Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Автор статьи ставит проблему культурного времени личности и предлагает подходы к ее решению в контексте персонологии. Различаются «культурное время п...полностью>>
'План-конспект'
создать условия для расширения знаний о различных способах кодирования информации; способствовать формированию знаний об основах кодирования и обрабо...полностью>>
'Документ'
1.1. Открытый Всероссийский Юношеский Фестиваль Национальных и Неолимпийских видов спорта (далее Фестиваль) является комплексным спортивно-массовым м...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
В системе языковых средств слово играет важнейшую роль. Русские писатели, восхищаясь красотой, силой, богатством русского языка, прежде всего отмечал...полностью>>

Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Університет також має ліцензію на:

– підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями)

всього на рік 600 01.07.2013

– підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України

всього на рік 1800 01.07.2014

– підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади

всього на рік 200 01.07.2009

Протягом 2006-2007 навчального року одержано ліцензію Серія АВ № 159996 з напряму Специфічні категорії, спеціальності 8.000007 Адміністративний менеджмент обсягом: денна форма – 90 осіб, заочна – 90 осіб.

До складу НПУ імені М.П.Драгоманова входить філіал Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова в м. Євпаторії. Чинна ліцензія (Серія АВ №159287) надає філіалу право на провадження освітньої діяльності з підготовки бакалаврів та спеціалістів за 3 спеціальностями з 2 напрямів за заочною формою навчання обсягом: бакалаври – 55 осіб, спеціалісти – 55 осіб.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 27 лютого 2007 року, протокол № 65, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова має право на одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності для Кримського гуманітарного факультету та Філії НПУ імені М.П.Драгоманова (м. Прага) з напрямів (спеціальностей) і ліцензованими обсягами прийому (осіб) на підготовку:

Напрям

Спеціальність

Ліцензований

обсяг

№ рішення

ДАК

Денна

Заочна

Вечірня

для Філіалу

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова в м. Прага

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів

1.

0101 Педагогіч– 

на освіта

6.010100

7.010101 Дошкільне

8.010101 виховання

25

15

10

25

15

10

-

-

-

№ 65 від

27.02.2007р.

6.010100

7.010102 Початкове

8.010102 навчання

25

15

10

25

15

10

-

-

-

№ 65 від

27.02.2007р.

2.

0305 Філологія

6.030500

7.030501 Українська мова

8.030501 та література

25

15

10

25

15

10

-

-

-

№ 65 від

27.02.2007р.

6.030500 Мова та

7.030502 література

8.030502 (англійська,

німецька,

французька,

італійська,

іспанська,

російська,

польська)

25

15

10

25

15

10

-

-

-

№ 65 від

27.02.2007р.

3.

0401 Психологія

6.040100

7.040101 Психологія

8.040101

25

15

10

25

15

10

-

-

-

№ 65 від

27.02.2007р.

для Кримського гуманітарного факультету

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Підготовка бакалаврів, спеціалістів

4.

0101 Педагогіч– 

на освіта

6.010100 Практична

психологія

30

20

-

№ 65 від

27.02.2007р.

5.

0102 Фізичне

виховання

і спорт

6.010200 Фізичне

виховання

30

-

-

№ 65 від

27.02.2007р.

6.

0401 Психологія

6.040100 Психологія

7.040101

30

30

20

20

-

-

№ 65 від

27.02.2007р.

Також, окрім вищеназваних спеціальностей, відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 24 квітня 2007 року, протокол № 66, університет має право на одержання ліцензії на підготовку фахівців за спеціальністю 8.070801 Екологія та охорона навколишнього середовища:

Напрям

Спеціальність

Ліцензований

обсяг

№ рішення

ДАК

Денна

Заочна

Вечірня

Підготовка магістрів

1.

0708 Екологія

8.070801 Екологія та

охорона

навколишнього

середовища

10

10

-

№ 66 від

24.04.2007р.

У підсумку рішенням ДАК від 10.06.2003 р. (протокол №45), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова акредитовано за ІV рівнем. В усіх випадках експерти встановили, що організація і рівень підготовки відповідають вимогам державних стандартів.

Протягом 2006–2007 навчального року у зв’язку з відкриттям та ліцензуванням нових спеціальностей було одержано загальний сертифікат про акредитацію Серія РД-VІ № 119340, включено до нього:

п/п

Напрям

Назва спеціальності

Ліцензований

обсяг

№ рішення

ДАК

Денна

Заочна

1

2

3

4

5

6

1.

0301 Філософія

6.030100 Релігієзнавство

25

25

№ 64 від

26.12.2006р.

2.

Специфічні

категорії

8.000005 Педагогіка

вищої школи

75

75

№ 60 від

21.04.2006

3.

Специфічні

категорії

8.000009 Управління

навчальним

закладом

120

120

№ 61 від

22.06.2006

4.

0202 Мистецтво

8.020202 Хореографія

30

30

№ 61 від

22.06.2006

5.

0708 Екологія

6.070800 Екологія та

охорона

навколишнього

середовища

60

60

№ 61 від

22.06.2006

6.

0502 Менеджмент

6.050200 Менеджмент

організацій

60

60

№ 65 від

27.02.2007р.

7.

0708 Екологія

7.070801 Екологія та

охорона

навколишнього

середовища

40

40

№ 66 від

24. 04 2007р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Професор Марія Яківна Плющ Біобібліографічний покажчик Київ 2006

  Документ
  П79 Професор Марія Яківна Плющ: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І.Тарасова; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Наукова бібліотека.
 2. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Після проголошення незалежності. Україна пережила, щонайменше, дві кардинальні (трансформаційні) ломки: перша – відхід від "радянської республіки" та перехід до статусу незалежної держави;
 3. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису cпірін олег Михайлович

  Документ
  2.1. Концептуальні положення методики реалізації профільної та рівневої диференціації у вивченні основ штучного інтелекту на фізико-математичному факультеті вищого навчального педагогічного закладу 51
 4. Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису москалик геннадій Федорович

  Документ
  Актуальність дослідження. Дослідження філософських проблем професійної орієнтації особистості належить до актуальних завдань сучасної педагогічної і філософської думки.
 5. Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (1)

  Документ
  Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М.

Другие похожие документы..