Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Научно-образовательный материал предназначен для переподготовки и повышения квалификации специалистов в рамках приоритетного направления «Энергетика ...полностью>>
'Документ'
Глубокоуважаемый О.Х. Деревенский! Прежде всего, прошу Вас извинить меня за то, что не знаю Вашего имени и отчества, и не уверен в достоверности Ваше...полностью>>
'Документ'
Програма вступних фахових випробувань для вступників на навчання для здобуття ОКР магістра (спеціаліста) на факультет прикладної математики та інформ...полностью>>
'Публичный отчет'
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности «Первый Клиентский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – «Банк»), которая включ...полностью>>

Реферат зі спеціальності на тему

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Ректору Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

академіку НАН України Губерському Л.В.

______________________________

______________________________

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до складання вступних іспитів до аспірантури
факультету ( інституту) _______________________________________________

зі спеціальності _______________________________________________________,

(назва та шифр спеціальності)

філософії та іноземної мови _____________________________________________

(вказати якої)

з відривом (без відриву) від виробництва.

Отримав (ла) повну вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня: магістр, спеціаліст за спеціальністю ________________________________ в ________ році

в ____________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

Складені кандидатські іспити:

з __________________________________

___________________________________

___________________________________

прошу зарахувати вступними іспитами.

На час вступних іспитів гуртожиток потрібен (не потрібен).

(потрібне підкреслити)

До заяви додаю:

- реферат зі спеціальності на тему _________________________________________

______________________________________________________________________

- перелік документів.

“_____”_______________20____р. ________________________

(підпис)

Декан факультету _______________________

Завідувач кафедри _______________________

Передбачуваний науковий керівник _______________________

ЗРАЗОК направлення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Ужгородський національний університет

88000 м. Ужгород, вул. Підгірна, 46 Тел. – (03122) 33341

Факс. – (03122) 36136

№ _______ від______________ Проректору Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

проф. Григоруку В.І.

Ректорат Ужгородського національного університету просить підготувати в аспірантурі філософського факультету з відривом (без відриву) від виробництва по спеціальності 09.00.06 – “логіка” Шевченко Ларису Сергіївну у зв’язку з потребою висококваліфікованих спеціалістів з даної спеціальності.

Працевлаштування після закінчення аспірантури гарантуємо.

Ректор __________________

ПРОТОКОЛ

перевірки реферату та співбесіди

з передбачуваним науковим керівником

на тему: _________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

підготовленого ____________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові вступника)

__________________________________________________________________

1. Висновки співбесіди ______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Аналіз змісту реферату ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Висновок _________________________________________________________

_________________________________________________________

Співбесіду провів передбачуваний

науковий керівник

___________________________________ ____________________

(чітко вказати прізвище та ініціали) (особистий підпис)

“_____”________________20 р.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра філософії

Бойко Іван Аркадійович

“Феномен совісті в онтології”

реферат випускника філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка для вступу до аспірантури за науковою спеціальністю 09.00.01 “онтологія, гносеологія, феноменологія”

Передбачуваний науковий керівник –

д.філос.н., проф. Лой А.М.

Київ – 2012

СПИСОК

наукових праць

____________________________________

(прізвище, імя та по батькові вступника до аспірантури)

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(друк. арк.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

В кінці цього списку підписи:

Вступника до аспірантури ________________

(підпис)

Список завіряю:

Заст. декана факультету з наукової роботи _______________ ( прізвище, ініціали)

(підпис)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Реферат з курсу „Вступ до спеціальності

  Реферат
  Виконання управлінських функцій обов’язкове, якщо організація збирається досягти успіху. Практика управління така ж стара, як і організація, а це означає, що вона дійсно дуже давня.
 2. Вимоги до реферату зі спеціальності

  Реферат
  Вступний реферат зі спеціальності повинен носити дослідницький характер. Обсяг 25-35 сторінок тексту (ПК, шрифт Times New Roman 14, полуторний інтервал.
 3. Реферат зконституційного права на тему: „Автономна Республіка Крим

  Реферат
  Конституція України закріпила цілісність і недоторканість території України в межах існуючих кордонів, а також визначила її унітарною державою. Це дістало підтвердження і в тому, що Автономну Республіку Крим визначено як складову частину України.
 4. На конкурс "Від студентського самоврядування до самоврядування громад" на тему: "Працевлаштування випускників внз"

  Конкурс
  На етапі економічного зростання набуває особливої значущості здійснення регулюючих заходів, спрямованих на ліквідацію прихованого безробіття, проведення політики продуктивної зайнятості.
 5. Реферат та фінансовий документ про оплату слід представити у науковий відділ до 20 березня на весняну сесію та до 10 листопада на осінню

  Реферат
  Перелік документів, що подають здобувачі для складання кандидатських екзаменів. Сесія кандидатських іспитів проводяться організовано двічі на рік: Весняна- 01-10 квітня; осіння- 20-30 листопада.

Другие похожие документы..