Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
кручи Останови! Идут, идут испуганные тучи, Закат в крови! Закат в крови! Из сердца кровь струится! Плачь, сердце, плачь Покоя нет! Степная кобылиц...полностью>>
'Лекции'
Особенности травм ОДА у бегунов на средние дистанцииБег на средние дистанции относится к категории моноструктурных циклических упражнений субмаксимал...полностью>>
'Документ'
Материнская любовь греет нас до старости. Мама учит нас быть мудрыми, даёт советы, заботится о нас, передаёт свои песни, оберегает нас. Вот почему мы...полностью>>
'Документ'
27 миллионов из них никогда не вернулись домой. Моя книга ПОСВЯЩАЕТСЯ мальчикам всех племен, народов и верований, умершим в эти страшные годы за торж...полностью>>

Державне підприємство (16)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Державне підприємство

"Український державний центр радіочастот"

Послуги

ЗАТВЕРДЖЕНО

"15" листопада 2011 року

ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

В.М. Ковальський

м.п.

ТОРГИ

на закупівлю предмету

Будівництво адміністративно-технічного корпусу з підземним паркінгом

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

м. Київ - 2011

ЗМІСТ

ОГОЛОШЕННЯ ТОРГІВ

ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ

1. Загальна частина

2. Зміст конкурсної документації

3. Надання роз'яснень щодо конкурсної документації

4. Внесення змін до конкурсної документації

5. Мова пропозиції

6. Зміст конкурсної пропозиції

7. Ціни пропозиції

8. Валюта пропозиції

9. Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам

10. Документи, що підтверджують відповідність послуг вимогам конкурсної документації

11. Термін дії пропозиції

12. Забезпечення конкурсної пропозиції

13. Оформлення та підпис пропозиції

14. Запечатування та маркування пропозицій

15. Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій

16. Пропозиції, що запізнилися

17. Зміна та анулювання конкурсних пропозицій

18. Розкриття пропозицій Замовником

19. Пояснення пропозиції

20. Порядок з'ясування конкурсних пропозицій

21. Оцінка та порівняння конкурсних пропозицій

22. Альтернативна пропозиція конкурсних торгів

23. Конфіденційність

24. Відхилення конкурсних пропозицій

25. Відміна торгів чи визнання їх такими, що не відбулись

26. Акцепт конкурсної пропозиції

27. Укладання Договору

28. Забезпечення виконання договору

Додаток 1. Відомості щодо торгів

Додаток 2. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника

Додаток 3. Тендерна форма: "ПРОПОЗИЦІЯ"

Додаток 4. Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Технічні вимоги (ТВ)

ОГОЛОШЕННЯ ТОРГІВ

1. Замовник торгів:

1.1. Найменування: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот".

1.2. Юридична адреса: Україна, 03179, м.Київ , пр-т Перемоги, 15 км.

1.3. Відповідальний за проведення торгів та його посада: Сиволобов Сергій Юрійович,

тел.: (044) 422-81-09, (044)422-82-67

1.4. Назва банку: КРД „Райффайзен Банк Аваль”, МФО: 322904, поточний рахунок: 26004101014621, Банк Регіонального розвитку, МФО: 300540, поточний рахунок: 260013041001,ВАТ „Агрокомбанк”, МФО: 322302, поточний рахунок: 260003113901

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Предмет закупівлі: Будівництво адміністративно-технічного корпусу з підземним паркінгом

2.2. Кількість: 1 об‘єкт.

2.3. Строк і місце поставки/надання послуг: м.Київ , пр-т Перемоги, 15 км., грудень 2011 року – грудень 2013 року.

3. Процедура здійснення закупівлі: відкриті торги

4. Отримання конкурсної документації:

4.1. Місце: 03179, м.Київ, пр-т Перемоги, 15км , Громадська приймальня

4.2. Спосіб: особисто або поштою. Повний комплект конкурсної документації видається лише після отримання від організації оригіналу листа-звернення щодо участі в торгах

4.3. Розмір плати за конкурсну документацію: плата не вимагається

5. Забезпечення конкурсної пропозиції:

5.1. Спосіб (форма) надання: завдаток

5.2. Розмір: 100 000,00 грн.

6. Умови подання конкурсних пропозицій:

6.1. Місце: 03179, м.Київ, пр-т Перемоги, 15 км, Громадська приймальня.

6.2. Спосіб: особисто або поштою.

6.3. Кінцевий строк: 01.12.2011р. до 10:30

7. Розкриття конкурсних пропозицій:

7.1. Місце: 03179, м.Київ, пр-т Перемоги, 15км , кімн. 208.

7.2. Дата: 01.12.2011р.

7.3. Час: 11:00

8. Додаткова інформація: Кваліфікаційні вимоги до Учасників встановлено згідно Інструкції І-3.3/01-11 „Організація та проведення закупівель товарів, робіт і послуг”. Конкурсні пропозиції мають право подавати всі зацікавлені учасники, які зареєструвались та підтвердили намір брати участь в торгах. Учасник повинен подавати конкурсні пропозиції на предмет закупівлі в цілому.

оголошення про проведення запланованої закупівлі та вся інформація, яка підлягає оприлюдненню розміщується в інформаційній системі мережі Інтернет за адресою ucrf.gov.ua

ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ

1. Загальна частина

1.1. Керуючись Інструкцією І-3.3/01-11 “Організація та проведення закупівель товарів, робіт і послуг” (надалі - Інструкція) та відповідними нормативно-правовими актами чинного законодавства України Замовник оголошує торги на закупівлю за предметом „Будівництво адміністративно-технічного корпусу з підземним паркінгом” згідно з процедурами та умовами, визначеними у цій конкурсної документації.

1.2. У відповідності з вимогами цієї Конкурсної документації Учасники повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у даній інструкції та додатках до неї.

1.3. Кожний Учасник вносить забезпечення конкурсної пропозиції та подає свої пропозиції у належно оформленому вигляді згідно з вказаними нижче вимогами.

Учасниками торгів, згідно з Інструкцією є фізичні чи юридичні особи (резиденти або нерезиденти), що підтвердили намір взяти участь у процедурі закупівлі та подали пропозицію конкурсних торгів.

Реєстрація учасників торгів є обов’язковою і закінчується за 2 робочих дні до дати розкриття конкурсних пропозицій. Реєстрація здійснюється шляхом направлення листа учасника на адресу Замовника та дублюванням його на факс (044) 422-82-67.

1.4. Цими торгами передбачається, що Учасник повинен здійснювати послуги у місці, вказаному Замовником .

1.5. Учасник самостійно несе усі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням його пропозиції.

2. Зміст конкурсної документації

2.1. До конкурсної документації включаються:

• Оголошення торгів (тендеру);

• Інструкції Учасникам торгів;

• Додатки 1-4;

• Основні умови Договору;

• Технічні вимоги (ТВ).

2.2. Замовник видає Учаснику конкурсну документацію протягом трьох робочих днів з дня отримання від нього відповідного запиту.

2.3. Документація конкурсних торгів може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою за наступними адресами в мережі Інтернет: www.ucrf.gov.ua

3. Надання роз'яснень щодо конкурсної документації

3.1. Учасник, який отримав Конкурсну документацію, має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій звернутися до Замовника за його адресою, що зазначена в Оголошенні торгів (тендеру), за роз'ясненнями щодо конкурсної документації. Замовник протягом трьох робочих днів повинен дати відповідь на запит всім Учасникам, яким було надано конкурсну документацію.

3.2. Замовник має право провести збори з метою роз'яснення будь-яких запитів. Результати зборів будуть відображені у протоколі зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів. Незалежно від присутності на зборах, протокол зборів буде надіслано кожному Учаснику, якому було надано конкурсну документацію.

4. Внесення змін до конкурсної документації

4.1. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до конкурсної документації, продовживши строк подання та розкриття конкурсних пропозицій не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін всіх Учасників, яким Замовник надав конкурсну документацію.

4.2. З внесеними змінами всі Учасники торгів можуть ознайомитись за наступними адресами в мережі Інтернет: www.ucrf.gov.ua

4.3. Замовник має право до закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій прийняти рішення про його продовження, у разі, якщо один чи більше Учасників не можуть подати свої конкурсної пропозиції до зазначеного строку через об'єктивні причини. Повідомлення про продовження строку, можливі зміни місця та процедури розкриття конкурсних пропозицій надсилається кожному Учаснику, якому було надано конкурсну документацію.

5. Мова пропозиції

5.1. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються Учасником українською мовою. Учасник має право подати у складі своєї пропозиції документи складені іншими мовами лише в разі коли на складання таких докуменнгтів він не міг вплинути, або якщо це документи, видані іншими установами чи організаціями.

6. Зміст конкурсної пропозиції

6.1. Пропозиція, що подається Учасником, складається з:

- комерційної частини;

- технічної частини.

Комерційна частина повинна включати цінову інформацію, складену відповідно до Розділу 7 та Додатку 3 цієї Конкурсної документації, перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника, розрахунок вартості робіт (пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок), Основні умови договору, копії документів, які посвідчують особу відповідно до Розділу 18 Конкурсної документації, а також решту матеріалів, які повинні бути оформлені та подані Учасниками згідно з цією документацією.

Технічна частина має бути надана згідно Розділу 10 цієї конкурсної документації та повинна включати повну інформацію щодо відповідності конкурсної пропозиції Учасника технічним вимогам Замовника .

6.2. Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому.

6.3. Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів .

6.4. Кожна частина пропозиції має бути прошита, скріплена печаткою з заначенням загальної кількості аркушів.

6.5. Кожна одержана конкурсна пропозиція вноситься Замовником до відповідного реєстру.

7. Ціни пропозиції

7.1. Учасник визначає ціни на роботи, які він пропонує виконати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі загально будівельні роботи/ матеріали та ресурси, усі види послуг, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Не врахована Учасником вартість окремих робіт/матеріалів/послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його конкурсної пропозиції. Ціна пропозиції повинна бути розрахована відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000 (зі змінами) та є динамічною..

7.2. Остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

7.3. Вартість конкурсної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

7.4. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

7.5. До розрахунку ціни конкурсної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, зокрема витрати, пов"язані із оформленням забезпечення конкурсної пропозиції та забезпечення виконання договору, витрати, пов"язані із укладанням договору, у тому числі і ті, що пов"язані із його нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку.

8. Валюта пропозиції

8.1. Валютою конкурсної пропозиції є національна валюта України.

8.2. Розрахунки за послуги здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором.

9. Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам

9.1. Згідно з цією документацією та Додатком 2 Учасник подає, як частину його пропозиції, документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам.

9.2. Документальне підтвердження кваліфікації Учасника для виконання Договору у випадку акцепту його конкурсної пропозиції, повинно запевнити Замовника у тому, що:

а) Учасник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до положень його Статуту (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб);

б) Учасник сплатив податки і збори (обов'язкові платежі), передбачені законодавством (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб);

в) Учасник не визнаний в установленому порядку банкрутом і проти нього не порушено справу про банкрутство (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб);

г) Учасник має достатньо машино-механізмів, обладнання та працівників у складі штату відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт згідно з технічним завданням (технічними вимогами) у термін 24 місяці.

д) Учасник має позитивний досвід аналогічного будівництва за період з 1.01.2008 до 30.09.2011р..

е) Учасник має фінансову спроможність виконати будівництво об'єкту, має позитивний баланс підприємства, не збиткові фінансові результати за попередній рік, не має заборгованості за кредитам, оборот учасника за попередній рік складає не менше 30 млн. грн.;

ж) Учасник має чинну ліцензію на право виконання робіт з переліком видів робіт, а при залученні субпідрядних організацій крім того чинну ліцензію Генерального підрядника.

9.3. Згідно Інструкцією Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у конкурсної пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника..

10. Документи, що підтверджують відповідність послуг вимогам конкурсної документації

10.1. Учасник повинен подати як частину пропозиції документи, які підтверджують відповідність робіт, які Учасник пропонує виконати за Договором, вимогам конкурсної документації.

10.2. Документальне підтвердження відповідності робіт вимогам конкурсної документації може бути надане у формі пояснювальної записки та повинно мати:

а) детальний опис робіт/послуг, що пропонуються;

б) кошторис, складений згідно з п. 3.2 “Ціна тендерної пропозиції” ДБН Д.1.1-1-2000, у відповідності до технічного завдання в паперовому та електронному вигляді на CD-ROM;

в) умови, строки та графік виконання робіт;

г) інші документи відповідно до вимог, визначених у цій документації та додатках до неї

11. Термін дії пропозиції

11.1. Пропозиції залишаються чинними після настання кінцевого терміну подання пропозицій на період, зазначений у Додатку 1. Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам конкурсної документації.

11.2. До закінчення строку дії пропозиції Замовник має право вимагати від Учасника продовжити строк дії пропозиції на додатковий період часу. Запит та відповіді Учасника подаються засобами зв'язку з послідуючим письмовим підтвердженням.

11.3. Учасник може відхилити таку вимогу без втрати свого забезпечення конкурсної пропозиції і дія його конкурсної пропозиції закінчиться у термін, зазначений у Додатку1.

11.4. Учасник, який погодився продовжити строк дії своєї пропозиції, повинен також продовжити дію свого забезпечення конкурсної пропозиції або надати нове. У разі невиконання цієї вимоги Учасник розглядається як такий, що відхилив вимогу щодо продовження строку дії своєї конкурсної пропозиції.

12. Забезпечення конкурсної пропозиції

12.1. Замовник вимагає надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді завдатку у розмірі 100 000, 00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.).

Реквізити для перерахування забезпечення пропозиції конкурсних торгів у формі завдатку: одержувач платежу - Державне підприємство «Український державний центр радіочастот», код ЄДРПОУ 01181765, р/р №26004101014621 у КРД «Райффайзен Банк Аваль»,м. Київ, МФО: 322904; призначення платежу – забезпечення пропозиції для участі у конкурсних торгах згідно з документацією конкурсних торгів.

12.2. Всі витрати, пов’язані з підтвердженням надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів, несе учасник.

12.3. Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- обрання переможця торгів і направлення йому повідомлення про акцепт його пропозиці;

- відміни торгів;

- відкликання пропозиції учасника торгів до закінчення строку її подання.

12.4. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- відмови учасника торгів від перемоги в торгах після направлення йому повідомлення про акцепт його пропозиції

12.5. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), перераховуються на рахунок підприємства замовника.

13. Оформлення та підпис пропозиції

13.1. Пропозиція подається в двох опечатаних конвертах, в одному з яких знаходиться технічна частина пропозиції, а в другому - комерційна. Обидва конверти опечатуються в одному великому конверті.

13.2. Пропозиція друкується та підписується Учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за Учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу пропозиції конкурсних торгів. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки Учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, то пропозиція повинна містити лише підписи Учасника-фізичної особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до тендерного комітету та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

13.3. Кожна частина пропозиції повинна бути зшита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

14. Запечатування та маркування пропозицій

14.1. Пропозиція подається в одному екземплярі у відповідно промаркованому конверті: обов'язково зазначається найменування і адреса Замовника, назва предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення торгів, а також назва Учасника, його адреса, код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів та e-mail (за наявності).

14.2. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

15. Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій

15.1. Пропозиції повинні бути подані за адресою та не пізніше часу та дати, зазначених в Оголошенні торгів (тендеру), з урахуванням вимог Розділів 13, 14.

15.2. Всі пропозиції, подані Замовнику організаціями-потенційними Учасниками, які не зареєструвалися, не розкриваються і повертаються Учаснику.

16. Пропозиції, що запізнилися

16.1. Всі пропозиції, подані Замовнику після закінчення кінцевого терміну їх подання, не розкриваються і повертаються Учаснику.

17. Зміна та анулювання конкурсних пропозицій

17.1. Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це Замовника у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.

17.2. Повідомлення Учасника про зміни або анулювання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із Розділом 14 у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених „Зміни" або "Анулювання" відповідно. Повідомлення про анулювання може також надсилатися засобами зв'язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

17.3. Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит Комітету з конкурсних торгів Учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

18. Розкриття пропозицій Замовником

18.1. Замовник відкриває пропозиції та зміни, зроблені згідно із Розділом 17, у час та в місці, зазначених у Додатку 1.

18.2. До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій Замовником допускаються:

- представники Учасника торгів <якщо учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу>, <якщо учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу>, <у разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу>. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції;

18.3. Конверти, позначені "Зміни", відкриваються та прочитуються в першу чергу. Пропозиції, за якими було подане відповідне повідомлення про анулювання згідно із Розділом 17, не відкриваються.

18.4. Особам, присутнім при розкритті конкурсних пропозицій, оголошуються найменування та адреси Учасників, перевіряється наявність всіх документів, необхідність надання яких передбачена цією документацією, ціна кожної конкурсної пропозиції.

Під час розкриття конкурсних пропозицій ведеться протокол.

Замовник надає учаснику торгів копію протоколу розкриття конкурсних пропозицій протягом одного робочого дня з моменту отримання від нього відповідного запиту.

19. Пояснення пропозиції

19.1. Замовник торгів може запросити Учасника розтлумачити або прокоментувати його пропозицію конкурсних торгів з тим, щоб полегшити її розгляд, оцінку та зіставлення з іншими пропозиціями. Не приймається, не обговорюється та не дозволяється внесення жодних змін до конкурсних пропозицій щодо їх суті, включаючи зміни до їх кінцевої ціни, оголошеної під час розкриття конкурсних пропозицій і зміни, спрямовані на коригування конкурсної пропозиції, яка не відповідає вимогам конкурсної документації, з метою приведення її у відповідність із такими вимогами.

20. Порядок з'ясування конкурсних пропозицій

20.1. Замовник вивчає пропозиції з метою визначення, що Учасник відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим Інструкцією та цією Конкурсною документацією, а також, що кожна пропозиція:

а) відповідає кваліфікаційним вимогам, зазначеним у конкурсної документації;

б) відповідає умовам конкурсної документації.

в) надає всі пояснення та/або докази, які може вимагати Замовник;

г) підписана належним чином.

20.2. Пропозицією, що відповідає умовам конкурсної документації, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами конкурсної документації.

20.3. Якщо пропозиція не відповідає умовам конкурсної документації, вона відхиляється Замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень.

20.4. Пропозиції, визначені як такі, що відповідають умовам конкурсної документації, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

20.5. Замовник торгів має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди Учасника на такі виправлення.

20.6. Якщо Учасник не згоден з виправленням помилок, його пропозиція відхиляється.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державне підприємство (2)

  Документ
  (Розроблення типової програми та методики проведення випробування, виконання вимірювання параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв'язку із застосуанням Аналізатора сигналізації телекомунікаційних систем (АСТС
 2. Державне підприємство (9)

  Конкурс
  Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
 3. Державне підприємство (5)

  Документ
  1.4. Назва банку: КРД „Райффайзен Банк Аваль”, МФО: 322904, поточний рахунок: 26004101014621, Банк Регіонального розвитку, МФО: 300540, поточний рахунок: 260013041001,
 4. Державне підприємство (26)

  Документ
  (НДР "Підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу у діапазоні частот 800 МГц за рахунок оснащення смуговими фільтрами підвищеної вибірковості радіолокаційних систем посадки РСП-10")
 5. Державне підприємство (7)

  Документ
  Апаратура радіолокаційна, радіонавігаційна та радіоапаратура дистанційного керування; прилади для вимірювання електричних величин та іонізувальних випромінювань

Другие похожие документы..