Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Програма фахового вступного випробування складена на основі навчальних програм з української мови і літератури, методики викладання української мови ...полностью>>
'Курс лекций'
«Курс лекций и комплект методических материалов «Нелинейные магнитные цепи» для слушателей курсов переподготовки кадров в области «Электроэнергетика ...полностью>>
'Документ'
Сердечный ритм анализируется во временной области, что влечет сложность клинической интерпретации по причине нестационарности состояния больного и тр...полностью>>
'Урок'
Основной целью современного образования является формирование личности, способной совершенствовать и развивать общество. Справиться с этим под силу л...полностью>>

Медико-генетичне консультування членів родин з сімейним раковим синдромом

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Медико-генетичне консультування членів родин з сімейним раковим синдромом

Профілактика та рання діагностика злоякісних новоутворень є найбільш важливою соціально-біологічною проблемою сучасної онкології. Актуальність цієї проблеми доводять дані Національного ракового реєстру Національного інституту раку України, згідно яким в нашій країні щорічно вперше встановлюється діагноз злоякісного новоутворення у близько 160 тисяч осіб, в той же час щорічно помирають від раку близько 100 тисяч чоловік. Особливо тривожним є той факт, що серед захворівши 47% складають особи працездатного віку.

Проводячи аналіз структури захворюваності, відмічається той факт, що перші рангові місця посідають у жінок рак молочної залози, шкіри, тіла матки та шийки матки. Найбільша смертність відмічається у жінок від раку молочної залози, товстої кишки, шлунку, шийки матки, яєчника та легень.

Наведені дані доводять нагальну необхідність розробки нових методів профілактики та ранньої діагностики злоякісних новоутворень, оскільки радикальне та ефективне лікування онкологічних хворих можливе тільки на ранній стадіях пухлинного процесу. У цьому плані важливим моментом є збільшення знань стосовно останніх досліджень генетики пухлинного росту.

Результати молекулярно-генетичних досліджень останніх років, які проводяться в багатьох країнах світу, дозволяють визнати той факт, що рак – це хвороба генома. Більшість злоякісних пухлин людини мають багатофакторну природу, тобто у їх виникненні грають роль як генетичні фактори, так і фактори зовнішнього середовища. На сьогодні вже встановлені основні фактори ризика виникнення злоякісних пухлин, до яких відносяться тютюнопаління, особливості харчування. Ендогенні та екзогенні гормони, використання алкоголю, професійні канцерогени, забруднення повітря, ультрафіолетове опромінення, іонізуюча радіація, інфекційні та генетичні фактори.

Сімейні ракові синдроми виникають усього у 5-7% хворих (по деяким даним, у 15-20%) з новоутвореннями. Для них характерне ураження одного й того ж органу або виникнення морфологічно-однорідних пухлин в різних органах у родичів декількох поколінь (приклад – рак молочної залози або товстої кишки у бабусь, матерів, дочок або рак яєчника чи іншої локалізації у сестер). Для встановлення родинного ризику виникнення злоякісних пухлин використовують класичний метод медичної генетики – клініко-генеалогічне обстеження із складанням генетичного аналізу родоводів, визначенням типу передачі в поколіннях патології та оцінкою ризику можливості її розвитку у нащадків хворого на рак за допомогою генетико-математичного аналізу.

На теперішній час медико-генетичне консультування представників родин з сімейним раковим синдромом та формування реєстру таких сімей на території СНГ починає проводитись в Російському онкологічному науковому центрі ім.Н.Н.Блохіна РАМН (для жителів м.Москва), в НДІ онкології ім.Н.Н.Петрова Росмедтехнологій (для жителів м.С.Петербург), в Барнаульському онкологічному диспансері Алтайського краю (Росія), в Київському клінічному онкологічному центрі (для жителів м.Києва).

У м.Черкаси з 2007 року також розпочате впровадження медико-генетичного консультування жінок на базі медичного центру ”Андромеда+”, яке проводить канд.мед.наук лікар-гінеколог-онколог Палійчук О.В. Постійно при зверненні пацієнток з метою проходження профогляду або для лікування у гінеколога аналізується та вивчається роль родинних факторів у розвитку злоякісних новоутворень при заповненні анкет-опитувачів та в подальшому, при необхідності, проводиться медико-генетичне консультування членів родин з сімейним раковим синдромом.

Клінічні спостереження показали, які саме пацієнтки мають направлятись на медико-генетичне консультування. Доведено, що сімейний раковий синдром характеризується наступними особливостями: 1) в родоводах 2 та більше родичів з пухлинами одного й того ж генезу, 2) 2 та більше родичів І ступеню спорідненості з пухлинами різного генезу, наприклад рак молочної залози, рак наднирника, саркома, лейкоз, 3) 3 та більше родичів з пухлинами в “зв’язаних” місцях: молочна залоза-матка-товстий кишківник, 4) відмічаються множинні пухлини в асоційованих місцях: рак щитоподібної залози-рак наднирника, 5) у родичів пухлини звичайно локалізуються в однакових анатомічних областях, 6) рак має більш злоякісний перебіг та виникає в більш молодому віці в кожному наступному поколінні, 7) у близнюків пухлини виникають в однаковому віці та на ідентичних місцях, 8) часто уражуються парні органи, 9) ураження може “перескакувати” генерації в родинах.

В родинах з сімейним раковим синдромом мутантний ген передається з покоління в покоління, але має місце й органний ризик, тобто рак у членів родини може виникати в одному й тому ж органі. Генетичний маркер в таких сім’ях (мутантний ген, мікросателітна нестабільність) присутні у членів родини в усіх клітинах організму та його можна виявити до появи ознак злоякісного росту.

У зв’язку з наведеними даними велике та актуальне значення в сучасній онкології є розробка наступних напрямків:

 • онкогенетичне консультування сімей та оцінка ризику розвитку злоякісних новоутворень у родичів онкохворих,

 • виявлення носіїв мутантних генів та визначення у них ризику появи онкозахворювань,

 • використання сучасних методів обстеження, в т.ч. молекулярно-генетичних. для виявлення ознак початкової малігнізації в клітинах та ранньої діагностики пухлинного процесу на етапі його доклінічних проявів.

Впровадження результатів нових теоретичних розробок в практичну онкологію дозволить зробити профілактику рака більш активною, більш дієвою, що буде сприяти зниженню онкологічної захворюваності жіночого населення України.

Щиро бажаємо здоров’я Вам та Вашим родинам, колектив медичного центру “Андромеда+” та директор к.м.н.Палійчук О.В.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Крок Загальна лікарська підготовка (1)

  Документ
  Одним з основних наслідків діареї є екскреція великої кількості бікарбонату натрію.
 2. E. Гострий інтерстиціальний нефрит

  Документ
  16-річному хворому на ангіну при­значили ін'єкції антибіотиків через 3 дні від початку лікування. Стан хворого погіршився: з'явилися неприємні від­чуття в поперековій ділянці, запаморочення, нудота.
 3. Програма конференції «Актуальні питання клінічної медицини» програма конференції «Мікроелементози в клінічній медицині» програма конференції «Actual problems of fundamental and clinical medicine (in english)»

  Документ
  9 Програма конференції «Мікроелементози в клінічній медицині» Програма конференції «Actual problems of fundamental and clinical medicine (in english)»…… 7 Матеріали конференції «Актуальні питання теоретичної медицини» .
 4. Міністерство охорони здоров’я україни український центр наукової медичної інформації І патентно-ліцензійної роботи

  Документ
  Реєстр галузевих нововведень № 30-31 2009 року вміщує інновації наукових установ системи МОЗ України, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та інновації, одержані
 5. Оявлятися у формі гострої недостатності (І-IV стадії за Killipp) І як різке загострення хронічної серцевої недостатності (хсн, І-ІІІ стадії, І-IV класи по nyha)

  Документ
  Синдром серцевої недостатності у хворих гострим інфарктом міокарда (ГІМ) є поліетіологічним і може проявлятися у формі гострої недостатності (І-IV стадії за Killipp) і як різке загострення хронічної серцевої недостатності (ХСН, І-ІІІ

Другие похожие документы..