Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
О системе оплаты труда работников государственных учреждений РБ, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и террит...полностью>>
'Диплом'
Биологически активные добавки? Зачем они врачу? Ведь у нас в руках целый арсенал фармацевтических препаратов, позволяющих справиться с широким спектр...полностью>>
'Документ'
— Любят они меня. Много я рассказываю им разного. Им это надо. Ещё молодые все И мне хорошо с ними. Смотрю и думаю: «Вот и я, было время, такая же б...полностью>>
'Исследование'
Основная идея псалма это Слово Божье. Выделена Его особенная ценность и огромная роль в жизни верующего человека. Бог желает, чтоб мы всем сердцем ус...полностью>>

Наказ Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30 червня 2009 року n 638/109 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про затвердження Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів

Наказ Міністерства економіки України,
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
від 30 червня 2009 року N 638/109

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 липня 2009 р. за N 600/16616

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 N 278 "Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, що додається.

2. Департаменту внутрішньої торгівлі та побутових послуг Міністерства економіки України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства економіки України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Близнюка А. С. та заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Приступу М. І.

 

Міністр економіки України  

Б. М. Данилишин 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної політики
та підприємництва  

 
 
О. В. Кужель 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України 

 
О. Мельниченко 

Перший заступник
Міністра фінансів України 

 
І. Уманський 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки України,
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
від 30 червня 2009 р. N 638/109

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 липня 2009 р. за N 600/16616 
ПОРЯДОК
розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Порядок розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (далі - Порядок) визначає механізм формування економічно обґрунтованих цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (далі - ринки).

2. Цей Порядок застосовується суб'єктами господарювання при укладанні договорів оренди на торгові приміщення (площі) та/або надання послуг з обслуговування приміщень (площ) та надання в оренду торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування на ринках.

3. Терміни у цьому Порядку вживаються у такому значенні:

3.1. Орендодавець - суб'єкт господарювання, який передає в оренду торгові приміщення (площі) та/або майно (устаткування, обладнання), підсобні приміщення (споруди), що становлять об'єкт оренди.

3.2. Орендар - суб'єкт господарювання або фізична особа, які приймають в оренду торгові приміщення (площі), та/або майно (устаткування, обладнання), підсобні приміщення (споруди), що становлять об'єкт оренди.

3.3. Інші терміни вживаються відповідно до законодавства України.

II. РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ТОРГОВІ ПРИМІЩЕННЯ (ПЛОЩІ) ТА ЦІН НА ПОСЛУГИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ (ПЛОЩ) НА РИНКАХ

1. Орендна плата за торгові приміщення (площі) на ринках розраховується орендодавцем виходячи із собівартості надання в оренду торгових приміщень (площ) та прибутку.

2. Розмір орендної плати за торгові приміщення (площі) на ринках розраховується у такій послідовності:

2.1 визначається розмір річної орендної плати виходячи з розміру планованих витрат або фактичних витрат за попередній рік з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін (індексу інфляції);

2.2 на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за місяць;

2.3 розмір добової орендної плати встановлюється на основі розміру місячної орендної плати, у разі якщо строк оренди менший ніж один місяць;

2.4 на основі розміру добової орендної плати розраховується розмір погодинної орендної плати.

3. До собівартості надання в оренду торгових приміщень (площ) включаються витрати, пов'язані з наданням в оренду торгових приміщень (площ), та/або витрати, пов'язані з обслуговуванням торгових приміщень (площ) на ринках.

4. До собівартості надання в оренду торгових приміщень (площ) не можуть бути віднесені:

4.1 суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

4.2 суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

4.3 суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

4.4 суми нестачі та втрат від псування цінностей;

4.5 вартість реалізованих виробничих запасів.

5. Собівартість надання в оренду 1 кв. м торгового приміщення (площі) розраховується шляхом ділення витрат (згідно з пунктом 3 цього розділу) на загальну площу ринку.

У разі наявності у орендаря приладів обліку витрат водо-, тепло-, газо-та електропостачання оплата послуг із обслуговування приміщень (площ) здійснюється за показниками цих приладів залежно від кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло-, газо-, водопостачання.

6. Прибуток за надання в оренду торгового приміщення (площі) розраховується як добуток собівартості надання в оренду торгового приміщення (площі) та рентабельності.

7. Нормативи рентабельності встановлюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" та не повинна перевищувати 20 відсотків.

8. Підтвердження собівартості надання в оренду торгових приміщень (площ) здійснюється через погодження з відповідними місцевими державними адміністраціями з урахуванням рекомендацій відповідних галузевих рад підприємців.

9. У разі якщо орендовані приміщення (площі) на ринках або їх частини передаються в оренду третім особам (суборенда), то розмір орендної плати за такі приміщення (площі) сумарно не повинен перевищувати 20 відсотків розміру, зазначеного у договорі оренди, укладеному з орендодавцем.

III. РОЗРАХУНОК ЦІН НА ПОСЛУГИ НА РИНКАХ

1. Плата за послугу з надання в оренду торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування на ринках визначається за формулою

Цор = (Вор х Тор : 365) + Пор,

Де: Цор - плата за послугу з надання в оренду, гривень;

Вор - виробнича собівартість послуги на утримання торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування, гривень;

Тор - строк, на який орендар бере в оренду торговельно-технологічне та/або холодильне устаткування на ринках, у днях;

365 - кількість днів у календарному році;

Пор - прибуток орендодавця в межах нормативу рентабельності, гривень.

Прибуток розраховується за формулою

Пор = (Вор х Тор : 365) х Рор,

де Рор - норматив рентабельності, встановлений Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (у розмірі не вище 20 відсотків).

2. До виробничої собівартості послуг включаються витрати з надання в оренду торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування.

3. До виробничої собівартості послуг надання в оренду торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування не можуть бути віднесені витрати, зазначені у пункті 4 розділу II цього Порядку.

 

Директор департаменту
внутрішньої торгівлі та побутових послуг
Міністерства економіки України  

 
 
С. В. Литвиненко 

Директор департаменту
фінансових та соціальних питань
підприємницької діяльності Державного
комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва  

 
 
 
 
О. В. Головко 


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 05. 03

  Документ
  Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 N 278 "Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об'єктах,
 2. Головним управлінням юстиції у Рівненській області зареєстровано з 1993 року нормативно-правові акти згідно з переліком

  Документ
  1. Наказ Рівненського територіально-виробничого об’єднання автомобільного транспорту від 13.12.1993 року № 213 „Про введення тарифів на пасажирські перевезення”, Додатковий прейскурант № 13-02-02-1993,4.
 3. З м І с т (2)

  Документ
  Об’єднання громадян, їх участь у суспільному житті району, взаємодія з ними місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення стабільного суспільного становища
 4. Львівська область новороздільська міська рада виконавчий комітет протокол №9 засідання виконавчого комітету

  Документ
  Про стан та організацію виконання законодавства України з питань захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
 5. Стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

  Документ
  4. ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.

Другие похожие документы..