Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Разные виды политических отношений рассмотрены нами в парах, где уровень контактов определяется свободой или несвободой взаимодействия для каждого из...полностью>>
'Документ'
Толстой не только не находит ничего привлекательно в личности Наполеона, но напротив, считает его человеком, у которого «помрачены ум и совесть». Все ...полностью>>
'Закон'
О судебной практике по делам о грабеже и разбое. Постановление № 31 Пленума Верховного Суда РСФСР от 22 марта 1966 года, с изменениями и дополнениями...полностью>>
'Публичный отчет'
Преемственность баланса. Условия, обеспечивающие преемственность балансов: однородность статей, неизменность валюты и методов оценки статей, постоянст...полностью>>

Про внесення змін до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України Наказ Державної митної служби України від 17 березня 2008 року n 229 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про внесення змін до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Наказ Державної митної служби України

від 17 березня 2008 року N 229

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

10 квітня 2008 р. за N 291/14982

Відповідно до статей 71 та 187 Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 940 "Про затвердження Положення про Державну митну службу України", зі змінами, та з метою вдосконалення порядку митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби від 17.11.2005 N 1118, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за N 1428/11708, зі змінами (далі - Правила), виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби від 25.07.2006 N 630 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митну територію України транзитом", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.08.2006 за N 964/12838.

3. Департаменту організації митного контролю (Сьомка С. М.) і Юридичному департаменту (Небрат Л. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С. А.) протягом 60 днів з дня офіційного опублікування цього наказу доопрацювати програмне забезпечення відповідно до вимог цього наказу.

5. Департаменту міжнародної діяльності (Кучук О. М.) проінформувати Міністерство закордонних справ України та митні органи суміжних з Україною держав про вимоги цього наказу після його офіційного опублікування.

6. Начальникам регіональних митниць (крім Регіональної інформаційної митниці та Енергетичної регіональної митниці), митниць:

6.1. Інформувати громадян і заінтересовані організації після офіційного опублікування цього наказу про його вимоги, у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску через державний кордон України.

6.2. Розробити та затвердити порядки взаємодії митних органів і підрозділів ДАІ МВС України щодо спільного огляду транспортних засобів, увезених громадянами в Україну з метою вільного обігу.

7. Установити, що цей наказ набирає чинності через 60 днів після його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова Державної митної

служби України 

 

В. І. Хорошковський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр фінансів України 

В. М. Пинзеник 

Міністр внутрішніх справ

України 

 

Ю. В. Луценко 

Т. в. о. Міністра закордонних

справ України 

 

Ю. В. Костенко 

Голова Державної

прикордонної служби України 

 

М. М. Литвин 

Заступник Голови Державного

комітету України з питань технічного

регулювання та споживчої політики 

 

 

Ю. В. Жарков 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України

від 17 листопада 2005 р. N 1118

(у редакції наказу Державної митної служби України

від 17 березня 2008 р. N 229)

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

10 квітня 2008 р. за N 291/14982 

Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

I. Загальні положення

1. Дія цих Правил поширюється на транспортні засоби (далі - ТЗ), що переміщуються через митний кордон України громадянами, які не є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, для вільного обігу (у тому числі з метою розкомплектування на запасні частини) на митну територію України (за її межі) або з метою транзиту, а також тимчасово вивозяться за межі митної території України.

Вимоги цих Правил не застосовуються за умови документального підтвердження, що транспортні засоби ввозяться для особистого користування особами, зазначеними в статтях 287 - 290, 292 - 294 Митного кодексу України.

2. Терміни, що вживаються в цих Правилах:

власник ТЗ - громадянин, що відповідно до законів України має право власності на ТЗ, яке підтверджується документально;

документи, що підтверджують право власності на ТЗ:

а) придбані (отримані) у громадян чи підприємств - засвідчені нотаріально в країні придбання або в консульських установах чи в посольствах України договори купівлі-продажу, міни чи дарування тощо;

б) придбані в підприємств - оформлені на відповідних бланках і завірені печатками цих осіб чи інших організацій та установ оригінали рахунків, чеків, рахунків-фактур, інвойсів, інших документів. У цих документах, крім чеків, згідно з формою відповідного бланка повинні бути зазначені дата продажу, номери шасі (рами), кузова (або ідентифікаційний номер), двигуна ТЗ, його модель і рік виготовлення, а також прізвище, ім'я, по батькові особи, якій продано ТЗ;

в) технічні паспорти, технічні талони, сервісні книжки, реєстраційні свідоцтва та інші документи на ТЗ, видані вповноваженими органами країни придбання, із зазначенням власника ТЗ або відміткою про зняття ТЗ з обліку;

документи контролю за доставкою ТЗ до митниці призначення (далі - ДКД), оформлені в установленому порядку:

попередня декларація для громадян (далі - ПДГ);

повідомлення про транзитне переміщення ТЗ (далі - ПТП).

Вантажна митна декларація (далі - ВМД) використовується як ДКД у разі переміщення ТЗ, нового або знятого з реєстраційного обліку у відповідних підрозділах реєстраційних органів (далі - реєстраційні органи) України або іноземної держави, транзитом через митну територію України;

ідентифікаційний номер ТЗ (далі - ідентифікаційний номер) - номер (Vehicle Identification Number - VIN) ТЗ, що є структурованим поєднанням буквено-цифрових символів, присвоюється виробником ТЗ з метою ідентифікації останнього та наноситься на деталі кузова, шасі (рами);

квитанція МД-1 - уніфікована митна квитанція МД-1, форма та порядок застосування якої визначено Порядком застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженим наказом Державної митної служби України від 04.01.2005 N 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N 66/10346, зі змінами;

митна декларація - документ, форму якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 748 "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України предметів" і в якому містяться відомості про предмети, що переміщуються громадянами через митний кордон України;

номерний вузол - вузол, що класифікується за кодом 8706 або 8707 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД), призначений для ТЗ за кодами 8701 - 8705, 8711 та 8716 згідно з УКТЗЕД і при заміні якого реєстраційний орган робить у технічному паспорті (свідоцтві про реєстрацію) відмітку про його заміну;

обставини непереборної сили - смерть власника ТЗ; стихійне лихо (пожежа, повінь, інше стихійне лихо чи сезонне природне явище, зокрема замерзання моря, проток, портів тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів); військові дії чи надзвичайний стан у регіоні, через який переміщується ТЗ; страйк; злочинні дії третіх осіб, спрямовані проти власника ТЗ; дорожня пригода за участю ТЗ, яка спричинила повне або часткове його пошкодження; неможливість подальшого руху ТЗ, якщо зсув або ожеледиця створює небезпеку чи загрозу дорожньому руху, життю чи здоров'ю людей або навколишньому середовищу; інші схожі за характером обставини чи події;

посвідчення про реєстрацію ТЗ (далі - Посвідчення) - документ суворої звітності, що видається митницею власнику ТЗ (уповноваженій особі) для реєстрації цього ТЗ на ім'я особи, зазначеної в цьому документі, у реєстраційних органах у встановлений законодавством строк;

транзит - переміщення ТЗ під митним контролем з одного пункту пропуску через державний кордон України (при ввезенні на митну територію України) в інший пункт пропуску через державний кордон України (при вивезенні за межі митної території України) у незмінному стані, крім природних втрат, у строк, визначений митним органом відправлення, і без використання з іншою метою, ніж була заявлена цьому митному органу;

ТЗ - товари, що класифікуються за кодами 8701 - 8705, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, і номерні вузли до них.

Інші терміни вживаються у цих Правилах у значеннях, установлених:

Законом України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" - громадяни, громадяни-резиденти, громадяни-нерезиденти, постійне місце проживання;

Митним кодексом України - ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України (далі - ввезення), вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території України (далі - вивезення), вільний обіг, зона митного контролю, митний контроль, митне оформлення, переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях (далі - переміщення через митний кордон України), переміщення товарів через митний кордон України в несупроводжуваному багажі (далі - переміщення через митний кордон України), переміщення товарів через митний кордон України в супроводжуваному багажі (далі - переміщення через митний кордон України), предмети, пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України (далі - пропуск), підприємство, уповноважена особа;

Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574, зі змінами, - ВМД.

3. ТЗ для здійснення митного контролю та митного оформлення може бути пред'явлений митному органу як власником, так і вповноваженою особою.

4. ТЗ, що переміщуються через митний кордон України громадянами, перебувають під митним контролем:

при ввезенні для вільного обігу - з моменту перетину митного кордону України до завершення митного оформлення та видачі Посвідчення;

при ввезенні з метою транзиту - з моменту перетину митного кордону України до вивезення за межі митної території України;

при вивезенні для вільного обігу або тимчасово - з моменту пред'явлення митному органу до завершення митного оформлення та вивезення за межі митної території України.

5. Нарахування податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні ТЗ через митний кордон України, здійснюється із застосуванням ВМД у разі декларування цього ТЗ з метою вільного обігу.

Платники податків або вповноважені на те особи можуть перераховувати кошти на відповідні рахунки митних органів для забезпечення сплати митних та інших платежів відповідно до Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України і Держмитслужби від 24.01.2006 N 25/44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2006 за N 64/11938. Ці кошти є передоплатою і можуть бути підставою разом з поданням інших документів для оформлення ПДГ або ПТП.

6. Квитанція МД-1 застосовується при внесенні грошової застави в сумі податків і зборів, що підлягають сплаті при ввезенні ТЗ на митну територію України з метою вільного обігу, в разі транзиту, як гарантія доставки ТЗ до митниці призначення або прийняття ТЗ митним органом на зберігання.

7. Власник ТЗ або вповноважена особа, який переміщує ТЗ через митний кордон України, пред'являє його митному органу для проведення митного огляду й подає оригінали та ксерокопії таких документів:

що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом розпорядження);

реєстраційних (технічних) документів на транспортний засіб (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави чи України) з відмітками про зняття транспортного засобу з обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом;

митної декларації - у разі потреби;

ВМД (у разі транзиту ТЗ, нового або знятого з обліку в реєстраційному органі, через митну територію України);

що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разі митного оформлення ТЗ з наданням пільг в оподаткуванні);

паспортних документів та інших документів, визначених законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання); посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном тощо;

довідки про ідентифікаційний номер громадянина (за наявності).

У випадках необхідності вирішення питань щодо визначення року виготовлення ТЗ, класифікації ТЗ згідно з УКТЗЕД, митної вартості або порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати деякі чи всі з перелічених документів:

митні документи країни придбання ТЗ;

сервісну книжку;

експертний висновок;

фотографії;

технічну документацію.

8. Визначення року виготовлення ТЗ здійснюється на основі даних його виробника, що містяться в ідентифікаційному номері ТЗ. Міжнародною організацією стандартизації (ISO) запроваджено з 1976 року міжнародний стандарт ідентифікаційних позначень автомобіля - ISO 3779-1983, гармонізований з державним стандартом України ДСТУ 3525-97 обов'язкового застосування в Україні, які складаються з міжнародного коду виробника ТЗ (перші три символи), описової частини (подальші шість символів) і розпізнавальної частини (останні вісім символів), за яким визначається ідентифікаційний номер ТЗ. Ідентифікаційний номер індивідуальний для кожного ТЗ.

У разі визначення року виготовлення ТЗ необхідно враховувати те, що за міжнародним стандартом ISO 3779-1983 виробники ТЗ зазначають в ідентифікаційному номері або календарний, або модельний рік виготовлення ТЗ, тобто наступний модельний рік починається після 1 липня поточного календарного року.

Стандартом ISO 3779-1983 для кодування модельних років виготовлення ТЗ рекомендовано використання 10-го символу в 17-значному ідентифікаційному номері та символів, наведених у табл. 4.4 додатка 4 до Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.11.2003 N 142/5/2092, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.11.2003 за N 1074/8395.

Календарний і модельний роки виготовлення можуть також визначатися за розпізнавальною частиною ідентифікаційного номера (останні 8 знаків).

Більшість виробників ТЗ зазначають рік виготовлення 10-м символом у 17-значному ідентифікаційному номері. Разом з тим існують виробники ТЗ, що зазначають рік виготовлення знаком, розміщеним в іншому місці ідентифікаційного номера ТЗ. Деякі виробники формують ідентифікаційний номер ТЗ, у якому рік виготовлення взагалі не зазначається.

За рік виготовлення ТЗ приймається календарна дата його виготовлення (день, місяць, рік).

Якщо в ідентифікаційному номері нового ТЗ не міститься повна інформація про календарну дату його виготовлення, то такою датою вважається дата виготовлення, зазначена в технічних документах виробника ТЗ.

Якщо календарну дату виготовлення ТЗ, який перебував у користуванні, визначити за його ідентифікаційним номером неможливо, то за основу береться рік виготовлення, визначений за його ідентифікаційним номером, з урахуванням календарної дати першої реєстрації ТЗ.

Датою першої реєстрації ТЗ, який перебував у користуванні, є дата, зазначена в спеціальній графі технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію), наприклад, паспорта німецького зразка, або дата видачі технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію).

У разі відсутності даних про дату першої реєстрації, коли модельний чи календарний рік виготовлення ТЗ, зазначений в ідентифікаційному номері, збігається з роком початку його експлуатації, датою виготовлення вважати 1 січня року, зазначеного в ідентифікаційному номері ТЗ.

Якщо встановлений за ідентифікаційним номером модельний рік виготовлення не збігається з роком початку експлуатації ТЗ, який зазначено в реєстраційному документі, й перевищує його, датою виготовлення вважати 1 липня зазначеного в реєстраційних документах року.

Якщо встановлений за ідентифікаційним номером календарний або модельний рік виготовлення не збігається з роком початку експлуатації ТЗ, який зазначено в реєстраційному документі, і є меншим за нього, датою виготовлення вважати 1 січня календарного року, зазначеного в ідентифікаційному номері.

У разі неможливості визначення року виготовлення ТЗ за ідентифікаційним номером роком виготовлення вважати рік, що значиться в реєстраційних і технічних документах на ТЗ.

При цьому в разі відсутності в реєстраційних і технічних документах на ТЗ календарної дати виготовлення ТЗ такою датою вважати 1 січня року, зазначеного в реєстраційних і технічних документах на ТЗ.

Датою початку користування ТЗ, що були в користуванні та ввозяться на митну територію України, уважається дата першої реєстрації ТЗ, визначена в реєстраційних документах, які видані вповноваженими державними органами та дають право експлуатувати ці ТЗ на постійній основі. У разі відсутності реєстраційних документів першої реєстрації ТЗ датою початку користування вважати перший день першого місяця року, зазначеного в ідентифікаційному номері ТЗ, а за відсутності в ідентифікаційному номері року виготовлення - 1 січня року виготовлення, зазначеного в реєстраційних документах.

За наявності обґрунтованих сумнівів щодо визначення року виготовлення ТЗ достовірність установлюється експертом, що має свідоцтво про право проведення експертних досліджень з відповідної експертної спеціальності та внесений до Реєстру атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян Міністерства юстиції України.

9. Не підлягає пропуску через митний кордон України ТЗ:

номер кузова (або ідентифікаційний номер), шасі (рами) чи двигуна якого знищено, підроблено або який не відповідає запису в реєстраційних документах;

що ввозиться в Україну громадянином для вільного обігу, не знятий з обліку в реєстраційних органах країни придбання або іншої країни;

що вивозиться за межі України громадянином для вільного обігу, не знятий з обліку в підрозділах МВС України, які відповідно до законодавства України вповноважені здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ;

увезення якого в Україну згідно із законодавством заборонено за віком або на який відсутні документи, що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом розпорядження);

що ввозиться в Україну для вільного обігу й за який не сплачено податки і збори, що підлягають сплаті при переміщенні ТЗ через митний кордон України;

який знято з обліку, увозиться з метою транзиту і на який не оформлено гарантії доставки ТЗ до митниці призначення.

У разі виявлення ознак порушень митних правил посадова особа митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення ТЗ, уживає заходів відповідно до законодавства України з питань митної справи.

10. ТЗ, не пропущені через митний кордон України внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх увезення в Україну, а також несплати встановлених податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні ТЗ через митний кордон України, підлягають вивезенню з території України або переданню на склад митного органу оформлення для зберігання відповідно до Митного кодексу України.

11. У разі прийняття в пункті пропуску через державний кордон України власником (уповноваженою особою) рішення про повернення в суміжну державу ТЗ, не пропущеного через митний кордон України, власник (уповноважена ним особа) заповнює два примірники митної декларації на вивезення такого ТЗ.

Після завершення митного оформлення ТЗ для вивезення один примірник митної декларації з відмітками посадової особи митного органу про завершення митного оформлення, необхідного для зворотного вивезення ТЗ, передається власникові ТЗ (уповноваженій особі), другий примірник залишається в справах митного органу та підшивається до ПДГ (у разі її наявності) разом з ксерокопіями документів на ТЗ.

Вивезення за межі митної території України ТЗ, не пропущеного через митний кордон України, проводиться виключно в тому пункті пропуску через державний кордон України, через який здійснювалося ввезення ТЗ.

12. Вивезення за межі митної території України ТЗ, митне оформлення яких не завершено внаслідок причин, зазначених в пункті 1.9 цих Правил (за відсутності ознак порушення митних правил), здійснюється за письмовою заявою власника за умови оформлення ВМД, оформленої в режимі транзиту, та застосування відповідно до законодавства заходів гарантування такої доставки. При цьому вивезення ТЗ можливе через пункти пропуску, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1987 "Про затвердження переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України для переміщення громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них", зі змінами.

13. Вивезення ТЗ за межі митної території України, з причин, зазначених в пункті 1.9 цих Правил, не пропущених в Україну для вільного обігу або з метою транзиту, за рішенням власника (уповноваженої особи) здійснюється за умови відсутності в його діях ознак порушень митних правил.

14. Митні органи для звітності ведуть облік ТЗ, що переміщуються через митний кордон України і належать громадянам, із застосуванням Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби (далі - ЄАІС).

15. Формування вповноваженими посадовими особами митного органу електронних копій ВМД, ДКД, Посвідчень, квитанцій МД-1 здійснюється з використанням відповідного програмного забезпечення ЄАІС.

За відсутності належних умов для застосування відповідного програмного забезпечення ЄАІС безпосередньо під час оформлення ТЗ уповноваженій посадовій особі митного органу дозволяється вносити інформацію про оформлені протягом робочої зміни ВМД, ДКД, Посвідчення, квитанції МД-1 до відповідної бази даних митного органу за допомогою відповідного програмного забезпечення і передавати її до ЄАІС протягом чотирьох годин після закінчення робочої зміни.

16. Якщо виробником при виготовленні ТЗ не застосовується ідентифікаційний номер відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 3779, то до ВМД, ДКД, Посвідчень, квитанцій МД-1 уноситься інформація про заводський номер кузова, шасі (рами), який використовується цим виробником.

Для ТЗ, які не обладнані двигуном, відомості про номер і робочий об'єм двигуна до ВМД, ДКД, Посвідчень, квитанцій МД-1 не вносяться.

17. Електронні копії ВМД, ДКД, Посвідчень, квитанцій МД-1 передаються до ЄАІС засобами електронного зв'язку, а для внесення відміток до таких електронних копій використовуються оперативні канали зв'язку. У разі відсутності зв'язку з ЄАІС передання згаданих електронних копій чи внесення відміток до них здійснюється одразу після поновлення зв'язку з ЄАІС.

18. У разі виявлення невідповідності ТЗ даним, заявленим у ВМД (у належних випадках і в квитанції МД-1) і зазначеним у документах на цей ТЗ, а також даним, наявним в ЄАІС, під час митного оформлення ТЗ, що вивозиться громадянином після транзиту, вирішення питання пропуску такого ТЗ через митний кордон України можливе за умови отримання засобами електронного зв'язку від митного органу, який здійснив митне оформлення ТЗ при ввезенні його на митну територію України, підтвердження даних митного оформлення цього ТЗ. Запити митних органів щодо підтвердження даних митного оформлення ТЗ, надіслані засобами електронного зв'язку до митного органу, який здійснив митне оформлення ТЗ при ввезенні його на митну територію України, розглядаються цим митним органом у строк, що не перевищує однієї години з моменту одержання запиту.

19. Запит до ЄАІС здійснюється за:

кодом підрозділу, який здійснив митне оформлення ТЗ при його ввезенні на митну територію України, згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335, зі змінами;

ідентифікаційним номером ТЗ. Якщо виробником ТЗ не застосовується ідентифікаційний номер відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 3779-1983, то в запиті зазначається заводський номер кузова, шасі (рами), який використовується цим виробником;

датою оформлення ВМД, ДКД, Посвідчення, квитанції МД-1.

20. Регіональна інформаційна митниця забезпечує посадовим особам митного органу в межах їх повноважень доступ до ЄАІС.

Перелік посадових осіб, які мають право вносити інформацію про оформлені ВМД, ДКД, Посвідчення, квитанції МД-1 до відповідної бази даних митного органу, використовувати відповідне програмне забезпечення для формування електронних копій цих ВМД, ДКД, Посвідчень, квитанцій МД-1, формувати із застосуванням цього програмного забезпечення звіти, а також передавати до ЄАІС інформацію про оформлені протягом певного періоду ВМД, ДКД, Посвідчення, квитанції МД-1 та вносити відмітки до їх електронних копій, затверджується наказом митного органу.

Відповідальність за забезпечення внесення до відповідної бази даних митного органу інформації про оформлені ВМД, ДКД, Посвідчення, квитанції МД-1, за дотримання строків її передання до ЄАІС, а також унесення відміток до електронних копій цих документів покладається на керівників митних органів.

21. ВМД, ДКД, Посвідчення, митні декларації, квитанції МД-1, акти про проведення митного огляду ТЗ, результати митного огляду автотранспортних засобів, а також ксерокопії документів, що подавалися для митного оформлення ТЗ, зберігаються в справах митного органу протягом установленого строку.

22. Обмін інформацією між Держмитслужбою та МВС України про ТЗ, оформлені митними органами, здійснюється в порядку, що встановлюється Держмитслужбою та МВС України.Скачать документ

Похожие документы:

 1.  Законами України (11)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 28 листопада 2002 року N 291-IV, ОВУ, 2002 р., N 52, ст. 2351, від 24 грудня 2002 року N 348-IV, ОВУ, 2003 р.
 2.  Законами України (12)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 28 листопада 2002 року N 291-IV, ОВУ, 2002 р., N 52, ст. 2351, від 24 грудня 2002 року N 348-IV, ОВУ, 2003 р.
 3.  Законами України (18)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 28 листопада 2002 року N 291-IV, ОВУ, 2002 р., N 52, ст. 2351, від 24 грудня 2002 року N 348-IV, ОВУ, 2003 р.
 4.  Законами України (19)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 28 листопада 2002 року N 291-IV, ОВУ, 2002 р., N 52, ст. 2351, від 24 грудня 2002 року N 348-IV, ОВУ, 2003 р.
 5. Рішенням Конституційного Суду України  від 9 липня 2007 року n 6-рп/2007,  закон (1)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 28 листопада 2002 року N 291-IV, ОВУ, 2002 р., N 52, ст. 2351, від 24 грудня 2002 року N 348-IV, ОВУ, 2003 р.

Другие похожие документы..