Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Практика йогических асан представляет собой эффективный инструмент для улучшения здоровья, развития силы и силовой выносливости, улучшения работы нерв...полностью>>
'Программа'
Россия на рубеже XIX — XX вв. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 19...полностью>>
'Документ'
Одним из главных показателей становления личности на этапе дошкольного детства является эстетическое развитие ребёнка. Понятие эстетического развития...полностью>>
'Документ'
1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) направлены на охрану здоровья детей при осуществлении де...полностью>>

Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реалізація завдань практики відбувається шляхом диференціації та індивідуалізації змісту програми практики, зокрема варіативністю завдань, пропонованих студентам, що дозволяє враховувати їх теоретичну та практичну підготовку, індивідуальні особливості, особливості закладу, де проводиться практика, тощо.

Протягом 2006/2007 н. р. в університеті оновлено та затверджено в установленому порядку перелік базових навчально-виховних закладів освіти для проходження педагогічної практики студентами університету, розроблено зразки договорів про співпрацю між базовим навчально-виховним закладом та університетом.

Традиційно базами педагогічної практики є кращі навчально-виховні заклади України, зокрема м. Києва. До керівництва практикою залучаються провідні викладачі університету та співробітники установ, де студенти проходять практику.

Фахові практики організовуються на базі спеціалізованих установ: у музеях, архівах, органах внутрішніх справ, судах, управліннях юстиції, комітетах Верховної Ради України, фонді політичного прогнозу, в управліннях освіти районних держадміністраціях, Академії муніципального управління, міському психологічному центрі, Центрі соціальної служби молоді, реабілітаційних центрах, приймальниках-розподільниках тощо.

Перед початком практики в інститутах традиційно проводяться настановчі конференції тривалістю 1–3 дні, на яких студенти знайомляться з метою та завданнями практики, отримують необхідні методичні матеріали тощо. По закінченню практики обов’язково організовується підсумкова конференція, на якій студенти обговорюють досягнення та проблеми, діляться враженнями. Цікавою є широко застосовувана форма відкритого захисту звітів студентів про проходження практики. Студенти-практиканти прагнуть використовувати різні нетрадиційні форми роботи. Наприклад, особливим видом роботи практикантів Інституту історичної освіти була організація та проведення колективних творчих справ КТС (подорожі-знайомства, вікторини, усні журнали, трудові справи, концерти художньої самодіяльності, театральні постановки, спортивно масові заходи тощо). Зокрема, практикантами було організовано проведення різноманітних конкурсів дитячої творчості : “Алло, ми шукаємо таланти!”, “Українське “Євробачення”, конкурс малюнків “Оживіть, дитячі мрії!”, екологічної гри-конкурсу “Пригоди в чарівному лісі”, “Містер та місіс табору”, “Кохання з першого погляду”, “Малі олімпійські ігри”, “День Нептуна” тощо. Проводилися різноманітні тематичні заходи, присвячені державним святам та визначним датам, наприклад, День рідної мови, День Конституції, День України.

Одним з напрямків діяльності практикантів була гурткова робота. Студенти Інституту історичної освіти та Інституту соціальної роботи і управління розробляли робочі програми та проводили заняття в гуртках “Юні телеведучі”, “Юні журналісти”, “Юні художники”, “Умілі руки”, спортивному, театральному. Практиканти активно спілкувалися не лише з дітьми, а також і з їхніми батьками, проводили зустрічі (батьківські дні) та індивідуальні бесіди.

Студенти-практиканти, які здобувають фах психолога проводять індивідуальні психологічні консультації сім’ям (батькам щодо визначення готовності та підготовки дітей до школи; багатодітним сім’ям; матерям-одиначкам; сім’ям, де мають місце втечі дітей; сім’ям, рідні яких мають будь-який вид залежної поведінки (алкогольна, наркотична, комп’ютерна, ігрова тощо); батькам та дітям (у випадку непорозумінь та з питань виховання; для юнацтва та молоді, що схильні до негативної (агресивної, девіантної, асоціальної) та саморуйнівної (суїцид) поведінки; для дітей, що мають труднощі у навчанні (зниження мотивації, проблеми спілкування з однокласниками, неуспішність, недостатній розвиток психічних процесів (увага, пам’ять, мислення); особам, що перебувають у депресивному стані; перебувають у стресовому стані та в складних життєвих обставинах; мають запит на профорієнтацію. А також проводять тренінги з сімейної, батьківської, дитячої проблематики.

Питання організації педагогічної практики в університеті було і залишається в полі зору ректорату, Вченої та Науково-методичної рад, зокрема розглядалося на грудневому засіданні (19 грудня 2006 р.) Науково-методичної ради. За результатами обговорення питання стану та перспектив практичної підготовки студентів було прийнято відповідні рішення, більшість з яких виконано, а інші перебувають у стадії завершення, оскільки потребують значного часу для виконання.

Протягом минулого навчального року до навчальних планів педагогічних спеціальностей університету для студентів 2-го курсу було введено літню організаційно-виховну практику тривалістю 3 тижні, зокрема організаційно-виховна практика передбачена в Інституті іноземної філології, Інституті фізичного виховання та спорту, Інституті мистецтв, Інституті соціальної роботи та управління, Інституті історичної освіти та Інституті природничо-географічної освіти та екології.

Результати проведення організаційно-виховної практики засвідчують, що вона дозволяє ефективно формувати у студентів вміннями та навичками роботи з дітьми й молоддю у позашкільних закладах освіти, зокрема у таборах оздоровлення та відпочинку, санаторіях, будинках дитячої творчості тощо.

З метою подальшого розвитку організаційно-виховної практики протягом 2006/2007 навчального року співробітниками навчально-методичного управління університету створено перелік баз для проходження практик, проведено розподіл та підготовку студентів до роботи в позашкільних закладах освіти, зокрема в літніх таборах відпочинку дітей.

Серед баз для проходження організаційно-виховної практики, з якими підписано договори про співробітництво, такі: МДЦ “Артек” (АРК Крим, м. Гурзуф); ДОК “Юність” (м. Євпаторія); ДОТ “Каштан” (смт. Козин, Київська обл); ДОТ “Верховина” (смт. Верховина, Івано-Франківська обл.); ДОТ “Променистий” (смт. Буча, Київська обл.); ОТ “Юний романтик” (м. Одеса); Дитячий санаторій “Піонер” (м. Київ, Пуща-Водиця); ДОТ “Енергія” “Київобленергія” (смт. Ворзель, Київська обл.); ОТ “Лісовий” СБУ (смт. Ворзель, Київська обл.); ДОТ “Світанок” (м. Київ, Житомирське шосе); Київський палац дітей та юнацтва (м. Київ) та ін.

Особливу увагу протягом звітного навчального року було приділено налагодженню співробітництва з МДЦ “Артек”. Зокрема видано наказ по НПУ імені М.П. Драгоманова про організацію та проведення організаційно-виховної практики на базі МДЦ “Артек” (від 09 січня 2007 р. № 2), підписано Договір про співробітництво між МДЦ “Артек” та НПУ імені М.П. Драгоманова щодо організації практики.

На виконання домовленостей про співробітництво студенти інститутів університету (зокрема Інституту історичної освіти, Інституту соціальної роботи та управління, Інституту корекційної педагогіки та психології, Інституту фізико-математичної та інформатичної освіти і науки, Інституту природничо-географічної освіти та екології, Інституту мистецтв та ін.) під час проходження організаційно-виховної практики працювали на посадах вихователів в МДЦ “Артек” протягом навчального року та у літній період.

В університеті продовжується робота над пошуком новітніх форм проведення практик, сучасних критеріїв і показників ефективності їх проведення (з урахуванням вимог ECTS). Розпочато розробку системи галузевих зв’язків між роботодавцями та університетом для забезпечення здобуття студентами професійних навичок під час проходження виробничої практики.

1.7. Моніторинг якості освіти в університеті.
Форми і методи контролю за навчально-виховним процесом

Протягом двох останніх навчальних років в нашому університеті з ініціативи і за завданням ректора академіка Віктора Петровича Андрущенка проводиться трьохрівневий моніторинг якості освіти: ректорський, директорський (деканський) і кафедральний. Роботу в цьому напрямі організовує і методично скеровує Науково-методичний центр моніторингу якості освіти.

За планом роботи університету загалом і Центру моніторингу зокрема в цьому навчальному році було проведено 4 декади інститутів з 6 запланованих. Це в Інституті фізичного виховання та спорту (листопад 2006 р.), в Інституті мистецтв (грудень 2006 р.), в Інституті соціальної роботи та управління (лютий 2007 р.) та в Інституті політології, соціології і права (квітень 2007 р.). З виробничих причин декади в Інституті гуманітарно-технічної освіти та в Інституті іноземної філології перенесені на наступний навчальний рік.

На поточний навчальний рік було заплановано проведення 1 раз на семестр ректорських контрольних робіт, тобто у листопаді 2006р. та в квітні 2007 р.

Організацією проведення ректорських контрольних робіт займався відділ оцінювання навчальних досягнень і атестації. Центру моніторингу якості освіти під безпосереднім керівництвом і участю професора Володимира Дмитровича Сиротюка, методиста вищої категорії Зої Сергіївни Тихонової та завідувача лабораторією Оксани Олексіївни Кондратенко.

На виконання плану роботи університету і відповідного наказу ректора в період з 20 листопада по 8 грудня 2006 року в університеті було проведено 231 ректорська контрольна робота, в т.ч. 173 за тестами. Інформація про результати контрольних робіт в розрізі інститутів наведена в таблиці 1.7.1.

Рейтинг інститутів за результатами ректорських контрольних робіт за абсолютною успішністю наведений в таблиці 1.7.2., а за якістю – в таблиці 1.7.3. Поряд з цим в даних таблицях наведені для порівняння показники абсолютної успішності та відповідно якості за результатами ректорських контрольних робіт за листопад-грудень 2005 року і літньої екзаменаційної сесії 2006 року.

Абсолютна успішність за результатами ректорських контрольних робіт загалом складала 92,2%, а якість 77,6%.

Найбільш висока абсолютна успішність в Інституту мистецтв – 99,4%, на другому місці Інститут іноземної філології – 98%, на третьому місці Інститут політології, соціології і права – 97,9%, четверте місце розділяють Інститут фізичного виховання і спорту, Інститут корекційної педагогіки і психології, Інститут соціальної роботи та управління – 96,1%, на п’ятому місці Інститут історії та філософії педагогічної освіти – 95,5%, на шостому – Інститут української філології – 93,7%, на сьомому – Інститут педагогіки і психології – 91,1%, на восьмому – Інститут фізико-математичної та інформатичної освіти і науки – 89,7%, на дев’ятому – Інститут природничо-географічної освіти та екології – 88,3%, на десятому – Інститут гуманітарно-технічної освіти – 86,3%, на десятому, останньому – Інститут історичної освіти – 78,3%.

В порівнянні з результатами ректорських контрольних робіт листопада-грудня минулого року абсолютна успішність залишилася без змін в Інституті мистецтв (99,4%), найбільш підвищилася (+7,3%) в Інституті української філології, найбільше знизилася (-21,7%) в Інституті історичної освіти.

В порівнянні з результатами літньої екзаменаційної сесії абсолютна успішність найбільше підвищилася (+6,6%) в Інституті мистецтв, а найбільше знизилася (-19,9%) в Інституті історичної освіти.

Таблиця 1.7.1.

Результати ректорських контрольних робіт
в розрізі інститутів НПУ імені М.П.Драгоманова
20 листопада – 8 грудня 2006 року

Інститут

Проведено контроль-них робіт

Залуче-но студен-тів

Отримали оцінки

Абсолютна успішність %

Якість %

Приміт-ка

5

4

3

2

І-т гуманітарно-технічної освіти

15

307

132

110

23

42

86,3

78,8

І-т педагогіки та психології

33

575

156

266

102

51

91,1

73,3

І-т історії та філософії педагогічної освіти

13

179

106

51

14

8

95,5

87,7

І-т фізичного виховання та спорту

15

473

179

227

49

18

96,1

85,8

І-т природничо-географічної освіти та екології

33

901

304

333

158

106

88,3

70,7

І-т соціальної роботи та управління

9

154

70

62

16

6

96,1

85,7

І-т корекційної педагогіки та психології

15

207

99

83

17

8

96,1

87,9

І-т історичної освіти

11

203

40

84

35

44

78,3

61,1

І-т іноземної філології

20

414

190

160

56

8

98

84,5

І-т мистецтв

7

182

81

63

37

1

99,4

79,1

І-т української філології

16

317

130

136

31

20

93,7

83,9

І-т політології, соціології і права

24

336

167

135

27

7

97,9

89,8

І-т фізико-математич-ної та інформатич-ної освіти та науки

20

352

88

121

107

36

89,7

59,3

Всього по університету

231

4600

1742

1831

672

355

92,2

77,6

Таблиця 1.7.2.

Рейтинг інститутів
за результатами ректорських контрольних робіт
за абсолютною успішністю

Інститут

Ректорські контрольні роботи

Літня екзаменаційна сесія 2006 р.

Рейтинг

2006р.

2005 р.

Абсолютна успішність %

Абсолютна успішність %

Відхилення

Абсолютна успішність %

Відхилення

І-т мистецтв

99,4

99,4

0

92,8

+6,6

1

І-т іноземної філології

98

97,7

+0,3

99,2

-1,2

2

І-т політології, соціології і права

97,9

96,2

+1,7

97

+0,9

3

І-т фізичного виховання та спорту

96,1

98

-1,9

93

+3,1

4

І-т корекційної педагогіки та психології

96,1

99,6

-3,5

97,5

-1,4

4

І-т соціальної роботи та управління

96,1

96

+0,1

95,5

+0,6

4

І-т історії та філософії педагогічної освіти

95,5

97,4

-1,9

96,6

-1,1

5

І-т української філології

93,7

86,4

+7,3

99,8

-6,1

6

І-т педагогіки та психології

91,1

98,8

-7,7

97,7

-6,6

7

І-т фізико-математичної та інформатичної освіти та науки

89,7

90,8

-1,1

89,4

+0,3

8

І-т природничо-географічної освіти та екології

88,3

97,8

-9,5

93,1

-4,8

9

І-т гуманітарно-технічної освіти

86,3

99

-12,7

94,1

-7,8

10

І-т історичної освіти

78,3

100

-21,7

98,2

-19,9

11

Таблиця 1.7.3.

Рейтинг інститутів
за результатами ректорських контрольних робіт
за показниками якості

Інститут

Ректорські контрольні роботи

Літня екзаменаційна сесія 2006 р.

Рейтинг

2006р.

2005 р.

Якість %

Якість %

Відхилення

Якість %

Відхилення

І-т політології, соціології і права

89,8

79,2

+10,6

65

+24,8

1

І-т корекційної педагогіки та психології

87,9

85,6

+2,3

53

+34,9

2

І-т історії та філософії педагогічної освіти

87,7

85,5

+2,2

67

+20,7

3

І-т фізичного виховання та спорту

85,8

73,9

+11,9

48

+37,8

4

І-т соціальної роботи та управління

85,7

83

+2,7

61

+24,7

5

І-т іноземної філології

84,5

77,2

+7,3

54

+30,5

6

І-т української філології

83,9

58

+25,9

72

+11,9

7

І-т мистецтв

79,1

93,1

-1,4

63

+16,1

8

І-т гуманітарно-технічної освіти

78,8

70

+8,8

59

+9,8

9

І-т педагогіки та психології

73,3

75,1

-1,8

67

+6,3

10

І-т природничо-географічної освіти та екології

70,7

75,5

-4,8

57

+13,7

11

І-т історичної освіти

61,1

63

-1,9

66

-4,9

12

І-т фізико-математичної та інформатичної освіти та науки

59,3

63,6

-4,3

56

+3,3

13Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Професор Марія Яківна Плющ Біобібліографічний покажчик Київ 2006

  Документ
  П79 Професор Марія Яківна Плющ: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І.Тарасова; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Наукова бібліотека.
 2. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Після проголошення незалежності. Україна пережила, щонайменше, дві кардинальні (трансформаційні) ломки: перша – відхід від "радянської республіки" та перехід до статусу незалежної держави;
 3. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису cпірін олег Михайлович

  Документ
  2.1. Концептуальні положення методики реалізації профільної та рівневої диференціації у вивченні основ штучного інтелекту на фізико-математичному факультеті вищого навчального педагогічного закладу 51
 4. Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису москалик геннадій Федорович

  Документ
  Актуальність дослідження. Дослідження філософських проблем професійної орієнтації особистості належить до актуальних завдань сучасної педагогічної і філософської думки.
 5. Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (1)

  Документ
  Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М.

Другие похожие документы..