Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Белгородский Дворец детского творчества расположен в географически выгодной части города, добраться до учреждения можно из любой его части и близлежа...полностью>>
'Документ'
Настройка сетевой карты, краткое пособие для начинающихМатериал из ALT Linux WikiКраткое пособие для недавно «переехавших» на альт линукс, о том, как ...полностью>>
'Сказка'
Невестки: И в каких же краях протекает такой ручеек с чудесной водой? Ты, Иванушка, мало принес. Где ты такую воду достал? Иванушка: По-Щучьему велен...полностью>>
'Документ'
В работе описывается разработанная автором система анализа поведения посетителей web-сайта с использованием методов интеллектуального анализа данных ...полностью>>

Про проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

від 29 грудня 2011 року м. Тернопіль № 1102

Про проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2012 рік

Відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” та доручення голови обласної державної адміністрації від 24 листопада 2011 року № 99 “Про організацію розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2012 рік”:

1. Схвалити проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2012 рік (далі – проект Програми), що додається.

2. Головному управлінню економіки облдержадміністрації:

2.1. Подати в установленому порядку проект Програми на розгляд чергової сесії Тернопільської обласної ради відповідно до вимог регламенту обласної ради.

2.2. Оперативно, у міру надходження статистичної звітності за 2011 рік, вносити зміни до основних показників проекту Програми на 2012 рік.

3. Районним державним адміністраціям, виконкому Тернопільської міської ради розробити та подати на розгляд сесій відповідних рад аналогічні проекти програм.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження доручити заступникам голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова обласної державної

адміністрації В.А. ХОПТЯН

Проект

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації

29.12.2011 № 1102

ПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2012 рік

Вступ

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2012 рік (далі – програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства області, а також зовнішніх та внутрішніх чинниках. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Тернопільщини на 2012 рік, а також комплекс заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реформування реального сектору економіки та соціальної сфери, забезпечення макроекономічної стабільності, підтримку найуразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, створення умов для економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян.

Програма розроблена головним управлінням економіки разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, обласними організаціями, райдержадміністраціями, виконавчим комітетом Тернопільської міської ради відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” на виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 24 листопада 2011 року № 99, визначені головна мета та пріоритети розвитку Тернопільщини на 2012 рік.

В основу програми покладені ключові положення передвиборчої Програми Президента України Януковича В.Ф. “Україна – для людей”, Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки; щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Модернізація України – наш стратегічний вибір”, Державної стратегієї регіонального розвитку на період до 2015 року; Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 27 травня 2008 року № 280.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень:

 • Законів України: “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про державні цільові програми”, “Про стимулювання розвитку регіонів”, “Про інвестиційну діяльність”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року № 2856-VI.

 • Постанов Кабінету Міністрів України:

а) від 26 квітня 2003р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”;

б) від 31 серпня 2011 р. № 907 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки”;

в) від 28 листопада 2011 р. № 1216 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 907”;

г) від 20 травня 2009 р. № 476 “Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів”;

д) від 29 листопада 2010 р. № 1090 “Про затвердження Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011–2015 роки”;

е) від 14 вересня 2011 р. №970 “Про схвалення проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік”.

 • Розпоряджень Кабінету Міністрів України:

а) від 7 грудня 2011 р. № 1237-р “Про затвердження плану заходів на 2012 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”;

б) від 21 березня 2011 р. № 219 “Питання організації підготовки проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік”.

 • Розпоряджень голови Тернопільської обласної державної адміністрації:

а) від 30 грудня 2010 року № 1103 “Про організацію виконання Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011–2015 роки”;

б) від 5 березня 2010 року № 120 “Про заходи щодо забезпечення цінової стабільності в області”;

в) від 26 квітня 2010 року № 234 “Про заходи щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення області”;

г) від 19 липня 2011 року № 560 “Про забезпечення проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та виконкому Тернопільської міської ради”.

 • Доручень голови Тернопільської обласної державної адміністрації:

а) від 5 травня 2009 року № 36 “Про моніторинг соціально-економічного розвитку малих міст і селищ області”;

б) від 10 червня 2009 року № 60 “Про запровадження оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку районів області”;

в) від 20 липня 2010 року № 70 “Про стабілізацію цінової ситуації на споживчому ринку області та його наповнення продукцією місцевих виробників”;

г) від 19 грудня 2011 року № 106 “Про організацію виконання та моніторинг стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року”.

Значення основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку області на 2012 рік погоджено на засіданні Міжвідомчої робочої групи Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України.

Відповідно до пріоритетних напрямів програми Президента України “Україна – для людей” та Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, схваленої на засіданні Комітету з економічних реформ 2 червня 2010 року, у програмі передбачений комплекс завдань та заходів, спрямованих на розвиток та модернізацію основних галузей виробничої та соціальної сфери регіону.

Заходи програми спрямовані на забезпечення єдиної політики розвитку регіону в 2012 році шляхом об’єднання інтересів і можливостей місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадськості з метою реалізації пріоритетних напрямків, визначених Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2015 року та забезпечення сприятливих умов для розвитку регіону та покращення добробуту населення області.

Досягнення запланованих заходів і показників передбачається здійснювати в основному через економічні важелі державного регулювання та виконання заходів, передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Комітету з економічних реформ при Президентові України і Тернопільської обласної ради та розпорядженнями голови Тернопільської облдержадміністрації, які спрямовані на подальший розвиток економіки і вирішення найактуальніших соціальних проблем області.

Головною метою програми на 2012 рік є зниження рівня безробіття, зростання добробуту населення області, підвищення якості життя через створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в області виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного дотримання державної дисципліни цін, законодавства про працю, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації регіональних (комплексних) програм розвитку, впровадження активних форм стимулювання зайнятості.

Виконання зазначених завдань стане вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток області, збільшити реальні доходи населення та створити умови для посилення економічної активності в усіх містах і районах області, нарощення податкової бази регіону та сприятиме поступовому пом'якшенню міжтериторіальних диспропорцій у розвитку.

І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2010–2011 РОКИ

Основні тенденції макроекономічного розвитку

Здійснений аналіз соціально-економічних показників області вказує на те, що завдяки консолідації зусиль органів влади, стан справ в регіоні стабільний і керований, що забезпечує розвиток реального сектора економіки та соціальної сфери.

Так, у 2011 році очікується зростання валового регіонального продукту на 7,4%, валової доданої вартості – на 7,2%. Питома вага промисловості у валовій доданій вартості складе 19,3%, сільського господарства – 21,2%, торгівлі та послуг – 52,7%. Збільшення обсягу валового регіонального продукту забезпечується завдяки покращенню основних макропоказників, а саме:

- у 2011 році порівняно з 2010 роком очікується зростання промислового виробництва на 11,9%. Спостерігається позитивна динаміка виробництва продукції у переробній промисловості, зокрема, збільшиться виробництво порівняно з 2010 роком у харчовій промисловості на 13,5%, у машинобудуванні – на 25,1%;

- цього року аграріями області отримано рекордні врожаї зернових – понад 1,8 млн тонн; в усіх категоріях господарств збільшено виробництво зернових – на 46,7%, цукрових буряків – на 21,0%, картоплі – на 49,8%, овочів – на 26,9%. Зросте виробництво м’яса – на 2,6%, молока – на 0,1%, яєць – на 0,4%, виробництво валової продукції сільського господарства зросте на 22,4%;

- обсяг перевезень вантажів зросте на 8,1% у порівнянні з 2010 роком і буде становити 3506,6 тис. тонн;

- за 2011 рік усіма суб’єктами господарювання в економіку області очікується залучити 2,77 млрд гривень капітальних інвестицій, у тому числі 2,4 млрд. гривень інвестицій в основний капітал, що на 13,8% більше, ніж у 2010 році;

- за 2011 рік за рахунок усіх джерел фінансування в області передбачається ввести в експлуатацію 220,0 тис. кв. метрів загальної площі житла;

- у 2011 році зростають обсяги зовнішньої торгівлі області товарами на 56,4%, що більше, ніж у 2010 році та складуть 560,0 млн доларів США. При цьому експорт становитиме 220,0 млн доларів США (на 56% більше, ніж за 2010 рік), імпорт – 340,0 млн доларів США (+56,7%);

- у 2010–2011 роках продовжується покращення фінансового стану підприємств. У 2010 році отримано 206,1 млн грн, за 9 місяців 2011 року – 184,5 млн грн прибутків. Такі основні галузі, як промисловість, будівництво, торгівля у 2011 році виведені із збиткових;

- у 2011 році забезпечено приріст на 11,8% власних надходжень до Пенсійного фонду;

- у 2011 році мережу банківських установ збільшено на 7 одиниць, зросли (на 13,6%) депозитні вкладення, при цьому випереджаючими темпами збільшуються вклади у національній валюті, які зросли на 18,4%. Обсяги виплат за кредитами збільшено на 0,6 відсоткових пункти, при цьому темпи зменшення процентних ставок (на 7,0 в.п.) кредитів випереджали темпи зменшення ставок за депозитами (на 2,1 в.п.). У 2011 році переважала частка довгострокового кредитування (60,2%), обсяги прострочених кредитів зменшилися на 4,2 в.п., збільшується питома вага довгострокових депозитів з 36,5% до 44,8%;

- останні два роки зберігаються високі темпи зростання рівня середньомісячної заробітної плати (за 2010 р. – 119,6% та очікуване за 2011 рік – 113,5%);

- у 2011 році суб’єктами господарювання області очікується створити 21,8 тис. робочих місць, що становитиме 132,2% річного завдання;

- протягом 11 місяців 2011 року державними реєстраторами зареєстровано 598 юридичних осіб, що на 47,3% більше, ніж за минулий рік та 3134 фізичних осіб – підприємців,

- забезпечено фінансування протягом року 32 обласних цільових програм у обсязі 22,4 млн гривень.

З метою макроекономічної стабільності, посилення соціального захисту населення, системного реформування економічних відносин та соціальної сфери, в регіоні прийнято ряд розпорядчих актів, доручень голови облдержадміністрації, планів заходів, а саме: із детінізації економічних відносин, із покращення фінансового стану економіки області; із спрощення процедур започаткування бізнесу; із покращення роботи промислового комплексу області; із стабілізації цінової ситуації; із стимулювання залучення інвестицій в економіку області; із вровадження реформ у різних сферах та взято на контроль їх виконання.

Обласною державною адміністрацією проводиться робота щодо реалізації визначених напрямів, пріоритетів, механізмів здійснення економічних реформ у рамках діяльності Регіонального комітету з економічних реформ. За результатами 22 засідань Регіонального комітету внесено 39 пропозицій до Програми економічних реформ Президента України. Регіональним комітетом з економічних реформ та робочими групами, що діють у його рамках здійснюється моніторинг виконання Програми економічних реформ Президента України, Указу Президента України від 27 квітня 2011 року № 504 “Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки”, “Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”, виявлення проблем, що перешкоджають впровадженню реформ у напрямах, визначених Програмою економічних реформ та напрацювання дієвих шляхів з усунення перешкод.

Обласною державною адміністрацією та обласною радою підготовлено проект Угоди щодо регіонального розвитку Тернопільської області між Кабінетом Міністрів України та Тернопільською обласною радою, що на даний час перебуває у Мін’юсті України.

Реалізація визначених у проекті Угоди спільних заходів дозволить протягом 2012 – 2014 років залучити в регіон 1,3 млрд гривень, у тому числі за рахунок коштів Державного бюджету – 969 тис. гривень, та в результаті забезпечить: здійснення енергоефективних заходів шляхом заміни застарілого обладнання на 12 об’єктах бюджетної сфери; будівництво в області до 2014 року близько 53 000 кв. метрів загальної площі житла шляхом солідарної участі держави, місцевих бюджетів та громадян; завершення ремонту обласного драмтеатру, будівництво обласного архіву та обласної бібліотеки; проведення реконструкції та будівництва 54 дошкільних і шкільних закладів області, а також закладів охорони здоров’я та 22 об’єктів з водопостачання та водовідведення, 16 очисних споруд.

Виконання заходів, визначених Угодою сприятиме підвищенню конкурентоспроможності області, високому рівню розвитку людських ресурсів, продуктивній зайнятості населення, створенню ефективної системи надання соціальних послуг та дозволить виконати основну стратегічну ціль – підвищити рівень якості життя населення області.

Також, з метою детінізації економіки області, у тому числі запобігання фактам оплати праці в “конвертах” та її виплати нижче мінімального рівня розроблено і затверджено головою обласної державної адміністрації від 4 листопада 2010 року № 96/01 “План спільних заходів з вирішення проблемних питань щодо боротьби із ухиленням від оподаткування та мінімізацією податкових зобов’язань” та від 31 березня 2011 року за № 35/01 “План спільних заходів з питань детінізації економічних процесів в області” та забезпечується реалізація визначених заходів.

Стратегію розвитку області на період до 2015 року модернізовано та підсилено новими завданнями та заходами, відповідно до пріоритетних напрямів програми Президента України “Україна – для людей” та Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, шляхом розроблення обласною державною адміністрацією Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року у 2011 році та середньострокового Плану заходів з реалізації у 2012–2015 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року, які затверджені головою Тернопільської обласної державної адміністрації відповідно 13 квітня 2011 року за № 39/01 та 5 травня 2011 року № 49/01 і забезпечується належний контроль за їх виконанням.

З метою прискорення соціально-економічного розвитку, забезпечення соціально-культурного та духовного відродження, збереження історико-культурної спадщини малих міст області, проведення аналізу виконання завдань, визначених Державною цільовою програмою підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011–2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2010 р. № 1090, головою обласної державної адміністрації видано розпорядження від 30 грудня 2010 року № 1103 «Про організацію виконання Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011–2015 роки в області» та взято на контроль його виконання.

З метою забезпечення дерегуляції та розвитку підприємництва в області переглянуто 2899 регуляторних актів, з яких, згідно рішень відповідних органів місцевого самоврядування, скасовано 2083 регуляторних актів і до 69 внесено зміни.

Для спрощення процедур започаткування бізнесу в усіх районах та м. Тернопіль проводять діяльність державні реєстратори. Протягом 11 місяців 2011 року ними зареєстровано 598 малих підприємств, що на 47,3 % більше, ніж за відповідний період минулого року і 3134 фізичних осіб – підприємців.

В усіх 17 районах області та м. Тернопіль запроваджено порядок видачі дозвільних документів за принципом організаційної єдності. З початку року державними адміністраторами дозвільних центрів області розглянуто близько 9 тисяч звернень суб’єктів господарювання, надано 8,1 тисяч консультацій, видано 7207 документів дозвільного характеру.

З метою залучення суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців до формування державної регуляторної політики у сфері підприємництва в області, запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці проектів рішень органів виконавчої влади в області утворено регіональну раду підприємців при обласній державній адміністрації.

В області створюються сприятливі умови для ведення бізнесу. Так, впродовж січня-жовтня 2011 року підрозділами Державної податкової служби з контролю за суб’єктами господарювання, що здійснюють розрахунки у готівковій формі проведено 843 фактичні перевірки, або на 54,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Забезпечено скорочення кількості контролюючих органів, а саме: на сьогоднішній день триває процедура ліквідації Державної інспекції з контролю за цінами в області, ліквідовані Державна житлово-комунальна інспекція в області, відділ державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил та державного метрологічного нагляду ДП “Тернопільстандартметрологія”.

З метою створення цілісної та ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливих умов для його сталого розвитку в області розроблена програма підтримки малого підприємництва на 2011–2012 роки, яка схвалена розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14 лютого 2011 року № 88 і затверджена рішенням сесії обласної ради від 16 червня 2011 року № 1210 та забезпечується контроль за ходом її реалізації.

В області здійснюються активні заходи із забезпечення цінової стабільності. Як результат індекс споживчих цін по області за листопад 2011 року становив 99,8% по відношенню до жовтня 2011 року та 103,6% – до грудня 2010 року, що нижче відповідно на 0,3 та 0,8 відсоткових пункти, ніж по Україні, знижено ціни на ряд соціально значимих продуктів: подешевшав цукор – на 3,6%, на 3,3% знизились ціни на м’ясо та м’ясопродукти, на 1,7% – на олію, на 1,4% – на фрукти, на 0,8% – ціни на хліб та хлібопродукти.

З метою забезпечення споживчого попиту населення за доступними цінами активізовано роботу з проведення ярмарок із залученням безпосередньо сільськогосподарських виробників і переробних підприємств області. В цілому по області з початку року проведено 735 ярмарків та виїзних торгівель, на яких сільгоспвиробниками реалізовано населенню за пільговими цінами сільськогосподарської продукції на загальну суму 79,3 млн гривень. Реалізація продукції на ярмарках проводилась за оптово-відпускними цінами, які на 10-15 відсотків нижчі від роздрібних цін у торговельній мережі та на продовольчих ринках.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Протягом січня – листопада 2011 року промисловий комплекс області закріпив позитивні тенденції зростання виробничого потенціалу, забезпечивши збільшення обсягів виробництва на 12,7%, порівняно з попереднім роком, що дозволить за підсумками року забезпечити виконання програмних завдань з промислового виробництва на 110,4%.

Очікується виконання програмних завдань за підсумками 2011 року у машинобудівній та металообробній галузі – 115%, легкій – 114%, промисловості будматеріалів – 137,2%, харчовій – 111,4%.

За результатами виробничої діяльності у 2011 році зростання обсягу виробництва у харчовій галузі буде забезпечено, насамперед, успішною роботою усіх цукрових заводів області, які виробили 208 тис. тонн цукру, зростанням обсягів виробництва молочних продуктів та морозива на 7,1%. Провідними підприємствами галузі є ЗАТ “Тернопільський молокозавод”, ПП “Альма Віта”, ТзОВ “Галичина Ласунка” та ТОВ “Кременецьке молоко”. Зростання обсягу продукції у переробленні та консервуванні овочів складе 61%, що зумовлено успішною роботою ДП “Дінтер Україна Скала”, ПП “Агроспецгосп”.

Перевиконання програмних завдань у машинобудівній галузі буде забезпечено стабільним зростанням обсягів виробництва промислової продукції ТОВ “СЕ Борднетце – Україна”, ТзОВ “ОСП Корпорація “Ватра”, ТзОВ “Інтеграл”, ПП “Галіт”, ТзОВ “Шредер”.

Зростання обсягу виробництва промислової продукції у легкій промисловості забезпечено насамперед ТзОВ “Торговий дім “Теркурій” та ВАТ “Текстерно”, ТОВ “Сегеш Україна”.

У промисловості будматеріалів зростання виробництва забезпечать ЗАТ “Тернопільський завод залізобетонних конструкцій”, ТОВ “Підвисоцький завод будматеріалівМ та філія “Деренівський асфальтобетонний заводМ.

У територіальному розрізі прогнозується перевиконання програмних завдань за 2011 рік у Бережанському – на 0,1%, Борщівському – на 39,7%, у Бучацькому – на 1%, у Гусятинському – на 14,9%, у Заліщицькому – на 33,2%, у Збаразькому – на 61,9%, у Кременецькому – на 25,4%, у Лановецькому – у 2 рази, у Монастириському – на 18%, у Теребовлянському – на 6,3%, у Тернопільському – на 21,6%, у Чортківському – на 15,5% районах, у м.Тернопіль – на 1,3%. Водночас, не забезпечать виконання завдань програми промислові підприємства Зборівського – на 1,8%, Козівського – на 7,2%, Підволочиського – на 40,3%, Підгаєцького – на 19,5%, Шумського – на 8,6% районів.

За рахунок впровадження заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності протягом січня – жовтня 2011 року більше половини промислових підприємств області спрацювало прибутково, а розмір отриманих прибутків склав 118,6 млн гривень. Середньомісячна номінальна заробітна плата у промисловості у січні – жовтні 2011 року склала 1973 гривні, перевищивши середній рівень по області, та зросла порівняно із початком року на 17,9%. Обсяг реалізованої промислової продукції за січень – жовтень 2011 року склав 5,2 млрд гривень та зріс у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 30%.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2007 рік

  Документ
  Програма економічного і соціального розвитку області на 2007 рік (далі - програма) розроблена головним управлінням економіки разом з іншими управліннями, відділами обласної державної адміністрації, обласними організаціями, райдержадміністраціями,
 2. Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області за 2010 рік та проект програми соціально-економічного та культурного розвитку області на

  Документ
  Аналіз підсумків розвитку області в 2010 році вказує на формування стійких тенденцій до стабілізації в економічній та соціальній сферах. Зазначене підтверджується зростанням обсягу виробленої (+2,5%, програмні завдання виконано на
 3. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік Вступ

  Документ
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік (далі – програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку
 4. Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2009 рік та проект програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2010 рік

  Документ
  Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2009 рік та проект програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2010 рік
 5. Про проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Підгаєцького району на 2011 рік

  Документ
  Керуючись законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Постановою Кабінету Міністрів

Другие похожие документы..