Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Сначала появилось рисуночное письмо. Каждый рисунок - . На основе рисунков возникли… , которые обозначали одно или часть… . Некоторые народы и сейча...полностью>>
'Конспект'
"Логос" (давнього. Logos) - "слово, "висловлювання", "закон", "смисл". Основні значення терміну "ло...полностью>>
'Исследовательская работа'
В конце XX в. в мире интенсивна, как никогда прежде, массовая пространственная подвижность населения (как переселения, так и «маятниковые» связи), пр...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 24 декабря 2008 года в 12 часов на заседании диссертационного совета Д 513.002.03 при Российском университете кооперации по адресу: 1...полностью>>

Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Матеріально-технічну базу університету складають основні та оборотні фонди, матеріальні активи ті інші фінансові цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі університету. До них належать: будівельні споруди, машини, обладнання, транспорті засоби, засоби зв’язку, інтелектуальна власність та грошові кошти. Майно, що закріплене за університетом, а також доходи від використання цього майна (від оренди приміщень, спортивного комплексу, гуртожитки, готель, друкарня, науково-дослідні прикладні розробки та фундаментальні дослідження) належать університету. Контроль за ефективністю використання і зберігання майна здійснюють центральні органи виконавчої влади.

vІІІ. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
І СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА СФЕРА

8.1. Дотримання умов колективного договору

Колективний договір на 2005-2006 рр. був прийнятий на конференції трудового колективу НПУ імені М.П. Драгоманова 3 березня 2005 року і зареєстрований УПСЗН Шевченківської РДА за № 236 від 18.05.2005р.

На конференції трудового колективу університету 17 березня 2006 року адміністрація в особі першого проректора професора Беха В.П. звітувала про виконання колективного договору за 2005 рік і були внесені зміни та доповнення до колдоговору на 2006 рік, які також зареєстровані УПСЗН Шевченківською РДА за № 158 від 07.04.2006р.

Про хід виконання колективного договору в 2005 році слухали на двох засіданнях профкому та на спільному засіданні профкому і ректорату. Зі звітом від профкому виступав доц. Лаврух О.В., який зазначив, що колдоговір виконується вчасно, і особливо підкреслив, що значну увагу приділяли виконанню колдоговору ректор університету академік Андрущенко В.П. та проректор з економіки і організації навчально-виховної роботи професор Падалка О.С.

Звіт про виконання колективного договору на 2005-2006 рр. в повному обсязі було заслухано на конференції трудового колективу, яка відбулася 23 березня 2007 року. З доповідями про його виконання від адміністрації виступив перший проректор-професор Бех В.П. та від профкому доцент Лаврух О.В.

Проректор Бех В.П. у виступі зазначив, що співпраця ректорату і профкому в 2006-2007 рр. відбувалась у досить складних соціально-політичних умовах, але все-таки була конструктивною та сприяла формуванню позитивного морально-психологічного клімату в університеті.

Питання ходу виконання цього колдоговору заслуховувалися на спільних засіданнях ректорату і профкому в 2005 році 3 рази, в 2006 р. – 4 рази, в 2007 році – двічі.

У 2006 році на потреби соціального захисту співробітників і студентів витрачено понад 5 млн. грн., віднайдені кошти на стимулювання аспірантів і докторантів та їх керівників з метою прискорення темпів зростання підготовки кадрів вищої кваліфікації. Поступово розширюються аудиторні площі шляхом введення в дію нових, збудованих за рахунок позабюджетних коштів.

Ректорат не залишав поза увагою звернень профспілок і окремих працівників та студентів, а профспілки активно включались у виробничу діяльність.

Ректорат вважає, що колдоговір 2005-2006 рр. виконаний в повному обсязі і він вплинув на формування колдоговору на 2007-2008 рр. В цьому договорі передбачена трьохстороння співпраця, зокрема і зі студентами, посилюється соціальний і правовий захист.

Важливими планами на майбутнє є будівництво гуртожитку для студентів, придбання квартир для співробітників, виконання проекту “Електронна педагогіка”, виконання вимог Концепції університету на 2006-2015 роки.

22 січня 2007 року ректором університету, академіком Андрущенком В.П. виданий наказ за № 20 про створення комісії в кількості 18 осіб з підведення підсумків виконання колективного договору за 2005-2006рр та підготовки проекту договору на 2007-2008рр. Комісія протягом січня-березня 2007 року провела три засідання, на яких ретельно аналізувалося виконання статей колективного договору 2005-2006 років та формувалися, удосконалювалися, вивірялися з правової точки зору статті колдоговору на 2007-2008 роки.

Новий колективний договір на 2007-2008 роки формувався на основі пропозицій профбюро підрозділів університету та пропозицій адміністрацій. 13 березня 2007 року проведено спільне засідання ректорату і профкому, на якому фактично був повністю сформований прект нового колдоговору. Він складається з семи розділів, до яких входить 135 статей, що включають не лише законодавчо встановлені питання соціально-правового захисту працівників, але й цілий ряд додаткових статей, виконання яких покращує умови праці і навчання в університеті.

З метою забезпечення пільг працівникам, гарантованих законодавством “Про охорону праці”, і поліпшенням умов роботи в закладі, відповідно до вимог чинних нормативних актів та висновків комісії з атестації робочих місць, протягом 2006 року було витрачено кошти на:

– Надбавку до заробітної плати за роботу у несприятливих умовах праці (прибиральницям службових приміщень, хлораторщикам басейну, медсестрам басейну, співробітникам, які працюють за комп’ютером, хімікам за роботу пов’язану з використанням небезпечних хімічних речовин, співробітникам друкарні).

– На ці доплати витрачено – 191 323 грн.

– Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, миючими засобами, гумовими рукавичками.

– Витрати на засоби індивідуального захисту – 29 955 грн.

– Навчання та перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт.

Витрачено – 440 грн.

– З працівниками та студентами своєчасно проводяться інструктажі з охорони праці (вступний інструктаж був проведений з 203 працівниками університету і з 85 студентами);

– Проведено навчання та атестацію посадових осіб з питань БЖД, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків. Всього залучено – 1702 особи.

– На робочих місцях розміщені необхідні інструкції з охорони праці.

– Своєчасно проводяться обов’язкові медичні огляди працівників, зайнятих на роботах з несприятливими умовами праці.

– Проведено переатестацію 15 працівників з питань перевірки знань з правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та пожежного мінімуму.

– Розробка і оформлення нормативно-правової документації з охорони праці, пожежної та електробезпеки впроваджена з грудня 2006 року і затверджена наказами ректора університету № 316 від 22.11.2006 р. і № 347 від 21.12.2006 р. і діє 4-и ступеневий адміністративно-громадський контроль.

Випробування опору контуру заземлення, опору ізоляції електромереж проводиться (1 раз в рік) згідно з вимогами правил ПБЕЕС, що підтверджено актами випробування.

– Відсутні випадки смертельного травматизму працівників, пов’язані з виробництвом.

– За 2006/2007 навчальний рік сталося 18 нещасних випадків невиробничого характеру. Нарахування за побутові травми становлять – 8 124 грн.

– Нарахування за лікарняні листки – 109 158 грн.

– Нарахування за лікарняні листки по догляду за дітьми – 915 грн

– Вентиляція знаходиться в робочому стані, придатна до експлуатації з наявністю паспортів із визначенням їх ефективності.

– Приміщення НПУ імені М.П.Драгоманова забезпечені системами пожежної сигналізації та оповіщення.

– Розробляється документація з пожежної сигналізації та оповіщення.

– Пожежна і охоронна сигналізації протягом року обслуговувалися підрядною організацією К.П. “Укржилінжналадка” згідно з договором.

Відповідно до Закону України “Про охорону праці”, Положення “Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу” в усіх підрозділах університету призначені відповідальні особи за організацію роботи з охорони праці, безпечний стан робочих місць, безпечне проведення навчально-виховного процесу, розроблені посадові інструкції, ведеться необхідна документація з цих питань.

З метою забезпечення норм безпеки, гігієни праці, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій ректоратом університету було вжито таких заходів:

– Проведено комплектацію приміщень та споруд університету протипожежним інвентарем, засобами пожежогасіння (відповідальний – Півень А.П.)

– Аптечками (було придбано 37 шт.) забезпечені підрозділи університету.

– Проведено навчання та атестацію посадових осіб з питань БЖД.

Всього залучено: 1702 особи.

– Прибиральницям було видано за рік 450 пар гумових рукавичок.

– Проведено перевірку заземлення, заземлюючих пристроїв та ручного електроінструменту (попередня перевірка – 07.12.2006 р., а остання перевірка – 07.06.2007 р.) згідно з журналом обліку перевірки та випробування електроінструменту (електрики).

– Проведено перевірку засобів індивідуального захисту від ураження електричним струмом:

-діелектричні боти – остання перевірка 15.05.2006 р., наступна перевірка 15.09.2009 р.;

-діелектричні рукавиці – остання перевірка 15.05.2007 р., наступна перевірка 15.11.2007 р.

– Проведено утилізацію ламп денного освітлення.

Всього 5 000 ламп, з них: 2500 – 40 Вт

2500 – 20 ВТ

– Проведено переатестацію 15 співробітників з питань перевірки знань з правил безпечної експлуатації електроустановок та пожежного мінімуму. Попередня переатестація 01.06.2006 р., наступна переатестація 01.06.2007 р.

– 178 співробітникам була встановлена відсоткова надбавка до заробітної плати за роботу в несприятливих умовах праці.

– Робітники, робота яких пов’язана із забрудненням, отримали спецодяг за навчальний рік:

-робочі костюми – 70 шт.;

-рукавиці брезентові – 500 пар;

-черевики – 30 пар;

-куртки ватні – 50 шт..

Миючі засоби:

-мило господарське – 1000 шт.;

-мило туалетне – 1000 шт.;

-пральний порошок – 680 пач.;

-чистящий засіб – 530 уп.;

-миючі засоби для посуду – 270 шт..

– Для навчання хлораторщиків спорткомплексу з експлуатації хлораторної установки було залучено 13 осіб.

8.2. Соціально-побутова сфера і соціальний захист

Питання соціально-правового захисту співробітників, пенсіонерів та студентів університету є багатогранним. Державні гарантії соціального захисту людини – це перш за все зарплата, пенсія, стипендія, право на працю або навчання, на відпочинок, одержання освіти, право на житло, на охорону праці, створення умов для збереження життя тощо. Університет у свою чергу прагне, в межах своїх можливостей, створити додаткові гарантії соціального захисту і підтримки, які фіксуються насамперед у колективному договорі та в окремих програмах. Значною є роль профспілок та інших громадських об’єднань, які захищають права і соціальні пільги кожного працівника, пенсіонера, студента.

Щодо державних гарантій, то протягом 2006-2007 навчального року дещо зроблено стосовно підвищення заробітної плати, пенсій, пільг для дітей, ветеранів, покращуються гарантії щодо охорони праці, відпочинку, освіти, працевлаштування тощо. Однак разом з підвищенням виплат підвищуються ціни. Значною мірою інфляція нівелює набутки.

Адміністрація університету, профспілкові організації також у 2006-2007рр. докладали зусиль для соціального і правового захисту працівників, пенсіонерів, студентів. Значні кошти виділялися на виконання статей колективного договору, на реалізацію програм соціально-економічного розвитку університету. У 2006 році було витрачено:

– на надбавки до основного посадового окладу по бюджету 572 960 грн. з позабюджету 1 124 506 грн;

– доплата за розширену зону обслуговування: відповідно 458 898 грн. і 748 170 грн;

– доплата за ненормований робочий день: відповідно 63 202 грн. і 15 779 грн.;

– доплата за шкідливі умови праці: з позабюджету 49 866 грн.;

– доплата дітям до 3-х років: відповідно 103 824 грн. та 1 686 грн.;

– матеріальна допомога співробітникам: відповідно 1 352 грн. та 92 412 грн.:

– виплата на оздоровлення: відповідно 782 569 грн. та 358 928 грн.;

– преміювання працівників університету: з позабюджету 864 369 грн.;

– на охорону праці: з позабюджету 191 323 грн.;

Разом понад 5 млн. грн.

Передбачені на 2006 рік програми виконані і профінансовані повністю. На 2007 2008 роки колективним договором передбачено ряд нових статей, виконання яких гарантує підвищення рівня соціального захисту працівників: ст. 6.4 передбачає перерахування коштів у розмірі 0,3 % фонду оплати праці на рахунок профкому на культурно–масову і фізкультурно-оздоровчу роботу; ст. 6.7 – виплату шести посадових окладів науково – педагогічним працівникам при виході на пенсію та ст. 6.8 – відповідну виплату шести мінімальних зарплат працівникам інших категорій; ст. 6.12-6.13 передбачають надання матеріальної допомоги; ст. 6.16 – витрати на оздоровлення і лікування працівників університету; ст. 6.17 встановлює виплати на оздоровлення всіх штатних працівників університету, окремо розроблена програма забезпечення працівників квартирами.

Значні кошти (близько 2 млн. грн.) вкладаються на благоустрій і розбудову баз відпочинку “Сула” та “Берізка”.

Доопрацьовано “Положення про порядок видачі і оплати путівок співробітникам, студентам, аспірантам та докторантам. У літній сезон 2007року передбачено видачу путівок на базу “Сула” з оплатою 30% вартості для працівників, 20% вартості для першої дитини, 10% вартості для другої дитини і безплатно для всіх дітей за подальшим порядком. Повна вартість путівки на 14 діб 520 грн 21 коп.

Для відпочинку на Чорноморському узбережжі за рахунок коштів профспілки придбано 12 путівок на базу відпочинку “Берегове” вартістю 1680 грн кожна (база університету Т. Шевченка), біля 40 путівок на базу “Золотий берег” (с.м.т. Лазурне, Скадовського р-ну) вартістю 840 грн та 10 путівок на базу “Смерічка” біля Трускавця (база Дрогобицького університету).

Усі ці путівки видаються працівникам здешевленими на 400 грн.

Через профком влітку 2007 року видано 23 оздоровчі дитячі путівки на море “Сонячний берег” (с. Сергіївка) та “Ясень” Івано-Франківської обл.

Через Фонд соціального страхування видано 37 санаторно-лікувальних путівок, переважно за 10% і 20% їх вартості.

Важливо також зазначити, що в 2006-2007 рр. статті Колективного договору щодо соціальних програм виконані в повному обсязі: працівники забезпечувалися роботою, звільнень за скороченням штату не було, програма “Турбота” (підтримка ветеранів Великої Вітчизняної війни) виконана, надавалися матеріальна допомога і премії (зокрема, з нагоди ювілейних свят), фінансувались статті стосовно охорони праці, оздоровлення, надавалася підтримка аспірантам і докторантам, проводилися заходи щодо відзначення святкових днів.

Університет преміював багатьох співробітників. Покращуються умови праці (збудовано офісне приміщення, відремонтовані та введені в дію зал засідань Вченої ради, зал засідань рад для захисту дисертацій, кабінети другого поверху центрального корпусу університету, відбувається поточний ремонт гуртожитків, навчальних аудиторій, кабінетів, спорткомплексу).

Університет поступово розширює свої володіння, покращує умови праці і відпочинку. Передані на баланс університету дитячий садок на Оболоні, де працює дошкільне відділення Інституту педагогіки і психології; піонерський табір у Лубнах, профтехучилище № 40, де відремонтовано на єврорівні два поверхи для навчального процесу Інституту гуманітарно-технічної освіти, проведений капітальний ремонт великого басейну, аудиторій спорткомплексу, кабінетів для професури.

Щодо соціального захисту і підтримки працівників є проблеми:

– недостатнє фінансування державою (перш за все соціальних програм );

– необхідність збільшення аудиторного фонду (для поліпшення умови праці викладачів і навчання студентів);

– проблеми житла для співробітників (більше 90 сімей перебуває на контрольному списку );

– недостатнє надходження коштів за рахунок освітянських послуг (спецкошти). Звідси – недостатнє фінансування соціальних програм, в тому числі і щодо створення умов для відпочинку;

– зростання захворюваності і необхідність профілактичних медичних обстежень та лікування, на що потрібні значні кошти;

– різке зменшення путівок до санаторіїв порівняно з 1998-2001 роками.

РЕЗЮМЕ

Звітній рік був роком бурхливих політичних пристрастей, суперечностей економічного зростання держави і водночас роком послідовного сходження НПУ імені М.П.Драгоманова до вершин вітчизняної і європейської освіти. Ми стали ще більш помітними і значимими; нас знають і поважають у європейському освітньому просторі; ми впевнено крокуємо у напрямі утвердження університету як кращого педагогічного закладу Європи.

Основною сферою діяльності університету був і залишається навчально-виховний процес. Сьогодні він перебуває в стадії модернізації у відповідності з Болонськими домовленостями.

На часі і в процесі впровадження знаходяться такі фундаментальні інновації, як модернізація змісту освіти; його наукове забезпечення; дотримання принципу рівного доступу до якісної освіти; впровадження високих інформаційних технологій та новітніх мовних стратегій; перехід до кредитно-модульної системи та рейтингового визначення якості засвоєння знань; надання послуг для забезпечення освіти дорослих та здійснення освіти впродовж життя тощо.

Центральною категорією в системі сучасних педагогічних інновацій є категорія “якість освіти”. Як відомо, якість освіти залежить від багатьох складників. На першому місці серед них знаходиться загальна філософія й зміст навчальних дисциплін. Перші позитивні результати оновлення змісту навчальних дисциплін в університеті досягнуті такими викладачами, як професор Іван Горбачук (фізика), Григорій Волинка (філософія), Іван Дробот (політична історія України ХХ століття), Володимир Погребенник (українська література), Микола Працьовитий та Микола Шкіль (математика), Ольга Ярошенко (хімія), Віктор Синьов (корекційна педагогіка), Володимир Бондар (дидактика).

Адаптація змісту навчальних дисциплін до нових економічних, політичних і соціокультурних реалій має здійснюватись при одночасному збереженні загальнокультурних надбань, всього того цінного, що має вітчизняна і світова наука. Поспішність і метушня тут недопустима, тому кафедрам та інститутам необхідно провести семінари, визначити першочергові проблеми й зосередити на них відповідну увагу.

Не менш відповідальним завданням модернізації навчального процесу є впровадження високих інформаційних технологій. Вузьким місцем до сих пір тут було не скільки брак техніки, скільки відсутність відповідних програм, методичної і навчальної літератури.

Сьогодні ця прогалина практично ліквідована. Під керівництвом проректора Анатолія Кудіна розробляється фундаментальний проект “Електронна педагогіка”, який передбачає створення інформаційно-освітнього середовища НПУ імені М.П.Драгоманова, підготовку модераторів Веб-сайтів усіх підрозділів університету та безпосередніх творців електронної продукції, забезпечення кафедр відповідною технікою і програмними засобами (в т.ч. власної розробки), навчання викладачів та студентів користуватись нею.

За умови завершення проекту “Електронна електроніка”, ми досягнемо 100 відсоткового забезпечення викладачів і студентів літературою на електронних носіях, здійснення дистанційної освіти в необмеженому масштабі – подібного в Україні ще не було.

В університеті впроваджується інформаційно-аналітична система управління навчальним процесом. Найближчим часом через внутрішню мережу та Інтернет інститути зможуть здійснювати електронний документообіг. Електронні відомості успішності дозволять створити для кожного студента “електронну залікову книжку”, доступ до якої при потребі можна відкрити і для батьків.

У минулому навчальному році в нашому університеті успішно функціонував Науково-методичний центр моніторингу якості, який очолює проректор Петро Васильович Дмитренко. Проведені перші заміри якості знань студентів – кафедральні, інститутські, ректорські. Результати моніторингу показують, що якість підготовки в університеті за останні роки зростає. Найбільш високу успішність виявляють сьогодні студенти гуманітарних напрямів; дещо нижчу – природничих, технічних та фізико-математичних спеціальностей та інститутів.

Виявилася й інша проблема: студенти і викладачі ще мало підготовлені до цієї важливої справи. Моніторинг якості освіти ще не став персональною справою кожного викладача університету. Тому кафедрам і керівництву Центру необхідно проаналізувати технології та організацію процесу моніторингу й зробити відповідні висновки.

Однією з основних вимог Болонського процесу є інтеграція освіти і науки. У відповідності з цим ми маємо вийти на новий рівень науково-педагогічних досліджень.

В університеті функціонують відомі наукові школи, які очолюють знамениті вчені і педагоги, зокрема:

– “Філософія освіти і культури” – академік Віктор Андрущенко;

– “Проблеми наближених методів розв’язання диференціальних та інтегральних рівнянь (асимптоматичні методи) – лауреат Державної Премії, академік Микола Шкіль;

– “Морально– естетичне виховання молоді засобами пісенно-хорового мистецтва” – академік, Герой України Анатолій Авдієвський;

– “Ноосоціогенез, самоорганізація та саморегуляція соціальних систем” – професор Володимир Бех;

– “Проблеми дидактики середньої та вищої школи” – академік АПН України, професор Володимир Бондар;

– “Проблеми зоології, ентомології, екології, біогеографії та еволюції організмів” – професор Василь Бровдій;

– “Проблеми історії освіти і педагогічної науки в контексті завдань підготовки вчителя” – професор Людмила Вовк;

– “Історична еволюція світової і вітчизняної філософії в освітньому контексті” – професор Григорій Волинка;

– “Історія та сучасний стан функціонування граматичної системи української мови” – професор Арнольд Грищенко;

– “Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному закладі” – професор Мирослав Жалдак;

– “Функціональна лінгвістика і лінгводидактика та методика української мови” – академік АПН України, професор Любов Мацько;

– “Підготовка вчителя в умовах вищої педагогічної освіти” – академік АПН України, професор Олексій Мороз;

– “Проблеми теорії граматики української мови” – професор Марія Плющ;

– “Методологічні, теоретичні та технологічні проблеми колекційної педагогіки” – академік АПН України, професор Віктор Синьов;

– “Проблеми теорії та методики трудової, професійної та графічної підготовки учнівської та студентської молоді” – чл.-кор. АПН України, професор Віктор Сидоренко;

– “Релаксаційні та теплові явища в полімерах” – чл-.кор. АПН України, професор Микола Шут;

– “Теорія і методика навчання” – професор Ольга Ярошенко.

В останні роки на європейському рівні заявила про себе науково-педагогічна школа Миколи Працьовитого. Створена спільно з Інститутом математики НАН України лабораторія фрактального аналізу є першою в державі лабораторією подібного роду. Ми очікуємо від неї вагомих наукових і педагогічних результатів.

Сильні науково-педагогічні школи є в університеті й в царині соціогуманітарних наук – професорів Богдана Андрусишина, Віктора Бондаренка, Григорія Волинки, Івана Горбачука, Івана Дробота, Тамари Розової, Олександра Сушка, Людмили Фомічової, Марії Шеремет, Ольги Щолокової, ряду інших педагогів та вчених.

В останні роки практично всі кафедри і викладачі університету посилили свою активність у царині науково-дослідницької діяльності.

Науковцями університету видано 2236 найменувань друкованої продукції загальним обсягом 5596 друкованих аркушів.

З них: монографій – 36; підручників – 70; навчальних посібників – 246; наукових часописів – 65; інших видань – 1819.

Знаковими, новаторськими, загальносистемними стали видання, підготовлені нашими фахівцями у 2006 році. Серед них перший том вибраних праць М.Драгоманова, монографії професора Даниленка В.М. “Історія українського селянства”, Андрущенка В.П. “Організоване суспільство” (49 др. арк.); підручники Шкіля М.І. ”Вища математика”, Бабкіної О.В., Горбатенка В.П. “Політологія” (25 др. арк..), Волинки Г.І., Мозгової Н.Г., Федіва Ю.О. “Історія філософії в її зв’язку з освітою” (34 др. арк.), Бондаря В.І. “Дидактика” (40 др. арк..); навчальні посібники Мацько Л.І. “Риторика”, Жалдака М.І., Шута М.І. “Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання” та інші.

Високоефективною й результативною є, зокрема, співпраця колективів, очолюваних:

– академіком Любов’ю Мацько -з австрійськими вченими-україністами.

– академіком Віктором Синьовим – з голландцями, канадцями та вченими із США;

– професором Миколою Працьовитим з німецькими колегами;

– професором Тетяною Ладиченко – з канадськими фахівцями з проблем демократії;

– доцентом Станіславом Страшком – з представниками Єврокомісії;

Визнанням наших наукових доробків стало обрання когорти професорів університету до складу державних і громадських академій. У 2006 році до складу Академії педагогічних наук обрана доктор наук, професор Ольга Ярошенко; склад Академії вищої школи поповнили професори Василь Бровдій та Іван Горбачук, Євген Коршак, Анатолій Касперський та Анатолій Кудін; Микола Працьовитий, Юрій Руденко, Петро Чернега та Олег Падалка; до української академії історичних наук обрано професора Михайла Журбу; до Міжнародної академії спортивних наук – професора Юрія Похоленчука; склад Київської академії наук поповнила Світлана Шевчук; до складу Петровської академії наук і мистецтв (Росія) обрано Анатолія Семашка.

Дійсними членами і членами-кореспондентами державних і громадських академій на сьогодні є 34 наші викладачі. Якщо ж додати до цього числа співробітників, запрошених із різних державних академічних установ, то на сьогоднішній день активне спілкування зі студентами проводять близько 60 видатних вчених країни.

В останні роки в університеті послідовно проводиться принцип єдності навчання та науково-дослідної роботи студентів. Ефективність цієї справи перевіряється на Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, змаганнях, у яких беруть участь і перемагають наші студенти: Драгунов Денис (математика); Брежко Галина та Розсуканий Володимир (педагогіка); Тур Юлія та Терещенко Ярослав (дошкільне виховання); Отич Дар’я та Власенко Софія (психологія); Дьоміна Жанна (фізичне виховання) Колодочка Тетяна та Спасова Уляна (соціальна робота); Руда Марина (музичне мистецтво); Рибчинко Жанна (біологія) ряд інших студентів.

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з методики навчання української мови переміг Шевнін Олексій; у конкурсі “Музичне мистецтво” – Кудрявцев Сергій; конкурсі “Творчий проект” – Плевако О.

Ми пишаємося нашими студентами й переконані: з них виростуть прекрасні педагоги, науковці, керівники закладів освіти, у тому числі – декани, директори інститутів, ректори вищих навчальних закладів.

Наш університет має найкращий, найбільш кваліфікований у системі педагогічних закладів кадровий склад, за науковими і методичними розробками яких здійснюється вся педагогічна освіта в Україні.

Ми пишаємося нашими викладачами, педагогами і вченими.

Однак зростання ліцензійного обсягу та контингенту студентів вимагає збільшення кількості викладачів, підвищення їх наукового рівня та педагогічної майстерності. На жаль, університет поступово старіє; в останні роки його залишила когорта молодих науковців, які захистили кандидатські дисертації.

Звідси автоматично випливає важливість розробленої Концепції розвитку університету, однак деякі директори інститутів, а особливо керівники кафедр не приділяють цій концепції належної уваги.

Підготовка вчителя – це не тільки і не скільки навчання, озброєння студентів знаннями і навичками практичної діяльності, стільки процес їх виховання, що включає в себе, насамперед, формування наукового світогляду і політичної культури, ціннісних орієнтацій і моральних характеристик, становлення особистості – трудівника, патріота і громадянина, провідника національних і загальнолюдських цінностей.

В останні роки ця робота помітно поліпшилась. Добре слово у цьому зв’язку варто сказати на адресу заступника першого проректора з виховної роботи доцента Юрія Маленовського та голови профспілкової організації студентів Станіслава Цибіна, кураторів академічних груп, директорів інститутів та їх заступників.

Нові, привабливі форми роботи зі студентами пропонують викладачі Інституту соціальної роботи і управління (директор – професор Алла Капська).

Традиційної української родинності у спілкуванні зі студентами досягли викладачі Інститутів історичної освіти (директор – професор Олександр Сушко) та іноземної філології (директор – професор Володимир Гончаров).

З ініціативи Інституту історичної освіти особливим чином відзначається глибоке за змістом свято День слов’янської писемності та культури.

Національні культурні традиції у вихованні найбільше ефективно використовують викладачі Інституту української філології (директор – Анатолій Висоцький) та Інституту педагогіки і психології (директор – академік Володимир Бондар).

Вже традиційним стало проведення в Інституті української філології Тижнів рідної мови, Шевченківських днів, які відвідують видатні поети України (Герої України – Іван Драч, Борис Олійник та ін.).

Серед масиву студентів задоволення своїм вибором нашого університету, організацією навчальної і виховної роботи висловило 93% опитаних.

Різного роду незадоволення висловили 7% опитаних студентів. Вони торкалися, насамперед роботи міського транспорту, перенаселення гуртожитків, високих цін на харчування в студентських їдальнях, роботи бібліотеки та читальних залів, організації педагогічної практики, доступу до Інтернет, тощо. Ці зауваження та побажання студентів мають стати предметом нашої першочергової уваги кожної кафедри і кожної служби університету. І там, де це можливо, відразу ж потрібно виправити ситуацію, причому, разом зі студентами, з їх активною участю.

Сучасний вчитель має бути не лише носієм знань та інформації, але й високої художньої культури – слова, пісні, поезії, художнього образу. Ні глобалізація, ні економічна епоха разом з інформаційною революцією не повинні позбавити майбутнього вчителя почуття мистецької культури, яку він має формувати у своїх учнів.

Саме тому мистецьке виховання ми розглядаємо в якості одного з головних напрямків становлення майбутнього вчителя.

В університеті працює когорта викладачів – видатних митців, які складають гордість і славу мистецької культури нашої держави. Це, насамперед, Герой України, академік, проректор-директор Інституту мистецтв Анатолій Авдієвський; поет – пісняр, професор Андрій Демиденко; майстер художнього слова, професор Анатолій Паламаренко; актриса, професор Тамара Стратієнко; видатний композитор і співак, професор Микола Мозковий, керівник гурту “Гетьман” народний артист України Андрій Кондратюк.

В Інституті мистецтв працюють більше 20 художніх колективів. Серед них симфонічний оркестр під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України, професора Василя Федоришина, володарі Гран-прі міжнародних конкурсів жіночій хор “Павана” (керівник доцент, заслужений діяч України Людмила Байда, мішані хори Інституту мистецтв (керівник доцент заслужений діяч України Павло Ковалик), хор регентів (керівник доцент, заслужений діяч мистецтв України Дмитро Болгарський), народний ансамбль “Червона калина” (керівник доцент заслужений діяч України Зеновій Корінець), естрадний вокальний ансамбль “Сузір’я лір” (керівник старший викладач Валентин Касьянов).

Університет пишається художніми колективами інших інститутів. Це народна академічна хорова капела “Барвінок”, народна чоловіча хорова капела “Журавлі”, вокальний ансамбль “Купава”, студентський театр “Вавилон”, літературна студія поета Андрія Демиденка Інституту української філології та ін.

Є в цій сфері і певні суперечності та негаразди.

Наші соціологічні обстеження засвідчують досить суперечливу картину ставлення сучасного студента-педагога до мистецтва:

65 % – з них практично ніколи не відвідували театрів;

62 % – надто рідко (1-2 рази в півроку) бувають у кінотеатрах;

35 % – ніколи не брали участі у художній самодіяльності.

76 % – захоплюються “попсою” й практично ніколи не звертаються до класики.

Коментарі тут, як кажуть, зайві. Треба працювати, виховувати, захоплювати, вводити у великий і розмаїтий світ художньої культури.

Кожного студента ми хочемо бачити сильним і здоровим, активним і бадьорим. Мова йде про формування здорового способу життя, розвиток в університеті фізичної культури і спорту.

Статистика ж говорить, що 60% наших студентів є фактично хворими людьми. А якщо згадати й той важкий для сприйняття і розуміння факт, що з кожним роком населення України зменшується на 350-400 тисяч осіб, тобто фактично вимирає, то проблема підготовки вчителя як носія здорового способу життя, фізичної культури і спорту є проблемою надзвичайно актуальною і практичною. Вирішення цієї проблеми нам також під силу.

Першочергову увагу університет приділяє питанням соціально-правового захисту працівників і студентів, що відображено в колективному договорі, яким ми керуємося як основним документом життєдіяльності університету.

Колективна угода 2005–2006 рр. виконана нами повністю, а нова угода на 2006-2007 рр. – прийнята до виконання з урахуванням усіх висловлених справедливих зауважень.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгомановаа здійснює міжнародне співробітництво з університетами і освітянськими центрами понад 30 зарубіжних країн. Партнерами університету, зокрема, є такі провідні вищі навчальні заклади світу, як: Національний університет м. Афіни (Греція), Університет м. Парма (Італія), Педагогічна Академія Кракова (Польща), Сучавський університет “Стефан чел Маре” (Румунія), Сегедський університет (Угорщина), Пряшівський університет (Словаччина), Російський державний педагогічний університет імені А. Герцена та Московський державний лінгвістичний університет (Росія), Професійно–технічний інститут (Цяньчжоу, Китай).

Ми пишаємося недавно підписаною угодою з найбільшим у Європі навчальним закладом – першим Римським університетом (Рим, Італія) – La Sapiento.

Поглиблюється досвід університету у підготовці іноземних громадян. За останні роки динаміка прийому іноземних студентів постійно зростає. Якщо у 2004 році в університеті навчалося 52 іноземних студенти та аспіранти, то в 2005 році – вже 98; в 2006 році – 127, а в 2007 році – 149 осіб з 26 країн світу.

Більшій мобільності наших студентів сприяють їх стажування в провідних вищих навчальних закладах Європи.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова виступив співзасновником ряду міжнародних освітянських організацій, зокрема Академічної Мережі Центральної та Східної Європи, де наш ректор обраний віце-президентом цієї впливової організації.

Ми живемо в суспільстві, яке маємо. Тому надто актуальною і важкою для нас є проблема ремонту приміщень, будівництво запланованих корпусів.

У цих непростих умовах університет все ж розвивався, хоча й не так швидко, як хотілося б. Введено в експлуатацію:

– корпус Інституту педагогіки і психології (вул. Автозаводська, 47),

– корпус Інституту гуманітарно-технічної освіти,

– приміщення Інституту історії та філософії педагогічної освіти (Гуманітарний корпус, 15 поверх, вул. Тургеневська, 8-14) – 444,1 кв.м,

– спорткомплекс (4 аудиторії – 170 кв.м; великий басейн; хол 1 поверху),

– філіал Інституту дистанційного навчання (м. Лубни).

Відремонтовано:

– головний корпус (фасад по бул. Шевченка, вул. Франко,

– гуманітарний корпус (34 аудиторії; медпункт; сходові клітини 11-15 поверхів; хол 1 поверху; два туалети 5 поверху; крівля (925,1 кв.м); модернізована мережа пожежно-охоронної сигналізації),

– корпус Інституту мистецтв (реконструкція входу; приміщення науково-методичного центру “Моніторинг якості освіти”; коридор 4 поверху; хол 1 поверху),

– корпус Інституту історичної освіти (8 аудиторій; коридори 3, 4 поверхів; конференц-зала 3 поверху),

– гуртожитки ( 38 кімнат; хол 1 поверху гурт. №4; коридор 4 поверху гурт. №4; крівлі гурт № 3, 8),

– база відпочинку “Сула” (їдальня; душові кабіни; кімната для більярду; волейбольний та дитячий майданчики; проведено благоустрій території).

Розпочалось реальне відродження бази відпочинку “Берізка”.

Університет – це наше життя і наша доля. Лише спільними зусиллями ми виконаємо завдання, які ставить перед нами Міністерство освіти і науки, сучасне глобалізоване суспільство.

ЗМІСТ


ВСТУП 5

І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 9

1.1. Модернізація навчального процесу, впровадження кредитно-модульної системи його організації 9

1.2. Підготовка фахівців відповідного рівня кваліфікації. Відкриття нових спеціальностей 17

1.3. Реорганізація навчання без відриву від виробництва: заочна, дистанційна форми навчання, екстернат, післядипломна освіта 23

1.4. Виконання державного замовлення та договірних зобов’язань з підготовки фахівців, в т.ч. на комерційних засадах. Вечірня форма навчання 28

1.5. Навчальне навантаження. Організація самостійної роботи студентів, її навчально-методичне забезпечення, в т. ч. методи контролю за нею 36

1.6. Практична підготовка майбутніх фахівців. Організація навчальної, виробничої, педагогічної практик, бази їх проведення 40

1.7. Моніторинг якості освіти в університеті. Форми і методи контролю за навчально-виховним процесом 46

1.8. Аналіз успішності студентів 59

1.9. Робота Науково-методичної ради і методичних комісій інститутів та факультетів 65

ІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 71

2.1. Науково-дослідна робота з проблем освіти, зокрема на госпрозрахункових і комерційних засадах, її результати 71

2.2. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів (кандидатів, докторів наук) 81

2.3. Розвиток науково-дослідної і творчої роботи студентів 84

2.4. Науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 88

ІІІ. ВИХОВНА РОБОТА 91

3.1. Основні напрями виховної роботи в університеті 91

3.2. Культурно-просвітницькі та спортивно-оздоровчі заходи 103

3.3. Соціальна робота, соціальний захист студентів 108

3.4. Система і роль студентського самоврядування 110

3.5. Центр культури та мистецтва 112

ІV. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ І РОЗПОДІЛ ВИПУСКНИКІВ 116

4.1. Профорієнтаційна робота: форми і методи (зв’язок із середніми навчальними закладами, підготовчі відділення, педагогічні класи) 116

4.2. Результати прийому на І курс навчання в 2006 році 123

4.3. Державна атестація випускників 139

4.4. Механізм розподілу випускників, кількість та якісні показники їх працевлаштування, в т.ч. за фахом 142

V. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 156

5.1. Професорсько-викладацький склад університету 156

5.2. Підвищення кваліфікації викладачів (стажування, аспірантура, докторантура) 161

5.3. Навчально-допоміжний і обслуговуючий персонал. Кадрова ситуація на кінець поточного навчального року, в т.ч. наявні проблеми і можливі шляхи їх вирішення в наступному році 165

VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 171

6.1. Вчена рада університету 171

6.2. Робота ректорату 173

6.3. Інформатизація і комп’ютеризація університету 187

6.4. Наукова бібліотека університету 189

6.5. Видавнича діяльність 192

vІІ. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА І ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 196

7.1. Головні підсумки фінансово-економічної та господарської діяльності 196

7.2. Рентабельність навчально-виробничих підрозділів. Одержання та збільшення прибутку 198

7.3. Ефективне використання державного майна та його збереження 201

vІІІ. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР І СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА СФЕРА 202

8.1. Дотримання умов колективного договору 202

8.2. Соціально-побутова сфера і соціальний захист 207

РЕЗЮМЕ 211

ЗВІТ про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік

Підписано до друку 18.01.08 р. Формат 60x84/8.

Папір офсетний. Гарнітура Times.

Умов. друк. арк. 11,5.

Наклад 30 прим. Зам. № 

Віддруковано з оригіналів.

________________________________________________________________

Редакційний відділ НПУ імені М.П.Драгоманова.

01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9 кім. 221-а, тел. 239-30-85

Видавництво Національного педагогічного університету

імені М.П. Драгоманова. 01601, м.Київ, вул. Пирогова, 9

Друкарня НПУ імені М.П. Драгоманова. (044) 239-30-26

Свідоцтво про реєстрацію № 1101 від 29.10.2002.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Професор Марія Яківна Плющ Біобібліографічний покажчик Київ 2006

  Документ
  П79 Професор Марія Яківна Плющ: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І.Тарасова; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Наукова бібліотека.
 2. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Після проголошення незалежності. Україна пережила, щонайменше, дві кардинальні (трансформаційні) ломки: перша – відхід від "радянської республіки" та перехід до статусу незалежної держави;
 3. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису cпірін олег Михайлович

  Документ
  2.1. Концептуальні положення методики реалізації профільної та рівневої диференціації у вивченні основ штучного інтелекту на фізико-математичному факультеті вищого навчального педагогічного закладу 51
 4. Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису москалик геннадій Федорович

  Документ
  Актуальність дослідження. Дослідження філософських проблем професійної орієнтації особистості належить до актуальних завдань сучасної педагогічної і філософської думки.
 5. Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (1)

  Документ
  Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М.

Другие похожие документы..