Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Справочно: Национальный антитеррористический комитет образован в марте 2006 года для координации деятельности федеральных органов исполнительной влас...полностью>>
'Курс лекций'
Основные понятия административного права 1 Тема 4. Основные положения гражданского права Российской Федерации 71 Лекция 7....полностью>>
'Регламент'
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679 «О порядке разработки...полностью>>
'Рабочая программа'
Календарно-тематическое планирование составлено на основе программы по литературе (5 -11 классы, базовый уровень), авторы В. Я. Коровина, В. И. Журав...полностью>>

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Історія вчень про державу І право”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

15

Змістовно-діяльнісна структура модулів

навчальної дисципліни „Історія вчень про державу і право”

НЕ

Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Види занять

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Модуль 1. Вступ. Історія вчень про державу і право античності та середньовіччя.

НЕ

1.1

Предмет і метод історії вчень про державу і право. Уявлення про державу і право в країнах Стародавнього Сходу.

 • Специфіка предмета історії вчень про державу і право.

 • Періодизація етапів розвитку вчень про державу і права.

 • Методи історії вчень про державу і право.

 • Місце історії вчень про державу і право.

 • Політична і правова ідеологія Стародавньої Індії.

 • Етико-політичні вчення Стародавнього Китаю.

Література

 1. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К.: Основи, 1997. – С. 18-33.

 2. Орленко В.В. Історія вчень про державу та право. – К., 2007. – С. 9-15.

 3. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових учень. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 5-22.

 4. Андрусяк Т.Г., Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 8-14.

 5. Хрестоматія з історії політичних вчень. – К.: Дакор, 2008. – С.4-63.

 6. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История учений о государстве и праве. – Харьков: Одиссей, 2007. – С.7-33.

2

1

 • складання хронологічних таблиць;

 • тестування;

 • фронтальне опитування;

 • реферативні доповіді.

2

2

5

  1. Соціально-політичні ідеї брахманізму та буддизму: порівняльний аналіз (реферат).

  2. Етико-політичні вчення Стародавнього Китаю: даосизм, конфуціанство, монізм та легізм (порівняльний аналіз) (реферат).

  3. Соціально-політичні ідеї Стародавнього Єгипту та Месопотамії (реферат).

5

6

НЕ

1.2

Державно-правові вчення Стародавньої Греції і Стародавнього Риму.

 • Етична і політико-правова інтерпретація стародавніх міфів. Поеми Гомера, Гесіода.

 • Вчення Піфагора, Геракліта, Демокріта, Протагора.

 • Політично-правові ідеї Сократа, Платона та Аристотеля.

 • Вчення Епікура, Полібія, Сенеки, Цицерона та римських юристів.

 • Теократичні доктрини І.Златоуста та Августина.

Література

 1. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К.: Основи, 1997. – С. 107-120.

 2. Кузнєцов В. Філософія права. Історія та сучасність. – К.: Стилос, 2003. – С. 69-83.

 3. Орленко В.В. Історія вчень про державу та право. – К., 2007. – С. 16-50.

 4. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових учень. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 23-54.

 5. Андрусяк Т.Г., Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 15-44.

 6. Хрестоматія з історії політичних вчень. – К.: Дакор, 2008. – С.64-105.

 7. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История учений о государстве и праве. – Харьков: Одиссей, 2007. – С. 34-57.

4

2

 • тестування;

 • термінологічний диктант;

 • фронтальне опитування;

 • реферативні доповіді.

2

2

5

  1. Етична і політико-правова інтерпретація міфів Стародавньої Греції (реферат)

  2. Аристократичні ідеали правління Піфагора і піфагорійців (реферат).

  3. Теократичні концепції держави і права І.Златоуста та Аврелія Августина (реферат).

5

7

НЕ

1.3

Державно-правові вчення Західної Європи доби Середньовіччя (V-XVI ст.ст.).

 • Вчення Фоми Аквінського про державу і право.

 • Державно-правова концепція Марсилія Падуанського.

 • Політико-правова концепція ісламу.

 • Політико-правові ідеї середньовічних єресей у Західній Європі.

Література

 1. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К.: Основи, 1997. – С. 269-289.

 2. Кузнєцов В. Філософія права. Історія та сучасність. – К.: Стилос, 2003. – С. 137-142.

 3. Орленко В.В. Історія вчень про державу та право. – К., 2007. – С. 51-70.

 4. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових учень. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 55-72.

 5. Андрусяк Т.Г., Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 45-62.

 1. Хрестоматія з історії політичних вчень. – К.: Дакор, 2008. – С. 164-179.

 2. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История учений о государстве и праве. – Харьков: Одиссей, 2007. – С. 58-80.

4

2

 • тестування;

 • термінологічний диктант;

 • фронтальне опитування;

 • реферативні доповіді.

2

2

5

  1. Політико-правові теорії середньовічних схоластів (реферат).

  2. Політико-правові ідеї середньовічних єресей (реферат).

  3. Політичні і правові вчення в ісламі (реферат).

5

6

НЕ 1.4

Політичні і правові вчення епохи Відродження і Реформації.

 • Вчення Н.Макіавеллі про державу і політику.

 • Політичне вчення Ж.Бодена.

 • Політичні і правові ідеї Реформації.

 • Утопічний соціалізм Т.Мора та Т.Кампанелли.

Література

 1. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К.: Основи, 1997. – С. 304-323.

 2. Кузнєцов В. Філософія права. Історія та сучасність. – К.: Стилос, 2003. – С. 145-157.

 3. Орленко В.В. Історія вчень про державу та право. – К., 2007. – С. 91-96.

 4. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових учень. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 84-102.

 5. Андрусяк Т.Г., Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 63-81.

 6. Хрестоматія з історії політичних вчень. – К.: Дакор, 2008. – С.219-240..

 7. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История учений о государстве и праве. – Харьков: Одиссей, 2007. – С.100-120.

4

2

 • тестування;

 • усне опитування;

 • фронтальне опитування;

 • реферативні доповіді.

2

2

4

  1. Політичні і правові ідеї Реформації (реферат).

  2. Політичне вчення Ж.Бодена (реферат).

  3. Утопічно-соціалістичні ідеї Т.Мора та Т.Кампанелла: порівняльний аналіз (реферат).

5

6

Всього за модулем 1

25

Модуль 2. Історія вчень про державу і право нового часу.

НЕ

2.1

Політичні і правові вчення європейського Просвітництва.

 • Раціоналістична доктрина природного і міжнародного права Гуго Гроція.

 • Світська доктрина держави і права Б.Спінози.

 • Вчення Т.Гоббса про державу і право.

 • Ліберальна політико-правова теорія Д.Локка.

 • Політико-правова програма Вольтера.

 • Політичні і правові погляди Ш.Монтескьє.

 • Політичний радикалізм Ж.-Ж.Руссо.

 • Утопічний соціалізм Морелі та Г.Маблі.

 • Концепція народного правління Г.Бабефа.

 • Природно-правова теорія Ч.Беккаріа.

Література

 1. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К.: Основи, 1997. – С. 460-480.

 2. Кузнєцов В. Філософія права. Історія та сучасність. – К.: Стилос, 2003. – С. 192-195.

 3. Орленко В.В. Історія вчень про державу та право. – К., 2007. – С. 97-120.

 4. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових учень. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 154-194.

 5. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История учений о государстве и праве. – Харьков: Одиссей, 2007. – С. 143-164.

4

2

 • тестування; термінологічний диктант;

 • усне опитування;фронтальне опитування;

 • реферативні доповіді.

2

5

  1. Раціоналістична доктрина природного і міжнародного права Гуго Гроція (реферат).

  2. Концепція народного правління Г.Бабефа (реферат).

  3. Природно-правова теорія Ч.Беккаріа (реферат).

5

7

НЕ

2.2

Політико-правова ідеологія в США у період боротьби за незалежність.

 • Вчення Т.Пейна про державу і право.

 • Політико-правова концепція Т.Джефферсона.

 • Філософсько-правові погляди О.Гамільтона.

Література

 1. Орленко В.В. Історія вчень про державу та право. – К., 2007. – С. 113-122.

 2. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових учень. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 126-153.

 3. Андрусяк Т.Г., Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 82-108.

 4. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История учений о государстве и праве. – Харьков: Одиссей, 2007. – С. 165-192.

 5. Орач Є.М. Історія політичних і правових вчень. – К.: Атіка, 2005. – С. 324-339.

4

2

 • тестування; термінологічний диктант;

 • усне опитування;фронтальне опитування;

 • реферативні доповіді.

2

5

  1. Вчення Т.Пейна про державу і право (реферат).

  2. Політико-правова концепція Т.Джефферсона (реферат).

  3. Філософсько-правові погляди О.Гамільтона (реферат).

5

7

НЕ

2.3

Політичні і правові вчення у Західній Європі у XVIII-ХІХ ст.ст.

 • Вчення І.Канта про державу і право.

 • Політико-правова теорія І.Фіхте.

 • Вчення Г.Гегеля про державу і право.

 • Історична школа права. Г.Гуго, Ф.Савіньї, Г.Пухта.

 • Французький лібералізм. Б.Контант.

 • Англійський лібералізм. І.Бентам.

 • Аналітична школа права Д.Остіна.

 • Політико-правове вчення О.Конта.

 • Німецький лібералізм Л.Штейна.

 • Політико-правові погляди соціалізму. Сен-Сімон, Ш.Фурьє, Р.Оуен.

 • Вчення Р.Ієрінга.

 • Соціологічна теорія Л.Гумпловича.

 • Державно-правова концепція Г.Єллінека.

 • Проблеми держави і права в соціології Г.Спенсера.

 • Політико-правова теорія К.Маркса та Ф.Енгельса.

 • Політико-правова ідеологія анархізму. П.Прудон, М.Штірнера, М.Бакуніна.

 • Неокантіанська концепція Р.Штаммлера.

 • Політико-правове вчення Ф.Ніцше.

Література

 1. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К.: Основи, 1997. – С. 549-584.

 2. Кузнєцов В. Філософія права. Історія та сучасність. – К.: Стилос, 2003. – С. 178-185.

 3. Орленко В.В. Історія вчень про державу та право. – К., 2007. – С. 122-135.

 4. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових учень. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 199-217.

 5. Андрусяк Т.Г., Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 1999. –С. 109-148.

4

2

 • тестування; термінологічний диктант;

 • усне опитування;фронтальне опитування;

 • реферативні доповіді.

2

5

  1. Моральне обґрунтування права у вченні І.Канта (реферат).

  2. Вчення про державу та право Г.Гегеля (реферат).

  3. Політико-правова теорія К.Маркса та Ф.Енгельса (реферат).

5

7

НЕ

2.4

Державно-правові ідеї ХХ ст.

 • Політико-правова доктрина солідаризму Л.Дюгі.

 • Психологічна теорія права Л.Петражицького.

 • Соціологічна концепція права. Є.Ерліх, С.Муромцев.

 • Позитивістський нормативізм Г.Кельзена.

 • Вчення про право і державу Г.Шершеневича.

 • Неокантіанська теорія права Б.Кістяківського.

Література

 1. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К.: Основи, 1997. – С. 653-670.

 2. Орленко В.В. Історія вчень про державу та право. – К., 2007. – С. 173-200.

 3. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових учень. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 387-422.

 4. Андрусяк Т.Г., Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 258-276.

 5. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История учений о государстве и праве. – Харьков: Одиссей, 2007. – С. 281-315.

4

2

 • тестування; термінологічний диктант;

 • усне опитування;фронтальне опитування;

 • реферативні доповіді.

2

5

  1. Психологічна теорія права Л.Петражицького (реферат).

  2. Соціологічна концепція права. Є.Ерліх, С.Муромцев (реферат).

  3. Неокантіанська теорія права Б.Кістяківського (реферат).

5

7

НЕ

2.5

Державно-правова думка на Україні в XVII-поч. ХХ ст.ст.

 • Політико-правова доктрина Ф.Прокоповича.

 • Проблема людини та держави в етико-гуманістичних поглядах Г.Сковороди та Я.Козельського.

 • Суспільно-політичні погляди Т.Шевченка.

 • Політико-правова програма М.Драгоманова.

 • Державно-правові погляди І.Франка.

 • Політичні і правові погляди Л.Українки.

Література

 1. Орленко В.В. Історія вчень про державу та право. – К., 2007. – С. 136-171.

 2. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових учень. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 296-386.

 3. Андрусяк Т.Г., Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 182-232.

 4. Хрестоматія з історії політичних вчень. – К.: Дакор, 2008. – С. 352-387.

 5. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История учений о государстве и праве. – Харьков: Одиссей, 2007. –С. 316-329.

4

2

 • тестування; термінологічний диктант;

 • усне опитування;фронтальне опитування;

 • реферативні доповіді.

2

5

  1. Політико-правова доктрина Ф.Прокоповича (реферат).

  2. Проблема людини та держави в етико-гуманістичних поглядах Г.Сковороди та Я.Козельського (реферат).

  3. Державно-правові погляди І.Франка (реферат).

.

5

7

Всього за модулем 2

35

Всього балів

100Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (5)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (3)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (4)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 4. Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-методичні матеріали з дисципліни історія держави та права зарубіжних країн

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Історія держави та права зарубіжних країн” затверджено та ухвалено на засіданні кафедри загально-правових ННІПП НАВС від 30.
 5. Охорона праці в галузі

  Конспект
  Конспект лекцій містить лекції з курсу «Охорона праці в галузі». Тематика лекцій відповідає робочій програмі курсу. Кожна лекція розкриває ряд важливих питань, необхідних для зсвоєння курсу та подається у зручній для студентів формі.

Другие похожие документы..