйозне ставлення до даного виду роботи та професіоналізм професорсько-викладацького складу, що працює зі студентами.

Протягом навчального року на факультеті ведеться робота із забезпечення студентів навчально-методичною літературою. Силами викладачів були підготовлені методичні матеріали для самостійного опрацювання студентами, в тому числі й на електронних носіях. Над цією проблемою факультет буде працювати і в наступному році.

Нові навчальні плани повністю відповідають розробленим стандартам, кредитно-модульному підходу до навчання, забезпечують міжпредметні зв'язки та загальну цільову професійно-педагогічну спрямованість.

Професорсько-викладацький склад факультету активно заохочує та підтримує наукові інтереси учнівської молоді, студенти беруть активну участь в університетських олімпіадах із фахових дисциплін, у науково-практичних конференціях. Ми вважаємо, що обраний напрям навчально-методичної роботи є ефективним та перспективним.

Впровадження в університеті проекту освітнього порталу, де вечірній факультет отримав власну електронну сторінку, дозволить студентам вечірнього факультету користуватися електронною бібліотекою університету, мати швидкий зв'язок із викладачами і вчасно отримувати необхідну інформацію. Наповнення власної електронної сторінки освітніми ресурсами – пріоритетний напрямок роботи факультету на наступний навчальний рік.

1.5. Навчальне навантаження. Організація самостійної роботи студентів, її навчально-методичне забезпечення, в т. ч. методи контролю за нею

У 2006/2007 навчальному році загальноуніверситетське педагогічне навантаження становило 878108 год., аудиторне навантаження – 609866 год., в тому числі лекційних годин – 126899, лабораторних занять 117985, практичних занять – 364982 годин. На організацію і проведення педагогічних практик було заплановано 65737 години, на дипломні роботи – 34420 годин (Рис. 1).

Мал. 1.
Структура педагогічного навантаження професорсько-викладацького складу в 2006-2007 н.р.

Планове середнє педагогічне навантаження викладача в минулому навчальному році становило 756 год., зокрема за посадами:

Професор 620 год

Доцент 720 год

Старший викладач 780 год

Викладач, асистент 850 год

У середньому науково-педагогічного працівника 756 год

Запланований обсяг загальноуніверситетського педагогічного навантаження повністю виконано.

Протягом минулого навчального року науково-методичними радами інститутів, навчально-методичним управлінням, науково-методичною радою університету проводилися заходи щодо завершення переводу навчального планування в європейських кредитах, зменшення обсягів навчального навантаження, в т.ч. аудиторного. Зокрема в нових планах передбачено зменшення тижневого аудиторного навантаження студентів-бакалаврів до 26‑27 годин, а спеціалістів і магістрів до 22‑24 годин на тиждень, для магістерських програм підготовки за одинарними спеціальностями – 18 годин на тиждень. Зусиллями розробників вдалося зменшити частку аудиторних занять з 54% до 47%.

Науково-методичні сили університету працювали над вдосконаленням структури освітньо-професійних програм підготовки вчителя, особливо магістерських програм.

Мал. 2.
Зростання контингенту студентів університету

(денна форма навчання)

У 2007 році план набору не зменшився, а навпаки – збільшився (Рис. 2). Орієнтовний контингент студентів на 2007/2008 н.р. разом з контрактниками становитиме 16850 осіб:

– денна форма навчання – 10531 ос.,

– заочна форма навчання – 5868 ос.,

– вечірня форма навчання – 451 ос..

Всього, за нормативними розрахунками, на 2007/2008 н.р. потрібно 1098 ставок. На 2008 рік, відповідно до рішення Міністерства освіти і науки України, державне фінансування становить 807 ставок.

Отже, залежно від виконання плану контрактного прийому, частину ставок потрібно буде фінансувати за рахунок позабюджетних коштів.

На 2007/2008 навчальний рік робочі навчальні плани з усіх спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів розроблені з врахуванням принципів кредитно-модульної системи, яка передбачає надання пріоритету самостійній роботі студентів під відповідним контролем викладача, в рамках запланованих годин індивідуальної роботи.

Неупереджений аналіз досягнутих результатів свідчить, що запровадження рейтингових технологій активізує навчальну та науково-дослідну роботу студентів, підвищує зацікавленість в оволодінні знаннями, а що найголовніше – стимулює систематичну самостійну роботу студентів.

Кафедрами університету самостійна робота студентів розглядається як органічна та абсолютно необхідна складова навчального процесу. Викладачами з кожної навчальної дисципліни розроблено методичні комплекси для забезпечення самостійної роботи студента відповідно до сучасних вимог (в тому числі в електронному вигляді). Їх основою є ретельно відібраний навчальний матеріал, який виноситься для самостійного опрацювання студентами з урахуванням рекомендацій щодо бюджету часу, необхідного для опрацювання матеріалу студентом.

Завдання для самостійної роботи диференціюються з урахуванням досвіду навчальної діяльності студентів у вищому навчальному закладі, специфіки навчального предмета, освітньо-кваліфікаційного рівня, за яким студенти здобувають вищу освіту. Тому завдання з навчальних дисциплін різні за характером: репродуктивні, творчі, комбіновані. Особлива увага приділяється організації самостійної роботи студентів І курсів університету. Студентам старших курсів (особливо освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”) пропонуються завдання науково-пошукового змісту. Зокрема, такі завдання як: ситуативні педагогічні завдання, написання творів, розробка конспектів занять, дидактичних ігор, діагностичних методик, проведення спостережень за дітьми в різних видах діяльності, самостійне опрацювання інформаційних джерел, побудова формальних схем політичного прогнозування, аналіз соціологічних закономірностей політичного середовища тощо. Для самостійної роботи студентів активно використовуються наявні електронні версії підручників (посібників), що розміщені на комп’ютерах кафедр та web-порталу університету.

Важливе місце в організації самостійної роботи студентів відведено контролю за її виконанням. З цією метою викладачами кафедри складаються графіки контролю самостійної роботи студентів з фахових навчальних дисциплін на кожний семестр, в яких визначаються дисципліна, розділ навчальної програми, котрий виноситься на самостійне опрацювання, завдання, форма контролю, термін виконання.

Контроль за самостійною роботою студентів проводиться в різних формах: під час семінарських та лабораторних занять; у вигляді колоквіумів та контрольних робіт; шляхом перевірки рефератів з опрацьованих тем та проблем; під час індивідуальних та групових консультацій; у вигляді тестової форми поточного і підсумкового контролю знань; у формі педагогічних есе, анотацій до першоджерел, захистів авторських проектів, тьюторських занять. Наприклад, на кафедрі теорії і методики навчання природничо-географічних дисциплін одним із способів здійснення навчальної діяльності є застосування викладачами кафедри алгоритмів виконання конкретних професійних дій учителя. До всіх видів самостійної роботи студентів запропоновані необхідні для опрацювання інформаційні джерела та алгоритми для виконання (зразки таблиць, схем, складених планів-конспектів, дидактичних матеріалів тощо). Такий алгоритмічний підхід до виконання навчально-методичних завдань, забезпечення студентів необхідною інформацією та обладнанням, наявність взірців оформлення результатів самостійної діяльності та готовності викладачів здійснювати своєчасну консультаційну та контрольну роботу є важливими складовими навчального середовища, орієнтованого на формування майбутніх учителів потреби в знаннях та умінь самостійно працювати.

З метою удосконалення організації самостійної роботи студентів проводиться робота щодо відновлення функціонування філій університетської бібліотеки в студентських гуртожитках.

В колективі університету склалася система забезпечення якості вищої освіти, що базується на поєднанні високого рівня викладання навчальних дисциплін з ефективними формами контролю засвоєння знань студентами: поточний контроль, модульний контроль шляхом оцінювання студентами навчального матеріалу, що складає завершений модуль (у відповідності з графіками розробленими на кафедрах); проведення ректорських, директорських контрольних робіт; підсумкової атестації студентів.

1.6. Практична підготовка майбутніх фахівців. Організація навчальної, виробничої, педагогічної практик, бази їх проведення

У системі професійної підготовки фахівців практика є необхідною складовою навчально-виховного процесу, вона забезпечує безперервне та послідовне формування у студентів умінь і навичок, професійне становлення їх як педагогів. Саме вона наочно демонструє досягнення і слабкі ланки в підготовці майбутнього вчителя.

Діяльність професорсько-викладацького складу університету в звітному навчальному році була спрямована на активний пошук нових сучасних підходів до практичної підготовки фахівців на всіх етапах здобуття вищої освіти.

Практична підготовка студентів у НПУ імені М.П. Драгоманова здійснюється через систему навчальних і виробничих (педагогічних) практик та лабораторних робіт з педагогіки. Зазначені види практики реалізуються через відповідні форми практичної підготовки з врахуванням освітньо-кваліфікаційного рівня: на 3-му курсі практика триває від 2 до 4 тижнів, на 4 курсі – 6 тижнів (в Інституті фізичного виховання та спорту – 8 тижнів). На 5 курсі (ОКР “спеціаліст”) тривалість практики становить 6 тижнів (в Інституті корекційної педагогіки та психології – 17 тижнів), для студентів, які навчаються за програмою підготовки магістрів, додається щонайменше 4 тижні асистентської безвідривної практики. Середня тривалість педагогічної практики складає 18–28 тижнів.

Курс

Назва практики

Тривалість

(у тижнях)

2

Організаційно-виховна в позашкільних закладах освіти

3–4

3

Пропедевтична педагогічна практика

4

4

Педагогічна (виробнича) практика для освітньо-кваліфікаційного рівня ”бакалавр”

6

Спеціаліст

Педагогічна (виробнича) практика для освітньо-кваліфікаційного рівня ”спеціаліст”

6 – 17

Магістри

Педагогічна (асистентська) практика для освітньо-кваліфікаційного рівня ”магістр”

6

Всього:

26 – 37

У цьому навчальному році вперше була проведена педагогічна практика для студентів спеціалізації “сімейний вихователь” (гувернер) в умовах виховання дитини в сім’ї протягом 4-х тижнів відповідно до навчального плану. Базою проведення даного виду практики були родини, що виховують дітей дошкільного віку. Сім’ї для проходження студентами педагогічної практики відбиралися разом з фахівцями Центру раннього інтелектуального розвитку. Зміст педагогічної практики в сім’ї розкрито в “Програмі педагогічної практики в сім’ї” (рекомендовано МОН України від 2 червня 2003 р.).

В Інституті соціальної роботи та управління педагогічна практика відбувається протягом всього терміну навчання студентів, тобто має “наскрізний”, неперервний характер. Починаючи з другого семестру першого курсу студенти проходять певний вид практики. Тривалість практики від курсу до курсу збільшується, ускладнюються завдання, що дає можливість поступово готувати до самостійної професійної діяльності і виконання різнопланових завдань.

Особливістю практичної підготовки студентів Інституту соціальної роботи та управління є навчання студентів здійснювати різні види соціальної допомоги окремим категоріям населення. При цьому особливе місце у підготовці до практики займає психологічна складова підготовки студентів до таких видів роботи.

Завдяки значній організаційній роботі було поновлено проведення виїзних практик в Інституті природничо-географічної освіти та екології і в Інституті колекційної педагогіки і психології.

В інститутах університету розроблено та затверджено в установленому порядку наскрізні програми проведення практики з урахуванням освітньо-кваліфікаційного рівня, на основі яких розроблено робочі програми відповідних видів практик.

З метою підвищення організаційно-методичного рівня проведення практик розроблено або модифіковано додаткові навчально-методичні документи, зокрема чітко визначено перелік звітної документації, розроблено програми інструктивних нарад керівників практик, звітних конференцій студентів тощо. Розгорнуто роботу з удосконалення навчальних програм практик з метою приведення їх у відповідність до сучасних вимог, а саме: оновлення змісту практичної і професійної підготовки студентів.

З метою спрощення звітної документації та підвищення рівня її оформлення кафедра методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін запропонувала студентам звіти про проходження педагогічної практики подавати у формі “дайджест-звітів” з широким використанням фотодокументів, які висвітлюють різні сторони навчальної, методичної роботи студента під час практики. Слід відзначити, що така пропозиція зустріла схвалення з боку студентської аудиторії та знайшла свою підтримку серед методистів. Така форма звітності покращила дещо організаційну сторону проведення педагогічної практики. Кафедра МВІСПД продовжувала впроваджувати захист педагогічної практики студентів за підготовленими ними відеозвітами.

Реалізація завдань практики відбувається шляхом диференціації та індивідуалізації змісту програми практики, зокрема варіативністю завдань, пропонованих студентам, що дозволяє враховувати їх теоретичну та практичну підготовку, індивідуальні особливості, особливості закладу, де проводиться практика, тощо.

Протягом 2006/2007 н. р. в університеті оновлено та затверджено в установленому порядку перелік базових навчально-виховних закладів освіти для проходження педагогічної практики студентами університету, розроблено зразки договорів про співпрацю між базовим навчально-виховним закладом та університетом.

Традиційно базами педагогічної практики є кращі навчально-виховні заклади України, зокрема м. Києва. До керівництва практикою залучаються провідні викладачі університету та співробітники установ, де студенти проходять практику.

Фахові практики організовуються на базі спеціалізованих установ: у музеях, архівах, органах внутрішніх справ, судах, управліннях юстиції, комітетах Верховної Ради України, фонді політичного прогнозу, в управліннях освіти районних держадміністраціях, Академії муніципального управління, міському психологічному центрі, Центрі соціальної служби молоді, реабілітаційних центрах, приймальниках-розподільниках тощо.

Перед початком практики в інститутах традиційно проводяться настановчі конференції тривалістю 1–3 дні, на яких студенти знайомляться з метою та завданнями практики, отримують необхідні методичні матеріали тощо. По закінченню практики обов’язково організовується підсумкова конференція, на якій студенти обговорюють досягнення та проблеми, діляться враженнями. Цікавою є широко застосовувана форма відкритого захисту звітів студентів про проходження практики. Студенти-практиканти прагнуть використовувати різні нетрадиційні форми роботи. Наприклад, особливим видом роботи практикантів Інституту історичної освіти була організація та проведення колективних творчих справ КТС (подорожі-знайомства, вікторини, усні журнали, трудові справи, концерти художньої самодіяльності, театральні постановки, спортивно масові заходи тощо). Зокрема, практикантами було організовано проведення різноманітних конкурсів дитячої творчості : “Алло, ми шукаємо таланти!”, “Українське “Євробачення”, конкурс малюнків “Оживіть, дитячі мрії!”, екологічної гри-конкурсу “Пригоди в чарівному лісі”, “Містер та місіс табору”, “Кохання з першого погляду”, “Малі олімпійські ігри”, “День Нептуна” тощо. Проводилися різноманітні тематичні заходи, присвячені державним святам та визначним датам, наприклад, День рідної мови, День Конституції, День України.

Одним з напрямків діяльності практикантів була гурткова робота. Студенти Інституту історичної освіти та Інституту соціальної роботи і управління розробляли робочі програми та проводили заняття в гуртках “Юні телеведучі”, “Юні журналісти”, “Юні художники”, “Умілі руки”, спортивному, театральному. Практиканти активно спілкувалися не лише з дітьми, а також і з їхніми батьками, проводили зустрічі (батьківські дні) та індивідуальні бесіди.

Студенти-практиканти, які здобувають фах психолога проводять індивідуальні психологічні консультації сім’ям (батькам щодо визначення готовності та підготовки дітей до школи; багатодітним сім’ям; матерям-одиначкам; сім’ям, де мають місце втечі дітей; сім’ям, рідні яких мають будь-який вид залежної поведінки (алкогольна, наркотична, комп’ютерна, ігрова тощо); батькам та дітям (у випадку непорозумінь та з питань виховання; для юнацтва та молоді, що схильні до негативної (агресивної, девіантної, асоціальної) та саморуйнівної (суїцид) поведінки; для дітей, що мають труднощі у навчанні (зниження мотивації, проблеми спілкування з однокласниками, неуспішність, недостатній розвиток психічних процесів (увага, пам’ять, мислення); особам, що перебувають у депресивному стані; перебувають у стресовому стані та в складних життєвих обставинах; мають запит на профорієнтацію. А також проводять тренінги з сімейної, батьківської, дитячої проблематики.

Питання організації педагогічної практики в університеті було і залишається в полі зору ректорату, Вченої та Науково-методичної рад, зокрема розглядалося на грудневому засіданні (19 грудня 2006 р.) Науково-методичної ради. За результатами обговорення питання стану та перспектив практичної підготовки студентів було прийнято відповідні рішення, більшість з яких виконано, а інші перебувають у стадії завершення, оскільки потребують значного часу для виконання.

Протягом минулого навчального року до навчальних планів педагогічних спеціальностей університету для студентів 2-го курсу було введено літню організаційно-виховну практику тривалістю 3 тижні, зокрема організаційно-виховна практика передбачена в Інституті іноземної філології, Інституті фізичного виховання та спорту, Інституті мистецтв, Інституті соціальної роботи та управління, Інституті історичної освіти та Інституті природничо-географічної освіти та екології.

Результати проведення організаційно-виховної практики засвідчують, що вона дозволяє ефективно формувати у студентів вміннями та навичками роботи з дітьми й молоддю у позашкільних закладах освіти, зокрема у таборах оздоровлення та відпочинку, санаторіях, будинках дитячої творчості тощо.

З метою подальшого розвитку організаційно-виховної практики протягом 2006/2007 навчального року співробітниками навчально-методичного управління університету створено перелік баз для проходження практик, проведено розподіл та підготовку студентів до роботи в позашкільних закладах освіти, зокрема в літніх таборах відпочинку дітей.

Серед баз для проходження організаційно-виховної практики, з якими підписано договори про співробітництво, такі: МДЦ “Артек” (АРК Крим, м. Гурзуф); ДОК “Юність” (м. Євпаторія); ДОТ “Каштан” (смт. Козин, Київська обл); ДОТ “Верховина” (смт. Верховина, Івано-Франківська обл.); ДОТ “Променистий” (смт. Буча, Київська обл.); ОТ “Юний романтик” (м. Одеса); Дитячий санаторій “Піонер” (м. Київ, Пуща-Водиця); ДОТ “Енергія” “Київобленергія” (смт. Ворзель, Київська обл.); ОТ “Лісовий” СБУ (смт. Ворзель, Київська обл.); ДОТ “Світанок” (м. Київ, Житомирське шосе); Київський палац дітей та юнацтва (м. Київ) та ін.

Особливу увагу протягом звітного навчального року було приділено налагодженню співробітництва з МДЦ “Артек”. Зокрема видано наказ по НПУ імені М.П. Драгоманова про організацію та проведення організаційно-виховної практики на базі МДЦ “Артек” (від 09 січня 2007 р. № 2), підписано Договір про співробітництво між МДЦ “Артек” та НПУ імені М.П. Драгоманова щодо організації практики.

На виконання домовленостей про співробітництво студенти інститутів університету (зокрема Інституту історичної освіти, Інституту соціальної роботи та управління, Інституту корекційної педагогіки та психології, Інституту фізико-математичної та інформатичної освіти і науки, Інституту природничо-географічної освіти та екології, Інституту мистецтв та ін.) під час проходження організаційно-виховної практики працювали на посадах вихователів в МДЦ “Артек” протягом навчального року та у літній період.

В університеті продовжується робота над пошуком новітніх форм проведення практик, сучасних критеріїв і показників ефективності їх проведення (з урахуванням вимог ECTS). Розпочато розробку системи галузевих зв’язків між роботодавцями та університетом для забезпечення здобуття студентами професійних навичок під час проходження виробничої практики.

1.7. Моніторинг якості освіти в університеті.
Форми і методи контролю за навчально-виховним процесом

Протягом двох останніх навчальних років в нашому університеті з ініціативи і за завданням ректора академіка Віктора Петровича Андрущенка проводиться трьохрівневий моніторинг якості освіти: ректорський, директорський (деканський) і кафедральний. Роботу в цьому напрямі організовує і методично скеровує Науково-методичний центр моніторингу якості освіти.

За планом роботи університету загалом і Центру моніторингу зокрема в цьому навчальному році було проведено 4 декади інститутів з 6 запланованих. Це в Інституті фізичного виховання та спорту (листопад 2006 р.), в Інституті мистецтв (грудень 2006 р.), в Інституті соціальної роботи та управління (лютий 2007 р.) та в Інституті політології, соціології і права (квітень 2007 р.). З виробничих причин декади в Інституті гуманітарно-технічної освіти та в Інституті іноземної філології перенесені на наступний навчальний рік.

На поточний навчальний рік було заплановано проведення 1 раз на семестр ректорських контрольних робіт, тобто у листопаді 2006р. та в квітні 2007 р.

Організацією проведення ректорських контрольних робіт займався відділ оцінювання навчальних досягнень і атестації. Центру моніторингу якості освіти під безпосереднім керівництвом і участю професора Володимира Дмитровича Сиротюка, методиста вищої категорії Зої Сергіївни Тихонової та завідувача лабораторією Оксани Олексіївни Кондратенко.

На виконання плану роботи університету і відповідного наказу ректора в період з 20 листопада по 8 грудня 2006 року в університеті було проведено 231 ректорська контрольна робота, в т.ч. 173 за тестами. Інформація про результати контрольних робіт в розрізі інститутів наведена в таблиці 1.7.1.

Рейтинг інститутів за результатами ректорських контрольних робіт за абсолютною успішністю наведений в таблиці 1.7.2., а за якістю – в таблиці 1.7.3. Поряд з цим в даних таблицях наведені для порівняння показники абсолютної успішності та відповідно якості за результатами ректорських контрольних робіт за листопад-грудень 2005 року і літньої екзаменаційної сесії 2006 року.

Абсолютна успішність за результатами ректорських контрольних робіт загалом складала 92,2%, а якість 77,6%.

Найбільш висока абсолютна успішність в Інституту мистецтв – 99,4%, на другому місці Інститут іноземної філології – 98%, на третьому місці Інститут політології, соціології і права – 97,9%, четверте місце розділяють Інститут фізичного виховання і спорту, Інститут корекційної педагогіки і психології, Інститут соціальної роботи та управління – 96,1%, на п’ятому місці Інститут історії та філософії педагогічної освіти – 95,5%, на шостому – Інститут української філології – 93,7%, на сьомому – Інститут педагогіки і психології – 91,1%, на восьмому – Інститут фізико-математичної та інформатичної освіти і науки – 89,7%, на дев’ятому – Інститут природничо-географічної освіти та екології – 88,3%, на десятому – Інститут гуманітарно-технічної освіти – 86,3%, на десятому, останньому – Інститут історичної освіти – 78,3%.

В порівнянні з результатами ректорських контрольних робіт листопада-грудня минулого року абсолютна успішність залишилася без змін в Інституті мистецтв (99,4%), найбільш підвищилася (+7,3%) в Інституті української філології, найбільше знизилася (-21,7%) в Інституті історичної освіти.

В порівнянні з результатами літньої екзаменаційної сесії абсолютна успішність найбільше підвищилася (+6,6%) в Інституті мистецтв, а найбільше знизилася (-19,9%) в Інституті історичної освіти.

Таблиця 1.7.1.

Результати ректорських контрольних робіт
в розрізі інститутів НПУ імені М.П.Драгоманова
20 листопада – 8 грудня 2006 року

Інститут

Проведено контроль-них робіт

Залуче-но студен-тів

Отримали оцінки

Абсолютна успішність %

Якість %

Приміт-ка

5

4

3

2

І-т гуманітарно-технічної освіти

15

307

132

110

23

42

86,3

78,8

І-т педагогіки та психології

33

575

156

266

102

51

91,1

73,3

І-т історії та філософії педагогічної освіти

13

179

106

51

14

8

95,5

87,7

І-т фізичного виховання та спорту

15

473

179

227

49

18

96,1

85,8

І-т природничо-географічної освіти та екології

33

901

304

333

158

106

88,3

70,7

І-т соціальної роботи та управління

9

154

70

62

16

6

96,1

85,7

І-т корекційної педагогіки та психології

15

207

99

83

17

8

96,1

87,9

І-т історичної освіти

11

203

40

84

35

44

78,3

61,1

І-т іноземної філології

20

414

190

160

56

8

98

84,5

І-т мистецтв

7

182

81

63

37

1

99,4

79,1

І-т української філології

16

317

130

136

31

20

93,7

83,9

І-т політології, соціології і права

24

336

167

135

27

7

97,9

89,8

І-т фізико-математич-ної та інформатич-ної освіти та науки

20

352

88

121

107

36

89,7

59,3

Всього по університету

231

4600

1742

1831

672

355

92,2

77,6

Таблиця 1.7.2.

Рейтинг інститутів
за результатами ректорських контрольних робіт
за абсолютною успішністю

Інститут

Ректорські контрольні роботи

Літня екзаменаційна сесія 2006 р.

Рейтинг

2006р.

2005 р.

Абсолютна успішність %

Абсолютна успішність %

Відхилення

Абсолютна успішність %

Відхилення

І-т мистецтв

99,4

99,4

0

92,8

+6,6

1

І-т іноземної філології

98

97,7

+0,3

99,2

-1,2

2

І-т політології, соціології і права

97,9

96,2

+1,7

97

+0,9

3

І-т фізичного виховання та спорту

96,1

98

-1,9

93

+3,1

4

І-т корекційної педагогіки та психології

96,1

99,6

-3,5

97,5

-1,4

4

І-т соціальної роботи та управління

96,1

96

+0,1

95,5

+0,6

4

І-т історії та філософії педагогічної освіти

95,5

97,4

-1,9

96,6

-1,1

5

І-т української філології

93,7

86,4

+7,3

99,8

-6,1

6

І-т педагогіки та психології

91,1

98,8

-7,7

97,7

-6,6

7

І-т фізико-математичної та інформатичної освіти та науки

89,7

90,8

-1,1

89,4

+0,3

8

І-т природничо-географічної освіти та екології

88,3

97,8

-9,5

93,1

-4,8

9

І-т гуманітарно-технічної освіти

86,3

99

-12,7

94,1

-7,8

10

І-т історичної освіти

78,3

100

-21,7

98,2

-19,9

11

Таблиця 1.7.3.

Рейтинг інститутів
за результатами ректорських контрольних робіт
за показниками якості

Інститут

Ректорські контрольні роботи

Літня екзаменаційна сесія 2006 р.

Рейтинг

2006р.

2005 р.

Якість %

Якість %

Відхилення

Якість %

Відхилення

І-т політології, соціології і права

89,8

79,2

+10,6

65

+24,8

1

І-т корекційної педагогіки та психології

87,9

85,6

+2,3

53

+34,9

2

І-т історії та філософії педагогічної освіти

87,7

85,5

+2,2

67

+20,7

3

І-т фізичного виховання та спорту

85,8

73,9

+11,9

48

+37,8

4

І-т соціальної роботи та управління

85,7

83

+2,7

61

+24,7

5

І-т іноземної філології

84,5

77,2

+7,3

54

+30,5

6

І-т української філології

83,9

58

+25,9

72

+11,9

7

І-т мистецтв

79,1

93,1

-1,4

63

+16,1

8

І-т гуманітарно-технічної освіти

78,8

70

+8,8

59

+9,8

9

І-т педагогіки та психології

73,3

75,1

-1,8

67

+6,3

10

І-т природничо-географічної освіти та екології

70,7

75,5

-4,8

57

+13,7

11

І-т історичної освіти

61,1

63

-1,9

66

-4,9

12

І-т фізико-математичної та інформатичної освіти та науки

59,3

63,6

-4,3

56

+3,3

13

За показниками якості на першому місці Інститут політології, соціології і права – 89,8%, на другому – Інститут корекційної педагогіки та психології – 87,9%, на третьому – Інститут історії і філософії педагогічної освіти – 87,7%. На останньому тринадцятому місці – Інститут фізико-математичної та інформатичної освіти і науки – 59,3%.

В порівнянні з результатами літньої екзаменаційної сесії 2006 року якість найбільше підвищилася (+37,8%) в Інституті фізичного виховання і спорту, найбільше знизилася (-4,9%) в Інституті історичної освіти.

В період з 16 по 27 квітня 2007 року в університеті було проведено 191 ректорська контрольна робота, в т.ч. 168 за тестами. Інформація про результати контрольних робіт в розрізі інститутів наведена в таблиці 1.7.4.,

Рейтинг інститутів за результатами ректорських контрольних робіт за абсолютною успішністю наведений в таблиці 1.7.5., а за якістю – в таблиці 1.7.6. Поряд з цим в даних таблицях наведені для порівняння показники абсолютної успішності та відповідно якості за результатами ректорських контрольних робіт за грудень 2006 року і зимової екзаменаційної сесії 2007 року.

За результатами ректорських контрольних робіт у квітні ц.р. абсолютна успішність загалом по університету складала 89,7% (в минулому семестрі 92,2%), а показник якості – 69,7% (в минулому семестрі 77,6%). П’ятірки отримали 994 студенти (31,7%), четвірки – 1191 студент (38%), трійки – 623 (20%), двійки – 323 студенти (10,3%).

Найбільш висока абсолютна успішність в Інституті мистецтв – 98%.

На 2 місці Інститут іноземної філології та Інститут фізичного виховання та спорту – 97%;

третє – Інститут політології, соціології і права – 93%;

четверте місце (92%) розділили Інститут корекційної педагогіки та психології та Інститут української філології;

п’яте – 91% – Інститут педагогіки і психології;

шосте – 90% – Інститут історичної освіти;

сьоме – 85% – Інститут історії та філософії педагогічної освіти;

восьме – 84% – Інститут соціальної роботи та управління;

дев’яте – 83,4% – Інститут фізико-математичної та інформатичної освіти та науки;

десяте – місце (81%) розділили Інститут природничо-географічної освіти та екології і Інститут гуманітарно-технічної освіти.

За показниками якості:

1 місце – 88,9% – Інститут фізичного виховання і спорту;

2 місце – 83% – Інститут іноземної філології;

3 місце – 80% – Інститут політології, соціології і права;

– Інститут корекційної педагогіки і психології;

– Інститут педагогіки та психології;

4 місце – 73% – Інститут соціальної роботи та управління;

5 місце – 72% – Інститут гуманітарно-технічної освіти;

6 місце – 68% – Інститут історії та філософії педагогічної освіти;

– Інститут мистецтв;

7 місце – 64% – Інститут історичної освіти;

8 місце – 59% – Інститут природничо-географічної освіти та екології;

9 місце – 485 – Інститут української філології;

10 місце – 47% – Інститут фізико-математичної та інформатичної

освіти та науки.

В порівнянні з результатами зимової екзаменаційної сесії абсолютна успішність найбільше підвищилася (+3,4%) в Інституті мистецтв, а найбільше знизилася (-15,2%) в Інституті соціальної роботи та управління.

В порівнянні з результатами зимової екзаменаційної сесії 2006/2007 року якість найбільше підвищилася (+46,9%) в Інституті фізичного виховання і спорту, найбільше знизилася (-20%) в Інституті української філології.

Таблиця 1.7.4.

Результати ректорських контрольних робіт
в розрізі інститутів НПУ імені М.П.Драгоманова
16 по 27 квітня 2007 року

Інститут

Проведено контроль-них робіт

Залуче-но студен-тів

Отримали оцінки

Абсолютна успішність %

Якість %

Приміт-ка

5

4

3

2

І-т мистецтв

22

390

125

142

114

9

98

68

І-т іноземної філології

17

330

137

137

45

11

97

83

І-т фізичного виховання та спорту

14

181

97

64

15

5

97

88,9

І-т політології, соціології і права

10

151

69

52

20

10

93

80

І-т корекційної педагогіки та психології

17

188

86

65

22

15

92

80

І-т української філології

5

85

11

30

38

6

92

48

І-т педагогіки та психології

20

412

161

170

44

37

91

80

І-т історичної освіти

23

420

102

167

91

60

90

64

І-т історії та філософії педагогічної освіти

8

117

27

52

21

17

85

68

І-т соціальної роботи та управління

8

114

43

40

13

18

84

73

І-т фізико-математич-ної та інформатич-ної освіти та науки

19

308

24

121

112

51

83,4

47

І-т гуманітарно-технічної освіти

8

57

25

16

5

11

81

72

І-т природничо-географічної освіти та екології

20

378

87

135

83

73

81

59

Всього по університету

191

3131

994

31,7%

1191

38%

623

20%

323

10,3%

89,6

69,7

Таблиця 1.7.5.

Рейтинг інститутів
за результатами ректорських контрольних робіт
за абсолютною успішністю

Інститут

Ректорські контрольні роботи

Зимова екзаменаційна сесія 2007р.

Рейтинг

2007р.

квітень

2006р.

грудень

Абсолютна успішність %

Абсолютна успішність %

Відхилення

Абсолютна успішність %

Відхилення

І-т мистецтв

98

99,4

-1,4

94,6

+3,4

1

І-т іноземної філології

97

98

-1

98,3

-1,3

2

І-т фізичного виховання та спорту

97

96,1

+0,9

96,1

+0,9

2

І-т політології, соціології і права

93

97,9

-4,9

93,4

-0,4

3

І-т корекційної педагогіки та психології

92

96,1

-4,1

97,7

-5,7

4

І-т української філології

92

93,7

-1,7

99,5

-7,5

4

І-т педагогіки та психології

91

91,1

-0,1

92,0

-1

5

І-т історичної освіти

90

78,3

+11,7

97,2

-7,2

6

І-т історії та філософії педагогічної освіти

85

95,5

-10,5

93,9

-8,9

7

І-т соціальної роботи та управління

84

96,1

-12,1

99,2

-15,2

8

І-т фізико-математичної та інформатичної освіти та науки

83,4

89,7

-6,3

89,9

-6,5

9

І-т гуманітарно-технічної освіти

81

86,3

-5,3

86,6

-5,6

10

І-т природничо-географічної освіти та екології

81

88,3

-7,3

93,3

-12,3

10

Таблиця 1.7.6.

Рейтинг інститутів
за результатами ректорських контрольних робіт
за показниками якості

Інститут

Ректорські контрольні роботи

Зимова екзаменаційна сесія 2007 р.

Рейтинг

2007р.

квітень

2006 р.

грудень

Якість %

Якість %

Відхилення

Якість %

Відхилення

І-т фізичного виховання та спорту

88,9

85,8

+3,1

42,0

+46,9

1

І-т іноземної філології

83

84,5

-1,5

61,0

+22

2

І-т політології, соціології і права

80

89,8

-9,8

67,0

+13

3

І-т корекційної педагогіки та психології

80

87,9

-17,9

70,0

+10

3

І-т педагогіки та психології

80

73,3

+6,7

76,0

+4

3

І-т соціальної роботи та управління

73

85,7

-12,7

46,0

+27

4

І-т гуманітарно-технічної освіти

72

78,8

-6,8

70,0

+2

5

І-т історії та філософії педагогічної освіти

68

87,7

-19,7

67,0

+10

6

І-т мистецтв

68

79,1

-11,1

67,0

+1

6

І-т історичної освіти

64

61,1

+2,9

63,0

+1

7

І-т природничо-географічної освіти та екології

59

70,7

-11,7

70,0

-11

8

І-т української філології

48

83,9

-35,9

68,0

-20

9

І-т фізико-математичної та інформатичної освіти та науки

47

59,3

-12,3

57,0

-10

10

Разом з тим, порівняння статистичних даних щодо абсолютної успішності та показників якості за останні дев’ять років (починаючи з 1999року) показує тенденцію до поступового зростання відповідних загально університетських показників (таблиця 1.7.7.)

Таблиця 1.7.7.

 

1999 р.

2000 р.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Абсолютна успішність, %

91,0

92,1

92,2

93,1

94,3

94,5

94,3

95,4

94,9

Якісна успішність, %

44,3

56,2

56,1

57,8

59,2

59,0

60,0

59,0

61,0

У Законі України “Про вищу освіту” зазначено, що головним завданням діяльності вищого навчального закладу є: “здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає державним стандартам вищої освіти”. У цьому ж документі визначено, що стандарт вищої освіти є основою оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів незалежно від їх типів, рівнів, акредитації та форм навчання”.

Моніторинг якості освіти в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова проводиться з урахуванням стану системи освіти в Україні, її традицій, а також сучасного рівня розвитку теорії і практики педагогічних вимірювань.

Щоб стати ще ефективнішою, політика в області освіти повинна бути цілеспрямованою, систематичною, конкретною, адресною і обґрунтованою, тобто опиратися на аналіз конкретної соціальної інформації. Саме відсутність інформації про реальні потреби молоді (перш за все студентів) у послугах якісної освіти і зумовило необхідність проведення соціального моніторингу.

Відділ соціального моніторингу Центру моніторингу якості освіти НПУ імені М.П.Драгоманова. здійснює збір потрібної інформації шляхом анкетування, підготовку відповідних звітів та презентацію його перед учасниками навчального процесу.

У відділі соціального моніторингу працюють керівник відділу: доцент кафедри соціології, управління та євроінтеграції, кандидат філософських наук Ярошенко А.О., та співробітники: викладач кафедри соціології, управління та євроінтеграції, кандидат соціологічних наук К.Ю.Шестакова, викладач кафедри соціології, управління та євроінтеграції р.І. Бурдейний, студентка ІІІ курсу Писаренко Ю. Також до роботи в ролі інтерв’юерів залучені студенти-соціологи Інституту політології, соціології, права – 16, 26, 36 груп.

За 2006/2007 н. р. відділом соціального моніторингу було проведено 8 соціологічних досліджень, як і було заплановано, а саме: “Очікування студентів І курсу щодо навчання в НПУ імені М.П.Драгоманова” (вересень), “Ціннісні орієнтації студентів”, (жовтень), “Справдження очікувань студентів І курсу від навчання в НПУ імені М.П.Драгоманова” (листопад), “Опитування студентів, щодо інформованості про Болонський процес та його впровадження в університеті НПУ імені М.П.Драгоманова” (грудень), “Соціологічне дослідження якості підготовки фахівців у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова” (лютий), “День відкритих дверей в НПУ імені М.П.Драгоманова” (березень), “Збір інформації щодо оцінки викладачами діяльності НПУ імені М.П.Драгоманова” (квітень).

Опитування проводяться методом анкетування в усіх підрозділах університету. Загалом усі підрозділи позитивно ставляться до проведення опитування студентами, хоча інколи інтерв’юери мають певні труднощі, як наприклад, небажання викладачів чи деканатів створити умови для проведення анкетування, що приводить до недбалості заповнення анкет та порушує вибірку, через що мають похибки результату. Наприклад, під час проведення опитування “Ціннісні орієнтації студентів” в Інституті фізвиховання та спорту, Інституті педагогіки та психології, Інституті природничо-географічної освіти та екології, Інституті мистецтв та Інституті історії та філософії педагогічної освіти не були створені належні умови для анкетування: більшість з поданих анкет були заповнені недбало через небажання витрачати час, відсутність інтересу до опитування.

Результати проведення соціального моніторингу визначають нові можливості для функціонування і розвитку університету, забезпечення потенційним абітурієнтам права вибору умов для повноцінного навчання, підвищення якості освіти та конкурентоспроможності спеціальностей НПУ імені М.П.Драгоманова на ринку праці.

Крім того Центром моніторингу якості освіти протягом навчального року проведено ряд організаційно-методичних заходів, в т. ч. Всеукраїнська науково-практична конференція “Науково-методичні засади моніторингу якості освіти в педагогічних університетах”, яка проходила 26 червня 2007 року. Матеріали конференції будуть опубліковані у фаховому (ВАКівському) виданні “Науковий часопис. Серія 5. Педагогічні науки: реалії і перспективи. Збірник НПУ імені М.П. Драгоманова”.

1.8. Аналіз успішності студентів

Особливістю зимової та літньої заліково-екзаменаційних сесій є те, що проводились вони в формі підсумкової атестації в умовах повномасштабного запровадження кредитно-модульної організації навчального процесу на I-IV курсах денної форми навчання.

Дещо ускладнював ситуацію також закономірний перехід до оновленої форми навчально-облікової та статистичної документації, зокрема – відомостей успішності, які передбачають реєстрацію навчальних досягнень студентів за 100-бальною шкалою та шкалою ECTS.

Предметом аналізу є результати зимової заліково-екзаменаційної сесії. У 2006/2007 навчальному році з 9375 студентів денної форми навчання до складання іспитів допущено 9324 особи. На сесію не з’явилися: 41 особа з поважних причин, 66 – без поважних причин, 46 студентів знаходяться в академічній відпустці.

Успішно склали підсумкову атестацію (заліково-екзаменаційну сесію) 8855 студентів, що становить 95% загальної кількості допущених до екзаменів, з них:

– тільки на “відмінно” (“А” за шкалою ECTS) – 1936 (20,8%);

– тільки на “добре” (“В”, “С”) – 819 (8,8 %);

– на “відмінно” і “добре” (“А”, “В”, “С”)– 2493 (30,8%);

– на змішані оцінки – 2751 (29,5%);

– тільки на “задовільно” (“D”, “E”) – 447 (4,8%).

Отримали незадовільні оцінки (“FX”, “F”) 362 (3,9%) студенти. Всього на кінець сесії в університеті налічується 474 (5%) академборжників, це на 2% більше, ніж було минулого року. Показник абсолютної успішності залишився на рівні минулого навчального року.

Результати зимової підсумкової атестації представлено у таблицях:

Таблиця 1.8.1

Рейтинг інститутів та факультетів
за показниками абсолютної успішності

Рей-тинг

Інститут / факультет

Абсолютна успішність

2005/2006 н/р

2006/2007 н/р

різниця

1.

Ін-т української філології

99,3%

99,5%

+0,2%

2.

Ін-т соціальної роботи

96,7%

99,2%

+2,5%

3.

Ін-т іноземної філології

99,1%

98,3%

-0,8%

4.

Ін-т корекційної педагогіки і психології

97%

97,7

+0,7

5.

Ін-т історичної освіти

97,3%

97,2%

-0,1%

6.

Ін-т фізичного виховання

88,8%

96,1%

+7,3%

7.

Ін-т мистецтв

95,9%

94,6%

-1,3%

8.

Ін-т історії та філософії педагогічної освіти

96%

93,9%

-2,1%

9.

Ін-т політології, соціології і права

96,4%

93,4%

-3%

10.

Ін-т природничо-географічної освіти та екології

94,3%

93,3%

-1%

11.

Кримський гуманітарний факультет

92,5%

12.

Ін-т педагогіки і психології

97,3%

92%

-5,3%

13.

Ін-т фізико-математичної та інформатичної освіти і науки

86,1%

89,9%

+3,8%

14.

Ін-т гуманітарно-технічної освіти

92,7%

86,6%

-6,1%

Абсолютна успішність навчання, порівняно з минулим роком, значно покращилася в Інституті фізичного виховання і спорту (+7,3%). Також відчутного зростання досягли: Інститут фізико-математичної та інформатичної освіти і науки (+3,8%), Інститут соціальної роботи та управління (+2,5%). Зменшилися показники успішності в інституті гуманітарно-технічної освіти (-6,1%), інституті педагогіки та психології (-5,3%), інституті політології, соціології і права (-3%) та Інституті історії та філософії педагогічної освіти (-2,1).

Таблиця 1.8.2

Показники якості навчання

Інституту/факультети

Показники якості

2005/2006 н/р

2006/2007 н/р

різниця

1.

Ін-т педагогіки і психології

65%

76%

+11%

2.

Ін-т гуманітарно-технічної освіти

67%

70%

+3%

3.

Ін-т природничо-географічної освіти та екології

57%

70%

+13%

4.

Ін-т корекційної педагогіки та психології

66%

70%

+4%

5.

Ін-т української філології

64%

68%

+4%

6.

Ін-т мистецтв

63%

67%

+4%

7.

Ін-т політології, соціології, права

71%

67%

-4%

8.

Ін-т історії і філософії педагогічної освіти

59%

67%

+8%

9.

Ін-т історичної освіти

65%

63%

-2%

10.

Ін-т іноземної філології

57%

61%

+4%

11.

Ін-т фізико-математичної та інформатичної освіти і науки

52%

57%

+5%

12.

Ін-т соціальної роботи та управління

68%

46%

-22%

13.

Ін-т фізичного виховання і спорту

53%

42%

-11%

14.

Кримський гуманітарний факультет

23%

Показники якості навчання, порівняно з минулим роком, покращилися в багатьох інститутах. Найбільшого зростання досягли: Інститут природничо-географічної освіти та екології (+13%), Інститут педагогіки та психології (+11%), Інститут історії та філософії педагогічної освіти (+8%). В інших інститутах показники збільшились у середньому на 4%. Значно зменшилися показники в Інституті соціальної роботи та управління (-22%), а також в Інституті фізичного виховання і спорту (-11%). Найнижчий показник якості в Кримському гуманітарному факультеті (23%).

Таблиця 1.8.3

Показники успішності студентів по курсах

Курс

Абсолютна успішність

Показники якості

2005/2006

2006/2007

різниця

2006/2007

2006/2007

різниця

І

92%

94,2%

+2,2%

49%

59%

+10%

ІІ

96,1%

94%

-2,1%

60%

59%

-1%

ІІІ

97,8%

94,6%

-3,2%

65%

63%

-2%

ІV

96%

95,8%

-0,2%

67%

67%

0%

спеціалісти

95,9%

96,6%

+0,7

71%

72%

+1%

магістри

99,7%

98,4%

-1,3%

91%

88%

-3%

по університету

95,4%

95%

-0,4%

59%

61%

+2%

Стосовно показників успішності та якості, то вони значно підвищилися: на І курсі на 2,2% та 10%.

Порівняно з минулим роком на всіх інших курсах показники абсолютної успішності, як і показники якості покращилися тільки у спеціалістів на 0,7% та 1%, у магістрів знизилися на 1,3% та 3% відповідно.

Літню підсумкову атестацію (заліково-екзаменаційну сесію) 2006/2007 навчального року повинні були складати 8966 студенти. Не з’явилось на сесію: 21 особа з поважних причин і 49 (в минулому навчальному році було 114 осіб) – без поважних причин. Склали екзамени 8805 студентів, з них:

Таблиця 1.8.4

З усіх предметів

2005/2006 н.р.

2006/2007 н.р.

тільки на “відмінно” (“А”)

1515 (19,9%)

1799 (20,3%)

+0,4%

тільки на “добре” (“B”, “C”)

461 (6,1%)

605 (6,8%)

+0,7%

на “відмінно” та “добре”
(“A”, “B”, “C”)

2638 (34,7%)

2687 (30,3%)

-4,4%

на змішані оцінки

2645 (34,8%)

2981 (33,6%)

-1,2%

тільки на задовільно (“D”, “E”)

339 (4,5%)

446 (5,0%)

+0,5%

Отримали незадовільні оцінки – 287 (3,2%) студентів, в 2005/2006 навчальному році цей показник складав 1,9% Таким чином порівняно з минулим роком цей показник підвищився на 1,3%. Усього на кінець сесії в університеті налічувалося 402 (4,5%) академборжники. Показник абсолютної успішності, як і минулого року, складає 96%.

За абсолютними показниками успішності інститути розмістилися так:

Таблиця 1.8.5

Показник абсолютної успішності

з/п

Назва інституту (факультету)

Абсолютна успішність

2005/2006

2006/2007

1.

Ін-т української філології

99,80%

99,50%

-0,3%

2.

Ін-т історії та філософії педагогічної освіти

96,60%

98,90%

2,3%

3.

Ін-т фізичного виховання і спорту

93%

98,70%

5,7%

4.

Ін-т іноземної філології

99,20%

98,60%

-0,6%

5.

Ін-т історичної освіти

98,20%

97,80%

-0,4%

6.

Ін-т корекційної педагогіки і психології

97,50%

97,70%

0,2%

7.

Ін-т мистецтв

92,80%

97,20%

4,4%

8.

Кримський гуманітарний факультет

96,50%

9.

Ін-т педагогіки і психології

97,70%

96,40%

-1,3%

10.

Ін-т соціальної роботи та управління

95,50%

94,10%

-1,4%

11.

Ін-т гуманітарно-технічної освіти

94,10%

93,90%

-0,2%

12.

Ін-т природничо-географічної освіти та екології

93,10%

93,60%

0,5%

13.

Ін-т фізико-математичної та інформатичної освіти і науки

89,40%

92,40%

3,0%

14.

Ін-т політології, соціології, права

97%

89,50%

-7,5%

За показниками якості інститути розмістились в наступному порядку:

І місце Інститут гуманітарно-технічної освіти – 69,1% (72% – 2006 рік).

ІІ – (68,4%) Інститут історії та філософії педагогічної освіти (69% – 2006 рік).

ІІІ – Інститут педагогіки і психології – 68,1% (66% – 2006 рік).

IV – Інститут корекційної педагогіки і психології – 66,7% (65% – 2006 рік).

V – Інститут історичної освіти 63,5% (66% – 2006 рік).

VI – Інститут української філології 61,4% (65% – 2006 рік)

VII – Інститут політології, соціології, права 58,2% (72% – 2006 рік)

VIII – Інститут соціальної роботи та управління 57,7% (61% – 2006 рік)

IX – Інститут іноземної філології 55,8% (57% – 2006 рік)

X – Інститут мистецтв 54,2% (54% – 2006 рік)

XI – Інститут природничо-географічної освіти та екології – 53,7% (63% – 2006 рік).

XII – Інститут фізичного виховання і спорту 47,6 (48% – 2006 рік).

XIII – Інститут фізико-математичної та інформатичної освіти і науки 44,4% (56% – 2006 рік). І на останньому місці знаходиться Кримський гуманітарний факультет – 21,5%.

Загальний показник якості залишається на рівні минулого року 57 %.

Найбільша кількість академборжників в Інституті фізико-математичному та інформативної освіти і науки (64 студенти) та в Інституті природничо-географічної освіти і науки (63 студенти). Ситуація по курсах складається наступним чином.

Таблиця 1.8.6

Показники успішності студентів по курсах

Курс

Абсолютна успішність

Показники якості

2005/2006 н.р.

2006/2007 н.р.

2005/2006 н.р.

2006/2007 н.р.

І

94,4%

93,6%

50%

49%

ІІ

94,2%

94,6%

60%

56%

ІІІ

94,9%

95,3%

63%

60%

ІV

98,8%

99,6%

66%

84%

Спеціаліст

98,9%

99,7%

65%

76%

Магістр

99,8%

99,3%

87%

95%

Абсолютна успішність студентів IV курсу та у “спеціалістів” в середньому покращилася на 1%, а у “магістрів” показник зменшився до 99,3% (на 0,5%).

Мал. 1.
Успішність по курсах на 2006/2007 н.р.

Стосовно показників якості: у магістрів він зріс на 8%. У “спеціалістів” цей показник збільшився на 11%. Загальна кількість академборжників на курсах:

1 курс – 173 студенти (7%),

2 курс – 132 студенти (6,2%),

3 курс – 87 студентів (5,2 %),

4 курс – 11 студентів (0,8%),

5 курс (спеціалісти) – 9 студентів (1,0%).

1.9. Робота Науково-методичної ради
і методичних комісій інститутів та факультетів

За звітний період було проведено 5 засідань науково-методичної ради НПУ імені М.П. Драгоманова. Заслуховувалися наступні питання:

І. Про моніторинг і систему управління якістю освіти в університеті (доповідач професор Дмитренко П.В.). Центром моніторингу якості освіти і групами організації самоконтролю якості підготовки фахівців в університеті організовано і методично скеровано трирівневий моніторинг якості освіти: ректорський, директорський (деканський), кафедральний. Внесено пропозиції щодо удосконалення роботи відділів Центру моніторингу якості освіти: оцінювання навчальних досягнень і атестації (Сиротюк В.Д.), соціального моніторингу (Ярошенко А.О.); а також створення відділу проектування системи якості освіти відповідно до Державного стандарту України (ДСТУ ISO 9000-2001), який визначає головні положення, принципи і підходи.

ІІ. Про особливості державної атестації студентів спеціальності “Початкове навчання” в умовах реалізації основних положень Болонської декларації (доповідач доцент Шапошнікова І.М.). В обговоренні доповіді Шапошнікової І.М. виступили Дмитренко П.В., Бойко Г.М., Січкар Т.Г., Закович М.М. Внесено пропозиції щодо розробки “Типового положення про державну атестацію випускників ОКР “бакалавр” на засадах компетентнісного підходу відповідно до вимог державних галузевих стандартів підготовки фахівців та кредитно-модульної системи організації навчального процесу. На основі зазначених у галузевих стандартах виробничих функцій діяльності випускника бакалаврату доручено випусковим кафедрам створити комплекс завдань державної атестації, що розкривають сутність типових задач діяльності вчителя і засвідчують рівні готовності випускників до професійної діяльності.

ІІІ. Про методику оцінювання якості підготовки випускників Інституту гуманітарно-технічної освіти (доповідач професор Андріяшин В.І.). Внесено пропозиції щодо рекомендації до вивчення досвіду Інституту гуманітарно-технічної освіти з проведення державної атестації і впровадження в навчально-наукових підрозділах університету з врахуванням відповідного напряму підготовки.

ІУ. Про використання сучасних інформаційних технологій в організації самостійної роботи студентів університету (доповідач доцент Яшанов С.М.). В обговоренні доповіді Яшанова С.М. виступили Дмитренко П.В., Січкар Т.Г., Толмачова В.С., Щабельська В.Г. Внесено пропозиції щодо використання інформаційних технологій нового покоління – комплексів на базі комп’ютерної техніки, що здатні забезпечити більш продуктивну підготовку під час самостійної навчальної роботи студентів.

Про реалізацію освітніх програм корпорацій Intel “Навчання для майбутнього” та Microsoft “Партнерство в навчанні” в університеті (доповідач доцент Яшанов С.М.). В обговоренні доповіді Яшанова С.М. виступили Дмитренко П.В., Сиротюк В.Д., Січкар Т.Г. Внесено пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної бази забезпечення ліцензійно чистим продуктом (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003) кафедр університету.

У. Про вдосконалення змісту та методичні вимоги до навчальних та виробничих (педагогічних) практик студентів університету (доповідач доцент Тополя Л.В.). Внесено пропозиції щодо вдосконалення змісту та методичних вимог до навчальних та виробничих (педагогічних) практик студентів університету.

УІ. Про вивчення навчальних дисциплін циклу “Гуманітарна та соціально-економічна підготовка” в університеті (доповідач доцент Радченко В. В.). В обговоренні доповіді Радченка В.В. виступили Дмитренко П.В., Грищенко Г.О., Закович М.М., Кушнірук С.А. Внесено пропозиції щодо забезпечення єдиного підходу згідно із Державними стандартами та навчальними планами вивчення навчальних дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

УІІ. Про науково-методичне забезпечення навчального процесу в Інституті дистанційного навчання (доповідач професор Лисянська Т.М.). Про науково-методичне забезпечення процесу навчання іноземним мовам студентів університету (доповідач професор Махінов В.М.). В обговоренні доповіді Махінова В.М. виступили Дмитренко П.В., Турчинова Г.В., Сиротюк В.Д., Січкар Т.Г. Внесено пропозиції щодо дотримання Положення про організацію навчального процесу та встановленого в університеті порядку при розробці та впровадженні науково-методичного забезпечення. Запропоновано передбачити інтенсифікацію і підвищення якості навчання студентів на основі впровадження новітніх методик і використання сучасних технічних засобів.

УІІІ. Про роботу методичних комісій Інституту корекційної педагогіки і психології (доповідач Кравець Н.П.), Інституту природничо-географічної освіти та екології (доповідач Кобернік С.Г.), Інституту соціальної роботи і управління (доповідач Ковчина І.Н.), Інституту політології, соціології, права (Закович М.М.).

ІХ. За звітний період науково-методичною радою університету розглянуто і рекомен­довано до затвердження Вченою радою університету 6 підручників, 46 посібників, 13 методичних рекомендацій, 27 навчальних програм, рекомен­довано до друку та надання грифу МОН України 2 посібники.

Найактивнішу участь у роботі науково-методичної ради НПУ імені М.П. Драгоманова брали: голова науково-методичної ради Дмитренко П.В., заступник голови науково-методичної ради Сиротюк В.Д., голови методичних комісій інститутів Кобернік С.Г., Кравець Н.П., Ковчина І.М., члени ради: Січкар Т.Г., Шапошнікова І.М., Тополя Л.В., Лисянська Т.М., Андріяшин В.І., Яшанов С.М., Радченко В.В., Махінов В.М., Дубогай О.Д. та інші.

Науково-методичні комісії інститутів протягом навчального року плідно працювали над удосконаленням навчальних планів у зв’язку з переходом на кредитно-модульну форму навчання студентів та входженням в Болонський процес.

Крім того, в університеті працювала комісія з удосконалення державної атестації студентів університету, яку очолював академік АПН України М.І Шкіль.

Конструктивними є результати роботи методичних комісій багатьох інститутів, зокрема Інституту фізико-математичної та інформатичної освіти і науки, Інституту корекційної педагогіки і психології, Інституту мистецтв, Інституту історичної освіти. Наприклад, в Інституті корекційної педагогіки і психології основні напрямки проведення методичної роботи – це удосконалення вузівської методики викладання; удосконалення змісту дефектологічної освіти.

У процесі визначення змісту роботи методична комісія інституту врахувала такі аспекти:

– розширення та поглиблення загальної дефектологічної підготовки;

– забезпечення логіко-структурного підходу до визначення обов’язкових та інших навчальних дисциплін, наступності та послідовності у їх вивченні;

– виключення замкнутих циклів окремих навчальних предметів, дисциплін, що не пов’язані з іншими;

– визначення змісту кожного навчального предмета з урахуванням профілю фахової підготовки спеціалістів;

– створення окремих інтегрованих курсів зі спеціальних дисциплін;

– визначення переліку та змісту дисциплін за вибором студентів із забезпеченням належного їх співвідношення з обов’язковими для вивчення предметами;

– забезпечення раціонального вибору спецкурсів та спецсемінарів, як важливого фактору поглиблення спеціальної підготовки фахівців;

– запровадження шкільних та лабораторних практикумів, як своєрідної форми організації навчального процесу.

З переважної більшості фахових дисциплін кафедри розробили навчально-методичні комплекси, до яких входять методичні розробки для лабораторних, семінарських та практичних занять.

Протягом 2006-07 навч. року науково-методична комісія Інституту мистецтв розглядала такі питання:

1. Розробка навчальної та звітної документації для магістрів з фахових дисциплін.

2. Стан педагогічної практики з курсу “Методика викладання СХК”.

3. Про роботу концертмейстерів Інституту мистецтв.

4. Про підготовку до друку п’ятої збірки наукових статей викладачів і аспірантів.

5. Розробка системи рейтингового оцінювання знань студентів з фахових дисциплін та апробація її протягом зимової та літньої сесій.

6. Затвердження нових навчальних планів за усіма спеціальностями згідно вимог Болонського процесу.

7. Підготовка студентів до участі в конкурсах, олімпіадах і фестивалях.

8. Про підготовку до друку шостого випуску збірки наукових статей викладачів і аспірантів.

За результатами засідань науково-методичної комісії у 2006-07 навч. році отримано такі результати:

– згідно з вимогами курсових заліків і екзаменів розроблено та впроваджено кредитно-модульну систему навчання на І-ІV курсів;

– створено систему критеріїв оцінювання якості знань студентів;

– доопрацьовано, затверджено і введено в навчальний процес нові навчальні плани за спеціальностями “вчитель музики і практичний психолог” та “вчитель музики, регент”;

– підвищено вимоги до написання магістерських робіт;

– забезпечено методичну допомогу студентам у написанні магістерських робіт;

– надано можливість проведення безвідривної педагогічної практики для студентів молодших курсів;

– підготовлено й випущено з друку п’яту і шосту збірки наукових праць аспірантів і викладачів;

– обговорено проблеми у роботі концертмейстерів кафедри теорії та методики постановки голосу та визначено шляхи їх подолання;

відзначення організації й забезпечення активної участі студентів Інституту мистецтв у різноманітних конкурсах, олімпіадах і фестивалях.

ІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

2.1. Науково-дослідна робота з проблем освіти, зокрема на госпрозрахункових і комерційних засадах,
її результати

У 2006 р. в університеті продовжувалися розробки наукової тематики, що фінансується з держбюджету Міністерством освіти і науки України відповідно до тематичного плану, який був затверджений Вченою радою університету. У плані 20 тем, з яких 11 фундаментальних і 9 прикладних.

До виконання держбюджетних робіт у 2006 р. було залучено: з прикладної тематики – 79 чол., з фундаментальної – 116 чол., всього – 195 осіб, в тому числі 109 викладачів (серед них 24 доктори наук, професори, 48 кандидатів наук, доцентів, без наукового ступеня – 19 чол.), 12 аспірантів, 44 студенти, 17 осіб навчально-допоміжного персоналу.

Обсяг фінансування названих робіт становив 840687 гривень. З них: заробітна плата разом з нарахуваннями становить 797932 грн. На інші витрати МОН України виділило 42755 грн., з них 5000 грн. на відрядження, 37755 грн. – на придбання матеріалів та канцелярських товарів.

Свої фінансові зобов’язання з оплати праці виконавцям держбюджетних тем Міністерство освіти і науки України виконало повністю. Заробітна плата у 2006 р. надходила своєчасно і в повному обсязі. Це позитивно вплинуло і на результати науково-дослідних робіт. Експертна комісія та науково-технічна рада, які підводили підсумки науково-дослідної роботи з держбюджетної тематики за три квартали 2006 р., відзначили відповідальність колективів, що звітувалися, і високий рівень їх наукової продукції. За результатами наукових досліджень із держбюджетної тематики в 2006 р. підготовлено 7 докторських, 14 кандидатських дисертацій, захищено 9 кандидатських дисертацій, опубліковано 3 монографії, 4 підручники, 103 публікацій у наукових виданнях, 8 посібників, захищено 53 дипломних роботи, 113 курсових робіт, проведено 49 наукових конференцій та семінарів, зроблено 46 доповідей на різного рівнях конференціях.

Крім того, з’ясовано причини та час переходу компенсаторних пристосувальних змін серцевого м’яза в патологічні з розвитком наступної серцевої недостатності та визначено критерії й рекомендації щодо організації фізичного навантаження студентів з різними ступенями фізичного розвитку під час аудиторних та додаткових занять із фізичного виховання у ВНЗ. Написано підручник з фізіології.

Розроблено методики внесення мінеральних та органічних добрив у поєднанні з регуляторами росту та методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Основи сільського господарства”.

Побудовано алгоритм розв’язку основної початкової задачі сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з малим запізненням та виродженою матрицею біля похідних.

Розроблено режими регулювання структури ПКМ введенням інгредієнтів із наномодифікатором на поверхні частинок наповнювача. Проведено вибірковий експеримент з визначення основних електрофізичних і теплофізичних характеристик полімерних композиційних матеріалів.

Створено концепцію філософсько-методологічних засобів осмислення і розв’язання фундаментальних проблем української освіти.

Зроблено опис фрактальних властивостей множин, суттєвих для динамічних систем, розподілів ймовірностей, операторів (інваріантних множин, репелерів, атракторів, спектрів, носіїв та суттєвих носіїв щільності тощо) засобами теорії мір дробових порядків, фрактальної геометрії та аналізу.

Створено концепцію туристської та географічно-краєзнавчої підготовки фахівця у педагогічному ВНЗ (у форматі Болонського процесу).

З’ясовані причини занепаду державо-творчих процесів в Україні на межі 17-18 ст. та проаналізовано перебіг політичних подій, які призвели до кризи козацької державності.

Встановлено механізм гносеологічного освоєння закономірностей формоутворення та функціонування системи саморегуляції соціального організму країни. Обґрунтовано атрибутивні властивості органу саморегуляції.

Окреслені особливості втілення митцями інонаціональних мотивів і образів та специфіки їх опрацювання у романтичному письменстві.

Проаналізовані літературні джерела щодо сутності життя. Проведено аналіз основних властивостей, принципів та закономірностей функціонування живої матерії та формулювання і обгрунтування нових ознак життя.

Розроблені структурна модель та зміст компонентів фахової підготовки вчителя трудового навчання до реалізації проектної методики в 5-9 класах загальноосвітньої школи, а також навчальні програми інтегрованих курсів.

Створено модель методичної підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін, складовими якої є розроблені з позицій особистісного підходу та сучасних вимог до вчителя як до професіонала мотиваційний, змістовий та процесуальний блоки та розроблено технологію методичної підготовки вчителя природничих дисциплін в умовах кредитно-модульної системи навчання.

Удосконалено компоненти комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет, зокрема, зміст освіти, засоби навчання (електронний посібник для вчителя, програма-тренажер для формування інформаційно-пошукових умінь у студентів та учнів).

Проведено наукове обгрунтування рівня збалансованості ринку праці педагогічних кадрів природничих спеціальностей в Україні.

Упорядковано правила утворення назв хімічних сполук відповідно до останніх рекомендацій (Міжнародна спілка теоретичної та прикладної хімії) та систематизація основних хімічних понять і термінів відповідно до правил ISO (Міжнародна спілка стандартизації). Підготовлено і видано посібник “Номенклатура неорганічних сполук”, ІІ частина довідника “Основні поняття та терміни фізичної хімії”.

Створено навчально-технологічне забезпечення процесу підготовки фахівців спеціальності “Соціальна педагогіка. Практична психологія”: підручник “Соціальна педагогіка”, програмне забезпечення спеціальності “Соціальна педагогіка. Практична психологія”, розроблено та видано методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальних курсів спеціальності “Соціальна педагогіка. Практична психологія”, методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт із соціальної педагогіки і практичної психології.

Розроблено наукові основи технічної підготовки вчителів трудового навчання, які забезпечуються створенням інтегрованих курсів “Основи виробництва”, “Прикладна механіка”, “Машинознавство” та “Технічна творчість”.

Запропоновано методичне забезпечення підготовки вчителя за спеціальністю “Валеологія”: галузевий стандарт вищої освіти за спеціальністю “Валеологія”; видано програму з дисциплін “Валеологія”, “Основи медичних знань”, “Методики навчання валеології”; видано навчальний посібник для проведення тренінгів.

Отримано концепцію забезпечення підготовки конкурентоздатного фахівця на засадах компетентнісного підходу та моделі професійної компетентності випускника ВНЗ.

Завершено 7 тем із 20, що входили до тематичного плану 2006 р. Виходячи з обсягів коштів, що вивільнилися по цих темах, експертна комісія провела внутрішній конкурс проектів робіт, що пропонуються до виконання за рахунок бюджетного фінансування. Запити 9 відібраних проектів подані до департаменту науково-технологічного розвитку вищих навчальних закладів. 7 планових, а 2 такі, які будуть включені до тематичного плану за умов збільшення річного обсягу коштів.

У 2007 р. до тематичного плану увійшло 22 теми (12 фундаментальних і 10 прикладних).

До виконання держбюджетних робіт в 2007 н.р. залучено: з прикладної тематики – 71 чол., з фундаментальної т – 103 чол., всього – 174 особи, в тому числі 117 викладачів (серед них 25 докторів наук, професорів, 70 кандидатів наук, доцентів, без наукового ступеня – 22 чол.), 11 аспірантів, 22 студенти, 22 особи навчально-допоміжного персоналу.

Обсяг фінансування названих робіт на 2007 навчальний рік становить 529830 гривень. З них: заробітна плата разом з нарахуваннями становить 503281 грн. На інші витрати МОН України виділило 26549 грн., з них 5000 грн. на відрядження, 21549 грн. – на придбання матеріалів та канцелярських товарів.

У 2006 році у ВОНД виконувалась госпдоговірна тематика.

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської Ради замовило НПУ імені М.П.Драгоманова виконати три науково-дослідні роботи “Розробка методик покращення пам’яті та уваги школярів різних вікових категорій м. Києва в динаміці навчання”, “Розробка психолого-педагогічних основ викладання курсу “Етика” в загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва” та “Забезпечення послідовності та наступності у роботі загальноосвітніх та вищих навчальних закладів з обдарованою учнівською молоддю м. Києва”. Вартість робіт складає 200 тисяч гривень. Очолив колективи, які виконують дані роботи, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни Плиска Олександр Іванович. Дві розробки було завершено, а тема “Розробка методик покращення пам’яті та уваги школярів різних вікових категорій м. Києва в динаміці навчання” продовжується в 2007 р.

У 2006 році в університеті розроблялося (ініціативна тематика – у межах робочого часу) 472 наукових теми за рахунок другої половини робочого дня, серед них 78 колективних, що спрямовані на вдосконалення змісту освіти і методики викладання окремих дисциплін у вищих педагогічних закладах. Викладачі університету спільно із вченими науково-дослідних інститутів, що працюють в системі Академії педагогічних наук України, Академії наук вищої школи, Національної академії наук України, беруть участь у виконанні Державної Національної програми “Освіта”, цільової комплексної програми “Вчитель”, галузевих програм, співпрацюють з АПН України для покращення результатів наукових досліджень (рішення колегії Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України, “Державної програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні”), розробляють державні стандарти педагогічної освіти в Україні.

Більшу частину науково-дослідних робіт становлять фундаментальні дослідження, проте вагомими є і прикладні. За їх результатами у 2006 році підготовлено і видано 2236 найменувань друкованої продукції загальним обсягом 5597,96 друкованих аркушів.

Серед них: 36 монографій – 511,69 друк. арк.; 70 підручників для середньої та вищої школи –857,36 друк. арк.; 246 навчально-методичних посібників – 1925,51 друк. арк.; 65 збірників наукових праць (фахові видання) – 1022,56 друк. арк., методичні розробки, програми, автореферати, статті в журналах (українських і зарубіжних), газетні статті, тези, редагування наукових праць, концерти. За обсягом друкованої продукції слід відзначити науковий доробок кращих інститутів (кафедр), враховуючи вид, обсяг, чисельний склад кафедр і їх кількість:

– Інститут історії та філософії педагогічної освіти (9 кафедр) – 854,61 друк. арк., кафедра культурології – 225,4 друк. арк.;

– Інститут природничо-географічної освіти і екології (11 кафедр) – 623,54 друк. арк., кафедра методики викладання природничо-географічних дисциплін – 210,5 друк. арк.;

– Інститут іноземної філології (7 кафедр) – 559,4 друк. арк.;

– Інститут політології, соціології та права (8 кафедр) – 536,23 друк. арк., кафедра соціології, управління та євроінтеграції – 212,2 друк. арк.;

– Інститут соціальної роботи та управління (3 кафедри) – 367,42 друк. арк., кафедра соціальної педагогіки – 253,22 друк. арк.;

– Інститут гуманітарно-технічної освіти (4 кафедри) – 196, 65 друк. арк.

У 2006 році відповідно до плану університету та плану Міністерства освіти і науки України було проведено 10 наукових конференцій і 5 науково-практичних семінарів, а також позапланові заходи: 3 науково-практичних семінари, 10 конференцій різного рівня, 4 засідання “круглих столів”. У 2007 році (перше півріччя) проведено 24 наукових заходи. Загальна кількість – 52 заходи з проблем вищої освіти і науки.

Професорсько-викладацький склад університету брав активну участь у різного рівня конференціях, симпозіумах, конгресах, наукових читаннях – це 136 заходів. Кількість осіб, що були учасниками, – 380; країни: Польща, Швеція, Австрія, Білорусь, Литва, Російська федерація, Болгарія та інші.

Свої наукові здобутки університет представляв на міжнародних виставках і ярмарках: виставка “Освіта – 2006”, книжкова ярмарка “Форум видавців” (м. Київ), виставка “Россия-Украина: культурные связи независимых государств”, Національна спілка художників України.

Викладачами університету відрецензовано 492 кандидатських дисертації із своєї та суміжних спеціальностей і 86 докторських. Нашими науковими керівниками підготовлено 62 кандидати і 8 докторів наук у 2006 р.

Нарощують здобутки наукові та авторські школи університету (їх 30), які є своєрідними епіцентрами духовності, майстерності вчительської професії.

Безумовно, для науковців особливо цінне визнання їхніх заслуг суспільством і державою:

– у 2006 році обрано членом-кореспондентом АПН України професора Яро– шенко О.Г.;

– дійсними членами АН ВШ України професорів Падалку О.С. і Кудіна А.П.

– удостоєний звання “Заслужений діяч науки й техніки” професор Бех В.П.;

– “Почесною грамотою Кабінету Міністрів України” нагороджено Ярошенко М.О.;

– Нагрудним знаком “Петро Могила” – Падалку О.С.;

– Нагрудним знаком “За наукові досягнення” МОН України – Волинку Г.І., Горба– чука І.Т. – 2006 р.;

– “Почесною грамотою Президії АПН України” – Вовк Л.П., Дем'яненко Н.М., Сергієнка В.П. – 2006 р.

Переможцями університетського Конкурсу на кращу науково-методичну роботу, надруковану у 2006 році, із врученням дипломів і грошових винагород стали: Бондар В.І., Капська А.Й., Дем'яненко Н.М., Прудченко І.І., Іваненко С.М., Литвин Л.П., Семеренко Г.В., Долинська Л.В., Булах І.С.

У 2006 році отримано 1 деклараційний патент на винахід (кафедра зоології); 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (Інститут корекційної педагогіки та психології); грант Державного фонду фундаментальних досліджень (кафедра вищої математики), грант Міжнародного “Альянсу ВІЛ/СНІД в Україні” (кафедра медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров’я); 6 сертифікатів у рамках проекту “Розбудова потенціалу корекційної педагогіки в Україні” згідно з Міжнародною програмою “Темпус” (Інститут корекційної педагогіки і психології).

Продовжується робота над міжнародними науковими проектами “Сингулярні розподіли ймовірностей та перетворень, що зберігають фрактальну розмірність”, “Структура спектральних мір та сингулярно неперервні спектри операторів Шредінгеревського типу”, загальноєвропейський проект INTAS 00-257 Бонн, Берлін, Рим, Київ, Москва, Санкт-Петербург (Інститут фізико-математичної та інформатичної освіти і науки, кафедра вищої математики). Започатковано співпрацю над проектом Міжнародного банку реконструкції та розвитку спільно із Міністерством освіти і науки України “Рівний доступ до якості освіти в Україні” (кафедра педагогіки і методики початкового навчання).

Підвищення ефективності наукових досліджень у вищих навчальних закладах України – визначальний чинник зростання якості освіти. Цілеспрямована діяльність науковців Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова оцінена достойно – І місце за результатами рейтингової оцінки наукової та науково-технічної діяльності за групами вищих навчальних закладів у 2005 році “педагогічні університети” (вхідні показники: потенціал, результативність).

На шляху вдосконалення освітньої діяльності визначальними є наукові дослідження, що розробляються професорсько-викладацьким складом. 

У 2006/2007 навчальному році в університеті науково-дослідну роботу виконували 962 штатних викладачі, у тому числі 104 доктори наук, професори і 427 кандидатів наук доцентів; 32 дійсних члени і члени-кореспонденти галузевих академій наук: АПН України, АН ВШ України, Української академій історичних наук, Академії політичних наук України, Київської академії наук, Академії мистецтв України, Міжнародної академії спортивних наук, Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, Української екологічної академії наук, Петровської академії наук (Росія), Російської академії освіти.

Відсоток спеціалістів вищої кваліфікації у загальному числі штатних викладачів у 2006 році становив 55,2. У порівнянні з минулим 2005 роком він зріс на 2,2 відсотки.

Розроблялися (ініціативна тематика) 472 наукових теми за рахунок другої половини робочого дня, серед них 78 колективних, що спрямовані на вдосконалення змісту освіти і методики викладання окремих дисциплін у вищих педагогічних закладах. Викладачі університету спільно із вченими науково-дослідних інститутів, що працюють в системі Академії педагогічних наук України, Академії наук вищої школи, Національної академії наук України, беруть участь у виконанні Державної Національної програми “Освіта”, цільової комплексної програми “Вчитель”, галузевих програм, співпрацюють з АПН України для покращення результатів наукових досліджень (рішення колегії Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України, “Державної програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні”), розробляють державні стандарти педагогічної освіти в Україні.

Більшу частину науково-дослідних робіт становлять фундаментальні дослідження, проте вагомими є і прикладні. За їх результатами у 2006 році підготовлено і видано 2236 найменувань друкованої продукції загальним обсягом 5597,96 друк. арк. Показник результативності за звітний період зріс у обсязі на 900 друкованих аркушів у порівняння з минулим роком.

Серед них: 36 монографій – 511,69 друк. арк.; 70 підручників для середньої та вищої школи – 857,36 друк. арк.; 246 навчально-методичних посібників – 1925,51 друк. арк.; 65 збірників наукових праць (фахові видання) – 1022,56 друк. арк., методичні розробки, програми, автореферати, статті в журналах (українських і зарубіжних), газетні статті, тези, редагування наукових праць, концерти. За обсягом друкованої продукції слід відзначити науковий доробок кращих інститутів (кафедр), враховуючи вид, обсяг, чисельний склад кафедр і їх кількість:

Інститут історії та філософії педагогічної освіти (9 кафедр) – 854,61 друк. арк., кафедра культурології – 225,4 друк. арк.;

Інститут природничо-географічної освіти і екології (11 кафедр) – 623,54 друк. арк., кафедра методики викладання природничо-географічних дисциплін – 210,5 друк. арк.;

– Інститут іноземної філології (7 кафедр) – 559,4 друк. арк.;

– Інститут політології, соціології та права (8 кафедр) – 536,23 друк. арк., кафедра соціології, управління та євроінтеграції – 212,2 друк. арк.;

– Інститут соціальної роботи та управління 93 кафедри) – 367,42 друк. арк., кафедра соціальної педагогіки – 253,22 друк. арк.;

– Інститут гуманітарно-технічної освіти (4 кафедри) – 196, 65 друк. арк.

У звітному році творчі колективи кафедр університету продовжили співпрацю з науково-дослідними інститутами Академії педагогічних наук України, Національної академії наук та галузевими академіями.

Результатом співпраці університету та наукових установ НАН, АПН, АН ВШ і галузевих академій України є:

– розробка навчально-нормативних документів;

– залучення провідних учених до наукового керівництва магістерськими, дипломними, дисертаційними дослідженнями та до викладацької роботи;

– здійснення експертизи проектів наукових досліджень і розробок;

– створення наукових установ подвійного підпорядкування, спільних філій науково-навчальних комплексів, центрів;

– розробка проектів Державних стандартів для середньої школи;

– підготовка та проведення Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів; захист дисертацій, наукові дослідження – спільні наукові проекти, на змістовому рівні забезпечено наступність у підготовці фахівців.

2.2. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів (кандидатів, докторів наук)

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів як через навчання в аспірантурі, так і шляхом прикріплення до НПУ імені М.П. Драгоманова здобувачів для підготовки та написання кандидатських дисертацій проводиться з 12 галузей наук на 52 кафедрах із 65 спеціальностей.

В аспірантурі навчається 584 аспіранти, з них на держбюджетній формі – 483 (322/161) і на комерційній основі 101 (25/76).

Переважна більшість – це аспіранти цільового призначення з 30 вузів України і 125 осіб – викладачів, лаборантів і випускників університету готуються за цільовим призначенням для НПУ імені М.П. Драгоманова.

Наукове керівництво аспірантами здійснюють 175 фахівців, з них 28 академіків АПН і НАН України, 97 докторів наук, професорів та 50 кандидатів наук, доцентів.

За звітний період захистили кандидатські дисертації 27 осіб (викладачі, лаборанти нашого вузу).

Це:

Інститут української філології

1. Лісничий Д.В.

2. Багмут І.В.

3. Векуа Н.В.

4. Ткаченко Т.В.

5. Калита О.М.

6. Дияк О.В.

7. Котляренко С.В.

8. Романенко Ю.О.

Інститут іноземної філології

1. Соломаха А.В.

2. Ягенич Л.В.

3. Нагорна А.Ю.

4. Гребінник Л.В.

Інститут фізико-математичної та інформатичної освіти та науки

1. Панченко Л.Л.

2. Василенко С.О.

3. Горшунов О.В.

Інститут педагогіки та психології

1. Мордоус І.

2. Левінець Н.

3. Савенкова Л.В.

4. Макаренко Л.Л.

Інститут корекційної педагогіки та психології

1. Мартиненко І.В.

2. Шевченко В.

Інститут гуманітарно-технічної освіти

1. Кардаш Н.В.

Інститут історії і філософії педагогічної освіти

1. Загарницька І.І.

Інститут природничо-географічної освіти та екології

1. Покась Л.

2. Іващенко О.В.

Інститут історичної освіти

1. Сегеда р.А.

Інститут соціальної роботи

1. Стрілковська А.Л.

Достроково захистили кандидатські дисертації аспіранти Загарницька І.І., Бойчук М.А., Бистрова Ю.О.

Достроково рекомендовані кафедрами до захисту дисертаційні роботи аспірантів Кільдерова Д., Тимошенко Г., Козачук С., Дубчак Л.

Здобувачами університету є понад 200 молодих перспективних учених-дослідників з 30 вузів України.

У 2006 р. стипендію Міжнародного Вишеградського фонду отримала доцент Биковська О.В. (Інститут гуманітарно-технічної освіти), грант Президента України для обдарованої молоді отримав аспірант Терепищий С.О. Документи чотирьох викладачів і аспірантів нашого університету на призначення стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених направлені на розгляд МОН України.

За звітний період за дострокове завершення роботи над кандидатською дисертацією отримали винагороди у розмірі 5000 грн. 9 викладачів університету.

Докторантура університету налічує 56 кандидатів наук, з них 12 штатних працівників з 31 спеціальності. Зволікають із захистом докторських дисертацій доценти, які перебували у докторантурі: Ставицька С.О. (кафедра психології), Касянова Г.В. (кафедра методики фізики), Немчинов І.Г. (кафедра філософії).

Протягом звітного періоду працювали 14 спеціалізованих вчених рад, на яких захищено: докторських – 6 та кандидатських – 98 дисертацій. Викладачами нашого вузу захищено: докторських – 4 (Бевз В.Г., Іваненко С.М., Корець М.С., Безпалько О.В.) та кандидатських – 27 (список додається). Крім того, в спеціалізованих радах інших закладів захистили докторські дисертації Виговський М.Ю., Гузій Н.В., Похарєва Т.А., Корнієнко О.О., Вашкевич В.М.

Вчене звання професора отримали доценти: Підченко Ю.П., Федоришин В.І., Мозгова Н.Г., Меднікова Г.С., Бідзюра І.П. та доцента Корінець З.М., Руденко Л.М., Єленіна З.І., Васютіна Т.М., Благодаренко Л.Ю., Кутішенко В.П., Барабаш О.В., Кошелівська О.І., Нестеренко Г.О., Щириця Т.В., Ханзерук Л.О., Глущик С.М., Кучменко О.Б., Жижко Т.А., Лобода Т.М., Мерзлікіна О.А., Школьний О.В., Гончаренко Я.В.

2.3. Розвиток науково-дослідної і творчої
роботи студентів

Розвиток науки і техніки є визначальним фактором економічного, соціально-культурного прогресу в добробуті суспільства, духовного та інтелектуального зростання його членів. У НПУ імені М.П.Драгоманова створюються майже всі умови для реалізації інтелектуального і творчого потенціалу студентської молоді в сфері науково-дослідної і науково-технічної діяльності.

Протягом 2006/2007 навчального року в НПУ імені М.П.Драгоманова різними напрямами наукової роботи було охоплено понад 3000 студентів. Студентська молодь бере активну участь у роботі наукових гуртків та проблемних груп, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, всеукраїнських олімпіадах, міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, громадських обговореннях, круглих столах, семінарах. Результати участі наших студентів у різних напрямах науково-дослідної і науково-технічної творчості відзначені численними нагородами, серед яких: грамоти, дипломи, подяки, сертифікати, іменні стипендії тощо.

У порівнянні з 2005-2006 навчальним роком зросли кількісні показники участі студентів у різних формах НР.

Участь у гуртках і проблемних групах

2005

2006

2007

Проблемні групи, об’єднані проблемною галуззю

244

549

576

Гуртки, об’єднані спільною тематикою

55

130

118

Всього студентів

3147

3085

3285

Участь студентів у держбюджетній тематиці

2005

2006

2007

Всього виконавців

170

202

172

З них студентів

15

44

20

НДР студентів у ході виконання кваліфікаційних робіт

2005

2006

2007

Магістерських

329

369

460

Дипломних

368

355

429

Всього

697

724

889

Про підсумки проведення Всеукраїнської студентської олімпіади

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 29.12.2006 року №896 “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2006/2007 навчального року” з лютого по березень 2007 року в інститутах НПУ імені М.П.Драгоманова було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з усіх навчальних дисциплін і спеціальностей. 59 студентів-переможців І етапу взяли участь у 34 Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін і спеціальностей.

На базі НПУ імені М.П.Драгоманова проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Соціальна робота” в Інституті соціальної роботи та управління (9-11 квітня 2007 року) та ІІІ Всеукраїнська студентська олімпіада (з міжнародною участю) зі спеціальності “Дефектологія” в Інституті корекційної педагогіки та психології (4-5 квітня 2007 року).

Наші студенти вибороли 16 призових місць у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. З них 8 студентів НПУ імені М.П.Драгоманова стали заслуженими переможцями по Україні, 5 посіли перші місця в окремих номінаціях, а 3 студенти отримали заохочувальні грамоти і дипломи.

Про участь і результативність у Всеукраїнських
і Міжнародних студентських конкурсах

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від “09”листопада 2006 року № 764 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2006/2007 н.р” з листопада 2006 по лютий 2007 року в інститутах НПУ імені М.П. Драгоманова проведено І тур конкурсу. Студенти-переможці І туру взяли участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах.

Студентами НПУ імені М.П.Драгоманова отримано 18 нагород, з них 5 міжнародних нагород і 13 всеукраїнських.

Участь у роботі студентських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо

– У 22 конференціях всеукраїнського і міжнародного рівня студенти НПУ імені М.П.Драгоманова взяли участь.

– 30 наукових заходів відбулося на базі інститутів НПУ імені М.П.Драгоманова.

Про результати науково-практичних студентських конференцій,
що відбулися при організації Ради НТТСМ
:

Х Всеукраїнська науково-практична конференція “Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції” відбулася 16-18 травня 2007 року в Європейському університеті (м. Київ).

Організатори конференції:

– Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності,

– Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,

– Європейський університет.

У цій конференції взяло участь 111 студентів НПУ імені М.П.Драгоманова, підраховано близько 132 публікації ( науковий збірник конференції виходить у десяти томах), отримали дипломи переможців 17 студентів.

З 23 по 27 квітня 2007 року в інститутах НПУ імені М.П.Драгоманова проведено Тиждень студентської науки (за наказом №109 від “16” квітня 2007 року “На виконання плану роботи з розвитку НТСМ”). У програмі Тижня студентської науки під керівництвом заступників директорів, відповідальних за науково-дослідну роботу і завідувачів кафедрах, по інститутах університету передбачалося:

– Звітно-наукова конференція студентів інститутів НПУ імені М.П.Драгоманова;

– Пленарне засідання членів проблемних груп інститутів;

– Робота секцій проблемних груп на кафедрах;

– Виставка студентських робіт.

У рамках Тижня студентської науки:

Згідно з наказом №119 від 21 квітня 2007 року “Про нагородження грамотами НПУ імені М.П.Драгоманова викладачів та студентів за досягнення вагомих успіхів із розвитку НТТСМ у 2006/2007 навчальному році” з метою підвищення рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, ефективності науково-дослідної роботи, досягнення вагомих успіхів у формуванні, розвитку та реалізації творчих здібностей, було відзначено та нагороджено грамотами НПУ імені М.П.Драгоманова 41 викладач/86 студентів.

За редакцією НПУ імені М.П.Драгоманова 20 травня 2007 року вийшов збірник матеріалів звітно-наукової конференції “Освіта та наука у вимірах ХХІ століття” (157 сторінок). У збірнику вміщені виступи учасників студентської звітно-наукової конференції, яка була організована НПУ імені М.П.Драгоманова 12-13 травня 2006 року.

Збірник стане у пригоді всім, хто цікавиться процесами євроінтеграції.

Студентська молодь також брала участь у виставковій діяльності (5 виставок, де наші студенти продемонстрували свої наукові та науково-технічні роботи).

Кількість наукових публікацій студентів (статей, тез доповідей) у цьому навчальному році:

– у співавторстві 194;

– самостійних 41.

Студенти НПУ імені М.П.Драгоманова отримують понад 52 іменні стипендії:

– 4 – Президента України;

– 8 – ректора НПУ імені М.П.Драгоманова;

– 10 – Михайла Петровича Драгоманова;

– 30 – інші іменні стипендії.

Головним завданням залишається розширити охоплення студентів науковою роботою з метою виявлення, відбору і підтримки обдарованої студентської молоді, більш інтенсивного функціонування науково-дослідної і науково-технічної діяльності в НПУ імені М.П.Драгоманова.

2.4. Науково-технічне співробітництво
із закордонними організаціями

Викладачі та співробітники НПУ імені М. Драгоманова взяли активну участь у понад 20 міжнародних науково-практичних конференціях за різною науковою тематикою, що проходили в Україні, Польщі, Росії, Естонії, Німеччині, Словаччина, Угорщині та інших країнах

Було продовжено виконання 12 міжнародних проектів. Так зокрема, проект “Вдосконалення багатогалузевих підходів до профілактики ВІЛ/СНІД серед молоді України” спільно з представництвом Європейської комісії в Україні; проект: “Методика викладання іноземних мов” спільно з представництвом Британського видавництва “Експрес Паблішінг” в Україні (ВБ), проект з організації методичних семінарів для викладачів англійської мови спільно з представництвом “Пірсон Едюкейшн” в Україні, проект розвитку дистанційної освіти спільно з університетом м. Умеа (Швеція), проект з інтеграції до мережі Східноєвропейських університетів спільно з університетом Марії Складовської-Кюрі у Любліні. Протягом усього навчального року спільно з Центром вивчення демократії Університету Квінт (Канада) університет брав участь у Канадсько-Українському проекті “Розбудова демократії”.

Одним із результатів участі в згаданих освітянських об’єднаннях є прагнення прискорити процес інтеграції України до європейської та світової спільноти, розуміння важливості співпраці у світовому контексті, ефективність об’єднаних зусиль і можливостей, вироблення особливих критеріїв та показників якості викладання, запозичення нових методик та концепцій і їх впровадження в НПУ імені М.П.Драгоманова.

На це спрямовані заходи, проведені в університеті за участю представників вищих навчальних закладів світу.

18 травня 2007 року в Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова відбулася ІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція “Майбутнє Європейського Союзу та перспективи європейської інтеграції України”.

Другий рік поспіль організаторами конференції виступили Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова та Європейська фундація “Діалог” (Польща). З доповіддю: “Сучасні відносини між Україною та ЄС в контексті підготовки нової угоди” на конференції виступив Ігор Дір, директор департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України.

У роботі конференції взяли участь понад 70 представників із 12 університетів країн Європи та із регіонів України, зокрема: Вроцлавського університету (Польща), Пряшівського університету (Словаччина), Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Національної Академії Державного управління при Президентові України, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших вищих навчальних закладів.

24 травня 2007 року в університеті відбулася Міжнародна науково-теоретична конференція “Соціокультурна інтеграція в контексті викликів ХХІ століття”. У роботі конференції взяли участь провідні вчені з багатьох країн світу, зокрема: Вільям Л. Макбрайд – почесний професор фонду Артура Г. Хансена, професор кафедри філософії Університету Пурдью (США); Абель Б. Франко, професор кафедри філософії Університету штату Каліфорнія (США); Кен Робертсс– професор кафедри соціології і соціальної політики Ліверпульського університету (м. Ліверпуль, Великобританія); Тереза Банашкевич, доктор гуманістичних наук, заступник декана факультету навчання і виховання педагогічного відділу Академії ім. Яна Длугоша (Польща); Наталія Шевченко, кандидат педагогічних наук, доцент Федеральної Академії підвищення кваліфікації і перепідготовки робітників освіти (Росія) та інші.

ІІІ. ВИХОВНА РОБОТА

3.1. Основні напрями виховної роботи в університеті

Основні напрями роботи

У світлі програми розвитку освіти на 2007–2011 роки пріоритетними залишаються питання якості вищої освіти, комплексна підготовка конкурентоспроможного фахівця, креативної, фізично і морально загартованої особистості.

Освітянська діяльність – навчання і виховання – завжди пов’язувалася з якістю у філософсько-педагогічних системах світу.

Отже, на розширеному засіданні підсумкової колегії Міністерства освіти і науки “Забезпечення якості вищої освіти – важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства”, що відбулась у Харкові (28.02-01.03 2007 р.), міністр освіти та науки С. Ніколаєнко звернув увагу на стан виховної роботи у вищих навчальних закладах у сучасних умовах, відзначивши, що ця робота докорінно змінюється, оскільки у ліберальній парадигмі розвитку суспільства вона втрачає чітко виражений колективістський характер, що був властивий попередній системі освіти.

Слід зауважити, що зусилля всіх інтегрованих суб’єктів виховного процесу університету: студентів, Студентської Ради, заступників директорів з виховної роботи інститутів, кафедр, наставників академічних груп, Студентської соціальної служби – спрямовані на відпрацювання структури і змісту виховної діяльності згідно з вимогами сьогодення, чинним законодавством, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, Концепцією розвитку НПУ імені М.П.Драгоманова на 2006 – 2015 навчальні роки, на пошук нових педагогічних технологій, визначення пріоритету саме виховання студентів.

Виховна робота в університеті має системний, безперервний і комплексний характер. Цілісність виховного процесу забезпечується взаємодією професорсько-викладацького складу з органами студентського самоврядування.

Важливим питанням розширення демократії є розвиток студентського самоврядування, особливо багато уваги цьому приділялося у 2006 – 2007 н.р. Підтримка студентського самоврядування керівництвом університету, відділом виховної роботи, студентським профкомом є одним із головних факторів позитивних перетворень у діяльності університету.

Реалізація завдань виховної роботи передбачає пріоритетні напрями національного виховання, зокрема, патріотичне, морально-правове, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне і здійснюється за такими аспектами:

– організаційно – методичне забезпечення;

– культурно – просвітницька робота, організація студентського дозвілля та спортивно оздоровча діяльність;

– національно – патріотичне виховання;

– соціально – виховна робота;

– робота органів студентського самоврядування.

Організаційно-методична робота

Протягом навчального року здійснювався аналіз, обговорювалися плани та питання виховної роботи на засіданнях ректорату, Вченої Ради університету, інститутів, кафедр (наприклад, розглянули такі питання, як “Естетичне виховання як компонент формування національної свідомості майбутнього філолога в Інституті української філології”; “Про роботу органів студентського самоврядування в Інституті фізико-математичної та інформатичної освіти та науки”; “Про основні напрями роботи Інституту політології, соціології, права і проблеми його становлення” тощо).

Організаційно-методична робота в 2006–2007 н.р. була спрямована на підбір та підготовку інформаційних матеріалів з питань теорії й методики виховної роботи для заступників директорів інститутів з виховної роботи, наставників груп (програми, сценарії, методичні розробки з організації культурно – дозвіллєвих, виховних, соціально-політичних заходів, які відображають позанавчальну сторону студентського життя університету). Саме ці матеріали увійшли в збірку організаційно-методичних матеріалів “Альманах студентського життя”, яка видається МОН України з метою популяризації традицій виховної, культурно-масової, спортивно-оздоровчої роботи.

Значна увага у виховній роботі приділяється підтримці та заохоченню студентів, які успішно займаються науковою та дослідницькою діяльністю, мають високі показники у навчанні, беруть активну участь у громадському житті університету.

Так, згідно з Положенням про стипендії Міжнародного благодійного фонду імені М.П.Драгоманова у жовтні 2006-2007 н.р. відбулося засідання комісії щодо визначення лауреатів стипендії у п’яти номінаціях:

– за відмінні успіхи у навчанні (Нагорна О. – студентка Інституту гуманітарно-технічної освіти);

– за наукові досягнення (Рибчинко Ж. – студентка Інституту природничо – географічної освіти та екології);

– за творчі досягнення (Попович В. – студентка Інституту української філології);

– за спортивні досягнення (Попов С. – студент Інституту фізичного виховання та спорту);

– за участь у розбудові студентського самоврядування (Тарханова О. – студентка Інституту фізико-математичної та інформатичної освіти і науки);

Кращим студентам призначаються інші іменні стипендії та надбавки до стипендій відповідно до Положення, затвердженого Вченою радою університету.

Національно-патріотичне виховання

У жовтні 2006–2007 н.р. ректоратом, Радою ветеранів, відділом виховної роботи, студентським профкомом був оголошений огляд – конкурс на кращу організацію національно-патріотичного виховання серед студентської молоді в інститутах університету. Мета конкурсу – вивчення, узагальнення та розповсюдження досвіду кожного інституту щодо організації національно-патріотичного виховання студентської молоді, виконання ветеранськими організаціями інститутів Законів України “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.” і “Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту”.

Огляд-конкурс проводився в два етапи: І етап огляду – січень – лютий 2007 року, ІІ етап – березень – квітень 2007 року.

Рада ветеранів разом з відділом виховної роботи розробила систему різноманітних виховних заходів, які втілилися безпосередньо в практику. Отже, актуальними на даний час стали уроки мужності, круглі столи, науково-практичні конференції до ювілейних дат, конкурси студентських творчих робіт патріотичної спрямованості, екскурсії по місцях бойової слави, музеях Київщини, України.

Активну участь у конкурсі взяли Інститут природничо-географічної освіти та екології, Інститут політології, соціології, права, Інститут історичної освіти, Інститут української філології, Інститут іноземної філології, Інститут гуманітарно-технічної освіти, Інститут корекційної педагогіки та психології, Інститут соціальної роботи та управління, Інститут фізико-математичної та інформатичної освіти та науки.

Переможцями конкурсу стали: Інститут природничо-географічної освіти та екології – І місце, Інститут політології, соціології, права – ІІ місце, Інститут історичної освіти – ІІІ місце.

Визначено переможця з трьох кандидатур від вищеназваних Інститутів на призначення стипендії Ф.І. Жарчинського – Героя Радянського Союзу, випускника історичного факультету КДПУ імені О.М.Горького. Ним став студент ІІ курсу Інституту історичної освіти – Андрєєв Андрій.

Рішенням Ради Київського міського історико-патріотичного клубу “Пошук” студентський актив Інституту природничо-географічної освіти та екології визнано переможцем першого етапу конкурсу – огляду “Пам’ять воєнної пори”.

За сприяння дирекції Інституту та за рекомендацією Київського міського історико-патріотичного клубу “Пошук” створюються базовий методичний центр для проведення навчання, розповсюдження досвіду патріотичного виховання громадян України.

З ініціативи Студентської Ради та сприяння Ради ветеранів та праці (доц. кандидата історичних наук О.В. Полякова) цікаво і змістовно організована роботи з національно-патріотичного виховання в Інституті політології, соціології, права.

У рамках програми “Турбота” волонтерський загін Інституту надає посильну допомогу в благоустрої одного з найстаріших історичних некрополів міста – Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника.

Разом з Радою ветеранів університету на базі Інституту історичної освіти створено “Клуб пам'яті”. Стали постійними зустрічі викладачів і студентів з ветеранами Великої Вітчизняної війни (полковником Рябухіним М.А., Ніколаєнком В.Ю. та ін.)

Соціально-виховна робота

В університеті створена система психологічного та педагогічного впливу на особистість студента, мета якої – формування прагнення до здорового способу життя, відповідального батьківства, безпечного материнства, здатності протистояти асоціальним явищам.

Особливу роль у цій системі превентивного виховання займає Студентська соціальна служба. Саме вона активно співпрацює з Київським міським центром соціальних служб для сім´ї, дітей та молоді, спеціалісти якого надають методичні рекомендації, сприяють організації заходів, які проводить служба спільно з відділом виховної роботи.

Будь-який виховний захід, що проводиться на загальноуніверситетському рівні чи на рівні інституту, на наш погляд, повинен зачепити душу, серце, розум наших студентів. Відділ виховної роботи завжди знаходиться в пошуку цікавих форм роботи.

Так, студенти із захопленням сприймають інтерактивний театр. У вересні 2006–2007 н.р. драгоманівці мали нагоду подивитися виставу “Ромео і Джульєтта”, яку поставило на сцені актової зали університету Творче об’єднання “Середовище буття” за підтримки Головного управління у справах сім’ї та молоді Київської міської державної адміністрації. Саме така форма співпраці з молоддю за методикою колективної наради з використанням елементів інтерактивного театру та комунікативного тренінгу має комплексний вплив на студентів, виводить проблему у площину людських стосунків, формує саме практичний сенс програмних заходів. За рахунок особистої участі глядачів у вирішенні наочних проблем набувається особистий досвід виходу з кризових ситуацій, створюється колективний досвід формування позитивних моделей поведінки. І тоді та частина студентської молоді, яка потенційно готова перейти критичну межу, одержує інформаційне щеплення до певних небезпечних учинків.

Активно працює загін волонтерів Студентської соціальної служби. На Першому загальноміському фестивалі волонтерів соціальних програм м. Києва “Волонтерський рух молоді за майбутнє рідного міста” він виборов друге місце у конкурсі соціальних проектів м. Києва.

У рамках програми щодо адаптації першокурсників та за сприяння Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відбувся екскурсійно-культурний захід по історичних місцях м. Києва.

1 грудня 2006 року в День солідарності з ВІЛ-позитивними людьми волонтери служби взяли участь у свічковій ході, присвяченій Дню солідарності з людьми, що живуть з ВІЛ. Студенти університету відвідали благодійний концерт “SOSстрадание” за підтримки Фонду олімпійської чемпіонки Лілії Підкопаєвої (мета проекту: привернути увагу населення до проблеми ВІЛ-позитивних в Україні, сприяти подоланню стигми і дискримінації ВІЛ-позитивних людей).

Цікаво пройшла Друга Всеукраїнська благодійна акція “Серце до серця” (збір коштів та їх передача на банківські рахунки дитячих лікарень для придбання обладнання).

Студентська соціальна служба брала активну участь у заходах до Дня вшанування пам’яті померлих від ВІЛ/СНІД, заходах до Дня захисту дітей, Фестивалі морозива, приуроченого до Дня Європи.

Варто зазначити активну волонтерську діяльність студентів Інституту корекційної педагогіки та психології. Вони беруть участь у масових благодійних акціях, спрямованих на підтримку інвалідів тощо. Студенти Інституту – активні учасники екологічної акції “За чистий дім”, що відбулася у м. Богуслав Київської області.

Професійно організовано шефство над школами-інтернатами м. Києва, м. Білої Церкви, реабілітаційними центрами для дітей з вадами розвитку “Голосієво”, “Родина”, “Мрія”, “Джерела”. Для вихованців готуються концерти, конкурси, збираються подарунки.

Студенти Інституту мистецтв проводять музично-просвітницьку роботу у приймальнику-розподільнику неповнолітніх дітей м. Києва та Київської області, в Академії збройних сил України та Академії МВС України.

Робота в гуртожитках

Планування виховної роботи в гуртожитках здійснюється на основі перспективного плану виховної роботи на навчальний рік, що дає можливість забезпечити комплексний підхід до всього виховного процесу в університеті.

Якісні результати попередніх конкурсів аналізуються і на їхній основі модулюються певні нововведення. Так, маючи на меті поліпшення виконання Правил внутрішнього розпорядку, була підписана угода між адміністрацією університету й органами студентського самоврядування.

Цього року всі повноваження щодо поселення були віддані студентам, членам профбюро інститутів і студрадам. І такі дії мали значні позитивні результати.

Усі гуртожитки університету брали активну участь в огляді – конкурсі на кращий студентський гуртожиток. Гуртожиток № 5 (Інститут корекційної педагогіки та психології) виборов перше місце.

Досягнення інститутів

Аналіз звітів заступників директорів з виховної роботи свідчить про активізацію виховного процесу в інститутах порівняно з минулими роками та про комплексний підхід до національно-патріотичного виховання. Справді, було заплановано і реалізовано чимало креативних заходів.

Щороку Міжнародний день рідної мови (21 лютого) присвячується одній із світових мовних проблем. Інститут української філології університету на відзнаку цього свята запланував низку різноманітних заходів, об’єднаних під назвою “Тиждень рідної мови”.

Цікаві зустрічі студентів – драгоманівців відбулись з Г.П. Півтораком (доповідь “Українці: звідки ми і наша мова”) – завідувачем відділу загально-славістичної проблематики із східнослов’янських мов, доктором філологічних наук, професором; Д.В.Капрановим та В.В.Капрановим – письменниками, громадськими діячами, директорами видавництва “Зелений ліс”; К.Г.Городенською (“PRO-мова, або де ми помиляємося”) – професором Інституту української мови НАН України, доктором філологічних наук; Іваном Малковичем – поетом, директором видавництва “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”; Л.О.Ставицькою (“Мова і молодь”) – професором Інституту української мови НАН України, доктором філологічних наук.

У рамках тижня рідної мови відбулось підбиття підсумків VII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури, методики навчання української мови і літератури; презентація студентських газет “Сьоме небо”, “Глобус”, “Памолодь”, “Ренесанс”, “Драгомановець”; демонстрація виставки творчих робіт студентів Інституту української філології; огляд сучасної авторської пісні та поезії.

“Тижні мистецтв”, започатковані в Інституті історії та філософії педагогічної освіти, викликали пожвавлення в університетському житті. У рамках тижнів відбулися:

– виставка відомих художників Богдана Задорожного, Анатолія Тертичного, Наталки Задорожної “Традиція і ментальність як поштовх креативності сучасного українського мистецтва”;

– майстер-класи Анатолія Байди (гончарне мистецтво), Миколи Рідного (сучасне актуальне мистецтво);

– виставка картин та майстер-клас заслуженого художника України, лауреата премії імені Василя Стуса, члена Національної спілки художників України Валерія Франчука;

– концерт відомого українського акордеоніста, заслуженого артиста України Ігоря Завадського;

– презентація університетської збірки творчості студентів “Хай все буде так”;

– перформанси арт-групи “Виклик”.

Інститутом соціальної роботи та управління започатковано традиційне свято, приурочене до Дня соціального працівника. У 2006-2007 н.р. з ініціативи інституту цікаво пройшов тиждень (з 01.11.2006 по 08.11.2006) до цього професійного свята.

Були використані різноманітні форми роботи, а саме: вулична акція “Добра воля – крила надії”, майстер – клас з арт – терапії, семінар – тренінг “Практичні аспекти психології управління”, семінар – дискусія “Особливості реалізації соціальної роботи з різними категоріями населення” тощо. Втретє інститут став ініціатором організації та проведення доброчинної акції “Збережемо дитячі мрії” до Дня Святого Миколая на підтримку дітей-сиріт та дітей, залишених без батьківської опіки.

Слід зазначити, що в проведенні доброчинної акції брали участь майже всі інститути нашого університету. Організаторами свята було проведено велику роботу з підготовки подарунків для дітей загальноосвітньої школи – інтернату № 14 та міського притулку для неповнолітніх.

Із справжньої майстерністю Студентська рада Інституту мистецтв під патронатом депутата Київської міської ради Бойчука М.А. організувала та провела другий фестиваль студентської творчості “Весна пробуджує серця”, який проходив протягом трьох днів і закінчився феєричним гала-концертом.

Хотілося б відзначити окремі досягнення інститутів, які набирають резонансу у значимості.

Так, Інститут української філології проводить належну роботу щодо формування національної свідомості завдяки різним напрямам і формам естетичного виховання. Основними напрямами діяльності інституту в галузі естетичного виховання як компонента національної свідомості в контексті Європейської системи освіти є:

– виховання у студентів почуття прекрасного засобами рідного слова, його інтелектуально-емоційними ресурсами, етико-естетичною силою і красою;

– виховання мовно-літературними та музичними засобами, що забезпечує розуміння студентами – філологами своєї майбутньої педагогічної діяльності не тільки як освітньої, а й культурно-просвітницької;

– виховання естетичних смаків за допомогою меморіальних історичних і писемних пам’яток;

– естетичне виховання на основі науково-мистецьких досягнень української інтелігенції;

– розвиток естетичних смаків студентів завдяки підручникам, посібникам, зорієнтованим на формування справжнього естета.

Реалізація цих напрямків здійснюється у діяльності студентського театру “Вавилон”, вокального ансамблю “Купава”, літературної студії А.Демиденка, у співпраці з музеями м. Києва та інших міст України, в організації зустрічей з культурно-громадськими діячами, вченими, педагогами (І.Драч, Б.Олійник, р.Чілочава, Г.Півтора, К.Городенська, Л.Ставицька, І.Малкович, О.Пахльовська та інші), в проведенні Тижнів рідної мови, Днів писемності, Шевченківських днів (літературно-музична композиція “Великий льох”), у виданні студентських газет, під час участі у творчих вечорах.

Небайдужість до нинішньої духовної ситуації українського суспільства спонукає студентів Інституту української філології займатись широкою просвітницькою діяльністю. Значна частина студентів проводить цілеспрямовану програму пропаганди рідної мови, культури, історії як у межах навчального закладу, так і поза ним. Склалася гарна традиції проводити ряд спільних заходів з літературними та історичними музеями міста Києва, зокрема з Державним музеєм літератури, Історичним музеєм, музеями Т. Шевченка, Лесі Українки, М.Старицького, М.Рильського, П.Тичини. Під час спільно організованих з працівниками музеїв мистецьких вечорів студенти – учасники театральної студії “Вавилон” демонструють високий рівень виконавського мистецтва. Такі літературно-музичні композиції завжди мають високий естетичний рівень та глибокий патріотичний зміст. З популяризаторською метою студенти-філологи виступили з виставою за поемою Т.Шевченка “Великий льох” у Спілці письменників.

Особливу увагу дирекція Інституту фізико-математичної та інформатичної освіти і науки приділяє організації студентського дозвілля, бо саме підготовка та участь у різноманітних заходах навчають студентів спілкуванню в колективі, дозволяють розвинути їхні творчі здібності. Організацію їх проведення бере на себе Студентська Рада Інституту (Голова Студентської ради – Новіцька Таміла), саме вона вміє згуртувати навколо себе студентів, надихнути їх творчими ідеями. За останні роки традиційними заходами Інституту стали великі театралізовані свята, різноманітні конкурси інституту, а саме:

– “Містер Інституту”;

– “Міс Інституту”;

– конкурс виконавців авторської пісні, шаховий турнір “Ерудит фізмату”;

– літературний конкурс “Моєму Інституту присвячую”... (виявляється, що серед студентів і викладачів інституту є свої поети і прозаїки, драматурги і казкарі, а ознайомитися з творами студентів можна на сторінках газети інституту “Гравітація”).

Вартим запозичення є досвід спільної роботи Наукової бібліотеки з Інститутом фізико-математичної та інформатичної освіти і науки, Інститутом гуманітарно-технічної освіти, Інститутом української філології, Інститутом політології, соціології, права щодо проведення засідань літературних віталень.

Згідно з профілем Інституту гуманітарно-технічної освіти значна увага приділяється розвитку творчих здібностей студентів. Організована виставка творчих робіт, на якій демонструвалось близько 600 творчих робіт студентів І-V курсів. Традиційно з числа студентів інституту організовується університетський трудовий загін, який займається благоустроєм і підготовкою до оздоровчого сезону бази “Сула” (Полтавська область).

Невід’ємною частиною навчально-виховного процесу інституту є організація виховної роботи в гуртожитку, яка проводиться згідно з планами кафедр і загального плану виховної роботи зі студентами в гуртожитку № 3. Протягом навчального року здійснюється помісячне чергування кафедр відповідно до затвердженого плану.

До Міжнародного дня захисту дітей Інститут педагогіки та психології організував та провів за участю Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Т.Г. Шевченка свято “День дитинства, миру на Землі”, в рамках якого відбулась презентація серії навчально-ігрових програм “Дитяча колекція”.

Протягом 2006–2007 н.р. дирекцією Інституту мистецтв значна увага приділялась участі їх студентів у різноманітних конкурсах:

– Міжнародний конкурс кобзарського мистецтва (грудень 2006р.), Куренівський А. – ІІ премія;

– Міжнародний конкурс піаністів “Фортіссімо” (м. Харків), Ковалевська Г. – ІІ премія;

– Всеукраїнський конкурс виконавців “Сузір’я” (м. Київ), Петренко Г. – І премія;

– Міжнародний конкурс “Приз Монтезе” (Італія, м. Монтезе), Гіркий А. – І премія;

– Міжнародний конкурс “Acco Holiday” (м. Київ), Гіркий А. – ІІІ премія;

– Міжнародний конкурс “Інтер – Світязь” (м. Луцьк), Гіркий А. – І премія, Тилько Д. – ІІ премія, Лісняк Є. – ІІ премія, Чередниченко І. – ІІІ премія.

Інститут іноземної філології провів низку заходів до святкування Дня Європи в Україні. Тематичні уроки, “круглі столи”, дебати присвячувалися висвітленню сутності та ролі Європейського союзу в сучасному світі, а конкурси та вікторини серед студентів проводилися на краще знання реалій сучасної Європи та надбань України на її шляху до Європейського союзу. У планах професорсько-викладацького складу та студентів інституту – організація зустрічей з представниками країн – членів ЄС.

Виховний процес в університеті в 2006–2007 н.р. носив творчо-пошуковий характер.

В аспекті оновлення освітнього і наукового процесу виникає нове стратегічне завдання – сформувати потребу в самовдосконаленні, самовихованні особистості, спрямованої на розвиток власного потенціалу.

Нове завдання визначає пошуки нових форм роботи.

Отже, на наступний навчальний рік заплановано ще багато креативних заходів.

Повсякденна робота відділу виховної роботи в наступному навчальному році буде скерована на:

– впровадження нових підходів виховних систем, форм і методів виховання, які відповідали б потребам розвитку особистості, сприяли б відкриттю талантів, розумових і фізичних здібностей студентів, відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик, активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя;

– організаційну підтримку студентських акцій, ініціатив (збір, аналіз та поширення інформації);

– підтримку та заохочення студентів, які успішно займаються науковою та дослідницькою діяльністю, мають високі показники у навчанні, беруть активну участь у громадському житті університету.

Проте залишаються в процесі пошуку й вирішення питання координування зусиль щодо використання рейтингових технологій за кредитно-модульною системою. У структурі цього питання слід зауважити, що розробляються заходи із запровадження проекту “Самоуправління студентів академічних груп із використанням технології атестації”.

Слушно запропонувати Студентській раді, заступникам директорів з виховної роботи застосувати рейтингові показники при визначенні соціального статусу студента.

3.2. Культурно-просвітницькі
та спортивно-оздоровчі заходи

Культурно-просвітницькі заходи

Важливо зосередити увагу на тому, що освіта має будуватися як культуротворчий процес, у якому навчання зливається з вихованням та розвитком особистості.

Слід відзначити, що нині процес виховання відбувається у швидкоплинних і суперечливих умовах трансформації українського суспільства. Надзвичайно важливо не втратити при цьому традиційних цінностей народу, зберегти культуру і духовність.

У рамках культурно-просвітницької роботи була проведена значна кількість загальноуніверситетських заходів, серед яких найбільшого розголосу набули:

– посвята у студенти першокурсників НПУ імені М.П.Драгоманова;

– інтерактивна театралізована вистава “Ромео і Джульєтта” соціально – виховного спрямування;

– VII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика;

– читацька конференція до Дня української писемності та мови “Українська мова вчора, сьогодні, завтра” (Інститут української філології, кафедра культури української мови, бібліотека);

– святкова програма з нагоди Дня студента “В тобі, студенте, і молодість, й краса!” (за підтримки Народного депутата України, голови правління Всеукраїнської Асоціації “Афганці” Чорнобиля” О.Г.Рябеки);

– засідання Літературних віталень (“Дай Вам, Боже, сіяти в наших душах хліб духовний від роду до роду для нашої країни, для нашого народу” (за сторінками педагогічної прози) на базі Інституту гуманітарно – технічної освіти, “Ти всіх святіша, рідна ненько!” за участю члена “Материнської школи” Голиць Марії Іванівни та артиста – кобзаря Селенка Тараса на базі Інституту фізико-математичної та інформатичної освіти і науки) тощо;

– зустріч студентів з депутатом Верховної Ради України, заступником голови Верховної Ради України Томенком Миколою Володимировичем (презентація книги “Теорія українського кохання”);

– конкурс “Дебют першокурсника”;

– презентація книги “Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних” за участю доньки Ліни Костенко Оксани Пахльовської, завідувача кафедри україністики Римського університету Ла Сап’єнса, наукового співробітника Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України (Інститут української філології);

– зустріч з кінорежисером В.Жолдаком, презентація фільму “Невідомий Іван Франко”;

– урочистості до 62-ї річниці визволення України та 63-ї річниці визволення Києва;

– благодійна акція “Збережіть дитячі мрії” до Дня Св. Миколая (Інститут соціальної роботи та управління, Всеукраїнська Асоціація “Афганці” Чорнобиля”);

– спортивне свято до Дня захисника Вітчизни;

– моновистава “Лісова пісня” за драмою феєрією Лесі Українки за участю Народної артистки України Раїси Недашківської;

– Другий фестиваль студентської творчості “Весна пробуджує серця” (Інститут мистецтв);

– літературно-музична композиція “Великий льох” театральної студії “Вавилон”, присвячена 193-й річниці від дня народження Т.Г.Шевченка;

– щорічний Всеукраїнський конкурс учнівських творчих робіт серед абітурієнтів “Вчитель – моє покликання”;

– урочистості до Дня Перемоги;

– концерт-реквієм “Чорнобиль – молодь буде пам’ятати” (за підтримки Всеукраїнської Асоціації “Афганці” Чорнобиля”);

– свято до Дня слов’янської писемності і культури Рівноапостольних Кирила та Мефодія.

Студенти університету брали активну участь у VII Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Сам конкурс є найпопулярнішою культуротворчою акцією в Україні. Його завдання – підвищення рівня знань з української мови, виховання в молодого покоління українців любові до мови, до свого народу, усвідомлення того, що українська мова є генетичним кодом української нації. Студент ІІІ курсу Інституту фізико-математичної та інформатичної освіти і науки Сінельник Іван посів почесне І місце в ІІ турі конкурсу серед студентів нефілологічних інститутів, студентка ІV курсу Інституту української філології Іванова Ірина – ІІ місце, студент V курсу Інституту української філології Малежик Дмитро – VІ місце.

Слід зауважити, що в 2006–2007 н.р. в університеті почала свою діяльність якісно оновлена “Молода Просвіта” (голова – студент ІІ курсу Інституту української філології Возняк Василь), метою якої є популяризація української культури, підтримка творчої молоді. Справді, зібрана команда творчої та ініціативної молоді, основною функцією діяльності якої є інформування студентів про сучасну українську літературу, музику, кіномистецтво тощо. У квітні були проведені перші зустрічі дискусійного клубу української сучасної літератури. Вони присвячувались обговоренню творів Ірен Роздобудько “Гудзик”, “Амулет Паскаля” та “Дванадцять або Виживання жінки в умовах, не придатних до життя”.

Глибокі й змістовні уроки із загальнолюдської та національної самосвідомості студенти університету систематично отримують на зустрічах з відомими, заслуженими людьми Києва, України.

Такими в 2006-2007 н.р. були зустрічі з українським філософом, членом-кореспондентом НАНУ М.В.Поповичем, Почесним професором, чемпіоном світу з боксу, депутатом Київської міської Ради В.В.Кличком, Народним артистом України, художнім керівником Національного палацу культури “України” М.П.Мозговим.

Заслуговує на схвалення організація зустрічей з міністром праці і соціальної політики, кандидатом економічних наук М.М.Папієвим (лекція “Сучасні проблеми соціальної політики і правове забезпечення”), директором Інституту держави і права імені В. Корецького, академіком НАН України, доктором юридичних наук, професором Н.С.Шемшученком (лекція “Поняття і зміст права в контексті конституційної правової реформи в Україні”) в Інституті соціології, політології, права, Святішим Патріархом Київським і всієї Руси–України Філаретом в Інституті історичної освіти.

Спортивно – оздоровча діяльність

Варто зазначити, що засобами спортивно-оздоровчої роботи закладаються основи для забезпечення й розвитку фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я кожного студента. А у процесі організації спортивно – масової діяльності студентської молоді реалізуються принципи змагальності, здорової конкурентності, взаємодопомоги.

У 2006–2007 н.р. дирекцією Інституту фізичного виховання та спорту спільно з спортивним клубом “Олімп” проведено турнір з міні-футболу на кубок Ректора, легкоатлетичний пробіг професорсько-викладацького складу та студентів.

Збірна команда університету з міні-футболу взяла участь та перемогла у змаганнях на кубок м. Києва з футзалу.

На VІІ чемпіонаті України серед вищих навчальних закладів з міні-футболу, що відбувся у м. Черкасах, команда університету виборола почесне місце.

Жіноча команда з футболу “Біличанка НПУ” стала переможцем Міжнародного турніру в місті Ейдховен (Голландія) та володарем Кубку Євразії 2007 року в м.Москва (Росія).

Університет та футбольний клуб “Біличанка – 93” провів перший в історії України 24–х годинний матч – марафон з футзалу жіночої команди “Біличанка НПУ”. У матчі взяли участь 30 команд із різних регіонів України та команди окремих інститутів нашого університету.

Морозов Станіслав, магістр Інституту фізичного виховання та спорту, разом зі своєю партнеркою Тетяною Волосожар стали срібними призерами з фігурного катання на 23-й Всесвітній Універсіаді, яка проходила в м. Турині (Італія).

Збірна команда університету з фігурного катання посіла перше місце в загальному заліку на зимовій Всеукраїнській Універсіаді.

Студентка І курсу Інституту фізичного виховання та спорту посіла перше місце зі спортивної гімнастики у вправах на колоді на Міжнародних змаганнях (“Кубок Люкіна” в Америці.”)

Формування колективізму, відчуття “ліктя”, взаємодопомоги ефективно реалізовуються в процесі підготовки і проведення спортивно-масових заходів в інститутах.

Так, збірна команда з баскетболу Інституту соціології, політології, права (тренер команди – директор інституту Б.І. Андрусишин) стала 5-ти разовим чемпіоном університету.

3.3. Соціальна робота, соціальний захист студентів

Протягом багатьох років у нашому університеті відпрацьована система соціального захисту студентів і аспірантів.

Розроблено і затверджено вченою радою університету “Положення про фонд соціальної допомоги студентам і аспірантам”.

На кожен фінансовий рік затверджується кошторис використання цього фонду.

Кошти фонду складаються з коштів стипендіального фонду університету, коштів профспілкового бюджету, а також із спеціальних (позабюджетних коштів університету).

Також на ці цілі направляється частина коштів, отриманих від платних абонементних груп, які організовані на спортивному комплексі нашого університету. Кошторис фонду був затверджений на засіданні Вченої ради университету протокол № 3 від 7 листопада 2006 року.

Використання коштів на соціальний захист студентів і аспірантів

за період з 01.06. 06р. по 01.06.07 р.:

Матеріальна допомога

На суму – 159 950 грн. – із загального фонду, 4750 грн. – зі спеціального фонду університету.

Надбавка до іменної стипендії – 32392,08 грн. – зі спеціального фонду університету

156 студентів на суму 32240 грн. –..... за рахунок коштів профспілкового бюджету.

Преміювання:

13305,70 грн. – зі спеціального фонду університету, за рахунок профспілкового бюджету

Пільгове харчування

Витрачено 40 200 грн. – отримали талони 720 студентів.

Санаторно – курортне лікування і оздоровлення

№ п.п

Назва оздоровниці

Кількість

На суму грн.

1

За рахунок коштів фонду соцстраху

3

5 400

2

СОТ ”Сула”

100

36 000

3

Санаторій ”Сонячне Закарпаття”

56

57 000

4

СОТ ”Медик” Одеського медуніверситету

30

22 500

5.

Всеукраїнське наметове містечко (Форос )

88

52 800

6.

СОТ ”Буревісник” Херсонського університету

10

9 600

7.

Санаторій ”Джерельний” (Трускавець)

26

19 500

8.

Пансіонат відпочинку ”Вікторія”

10

8 500

9.

СОТ ”Ікар” Харківського авіаційного університету

35

34 300

10.

МСТ ”Чайка” Одеського політехнічного університету

8

6000

В С Ь О Г О :

366

251 600

102 студенти оздоровлювалися і проходили практику в дитячому оздоровчому таборі “Орлятко” на березі Азовського моря.

Іменні стипендії

Розроблено і затверджене в новій редакції Положення про іменні стипендії та надбавки до стипендій Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

24 студентів стипендія ректора – 257,71 грн.

13 студентів стипендія М.П.Драгоманова – 237,90 грн.

31 студентів іменні стипендії інститутів і факультетів – 218,06 грн.

Всього іменні стипендії отримують 68 кращих студентів нашого університету. Загальна сума витрат за звітний період складає 192 435,60 грн.

Кожна студентська сім’я, що має дітей, отримала новорічний подарунок або запрошення на святкові новорічні ялинки в Жовтневий палац, Будинок учителя, цирк.

96 студентів-сиріт до дня Святого Миколая отримали продуктові набори на суму 7 043,42грн.

На даний час у нашому університеті навчається 105 таких студентів. Традиційно і в цьому році ми також будемо проводити для них благочинні акції.

Щомісяця студенти університету отримують близько 6000 пільгових проїзних квитків на міський транспорт. За звітний період видано близько 60 000 проїзних квитків, дотація Київ Ради склала приблизно 900 000 грн.

3.4. Система і роль студентського самоврядування

У сучасних умовах реалізація молодіжної політики неможлива без плідної співпраці з органами студентського самоврядування.

Згідно з Положенням про організацію студентського самоврядування у вищих навчальних закладах студентське самоврядування – це форма самоорганізації студентів, механізм представництва й відстоювання своїх прав, можливостей самореалізації.

Зусилля ректорату, відділу виховної роботи, студентського профкому були направлені на забезпечення впровадження студентського самоврядування в практику виховної роботи.

У листопаді 2006-2007 н.р. відбулась звітно-виборча конференція студентського самоврядування. Головою Студентської ради було обрано студента ІІ курсу Інституту іноземної філології Давидюка Миколу.

Доцільно відзначити конструктивну роботу студентської ради Інституту педагогіки та психології (Голова Студентської ради – Жукова Юлія), Інституту фізико-математичної та інформатичної освіти і науки (Голова Студентської ради – Новіцька Таміла), Інституту історичної освіти (Голова Студентської ради – Андрєєв Андрій).

Студентське самоврядування університету добре розуміє, що запровадження рейтингових технологій сприяє інтенсифікації навчального процесу, стимулює систематичну та самостійну роботу студентів, підвищує об’єктивність оцінки знань, розвиває здорову конкуренцію між студентами. Важливим фактором успішного запровадження сучасних технологій навчання є зацікавленість студентського загалу.

У 2006–2007 н.р. проводились студентські слухання із студентським активом університету, на яких розглядалися питання щодо кредитно-модульної системи організації навчально-виховного процесу. Саме на цих слуханнях студенти дійшли висновку, що система рейтингових показників дає можливість активізувати соціальні фактори підвищення якості навчання, вона розвиває конкурентні засади в студентському колективі, сприяє виявленню знань і розвитку у студентів творчих здібностей. Взагалі практична реалізація соціальної мотивації навчальної діяльності студентів розглядається студентським активом як один із напрямків діяльності органів студентського самоврядування.

Повсякденна робота Студентської ради була скерована на залучення студентів до створення єдиної корпоративної культури університету, на участь студентів у розбудові університету, на поширення інформації про заходи, акції, наукові конференції, круглі столи тощо.

За ініціативи Студентської ради з’явилася власна студентська газета “Драгомановець”, вихід якої відкрив можливості для кожного студента висловлювати свої думки та обмінюватися інформацією з актуальних питань.

Ведеться розробка спільних міжуніверситетських проектів, спрямованих на розвиток студентського самоврядування м. Києва. Так, щорічно студенти університету активно беруть участь у молодіжному фестивалі “Студентська республіка”.

Студентська рада університету із зацікавленістю підтримала проект Святослава Вакарчука “Книга творить людину”. Акція відбувалася з метою створення бібліотеки в дитячому будинку.

3.5. Центр культури та мистецтва

Центр культури та мистецтв Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова працює з метою формування цілісної та всебічно розвиненої особистості, популяризації інтелектуального та змістовного дозвілля, різноманітних видів й напрямків художнього мистецтва (музичного, хореографічного, театрального тощо), а також розкриття творчого потенціалу студентської молоді, ознайомлення з культурно-мистецьким надбанням українського народу та світу, організація дозвілля та культурного відпочинку студентів, викладачів та співробітників університету.

Важливу роль у здійсненні цих завдань відіграє діяльність колективів художньої самодіяльності. Протягом 2006/2007 навчального року було забезпечено роботу п’ятнадцяти творчих студентських колективів та студій різних культурно-мистецьких напрямків, а також викладацького – вокального гурту викладачів та співробітників університету “Моя пісня”.

Слід зазначити, що більшість гуртків та студій (8) працюють на базі інститутів, решта – загально університетські (табл.).

Серед творчих колективів, що здійснюють свою діяльність на базі інститутів, слід виділити Молодіжний інтегрований студентський театр “Міст”, який виявив найбільшу активність та результативність у роботі. За 2006-2007 навчальний рік театр-студія “Міст” і мав такі досягнення:

– Лауреат 5 міжнародного театрального фестивалю “Сонячна хвиля”, номінація журі “Найкраще висвітлення теми кохання”, жовтень 2006 року м. Київ;

– Лауреат міжнародного театрального фестивалю “Всі різні – всі рівні” під егідою ООН та Євросоюзу, грудень 2006 року м. Київ;

– Лауреат 3 міжнародного театрального фестивалю “Непратаптаны шлях” номінація журі “Событие фестиваля”, м. Брест республіка Бєларусь травень 2007 року.

Окрім дипломів, театр здобув персональні подяки від генерального консульства України в республіки Бєларусь; Брестської міської адміністрації. Також в осені 2006 року керівника театру-студії “Міст” Є. Свєта було нагороджено почесним знаком “За плідну працю” від Міністерства праці та соціальної політики України. Колектив на протязі навчального року запрошували на міжнародні театральні фестивалі в міста Люблін (Польша), Львів, Суми, Запоріжжя, Харків. Режисера театру-студії Міст запрошено на фестиваль “Протеатр”, який пройде у вересні 2007 року у м. Москва (Росія). Діяльність театру-студії Міст була висвітлена у багатьох ЗМІ: газета “Факти”, “Хрещатик, “Сегодня”, Журнали “Заклик”, “Соціальна робота”, “Соціальне партнерство”, радіостанція “Ера”, декілька телекомпаній; ЗМІ Республіки Білорусь. Окрім цього, робота колективу привернула увагу фахівців Університету театру і кіно ім. Карпенко-Карого. Представниками цього університету було знято фільм про роботу та діяльність нашого колективу.

Стратегічними напрямками роботи Центру культури та мистецтв, окрім роботи культурно-мистецьких колективів, є організація та проведення культурно-масових заходів, а саме: свят як загальнонаціонального, так і місцевого значення; тематичних та святкових вечорів; концертів творчих колектив та окремих виконавців Центру культури та мистецтв НПУ; днів відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів, посвячення у студенти першокурсників Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Колективи художньої самодіяльності ЦКМ

Назва колективу

Керівник, концертмейстер

Народна чоловіча хорова капела “Журавлі”
Інститут гуманітарно-технічної освіти

Юдін А.А.

Кадиров О.С.

Народний хор “Барвінок”
Інститут фізико-математичної та інформатичної освіти та науки

Топчієва І.О.

Балджі Ю.А.

Народна жіноча капела “Либідь”
Інститут педагогіки та психології

Чинчева Л.В.

Ансамбль народної пісні “Золоте перевесло”

Інститут історичної освіти

Яретик М.М.

Дутка Ю.В.

Вокальний ансамбль “Купава”
Інститут української філології

Чугунова Є.О.

Естрадно-вокальний ансамбль
Інститут корекційної педагогіки та психології

Іванова Е.Д.

Театр-студія “Міст”
Інститут корекційної педагогіки та психології

Свєт Є.О.

Бондар В.М.

Толстова В.М.

Ансамбль народного танцю “Борисфен”

Інститут мистетцв

Білошкурський В.С.

Нестеренко Н.В.

Ансамбль народного танцю “Горицвіт”

Савчук М.Б.

Студія
“Студентська оперета”

Костюкова В.Д.

Костюков В. М.

Реутова Л.О.

Театральна студія

Голенко М.Г.

Театр “Прометей”

Загоруйко А.В.

Студія бальних танців

Іванова С.В.

Студія гри на гітарі

Крижанівський А.В.

Студія естрадного вокалу

Петрик В.С.

Вокальний гурт викладачів та співробітників університету
“Моя пісня”

Лєвшенко Т.С.

Дрижаков В.А.

Так, протягом 2006/2007 навчального року колективом Центру культури та мистецтв було здійснено організацію, підготовку та проведення наступних культурно-мистецьких заходів:

– Урочистості та святковий концерт з нагоди посвяти у студенти першокурсників НПУ ім. М.П.Драгоманова;

– Дебют першокурсника (по інститутам);

– День студента “В тобі, студенте, і молодість, і краса!”;

– День святого Миколая. Благодійна акція “Драгоманів ці – дітям сиротам”;

– Новорічний вогник для викладачів та співробітників НПУ;

– День захисника Вітчизни;

– Міжнародний жіночий день;

– День відкритих дверей;

– Урочисті збори викладачів та студентів НПУ, присвячених 62-й річниці Дня перемоги у Великій Вітчизняній війні;

– Гала-концерту “Браво! Ви талановиті!”;

– Урочистості та концерт з нагоди завершення 2006/2007 навчального року.

В результаті розіграшу Кубка ректора КВК, що тривав протягом року, головний приз змагання виборола команда Інституту української філології “Укр.нет”.

Під час урочистих засідань Вченої ради університету з нагоди подій – вітання керівництвом проф. О.Ярошенко; урочистостей з нагоди 85-ти річчя ветерана Великої Вітчизняної війни проф. М.Рябухіна; вручення диплома Почесного професора НПУ ім. М.П.Драгоманова першому Президенту України Л.Кравчуку, проф. А. Самойленку, ректору Пряшевського університету Франтішеку Мігіні; а також під час засідань комісії з призначення стипендій Міжнародного благодійного фонду імені М.П.Драгоманова та методичної ради НПУ ім. М.П.Драгоманова – зусиллями Центру було створено атмосферу урочистості та піднесеності.

Як співорганізатор ЦКМ виступив під час проведення ІІІ-го Всеукраїнського духовного фестивалю дитячої та юнацької творчості “Духовні джерела”.

Також, протягом року колективом Центру культури та мистецтв було здійснено підготовку, організацію та проведення концертів з нагоди Всеукраїнського дня бібліотеки (на замовлення Науково-технічної бібліотеки) та з нагоди Дня науки (на замовлення Міністерства освіти та науки).

ІV. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
І РОЗПОДІЛ ВИПУСКНИКІВ

4.1. Профорієнтаційна робота: форми і методи (зв’язок із середніми навчальними закладами, підготовчі відділення, педагогічні класи)

У 2006/2007 н.р. отримала свій подальший розвиток профорієнтаційна робота, здійснювана усіма інститутами університету, в т.ч. й Інститутом дистанційного навчання та кафедрою загальноосвітніх дисциплін. Саме з урізноманітненням і підвищенням ефективності цієї роботи пов’язані перспективи формування контингенту слухачів на найближче майбутнє.

У зв’язку із зменшенням престижу вчительської професії та переорієнтацією молоді на інші чинники, виникає проблема удосконалення та осучаснення форм профорієнтаційної роботи. Так, 14 жовтня 2006 р. дирекція УДН організувала збори абітурієнтів, яких познайомили з історією університету, його структурними підрозділам, особливостями і перспективами професії педагога, психолога, філолога, вчителя початкових класів, вихователя тощо. Як результат – на навчально-підготовчому відділі навчалося більше ніж 500 осіб. У мережі Internet розміщена реклама ІДН із цікавими та привабливими для молоді пропозиціями.

Відповідно до укладених угод про співробітництво із середніми загальноосвітніми навчальними закладами м. Києва та областей України інститутом проводиться профорієнтаційна робота для виявлення педагогічно обдарованої молоді. В інституті працює відділення педагогічних класів для підготовки учнів, які мають здібності до навчання за спеціальностями університету. Викладачі ІДН проводять консультації з учнями педагогічних класів з проблем науково-дослідної діяльності, і як результат, слухачі брали участь у студентських науково-практичних конференціях та семінарах на різних секціях, друкувалися у наукових збірниках.

Директорат ІДН та кафедра загальноосвітніх дисциплін регулярно проводять науково-практичні семінари, консультації для педагогічних працівників м. Києва та різних регіонів України з питань педагогічних досліджень, використання інноваційних технологій у навчанні, підготовки наукових доповідей, робіт, оформлення статей у наукових виданнях.

Раніше система організації педкласів була такою – зі школою укладався договір про існування у цій школі педагогічного класу з однієї спеціальності. Але у випускному класі кожен рік не можна зібрати 20 математиків чи 20 майбутніх вчителів української літератури. Ми змінили підходи – зараз педагогічний клас – це “віртуальний клас” – тобто зібрані з усієї України 20 випускників – клас при НПУ імені М.П.Драгоманова. Тобто у сьогоднішньому класі, робочий план якого підписували директори інститутів, з 20 чоловік входить 5 з Черкас, 2 – з Новограда-Волинського, 7 – з Броварів і т.д.

Педагогічні класи

№ п/п

Школа

Загальна кількість слухачів

Фастівський ліцей-інтернат Київської обл.

5

СЗШ № 2 м.Фастова Київської обл.

1

СЗШ № 9 м.Фастова Київської обл.

1

Бородянська СЗШ № 2 Київської обл.

6

Боярська ЗОШ № 1 Київської обл.

2

Сквирська ЗОШ № 2 Київської обл.

10

Вишенська ЗОШ І-ІІІ ст. Бориспільського р-ну Київської обл.

1

ЗОШ № 3 м.Бровари Київської обл.

3

Тетіївська ЗОШ № 2 Київської обл.

1

Малинський ЗНВК “Школа-ліцей №1 ім. Н.Сосніної” Житомирської обл.

8

Коростенська СЗШ №3 Житомирської обл.

1

Романівська гімназія Житомирської обл.

1

Романівська ЗОШ №2 Житомирської обл.

1

Новоград-Волинський колегіум Житомирської обл.

1

Корсунь-Шевченківська гімназія Черкаської обл.

7

Золотоніська гімназія імені С.Д.Скляренка Черкаської обл.

1

Золотоніська ЗОШ № 5 Черкаської обл.

1

Христинівська ЗОШ № 2 Черкаської обл.

1

Смілянська ЗОШ № 7 Черкаської обл.

1

Почапинська ЗОШ Черкаської обл.

1

Хмельницький ліцей-інтернат

4

Старокостянтинівська гімназія Хмельницької обл.

1

Прилуцька ЗОШ № 7 Чернігівської обл.

1

Талалаївська ЗОШ Чернігівської обл.

1

Новоободівська ЗОШ Вінницької обл.

1

Луганська СШ № 54

1

Запорізька гімназія № 93

1

Чернівецька гімназія № 4

1

Харцизький різнопрофільний ліцей Донецької обл.

2

Гімназія “Академія” м.Києва

1

СШ № 14 м.Києва

1

СШ № 34 м.Києва

1

СЗШ № 46 м.Києва

1

СЗШ № 50 м.Києва

1

СШ № 53 м.Києва

1

СШ № 99 м.Києва

1

Гімназія № 167 м.Києва

1

СЗШ № 186 м.Києва

1

Ліцей “Голосіївський” № 241 м.Києва

1

СЗШ № 242 м.Києва

2

СЗШ № 250 м.Києва

1

СШ № 267 м.Києва

1

СЗШ № 286 м.Києва

1

СШ № 298 м.Києва

1

СЗШ № 308 м.Києва

2

СЗШ № 323 м. Києва

2

Набір слухачів на відділення педагогічних класів Інституту дистанційного навчання здійснюється протягом вересня кожного року.

Із слухачами відділення педагогічних класів областей України заняття проводяться 1 раз на місяць (остання п’ятниця кожного місяця), а із слухачами педагогічних класів м. Києва – 5 разів на місяць (2 рази українська мова, 2 рази профільний предмет, 1 раз навчальний курс “Інформаційні технології у навчанні”).

Навчальний процес складається з лекційного курсу і практичних занять. Упродовж навчального періоду слухачі відділення педагогічних класів складають контрольні роботи (13 з кожної дисципліни, що вивчається), за результатами яких вони рекомендуються до співбесіди, що проводиться у травні приймальною комісією університету.

По закінченні навчання слухачі, рекомендовані до співбесіди, отримують відповідні посвідчення та сертифікати.

Інформація про слухачів відділення педагогічних класів Інституту дистанційного навчання 2006-2007 навчального року, які згідно з Правилами прийому до НПУ імені М.П.Драгоманова проходять співбесіду

Спеціальність

кількість слухачів

реком.до співбесіди

реком.на бюджет

реком.на контракт

не реком-но

не з'явилося

ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

1

Мова і література (англійська, німецька або французька)

6

6

0

6

0

0

2

Мови і література (німецька, англійська)

5

5

1

4

0

0

3

Мова і література (французька, англійська)

1

1

0

1

0

0

4

Мова і література (іспанська, англійська)

1

1

0

1

0

0

5

Мова і література (англійська, українська) Переклад

8

7

0

7

0

0

6

Переклад

4

4

0

4

0

0

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

7

Українська мова і література (зарубіжна література, українознавство)

1

1

1

0

0

0

8

Українська мова і література (зарубіжна література, літературне редагування)

6

5

1

4

0

0

9

Українська мова і література (зарубіжна література, історія)

1

1

0

1

0

0

10

Українська мова і література (зарубіжна література, англійська мова)

2

2

2

0

0

0

ІНСТИТУТ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ

11

Історія (краєзнавчий туризм)

1

1

1

0

0

0

12

Історія (країнознавство)

1

1

1

0

0

0

13

Історія (правознавство)

3

3

3

0

0

0

14

Історія (українознавство)

1

1

1

0

0

0

15

Історія (суспільствознавство)

1

1

1

0

0

0

ІНСТИТУТ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЕКОЛОГІЇ

16

Біологія (соціальна педагогіка, екологія, валеологія)

1

1

0

1

0

0

17

Біологія (практична психологія, екологія, валеологія)

3

3

0

2

0

1

18

Географія (біологія, екологія, організатор туристсько-краєзнавчої роботи)

4

4

0

3

1

0

19

Географія (англійська (німецька, французька) мова, екологія, організатор туристсько-краєзнавчої роботи)

2

1

0

1

0

0

20

Екологія і охорона навколишнього серед.

1

1

1

0

0

0

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

21

Дошкільне виховання (початкове навчання)

2

2

0

2

0

0

22

Дошкільне виховання (практична психологія)

1

1

0

1

0

0

23

Початкове навчання (іноземна мова)

2

2

0

2

0

0

24

Початкове навчання (практична психологія)

10

10

1

9

0

0

25

Початкове навчання (інформатика)

2

2

0

2

0

0

26

Психологія

11

11

2

9

0

0

ІНСТИТУТ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

27

Дефектологія (логопедія і дошкільна корекційна освіта)

1

1

0

1

0

0

28

Дефектологія (логопедія і практична психологія)

1

1

1

0

0

0

ІНСТИТУТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ІНФОРМАТИЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

29

Математика (інформатика, адміністрування навчальних комп'ютерних систем)

1

1

1

0

0

0

30

Математика (економіка, інформатика)

3

3

3

0

0

0

31

Математика (фізика)

1

1

1

0

0

0

 

Всього

88

85

22

61

1

1

Форми профорієнтаційної роботи, які ведуть інститути, різноманітні. Так останнім часом потужно розвивається така форма, як співпраця з МАН України. Наприклад, беруть активну участь у роботі відділень Малої академії наук України і проводять там профорієнтаційну роботу викладачі кафедр інформатики, загальної фізики, вищої математики, математики та методики викладання математики, експериментальної фізики та астрономії Інституту фізико-математичної та інформатичної освіти і науки, кафедри Інституту природничо-географічної освіти та екології (зокрема, плідно працюють кафедри хімії, географії України та українознавства), кафедри Інституту української філології, Інституту історичної освіти (насамперед кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, всесвітньої історії, методики викладання історії і суспільно-політичних дисциплін), цей перелік ще можна продовжувати. Участь викладачів університету в інтелектуальних змаганнях школярів України, організованих МАНУ, є безпосередньою рекламою НПУ імені М.П.Драгоманова і сприяє залученню до студентських лав найкращих випускників загальноосвітніх закладів.

Профорієнтаційна робота в Інституті корекційної педагогіки і психології спрямовується і координується спеціально створеною робочою групою, що забезпечує систематичність і послідовність у проведенні всіх заходів. Щорічно фаховими кафедрами розробляються профорієнтаційні матеріали (у вигляді буклетів), в яких подається інформація про спеціальності, діяльність фахових кафедр, перелік вимог до абітурієнтів. На кафедрах розроблені методичні рекомендації з питань профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді та зміст інформації про професію корекційного педагога.

Результатом профорієнтаційної роботи інституту в школах для дітей з порушеннями слуху та зору є те, що на кожному курсі навчається декілька студентів-інвалідів по слуху та по зору. Так, на 2-ому курсі навчається випускниця Кам’янець-Подільської школи-інтернату для слабозорих дітей, яка вступила до університету за результатами конкурсу “Вчитель – моє покликання” після профорієнтаційної роботи серед учнів цієї школи, що була проведена викладачами ІКПП під час курсів підвищення кваліфікації вчителів. На заочній формі навчання створена окрема група з 9 нечуючих осіб, які вступили до університету на запрошення через засоби масових інформацій завідувачки кафедри сурдопедагогіки.

Традиційними і найбільш ефективними на університетських кафедрах є такі форми педагогічної роботи:

– зустрічі з учнями старших класів та випускниками загальноосвітніх шкіл м. Києва, Київської області та інших областей України;

– різноманітні засоби наочної агітації: інформаційні стенди, паспорти спеціальностей;

– щорічні дні відкритих дверей ;

– виступи завідувачів кафедр у засобах масової інформації;

– просвітньо-агітаційні виступи перед слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів;

– проведення обласних, районних, міських олімпіад.

Проводяться учнівські олімпіади і в університеті. Так, на кафедрі хімії апробовані нові форми роботи з абітурієнтами, була підготовлена і проведена 31 березня 2007 року ІІІ Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії для учнів ЗНЗ з використанням тестових технологій, в якій взяли участь 73 учні. Переможці олімпіади (13 учнів) рекомендовані на співбесіду з хімії для зарахування до НПУ імені М.П. Драгоманова. Успішно пройшли співбесіду 7 учасників олімпіади.

З 2006-2007 навчального року кафедра соціології, управління та євроінтеграції започаткувала Всеукраїнську учнівську олімпіаду з навчального курсу “Людина і суспільство”, за результатами якої переможці з першого по третє місця отримують знижки при вступі на контрактну форму навчання на спеціальність “Соціологія”.

Вже одинадцять років в Інституті фізико-математичної та інформатичної освіти і науки проводиться олімпіада з фізики для учнів, які бажають вступити на навчання за спеціальністю “Фізика, інформатика та астрономія”. Переможці цієї олімпіади зараховуються на навчання за співбесідою.

На особливу увагу заслуговує проведення Всеукраїнського конкурсу учнівських робіт “Вчитель – моє покликання”, започаткованого з ініціативи ректора університету академіка В.П.Андрущенка.

Викладачі кафедр експериментальної і теоретичної фізики та астрономії і математики та методики викладання математики проводять заняття зі слухачами університету майбутнього вчителя фізики і математики Київської області. Для учнів київських шкіл в інституті організована школа юного фізика і математика.

На базі Інституту історичної освіти існує Всеукраїнська спілка викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти (голова – проф. Ладиченко Т. В., директор – Бакка Т.В. ). Осередки Спілки створені в 13-ти областях України Керівництво Спілки постійно спілкується з членами своєї організації на місцях та в Києві. Вони організовують навчальні семінари, тренінги, конференції для вчителів загальноосвітніх закладів різних регіонів України, на яких зокрема розказують про наукові та навчально – методичні здобутки викладачів університету, тим самим створюючи позитивний імідж НПУ імені М.П.Драгоманова в очах педагогічної громадськості. Активні вчителі направляють на навчання до університету своїх кращих учнів.

4.2. Результати прийому на І курс навчання в 2006 році

У 2007 році приймальна комісія НПУ імені М. П. Драгоманова проводила прийом на заочну і денну форми навчання, на вечірній факультет, в екстернат, на відділення післядипломної освіти Інституту дистанційного навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, а також на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” і “магістр”; здійснювались поновлення і переведення в університет, проводився прийом у філіал заочного відділення в м. Євпаторії, до Кримського гуманітарного факультету Артек.

Обсяг державного замовлення становив у 2007 році 1703 місця на денну форму навчання і 724 місця – на заочну. Цього року з ініціативи керівництва університету було відкрито нові спеціальності: ”Технологічна освіта (автомобільний транспорт та безпека дорожнього руху)”, “Історія (експертиза культурно-історичних цінностей)”, “Психологія (консультативна)”, ”Психологія (спеціальна медична)”, “Менеджмент у соціальній сфері”, “Українська мова і література (інформаційно-аналітична діяльність)”, “Дошкільне виховання (логопедія)” “Адміністративний менеджмент”.

Приймальна комісія університету проводила широку рекламно-агітаційну та пропагандистсько-профорієнтаційну кампанію, спрямовану на залучення кращих абітурієнтів до вступу до Національного педагогічного університету на навчання, зокрема під час шкільних весняних канікул було проведено День відкритих дверей.

Університет підтримує контакти і проводить активну розбудову навчального-методичного комплексу, до складу якого входять педагогічні коледжі м. Києва, гімназія НПУ імені М. П. Драгоманова, ліцеї у містах Фастові, Конотопі; укладено угоди про співпрацю з державною адміністрацією с. Лісоводи Хмельницької обл., райдержадміністрацією м. Добромиль Львівської обл., випускники системи середньої освіти яких мають пільги при вступі до університету.

В період з 3 по 5 травня 2007 року на базі НПУ імені М.П. Драгоманова була проведена підсумкова державна атестація для випускників педагогічних класів, коледжів та учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл, які уклали відповідні договори з університетом. Атестація проводилась з метою рекомендації її учасників для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання до університету, а її результати (за бажанням вступника) могли бути виставлені в атестат про повну загальну середню освіту. Підсумкова атестація проводилась у формі, що відповідає вступним випробуванням (усне опитування, комплексне завдання, співбесіда, письмова робота, тестування).

В атестації взяли участь 724 особи, з яких 386 успішно склали іспити і отримали сертифікат встановленого зразка. З 253 учасників підсумкової атестації, які складали іспит у формі співбесіди, 86 були рекомендовані на бюджетну форму навчання, а 167 учасників – на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

Протягом травня–червня 2007 р. робота приймальної комісії була спрямована на забезпечення прийому на заочну форму навчання. Від абітурієнтів було подано 1003 заяви. Загальний конкурс становив 1,36 осіб на місце.

Прийом на заочну форму навчання здійснювався за 68 спеціальностями і спеціалізаціями, на вечірню – з 13 спеціальностей.

Найвищий конкурс був на спеціальностях Інституту педагогіки та психології, зокрема:

– Початкове навчання (практична психологія) – 10,3;

– Психологія (спеціальна, медична) – 7,0;

А також на спеціальностях:

– Менеджмент у соціальній роботі – 6,0;

– Корекційна освіта. Логопедія і практична психологія (на базі диплому молодшого спеціаліста) – 3,6;

– Правознавство – 2,9.

Успішно склали вступні випробування 805 осіб, з них 587 було зараховано на навчання за рахунок держбюджету в червні 2007 р. Серед зарахованих на навчання – 68 осіб, які мають атестат або диплом з відзнакою, 35 осіб пільгових категорій, які мали право на позаконкурсне зарахування. Протягом червня – липня близько 385 осіб уклали контракти на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Прийом на заочну і вечірню форму навчання продовжувався протягом липня і серпня. Зведена цифрова інформація про прийом на І курс заочної форми навчання приведена у додатку 4.2.1.

Прийом документів від осіб, які вступали на денну форму навчання, проводився з 22 червня по 08 липня 2007 року.

У 2007 р. НПУ імені М. П. Драгоманова приймав абітурієнтів на 83 спеціальності та спеціалізацій з 29 напрямів підготовки фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст, магістр.

Цього року прийом проводився одночасно на навчання за кошти державного бюджету і за кошти фізичних та юридичних осіб. Всього на денну форму навчання було подано 4811 заяв. Середній конкурс з усіх спеціальностей університету при вступі на місця бюджетного фінансування становив 2,83 особи на одне місце. Порівняно з минулими роками зростає кількість абітурієнтів, які вступають за копіями документів про освіту, особливо на популярних спеціальностях з традиційно високим конкурсом. Цього року копії подали понад 60% абітурієнтів.

Незмінною популярністю протягом багатьох років користуються спеціальності Інституту іноземної філології цього року було подано 9-13 заяв на одне державне місце. На інших спеціальностях гуманітарного профілю також спостерігається зростання конкурсу. На природничих факультетах конкурс також зріс в порівнянні з минулим роком і становив приблизно від 1,5 до 3,5-8 осіб на місце, а на спеціальність “Туризм” – 14 заяв на одне державне місце.

Серед бажаючих вступити до нашого університету – велика кількість медалістів і переможців ІІІ і ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. 871 особа подала в приймальну комісію атестати з відзнакою.

Необхідно відзначити також велику кількість вступників пільгових категорій, які мали право на позаконкурсне зарахування. Від осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, було прийнято 963 заяви. На умовах цільового прийому було зараховано 46 осіб. Зросла кількість абітурієнтів, які залишились без піклування батьків, сиріт, інвалідів І-ІІ групи. Цього року було зараховано 21 сироту, 19 інвалідів І-ІІ групи на навчання за рахунок державного бюджету. Зведена цифрова інформація про прийом на І курс денної форми навчання приведена в додатку 4.2.2.

Порівняно з минулим роком зменшилась кількість осіб, яким було надано право вступу до університету за наслідками співбесіди. Цього року проходили співбесіду 977 осіб (1165–2006р.). з них близько 30% були рекомендовані до зарахування на місця, що фінансуються з державного бюджету, без подальшого складання вступних іспитів.

Починаючи з березня 2007 року приймальна комісія проводила безперервну вступну кампанію, включаючи рекламно-агітаційну та профорієнтаційну роботу. Постійно проводився одночасний прийом на напрями за різними формами фінансування. Терміном до 20 серпня більш ніж 850 осіб уклали договори на навчання за контрактом.

Вдосконалено розклад вступних випробувань, за яким екзамени проводились в один день на напрям або ж на всі напрями (спеціальності) одного Інституту.

Вдосконалення прийому абітурієнтів може бути здійснене через проведення випробувань і конкурсу з окремих спеціальностей без урахування спеціалізацій, розподіл студентів за якими може здійснюватися на старших курсах навчання.

У 2007 році вступ на освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр” та “Спеціаліст” проводився на конкурсній основі за результатами вступних випробувань згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України від 05.02.2007р. Всього на денну форму навчання було подано 2125 заяв. За результатами вступних іспитів 756 осіб були зараховані на ОКР “Спеціаліст” та 295 на ОКР “Магістр” на місця, що фінансуються з державного бюджету.

Таблиця 4.2.1.


Інформація про прийом на заочну форму навчання до НПУ ім.М.П. Драгоманова у 2007р.

№ загальний

№ в інституті

Спеціальність

План прийому

Листи МОН

Державний бюджет

Підготовче відділення

Лубни

Євпаторія

Артек

Подано заяв

Зараховано

Конкурс

Золота медаль

Срібна медаль

Червоний диплом (атестат)

Сільська місцевість

ЧАЕС

УБД

Інваліди І-Іігрупи

ДМВ

Сироти

Резерв

Подано

Зараховано

Подано

Зараховано

Подано

Зараховано

Подано

Зараховано

Подано

Зараховано

Подано

Зараховано

Подано

Зараховано

Подано

Зараховано

Подано

Зараховано

ІНСТИТУТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ІНФОРМАТИЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

1

1

Математика (інформатика)

15

15

0

0

0

0

6

6

0,4

1

1

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

2

2

Фізика (інформатика, астрономія)

15

15

0

0

0

0

6

6

0,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

3

3

Економічна теорія (інформатика)

10

10

1

0

0

0

6

6

0,7

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

4

1

Технологічна освіта (інформаційна техніка)

10

8 (5)

10

0

0

0

0

19

10

1,9

0

0

0

0

1

0

5

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

5

2

Технологічна освіта (конструювання і моделювання одягу)

8

1 (0)

8

0

0

0

0

17

8

2,1

0

0

0

0

3

2

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

3

Технологічна освіта (автомобільний транспорт та безпека дорожнього руху)

10

5 (4)

10

0

0

0

0

15

10

1,5

0

0

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

4

Технологічна освіта (інформаційна техніка) на базі диплома молодшого спеціаліста.

5

2 (1)

5

0

0

0

0

9

5

1,8

0

0

0

0

2

2

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

5

Технологічна освіта (конструювання і моделювання одягу) на базі диплома молодшого спеціаліста.

7

2 (2)

7

0

0

0

0

13

7

1,9

0

0

0

0

5

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ІНСТИТУТ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЕКОЛОГІЇ

9

1

Біологія (практична психологія)

15

0

15

2

0

0

0

16

9

1,2

0

0

0

0

0

0

6

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

10

2

Географія (практична психологія)

15

0

15

0

0

0

0

9

3

0,6

1

1

1

1

1

1

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

11

3

Туризм

10

0

10

2

0

0

0

11

3

1,4

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

12

4

Екологія і охорона навколишнього середовища

10

0

10

1

0

0

0

8

4

0,9

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0