Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
«Чайнворд». Участники игры по цепочке называют существительные (нарицательные в именительном падеже), которые связаны с Новым годом (можно шире – с з...полностью>>
'Задача'
1. В последнее время в самых различных сферах общественного производства и науки выдвигается на передний план задача исследовать процессы мышления. Э...полностью>>
'Исследование'
Я выбрала данную тему для исследования, так как в школьном курсе физики она рассматривается довольно кратко, а встречаются колебания в жизни широко. ...полностью>>
'Урок'
Учащиеся работают в течение урока письменно и устно. Для письменных заданий они заранее подготавливают лист учёта знаний, который заполняется постепе...полностью>>

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАФЕДРА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кафедра заснована у 30-х роках XX століття, є однією з старіших в університеті і області, здавна вирізняється глибокими науковими і творчими традиціями.

Сьогодні на кафедрі парацює 2 доктора, 14 кандидатів наук, які забезпечують підготовку фахівців за напрямами: «Історія» (галузь знань 0203 – «Гуманітарні науки»); «Країнознавство» (галузь знань 0302 – «Міжнародні відносини».

На кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 07.00.02 – Всесвітня історія.

За 2000 – 2010 рр. понад 25 аспірантів захистили свої дисертації та отримали вчений ступінь кандидата історичних наук, 7 із них прийнято до докторантури.

Фахівці – історики, учителя історії і права проходять комплексну гуманітарну підготовку і, за умов виконання навчального плану, отримують можливість:

 • подальшого навчання в магістратурі та аспірантурі за напрямками: всесвітня історія, археологія, міжнародні відносини, філософія, політологія тощо;

 • займати посади в системі середньої та вищої освіти, в органах державної влади, політичних та громадських організаціях, системі охорони правопорядку тощо.

Фахівці в галузі знань «міжнародні відносини», за умови виконання навчально плану, набувають можливість використання у професійній діяльності:

 • двох іноземних мов (з циклу: англійська, французька, німецька та ін.);

 • знань і навичок з організації міжнародних контактів, аналізу та наукових досліджень з проблем теорії та історії міжнародних відносин тощо.

Випускники спеціальності також можуть продовжити навчання або працевлаштуватися в системі вищої освіти.

* * *

Наша кафедра і наш факультет відкривають широкий шлях до майбутнього.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за кінець 2006 – 2007 р

  Документ
  Матеріали Міжнародної наукової конференції «Ґендерні відносини в Україні у контексті світового досвіду: історико-правовий аспект». 1-2 листопада в 2007 р.
 2. Викладання історії України та всесвітньої історії в знз в 2009 2010 навчальному році

  Документ
  У сучасних умовах українського суспільства історична освіта є одним з найважливіших чинників становлення в Україні громадянського суспільства та демократичної правової держави, важливою передумовою розвитку особистості, формування
 3. Всесвітня історія (2)

  Документ
  Ознайомлення учнів із завданнями та структурою курсу. Зміст та структура підручника з предмета, інші джерела інформації (додаткова література, електронні ресурси).
 4. Історія

  Документ
  Стаття піднімає актуальні питання міжетнічних відносин в районі українського Приазов’я. На підставі аналізу погосподарських книг грецького села Мангуш Першотравневого району Донецької області висвітлено етнічний склад населення, освітній
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання.

Другие похожие документы..