Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические рекомендации'
1.1. Методические рекомендации по обеспечению безопасности перевозок детей автобусами (далее по тексту Рекомендации) регламентирует порядок осуществле...полностью>>
'Документ'
Учебные программы курсов истории музыки и музыкально-теоретических дисциплин /Науч. Ред. - сост. В.В.Молзинский; Санкт-Петербургский государственный у...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 17 мая 2007 г. в 15 ч 00 мин на заседании диссерта-ционного совета Д.212.268.02 в Томском государственном университете систем управле...полностью>>
'Практикум'
Саме проблемам викладання і вивчення іноземних мов був присвячений районний семінар учителів англійської мови, який проходив у стінах Вербівської заг...полностью>>

Відділ освіти Віньковецької райдержадміністрації Інформаційний центр райметодкабінету Калюсецька зош І-ІІ ст

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Відділ освіти Віньковецької

райдержадміністрації

Інформаційний центр райметодкабінету

Калюсецька ЗОШ І-ІІ ст.


Трудове навчання у школі

5-9 класи”

Методичний посібник

Календарні плани 5-9 класи

Розробки уроків “Електротехнічні роботи,

8 клас”


З досвіду роботи вчителя

трудового навчання

Калюсецької ЗОШ І-ІІ ст.

Боднара Олександра

Миколайовича


2011 р.


Даний посібник містить розробки календарного планування за новою редакцією програми з трудового навчання, а також розробки уроків з розділу «Електротехнічні роботи» для учнів 8 класу.

Тематичні плани-конспекти, що розроблені в даному посібнику, мають на меті формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь та навичок ведення домашнього господарства, забезпечення умов для її професійного самовизначення, вироблення в неї навичок творчої діяльності, виховання культури праці, здійснення допрофесійної та професійної підготовки з урахуванням індивідуальних можливостей.

Конспекти уроків з розділу «Електротехнічні роботи» розроблені для учнів 8 класу і сприяють оцінюванню якості трудової підготовки у двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, який виявляється шляхом усного чи письмового опитування, та якість практичних умінь та навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час виконання практичних робіт. Задля досягнення цих завдань в конспекти уроків поміщено теоретичні блоки, ілюстраційний матеріал, запропоновано використання різноманітних форм і методів навчання та форм роботи (фронтальна, групова, в парах, індивідуальна), збережена можливість диференційного підходу до того чи іншого учнівського колективу, враховано вікові та психолого-фізиологічні особливості учнів.

Особливу увагу приділено інструктажам з безпеки життєдіяльності під час практичних робіт, що є невід’ємною вимогою до сучасного уроку, виділено вступні, поточні та цільові інструктажі.

Розроблено технологічні картки щодо роботи з проводами, «Електромонтажні інструменти», «Монтаж електроарматури», «Зрощування проводів», «Ремонт електроарматури» тощо.

Закінчується кожний план-конспект заключним інструктажем, оцінюванням учнів з обґрунтуванням оцінок відповідно критеріїв оцінювання.

Оцінювання навчальних досягнень учнів носить комплексний характер:

 • Рівень передбачених програмою теоретичних знань та умінь застосувати ці знання в практичній роботі;

 • Уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи;

 • Рівень сформованості трудових прийомів і умінь виконувати технологічні операції;

Дотримування технічних вимог у процесі виконання робіт;

 • Дотримання правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог;

 • Дотримання норм часу на виготовлення виробу;

 • Рівень самостійності у процесі виконання роботи.

Уроки розроблено відповідно до нової редакції програми трудового навчання концепції трудового навчання, базових навчальних планів навчальних закладів освіти, згідно з якими на вивчення даного предмету виділяється по 1 годині у 5, 6, 9 класах і по 2 години – у 7 і 8 класах.

Дану роботу можна знайти за адресою:

Калюсецька ЗОШ І-ІІ ступенів.

с. Калюсик , Віньковецького рн., Хмельницької області.

рСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програми розвитку освіти Білогірщини на 2011-2015 роки 1

  Документ
  Розвиток системи дошкільної та загальної середньої освіти Білогірського району Хмельницької області відповідно до потреб та запитів регіональної громади щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини

Другие похожие документы..