Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Профилактическая работа с несовершеннолетними по проблемам злоупотребления психоактивными веществами в условиях социально-реабилитационного центра дл...полностью>>
'Документ'
Хронические миелопролиферативные заболевания (ХМПЗ) - группа заболеваний, характеризующихся клональными нарушениями полипотентных стволовых клеток ко...полностью>>
'Документ'
Россия вошла в тройку самых коррумпированных государств мира. Сегодня объем коррупции в денежном выражении уже сопоставим с федеральным бюджетом и зо...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
В соответствии с Государственным образовательным стандартом в учебные планы гуманитарных и экономических специальностей с недавнего времени введена н...полностью>>

Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.2. Підготовка фахівців відповідного рівня кваліфікації. Відкриття нових спеціальностей

Навчально-виховний процес в університеті здійснюється на підставі Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, відповідних Постанов Кабінету Міністрів України, положень “Про вищий навчальний заклад”, “Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, інших нормативних документів щодо вищої освіти в Україні.

Чинна ліцензія (серія АВ №159287) надає Національному педагогічному університету імені М.П. Драгоманова право на провадження освітньої діяльності з підготовки бакалаврів з 21 напрямів, спеціалістів – за 24 спеціальностями, магістрів – за 25 спеціальностями:

п/п

Напрям

Спеціальність

Ліцензований

обсяг

Термін дії

ліцензії

Денна

Заочна

Вечірня

1

2

3

4

5

6

7

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів

Специфічні

категорії

8.000005 Педагогіка

вищої школи

75

75

-

01.07.2016

8.000009 Управління

навчальним

закладом

120

120

-

01.07.2016

0101 Педагогіч– 

на освіта

6.010100

7.010101 Дошкільне

8.010101 виховання

130

150

60

180

150

60

120

120

30

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

6.010100

7.010102 Початкове

8.010102 навчання

180

150

60

180

150

60

120

120

30

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

6.010100

7.010103 Педагогіка і

8.010103 методика

середньої

освіти. Трудове

навчання.

Виробничі

технології.

Основи

виробництва

150

150

50

150

150

50

100

100

25

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

6.010100

7.010105 Соціальна

8.010105 педагогіка

100

100

30

100

100

30

30

30

10

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

6.010100

7.010106 Дефектологія

8.010106

210

210

75

210

210

75

105

105

50

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

6.010100 Педагогіка і

методика

середньої освіти.

Образотворче

мистецтво

50

-

-

01.07.2010

6.010100 Практична

психологія

60

60

30

01.07.2009

6.010100 Валеологія

30

-

-

01.07.2010

0102 Фізичне

виховання

і спорт

6.010200

155

155

-

01.07.2013

7.010201 Фізичне

8.010201 виховання

100

30

100

30

-

-

01.07.2013

01.07.2013

8.010202 Фізична

реабілітація

10

10

-

01.07.2011

8.010203 Олімпійський та

професійний

спорт

30

-

-

01.07.2010

0201 Культура

6.020100

7.020101 Культурологія

75

75

75

75

-

-

01.07.2011

01.07.2011

0202 Мистецтво

6.020200

190

190

-

01.07.2016

7.020207 Музична

8.020207 педагогіка та

виховання

100

30

100

30

-

-

01.07.2013

01.07.2013

7.020202 Хореографія

8.020202 Хореографія

90

30

90

-

-

-

01.07.2013

01.07.2016

0301 Філософія

6.030100

7.030102 Релігієзнавство

25

25

25

25

-

-

01.07.2007

01.07.2007

0303 Історія

6.030300

7.030301 Історія

8.030301

180

180

50

180

180

50

130

130

30

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

0305 Філологія

6.030500

490

460

180

01.07.2013

7.030501 Українська мова

8.030501 та література

210

60

210

60

-

-

01.07.2013

01.07.2013

7.030502 Мова та

8.030502 література

(англійська,

німецька,

французька,

італійська,

іспанська,

російська,

польська)

250

75

250

75

180

50

01.07.2013

01.07.2013

8.030507 Переклад

20

-

-

01.07.2012

0401 Психологія

6.040100

7.040101 Психологія

8.040101

180

180

50

180

180

50

120

120

30

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

0402 Соціологія

6.040200 Соціологія

120

120

-

01.07.2008

Соціальна

робота

60

60

-

01.07.2008

0403 Політологія

6.040300

7.040301 Політологія

8.040301

50

50

20

50

50

20

-

-

-

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

0501 Економіка

і підприєм-

ництво

6.050100

7.050101 Економічна

8.050101 теорія

50

50

10

50

50

10

-

-

-

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

0502 Менедж-

мент

6.050200 Менеджмент

організацій

60

60

-

01.07.2008

0504 Туризм

6.050400 Туризм

60

60

-

01.07.2008

0601 Право

6.060100

7.060101 Правознавство

60

60

60

60

-

-

01.07.2013

01.07.2013

0701 Фізика

6.070100

130

130

-

01.07.2013

7.070101 Фізика

8.070101

100

25

100

25

-

-

01.07.2013

01.07.2013

7.070105 Астрономія

8.070105

30

10

30

10

-

-

01.07.2013

01.07.2013

0703 Хімія

6.070300

7.070301 Хімія

8.070301

60

60

10

60

60

10

-

-

-

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

0704 Біологія

6.070400

7.070402 Біологія

8.070402

90

90

20

90

90

20

-

-

-

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

0705 Географія

6.070500

7.070501 Географія

8.070501

90

90

20

90

90

20

-

-

-

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

0708 Екологія

6.070800 Екологія та

7.070801 охорона

навколишнього

середовища

60

40

60

40

-

-

01.07.2011

01.07.2011

0801 Математика

6.080100

7.080101 Математика

8.080101

120

120

30

120

120

30

-

-

-

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

Перепідготовка спеціалістів

0101 Педагогіч– 

на освіта

7.010101 Дошкільне

виховання

35

35

-

01.07.2013

7.010102 Початкове

навчання

35

35

-

01.07.2013

7.010103 Педагогіка і

методика

середньої

освіти. Трудове

навчання.

Виробничі

технології.

Основи

виробництва

10

10

-

01.07.2013

7.010105 Соціальна

педагогіка

25

25

-

01.07.2013

7.010106 Дефектологія

75

75

-

01.07.2013

0102 Фізичне

виховання

і спорт

7.010201 Фізичне

виховання

30

30

-

01.07.2013

0202 Мистецтво

7.020207 Музична

педагогіка та

виховання

10

10

-

01.07.2013

0301 Філософія

7.030102 Релігієзнавство

15

15

-

01.07.2007

0303 Історія

7.030301 Історія

25

25

-

01.07.2013

0305 Філологія

7.030501 Українська мова

та література

25

25

-

01.07.2013

7.030502 Мова та

література

(англійська,

німецька,

французька,

італійська,

іспанська,

російська,

польська)

130

130

-

01.07.2013

0401 Психологія

7.040101 Психологія

185

185

-

01.07.2013

0403 Політологія

7.040301 Політологія

25

25

-

01.07.2013

0501 Економіка

і підприєм-

ництво

7.050101 Економічна

теорія

15

15

-

01.07.2013

0601 Право

7.060101 Правознавство

70

70

-

01.07.2013

0701 Фізика

7.070101 Фізика

15

15

-

01.07.2013

0703 Хімія

7.070301 Хімія

15

15

-

01.07.2013

0704 Біологія

7.070402 Біологія

15

15

-

01.07.2013

0705 Географія

7.070501 Географія

15

15

-

01.07.2013

0801 Математика

7.080101 Математика

30

30

-

01.07.2013Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Професор Марія Яківна Плющ Біобібліографічний покажчик Київ 2006

  Документ
  П79 Професор Марія Яківна Плющ: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І.Тарасова; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Наукова бібліотека.
 2. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Після проголошення незалежності. Україна пережила, щонайменше, дві кардинальні (трансформаційні) ломки: перша – відхід від "радянської республіки" та перехід до статусу незалежної держави;
 3. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису cпірін олег Михайлович

  Документ
  2.1. Концептуальні положення методики реалізації профільної та рівневої диференціації у вивченні основ штучного інтелекту на фізико-математичному факультеті вищого навчального педагогічного закладу 51
 4. Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису москалик геннадій Федорович

  Документ
  Актуальність дослідження. Дослідження філософських проблем професійної орієнтації особистості належить до актуальних завдань сучасної педагогічної і філософської думки.
 5. Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (1)

  Документ
  Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М.

Другие похожие документы..